Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
   Kegnæs
   Ketting sogn
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
     Notmark
     Hundslev
     Rumohrsgaard
     Lillemølle
     Almsted
     Notmarkskov
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Lillemølle
1. Hans Møller, ref: NK0006. Han blev gift med Anne, ref: QC0006, død 1696. Hans død 1689. der fra 1653-1689 findes som møller på vandmøllen i Lillemølle og døde 1689. Se også NK0102. 
Børn: 
i Margrethe Hansen Møller, ref: BC0430. gift 1698, Rasmus Steffensen, ref: AS0430. Rasmus: degn i Asserballe, han eller hustruen død 1740. 
Børn: 
i Steffen, født 1699 i Asserballe, ref: BO0430. 
 
ii Maren Hansen Møller. Se et hus i Svenstrup 
iii Anne Sophie Hansen Møller født < 1676. Se nedenfor  
5. iv Cathrine Hansen Møller født < 1678. Se kåd nr 213 under Østerholm.  
 
 
 
2. Rasmus Christensen, født < 1676, ref: QC0429. gift 19 sep 1694 i Notmark med datter af formanden Anne Sophie Hansen Møller, født < 1676, ref: NK0429. Anne Sophie Hansdatter nævnes ved vielsen 1694 af Lillemølle, det er 
vist hende, der 1690 er gudmoder hos Jørgen Pedersen Hage i Hundslev. 26 apr 1691 er hun gudmoder hos Jeb Smed i Hundslev, 25 okt fadder hos Peder Tagsen i Helvedskov, 21 aug 1692 gudmoder hos Jørgen Smed i 
Hundslev, 25 apr 1707 hos Christen Pedersen i Hundslev. Rasmus: nævnes ved vielsen 1694, han er møller i Lillemølle.  
 
3. Hans Christensen Blytækker, født < 1670, (søn af Christen Blytækker på kåd nr 40 i Guderup) ref: QF0429. gift 26 apr 1698 i Notmark, Anne Sophie Hansen Møller, født < 1676, (datter af Hans Møller og Anne ovenfor) ref: NK0429. nævnes ved vielsen 1698 af Guderup, som blev trolovede tilforn i huset i Lillemølle i godtfolks nærværelse og pårørende. Chr Knudsen XXIX 133: Hans Christensen Blytækker fik vandmøllen i Lillemølle i forpagtning, han blev stamfader til familien Witzke på Hjortholm og familien Jessen på Maibølgaard.  
Børn: 
i barn, døbt 17 jun 1708 i Notmark, ref: QQ0429, død jun 1708 i Lillemølle. 
ii barn, ref: QS0429, død sep 1709 i Lillemølle, begr. 19 sep 1709 i Notmark. 
iii Cathrine Hansen Møller født jun 1703. Se nedenfor 
iv Rasmus Hansen Møller, født jan 1705 i Lillemølle, døbt 6 jan 1705 i Notmark, ref: QP0429. 
v Christian Hansen, født feb 1708 i Lillemølle, døbt 19 feb 1708 i Notmark, ref: QO0429. 
vi Anne Marie Hansen Møller, født sep 1709 i Lillemølle, døbt 19 sep 1709 i Notmark, ref: GC1070. gift 12 jul 1736 i Ketting, Thomas Jessen, ref: KE1070. Det er måske hende, der uden navn som Hans Møllers datter i Lillemølle 
nævnes som gudmoder 14 sep 1727 hos Peder Hansen i Hundslev. Thomas: Møller på Blæsborg mølle Thomas Jessen nævnes ved vielsen 1736. 
vii Margrethe Hansen Møller, født mar 1712 i Lillemølle, døbt 6 mar 1712 i Notmark, ref: QT0429. 
 
 
 
4. Johan Volkmar Kesselring, født ca 1691, ref: NK0570. gift 8 aug 1727 i Notmark, Cathrine Hansen Møller, født jun 1703 i Lillemølle, (datter af Hans Christensen Blytækker og Anne Sophie Hansen Møller her på møllen) døbt 20 jun 1703 i Notmark, ref: QC0570, død maj 1746 i Lillemølle, begr. 10 maj 1746 i Notmark. (2) gift 29 aug 1749 i Notmark, Karen God, født < 1731, ref: QF0570. Johan død 00 00 1776 i Lillemølle, begr. 29 mar 1776 i Notmark. Johan Volkmar Kesselring var møller og skytte i Lillemølle. Han nævnes som fadder 8 dec 1743 hos maleren Frederik Møller i Lillemølle, 12 jul 1744 hos degnen Gert Bartholin Brun i Notmark, som gudfader 17 jan 1745 på Østerholm mølle. Cathrine: Det er måske hende, der som Cathrine Møller nævnes som fadder 7 jun 1722 hos Hans Clausen i Hundslev, det kan dog også være møllerens hustru på Nørremølle. Cathrine Hansdatter af Lillemølle nævnes som gudmoder 17 maj 1723 hos Christen Jørgensen i Hundslev, det er nok også hende, der som Hans Møllers datter i Lillemølle står gudmoder hos Jens Jørgensen i Hundslev. Det er måske også hende, der som Cathrine Hansdatter står fadder 10 mar 1726 hos Jens Jørgensen i Hundslev. Cathrine Møller står 
gudmoder 5 okt 1727 hos Hans Madsen i Hundslev. Karen: Kesselrings kone nævnes som gudmoder 11 jan 1750 hos Peder God i Hundslev, måske er de søskende. 
Børn: 
i barn, ref: QP0570, død maj 1750 i Lillemølle, begr. 27 maj 1750 i Notmark. 
ii barn, ref: QO0570, død sep 1728 i Lillemølle, begr. 25 sep 1728 i Notmark. 
iii Frederikke Louise Kesselring født 00 00 1730. Se Østerholm Hovedgaard.  

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening