Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
     § 4. Lysabild sogns krønike
     § 74. Uddrag af Egen kb 1734-1850
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
§ 74. Uddrag af Egen kb 1734-1850
§ 74 renskrevet af Ib Hansen, Ishøj, jul 2004. 
 
Uddrag af Egen Kirkebog fra A. 1734-1850 se bind XX 134 
 
Det er skade, at den først begynder så sent, den er aldeles tør uden andre uvedkommende optegnelser, mangler Angivelse af Faddere, hvorved man dog undertiden oplyses om Slægtstilhøresforholdene. Den er ført på dansk.  
 
1 Præster 
 
1. Johannes  
Brandt 1. A: 1734 Onsdag efter 3die Adv. Bl. Begr. Anna , Dui Johanniis Brandii, uxor charissima at. 66 ann. A: 1743 Torsd. Eft. 24. trin Sønd. BEGR Hr. Johannes Brandt, Provst og Sognepræst til Egen Menighed at. 85 ann. 
 
2. Peter Brandt 2. A: 1763 Skjærtorsdag døde Hr. Peter Brandt, Provst over Nørrh. og Sognepr. til Egen menighed. vir doctus et finus. Begr. torsdag efter Paaske d. 7de April at. 75 år 7 mdr. Anno 1782 d. 18. Dec. BEGR Fr. Provstinde Eleonora Elisabeth Br. Født Krag at. 84 år, vidua mest 19 år. Søn. 1734 Mand. Eft. 5 tri. Sønd. Blev hans Søn Johannes døbt ( pensionær Østerh.) 
 
3. Johan 
Joachim 
Arends 3. A: 1785 d. 24.de Juli BEGR Hr. Johan Joachim Arends Sognepr. til Egen menighed, ”en lærd og oprigtig Mand” at. 58 ministerii 33 år. A: 1758 d. 2.den Juni blev han g.m. Jomfr. Anna Brandt. Hun døde A: 1759 d. 17.de Jan. Anna uxor pastoris J.J. Brandi, f. d. 18.de Jan 1729. A: 1814 d. 16.de Octb. døde Anna Maria Margaretha Arends provstens, at. 73 ¾ A. efterlader. 4 B.: 1. Ida Maria A. f. A: 1764. Hun blev d. 9.de Octb. g. m. Johannes Namanni, Kjøbm. I Sønderb.. 2. A: 1766 d. 18de April blev hans søn Nicolaus døbt, levede endnu 1814. 3. Kathrine Ahrends f. A: 1768 blev A: 1790 d. 29.de Jan. g.m. Capellan Frederik Nislev i Nordborg. 2. g. g.m. Oberst og Generalkrigsekr. Hein i Aabenraa. 4. Anna BirgitteArends f. A: 1773 levede endnu 1814. 5. A: 1770 d. 22.de Marti bl. Hans Søn: Hans Joachim født. Var + før 1814 (mangler) rimelig den Søn, der druknede ved at gaa over Isen fra Sundeved til Sønderborg. 6. A: 1779 d. 6.te April blev hans Datter Pauline Frederike døbt + 1785 d. 20.de Aug. Gl. 6 A. 4 M. 7. A: 1780 d. 9.den Juni bl. Hans Søn Peder Detlef døbt + 1781 d. 13.de Febr. 8. 1762 i Dec. døde Pastor Arends D. Anna 4 ug. G.  
 
4. Peter 
Reimuth 4. A: 1800 d. 28.de Novb. døde og d. 3. Dec. BEGR Hr. Pastor Reimuth, Sognepr. til Egen menighed en venlig mand i omgang, god Lærer og min kjære Medbroder” at. 47 og ministerii. 15 ann. A: 1799 d. 7. Juli døde og d. 12. BEGR hans Hustru Chistine Ulrikke Maria Amalia f. Bergstrøm fra Augustenb. Gl. 34 A:. Børn: 1 A: 1787 d. 12.te Novb. Døbt hans Søn: Christian Ulrik Emil. Han døde A: 1846 som Borgmester i Odense. 2. A: 1789 21.de Sønd. Eft. Trin. Døbt hans Datter Anna Katharina. 3. A: 1791 d. 5.te dec døbt hans Søn Johan Martin. Han skulde have studeret og gik i Skole hos Burchardi i Ketting, opgav studierne og døde 1857 som Gjestg. Og stændersupleant Sønderborg. 
 
5. Hans 
Ahlmann 5. A: 1845 d. 11te April døde Hr. Hans Ahlmann, Sognepræst for Eg.M. at. 74½ A:. Han er født d. 20.de Sept. 1770 i Sønderborg, hvor hans Fader var Skipper. A: 1850 d. 11.te Juli døde Anna Dorthea Maria Ahlmann, f. Gorrisen, Enke eft. Spr. Hans Ahlmann at. 75½ A. g. Børn: 1. Lovise f. I Adsb. Lever paa Enkesædet. 2. Birgitte f. i Adsbølle, blev g.m. Provst Frederik Ebbesen i Svenstrup, lever nu i Kjøbenh. 3. Christiane Thulene f. 1799 i Adsbølle døde ug. 1826 d. 8.de Jan. I Guderup. 4. A: 1803 d. 26.de Mai blev f. og. d. 30.te Mai døbt hans Søn Hans Ahlmann i Huset. Den 1.te Juli var Dr. Tønne Block på Visitati i Kirken, da Moderen holdt kirkeg. Og Barnet blev fremstillet. Han er Præst i Svenstrup på Als. 5. A: 1805 d. 7de Mai blev hans Søn Frederik født. Han er Kirchspielvogt i Holsten. 6. A: 1808 d. 31.te Marti blev hans Datter Dora født. Var i flere Aar i Huset hos Farbroderen i Sønderb. Og levede endnu i denne By. 7. A: 1810 d. 21.de Novb. Blev hans Søn Leonhard Conrad født. Efter Krigen har han Kjøbt en Landeiendom i Sverrig i Egnen af Gothenburg 
 
2 Res. Capellaner 
 
1. Nicolaus 
Brandt 1. A: 1760 d. 30.te Mai døde og d. 3. Juni BEGR Hr. Nicolaus Brandt Diaconis f. Menigh. A: 1763 d. 25de Mai BEGR Adelheid Maria, sal. Hr. Nicolaus Brandt, Diaconi Hustru, at. 57½ A. Børn: 1 A: 1774 fredagen efter sexagesima Sønd. BEGR Jomfru Maria Amalia Brandt, at. 47 A. 2. Clara Brandt blev A: 1757 17.de Juni g.m. Degnen Mathias Johansen Bähr. 3. A: 1735 Mand. Efter Paaske døbt hans Søn Johannes. Flere børn i stamtavle.  
 
2. Jacob 
Hount 2. A: 1764 d. 7.de Novb. Døbt Capell. Jacob Houndi Søn Niels Christoffer. 2 A: 1767 Fred. Eft. quasim. Døbt hans Søn Christian Frederik. 3. A: 1769 d. 31. Marti døbt hans Søn: Peter Ulrik Magnus. 
 
3. Johannes 
Petersen 3. A: 1807 d. 18.de April BEGR Hr. Johannes Pedersen, residerende Capellan ved Menigh. Ugift og født i Hørup ”hodie mihi eras tibi omv: af Hr. Ahlmann, hodie tibi eras mihi. Ligeledes skal Hr. Ahlmann have sagt til res. Capell. Pedersen, der 1801, søgte at blive Sognepr. lod sig nøje med sit Embede og 100 mk tillæg årlig af ham. ”Tak skal de have min Broder om De havde forlangt 300 mk, havde jeg o,s,v,” Hans Søster (og senere en søsterdatter) var hos ham. A: 1782 blev Peter Petersen Præst i Moltrup og Bjerning g.m. Jomfru Anna Elisabeth Petersen i Cappellaniet, Datter af Degnen Jens Petersen i Hørup. 
 
3. Præsteenker og andre personer heraf: 
 
1. A: 1743 Onsd. eft. 21. Trin BEGR Sophia Adelheid Poss, sal Jørgen Posses Enke af Dyndved. 2. 1748 d. 19 Marti døde Johanne, sal Hr. Peter Lorentzen Sognepræst i Svenstrup hans Enke, f. 1700. Hun blev ført til Svenstrup. 3. 1748 Fred. Eft. 23. Trin. blev hendes Datter: Jomfru Dorthea Sophia Lorentzen fra Guderup g.m. Hr. Johannes Petersen præst paa Föhr. Han var fra Hørup og i familie til Capellanen i Guderup, en Farbroder. 4. A: 1762 d. 25.de Sept. BEGR Dorthea Sophia Goltz, Lieutnandinde, født Brandt af Egen at. 71 ann. Hun var Datter af provst Johannes Brandt. A: 1751 d. 9.de Febr. blev hendes Datter Anna Goldtin g.m. mons Mathias Blume i Egen, hvor han var Possementmager og boede der, hvor nu Uhrmager Blessehöi bor. Hans ligsten paa den sydlige Side af koret. Till. Peter Matzens, Peter Brandts og Pastor Arends. 6. 1755 d. 6.te Juni blev Hr, Andreas Naamanni, Bager i Sønderborg g.m.Jomfru Anna Brandt men om hun er en Datter af Peter el. Nicolai Brandt eller af hvem vides ikke. (Hun er en datter af Nicolai Brandt) 7. A: 1770 Fred. Eft. sexagesima BEGR Mad. Margretha Overbæk, vidua .Georg Herman Overbæk, Præst i Sønderb. At. 38 Ann. 8. 1773 BEGR Mette Sophia Rossing g.m. først Hr. Erik Faber, Præst til Hunsby i Egen. siden Hr. Erasmus Rossing, Sognepræst i Husby. Hun døde hos sin Svigersøn i Egen Sr. Christian Hansen i en Alder af 82 Aar, Moder til 18 Børn. 
 
4 Degne: 
 
1. Johan 
Madsen 1. I Midt af 16.de Aarh. fandtes allerede Degnekaldet her, der i nogen tid var forenet med Capellaniet, men igjen blev adskildte. I. A: 1755 d. 22.de April BEGR Johan Madsen, Degn af Guderup f. 1676 d. 24. Jan. At. 79 g. 
 
2. Mathias 
Johansen 
Bähr 2. A: 1757 blev Mathias Johansen Bähr, Degn af Guderup g.m. Clara Brandt, kapellanens Datter. A: 1767 Torsd. Eft. 4. Hell. 3 Kong. Søndag BEGR Mathias Johansen, Degn af (?), gl. 42 Aar. 
 
3. Jakob 
Hansen 3. 1782 d. 30.te Dec BEGR begr. Jakob Hansen, Sognedegn i 15 Aar, gl. 50 Aar. Han var forfalden til Druk og blev flere gange mindet af Tolvmændene. 
 
4. Berend 
Hieronimus 
Carstensen 4. A.: 1813 d. 4.de Marts døde Sognedegnen for Egen Menh.: Berend Hieronimus Carstensen, født i Ribe gl. 59½ Aar, Han var student, var tilsidst en Del forfalden til Druk. Han efterlod Enke: Birgitte Carstensen og 6 B.: 1. A: 1783 8 Trin. Sønd. Døbt hans Søn: Johan Arnold Hieronimus. Blev Generalkonsul i Algier. 2. 1786 d. 13. Jan. Døbt hans Søn: Peder Otto Marius døde 1837 i Algier, hvor han var g.m. en Datter af Beyen i Oran. 3. A: 1787 16. Trin. Sønd. Døbt hans Datter: Kathrine Maria Elisabeth. Hun har levet i Veile. 4. 1789 døbt hans Datter: Anna Kirstine, blev g.m. Postfører Niels Olsen i Sønderborg, en ”sjælden brav mand hun derimod har været ovenud smuk, men meget forfalden til Druk. 5. 1790 blev Henrik Ostermann født, Skolel. i Skelde i Broager, døde af druk. 6. 1794 blev hans Søn: Nikolaj Ancher født, Huusmand i Guderup. 7. 1796 blev hans Søn Peder Otto Benjamin født. Har boet i Veile. Hvad der er sagt om Nr. 2. må gjælde Nr. 1 (ifølge Jens Vahls slægtebog gælder det dog nr 7), thi A: 1795 d. 24.de August døde hans Søn Peter Otto Marius gl. 10 Aar. 
 
5. Jørgen 
Nielsen 
Kjærbølling 5. A: 1834 d. 22.de Novb. døde Kirkesanger og Skolelærer i Dyndved Jørgen Nielsen Kjærbølling, gl. 58 Aa. Han var fra Nordslesvig. Hans Hustru Maria Lorentsen, var formandens Datter i Dyndved (Det er ikke rigtigt, hun var degnedatter fra Stenderup i Haderslev amt). . 5 B: 1. Niels Kjærb. F. Aa: 1806 Huuslærer paa Hirscholm, Skolel. i Marstal og Ærøskøbing, Gartneriinspektør på Snoghøi. Dr. Th. fra et tydsk Univ. Lever i Kjøb. Bekjendt ved sit Værk ”Danmarks Fugle. 2. 1810 d. 24.de Novb. er hans Søn Lauritz Kj. født. Har i flere aar været Degn og Skolel. i Adserballe, en duelig Mand som Lærer og skaffede sig fortjeneste ved sin Iver for den danske Sag. 3. Kathrine Maria døde 1842.Hun var g.m. Faderens efterm. Skolel. Peder Hansen fra Fyn i Dyndved. 2 sønner. 4. Margaretha forlovet i en Deel Aar med Cand Theol Jørgen Christian Nielsen fra Spang paa Als. Conditionerer i Jylland. 5. Maria Chr. G. m. Jørgen Hansen Lauritzen Parceleier på Sundeved (levede i Søest ved Rødekro). 
 
6. Jørgen 
Jørgensen 6. Jørgen Jørgensen fra Elstrup, Skol. i Guderup og Kirkesanger. 1849 nedlagde han jobbet som skolelærer, han eier till. Med Konen et Boel i Byen (Sjellerup).  
 
5. Dynneved Skole: Denne er Sognets ældste Skole og oprettetA: 1639. Af dens Lærere Kjendes:  
 
1. Hans 
Pedersen A: 1721 nævnes Hans Petersen Skolelærer i Dynneved (Svenstr. Kirkebog). 
 
2. Simon 
Hansen A: 1745 St. Hans Dag BEGR Simon Hansen, Skolemester i D. Gl. 39½ Aar 
 
3. Simonsen 3. Dennes Søn ...... Simonsen nævnes A: 1775 som en Broder til Kromanden i Ravnsdam ved Stevning Hans Simonsen Dam. Han døde A: 17.. (Hvor Christian har dette fra ved jeg ikke, faktum er, at Simon Hansens enke, blev gift med Christian Pedersen, som blev skoleholder. Han efterfulgtes af sønnen Peder Christiansen, der vist nok er blevet afskediget på grund af druk). 
 
4. Jens 
Jensen 4. A: 1785 d. 14.de Juli døde Skoleholder i D. Jens Jensen 
 
5. Niels  
Nielsen 5. A: 1802 døde Skoleh. I D. Niels Nielsen. Hans Enke hed Anna Maria. 4 B.: Maria, Jakob, Mette Maria og Christine, der førte Navnet: Skolemester. 
 
6. Jørgen 
Kjærbølling 6. Jørgen Kjærbølling, se. Ovenfor. Hans Datter blev g.m. Peter Hansen fra Egen. Hun døde 1842 d. 10. Dec.  
 
7. Peter Hansen (IH: i notatet er 6. og 7 slået sammen,idet der er tale om denne Peter Hansen hun blev gift med) 2 B.: Lauritz Georg ??? 1853 med udm. G. fra Jonstrup. Fik det Monradiske Stipend, var imidl. Brystsvag og døde hjemme 1857 i Dy. Han var et vakkert ungt haabefuldt Menneske, der desværre døde for tidlig. 2. Jørgen Peter er Landm., har gaaet på Rødding Høiskole og er for Tiden Forvalter i Sjælland. Hansen blev 2. g. m. Skolel. Jørgensens Enke i Dybbøl: Dorothea Hansen A: 1857. 
 
6. Elstrup Skole: Den er oprettet omtrent imellem A: 1670-80. 
 
1. Andreas 
Petersen 1. 1752 døde Andreas Petersen født i Satrup, Skolemester og Tingskriver i Elstrup gl. 54 Aa. 
 
2. Markus 
Johansen 2. Markus Johansen A: 1755 2 Hell. 3 Kong. Sønd. Døbt hans Søn: Johannes. A: 1756 17 Trin. døbt hans Datter Anna Kathrine. 
 
3. Johannes 
Markussen 3. A: 1776 18 Trin. Sønd. BEGR Johannes Markussen, Skoleholder i Elstrup gl. 23 Aa. 
 
 
7. Herredsfogeder 
 
1. Jakob 
Wrange 1. A: 1548 og 1554 nævnes Jakob Wrange som Herredsfoged i Guderup. Hermed Sagnet om denne: ”Familien Nedstammer fra en Wrangel fra Krigen 1657-59 forkastes. Navnet forekommer også i Holsten, hvor Markus Wrange var Præst i Brockdorff fra A: 1549-56 og døde A: 1601 som Provst eller Superintendant i Nordditmarsken gl. 76 A, hvor han var født A: 1524. A: 1636 var Niels Rasmussen Wrang Præst i Slaglille og Bjernede i Sjælland, saa at Navnet også forekommer i Danmark.” 
 
2. Peder 
Pedersen 
Støedt 2. Peder Pedersen Støedt i Dynneved omk. Fra A: 1600-1634. Hans Datter Agathe var g.m. Herredsfoged Peder Rasmussen i Nørreh. Og Moder til Peder Pedersen Støedt d. Yngre Herredsf. I Nørreh. 
 
3. Jens 
Lassen 3. Jens Lassen var Herredsf. Omtrent fra 1649(?)-1704 i Egen Herred. Han boede i Dynneved paa Niklas Møllers Boel og havde Bryllup A. 1665. Han havde 1 D. Og 2 Sønner Nikolaj og Frantz Anthon, der studerede. (så vidt Chr Knudsen, der skal vist indskydes en Jens Jensen Lassen herimellem, og så vil ovennævnte børn høre til under ham). 
 
4. Nikolaj 
Lassen 4. Nikolaj Lassen var efter Faderens Død Herredsfoged i Egen Herred, men hvorlænge vides ikke, da han er døde før A: 1734. 1763 døde d. 23. Jan. hans Enke Susanne gl. f. 1678. 
 
5. Hans 
Pedersen 5. A: 1762 d. 12. Dec. BEGR Herredsfoged Hans Pedersen f. A: 1681. A: 1735 Torsd. Eft. 4. Paaskesøndag blev hans Søn: Peder født. Han boede paa samme sted i Dynneved og har da maaske (det var han) været g.m. en Datter af Formanden. Efter hans Tid er Egen og Nørreh. bleven forenede. 
 
8. Huusfoged 
 
A: 1766 Dom. Lat. BEGR Jørgen Frederiksen, Huusfoged af Guderup gl. 42 Aa, men om det blot er et Navn eller han har Funktion her el. haft andetsteds kan ikke afgøres endnu. A: 1766 Langfredag BEGR Christen Hansen Foged paa Diaconus Grund i Guderup gl. 72 Aa. Her er det da vist kun et Navn. 
 
9. Skovridere 
 
1. Henning 
Wolf S. Bind 4 s.137. De boede på Nyegaard. 1. A: 1736 Torsd. Efter ??? døbt Hr. Henning Wolf Skovriders Datter på Nyegaard: Frederikke. 2. A: 1745 d. 3. Jan. Døbt hans Søn: Joachim Frederik. Han flyttede Siden til Nordb., hvor han døde.  
 
2. ..... 
Klinge 2. A: 1757 og 1759 nævnes Skovrider Klinge. 1759 Tirsd. Efter Quas. Døbt hans Søn: Frederik August. Han skal være + nede i Skoven ved ”den grønne Bro”. 
 
3. Andreas 
Pedersen 3. A: 1760 findes Andreas Pedersen som Skovrider. Hans BEGR 1784d. 6.te Octb. Gl. 65 Aa. Han var en meget stræng Herre imod Krybskytterne. . A: 1762 d. 24.de Mai døbt 2. hans Datter Dorthea Catharina. A: 1763 d. 14. Sept. døbt hans Datter Maria Elisabeth. (se bind IV side 137-138).  
 
4. Ole Olsen 4. A: 1785 d. 23. Novb. BEGR Hr. Ole Olsen, Kongl. Skovrider, gl. 35 A.  
 
5. Frederik 
Christ. 
Würzinger 5. Skovrider Frederik Christ. Würtzinger døde 1816 d. 6.te Aug. På Nyegaard gl. 73 A. Hans første Kone døde 1790 d. 30.te Jan. Og hed Katharina Maria Sophia f. Mehlby A: 1751. Med sin 2. Hustru Conradine havde han en Søn Frederik Christian Ludvig Würtzinger f. 1793. Hans sidste Kone var skrækkelig forfalden til Drik og gik undertiden som et Spektakel for Alle. Sønnen var en i høj Grad forkjælen Unge. 
 
6. Grotian Ingen bemærkninger ud over: Fra A: 1816-1851 
 
7. Bar. Fred. 
Jul v. Wed. 
Wedelsb. Ingen bemærkninger 
 
A: 1744 BEGR Matz Albrechtsen Hvid, Skovfoged i Sjellerupskov gl. 92 A. A: 1757 Juni BEGR Regina, sal. Johan Brandts Enke af Nordborg i Kismishuse gl. 80 A. ( 1714 Nordb. Kirkeb. ???) 
 
10. Østerholm 
 
1. Peder 
Matzen A: 1744 d. 20.de Febr. BEGR Peder Matzen, Forvalter paa Østerholm gl. 64 A. (Se Svenstrup kb, Oksbøl kb. A: 1757 den 11.te Mai BEGR Eleonora Elisabeth, sal. Peder Madsens Enke af Oksbølle f. 1693. Hun var en Brandt. Hun opholdt sig hos sin Søstersøn Pastor Riisbrich el. sin Mands Familie i Oksbøl. Og blev ført til Egen Kirke hvor de ligge Sønden for koret. A: 1743 nævnes hans Søn Hans Matzen (Notm. Kirkebog) og 1743 blev rimeligvis hans Datter Anna Pedersen paa Østerholm g.m. Hr. Johan Thortsen, Borger i Sønderborg.  
 
3. Jørgen 
Brodersen A. 1750 Dom. 13. ? Trin. blev Forvalter Jørgen Brodersens D. Paa Østerholm døbt Martha Katrine. Hun maa være død 1752 4. trin Sønd. Døbt hans Datter Martha Kathrine (se Oksbøl kirkebog Hardeshøj) . Fra hende stammer Cap. Diderichsen i Oxbølle. 1754 Hell. 3 Sønd. Døbt hans D. Sophie Frederikke. Hun blev g.m. en Karl Staun fra Kegnæs. Og hendes Stedf. Johan Brandt overlod dem ca. 40 Tdr. Land af Hjortholm, hvilket de solgte og drog ned til Nordslesvig, hvor det gik tilbage for dem, ”da der ikke var noget ved ham at gjøre”  
 
2. Nikolaj 
Brodersen A: 1746 14 Trin. Sønd. BEGR Martha Christina, sal. Johan Frederik Brodersen Organist i Frederikstad i Norge, hans Datter gl. 12 A. Hun maa have været hos Nikolaj Brodersen, der havde Østerholm i Forpagtning før Jørgen Brodersen. Denne sidste BEGR A: 1755 d. 25. Juni Mons. Jørgen Brodersen. Hans Enke Frederikke Lovise Kesselring blev 1757 d. 28.de Octob. G.m. Johannes Brandt, der herved blev Forpagter af Gaarden indtil A: 1762 (se om ham bind IV side 69-75).  
 
4. Johannes 
Brandt Af dennes 8 børn levede kun Eleonora Elisabeth Brandt g.m. Hans Jørgen Witzke.  
 
5. Nicolaj 
Andersen Efter ham fulgte mons. Nicolaj Andersen (Se Nordb. Kirkeb. Og Svenstr. Kirkeb.), der altså har haft den i 6 Aar fra 1762-68, da den separeret, ved hvilken lejlighed han kjøbte Stammen. Han døde A: 1804 paa Østerh. Gl. 81 og hans Hustru Dorothea Maria Vogt døde 1788 på Gammelg. 50 A. Børn: A: 1794 d. 22.de Febr. Døde mons. Iver Andersen, gl. 28 A. Han blev ihjelslaaet af et træ i Skoven. 2. 1768 6 Trin. Søndag døbt hans Datter Anna Johanne. 3. 1770 Løverd. Sept. Sønd. Døbt hans Søn: Klaus. Han blev g.m. Christine Marg. fra Rumohrsgaard. Faderen skænkede ham Lundsgaard i Sundeved og en Sum Penge Han satte alt overstyr formedelst sin Ødselhed og døde i Armod på Nordborg. 2 sønner (Se Ketting Kb. Gammelg.) 
 
11. Lysholm  
 
1.Johan Peder  
Knudsen 
Dette er Østerholms Stamparcel Som N. Andersen kjøbte, men da Gaarden blev flyttet ud i sine Marker 1796 fik den navnet Lysholm af Johan Peter Knudsen fra Ketting, der 1790 var bleven g.m. Anna Johanne Andersen. Han fik Gaarden 1795 og døde 1831 d. 4.de Sept. Gl. 63 A. Hans Enke: Anna Johanne Knudsen døde paa sit Aftægt på Østerholm A: 1848 d. 27.de Marts gl. 80 A. 
 
12. Bommerlund  
 
A: 1782 døde på Bommelund Eleonora Kleinschmidts en Farvers Enke fra Angel, begr i Notmark gl. 92 A. 1795 døde Maren Vogelsang gl. 93 A. Hun blev bragt til Notmark. A: 1794 d. 30.te Mai blev Mathias Vogelsang i Huset g.m. Maria Elisabeth Knudsen af Ketting. Hun var Enke eft. Kromand Knud Knudsen, Broder til ovennævnte Joh. Peter Knudsen. 
 
A: 1791 d. 30.te Juli døde Kirstine Juhler Gartner og Forvalter Jes Juhlers Kone paa Østerholm gl. 66 A. Hun var en Søster til Nikolaj Andersen. 
 
12. Egen Mølle 
 
A: 1747 tirsd. eft. Sept. BEGR Anna Maria, Sal. Johan Fabers Enke i Egenmølle. Gl. 81 A. Hendes Søn Knud Johansen var Bedstefader til ovenn. Joh. Peter og Knud Knudsen (Ketting) og hendes Søn Andreas Johansen Fader til Jomfru Elisabeth Charlotte Johansen, der A: 1739 torsdagen eft. 16. Trin. blev g.m. Mons. Ratge Lorentzen (Se Ketting, Svenstrup og Notmark kb). Han begravedes 10 dec 1776 som forhenværende pensionær på Hjortspring og Rumohrsgaard gammel 64 år. 1756 tirsdagen efter palmarum begraves hans datter 8 år gammel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening