Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Bind 18
Dette bind er nærmest en fortsættelse af bind 14, det er uden register og indeholder en kronologisk fortegnelse af begivenheder på Als fra 1817-1835. Heri blandt andet betænkninger og erklæringer, side 7-10. Cancelliets mening, side 10-15. En bispestols oprettelse 1819, side 15-19. Hertug Christian August ungdom, side 20-26. Biskop Tetens side 26-37. Commision nedsat til ordne den blandede forfatning på Als og præsternes indberetninger hertil, side 37-47. Om pastor J. Knudsen til Tranderup, Frederik Marquard Meyer til Havnbjerg og Holger Fangel til Nordborg, side 52-61. Det tyske sprogs fremgang 1730-1820, side 61-72. Om biskop Tetens, hans stridigheder med hertugen m.m., om skoler og skolelærere, bl. A. om Asserballe, Lebølgaard og Ketting og degnen Hammers entledigelse 1822, side 76-103. Om skoler, degnesæder, pastor Holst i Oksbøl og meget andet, side 109-119. Nye stridigheder mellem hertug og biskoppen, om collektindsamlinger til beboerne på Vestkysten 1825, hertugen udnævnes en egen provst, side 122-127. Om hjemmedåb i Nordborg, skoler og skolelærere og meget andet, bl.a. pastor Pærehøys forrykthed og afskedigelse, side 127-139. Om Lysabild degnekald 1828, Ulkebøl enkesæde 1829, Svenstrup sogn skolevæsen 1829, hertugens stutteri, de dårlige tiden 1819-1830, side 139-148. Havnbjerg og Svenstrup skolevæsen 1830 side 149-152. Hertugen tragter efter statholderværdigheden og nye stridigheder med bispen, side 152-157. Om Havnbjerg kirke, skolevæsener i Havnbjerg, Egen, Asserballeskov, Helved, Skovby, Notmark præstekald, kornpriser, side 157-169. Skovfogedboligen i Havrekobbel, Havnbjergs sognekalds påtænkte nedlæggelse, hertugens misbrug af patronatsrettigheder 1835, side 172-182.
 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening