Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
     1b Optegn. af præsten Vesti Egebjerg i Lysabild
     1c. Et brudstykke af en kirkebog fra 1626-1642
     1d. Brudstykk. af degnen Eduard Schultz dagbog fra
     1e. Afskrift af kirkebogen i Lysabild 1700-1800
     2 i. Hjortholm
     2 i Hjortholm parcellister
     2k. Herregården Nygaard
     2k. Nygaards parcellister
     2k. Sønderby
     2k. Østerby
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Bind 12
1) Lysabild s. 3-87, side 140-145. 
a) Præsteindberetning fra Lysabild pastorat, side 3-9. 
b) Optegnelse af præsten Vesti Egebjerg i Lysabild fra 1729-1778, side 9-17. 
c) Uddrag af et gammelt brudstykke af en kirkebog fra 1626-1642 af Peder Conradi, side 17-23. 
d) Brudstykker af degnen Eduard Schultz dagbog fra 1716-1718, side 23-29 
e) Uddrag af Lysabild kirkebog fra 1700-1800, side 29-52. 
f) Uddrag af en gammel notesbog af pastor Westi Egebjerg over korn, folkeløn m.m. fra 1730-62, side 52-58.  
g) De alsiske præsters klager over, at de ikke får tiende af ærter og boghvede 1618, side 59-60. 
h) Hertug Alexander afgør en strid mellem præsten i Lysabild og bønderne om jord på marken 1626. side 60. Skrevet på tysk. 
i) Mageskifte af jord mellem præsten Peder Conradi og beboerne 1634. side 60-62. Skrevet på tysk. 
j) Intet. 
k) En kontrakt mellem præsten Peder Conradi og Viby bymænd 1638. Side 62-63. 
l) Mageskifte mellem præsten Peder Conradi og nogle bønder i Lysabild på den ene side og fyrstelig nådes undersåtter på den anden side 1640. Side 63-65.  
m) Fyrstelig nåde hertug Johan Christians confirmation på magelæg af jord begyndt i Fjelby 1640. (skrevet på tysk). Side 65. 
n) Ligeledes hertug Johan Christians konfirmation på magelæg begyndt i Viby 1647. (skrevet på tysk). Side 66.  
o) De alsiske præsters fuldmagt i Ketting kirke til provsten Peder Conradi og 2 andre præster på deres vegne at vedtage og stadfæste enevoldsmagten i København 1660. Side 67. 
p) Kong Frederik den III befaling om at sætte præsteindersterne i skat 1668. (Skrevet på tysk). Side 68. 
q) Lysabild menighed besværer sig til landsguvernøren hertug Ernst Gynther over den langvarige vacance i kapellaniet 1675. side 69 (Skrevet på tysk). 
r) Fyns stift øvrigheds bevilling til at bygge et kåd på præstegårdens grund 1672. Side 70. 
s) Lysabild ansøger kongen om hjælp med tømmer til det brøstfældige tårns reparation. Side 70-71. 
t) Synsforretning over Lysabild tårn 1684, side 71-72. 
u) Sønderherreds præsters ansøgning om tienden in natura 1685. Side 72. 
v) Lysabild sogn ansøger guvernøren hertug Ernst Gynther om hjælp til kirkens bygning 1686, side 72-73, skrevet på tysk. 
w) Intet 
x) Hertug Ernst Gynthers svar på denne ansøgning 1686, side 73-74. (skrevet på tysk).  
y) Magelæg imellem præsten Lauritz Krag og degnen Niels Henriksen i Lysabild 1691, side 74-75. 
z) Kong Frederik V overlader huset Augustenborg den største del af Sønderherred med Sønderborg slot 1764. side 75-82. Skrevet på tysk.  
aa) Fortegnelse over de fyrstelige boelsmænd i Lysabild sogn, deres afgift til kirke, præst og degn 1809. side 83-84.  
bb) Fortegnelse over de hertugelige kirkers korntiende og kornpriser fra 1827-1832. 
cc) Om de store bøndergilder i Lysabild sogn, en besværing af pastor Henningsen. Side 85-87. 
2) Samlede efterretninger om Asserballe sogn fra den ældste tid til 1760, Uddraget af en indberetning om kaldet fra 1690 af pastor C. Müller, af Asserballe kirkebog fra 1640-1760 og af mine egne oplysninger. Side 87-140. 
a) Kirken side 87-88. 
b) Sognets præster side 88-105. 
c) Præstegården side 105-107. 
d) Kirkens tiende, side 107. 
e) Degnekaldet og degne, side 107-111.  
f) Sognets historie, side 111-140. 
3) Uddrag af Lysabilds kirkeregnskabsbog fra 1691-1741, side 140-145.  
4) Uddrag af Notmark kirkeregnskabsbog fra 1589-1741, side 145-157. 
5) Uddrag af Ulkebøl kirkes regnskabsbog fra 1589-1741, side 158-166. 
6) Uddrag af en præsteindberetning om Ulkebøl sognekald fra 1690, side 166-171. 
a) 2 skøder fra en bondegård i Sundsmark 1729 og 1776 tilligemed enkelte optegnelser om dette sogn. Side 172-177. 
7) Uddrag af en præsteindberetning om Tandslet sognekald fra 1690 tilligemed oplysninger om præste og degne ved denne menighed. Side 177-189. 
8) Samlede efterretninger om halvøen Kegnæs. Side 190-310. 
a) Geografi og historie, side 190-208. 
b) Kegnæs kirke, side 208-212. 
c) Præstegården, side 213-215. 
d) Præsterne ved Kegnæs menighed, side 215-223. 
e) Degnegården, side 223-224. 
f) Degne ved Kegnæs menighed. Side 224-227 
g) Bredsten skole, side 227-228. 
h) Lærere ved Bredsten skole, side 228-230. 
i) Gården Hjortholm 231-261 med tilhørende gårde og deres ejere. 
j) Intet 
k) Herregården Nygård med tilhørende gårde og deres ejere, side 261-310. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening