Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Bind 13
1) Conditionerne ved salget af Hjortholm og Nygård 1765, side 3-16, skrevet på tysk. 
2) Hertug Johan Adolph confirmation for Christen Nielsen på ½ bondegård i Broballe, side 16-17, skrevet på tysk. 
3) Skøde for Mathias Christensen i Broballe på ½ bondegård 1637. Side 18-19, skrevet på tysk. 
4) Hertug Frederik udnævner Mathias Christensen i Broballe til sandemand 1648, side 19-20, skrevet på tysk. 
5) Herug Hans Bugislaus stadfæster Mathias Christensens frihedsbrev i Broballe 1664, side 20, skrevet på tysk. 
6) Skifte og delingsinstrument på Mathias Christensens bondegård 1679, side 21- 22. 
7) Skifte og delingskontrakt mellem Jes Tønningsen og hans søn i Broballe 1726, side 22-24. 
8) Skøde for Hans Hansen i Broballe på 5/6 bondegård i samme by 1669, side 24-26. 
9) Skøde for Christen Jørgensen i Broballe på 5/6 bondegård i samme by, side 26-27. 
10) Skøde for Hans Christensen på 5/6 bondegård i Broballe, side 27-28. 
11) Uddrag af Dyndved jordebog fra 1775 og 1794. Side 28-37. Skrevet på tysk. 
12) Uddrag af byen Stolbros jordebog fra 1775 og 1779. Side 37-44. 
13) Uddrag af jordebogen for byen Egen, Østerholm len, side 44-47. 
14) Uddrag af jordebogen for Sjellerup og Guderup fra 1773, side 47-54. 
15) Uddrag af byen Elstrup, Østerholm lens jordebog fra 1771, side 54-59. 
16) Uddrag af jordebog over Helved, side 59-63. 
17) Fortegnelse over de til communale og offentlige kørsler pligtige på øen Als 1847, side 63-70. 
18) Boelsmand Jes Clausen i Elstrup overlader et lille stykke byggegrund til Jens Jørgensen i samme by 1697. side 70-71. 
19) Skiftebrev for boelsmand Peder Jørgensen i Elstrup 1719, side 71-72. 
20) Et skiftebrev for boelsmand Christen Hansen i Elstrup 1688. Side 72-74. 
21) Flere mindre breve angående nye huses oprettelse i Elstrup, 16393, 1695 og 1703. Side 74-75.  
22) Flere mindre vigtige breve vedkommende byen Elstrup, side 75-76.  
23) Der Lust, Kuchen und Baumgarten zu Osterholm 1720, side 77-78, skrevet på tysk. 
24) Fortegnelse over møbler, skilderier m.m på Østerholm slot 1733. side 78-82. Skrevet på tysk. 
25) Konditionerne ved salget af Herregården Østerholm anno 1768. Side 82-91. 
26) Uddrag af jordebogen for byen Sebbelev og markens udskiftning 1793, side 92-96. 
27) Uddrag af jordebogen for byen Bro ved opmålingen og udskiftningen 1789. Side 96-99. 
28) Uddrag af jordebogen for Ketting ved bymarkens udskiftning 1789. side 99-101. 
29) Skøde for Jørgen Christensen Foged på en bondegård i Egen 1668. Side 101-103. 
30) Hertug August confirmation, hvorved Hans Møller bondegård i Egen mod en årlig kanon afløser hoveriet skyldkorn m.m. 1685. Side 103. Skrevet på tysk.  
31) Skøde for Hans Clausen Møller på en bondegård i Egen 1686. Side 103-105.  
32) Hans Clausen Møller overlader sin bondegård i Egen til Thomas Thomsen 1699. Side 105-106. 
33) Skifte og delingsbrev efter salig Hans Clausen Møller i Egen 1700. Side 106-108. 
34) Skøde for Thomas Thomsen på en bondegård i Egen 1702. Side 108-109. 
35) Hertug Joachim Frederiks konfirmation af adskillige friheder på en bondegård i Egen 1707. Side 110. skrevet på tysk. 
36) Skifte og delingsinstrument hos Hans Nielsen i Egen 1714. Side 110-112. 
37) Uddrag af flere skrifter vedkommende samme bondegård i Egen. Side 114-125. 
38) Skiftebrev for bonde Peder Thomsen i Egen aflæst på Egen herredsting 3 aug 1733. Side 125-127. 
39) Skøde for Boelsmand Jørgen Christensen og hans hustru Dorothea Sophie på en bondegård i Egen 1805. Side 127-128. 
40) Egen vilkårsbrev af hertug August 1686. Side 129-131. 
41) En ansøgning og bevilling af hertug August til at opføre et inderstehus Helved på boelsgrund 1687. Side 131-132. Skrevet på tysk.  
42) Uddrag af Tontoft kirkes regnskaber fra 1589-1741. Side 132-151. 
43) Uddrag af en gammel regnskabsbog fra Tontoft kirke og sognepræstens korntiende. Side 151-182. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening