Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
     Bromølle kro
     Hørup
     Lambjerg
     Majbøl
     Miang
     Mintebjerg
   Kegnæs
   Ketting sogn
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Bromølle kro
Chr Knudsen Familisamling I 42-45: 
Frederik Petersen, kromand i Bromølle, død 1810, han var søn af degnen Hans Petersen og hustru Dorothea Schultz i Tandslet, f. 1737 i Tandslet degnegård. Han var tvilling til en broder Christian Pedersen, der døde i en ung alder. Han har vistnok begyndt som skriver på et kontor. 1765-70 nævnes Frederik Petersen som skriver hos Overinspektør Lars Juhl på Augustenborg, det måske nok er ham.  
1770-71 nævnes Frederik Petersen som forpagter, på den lille hertugelige gård Øvelgønne på Als, det er afgjort den samme mand. 1773 må han have købt stedet og kroen, Bromølle af monseur, Nikolai Poulsen og her levede han til sin død. Han var først g. m. Anna Kathrine Kaad, en datter af bonde Jørgen Christensen Kaad i Mindebjerg, f. 1743. hun døde i Bromølle og blev begravet 1776 d. 11.juni i en alder af 32½ år.  
1776 d. 20. dec. blev sr. Frederik Petersen, kromand i Bromølle gift anden gang med Jomfru Margaretha Peters fra Augustenborg. Hun var en datter af Peter Bladt i Katry, hvor hun var f. 1748. Hun var på denne måde i slægt med, måske et søskendebarn eller vel rettere en datter af et søskendebarn til kromand Johan Peter Knudsen i Ketting. Da hendes forældre havde det småt og døde tidlig, tog Johan Peter Knudsen hende som barn til sig og holdt hende til skole. 
Efter sin konfirmation sørgede han for, at hun kom hen i et godt hus for at lære noget, og fik hende da op i kromand Markus Nielsens hus på Augustenborg, hvis dygtige kone Susanne Swindt plejede at have flere unge piger, for at uddanne dem til dygtige husmødre. Derefter konditionerede hun flere år som jomfru i samme hus, indtil hun blev befriet af kromand Petersen. Hun var en dygtig kone i sit hus, men var undertiden lidt skrap og streng imod sine stedbørn, hvorfor hendes plejeforældre i Ketting ofte tog hende i skole og gav hende en lille irettesættelse når hun om søndagen efter gudstjenesten så ind til dem i Ketting kro. Thi skønt Bromølle lå i Hørup sogn, og stedet havde stolestade i denne kirke, så gik Frederik Petersen og kone helst i Ketting kirke, dels for at høre den gamle provst Morten Reenberg With og vel også for familieskabets skyld med dem i kroen. Frederik Petersen var ikke fri for at være lidt forfængelig, men var ellers en meget brav retsindig mand. 1810 d. 29. jan, døde kromand Frederik Petersen i Bromølle 73 år gal. 1812 d. 25. juni døde hans enke Margaretha Petersen, f. Bladt i Bromølle, 64 år gl. 
Børn:  
1. Hans Jørgen Petersen, f. 1771 på Øvelgønne, konfirmeret 1786 i Hørup, i en alder af 15 år. Han gik til søs og omkom sandsynligvis på søen, thi 1810 ved faderens død, havde man i mange år ikke hørt til ham. 
2. 1773 blev hans datter Anna Katherine Petersen f. i Bromølle. Hun døde samme år, 18 uger gl. 
3. Peter Petersen, f. 1774 d.29.marts, faddere: Hans Henrik Møller på Blæsborg. Døde som barn. 
4. Christian Petersen, tvilling, f. 1776 d. 3. maj, blev konfirmeret 1792 16 år gl. 1799 d.10. juni døde Christian Petersen i Bromølle, 23 år gl. 
5. Frederik Petersen, tvilling, f. 1776. han fik stedet.  
6. Anna Kathrine Petersen, f. i Bromølle og døbt 1777 d. 5. sept., faddere: hr. kontrollør, Petersens  
hustru på Nordborg, Regitze Sophie Fangel, Johan Johansen, degn i Havnbjerg, monseur Hermann  
Nielsen på Augustenborg, mad. Anne Kirstine Knudsen i Ketting. Hun døde 1784 6½ år gl. 
7. Peter Petersen, f. 1780 d. 21. jan., faddere: hr. Markus Nielsen, vært på Augustenborg, Nikolai Thomsen, bager på  
Augustenborg, degnen Jakob Graus kone i Hørup. Han døde som lille barn. 
8. Dorothea Margaretha Petersen, f. 1781 d. 25. juli i Bromølle. Blev konfirmeret 1795 14 ¾ år. 1805 d. 14. sept. blev tobaksfabrikant og borger i Sønderborg hr Iver Jørgensen g. m. jomfru Dorothea Margaretha Petersen af Bromølle. 
Deres børn: 
a. Peter Ingvard Jørgensen, f. i Sønderborg 1817. Student 1837, teologisk kandidat 1843 d. 1. nov., blev 1850 d. 14. aug. kaldet til katechet ved Petri tyske kirke i København. Han blev sindssvag og fik sin afsked 1856 d. 26. okt. han blev 1843 g. m. Oline Kirstine Antoinette Selmer, f. 1819 d. 10. juni i København, og en datter af urtekræmmer, Adolf Siegfred Selmer og hustru Marie Kirstine Weile i København. 2 børn.  
9. Anna Kathrine Petersen, f. 1787 d. 28. juli i Bromølle, faddere: madam Møller på Majbølgård, hr. Boy Boysen på Majbølgård, monsieur, Knut Knutzen af Ketting og mad. Petersen på Rumohrsgaard. Hun levede 1810 endnu ugift i Bromølle. 
10. Frederikke Petersen, f. 1791 d. 9. april i Bromølle. Hun døde 1792, ¾ år gl. 
11. 1785 døde en hjemmedøbt søn, 1 dag gl. 
 
1819 døde Christen Bladt, f. 1735 i Katry, 84 år gl. Hans afdøde hustru var Anna Hanses. Han havde forhen boet i Broballe, men opholdt sig de sidste 14. år i Bromølle. Han må enten have været en bror eller farbror til Margaretha Petersen. Hun må have taget ham i huset på sine gamle dage. 
 
Frederik Petersen, Bromølle  
 
Frederik Petersen, kromand i Bromølle, død 1846. Han er en søn af den foregående mand og hans første kone Anna Kathrine Kaad af Mindebjerg. Han var tvillingbror til Christian Petersen, f. i Bromølle 1776 d. 3. maj. Da hans kone døde kort efter i juni måned, fik han sine 2 små børn anbragt, ved sin kusine Anna Kirstine Knudsens hjælp i Ketting, i nogen tid, sat i huset hos Klaus Tonnesens kone i Ketting, der den tid lå i barselseng efter et barn som var død, og således blev de opammede af hende. Klaus Tonnesen var desuden en slægtning både af kromand, Frederik Petersen og af mad. Anna Kirstine Knudsen, f. Wrang. 1792 blev han konfirmeret i Hørup kirke, 16 år gl. Efter sine forældres død fik han stedet i Bromølle. Siden købte han af bolsmand, Jørgen Bruun, der var forgældet og ikke kunne stå sig, men måtte gå til konkurs, det boel i Bro, som lå nærmest ved Bromølle. Det var brændt få år i forvejen. 1813 d. 30. okt. blev kromand, Frederik Petersen af Bromølle g. m. jomfru Anna Kathrine Henrichsen, en datter af Blegmand, Henrik Hansen og hustru Maria Nielsen i Sønderborg. Hun var f. 1787 d. 24. marts i Sønderborg og døde ? Siden giftede han sig anden gang med Jomfru Kathrine Bruhn af Ketting degnegård, en datter af degnen, Johannes Bartholomæus Bruhn og hustru Elisabeth Petræus i Ketting. Han kunne næppe have valgt en bedre stedmor til sine børn, hun var en sjælden brav, god og agtværdig pige, havde først efter moderens død holdt hus for sin gamle fader, tjente derefter en del år som jomfru, hos forpagter Jessen på Werthemine og bestyrede derefter i nogen tid huset for Frederik Petersen, med hvem hun så blev gift. 1846 d. 17. maj døde Frederik Petersen, kromand i Bromølle, 70 år gl. Hans enke blev i Bromølle. 
Børn: 
1. Anna Kathrine Petersen, f. i Bromølle 1814. hun blev 1836 g. m. hr. Hans Erichsen, en søn af slagtermester, Hans Erichsen i Ketting og hustru Anna Elisabeth Sørensen af Sønderborg, en plejedatter af den gamle farver Heinrich Christian Kirchner i Egenmølle, af hvis hustru, Christine Eleonora Sørensen hun tillige var en broderdatter. Da forældrene døde tidlig, blev stedet med slagteri i Ketting for en tid overladt til slagter, Asmus Reimers, imod at de opdrog Hans Erichsen og hans brødre. Heraf kommer det venskab og den inderlige forbindelse i handelssager, der i mange år har bestået mellem familien Erichsen og flere af Reimers sønner, da de omtrent har betragtet sig som brødre. Hans Erichsen udvidede slagteriet i en betydelig grad, han har i den forbindelse drevet en temmelig udbredt forretning over hele øen. I forening med slagter, Peter Reimers har han tidlig drevet en betydelig svinehandel på Als og Sundeved. Varerne var gåede med dampskib og jernbane til Hamborg. For få år siden købte han af proprietær, Hans Andersen til Kejnæsgård, den såkaldte gamle bispegård i Ketting, og tidligere af hr. løjtnant v. Ples el. Plessen, et bol i Ketting, hvis marker gik op til hans øvrige ejendomme, så at han nu har en smuk anseelig ejendom. En del af jorden, foruden anden lejet jord, er udlagt til græsning for fedekvæg. Han beboer nu med sin familie, den såkaldte Bispegård. 
Børn: 
a. Frederik Fritz Erichsen, er den egentlige bestyrer af den store ejendom og leder for en del den store vidt udstrakte handel, hvorfor han idelig er på rejser. I forening med Asmus Reimers i Faaborg, har han også en betydelig handel med fede svin på Fyn, der med dampskibet ” Faaborg ” afgår til Hamborg. Han er et meget vakkert, godt og retsindigt menneske, der også hvor han kan, gør en del Godt i stilhed. Han er ugift. Han døde 1890 d. 3. sept., beg. d. 7. sept. 
b. Anne Elisabeth Erichsen, opholder sig ugift hjemme hos sine forældre. Hun døde 1889 d. 3. sept. af tæring, 51 år gl. Begravet 10 sep.  
c. Hans Erichsen, købmand i Hamborg. 
d. Heinrich Erichsen, fik med sin kone den første bondegård ” Frørupgaard ” på Langdel. Han bestyrer for øjeblikket slagteriet i Ketting, bor derfor i sit fødested. Flere børn. 
e. Christian Erichsen, købmand i Hamborg. 
f. Anne Kathrine Erichsen, døde som halvvoksen pige. 
g. Peter Erichsen. Han rejste til Australien. 
2. Frederik Petersen, kromand i Bromølle, f. 1817. Han fik faderens sted. Da han var ugift, forblev stedmoderen hos ham og bestyrede hans hus, indtil sin død. Han solgte kroen Bromølle til en gæstgiver Lassen fra Sønderborg og flyttede over på boelet, hvor han endnu bor. Han har været synsmand og forstander for byen Bro. Han er en stille, brav og retsindig mand, død 1888. 
3. Heinrich Petersen, har levet ugift hos broderen, fik gården efter sin bror. 
4. Hans Petersen, døde i en ung alder i Bromølle, blev sindsforvirret og døde i Slesvig. 
5. Marie Petersen, blev g. m. skolelærer Petersen, der først var underlærer på Augustenborg, siden i forskellige stillinger i hertugdømmet Slesvig og til sidst lærer og degn i byen Højer, indtil han for få år siden tog sin afsked og bor nu med familien på Langdel ved Augustenborg. 2 sønner, der studerede og blev præster. 
6. Christian Petersen, halvbror til de foregående. Har en landejendom i Sverige og er tillige forpagter, af en større gård. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening