Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
     Lysabild præstehistorie
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Lysabild præstehistorie
Renskrevet af Karin Thomsen 18 aug 2004  
10. Hr. Westi Egberg er født Ao 1697 i Novb. I Egberg Degnebolig i Ods Herred. Hans fader var Degnen Hans Knaberøe Sammesteds og Moderen Ester, en Datter af Westi Mikkelsen. Han deponerede fra Holbeks Skole omk. Ao 1715, tog baccalaurei Grad Ao 1716 ved Søren Lintrup. Prof. Theol. Og Ao 1721 d. 10. juni underkastede han sig den theol. Examen. Siden blev han skoleholder i Serslev i Sjælland, derefter i Kallundborg og blev fremdeles Capellan i Slagelse. Han var g.m. Voldborg Starby (Blochs Manuscript, Worms Lexicon). Ao 1740 har han oversat Erik Pontoppidans:” Helles Glaubens Spiegel” paa Dansk og maaske derved gjort sig meest bekjendt. Men hvad der spores hos hele den følgende Tidsalders Præster, kan ogsaa sees paa ham, Tiden begynder ligesom at kjedes ved de kirkelige og Christelige Anliggender, hvoraf den havde faaet nok i Pietismens Dage. Man kaster sig over noget Nyt, i Aandens Verden kaster man sig over Philosophien, der snart vækker Opsigt, og i den Praktiske Verden søger man at oplive Interessen for Agerdyrkning og Industri. Westi Egberg har maaske til sin Tid været en duelig Landmand, og søgte derfor ogsaa at vække Lysten hos Andre, han har saaledes ladet indrykke i Økonomisk Magasin Forskj. Smaae Afhandlinger i denne Henseende: 1. Om Frugt og Urte Hauger Tom. I S. 167. – 2. Om Skove og Brændsel Tom 5. S. 361. – 3. Betænkning om at forbedre Græsning især med at saae Kløverfrø. Tom 7. S. 387 – Han + Ao 1778 S. bind V S. 48-50. 
Hans hustru kaldes af Wiberg Valborg Mortens.D. Aarbye, en Datter af Morten Jespersen Aarbye, der + Ao. 1706 d. 14/7. Egberg blev Candidat 1721 d. 10/6 med haud. kaldet 1729 d. 16/4.  
 
11. Hr. Martin Egberg er født i Kallundborg Ao 1720, hvor hans Fader, Formanden her i kaldet, dengang var Skolelærer og hans Moder var Valdborg Egberg. Da han havde lagt Grundvolden til sine Studier hjemme i Lysabild, blev han sat i Sønderborg Skole, hvor han gik i 4 Aar, indtil han Ao 1739 blev derfra demitteret til Kjøbenhavns Universitet, hvor han blev indskreven af Dr. Jeremias Frederik Reus. Ao 1742 tog han examen philosophicum og Ao 1744 d. 18de Febr. Attestats med haud. Derefter kom han i Tjeneste hos Hr. Assesor Hahnefeld paa Ærø, for at undervise hans søn, der nu er øverste Hører i Roeskilde Skole, indtil han Ao 1748 blev kaldet af sin Fader og af Kong Frederik d. 5te d. 31te Mai i Slesvig bekræftet at være sin Faders Medtjener. Aaret efter 1749 d. 10de Jan. fulgte et Kongl. Allernaadigst Brev paa, at han i Tiden Maatte træde i sin Faders Sted, hvor han endnu lever (Blochs Manuscpript). Ao 1748 d. 9/8 ordineret. Ao 1749 d. 17. Jan. kaldet med Succession. Ao 1728 var Hahnenfeld lyksburgsk Amtsforvalter paa Graasteen Gods på Ærø (Hübertz beskrivelse af Ærø, side 212). 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening