Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
     1. Sognets grænser og belliggenhed.
     2. Sognets Beskaffenhed.
     3. Arealets Størrelse.
     4. Beboernes folketal og erhverv.
     5. En optegnelse af sognets marknavne
     Indkaldt mandskab af Egen sogn 1848-1850
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Indkaldt mandskab af Egen sogn 1848-1850
Renskrevet af Ib Hansen, Ishøj aug 2004
 
Indkaldelse af Mandskab af Egen sogn i krigen A: 1848-50 
Side 105-109.  
Her meddeles til Slutning en Liste over det Mandskab af Egen Sogn, der som matroser eller Soldater have deltaget i Krigen A: 1848-50. 
 
Dyndved Skoledistrikt: 1. Hans Henrik Hansen af Dyndved, Menig ved 10. Bat. tjente 1849-50. 2. Peter Petersen Mai ligeledes. 3. Christian Petersen af Dyndved, Menig ved 10. Bat. tjente 1849 og + A: 1849 d. 26/6 af Typhus paa Augustenborg Lazareth. 4. Christian Jessen Smed af Dyndved, Menig ved 10. Bat. tjente 1849 og 1850, blev saaret i Slaget ved Misunde af et Vådeskud. 5. Jakob Petersen af Dyndved, Menig ved 10. Bat. tjente 1849 og 1850 blev saaret i Slaget ved Idsted og fik Pension. 6. Hans Petersen af Dyndved, Skrædder ved 10. Bat. i Kjøbenhavn, tjente 1848-50. 7. Lauritz Klausen af Stolbroe, Menig i 10. Bat. tjente 1848-50, blev let saaret i Slaget ved Slesvig. 8. Hans Lind af Stolbroe, Menig i 10. Bat. tjente 1848-50. 9. Peter Nissen Gott af Stolbroe, Menig i 10. Bat. tjente 1848, blev saaret i Slaget ved Slesvig, blev fanget og ført til Stade, faaer aarl. Pension. 10. Lauritz Lauritzen af Stolbroe, Menig i 10. Bat. tjente 1848-50. 11. Hans Møller af Stolbroe, Menig i 10. Bat. tjente 1849-50. 12. Nis Nissen Gott af Stolbroe, Menig i 10. Bat. ligeledes. 13. Christian Schnell af Stolbroe ligeledes. 14. Peter Christensen Brok af Guderup, ligeledes. 15. Lorents Møller af Stolbroe, Menig i 3. Drag. Reg. fra 1848-50 blev 1850 Trompeter. 16. Johan Frederiksen af Stolbroe, Menig i 13. Bat. tjente 1849 og 1850. 17. Peter Jensen Kok af Stolbroe, Menig i 10 Bat. siden Underofficer i 2. Bat. tjente fra 1848-50, blev saaret paa Sundeved 1849 d. 13/4. Han blev Dannebrogsmand. 18. Hans Krogh af Egenmølle, Menig i 10. Bat. tjente fra 1848-50. 19. Jørgen Jespersen af Egen Mark, ligeledes. 20. Hans Bleshøy af Egen, Menig i 10. Bat. tjente 1849-50. 21. Jørgen Krogh af Egenmølle, Menig i 3. Res. Bat. tjente 1849. 22. Frederik Christensen af Egen Trainkudsk tjente 1850. + i Kjøbenhavn af Typhus. 23. Christian Jespersen af Egen Mark, Trainkudsk 1850. 24. Hans Jessen Smed af Egen, ligeledes. 25. Christen Christensen Brok af Guderup, ligeledes. 26. Christen Christensen Moes af Elstrup, boelsmand i Dyndved, Artilleriet 1848-49, stod ved Oprørets Udbrud i Rendsborg. 27. Jørgen Hansen af Dyndved trainkusk 1850. 28. Peter Clausen af Stolbroe, Matros 1848-49 paa Dampskibet Hekla, commanderet af Admiral Steen Bille. 1849 på Bellona. 29. Nikolai Krogh af Egenmølle Matros på Hekla 1848. 30. Peter Finmand af Dyndved 1848 Matros paa Hekla, 1849 udskreven til Bellona men deserterede til Fastlandet, kom senere tilbage og erholdt Amnesti. 31. Frederik Schnell af Dyndved, Matros 1848-50 1848 paa Hekla, 1849 paa Bellona og 1850 paa Fyrskibet ved Keinæs. 32. Matthias Frederiksen, født i Nalmose, bor i Stolbroe, Matros 1848 paa Kanonbaadene og i Kjøbenhavn. 33. Peter Hansen, født i Helved, bor i Stolbroe, Matros paa Kanonbaadene 1848-50. 34. Rasmus Petersen, født i Svenninge Sogn paa Fyen, Menig i 5. Bat. fra 1848-50. Vendte efter Krigen senere tilbage her til Sognet, blev gift i Stolbroe, kjøbte 1 Kaad i Egen og har consens som murermester. Han var en meget duelig Muurmester. A: 1872 reiste han med Familie til Amerika. 35. Hans Jakob Rasmussen, født i Tommerup på Fyen, Menig i 5. Bat. 1848-49, blev saaret i Slaget ved Fredericia og faaer Pension, blev g.m. afd. Kaadner Christen Wrangs Enke i Dynneved. Pigen Anne Kirstine Mai af Dynneved blev senere g.m. Artillerist Niels Sørensen af Faxe i Sjælland og reiste hjem med ham. 
 
Elstrup Skoledistrikt. 1. Jakob Jensen af Elstrup Trainkudsk og sygevogter 1848-50. 2. Hans Klausen af Elstrup, Underkorporal i 10. Bat. 1849-50. 3. Hans Deierhøj, kådner i Elstrup, Menig i 13. Bat. 1849-50. 4. Jes Jessen eller Andersen, Hyreinderste i Elstrup, Menig i 10. Bat. 1849-50. 5. Hans Jørgensen af Elstrup, Hyreinderste ligeledes. 6. Jens Bonde af Elstrup, ligeledes. 7. Peder Kok, Menig i 10. Bat. 1848-50, kom syg hjem fra Krigen og + 1853 d. 22/2, Han kunde ikke erholde Pension, da det ikke kunde godtgjøres, at Krigen var Skyld deri. 8. Hans Hansen af Holmskov, Menig i 10. Bat. 1849-50. 9. Jørgen Dreier af Elstrup, Menig ved 4. Drag. Reg. 1848-50. 10. Christen Wrang, Inderste i Elstrup, Menig i 6, 4. og 3. Drag. Reg. 1848-50. 11. Lorentz Christiansen Schmidt af Elstrup, Menig i 2. forstærknings Jægercorps 1848-50, udskreven fra Fyen, blev i Slaget ved Idsted indvendig læderet ved et Fald og erholder Pension, fik først 120, senere 150 Rigsbankdaler om Aaret. 12. Hans Henrik Hansen af Elstrup Trainkudsk og Sygevogter 1850. 13. Jørgen Christiansen af Elstrup, Menig i 13. Bat. 1849. 14. Johannes Nielsen af Elstrup, Matros paa fregatten Freia 1849, blev saaret. 15. Hans Hansen, Skrædder af Elstrup, Menig i 10. Bat. 1850. 16. Jørgen Torvelsen af Østerholm, Menig i 10. Bat. 1848-50. 17. Jakob Nikolaisen, kaldet Blom, af Sjellerup, Inderste i Elstrup, Menig i 13. Bat. 1849-50. 18. Hans Hansen Dreier af Havrekobbel ved Østerholm, Skovfoged, Undercorp. i 10. Bat. 1849-50. 19. Peter Beck af Strælbjerg paa Østerholm, Menig i 10. Bat. 1849-50. 20. Jørgen Wilhelm Christensen af Østerholm, paa Hekla, fregatten Bellona og Fyrskibet Industri fra 1848-50. 21. Jørgen Christensen Sundedebo af Nyled, Undercorp. ved 10. Bat. 1848-50, saaret ved Idsted, dog let. 22. Jens Christensen Sundebo af Nyled, hans Broder, Menig i 10. Bat. 1848-50. 23. Christen Klyhn af Guderup, Parcelist paa Østerholm, bor i Nyled, Menig i 3. Drag. Reg. 1848-50. 24. Hans Jørgensen Vogt af Kettingskov, Leier af Bostedvraa paa Østerholm, tjente paa Kanonbaadene 1848-49. 25. Ole Hansen af Buddinge, Gladsaxe Sogn i Sjælland, Trainkudsk, Beslagsmed ved 2.den Proviant kolonne 1848-50, blev gift og erholdt Smedeconsessionen her paa Østerholm, svagelig og faar Pension. 26. Peter Jensen fra Hunseby paa Lolland, Underkorporal ved 4. Bat. 1848-50, blev g.m. Parcelist Frederik Vogelsangs Enke paa Østerholm. 27. Christian Frederiksen fra Strælbjerg paa Østerholm, Menig i 10. Bat. 1848-50. Saaret 1848 d. 5/6 paa Sundeved ved at blive overreden. 28. Christian Holm af Arnum i Høyrup Sogn, Haderslev Amt, tjener på Lysholm, Menig i 10. Bat. 1848-50. 29. Peter Skov af Meels. Underkorporal i 10. Bat. 1848-50. 30. Johannes Vogt af Hundslev, Menig i 10. Bat. 1849-50. 31. Andreas Jensen af Skelde, Broager Sogn, Underkorporal ved 12. Bat. 1848-50. 32. Christian Wrang, kaldet Bonde af Elstrup, Menig i 10. Bat. 1848-50, blev dødelig saaret i Slaget ved Idsted og + dagen efter i Flensborg. Ellen Christiansen, D. af Christian Christensen Sundebo paa Østerholm er g.m. Rasmus Larsen af 15. Bat. paa Langeland, hvor hen hun er reist med ham. 
 
Guderup Skoledistrikt. 1. Jørgen Burchard af Guderup, Sergeant i 3 Reserv. Bat. fra 1848-50, blev saaret ved Ulderup 1849 d. 6/4 ved et Skudsaar i Hovedet og mistede en Finger i Slaget ved Idsted, faaer i Pension 88 Rdl. 2. Klaus Christensen Brock af Guderup, Menig ved 3. Resv. Bat. og 10 Bat. fra 1848-50, deltog i Fægtning ved Haderslev, Idstedt, Müsunde og Möhlhorst. Han tjente baade før og efter Krigen fra 1844-52 i Hagenbjerg Præstegaard. 3. Jens Christensen Brock af Guderup. Menig ved 3. Reserv. Bat. 1850, døde samme Aar i Slesvig af Typhus. Han var Broder til den foregaaende og til No. 14. i Dynneved Distrikt. Her var altså 3 Brødre med i Krigen. 4. Lorentz Frederik Møller, Slagter i Guderup, Menig i 10. Bat. 1848-50, deltog ved Bov, Slesvig, Dybbøl og Nybøl, Idstedt, Müsunde og Möhlhorst. Sommeren 1849 var han Arméslagtersvend i Sønderborg. 5. Christen Finmand af Guderup, Menig i 3. Jægercorps 1850, deltog ved Mysunde. 6. Jakob Petersen, kaldet Skomager, af Sjellerup, ingeniør 1848-50, deltog d. 5/6 ved Dybbøl, ved Haderslev og Idstedt. 7. Hans Jessen, kaldet Andersen, af Elstrup, bor i Sjellerup, Artilleriet 1848-50. Han var i Rendsborg ved Oprørets Udbrud, men deserterede 1849 d. 7/11 og var 1850 dansk Artillerist. Han deltog ikke i noget Slag. 8. Christen Matthiesen Hull af Sjellerup, menig i 3. Drag. Reg. 1848-50. Han var med ved Slesvig, var med til at fange en Afdeling Cavalleri i Nørresnede. 9. Jørgen Mathiassen af Guderup, Menig ved 10. Bat. fra 1849-50, deltog 1848 d. 5/6 1849 d. 13/4 og ved Idstedt. 10. Hans Hansen, kaldet Jakob af Guderup, Menig ved 10. Bat. 1849-50, deltog ligeledes og + i Slesvig af Typhus 1850. 11. Hans Jensen af Guderup, Trainkudsk ved 10. Bat. 1849-50, deltog ligeledes ved Isted samt ved Müsunde og Møhlhorst. 12. Hans Frandsen af Guderup, Menig ved Reserveambulancen 1850. 13. Hans Finmand, menig ved 10. Bat 1848-50, deltog ved Bov, Slesvig, i Sundeved d. 5/6 og d. 13/4 ved Idstedt, Müsunde og Møhlhorst. 14. Jens Andersen af Sjellerupskov, Menig ved 3. Res. Bat. 1848, siden ved 13. Bat., deltog ved Haderslev og Idstedt. 15. Hans Henrik Christensen af Guderup, Menig ved 10. Bat. 1849-50. Efter Krigen blev han for en Deel Tyverier i Kjøbenhavn og Odense dømt til 10 Aars Tugthuus. 16. Jørgen Sørensen af Bakkendrup i Sjælland, gift i Sjælland, Menig ved 4. Drag. Reg. 1848-50. 17. Niels Rasmussen fra Vesteraaby i Fyen, boer i Guderup, Menig ved 5. Bat. 1848-50, deltog ved Kolding, Fredericia og Idstedt, hvor han blev fangen. Efter Krigen fik han sin Værts Sted i Guderup, vendte tilbage til sit hjem 1854 og solgte Stedet til 18. Andreas Damgaard af Skjærbæk, Haderslev Amt, Menig ved 10. Bat. Han var bleven gift i Miang. Hans Kone, af en tungsindig Familie, hængte sig 1861. 19. Hans Thomsen, Boelsmand i Guderup af Hundslev, Menig ved 3. Res. Bat. og 13. Bat. 1848-50, deltog i Krigen ligesom Nr. 14. Han tjente baade før og efter Krigen i flere Aar i Bispegaarden. 20. Laurits Hansen Johansen af Guderup, ellers fra Ærø, Menig ved 3. Res. Bat. og 10. Bat 1848-50., deltog ved Haderslev, Idstedt og Mysunde. Pigen Anne Margarethe Møller af Guderup blev g.m. Soldat Jens Christensen af Ærø boendes på Fyen og reiste derhen. 
Af Karle hjemmehørende her i Sognet have deltaget i Krigen 72. Mulig at Enkelte ved at gaae ud fra andre Sogne kunne være glemte. Af disse ere faldne 1, der døde af Skudsaar dagen efter Slaget ved Idstedt og blev begravet i Flensborg. Af saarede og læderede i Slagene fandtes 10, men kun hos 4 efterlod det videre Virkninger, døde af Typhus paa Lazaretherne 4. Fangen var 1, der blev saaret ved Slesvig. Af fremmede ikke Alsiske Soldater kom 8 tilbage for at bosætte sig her i Sognet, af Hvilke 6 giftede sig her. 3 Piger blev g.m. Soldater og reiste til Sjælland, Langeland og Fyen. Af disse 72 tjente 49 de forskjl. Batailloner, 8 tjente til Søes, 5 i kavalleriet, 2 i Artilleriet, 8 i Trainkudskeklassen og 1 som Ingeniør. Af disse 72 faldt 1, døde på Lazarether 4, saaredes 10, fangedes 1, erholdt Pension som Invalider 4. 2 Brødre havde indtil 1849 d. 7/11 tjent hver paa sin side: Jes Jessen, el. Andersen af Elstrup og Hans Jessen el. Andersen af Sjellerup. Af Soldater vare eller bleve gifte inden Krigen: 7. Dannebrogsmand: 1. Til Sognet ankom efter Krigen 79, heraf 2 atter gik bort (Fra Side 92-109 skyldes Biskop J. Hansen). 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening