Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
   Kegnæs
   Ketting sogn
   Lysabild sogn
     Fielby
     Lysabild
     Skovby
       Kegnæsgaard
     Mommark
     Nypøl
   Notmark sogn
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Kegnæsgaard
Nikolai Poulsen Anno 1701:4 
 
Anno 1701 Dom. 15 Trin. nævnes Nikolai Poulsen paa Keinisgaard. Anno 1704 i Sept. nævnes han endnu. Han var en Søn af Kongl. Huusfoged Hr. Hans Poulsen paa Gammelgaard efter hvem han fik denne Gaard i Forpagtning. Paa Gammelgaard nævnes han fra Anno 1706-1719. Børn: 
1. Anno 1701 d. 20. Sept. døbte Mons. Nikolai Poulsen, K.M. Pensionair fra Keinisgaard hans S. Johan Ernst, fremstilled af Sr. Peter Poulsen, højfyrstelige Amtsforvalter i Nørreherred. Hr. Andreas Petersens af Felsted. Hr. Johann Poulsens Hustru af Kettinge. 
2. Anno 1703 d. 31. Jan. døbtes K.M. Pensionarius Hr. Nikolai Poulsen fra Keinissgaard hans D. Hedevig, fremstilled af hendes Mormoder Mad. Hedwig Arberg af Slesvig. Sr. Berthel Jessen af Sønderborg, Pension. paa Maibøllegaard og Hr. Otto Frederik Brands Hustru i Havnbjerg. 
3. Anno 1704 d. 25. Sept. døbt K.M. Pensionarii paa Keinissgaard Sr. Nikolai Poulsens D. Anna Marie, fremstilled af sin kj. Farmoder Anna Marie, Hr. Hans Poulsens Hustru paa Gammelgaard, Mons. Ernst Günther Christiani S. Theol.Stud. og Præstens kj. Hustru Anna Maria Lorentzen i Lysabild. Se bind XI 171, XXI 22, 159-160. XXIV 17-19.  
 
 
Amtsskriver Peter Petersen. Anno 1706:24 
 
Anno 1706:24 nævnes Amtsskriver Peter Petersen som K.M.Pensionair paa Keinissgaard. Anno 1729 kaldes han Kongl. Maj. amtsforvalter over Sønderherred paa Als, da han paa Sønderherreds Ting udstedte et Skjøde for Klaus Jepsen, Eier af en Bondegaard i Sundsmark. Anno 1730 kaldes han Amtsforvalter Petersen i Sønderborg. Han var g.m. Anna Lorentzen, en Datter af Præst og Provst Hr. Carsten Lorentzen i Ulkebølle og Søster til Hr. Nikolai Lorentzen i Lysabild. Anno 1719 d. 16. Novb. blev sal. Anna Petersen, Hr. Amtsskriver Peter Petersens Hustru paa Keinissgaard, Præstens kj. Søster gl. 51 A.3. M. Børn: 
 
1. Margaretha Kathrine Petersen f. før Anno 1706. Anno 1714:19 nævnes Jomfru Margaretha Katharine Petersen fra Keinissgaard. Anno 1719 d. 3. Nov. blev paa Keinissgaard Hr. Ulrik Selmer, kaldet til Sognepræst for Eltang og Wilstrup Sogne i Kolding Stift i Jylland og Jomfru Margaretha Katharina Petersen af Keinissgaard trolovet. De blev viede Anno 1720 d. 11. Juni. 
2. Karsten f. Anno 1696 + Anno 1705 d. 21. Decbr. paa Keinissgaard, Hr. Kongel. Amtsskriver og Pension. Peter Petersens Søn Karsten i Smaakopper gl. 9 A. 10 Ug. 6 D. 5 T. 
3. Nikolaj f. Anno 1702. Anno 1706 + Hr. Amtskriver Peter Petersens yngste Søn: Nikolai paa Keinissgaard af Smaakopper gl. 4 A. 24 Ug. 
4. Anno 1722:24 nævnes Jomfru Anna Petersen paa Keinissgaard. Sidste gang Anno 1724 i adv. paa Keinissgaard 
5. Anno 1706 Onsd. efter 13. Trin. Søndag døbtes Kongel. Maj. Pens. paa Keinissgaard Hr. Amtskriver Peter Petersens D. Christiane, fremstillet af Pastor Andreas Arnkiels Hustru i Moltrup, Mons. Lorentz Lorentzen, Informatør i Ulkebølle, S. S. Theol. Stud. og Jomfru Eleonora Elisabeth Krag af Hørup. 
6. Anno 1713 Torsd efter 2. Trin. døbtes Hr. Peder Amtskriver og Kongl.Maj. Pens. paa Keinissgaard hans D.: Katharina , fremstillet af Præstekonen i Lysabild. Hr. Pastor Johan Frederik Lange i Ulkebølle og Jomfru Christine Lovise Harboia Anno 1714 + Hr. Amtskriver Peter Petersens mindste Datter Katharina paa Keinissgaard gl. 1 A. 4 Ug. 
 
Jørgen Brodersen, Anno 1723:34 
 
Anno 1721 nævnes Jørgen Brodersen som Hollænder paa Hjortholm. Anno 1723 nævnes han paa Keinissgaard. Anno 1724:26 kaldes han Hollænder på denne Gaard. Anno 1731 Forvalter. Anno 1732 Forpagter på Keinissgaard. Anno 1734 d. 4.de Novb. døde Jørgen Brodersen, forhen Kongel. Pensionarius på Keinissgaard. Anno 1725 2. J. nævnes hans Hustru Martha. Jørgen Brodersens fra Keinissgaard. Anno 1741 levede hun endnu paa Keinissgaard. Børn: 
1. Nikolai Brodersen + Anno 1763 gl. 60 A. Se nedenfor 
2. Elsche Kathrine Brodersen f. Anno 1702. Anno 1721 9.de Octob. blev Frederik Larsen af Lysabild Sogn g.m. Elsche Kathrine Brodersen af Hjortsholm. Anno 1732 blev hun g.m. 2.g. Hans Christian Foged på Keinæsgaard. Hun + Anno 1741 d. 19. Juli, Elsche Katharine Hanses af Lysabild gl. 38 A. 7 M. 
3. Johan Frederik Brodersen, Organist i Frederiksstad i Norge. + før Anno 1746, thi dette Aar + Sal. Joh. Frederik Brodersens Datter: Martha Christine Brodersen paa Østerholm gl. 12 A. 
4. Mette Malena Brodersen. Anno 1735 blev Christen Hansen af Igen og Mette Malene Brodersen af Keinissgaard trolovede. Forlovere: Boie Hansen af Maibøllegaard og Johan Carstensen af Gammelgaard. Hun + Anno 1745 gl. 30 A. Hun blev Anno 1735 g.m. Eiendomsbonde Christen Hansen i Igen (Egen Kirkebog) 
5. Christine Margaretha Brodersen. Anno 1723 og 1724 i adv nævnes Jomfru Christine Margaretha Jørgens D. eller Brodersen paa Keinissgaard. Anno 1726 2. J. nævnes hun Mad. Christine Margaretha Boyes på Nygaard. Siden nævnes hun paa Østerholm og Maibøllegaard. Hun må altså 1725 omtrent være blev gift med Boie Hansen, måske den gang hollænder på Nygaard. Siden nævnes han på Østerholm og Maibølgaard.  
6. Martha Brodersen. Anno 1725 nævnes Martha Jørgens D. paa Keinissgaard. Anno 1729 nævnes Martha Brodersen paa Nygaard. Anno 1731 Jomfru Martha Brodersen på Kainissgaard. Anno 1737 Jomfru Martha Brodersen paa Keinisgaard. I Jan. Anno 1737 d. 14 Febr. blev Arend Thomsen Syndermann fra Taasinge trolovet med Martha Brodersen af Keinissgaard. Forlovere: Boye Hansen af Maibøllegaard og Johan Carstensen af Gammelgaard. De blev viede d. ? Marts. Han var forpagter pa Gundestrup, Augustenborg og Wodrup paa Ærø, boede til sidst i Nordborg. Hun + Anno 1797 i Igen gl. 85 A. 
7. Ida Sophie Brodersen. Anno 1735:39 nævnes Jomfru Ida Sophie Brodersen paa Keinissgaard. Anno 1738 d. 20.de Sept. blev paa Keinissg. Johan Christian Schmidt af Adsbøl trolovet med Jomfru Ida Sophie Brodersen paa Keinissgaard. Han blev siden Forpagter paa denne Gaard. Anno 1764 d. 20. Sept. blev Forvalter Schmidts Hustru paa Keinissgaard Mad. Ida Sophie Schmidt begravet gl. 45 A. 
8. Anno 1741 nævnes Jomfru Anna Dorthea Brodersen paa Keinissgaard. Anno 1739 Anna Dorthea Brodersen paa Maibøllegaard. Anno 1741 nævnes Jomfru Anna Dorthea Brodersen paa Augustenborg. 
9. Jørgen Brodersen. Anno 1740:41 nævnes Jørgen Brodersen paa Keinissgaard. Anno 1743:46 nævnes han hos sin Broder Nikolai Brodersen paa Øvelgynne. Anno 1748:55 på Østerholm. Han + her Anno 1755. Hans Enke Frederikke Lovise Kesselring blev g.m. 2.g. Johannes Brandt, siden Eier af Hjortholm. 
10. Eleonora Elisabeth Brodersen. Anno 1741:43 findes Jomfru Eleonora Brodersen paa Keinæsgaard. Anno 1745:48 findes hun paa Gundestrupgaard. Anno 1749 blev Nikolai Carstensen fra Laigaard g.m. Jomfru Eleonora Elisabeth Brodersen fra Gundestrupgaard. Han var en Søn af Hollænder Johan Christensen fra Gammelgaard. Siden findes de paa Frederikshof og Ladegaarden. 
Nikolai Frantz Brodersen. Anno 1735:43 
 
Han var en Søn af den foregaaende Mand og f. Anno 1703. Anno 1722 findes Nikolai Frantz Brodersen i Sønderborg. Anno 1735 3 J nævnes Mons. Nikolai Frantz Brodersen paa Keinæsgaard. Anno 1738:43 kaldes han Forvalter Nikolai Brodersen paa Keinæsgaard. Sidste gang Anno 1743 d. 6.te Marts findes Familien paa denne Gaard. Anno 1743:45 findes han som Forvalter på Øvelgynne. Anno 1745:48 er han Forvalter paa Østerholm. Allerede Anno 1742 synes han dog paa denne Gaard at have anlagt en Lysthave, hvor Slottet havde staaet, men dette Aarstal er dog maaske ikke rigtigt. Anno 1749:63 havde han Gammelgaard i Forpagtning. Her + han Anno 1763 d. 28. Sept. i en Alder af 63 Aar. Hans Enke blev endnu boende en 4 Aar efter hans Død paa Gammelgaard og boede til sidst i Ketting Præste-Enkesæde, hvor hun + Anno 1780 i en Alder af 81 Aar. En Mark Præstegaarden tilhørende, maa hun vistnok have haft i Leie af Provst With, da den endnu mange Aar efter benævnedes: Mad. Brodersens Have. Børn: 
 
1. Anno 1739 d. 1. Sept. døbtes Forvalteren Sr. Brodersens Barn på Keinæsgaard. Navnet glemt, fremstillet af Sr. Jens Hansen’ Kjæreste paa Hjortholm. Sr. Johan Schmidt fra Døhn i Adsbøl sogn. Arend Syndermann fra Gundestrup. Christen Hansen af Igend. Forvalterens Hustru af Skodsbøllegaard i Sundewith. Præstens Datter her til Menigheden Sara Maria Egberg. Anno 1742 d. 2. Marts blev begr. Hr. Forvalter Brodersens Datter Martha Margaretha af Keinæsgaard gl. 2 A. 26 Ug. 
2. Anno 1740 d. 6. Trin. Sønd. døbtes Forvalteren Sr. Brodersens S. paa Keinæsgaard: Jørgen, fremstillet af Johan Hollænder fra Gammelgaard. Boye Hansen paa Maibøllegaard. Jørgen Brodersen pa Keinæsgaard. Ida Sophie Johanns af Døhn i Adsbøl sogn og Anna Dorthea Brodersen af Keinæsgaard. Anno 1740 d. 18. Novb. blev begravet Forvalter Brodersens S. Jørgen paa Keinæsgaard gl. 7 Ug. 
3. Anno 1741 d. 13. Sept. døbtes Forvalter Brodersens Datter af Keinæsgaard: Marie Hedvig, fremstillet af Martha, Sal. Jørgen Brodersens Enke. Forvalter Mohr paa Nygaard. Förster Hr. Luth af Glücksborg. Johan Hollænders Hustru af Gammelgaard. Lisbeth Brodersen af Keinæsgaard. Anno 1742 d. 30. Marts blev begravet Forvalter Brodersens Datter Sal. Marie Hedvig paa Keinæsgaard gl. 28 Ug. 
4. Martha Brodersen, formodentlig født på Øvelgynne Anno 1743. Anno 1760:63 nævnes Jomfru Martha Brodersen paa Gammelgaard. Anno 1764 d. 8. Juni blev Mons. Andreas Petræus af Felsted g.m. Jomfru Martha Margaretha af Gammelgaard. De boede i mange Aar paa Søgaard og vare formuende Folk. Efter Mandens Død levede hun endnu langt ind i dette Aarh. paa Graasten. 
5. Marie Kirstine Brodersen f. Anno 1745 d. 31. Marts paa Øvelgynne Anno 1767 d. 29. Mai blev hun g.m. Forvalter Jørgen Moritzen paa Gammelgaard, hvilken Gaard han forvaltede fra Anno 1767:73 
 
Forvalter Sönnichsen. Anno 1743:54 
 
Fra Anno 1743:54 nævnes Forvalter Sönnichsen paa Keinæsgaard. Første gang Anno 1744 d. 8. Mai og sidste Gang Anno 1754 d. 7. Aug. nævnes Mad. Sönnichsen paa Keinæsgaard. Familien er ikke videre bekjendt. Børn: 
 
1. Anno 1744 d. 8. Mai døbtes Forvalter Sönnichsens Barn paa Keinæsg. fremstillet af Ingeborg Klausens i Krusemølle ved Aabenraa. F.N. Nielsen af Flensborg og Ingeborg Sönnichsen af Kolstrup.  
2. Anno 1746 d. 21. Jan. døbtes hans Søn: Thomas, fremstillet af Sr. Thomas König fra Flensborg, Mons. Prætorius, Fuldmægtig paa Amtstuen i Sønderborg og Jomfru Sara Egberg i Præstegaarden. 
3. Anno 1748 d. 23. Dec. døbtes hans Datter: Maria, fremstillet af Mad. Kuhl i Flensborg. Nikolai Knespel af Augustenborg. Jomfru Adelheid Nissen af Kollund. 
4. Anno 1751 d. 8. Marti døbtes hans S.: Johan, fremstillet af Sr. Christian Sønnichsen af Steenskjer, Sr. Boye Nissen af Aabenraa og Mad. Helena Boesens af Krusmølle. 
5. Anno 1753 d. 30. Marti døbtes hans D.: Mette Kirstine, fremstillet af Mad. Armgard Margaretha Kuhl. Mons. Sönnich Sönnichsen af Brarup Mølle. Mademoiselle Marie Henrichsen af Kollund. 
 
Johann Christian Schmidt. Anno 1755:73 
 
Han var født Anno 1703 i Adzbølle, hvor hans forældre Christian Johansen og Marie Johanses var Boelsfolk. Anno 1734 blev han g.m. Cecilie Andersen, en Datter af Andreas Andresen på Döhn i Adsbølle Sogn. Anno 1738 d. 20. Sept. blev Johan Christian Schmidt af Adsbølle trolovet til Ida Sophie Brodersen fra Kainæsgaard. Fra Anno 1739:41 findes han paa Døhn. Anno 1755:73 findes han som Forpagter på Keinæsgaard, første Gang nævnes Familien her Anno 1755 13. Trin Sønd. og sidste Gang Anno 1773 3. Sønd. efter Paaske. Anno 176? kjøbte stamparcellen Nygaard paa Keinæs, da denne Herregaard blev udparcelleret, hvilken hans ældste Søn beboede. Anno 1764 d. 20. Juli blev Forvalter Schmidts Hustru paa Keinæsgaard Mad. Ida Sophie Schmidt begravet gl. 45 A. Anno 1769 d. 2. Juni blev Forvalter Johan Christian Schmidt på Keinæsgaard g.m. 3. Dorothea Sophie Petersen af Synderborg. Hun var en Datter af Lorentz Ernstsen og Marie Lorentzen i Adserballe, og var nu Enke efter Ivar Petersen i Sønderborg, med hvem hun havde havt 2 Døtre, der begge + i deres umyndige Alder. Anno 1773 d. 1. Trin. Søndag findes han på Nygaard og blev her boende indtil sin Død. Anno 1785 d. 2.en Sept. ´+ Johan Christian Schmidt paa Nygaard gl. 82 A. 6 Ug. og Anno 1785 d. 5. Aug. + hans Hustru Dorthea Sophie Lorentzen gl. 64 A. 7 m. De er begge begravede paa Keinæs Kirkegaard (Lysabild og Keinæs Kirkebog). Børn: 
 
1.a. Andreas Schmidt f. Anno 1735 i det første Ægteskab. Anno 1759 nævnes Andreas Schmidt paa Keinæsgaard. Anno 1769 findes han paa Nygaard. Han + Anno 1785 d. 6.te April gl. 49 A. 7 M. Han var g.m. Barbara Margaretha Poulsen, en Datter af Kromand Nikolai Poulsen i Bromølle. 
2.b. Cecilie Katharine Schmidt. hun findes Anno 1755:1757:60 pa Keinæsgaard. Anno 1761 d. 29. Mai blev Mons. Boye Boysen af Maibøllegaard og Jomfru Cecilie Katharine Schmidt af Keinæsgaard med kongel. Dispensation for deres Slægtskab som Søskendebørn trolovede. 
3.b. Jørgen Schmidt. Anno 1768:72 findes Mons. Jørgen Schmidt pa Keinæsgaard 
4.c. Christian Schmidt levede endnu Anno 1785. 
5.d. Martha Christiane Schmidt. Anno 1759:1761:1763 nævnes Jomfru Martha Schmidt paa Keinæsgaard. A. 1763 d. 22. juni blev Alexander Lorentzen af Nordborg g.m. Jomfru Christiane Schmidt af Keinæsgaard. Forlover: Forvalter Schmidt paa Keinæsgaard og Boie Hansen paa Maibøllegaard. Han var en Tid Forpagter paa Hjortholm. Hun var + A. 1785 og efterlod 5 Børn: 1. Ida Maria Lorentzen. 2. Henning Lorentzen. 3. Hans Lorentzen. 4. Johan Lorentzen. 5. Marie Lorentzen.  
6.e. Marie Dorothea Schmidt. Anno 1762:69 findes Jomfru Marie Dorothea Scmidt paa Keinæsgaard. Gift Anno 1769 17 jul med Alexander Poulsen af Sundeved. Hun siges Anno 1785 at være g.m. Hr. Alexander Poulsen i Fyn. 
7.f. Anno 1755 d. 23. Octob. døbtes Forvalter Schmidts Datter paa Keinæsgaard: Ida Margaretha, fremstillet af Mad. Sal. Boyes paa Maibøllegaard. Hr. Forvalter Brodersen paa Gammelgaard. Jørgen Boisen fra Maibøllegaard. Mad. Steenløs af Nygaard. Jomfru Ilgen af Gammelg. og Jomfru Inger Sophie Egberg. Anno 1772:73 findes Jomfru Ida Schmidt paa Keinæsgaard. Hun var endnu ugift. Anno 1785. Anno 1786 15/9 blev Gartner Peder Brach paa Nordborg (S. af Boelsmand Peder Brach og Karen Peters i Lauensby g.m. Jomfru Ida Marg. Schmidt. 
8.g. Anno 1760 d. 18. Juni døbtes hans S. Johan, fremstillet af Forvalter Brodersen paa Gammelgaard. Hr. Forvalter Lorentzen paa Nygaard. Forvalter Brandt paa Østerholm. Mons. Boiesen fra Maibøllegaard. Fru Richelsen fra Nygaard og Jomfru Martha Margaretha Brodersen. Anno 1764 d. 9. Aug. blev Hr. Forvalter Schmidts yngste Søn: Johan paa Keinæsgaard gl. 4 A. 
 
Med den anden Kone havde han endnu 3 Børn, i det Hele 10, men flere + i den tidlige Alder. 
 
Jørgen Andersen. Anno 1773:1800 
 
Han var en Søn af Boelsm. Anders Jørgensen og Hustru Anna Jørgens i Mommark, hvor han var født Anno 1730. Anno 1749:51 findes en Jørgen Andersen som Foged paa Augustenborg, maaske ham. Anno 1732 blev Jørgen Andersen af Mommark g.m. Karen Hans D. Forlovere: Anders Christensen af Mommark og Hans Smed af Sarup. Altsaa var hun vistnok en Datter af denne Mand. Fra Anno 1753:73 findes han i Mommark, hvor han havde sin Faders Bondegaard. Anno 1773:1800 var han 1 27 Aar Forpagter paa Keinæsgaard. Første Gang nævnes Familien her 1773 1. ??? Sønd. og sidste Gang Anno 1799 i Sept. Her + hans første Kone Karen Hanses. Anno 1779 i April og blev begr. d. 15. April gl. 55 A. Anno 1781 9. Novb. blev Pagteren Jørgen Andersen paa Keinæsgaard g.m. Jomfru Magdalena Zofmann af Sønderborg ved Huus Copulation. Hun + Anno 1789 og blev begravet d. 3. Juni. Hr. Jørgen Andersens Kjæreste paa Keinæsgaard, Mad. Magdalena Andersen fød Zofmann gl. 35½ A. Hun + efter Barselseng af friset og var en christelig og dygtig Kone. Af Familien Schmidt havde kan kjøbt Nygaard, hvorhen han trak sig tilbage Anno 1800 og + her Anno 1801 d. 8. Decbr. gl. 71 A. 2 M. Han blev begravet paa Lysabild Kirkegaard hos begge sine Hustruer. Børn: 
 
1.a. Anna Margaretha Jørgens D. f. Anno 1753. Hun nævnes Anno 1773 2. Trin. Sønd. Anna Margaretha Jørgens D. paa Keinæsgaard. Anno 1773 d. 30. Decb. blev Skoleh. Johan Johansen af Skovby g.m. Anna Margaretha Jørgens D. af Keinæsgaard. Hun + Anno 1783 i Julen gl. 31 A. 
2.b. Marie Elisabeth Jørgens D. f. Anno 1755. Anno 1774 findes Lisbeth Jørgens D. paa Keinæsgaard. Ved sin Daab blev hun fremstillet afr Degnens Hustru. Anders Christensen af Mommark. Jørgen Blad. Hans Jessens Hustru. Hun var gift i Rye. 
3.c. Katharina Jørgens D. f. Anno 1756. + ung. 
4.d. Andreas Jørgensen f. Anno 1759, fremstillet af Anders Christensen i Mommark. Anno 1777 findes han på Keinæsgaard. Anno 1782 findes han gift i Mommark, hvor han vistnok har fået Faderens Bondegaard. Hans Søn Andreas Andreasen Jørgensen eiede ligeledes denne Gaard, hans Enke blev atter g.m. Knud ???, en Søn af Degnen i Tandslet. 
5.e. Dorothea Sophie Jørgens D. f. Anno 1761. + ung. 
6.f. Katharina Jørgens D. f. Anno 1763. + ung 
7.g. Dorothea Sophie Jørgens D. f. Anno 1765. Anno 1782:85 findes Jomfru Dorothea Sophie Andersen paa Keinæsgaard, siden findes hun paa Nygaard. Anno 1797 er Dorothea Sophie Andersen g.m. Peter Wolf og boer paa Nugaard. 
8.h. Hans Andersen f. Anno 1768. Anno 1787:93 findes Hans Andersen paa Keinæsgaard. Anno 1794 6. Juni blev Hr. Hans Andersen paa Keinæsgaard g.m. Jomfru Ingeborg Frederiksen af Augustenborg, en Datter af Thingskriver Frederiksen samme sted. Endnu blev han boende paa Keinæsgaard fra Anno 1794:1800. Ved Faderens Død fik han en større parcel af Nygaard, som kaldtes Broholm, og her + han Anno 1804 d. 6.te Marti. gl. 35 A. 5 M. 6 B.: 1. Jørgen. 2. Frederik. 3. Hans. 4. Nikolai. 5. Aelxander. 6. Katharine Magdalene. De ældste: Jørgen og Frederik Andersen delte atter Broholm mellem sig, og deres Sønner, begge af navnet: Hans Andersen eier for Øjeblikket disse 2 Parceller. 
9.a. Anno 1782 blev hans Søn: Alexander Andersen født. Ses nedenfor.  
10.b. Anno 1783 d. 6. Octob. blev Jørgen Andersens D. på Keinæs døbt: Katharine Magdalene, fremstillet af Mad. Ambders i Sønderborg. Peder Andersen i Mommark. Jomfru Magdalena Carstens af Sønderborg. Anno1799 findes Jomfru Katharina Andersen paa Keinæsgaard, Anno 1801 paa Nygaard. Siden opholdt hun sig på Solbjerggaard, hvor hun blev g.m. Thomas Thomsen, Eier af Hartspring. 
11.c. Anno 1785 d. 2.en Mai døbtes hans D. Margaretha Sophie, fremvist af Præstekonen Charlotte With. Esben Esbensen af Tandslet. Alexander Carstens af Sønderborg. Mad. Müller og Jomfru Sophie Brodersen paa Maibølleg. Hun blev g.m. Pastor Svend Svensen i Notmark. + Anno 1863 
12.d. Anno 1789 d. 30.te Mai hjemmedøbtes Forpagter Jørg. Andersen og Sal. Hustru Magdalena Zofmanns D. Magdalena Charlotte, fremstillet af Hr. inspektør Ambders Kjæreste af Sønderborg. Alexander Carstens og Mad. Charlotte With. Hun blev g.m. Forpagter Thomas Jessen paa Maibøllegaard. 
13.e. Anno 1803, 23/11 + hans Søn Jørgen Andersen hos sin formynder? Hr. Witzke paa Hjortsholm gl 16 år og 2 md. 
 
Hans Klausen. Anno 1800:14 
 
Han eiede Skovbøllegaard i Broager Sogn. Keinæsgaard havde han i Forpagtning fra Anno 1800:14. Hans Hustru heed Maria Margaretha. Børn: 
 
1. Katharine Klausen f. Anno 1793. Hun blev Anno 1813 g.m. Jørgen Andersen af Skovby, siden Forpagter af Keinæsgaard.  
2. Marie Dorothea Klausen. Hun nævnes fra Anno 1801 paa Keinæsgaard. Anno 1805 d. 1. Novb. blev Boelsm. Christen Jørgensen af Kjær g.m. Pigen Marie Dotothea Klausen, D. af Forpagter Klausen paa Keinæsg.  
3. Klaus Klausen findes Anno 1800 paa Keinæsgaard. Han blev muligvis Eier af Skovbøllegaard. 
4. Marie Margaretha Klausen f. Anno 1789, blev Anno 1804 confirmeret gl. 15 A. Anno 1809 d. 20. Novb. blev Ungkarl Andreas Christensen, en S. af Præsteinderste Christen Andersen i Lysabild g.m. Margaretha Marie, D. af Forpagter Hans Klausen. 
5. Frederike Dorothea Klausen f. Anno 1791 blev confirmeret Anno 1806 gl. 15 A. 
6. Jens Peter Klausen f. Anno 1797 og confirmeret Anno 1813 
7. Sille Klausen f. Anno 1798 d. 8/9 og confirmeret Anno 1813 
8. Hans Christian Klausen var endnu Anno 1813 Ungkarl paa Keinæsgaard. 
 
Alexander Andersen 1814-1834 
 
9. Alexander Andersen. Han blev født paa Keinæsgaard Anno 1782, hvor hans Fader Jørgen Andersen dengang var Forpagter. Anno 1782 d. 12. Aug. døbtes Jørgens Andersen S. paa Keinæsgaard: Alexander Andersen, fremstillet af Advocat Ambders i Sønderborg. Andreas Schmidt paa Nygaard. Boy Boysen paa Maibøllegaard. Præstekonen Charlotte With og Jomfru Anna Marie With. Anno 1799 findes Alexander Andersen paa Keinæsgaard. Anno 1801 paa Nygaard. Ved Faderens Død fik han Anno 1801 Nygaard, som han eiede indtil Anno 1814, da han fik Keinæsgaard i Forpagtning fra Mai 1814 indtil Mai 1834. Herpaa kjøbte han en Bondegaard i Jordløse paa Fyen. Han var 3 Gange gift. Anno 1801 d. 28. Novb. blev Ungkarl Alexander Andersen paa Nygaard g.m. ? Anna Margaretha, Datter af Boelsm. Peder Blad i Viby. Hun + Anno 1805 d. 31. Jan. Anna Margaretha, Datter af Peter Blad og Hustru Cecilie Margaretha i Viby gl. 23 A. 1 M. 3B: Anno 1805 10 Juli blev Enkem. Alexander Andersen til Nygaard g.m. 2. g. Cecilie Nissen, Datter af Præsten Hr. Lorentz Nissen paa Keinæs. Anno 1808 d. 11. Marti + Cecilie Andersen paa Nygaard gl. 27 A. – 1 M. 1. D. Anno 1808 d. 17. Sept. blev Enkem. Alexander Andersen t. Nygaard g.m. 3. Anna Katharina Nissen, Datter af Pastor Lorents Nissen til Keinæs og Kristine Marie Amalie Richelieu. Hun levede endnu Anno 1834. Han kaldtes gerne ”den tykke Andersen, og man ved endnu at fortælle om hans mange farter, naar han turede omkring paa sus?. Børn: 
1. Anno 1802 d. 18 Febr. døbtes hans D. Kathrine Magdalena f. i Viby., fremstillet af Jomfru Katharina Magdalena Andersen af Nygaard. Andreas Jørgensen i Mommark m.fl. + ung 
2. Katharina Magdalena f. paa Keinæs. + ung 
3. Anna Margaretha f. Anno 1805. Anno 1824 blev Ungkarl Peter Jørgen Hansen, Forpagter paa Sudensee i Angel, Søn af Skibskaptajn Hans Jørgen Hansen i Sønderborg, gl. 24 A. g.m. Jomfru Anna Margaretha Andersen, D. af Forpagter Alex. Andersen paa Keinæsgaard, gl. 19 A. 
4. Anno 1808 d. 4 Marti blev født hans D. Cecelie Andersen af andet Ægteskab. Faddere: Fra Anne Marie Amalie Nissen, Jørgen Peter Witzke af Hjortholm og Anna Katharine Nissen af Præstegaarden. Anno 1829 d. 12 Novb blev Forpagter af Kattekjær paa Ærø Peter Bugislaus Carstens Søn af Etatsraad Carstens paa Ærø gl. 20 A. g.m. Jomfru Cecilie Andersen D. af Forpagter Andersen paa Keinæsgaard gl. 22 A. 
 
Jørgen Andersen. Anno 1834:40 
 
10. Jørgen Andersen. Han blev født i Skovby Anno 1775 i Sept. paa det Boel, som Frederik Bladt eiede Anno 1840. Hans forældre var Boelsmand Jørgen Andersen og Kirstine Toftmand i Skouby. Efter Faderens Død forblev han hos Moderen og nærede sig en Tid lang som Baadskipper. Anno 1813 d. 3. Juni blev han g.m. Katharine Klausen, en Datter af daværende Eier af Skeldegaard og siden Forpagter af Keinæsgaard, Hans Klausen og Hustru Marie Margaretha. Hun var født på Kjeldgaard Anno 1793 d. 22 Febr. og confirmeret i Lysabild Anno 1809. Anno 1813:14 boede hun endnu på Keinæsgaard. I 20 Aar havde han Gundestrup i Forpagtning fra Mai 1814:Mai 1834. Anno 1834 d. 1. Mai kom han som Forpagter til Keinæsgaard. Fra den Tid af var han aldrig rigtig rask, men led bestandig af Brystsvaghed, indtil han i Octob. 1839 blev mere svag og kunde fra denne Tid ikke længere tage ud. De sidste 5 Uger var han sengeliggende og + Anno 1840 d. 16. Marti om Morgenen blidt og rolig. Hans Enke boede fra nu af flere Aar i Skovby, indtil hun Anno 1847 d. 24. Octob. atter giftede sig m. Christen Jærgensen Duus, Boels-, Lande- og Synsmand i Skovby. Hun var af og til tungsindig. Anno 1856 d. 30 Sept. om Morgenen Kl. 4 var hun staaet op af Sengen og gaaet ud. Kl. 7 fandtes hun død i en Mergelgrav. 3 Børn: 
1. Hans Andersen f. Anno 1813. Forpagter og Eier af Keinæsgaard 
2. Jørgen Andersen f. 1816. Han har i en Deel Aar været Forvalter paa Leerbæk, en Gaard i Nærheden af Veile. 
3. Kathrine Andersen f. Anno 1819. Anno 1843 d. 21 April blev Ungkarl Edvard Johansen Lave, Søn af Diaconatforpagter Peter Petersen Lave i Lysabild gl. 28 A. g.m. Pigen Kathrine Andersen, D. af afd. Forpagter Jørgen Andersen paa Kainæsgaard gl. 24 A. Hun var allerede + Anno 1856. 
 
Hans Andersen. Anno 1840-57 
 
11. Hans Andersen. Anno 1813 d. 27. Aug. blev Handelsm. Jørgen Andersens S. paa Keinæsgaard født: Hans Klausen Andersen fremstillet ved Daaben af Forpagter Hans Klausen paa Keinæsgaard. Klaus Klausen, Parcelist til Skeldegaard. Ungkarl Hans Christian Klausen af Keinæsgaard og Sille Klausen af Keinæsg. Fra Anno 1814:34 blev han opdraget paa Gundestrup, medens han dog en Tid lang var indsat i kost hos en Familie paa Augustenborg for at nyde Skoleundervisning. Fra Anno 1834 afholdt han sig fra Keinæsgaard, hvilken Gaard han fik i Forpagtning efter Faderens Død indtil Anno 1857, da den i Febr. af Regjeringen blev solgt tilligemed Gundestrup og Vertemine, hvilken sidste han ligeledes havde forpagtet det sidste Aar før Salget fra 1856-1857. Forpagteren Hans Andersen kjøbte Gaarden Anno 1857 for den Sum: 126,000 Rldl. R. M. Den blev solgt uden Gods og adelige Friheder. Anno 184_ blev han g.m. Anne Katharine Voigtmann, en D. af Kasserer Vogtmann fra Augustenborg. Hun + Anno 1852 d. 24. Decb. i en Alder af 38½ A.  
1. Marie Andersen f. Anno 1845. + ung 
2. Anno 1847 d. 23.de Octob. blev hans S. Jørgen Vogtmann Andersen født på Keinæsgaard. Fadderne: Kasserer Vogtmann paa Augustenborg. Boelsm. og Synsmand Christen Jørgensen Duus i Skovby. Ungkarl Hans Klausen af Skelde. Jomfru Agathe Vogtmann paa Augustenborg. Han gik i Augustenborg Skole. 
3. Anno 1850 d. 4. Febr. blev hans D. Marie Andersen født paa Keinæsgaard. Faddere: Kathrine Duus. Capit. Kragh ved 3 Jægercorps. Ungk. Christian Lassen af Hørup og Jomfru Marie Ecklon af Augustenborg. 
4. Anno 1851 d. 12 Sept. blev hans Datter Caroline Christiane Andersen født. 
5. Anno 1863 blev hans Søn: Johannes Andersen født. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening