Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
     29. Hr. Nicolai Paulsen, overinspektør død 1728.
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Bind 21
1. En beretning af Blochs manuskript om Hans Olufsen Steen, residerende capellan Ulkebøl på Als fra 1679-1683, side 3.  
2. Uddrag af Nicolai Brandts ligprædiken over præsten hr Johannes Brandt i Egen 1679, side 3-7. 
3. Uddrag af præsten Frederik Brandts ligprædiken over hr Johan Frederik Brandt, student 1674. Side 7-9. 
4. Uddrag af Johan Georg Müllers geneal. Tabelle til ære for rådmand Nicolaus Brandt i Flensborg på hans 59 års fødselsdag 1766. Side 9-11. 
5. Uddrag af hofpræst Albert Didrich Topps ligprædiken over præsten hr Nicolaus Brandt i Egen 1649. Side 11-13. 
6. Uddrag af Blochs manuscript om madame Rosing, præsteenke fra Hunseby i Fyn, død Egen 1773 og præsten hr Peder Trolle i Verninge, side 13-14, 122-126.  
7. Uddrag af A. H. Lachmanns Blomesche geschlechtstafel 1755 om Hans Blome til Seedorf, død 1599. Side 14. 
8. Uddrag af domprovst Christian Sledenius ligprædiken over hr Burchard Dalldorff, fordum hovmester på Sønderborg slot. Side 14-15. 
9. Uddrag af Johannes Brandt ligprædiken over amtsforvalter Hans Jebsen i Sønderborg 1650, side 15-18. 
10. Uddrag af Johannes Brandt ligprædiken over hr Lorentz Lorentzen, rådsherre i Sønderborg 1650, side 18-19. 
11. Uddrag af Joh. Berend Carpzows ligprædiken over student Johan Jebsen af Sønderborg, side 19-20. 
12. Uddrag af hofpræst Johannes Boldichs ligprædiken over fru Dorothea Katharine Haverman, født Thim, 1657. Side 20-21.  
13. Uddrag af præsten Peter Tuxens latinske digt i anledning af Henrik Holcks bryllup 1573. Side 21. 
14. Uddrag af Johan Wolthers ligprædiken over fru Katharine Lillius, præsten Henrik Lillius hustru i Adelby 1657. Side 21. 
15. Uddrag af C A Volcharts korte bog om 34 jubellærere i herugdømmerne. Heri om overinspektør Poulsen på Augustenborg. Anno 1734. Side 22.  
16. Uddrag af Hans Schweinitz dagbog, heri om hertug Hans den yngre. 1822. side 22-26. 
17. Uddrag af fyrst Christian den yngre til Anhalt, hans dagbog, heri om Sønderborg 1624. 1858. Side 26-27.  
18. Uddrag af andre skrifter, heri plovtal. Om undervisningen i Sønderborg Skole, plantning i skovene m.m. Side 27-34, 60-61.  
19. Dr Heibergs afhandling i Kieler Blätter om fru Dorothea Christine Aichelberg 1702-1730. Side 35-56.  
20. En del efterretninger om hertug Ernst Günther til Augustenborg, død 1689, Side 56-60.  
21. Uddrag af præsten G F Pedersens erindringer om justitsråd Mathiesens levned 1825. Side 61-64.  
22. Forskellige ting vedrørende Als historie. Side 64-67.  
23. Pstor C Hansens samlinger af indskrifter m.m. i de alsiske og sundevedske kirker 1830. Side 68-90. 
24. Flere Stamtavler 
a. Familien Vette, side 90-93. 
b. Familien Lundius, side 93-95. 
c. Carstensen, side 96-98. 
d. Brandt i Nordborg, side 99-105. 
e. Fangel, side 106-114.  
25. En fortegnelse over herredsfogderne på Als, side 115-122. 
26. Få optegnelser om ejerne af Melsgaard på Als, side 127-129. 
27. Uddrag af Nordborg kirkebog fra 1742-1776, side 130-153.  
28. Uddrag af præsten Christian Nicolai Mühlendorffs ligprædiken over hr Johannes Paulsen, landfoged i Delmenhost, død 1741. side 157-159. 
29. Uddrag af en ligprædiken af præsten hr Johannes Paulsen i Ketting over hr Nicolai Poulsen, overinspektør på Augustenborg, og ejer af Ballegaard, Bojskov og Skovbølgaard 1728, side 159-160. 
30. Uddrag af en kopulationsbog fra Nordborg kirke 160-162. 
31. Noge optegnelser til Svenstrup sogn, side 162-180. 
32. Om den gale grev Vedel og madame Kock i Egen, side 122-126. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening