Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
     1b Optegn. af præsten Vesti Egebjerg i Lysabild
     1c. Et brudstykke af en kirkebog fra 1626-1642
     1d. Brudstykk. af degnen Eduard Schultz dagbog fra
     1e. Afskrift af kirkebogen i Lysabild 1700-1800
     2 i. Hjortholm
     2 i Hjortholm parcellister
     2k. Herregården Nygaard
     2k. Nygaards parcellister
     2k. Sønderby
     2k. Østerby
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
2k. Sønderby
Renskrevet af Erik Poulsen 2004
 
1.Keinæsende: 
”Keinæsende”.  
Denne gaard laae vistnok i enden af byen ved et led til marken, thi flere af familien fører navnet ”Agelse”. 
1. A: 1718 var Morten Christensen, boelsmand i Sønderby og gift med Kirsten Christens. Han maa være død i en yngre alder, og enken gift anden gang, thi A: 1738 findes en anden mand. 1728 døde Morten Christensen i Sønderby 37 år. A: 1730 døde Kirsten, Morten Christensens i Sønderby gl. 33 aar. 
2. Jørgen Jørgensen Smed, boelsmand i Sønderby.  
3. Christen Mortensen Agelse f. A:1718 og en søn af boelsmand Morten Christensen og hustru Kirsten Christens i Sønderby. A: 1747 3.die mai blev han gift med Kirsten Jørgens af Østerby. Hun døde A. 1757. A: 1758 gift.2 g. med Mette Christensen en datter af boelsmand Povl Christensen og Mette Povls i Fjeldby. Han døde A: 1792 d. 15.11 gl. 74 aar 3 md. Børn:  
1. Morten Christensen, boelsmand i Sønderby. 
2. Trincke gift med Jørgen Wolf i Sønderby. 
3. Jørgen Christensen parcelist i Damkobbel. 
4. Hans Christian Christensen døde ung A: 1779 gl. 25 aar 5 dg. 
5. Christen Povlsen f. 1757. 
6. Hans Christensen f. 1759. 
 
4. Morten Christensen Agelse, en søn af den foregaaende mand og født A: 1743 d. 29.maj. A: 1767 d. 3.5 blev han gift med Kirsten Hansdatter født A: 1743 d. 2. juni. A: 1775 flyttede han bolet ud paa Keinæsende, hvorefter det fik navn. Det maa have været nr. 1 i Sønderby. Han døde A: 1800 d. 11.5 gl. 56 aar 11 md.. A: 1811 d. 24.10 døde hans enke Kirsten Hansdatter , en datter af boelsmand Hans Christian Hansen og hustru Katharine Hansen i Sønderby gl. 69 aar 3 md. Børn:  
1. Trincke f. 1767 gift med kaadner Iver Iversen ved kirken. 
2. Katharina gift med boelsmand Hans Bjerg.  
3. Hans Christian Mortensen, boelsmand i Sønderby.  
4. Christen Mortensen døde A: 1801 d. 10.6 som recrut i en by ved Ytersee gl. 25 aar 8 md.  
5. Morten Mortensen levede endnu ugift A.1811.  
6. Kirsten Mortensen gift med 1.g. kaadner Peder Thomsen og 2.g. kaadner Hans Nissen, begge i Meels.  
7. Kirstine Marie gift med 1g. hiin kaadner Peter Thomsen i Meels. 
 
5.Hans Christian Mortensen, en søn af den foregaaende og født A: 1771 d. 13.3. A: 1800 tog han ved bolet og blev d. 3.10 gift med Trincke Jørgensdatter af Sønderby, en datter af boelsmand Jørgen Wolf og Trincke Christensdatter. Hun døde A: 1808 d. 14.3 i skarlagensfeber efter 3 dages sygdom. A: 1808 d. 15.10 blev han gift med 2g med Anne Marie Blad, en datter af parcelist Jens Blad og hustru Anne Kathrine Wolf paa Lebøllegaard i Sundeved. Han døde A: _____ Børn:  
1. 1a. Morten Mortensen døde ung. 
2. 2a. Jørgen Mortensen døde ung. 
3. 3a. Christen Mortensen, boelsmand i Sønderby. 
4. 4a. Peder Mortensen, parcelist i Vesterkobbel.  
5. 5b. Trincke gift med kromand Hans Christian Wolf i Elstrup. 
6. 6b. Anne Katharine gift med synsmand Jens Jørgensen Blad i Kongenshoved. 
 
6. Christen Mortensen født A: 1805 f. 28.12 og en søn af den foregaaende mand. A: 1836 blev Christen Hansen Mortensen gift med Kirstine Marie Lassen, datter af parcelist Hans Christian Lassen og Katharine Iversdatter paa Bjørnodde. Han har siddet for bolet siden A:1836 og har bygget gaarden paany, ved hvilken lejlighed han flyttede den en lille smule. Et stort træ i nærheden viser endnu den ældre gaardsplads. Den smukke gaard, som ogsaa kaldes Vestergaard, har en sjælden smuk beliggenhed, og man nyder herfra en smuk og viid udsigt over vandet til Angel, indsejlingen til Sønderborg med Broager og Dybbøl i baggrunden, samt Sønderskov og Lambjerg i indbugt foruden en del af Keinæs. Han har ingen børn. 
 
2.”Møltoftgaard” 
Denne gaard var den sidste i Sønderby. N. 15, hvorfor den ogsaa har det sidste stolesæde i kirken. I A: 1738 og tidligere var Povl Iversen boelsmand paa denne gaard. Hans hustru var Syndet Povls. Børn:  
1. Lisbeth Povls gift med Christen Markussen i Sønderby.  
2. Katharine Povls gift med boelsmand Christian Markussen i Sønderby.  
3. Maren Povls født A: 1722 og gift med boelsmand Rasmus Johansen Møller i Sønderby. 
 
2. Christen Markussen, en søn af boelsmand Christen Markussen og hustru Kirsten Mortens, en datter af boelsmand Morten Christensen og hustru Kirsten Christens i Sønderby. Han var født A: 1723 d. 30.6. A: 1749 blev han gift med Lisbeth Povlsdatter, en datter af boelsmand Povl Iversen og Syndet Povls i Sønderby, og med hende fik han denne gaard i fæste. Hun døde A: 1759. Hans anden kone var Ellen Christensdatter, en datter af Christen Frost og hustru Marie Frost af Ulkebøl. Den 3die kone var Anne Kathrine Christians af Lambjergskov. A: 1769 St.Hansdag blev han gift med nr. 4 Anne Marie Christians født A: 1728 og døde 1791. A: 1801 d. 17.2 døde boelsmand Christen Markussen af Sønderby gl. 78 aar 9 md. Han flyttede gaarden ud i Vestermark i nærheden af møllen, hvorfor den fik navn af Møllegaard. Børn:  
1. 1a. Christen Markussen f. 1748. 
2. 2a. Syndet Markussen f. 1751.  
3. 3a. Kirsten Markussen f. 1754, død 1797 ugift.  
4. 4.a Maren Markussen f. 1756. 
 
3. Christen Markussen var en søn af de forgaaende forældre og født A: 1748 i august. A: 1787 blev han gift med Katharine Iversdatter, en datter af boelsmand Iver Pedersen og Anne Marie Ivers i Østerby. Han døde A: 1796 d. 27.1 gl. 48 aar 5. md. 2 uger. Hans enke Katharine Iversdatter blev gift 2 med Hans Lassen i Sønderby, en søn af boelsmand Gregorius Christensen og Maren Lassen i Sønderby. Hun døde A: 1821 d. 28.1 gl 69 ½ aar. Børn: 
1. Kathrine Anne Marie gift med Jens Poulsen i Almsted.  
2. Iver Markussen, boelmand.  
3. Lisbeth Markussen død A: 1811. 
 
4. Hans Gregorius Lassen, en søn af boelsmand Gregorius Christensen og Maren Lassen i Sønderby. Hvor han var født A: 1758 i december blev A: 1796 d. 29.10 gift med enken Katharine Iversdatter. Herved blev han sættemand paa bolet indtil A: 1811. Han døde A: 1817. 
 
5. Iver Markussen er født A. 1784 d. 21.3 i Sønderby, hvor hans forældre var boelsmand Christen Markussen og hustru Anne Marie Christians. A: 1811 blev han gift med Anne Marie, en datter af Peter Christiansen i Torsthoved og hustru Anne Marie Christians. Hun døde A: 1831. Han blev atter gift med 2 g. Cecilie Kathrine Johansdatter af Sarup. 3 g. Anne Marie Hanses Høy af Sønderby. A: 1849 døde boelsaftægtsmand Iver Christensen Markussen i Vestermark gl. 63 A 9 md. Børn: 
1. Christen Iversen Markussen, boelsmand i Sønderby.  
2. Anne Marie Markussen gift med boelsmand Hans Christian Hansen Bøiskov i Sønderby. 
3. Peter Iversen Markussen, boelsmand i Sønderby.  
 
6. Christen Iversen Markussen født A: 1819 d. 31.8 i Vestermark, blev A: 1843 gift med Anne Marie Matsen, en datter af den rige parcelist Jørgen Matsen og hustru Trincke Matthises i Lillekobbel. Han var kirkeværge og opbyggede gaarden fra ny af, saa at det for øjeblikket er en af de smukkeste boliger paa Keinæs. Han døde 1863 d. 11.11 gl. 44 aar. synsmand. 
 
 
3.Mølmarksgaard. Hans Peter Møllers Gaard 
 
Denne gaard var No. 11 i Sønderby. A: 1714 og 1753 nævnes boelsmand Hans Christensen Ungemand som var gift med Ellen Hanses. A: 1744 døde Hans Christensen Ungemand i Sønderby gl. 56 A. A:1733 døde Ellen, Hans Christian Ungemands gl. 37 aar. 
2. Hans Christian Madsen, boelsmand i Sønderby 1738 og 1753 fik bolet i fæste med sin kone Maren Hanses, en datter af boelsmand Hans Christensen Ungemand og Ellen Hanses. Med denne mand havde hun følgende børn: 
1. Hans Lausen f. 1738 i april, boelsmand i Sønderby. 
2. Maren f. 1741 gift med boelsmand Lars Matthiesen i Sønderby. Hun døde A: 1785 gl.44 aar 4 md.  
3. Ellen født 1743 om pinsen A: 1784 blev hun gift med enkemand Lars Matthiesen, boelsmand i Sønderby. Hun døde A: 1791 gl. 47 A 11 md. 
4. Anna f. 1753. Hun blev A: 1777 gift med boelsmand Christen Rasmussen i Sønderby. 
3. Hans Lausen en søn af boelsmand Lars Hansen og Maren Larses i Sønderby, hvor han var født A: 1719 d. 2.2. Han blev gift med Maren Hanses, formandens enke. A: 1777 døde Maren Hanses gl. 63 aar. Samme aar ægtede han 2 g. enken Anne Mikkels af Sarup. A: 1790 døde opholdsmand Hans Lausen af Sønderby gl. 70 aar 7 md. A: 1795 døde hans enke Anne Hanses gl. 75 aar. Børn: 
1. Hans Christian Hansen, boelsmand i Østerby.  
2. Jørgen Hansen.  
3. Anne Hanses se ovenfor født 1753. 
4. Katharine.  
5. Peder Hansen.  
6. Lars Hansen, alle ved den første kone. Den sidste blev A: 1783 gift med enken Ellen Johannes fra Damgaard. 
 
 
4. Hans Lausen født A: 1738 i april, en søn af boelsmand Hans Christian Madsen og Maren Hanses i Sønderby. A: 1765 d. 24.6 blev han gift med Kathrine Nisses, en datter af Nis Hansen og hustru Kirsten Nisses i Mintebjerg, født A: 1733 d. 1.5. A: 1805 døde boelsmand Hans Lausen i Sønderby gl. 67 ½ aar. Han flyttede gaarden ud i Vestermark. Hun døde A: 1805 gl. 72 ½ aar.Børn: 
1. Hans Christian f. 1767, boelsmand i Sønderby.  
2. Kirsten f. 1769, levede endnu ugift i 1805..  
3. Maren døde A: 1787 gl. 13 aar. 
 
5. Hans Christian Hansen, alm. kaldet Lausen, var født i Sønderby 1767 Christi Himmelfartsdag, hans forældre vare de foregaaende bønderfolk. Han fik faderens gaard, men var meget hengiven til drik og maatte i den daarlige tid A: 1823 gaae concurs, hvorefter den blev købt af den følgende mand. I den tid er der vistnok ogsaa bleven solgt en 5 – 6 tønder land fra gaarden. 
 
6. A: 1821 blev Hans Peter Møller gift med Margretha, en datter af Christen Fogt og Anna Kathrine Jørgensdatter, boelsfolk i Østerby. Han var født A: 1795 d. 17.9 paa Kronborg, hvor hans forældre vare Hans Peter Jensen Møller og hustru Mette Johansdatter. A: 1822 boede han i Østerby. A: 1823 boede han derimod som bonde i Sønderby, altsaa maa han ved denne tid have kjøbt gaarden. Han lever nu paa aftægt. Børn:  
1. Anna Kathrine Møller gift med boelsmand Matthias Lausen i Sønderby. 
2. Hans Peter Møller, boelsmand i Sønderby. 
3. Jens Møller.  
4. Jørgen Møller. 
5. Johan Møller, boelsmand i Ulkebøl Vestermark. 
6.  
7. A: 1822 d. 21.6 blev Hans Peter Møller, en søn af boelsmand Hans Peter Møller i Sønderby, født i Østerby, hvor hans fader dengang boede. A: 1854 blev han gift med Kathrine Marie Andersen, en datter af parcelist Jørgen Andersen og hustru Marie Kathrine Christiansdatter paa Broholm. 
 
4.Madskelskær. Christen Christensens Gaard 
Denne gaard laae som N. 3 inde i byen, hvilket kan sees af dens opregning og dens plads i kirken. Den er nu kun en halvgaard og har i ældre tid hørt sammen med den følgende gaard, dog er denne gaard at betragte som den oprindelige stamme. I A: 1714 døde Hans Jacobsen i Sønderby gl. 45 aar. og i A:1723 døde Kirsten, sal. Hans Jacobsens i Sønderby gl. 60 aar. Delingen maa være skeet før A: 1738. I A: 1725:38 findes her boelsmand Jacob Hansen i Sønderby, en søn af ovennævnte, som var gift med Anne Jacobs. I A: 1728 døde Anne, Jacob Hansens i Sønderby gl. 32 aar. Børn:  
1. Kirstine f. 1725 i februar, bondekone paa forældrenes sted. 
2. Jacob Jacobsen født A: 1727. A: 1772 blev han gift med Anne Marie, en datter af boelsmand Matthias Christensen i Østerby. Han døde A: 1774 d. 18. marts gl. 37 aar. 
 
2. Rasmus Christensen født 1724 d. 2.2 i Østerby, hvor hans forældre vare boelsfolk Christian Rasmussen og hustru Ellen. A: 1753 blev han gift med Kirstine Jacobsdatter, en datter af halvboelsmand Jacob Hansen og Anne Jacobs i Sønderby med hvem han fik dette boel i fæste. A: 1781 døde hans hustru gl. 57 aar 7 md. A: 1807 d. 14.7 døde boelsaftægtsmand Rasmus Christensen af Sønderby gl. 86 ½ aar. Han har muligvis flyttet gaarden ud. Børn: 
1. Christen Rasmussen, boelsmand i Sønderby.  
2. Anne Marie f. 1755 gift med Frederik Berg fra ”Düttebül” i Angel.  
3. Jacob Rasmussen født 1762, bosat i Tvedingskov. 
 
3. Christen Rasmussen, en søn af de forrige og født A: 1759 i Sønderby. A: 1777 blev han gift med Anna Hanses, en datter af boelsmand Hans Lausen og Kirsten Marie Hanses i Sønderby, hvor hun var født A: 1753. A: 1799 d. 14.2 døde boelsmand Christen Rasmussen i Sønderby gl. 45 aar. A: 1828 døde hans enke Anna Christens gl. 75 aar. Børn: 
1. Rasmus Christensen, boelsmand i Sønderby.  
2. Hans Christian Christensen bosat i Bro, gift med Anne Marie Andreasdatter.  
3. Christen Christensen, bosat i Tvedingskov.  
4. Maren Christensdatter gift med Peter Rasmussen ved Høruphav. 
5. Kirstine Christensdatter gift med Peder Kromand i Tandslet. 
6. Ellen Christensdatter gift med Christian Klausen i Lambjergskov. 
7. Anna Christensdatter gift med Jacob Jacobsen ved Helved. 
8. Jacob Christensen gift med Anna Marie Peters i Lebølle. 
 
4. Rasmus Christensen var ligeledes en søn af den forrige mand og født A: 1778 i Sønderby. A: 1799 blev han gift med Mette Marie, en datter af Hans Agerley og Karen Duus i Sønderby. Han døde A. 1828 d. 22.10 gl. 50 ½ aar. Børn: 1. Anne Marie g.m. Hans Petersen, en søn af boelsmand Peder Jørgensen i Tandslet. 
2. Kathrine Marie. 
3. Kirstine Marie. 
4. Christen Christensen, boelsmand i Sønderby. 
5. Hans Christensen. 
6. Mette Marie.  
7. Anne Kathrine Christensen. 
 
5. Christen Christensen er født A. 1811 d. 29.9 i Sønderby paa dette boel, som han fik efter sine forældre. A: 1832 blev han gift med Anne Marie Katharine Høeg, en datter af skolelærer Peder Nissen Høeg i Bredsteen. Hun døde A: 1843 i en alder af 35 aar 5 md. A: 1844 blev han gift 2. g med Elsebe Kathrine Smed, en datter af boelsmand Christian Christensen Smed og hustru Kathrine Christians i Sønderby. A: 1847 døde boelsmand Christen Christensen i Vestermark gl. 35 aar 10 md. Børn: ( Alle af 1. ægteskab) 
1. Christen Christensen.  
2. Peter Christensen.  
3. Hans Christensen  
 
6. A: 1850 blev Christian Johansen Møller af Bygehoved gift med enken Elsebe Kathrine Christiansen Smed. Han var søn af parcelist Jørgen Hansen Møller og Maren Iversdatter Wolf i Bygehoved, hvor han var født A: 1818. Han havde lært snedkerhaandværket og er en meget duelig mester i sit fag. Han har saaledes haft arbejde ved kirkens restauration, Bredsteen skole og degnegaardens bygning fra A: 1852:54.  
 
7. Christen Christiansen, en søn af boelsmand Christen Christensen og Kathrine Marie Høeg, født A: 183_ i Sønderby. Han tog imod bolet A: 18__ og er gift med ______. 
 
5. Madskelsled. 
Denne gaard var N 4 og er før A: 1738 bleven afdeelt fra den foregaaende. 
1. Christen Christensen, boelsmand i Sønderby A: 1738. Han var gift med Anne Christens. Begge døde før A: 1773. Anno 1759 døde Anne Christen Christensens i Sønderby, gammel 54 år. Børn: 
1. Christen Christensen, boelsmand i Sønderby født A: 1740 d. 29.3  
2. Hans Christensen, selveier i Grønnemarken døde gl. 37 aar 9 md i A: 1783. 
3. Anne Marie født 1737 i november gift med Christian Christiansen i Sønderby.  
4. Maren Christensen født A: 1747 i december gift med boelsmand Johan Rasmussen Møller i Tørvebæk. 
 
2. Christen Christensen født A: 1740 d. 29.9 blev A: 1765 gift med Kirsten Christians, en datter af boelsmand Christian Iversen og hustru Marie Kathrine i Sønderby. Han var født A: 1738 i juni. A: 1804 17.3 døde hans hustru Kirsten Christians gl. 67 aar. A:1825 døde aftægtsboelsmand Christen Christensen i Vestermark gl. 85 aar. Børn: 
1. Anne Marie gift med parcelist Matthias Petersen i Vesterkobbel.  
2. Christian Christensen, boelsmand i Sønderby.  
3. Marie Kathrine gift med parcelist Jørgen Melkersen i Grønmarken. 
4. Christen Christensen døde A: 1795 gl. 16 aar. 
5. Jørgen Christensen gift med Marie Katharine, en datter af Anders Sørensen i Mintebjerg. 
 
3. Christian Christensen, en søn af den foregaaende boelsmand var født A: 1768 d. 29.8 i Sønderby. A: 1796 d. 16.9 blev han gift med Ellen Nisdatter, en datter af parcelist Nis Kock og Ellen Nisses i Holmkobbel. Faderen anlagde den udflyttede gaard i Vestermark i nærheden af Maskbjerg lige ved Maskled. Deraf har familien i daglig tale faaet navnet” ved ledet: ved e lei”, som den siden har optaget. A: 1826 d. 9.6 døde hans hustru Ellen Christians gl. 52 ½ aar. A: 1848 døde Christian Christensen Ley, parcelist i Grønmarken og boelsaftægtsmand i Sønderby gl. 80 aar 2 md.. Børn: 
1. Kirstine Marie gift med parcelist Peter Nør i Bredsteen, og  
 
4. Nis Christensen Ley er født A: 1808 d. 21.2 i Sønderby. Hans forældre var de foregaaende boelsfolk. A: 1827 d. 7.7 blev han gift med Marie Kathrine Skov, en datter af boelsmand Christian Skov og Ellen Jørgens i Sønderby. Dette boel har meget længe beholdt sin parceljord i Grønmarken og Midtkobbel, saaledes bygged Nis Lay et smukt sted i Midtkobbel, hvor han levede paa aftægt, medens han afstod bolet til sønnen. Hans mening er at overlade Midtkobbel parcellen til en yngre søn. 
 
5. Christian Christiansen Ley, en søn af den foregaaende mand er født A: 1827 d. 13.9 og blev A: 1850 gift med Mette Kathrine Petersen, en datter af rugmøllens eier Jacob Petersen og hustru Anna Marie Hansen. A: 1860 tog han imod gaarden. Det er smukke og nye bygninger. 
 
6. Soelbjerggaard. 
Denne gaard laae som No. 2 i Sønderby og fulgte efter Christen Mortensens.  
1. Morten Jacobsen, boelsmand i Sønderby. A: 1738 var han syns- og sandemand paa Keinæs. Hans hustru hed Else Kirstine Mortens. Hans anden kone var Elsebeth Mortens. Børn:  
1a. Kirstine Marie Mortens gift med boelsmand Christen Wolf i Sønderby og parcelist i Bygehoved. Hun var født A: 1713 d. 29.9. 
2a Christian Mortensen, selveier i Grønmarken døde A: 1797 gl. 78 aar. 
3b. Jacob Mortensen, parcelist paa Sarbjerg døde A: 1783 gl. 53 aar. 
 
2. Christen Wolf, en søn af boelsmand Wolf Johansen i Østerby, født A: 1714 og A: 1740 gift med Kirstine Marie Mortens af Sønderby, med hvem han fik dette boel. A: 1757 var han syns- og sandemand paa Keinæs. A: 1765 købte han en større parcel i Bygehoved, hvor han byggede ”Rothenhof”. Han døde A: 1776 og hans kone døde A: 1780.  
Børn:  
1. Jørgen Wolf, boelsmand i Sønderby.  
2. Ivar Wolf, parcelist i Bygehoved.  
3. Morten Christensen Wolf fik bolet i Vesterkobbel døde A: 1792 gl. 39 aar 7 md.  
4. Peter Christensen Wolf, parcelist i Kongenshoved ”Ravnekrog”.  
5. Ellen Kirstine gift med boelsmand Christen Rasmussen i Hagenseg. 
6.  
3. Jørgen Christensen Wolf, en søn af de foregaaende forældre og født A: 1741 i september. A: 1765 fik han bolet i Sønderby, medens hans brødre fik af de kjøbte parceleiendomme.. Iver Wolf fik stedet i Bygehoved ”Rothenhof”, og Morten Wolf fik den bolet tilhørende parcel i Vesterkobbel, som saaledes snart igen blev udskilt fra gaarden. A: 1767 i juni blev han gift med Trincke Christensdatter, en datter af boelsmand Christen Mortensen i Sønderby og født A: 1750 i februar. Jørgen Wolf flyttede gaarden ud i Vestermark og byggede tæt ved kirken, efter stedet fik den navn af Soelbjerggaard. Han døde A: 1791 d. 8.11 gl. 50 aar 5 uger. Hans hustru døde 1787 d. 2.11 gl.42 aar 8 md. Han blev gift med 2g Marie Peters, en datter af inderste Peter Hansen i Østerby. 
Børn: 
1. Christen Jørgensen Wolf, boelsmand i Sønderby.  
2. Jørgen Jørgensen Wolf, boelsmand i Sønderby.  
3. Morten Jørgensen Wolf.  
4. Trincke Jørgensen Wolf gift med boelsmand Hans Christian Mortensen paa Keinæsende.  
5. Kirsten Marie Jørgensdatter Wolf. 
 
4. Christen Jørgensen Wolf født A: 1769 d. 21.5 blev A: 1791 d. 21.10 gift med Maren Larses, en datter af boelsmand Lars Matthisen og hustru Maren Hanses i Sønderby. Han døde A: 1792 d. 7.9 gl. 23 aar 4 md. Han var blot gift i 10 maaneder og fik en søn Jørgen Christensen Wolf, som døde A: 1792 d. 3.9 og blev begravet samme dag som sin fader. Herved maa bolet være gaaet om til hans broder. 
 
5. Jørgen Jørgensen Wolf født A: 1771 i september. A: 1792 d. 31.10 blev Jørgen Jørgensen Wolf gift med Katharine Marie Petersdatter, en datter af parcelist Peter Sørensen og hustru Marie Peters i Damkobbel. A: 1844 døde boelsaftægtsmand Jørgen Wolf ved kirken efter et ægteskab i 51 aar og i en alder af 72 aar. Børn: 
1. Peter Jørgensen Wolf, boelsmand i Sønderby.  
2. Christen Jørgensen Wolf, parcelist i Grønmark gift med Charlotte Boysen af Adserballe.  
3. Hans Christian Jørgensen Wolf, høker og kromand i Elstrup gift med Trincke Mortensen fra Keinæsende. 
4. Hans Jørgensen Wolf, parcelist i Vesterkobbel gift med Marie Kathrine Matsen fra Vesterkobbel. 
 
6. Peter Jørgensen Wolf født A: 1795 d. 11.5 blev A: 18__ gift med Anne Margretha Johansen af Damkobbel. A: 1832 nævnes han allerede som boelsmand i Sønderby. Han døde A: 1865 i september af tæring gl. 70. Børn:  
1. Jørgen Jørgensen Wolf, boelsmand i Sønderby.  
2. Christian Jørgensen Wolf, snedker paa Sundeved. 
3. Johan Jørgensen Wolf, parcelist i Lillekobbel.  
4. Peter Jørgensen Wolf ugift. 
 
7. Jørgen Jørgensen Wolf, eier af Teglgaarden i Skoven og fik bolet 1865. 
 
7. Sønderbygaard. Matthias Lausens gaard. 
Denne gård var den 12te i byen. I A:17_ : 38 nævnes Matthias Jørgensen som boelsmand paa denne gaard. Hans hustru hed Anne Matthises. Børn:  
1. Lars Matthisen, boelsmand i Sønderby født A: 1738.  
2. Kirstine Matthises født A: 1742 gift med parcelist Iver Lausen i Bredsteen. Hun døde A: 1796.  
3. Trincke Matthises født A: 1744 gift med boelsmand Christen Hansen i Sønderby. 
 
2. Lars Matthisen født A: 1738 d. 10.8 i Sønderby af de foregaaende forældre. A: 1758 d. 10.7 blev han gift med Ellen Larsdatter, en datter af Lars Christensen i Østerby. A: 1767 d. 21.8 blev han gift 2.gang med Maren Hansdatter født A: 1741 i marts, en datter af boelsmand Hans Christian Madsen og Maren Hanses i Sønderby A: 1785 døde hans hustru gl. 44 aar og 4 md. A: 1785 d. 21.10 blev han gift 3 gang med Ellen, en søster af den sidste kone. Hun døde A: 1791 gl. 47 aar 11 md. Han blev gift 4 gang med Anne Marie Peters, en enke af Lysabild. 5g. gift med Anna Marie Jørgens fra Sarup. A: 1812 d. 12.11 døde opholdsmand Lars Matthisen gl. 74 aar. Børn: 
1. Jørgen Lausen død A: 1787 gl. 15 aar.  
2. Matthias død A:1787 gl. 15 aar.  
3. Maren Lauses gift med parcelist Peter Nielsen i Sønderkobbel.  
4. Ellen Kirstine Lauses gift med parcelist Hans Fogt i Vesterkobbel,  
5. Hans Christian Lausen, boelsmand i Sønderby. Alle børn af 2nd ægteskab.  
6. Matthias Lausen gift med Kirstine Marie Ohlsen. Han var af 3die ægteskab. 
 
3. Hans Christian Lausen er født A: 1776 d. 30.11 i Sønderby og blev A: 1798 d. 19.10 gift med Maren Peters, en datter af parcelist Peter Jensen i Vesterkobbel. Han døde A: 1834 gl. 55 aar. Hun sad endnu for bolet A: 1851 og døde A: 1857 gl. 76 aar 8 md.  
 
4. Mathias Lausen, en søn af den foregående mand, blev 1845 gift med Anne Cathrine Møller, en datter af boelsmand Hans Peter Møller i Vestermark. A: 1852 havde faaet gaarden. Hun døde A: 1866 gl 42 ½ aar. 
 
8. Nedermarksgaard. Laus Lausens Gård
Denne gaard laae som Nr 8 i byen. A: 1738 findes her boelsmand Jørgen Lassen. Han kaldes ogsaa Jørgen Christensen og var gift med Ellen Jørgens. Han nævnes allerede A: 1730 og A: 1740. Børn: 
1. Maren Jørgens født A: 1729 fik bolet.  
2. Kirsten Jørgensdatter, en datter af boelsmand Jørgen Lassen og Ellen Jørgens i Sønderby født A: 1741 gift med møller Johan Johansen paa Keinæs. Hun døde A: 1781 gl. 39 1/2 aar. 
 
2. Gregorius Christiansen eller Christensen var en søn af smed Christian Lassen og Anne Margrethe Christians i Østerby, hvor han var født A: 1729. Anno 1749 blev han gift med Maren Jørgensdatter, en datter af boelsmand Jørgen Christensen og Ellen Jørgens i Sønderby, hvor hun var født A: 1729. Med hende fik han altsaa denne gaard i Sønderby. A: 1797 d. 5.2 døde Maren Jørgens i Sønderby gl. 67 aar 8 md. A: 1804 d. 7.2 døde Gregorius Christiansen, forhen boelsmand i Sønderby gl. 75 aar. Børn:  
1. Anna Magretha gift med kromand Knud Jørgensen i Østerby.  
2. Jørgen Lassen, boelsmand i Sønderby, siden paa Düttebüll Gods i Angel.  
3. Christian Lassen født A:1754. Parcellist i Bjørnodde. 
4. Hans Gregorius Lassen (Markussen) født 1758, sættemand for Christen Markussens boel.  
5. Peder Lassen født A: 1766, døde ung.  
6. Anne Marie Gregorius født A: 1768 endnu ugift A: 1804.  
7. Lars Lassen født A: 1769 døde ung. 
 
 
3. Jørgen Lassen født A:1751 d. 1.5, en søn af den foregaaende mand og A: 1772 14.6 gift med Kirstine Marie Jørgensdatter, en datter af boelsmand Jørgen Christensen i Skovby. Han nævnes som boelsmand her A: 1772:1775. A: 1776 kaldes han kaadner i Sønderby og maa da vist have byttet med den følgende mand. A: 1804 boer han paa Düttebüll Gods i Angel. 
 
4. Laus Matsen, en søn af kaadner Christen Matsen og Lisbeth Christens i Sønderby, hvor han er født A: 1737 i september. A: 1767 blev han gift med Trincke Christians, en datter af boelsmand Christian Jørgensen og Anne Christians i Østerby. A: 1767 : 76 var han kaadner i Sønderby, men fik A: 1776 dette boel af Jørgen Lassen. A: 1825 d. 30.10 døde hans hustru gl. 76 aar og A: 1826 d. 11.11 døde opholdsmand Lars Matsen i Sønderby gl. 79 ¼ aar. De vare i ægteskab 57 ½ aar. Børn:  
1. Kirstine Larses døde A: 1786 gl. 18 aar 8 md.  
2. Anne Marie Larses gift med Johan Jørgensen Møller, eier af Rugmøllen.  
3. Jørgen Lausen, boelsmand i Sønderby.  
4. Kathrine Marie gift med boelsmand Christian Nielsen, Østerby.  
5. Laus Lausen, boelsmand i Rude i Angel gift med jomfru Marie Amalie Nielsen, en datter af præsten hr. Lorentz Nissen paa Keinæs, hvoraf 3 børn: 1. Anne Marie Amalie, 2. Katharine Karoline og 3. Christian Frederik Matsen. 
 
5. Jørgen Lausen. 
Jørgen Lausen f. 1784 i Sønderby og en søn af den foregaaende mand, blev A: 1807 gift med Margaretha Møller, en datter af parcelist Hans Peter Møller og Mette Johans paa Kronborg. Han døde A: 1829 gl. 45 aar. Børn: 6. 
 
6. Laus Lausen 
Laus Lausen, alm. Laus Matsen blev født A:1811 og blev A: 1834 gift, da han tog imod stedet efter, at hans moder havde siddet som enke i 5 aar for det. Han er noget forfalden. 
 
9.”Nedermark” Grundtoftgaard 
Denne gaard laae som Nr 7 i Sønderby. I A:1725 ff. findes Christen Jørgensen som boelsmand paa denne gaard. Hans hustru hed Maren Christens. Han er maaske død i en tidlig alder, og enken er atter bleven gift med 2 g. Christen Christiansen Møller; thi A: 1738 findes han som boelsmand paa dette sted. Enken blev A: 1755 gift med Hans Lassen paa et andet boel. Se ”Tørvebæk”. 
 
3. Jørgen Christensen Smed 
Jørgen Christensen Smed født A: 1725 d. 29.9 i Sønderby paa dette boel, hvor hans forældre vare boelsmand Christen Jørgensen og Maren Christens. A: 1751 blev han gift med Marie Christensdatter, en datter af boelsmand Christen Hansen og Kirsten Christens i Sønderby, død A: 1754. A: 1754 blev han gift 2 g. med Anne Marie, en uægte datter af Abraham N. og Anne Kirstine i Sønderby, død A: 1765. A: 1765 gift 3 g. med Kirstine, en datter af boelsmand Christen Jørgensen og Lisbeth Christens i Østerby. Han døde A: 1775 d. 28.11 gl. 50 aar 7 md. Børn: 
1. Christen Jørgensen Smed, boelsmand i Sønderby.  
2. Jørgen født A: 1755 d. 1.11 parcelist i Grønmarken. 
3. Hans Jørgensen Smed født A: 1757, parcelist i Lebelled død A: 1828 gl. 71 aar. 
4. Christian Jørgensen Smed født A:1764, boelsmand i Sønderby.  
5. Anne Marie Jørgensdatter Smrf født A: 1766. 
 
4. Christen Jørgensen Smed. 
Christen Jørgensen Smed født A: 1752 d. 1.5 i Sønderby paa dette boel og blev A: 1776 d. 23.6 gift med Katharine Christians, en datter af boelsmand Christian Hansen og Marie Katharine Christians i Sønderby. Han døde A: 1830 gl. 77 aar. A: 1831 døde hans hustru gl. 81 ½ aar. Han flyttede gaarden ud i Nedremark, men en del af jorden laae oppe ved kirken, derfor blev der senere gjort mageskifte mellem ham og præsten A: 1779, hvorved han fik præstegaardens jord i Grønmarken, Vasemose og Troldmark samt lidt af Hjortholms jord i Vesterkobbel, for at præsten igen kunde faa bolets 12 tønder land ved kirken. Børn: 
1. Jørgen Poulsen, parcelist i Vesterkobbel. 
2. Christian Christensen Smed, boelsmand i Sønderby.  
3. Christen Christensen Smed.  
4. Peter Christensen Smed.  
5. Hans Christensen Smed. 
 
5. Christian Christensen Smed 
Christian Christensen Smed født A: 1783 d. 22.2 i Sønderby og blev A: 1811 d. 20.7 gift med Katharine Christens, en datter af boelsmand Christian Markussen og Elsebe Katharina Petersdatter i Sønderby. Han døde A: 1835 gl. 52 aar. A: 1863 d. 3.3 døde hans enke Katharine Christensen gl. 74 aar 2 ½ md. Børn:  
1. Christen Christiansen Smed, boelsmand i Sønderby.  
1. 2 Elsebe Katharine gift med boelsmand Christen Christensen i Sønderby. 
2. Christian Smed.  
3. Marie Katharine.  
4. Jørgen Smed. 
5. Anne Marie.  
6. Hans Peter Smed. 
 
6. Christen Christiansen Smed. 
Christen Christiansen Smed blev født i Sønderby A: 181_ paa denne gaard og A: 1838 blev han gift med Ida Sophie Blad, en datter af parcelist Peter Blad og Ellen Iversdatter paa Høien. Efter sin første kones død giftede han sig igen. Imidlertid var han temmelig forfalden, og der hvilede en betydelig gjæld paa gaarden. Derfor blev ved hans død A: 1865 gaarden delt, saaledes at den ældste søn af første ægteskab fik halvdelen af jorden og byggede en ny gaard i marken. Enken beholdt den egentlige stamme til sine børn og blev A: 1866 gift med 2 g. Hans Hansen fra Bredsteen. 
 
10. Øgemosegaard 
 
Denne gaard laae som N. 9 inde i byen og fulgte efter Laus Madsens gaard. I A: 1690 ff. findes som boelsmand paa denne gaard Christen Hansen og Maren Christens. A: 1725 døde Christen Hansen i Sønderby gl. 78 aar : Børn: 
1. Christen Markussen, boelsmand i Sønderby.  
2. Christian Christensen Markvartzen, foged paa Hjortholm død A: 1735 gl. 55 aar. S 235. 
 
2. Christen Markussen født A: 1691 i Sønderby, en søn af de foregaaende forældre. A: 1715 blev han gift med Kirsten Mortens, en datter af boelsmand Morten Christensen og Kirsten Mortens i Sønderby. S. 274. A: 1738 findes han som boelsmand. A: 1773 var han paa aftægt. A: 1779 d. 1.12 døde Christen Christensen Markussen, boelsaftægtsmand gl. 85 aar 3 md. Hun døde A: 1758. Hans anden hustru var Anna Mikkels, med hvem han traadte i ægteskab A: 1759. Børn:  
1. Christen Markussen, boelsmand i Sønderby. S 275. 
2. Christian Christensen Markussen, boelsmand i Sønderby.  
 
3. Christian Christensen Markussen, født i Sønderby A: 1729 d. 28.1 af de foregaaende forældre, blev A: 1754 gift med Dorothea Christiansdatter, en datter af boelsmand Christian Jørgensen og Marie Christians af Ullerup. Hun døde A: 1755 i barselseng. A: 1755 i december blev han gift med 2 g. Katharine Povlsdatter født A: 1729 d. 1.5 i Sønderby, en datter af boelsmand Povl Larsen og Syndet Povls. Hun døde A: 1771. A: 1771 blev han gift 3 g. med Maren Christians, en datter af Christian Jonsen og Anne Christians af Sønderby. A: 1781 d. 14.12 døde boelsmand Christian Markussen i Sønderby gl. 53 aar 2. md. 14 dg. Han flyttede gaarden ud i Nedre mark, ikke langt fra Hjortholms Midtkobbel og kaldte det efter stedet Øgemose. Børn: 
1. 1a. Kirsten Markussen født A: 1755 i oktober døde A: 1778 gl. 22 1/2 aar. Hun blev A: 1776 gift med boelsmand Matthias Christiansen i Østerby. Ingen børn.  
2. 2b. Christen født 1759 døde ung.  
3. 3 b. Kathrine født A:1765.  
4. 4b. Christian Markussen, boelsmand i Sønderby. 
 
4. Christian Christiansen Markussen født A: 1769 d. 1.5 i Sønderby paa denne gaard. A: 1788 d. 24.5 blev han gift med Elisabeth Kathrine Pedersdatter, en datter af boelsmand Peder Hansen af Østerby, hvis søn Peter Petersen endnu i samme aar blev gift med hans søster Katharine Markussen. Han døde allerede A: 1797 d. 20.2 gl. 28 aar 2 md. Da hans kone allerede døde A: 1794 d. 6.1 gl. 29 aar 11 md. blev han A: gift med Maria Katharine Christensdatter, en datter af boelsmand Christen Peter Hansen i Østerby. Børn:  
1a. Katharine Christiansdatter Markussen.  
2b. Elsebeth Kathrine Christensdatter Markussen gift med boelsmand Christian Christensen Smed i Nedremark s. 233 døde A: 1810 d. 14.9 gl. 14 ½ aar. (Om dette dødsfald skal være den anden datter ved jeg ikke ikke (Nissen)). 
5. A: 1797 d. 25.11 blev ungkarl Hans Hansen af Lysabild gift med Christian Markussens enke, Marie Kathrine Christians af Sønderby. Han blev altsaa sættemand paa bolet. A: 1812 endnu paa bolet i Sønderby A: 1813 findes Hans Hansen Nør som parcelist paa Sarbjerg. 
 
6. A: 1811 blev ungkarl Christian Christensen Smed, en søn af boelsmand Christen Jørgensen Smed i Nedremark gift med Katharine Christensen Markussen, en datter af Christian Markussen. Han var født A: 1788 d. 15.12 af de forudgaaende forældre. Med hende har han arvet gaarden, men enten solgt eller leiet den ud til sin broder. 
 
7. Christen Christensen Smed d. yngre i Sønderby, der A: 1815 blev gift med Maren Iversen, en datter af parcelist Iver Petersen i Grønmark. Han findes her fra A.1815:27. Ved denne tid er gaarden muligvis bleven solgt til den følgende eier. 
 
8. A: 1827:52 findes Hans Christian Fogt, en søn af parcelist Hans Fogt og Ellen Kirstine Lausdatter som eier af dette boel. Han blev A: 1827 d. 20.10 gift med Kirstine Marie Köcks. En datter af parcelist Jørgen Köcks paa Høien. Hans datter Ellen Fogt født A: 1834 d. 13.11, blev A: 1852 gift med Hans Fogt, en søn af parcelist Laus Fogt og Kathrine Marie Köcks. A: 1866 døde parcelist Hans Christian Fogt gl. 62 aar. 
 
9. Denne Hans Fogt eier saaledes denne gaard og sine forældres parcelsted paa Høien. Bolet har han opbygget fra nyt af og har ogsaa oprettet en musikforening paa Keinæs. 
 
11. Østergaard. 
 
Denne gaard var den 11.b i byen og maa have ligget nærmest ved havet, thi saaledes benævnes de første beboere.  
1. Hans Christian Hansen ”ved havet” findes som boelsmand A: 1720:38. Hans hustru var Katharine Hanses. A: 1735 døde Katharine, Hans Christian Hansens i Sønderby gl. 34 aar. Her har Chr Knudsen tilføjet Maren Christians født 1729, datter af Christian Jonsen og Anne Christians ved Havet, gift med boelsmand Christian Marcussen, side 283. I margenen har han yderligere tilføjet Maren født 1732 gift først med Christian Jørgensen Møller og siden med Hans Hansen, inderste ved kirken. Kirstine, født 1742 gift med boelsmand Christen Mortensen i Sønderby. (Der synes at være noget rod her (Nissen)). 
Deres søn var: 
 
2. Christian Hansen ” ved havet” født A: 1723 d. 10.8, blev A: 1748 d. 24.6 gift med Marie Kathrine Pedersdatter, en datter af Peder Kaad og Anna Peters paa Humbæksmølle, siden maa han have opholdt sig i Sønderby hos datteren, da han kaldes Peter Foged af Sønderby. Hun var født A: 1716 d. 10.8. Han var boelsmand endnu 1773 og maa have udflyttet gaarden, som han kaldte Østergaard. A: 1804 d. 9.2 døde Christian Hansen paa Østergaard gl. 79 aar 5 md og A: 1804 d. 19.2 døde hans enke Marie Kathrine Christians gl. 87 ½ aar. De levede i ægteskab 54 ½ aar. Børn:  
1. Katharine Christians født 1750 d.24.6 gift med boelsmand Christen Jørgensen Smed i Nedremark S.282. 
2. Peder Christian Christiansen, boelsmand paa Østergaard.  
3. Anne Marie Christens født A: 1758 gift med parcelist Peter Christiansen paa Torsthoved. 
 
3. Peder Christian Christiansen, en søn af de foregaaende forældre og født A: 1752 d. 1.5. A: 1783 d. 18.10 blev han gift med Christine Marie Christians, en datter af boelsmand Christian Pedersen og Maren Matthises i Østerby. A: 1788 d. 25.12 døde boelsmand Peder Christian Christiansen paa Østergaard gl. 35 aar 8 md. Børn :  
1. Christian Petersen  
2. Peter Petersen/Smed/ boelsmand i Sønderby. 
 
4. Christian Jørgensen Smed, en søn af boelsmand Jørgen Christensen Smed og hustru Anna Marie Christensdatter i Sønderby og født 1764. S 282. Han blev A: 1789 gift med enken Christine Marie Peders fra Østergaard, hvorved han blev sættemand paa dette boel. Hun døde A: 1795 d. 9.12 gl. 28 aar 9 md., hvorpaa han A:1796 igen ægtede 2g. Kathrine Sophie Christens af Sarup, der døde A: 1830. Han blev siden parcelist paa Torsthoved og døde A: 1848, Christian Jørgensen Smed, boelsaftægtsmand i Sønderby, forhenværende parcelist ved Hjortholm, til sidst ved Torsthoved gl. 84 aar 4 md. 
 
5. Peter Petersen med tilnavnet Smed efter sin stedfader var en søn af boelsmand Peder Christian Christiansen fra Østergaard og født A: 1788 d. 7.5. Da hans broder Christian Pedersen døde A: 1808 d. 28.4 i skarlagensfeber gl. 22 aar 9 md. blev Peter Petersen derved boelsarving og ægtede A: 1809 d. 17.7 Anna Kathrine Blad, en datter af parcelist Jens Jørgensen Blad og Anna Kathrine Wolf fra Lebøllegaard i Kongshoved. S 275. A: 1849 nævnes endnu boelsmand Peter Petersen i Sønderby. Da hans eneste søn Peter Petersen i midlertid friede sig ind til et boel i Østerby, solgtes denne gaard omtrent A: 1850 til: 
 
6. Peter Iversen Markussen en søn af boelsmand Iver Christensen Markussen i Vestermark og født A: 1821 d. 30.5. Han blev A: 1850 gift med Katharine Marie Kock, en datter af parcelist Peter Nissen Kock og Katharine Marie Nielsen i Holmkobbel. S 270. og har bygget gaarden fra ny. 
 
12. Elmegaard 
 
Denne gaard laae som N 5 i Sønderby og har været een gaard med den følgende; den var deelt allerede i A: 1738. Det samme gælder ogsaa om N 3 og 4, saa at disse 4 halvgaarde saaledes have ligget ud i en strækning. Denne har været stamgaarden. 
 
1. Christen Lassen findes her som boelsmand A: 1711 ff. aar. Hans hustru var Kirsten Christens i Sønderby. Deres søn var:  
 
2. Hans Lassen født A: 1710 i Sønderby. A: 1735 blev han gift med Maren Christens, enke efter boelsmand Christen Jørgensen Smed, boelsmand i Sønderby, saa at hun altsaa ikke er bleven gift med Christian Christiansen Møller, der kun har været en leieboelsmand og saavidt skønnes har boet paa præstekaadet ved kirken. S 282. Hun døde A:1765. A: 1791 d. 1.6 døde boelsmand Hans Lassen af Sønderby gl. 81 ½ aar: Børn:  
1. Christen Hansen, boelsmand i Sønderby.  
2. Hans Lassen født A: 1744.  
3. Johan Lassen født A: 1729. 
4. Christian Hansen født A: 1732 begge døde unge. 
5. Nikolai Hansen født A: 1749, gift og døde før A: 1791. 
 
3. Christen Hansen født 1739 i Sønderby af de foregaaende forældre blev i A: 1770 gift med Trincke Matthises født A: 1744 og en datter af boelsmand Matthias Jørgensen og Anne Matthises i Sønderby. S281. Han var boelsmand her A: 1773 og har udflyttet gaarden. Han døde A: 1784 d. 26.4 gl. 46 aar 7 md. Børn:  
1. Anne Christens blev A: 1792 d. 26.10 gift med boelsmand Matthias Jørgensen Bymand af Østerby, eierinden af denne gaard.  
2. Hans Christensen eller Hans Lassen døde A:1787 d. 9.10 gl. 8 aar 2 md 14 dg. 
 
4. Johan Johansen, en søn af boelsmand Johan Jørgensen og Margrethe Johans i Dybbøl blev A: 1784 d. 17.12 gift med enken Trincke Christens. Han blev derved sættemand paa gaarden. A: 1817 d. 7.7 døde Trincke Johans af Sønderby gl. 73 aar. A: 1824 d. 6.3 døde Johan Johansen af skoven gl. 81 aar. Ingen børn. 
 
5. A: 1824 d. 16.10 blev ungkarl Christen Matthiesen Bymand en søn af boelsmand Matthias Jørgensen Bymand og Anne Christensdatter af Østerby gift med Ellen Kirstine Köcks, en datter af boelsmand Hans Köcks og Kirstine Marie Christiansdatter af Østerby. Efter sin moder arvede han dette boel og boede her fra A:1825:34, da han tog imod en gaard i Østerby, hvor en Christian Petersen hidtil blev nævnt, og som nu fra A:1835 igen nævnes paa denne gaard i skoven Om. 
 
6. Christen Petersen derfor har byttet og altsaa været eier af denne gaard eller han blot har bestyret begge gaarde for hiin familie vides ikke. Søn af boelsmand Peter Hansen og Kathrine Markussen i Østerby døde 1865 gl. 72 aar. 
 
7. Jens Hansen Schmidt, en søn af afdøde boelsmand Hans Henrik Schmidt og Anna Kathrina Hansdatter i Holm, tjente en del aar hos den gamle præst Lorentz Nissen og kjøbte A: 1837 denne halvgaard i Skoven, hvorpaa han A: 1837 blev gift med Ellen Hansen, en datter af afdøde boelsmand Laus Hansen og Anne Marie Köcks i Sønderby. Han var i mange aar kirkeværge og var altid meget afholdt af præsten hr. Frederik Christian Nissen. Hans broder Hans Henrik Schmidt var A: 1829 bleven gift med præstens søster jomfru Louise Frederikke Nissen og eiede Lebøllegaards Mølle i Tandslet Sogn. 
Denne gaard kaldes ” i Skoven”, men den anføres som oftest foran den følgende. De synes at have ombyttet deres stolestader, da denne gaard A: 1738 har mandsstadet og den anden Tørvebæk karlestadet. Omvendt findes A: 1836.  
 
13. Tørvebæk 
 
Tørvebæk, Den udgjorde en gaard med den foregaaende førend A:1738, fra den tid laae den som N. 6.  
1. A: 1738 var Rasmus Johansen boelsmand her 
2. Indtil A: 1762 var Christian Udenby boelsmand paa denne gaard. Dette aar solgte han gaarden til: 
3. Rasmus Johansen Møller født A: 1724 d. 29.12 paa Steenbjerg Mølle i Angel, fra A: 1733 boede hans forældre Johan Nissen og Anne Marie Johans derimod som møllerfolk paa Keinæs Rugmølle A: 1752 d. 24.6 blev han gift med Anne Marie Povlsdatter født A: 1722 d. 29.9, hvor hendes forældre Povl Iversen og Syndet Povls vare boelsfolk. S 275. Han sad for bolet indtil A: 1783, som han imidlertid maa have udflyttet og kaldte efter stedet ”Tørvebæk”; snart skrives det Torrebjerg, Tørrebæk, Taarebæk, den første skrivemaade maa anses for den rette. Fra A: 1783 trak han paa aftægt og døde A: 1798 d. 13.3 gl. 74 aar. A: 1794 døde hans hustru Anne Marie Rasmussen gl. 68 aar Børn:  
1. Johan Rasmussen, boelsmand i Sønderby født 1754.  
2. Povl Rasmussen Møller, parcelist paa Torsthoved født A:1756, døde A:1806 gl. 51 ½ aar.  
3. Peter Møller.  
4. Anne Marie Møller.  
5. Jørgen Møller. 
 
4. Johan Rasmussen boelsmand i Sønderby født A: 1754. A: 1781 blev han gift med Maren Christensdatter, en datter af boelsmand Christen Christensen og Anne Christens i Sønderby. S 278. Han døde allerede A: 1785 d. 20.4 gl. 31 aar 11 uger uden børn. Herved gik bolet over til hans søster. 
 
5. Jørgen Jørgensen med tilnavnet Bæk, en søn af boelsmand Jørgen Petersen og Anne Jørgens i Maibølle, og en broder til degnen Peter Jørgensen paa Keinæs og Niels Jørgensen, skole___ i Bredsteen. A: 1785 d. 12.8 blev Jørgen Jørgensen gift med Anne Marie Rasmusdatter Møller, en datter af boelsmand Rasmus Johansen Møller, hvorved han fik Tørvebæk. A: 1798 d. 21.6 døde hans moder Anne Jørgens her hos ham gl. 78 aar 1 md. Hun var en datter af boelsmand Niels Christensen og Karen Nielses i Miang. A: 1798 d. 26.12 døde hans hustru gl. 38 aar 3 md. A: 1831 døde Jørgen Jørgensen paa Tørvebæk gl. 71 ¼ aar: Børn:  
1. Jørgen Jørgensen blev A: 1815 gift med Anne Köcks, en datter af parcelist Jørgen Jørgensen Köcks og Ellen Hansdatter paa Høien. Han købte nok nede i Nordslesvig.  
2. Anne Marie Jørgensdatter gift med Hans Christensen Smed, boelsmand i Sønderby. 
 
 
6. Anne Marie Jørgensdatter, en datter af Jørgen Jørgensen, boelsmand i Tørvebæk og hustru Anne Marie Rasmusdatter Møller blev A: 1820 gift med Hans Christensen Smed, en søn af boelsmand Christen Jørgensen Smed i Sønderby. Derved nævnes han som boelsmand i Tørvebæk fra A: 1820:1836. 
 
7. A: 1837 : 1840 nævnes Niels Christensen Nielsen som boelsmand i Tørvebæk. Han havde kjøbt gaarden af den foregaaende familie og var en søn af boelsmand Jørgen Nielsen og Ellen Christens i Miang. A: 1832 var han blevet gift med Ellen Christens, en datter af Christen Christensen Smed og Maren Jacobs i Maibølle. Hun døde A: 1838 gl. 37 aar 9 md. Da han imidlertid fik sin faders gaard i Miang solgte han Tørvebæk til: 
 
8. Hans Peter Møller, en søn af parcelist Jens Petersen Møller og Anne Marie Petersen paa Kronborg. S 271. Han var født A: 1806 d. 30.9 paa Kronborg og kjøbte A: 1840 Tørvebæk. Hans hustrus navn var Kathrine Marie Iversen. Han havde tillige frihed til at drive slagteri og holde kjød til salg, hvorfor han ogsaa kaldtes Hans Peter Slagter. Han døde A: 1865 gl. 58 aar. Han var en meget dansksindet mand. 
 
9. Jens Peter Møller, slagter og boelsmand gift med Marie Katharine Wolf. 
 
14.15 ”I Skoven” 
N. 12, 14 og 15 fører endnu navnet ”Skoven”, skjøndt der nu ikke findes spor deraf. Bønderne have vistnok her længe beholdt en deel skov, som dog med tiden ogsaa er gaaet ind. I mosen ved Duses Mølle, som ogsaa ligger i skoven havde hver af bønderne oprindelig hvert et stifte, men de fleste have efterhaanden bortsolgt dette fra deres gaarde, saaledes er det ogsaa til dels gaaet med Vasemose.  
 
14. Skovgaard 
Christians Skovs Gaard. Denne gaard laae som N 13 i Sønderby A: 1710 findes Christian Christiansen som boelsmand, hans hustru var Anne Christians. Han døde før A: 1728. Enken blev gift med 2 g. med Jørgen Iversen, formodentlig af Østerby. Han findes her A: 1727:38. Efter konens død ægtede han igjen 2 g. Kirsten Jørgens. Af dette sidste ægteskab var inderste Christen Jørgensen i Østerby født A: 1727 i oktober. Han døde A: 1789, søn af boelsmand Jørgen Iversen og Kirsten Jørgens i Sønderby gl. 61 aar 4 md. 
 
3. Christian Christiansen født A: 1710 i Sønderby, hvor hans forældre vare boelsmand Christian Christiansen og Anne Christens. A: 1739 var han boelsmand i Sønderby, senere blev han ogsaa tolvmand. A: 1732 blev han gift med Marie Katharine, en datter af boelsmand Jørgen Iversen og Kirsten Jørgens i Sønderby paa denne gaard, som han altsaa maa have med konen. Hun døde omkring A: 1750. Hans følgende 4 hustruer vare; 1. Ellen Mortens, en datter af boelsmand Morten Jacobsen og Elsebeth Mortens i Sønderby uden børn. 2. Birte Christens fra Kobbertoft. 3. Maren Christians. 4. Marie Kirstine Lobsen, en datter af Joseph Lobsen i Angel. Han døde A: 1778 d. 7.3 gl. 68 A og A: 1775 d. 9.3 døde hans hustru Marie Kirstine Lobsen gl. 69 aar. Hun var gift med 1. g. Nis Møller paa Steenbjerg Mølle 2 g.Matthias Petersen ved Steenbjerg Hav. 3 g. boelsmand Christian Christiansen i Sønderby. Børn: 
1. 1a. Christian Christiansen, boelsmand i Sønderby. 
2. 2a. Kirsten Christians, født A: 1737 blev gift med boelsmand Christen Christensen, boelsmand i Sønderby.  
3. 3a. Jørgen Christiansen eller Iversen, boelsmand i Østerby født A: 1743. 
4. 4a. Christen Christiansen.  
5. 5c. Hans Christiansen.  
6. 6c. Marie Kathrine Christians. 
 
4. Christian Christiansen født A: 1739 i Sønderby af de forgaaende forældre blev A: 1769 gift med Anne Marie, en datter af boelsmand Christen Christensen og Anne Christens i Sønderby, hvor hun var født A: 1737 i november. Han flyttede gaarden ud i skoven og heraf optog familien efterhaanden navnet ”Skau”. Han døde A: 1810 gl. 71 aar. Hun døde A: 18__ gl. __ Børn: 
 
5. Christian Christiansen født A: 1770 i august af de foregaaende forældre, hvis eneste søn han var. A: 1798 d. 27.10 blev han gift med Ellen Jørgensdatter, en datter af boelsmand Jørgen Matsen og Anna Jørgens i Østerby. A: 1829 døde Christian Christiansen Skau gl. 59 aar 3 md. A: 1835 døde Ellen Jørgensdatter i Skoven gl 50 aar 5 md. Børn:  
1. Christian Christiansen Skau, boelsmand i Sønderby. 
2. Marie Katharine gift med boelsmand Nis Christiansen Ley i Sønderby. 
3. Kirstine Marie gift med Jørgen Johansen Møller, parcelist i Bygehoved. 
 
6. Christian Christiansen Skau født A: 1809 d. 17.5 i skoven af de foregaaende forældre, fik gaarden A: 1829. Han er gift med Kirsten Marie Jørgensdatter, en datter af den formuende parcelist Jørgen Matsen i Lillekobbel. Med ham har familien først faaet navnet Skau, tidligere kaldtes den ofte Christian Christiansen Iversen. Han er den 8´ende Christian, som har fulgt fader efter søn. Dog gjælder dette vist ikke om samme boel, thi den første bekjendte mand er maaske den samme som Hans Christian Hansen ved havet eller ogsaa maa han have boet paa en anden gaard. 
 
15. Bøiskovsgaard 
 
Denne var N 14. Nr. 1 A: 1738 og 41 findes Matthias Lassen som boelsmand her. Hans hustru var Katharine Marie Matthies. Børn:  
1. Lars Matthisen, boelsmand i Sønderby.  
2. Peder Matthisen, boelsmand i Sønderby født A: 1771. 
 
2. Lars Matthisen, boelsmand 1755 gift med Trincke Larses. Han døde før A: 1773. Børn: 
1. Kirstine Larses født 1755. Hun blev A: 1780 gift med Hans Christian Jørgensen, en søn af boelsmand Jørgen Larsen Smed og Anne Jørgens i Østerby, boelsmand i Østerby. Hun døde A:1786 d. 12.10 gl. 25 aar 8 md 10 dg. 
 
3. Peder Matthisen en søn af boelsmand Matthias Lassen og Katharine Marie Matthises, boelsfolk i Sønderby, født A: 1741 d. 1.5 og blev A:1762 gift med Anne Pedersdatter, en datter af boelsmand Peder Johansen og Kirstine Peders i Østerby, hvor hun var født A: 1743 d.2.4. Han har vistnok blot bestyret gaarden efter sin broders død imod at opdrage hans eneste arvedatter Kirsten Larses. A: 1802 16.6 døde Peder Matthisen af Sønderby gl. 61 aar. Hans kone døde A: 1798 d. 31.12 gl. 55 aar 9 md. Børn: 
1. Katharine Maria gift med Hans Christian Jørgensen Smed, boelsmand i Sønderby. 
2. Kirstine gift med Jørgen Smed, parcelist paa Bredsteen. 
3. Matthies Pedersen gift med Anne Marie Christensdatter. 
4. Trincke Pedersdatter. 
 
4. Hans Christian Jørgensen Smed, en søn af boelsmand Jørgen Hansen Smed i Østerby født A: 1757 blev A: 1780 gift med Kirsten Larsdatter, en datter af boelsmand Lars Matthisen i Sønderby i N 2, hvorved han fik denne gaard. Hun døde A: 1786 og A: 1787 d. 19.1 blev han gift med 2 g. med Katharine Marie Smed af Sønderby, en datter af boelsmand Peder Matthisen i Sønderby i N 3. A:1823 d. 6.10 døde Hans Christian Jørgensen Smed af Sønderby gl. 66 aar. Konen døde A: 1832 gl. 68 aar 3 md. Børn:  
1. 1a Jørgen Hansen døde ung.  
2. 2a. Laus Hansen, boelsmand i Sønderby.  
3. 3a. Anne Hansen Smed levede ugift A: 1823.  
4. 4b. Peder Hansen Smed, parcelist i Grønmark.  
5. 5b. Jørgen Hansen Smed ugift 1823.  
6. 6b. Kirstine gift med boelsmand Christen Petersen i Østerby. 
 
 
5. Laus Hansen født A: 1784 i Sønderby af de foregaaende forældre blev A: 1812 d. 25.7 gift med Anne Marie Köcks, en datter af parcelist Jørgen Jørgensen Köcks paa Høien. A: 1823 9.9 døde boelsmand Laus Hansen Smed i skoven gl. 39 aar Børn:  
1. Hans Christian Hansen, boelsmand i Sønderby.  
2. Ellen Hansen.  
3. Kirstine Marie Hansen. 
 
6. Povl Jørgensen, en søn af boelsmand Jørgen Jørgensen i Dybbøl, blev A: 1825 d. 22.10 gift med enken Anne Marie Köks, hvorved han blev sættemand paa bolet. Han sad for gaarden fra A: 1825:40 og døde A: 1860 gl. 76 aar. 
 
7. Hans Christian Hansen med tilnavn Bøiskou, fordi bolet ligger der hvor skoven giør en bøining A: 1840 blev han gift med Anne Marie Markussen, en datter af boelsmand Iver Markussen i Vestermark. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening