Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
   Kegnæs
   Ketting sogn
     Ketting
     Gammelgaard
     Bro
       1. Boel
       2. Boel
       3. Boel
       4. Boel
       5. Boel
       6. Boel
       7. Boel
       5. Kåd
       9. Kåd
       10. Kåd
       11. Inderstested
       12. Hjulmandsstedet
       13. Inderstested
       14. Inderstested
       15. Inderstested
       16. Inderstested
       17. Inderstested
       18. Inderstested
       19. Inderstested
       20. Kåd
       21. Hus
       22. Inderstested
       23. Inderstested
       24. Kåd
       25. Inderstested
       26. Kåd
       27. Kåd
       28.
       29.
       30.
       31.
       32. Kåd
     Blæsborg
     Kettingskov
     Sebbelev
     Gundestrup
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
7. Boel
Chr Knudsen, bind XI 102-103, 208-209, renskrevet 29 nov 2005 af Hans Christiang Wrang  
 
 
 
2. Peder Jørgensen Bruun døde 1762 gl. 63 Aar. Han nævnes allerede som bosiddende Mand 1740. 1757 døde hans første Hustru gl. 57 Aar. 1758 ægtede han igjen 2) Ingeborg Hans D. af Hundslev. 
 
3. Jørgen Pedersen Bruun var en Søn af den foregaaende og allerede voxen 1748. 1760 blev han g. m. Marie Jacobs D. af Bro. Han døde … 
 
4. Peder Jørgensen Bruun f. 1761 døde 18… 1791 blev han g. m. Auguste Christians D., en Datter af Boelsm. Christian Madsen i Sebbelev. I hans Tid brændte Bolet. Broder til Jacob Jørgensen Bruun i Sebbelev. 
FT 1803 
Peter Jürgensen Bruhn, 37 , Gift, Hausvater, Hufner,  
Anna Augusta Peters, 40 , Gift, Dessen Frau, ,  
Jürgen Petersen, 11 , , Ihr Kind, ,  
Anna Maria Peters, 9 , , Ihr Kind, ,  
Margaretha Peters, 7 , , Ihr Kind, ,  
Christian Petersen, 5 , , Ihr Kind, ,  
Peter Petersen, 3 , , Ihr Kind, ,  
Johann Friedrichsen, 36 , Ugift, Knecht, ,  
Ingeburg Nicolaisen, 20 , Ugift, Magd, ,  
Jürgen Bruhn, 70 , Gift, Vater des Mannes, Abnahmemann,  
Anna Maria Bruhns, 65 , Gift, Dessen Frau, ,  
Jürgen Jürgensen Bruhn, 29 , Ugift, Bruder des Mannes, Schneider, 
 
5. Jørgen Pedersen Bruun f. 179.. døde 18… Var g. m. Sille Dorthe Svarre. En Datter af Peter Svarre Vandmøller paa Gammelgaard 2) gang med hendes Søster Frederikke Svarre. Formedelst Gjæld maatte han i de slette Tider gaa fra Bolet, der blev solgt til Kromand Petersen i Bromølle. Siden sad han til huse i Sebbelev. 
 
6. Frederik Petersen kjøbte Bolet 18… for … Rdl. og siden den tid har det hørt til Bromølle, dog staae Ladebygningerne endnu paa den gamle Grundplads. Han døde … 
 
7. Frederik Petersen har siden Faderens død været Eier baade af dette Boel og Bromølle.  
 
(Småt skrevet i siden og meget svært at læse.) 
 
Dette Boel blev solgt for 1600 Rdl. til Jacob Bruun, som havde 80 Rdl. i Bolet, der  
var hans Vielsespart. Han havde det i en kort tid, da han ikke kunne udrede Pengene. Solgte det derfor med et Tab af 100 Rdl. til Karl Pedersen, Boelsm. i Bro, der satte sin Søn Peder Karl hen paa Bolet, men da han var ung og for tit løb hjem til Moder, overlod han det efter faa Aars forløb til Kromand Petersen for 1400 Rdl.  
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening