Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.
     7.
     8.
     9.
     10. Historiske erindringer om Als
     11.
     12.
     13.
     14. Gårdmænd og kådnere i Lysabild 1866
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
10. Historiske erindringer om Als
Thomas Sture: 
 
A. 1548 d. 31/5 tilskrev Kong Christian d. 3. flere af sine Raader i Hertugdømmerne om at holde sig færdige til i Forening med en Del af den danske Adel, at ledsage den kongl. Danske prinsesse Anna til Saxen, hvor hun Søndag den 7/10 skulde Formæles med Hert. August af Saxen. Der meddeles Vedkommende Hvor mange Heste han skulde udruste til Toget, hvorledes han selv og hans Svende Skulde være klædte. Foruden sin Livklædning. der ikke skulde være af sort fløjl, skulde han også forsyne sig med festklæder. Hans Svende skulde bære sort Rustning under Kjolerne (Nyt Danske Magazin 2.145) D. 24/9 skulde de være i Schonnberg D 25-26/9 i Schwerin. D. 27/9 i Grabais. D. 28/9 i Perleberg. D. 29/9 i Hanelberg. D. 30/9 og 1/10 i Ratenau. D. 2/10 i Brandenborg. D. 3/10 i Beltzig. D. 4. og 5/10 i Wittenberg. D. 6/10 i Schmideberg og D. 7/10 skulde Formælingen holdes i Torgan. Iblandt bekjendte Mænd fra Hertugdømmet findes Thomas Sture med 5 Heste, Christjern Munck med 5 Heste, Moritz Hoeck med 4 Heste, Jørgen Moeth og Kune Karberch, hver med 2 Heste. Thomas Sture reed i 4. Geled foran Brudevognen mellem Herlof Trolle og Albert Skeel. I 11 geled fandtes Lave Urne, Steen Rosensparre og Benedikt Sehestede (han havde stillet 3 Heste). I 12 Geled Christjern Munck, Axel Banner og Bjørn Kaas, 1 13. Geled red Moritz Hoeck mellem Erik Urne og Henrik Buchholdt. (Nyt Danske Magazin 1. 366-372). A. 1555 og 1561 var Thomas Sture Amtmand på Sønderborg Slot (Aarsberet. fra Geheimearkivet 3. 101-104). 
 
Bertram Ahlefeldt, A, 1541: 
 
I flere breve har Christian d. 2. til sin Slægtning Kong Christian d. 3. dat. ”Synderborg” eller ”Synderborg” Slot, omtaler den fangne Konge altid Amtmanden på Slottet: Bertram Ahlefeldt som sin Ven, hvilket vidner om den Humanitet, hvormed han behandlede den ulykkelige Konge (Nyt Dansk Magaz. 3. 51-55). A. 1541 14.de eller 21.nde Juli mødte Bertram Ahlefeldt, kongl. Mayst. Amtmand ”tho Sunderborch” personligt på Nybøl Herreds Thing og lod en Stridsssag undersøge mellem Beboerne af Ulderup og Schnabech (Snogebæk) paa den ene Side og dem fra Blans på den anden Side ang. En fælles Eng og Græsgang, hvoraf bønderne i Blans egenhændigt havde indhegnet et stykke til Skade for de andre Byer. (Indhegnet betegnes her med det gamle Ord: Getunet og Indhegning: Thun). 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening