Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
     2. Efterretninger om Hørup sogn
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Bind 16
Samlinger til en topografisk historisk beskrivelse af Hørup sogn på Als. 
1. Samling af marknavne i sognet, side 3-11. 
2. En del efterretninger angående Hørup sogn, uddragne af Hørup præstearkiv, af blandet indhold, side 11-62. Heriblandt Sognests beboeres overenskomst og forpligtigelse at levere tienden i rent korn til Andreas dag 30 nov 1620, side 11. En fortegnelse over sognets 63 bønder med deres tiende til kirken 1605, side 11-12. Hertug Johan Christian stadfæster et vilkårsbrev for byen Hørup 1658, side 13-14. Hertug Johan Christian tillader præsten at opføre et nyt kåd på Kongenstoft i Mintebjerg og lover at præstens inderster ikke skulle tvinges ind på øde boel 1640. Side 15. Præsten hr Søren Nielsen bortfæster en del jord i Mintebjerg for livstid 1653, side 15-16. Fortegnelse over boelsmænd og gårde i Hørup sogn 1660-1701, side 17-21. Et mageskifte, hvorved præsten hr. Franck får et atter opbygget kådsted udaf præstegårdens skel 1735, side 21-22. Skifte og deling i Hørup degnegård 1745, side 23. Maibølgaard overlades forpagter Boy Hansen i arveforpagtning 1744, side 23-25. Amtsforvalter P. Pedersen giver oplysning om Maibølgaards tiende 1732, side 26. Provst Brolund giver adskillige bymænd i Hørup et slemt skudsmål, side 27-28. Herredsfoged Mathiesen udsteder forbud mod for hyppig dands og legestuer 1782, side 28-29. Herredsfoged Mathiesen forbyder kromændene at hold gæsterne til efter kl 10 og formener spil 1785, side 29. Provst Brolunds strid med præsteindersterne og jordudlæg til dem 1776-1795, side 30-31. Pastor Schwensen undersøger det spørgsmål om hertugen ejer kirkernes formue 1811-1817, side 35-45 og præstens svar på denne oplysning side 45-46. Hørup sogne henvender sig til biskop Tetens om at få en ny kirkeklokke i stedet for den stjålne, side 48-49. En fortegnelse over Hørup sogns taksationssum og skatteareal 1829, side 51-53.  
3. En del efterretninger angående Hørup præstegård, uddragne af Hørup præstearkiv, side 62-68. 
4. Sognepræster i Hørup sogn, side 68-79. 
5. Hørup capellani, side 79-86. 
6. Hørup degnegaard, side 87-92. 
7. Hørup kirke, side 92-99. 
8. Sognets historie, side 99-133. 
9. Byen Hørup, side 133-154. Herunder uddrag af jordebogen for Hørup by 1794, side 145-49.  
10. Høruphav, side 155-175. Herunder herredsfoged Mathiesens instruktion til forstanderne i byen Hørup angående betleri 1784, side 158. Hertug Christian Frederik stadfæster et vilkårsbrev for Høruphav 1793, side 159-160. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening