Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
     1b Optegn. af præsten Vesti Egebjerg i Lysabild
     1c. Et brudstykke af en kirkebog fra 1626-1642
     1d. Brudstykk. af degnen Eduard Schultz dagbog fra
     1e. Afskrift af kirkebogen i Lysabild 1700-1800
     2 i. Hjortholm
     2 i Hjortholm parcellister
     2k. Herregården Nygaard
     2k. Nygaards parcellister
     2k. Sønderby
     2k. Østerby
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
2k. Østerby
Renskrevet af Erik Poulsen 2004, som tillige har tilføjet de nuværende gårdnavne
 
 
1.Nymarksgaard  
”Peter Hansen Wolfs gaard”  
Denne gaard laae som N. 3 i Østerby. 
1. I A:1700:38 var Wolf Johansen boelsmand paa denne gaard. 
Hans hustru var Anne Wolf. Wolf Johansen er opkaldt efter ritmester Wolf Ratlow, som A: 1668:76 omtrent havde Hjortholm i forpagtning og bekjendt for sin grusomhed og haardhed imod bønderne.. Han er stamfader for den meget udbredte og vidtløftige familie Wolf paa Keinæs og Als. A:1738 var han syns- og sandemand ved birketinget. En anden mand Wolf Christensen, kromand i Sønderby døde A:1744 gl. 69 aar. Med hans søn Christen Wolfsen, der ingen børn havde, uddøde A: 1781 denne familie. Han var inderste i Sønderby og opnaaede en alder af 84 aar. Børn: 
1. Christen Wolf født A:1714, boelsmand i Sønderby og parcelist i Bygehoved døde A.1776. s. 279, 272. 
2. Hans Wolf, boelsmand i Viby, eier af Hjortholm, parcelist i Kongenshoved født 1716 død A:1792 s. 228-41.257-58.  
3. Christian Wolf, boelsmand i Østerby født A:1722 i juni. 
 
2. Christian Wolf, en søn af den forrige mand, var født i Østerby A:1722 i juni. Han blev A:1746 gift første gang med Karen, en datter af kaadner Hans Hansen paa Kobbeltoft og fik omtrent ved denne tid sin faders gaard i Østerby. A: 1765 kjøbte han i forening med sin broder Hans Wolf af Viby en stor del af Hjortholms areal, hvoraf Christian Wolf dog snart igen traadte tilbage. Hans hustru døde A: 1773. A: 1775 blev han gift med Ellen Jakobs af Mommark. Han flyttede gaarden ud og døde A: 1789 d. 5.2 gl. 68 aar. Børn: 
1. 1a. Jørgen Wolf født A:1747, boelsmand i Østerby.  
2. 2a. Anne Marie Wolf født A:1749 gift med parcelist Jørgen Jørgensen Nør, der døde A: 1814 gl. 71 aar.  
3. 3a. Hans Wolf født A:1751, skomager i Østerby gift med Kirstine Maria Wolf, en datter af parcelist Hans Wolf i Kongenshoved s. 241. Han døde A:1826 d. 23.september i Ketting Kro ved et fald ned af trappen om natten gl. 75 aar. 
4. 4a. Peder Wolf født A:1754, boelsmand i Østerby. 
5. 5a. Christian Wolf født A:1757, parcelist i Bredsteen. Døde A:1830 gl. 71 ½ aar og A:1823 døde hans hustru Martha Wolf gl. 63 aar. 
6. 6a. Katharine Wolf født A:1763. Hun styrtede af en hest i marken A:1779 den 25.7 og var død paa stedet. Efter tilladelse og skeet berigtigelse fra øvrighedens side blev hun begravet d. 28.7 gl. 16 ½ aar. 
7. 7a. Johan Wolf født A:1767 levede endnu A:1789. 
8. 8b. Jacob Wolf, sømand A:1810. 
9. 9b. Katharine Wolf ugift A: 1810.  
10. 10b. Marie Katharine Wolf ugift A:1810. 
 
3. Peder Christiansen Wolf født A:1754 og en søn af de foregaaende forældre blev A:1784 gift med Ellen Hansdatter, en datter af boelsmand Hans Christensen i Fjeldby. A: 1833 døde Ellen Wolf af Østerby gl. 74 aar 11 mdr. A: 1838 døde Peder Christiansen Wolf, boelsopholdsmand i Østerby gl. 84 aar. Børn: 
1. Hans Pedersen Wolf gift med Anne Marie Hansen af Tandslet. 
2. Christian Pedersen Wolf, parcelist i Kongenshoved gift med Kathrine Sophie Wolf, en datter af parcelist Peder Christensen Wolf i ”Ravnekrog”. s. 259.  
3. Kathrine Marie Wolf gift med afdøde boelsmand Christen Pedersen Iversen i Østerby. 
 
4. Hans Pedersen Wolf en søn af den forrige mand og født A:1790 d. 21.8 var gift med Anne Marie Hansen af Tandslet sogn. Han var allerede A:1813 og 16 i gift stand hos faderen. Han nævnes som boelsmand fra A:1820-45. Anne Marie Hansen døde A:1829 d. 22.3 gl. 43 ½ aar. A: 1830 d. 24.7 gift 2 g. med Anne Köcks af Fjeldby. Børn: 
1. Peter Hansen Wolf, boelsmand i Østerby.  
2. Anne Marie Wolf født A:1816. 
 
5. Peter Hansen Wolf født A:1813 d. 23.11 i Østerby, hvor hans forældre vare de foregaaende boelsfolk. A:1843 blev han gift med Ellen Kirstine Lausen, en datter af boelsmand Hans Christian Lausen og Maren Peters i Sønderby. A:1845 tog han imod bolet. 
 
2. Østerborggaard 
”Møller Nis Hansen Kocks gaard” 
Denne gaard laae som N.1 i Østerby. 
1. I A:1710 ff. aar var Christian Iversen boelsmand paa denne gaard. Hans hustru var Tyre Christiansdatter, begge døde før A:1773. Lisbeth, en datter født A:1713 gift med boelsmand Christian Jørgensen i Østerby N. 8. 
 
2. A: 1738 og 73 var Jørgen Iversen født A:1711 i Østerby, en søn af inderste Iver Christensen i Østerby. A:1732 blev han gift med Katharine Christiansdatter, en datter af boelsmand Christian Iversen og hustru Tyre Christians i Østerby med hvem han fik denne gaard. Deres ægteskab varede i 58 aar. A:1790 d. 5.9 døde boelsmand Jørgen Iversen i Østerby gl. 79 ½ aar. A:1795 d. 17.12 døde Katharine Jørgens, hans enke gl. 84 aar 8 mdr. Børn: 
1. Christian Iversen, boelsmand i Østerby.  
2. Iver Jørgensen født A:1737.  
3. Ellen Jørgensdatter født A:1740 gift med smeden Jørgen Christensen Smed i Østerby. 
4. Maren Jørgensdatter født A:1743 gift med inderste Hans Pedersen i Østerby.  
5. Katharine Jørgensdatter gift med parcelist Jørgen Christensen Agelej døde A:1832 gl. 84 aar. 
 
3. Christian Iversen født A:1734 af de foregaaende forældre i Østerby. A:1759 gift med Maria Katharine Hansen, en datter af inderste Hans Mortensen i Østerby. Deres ægteskab varede i 51 aar. A:1811 d. 27.9 døde boelsmand Christian Iversen i Østerby gl. 78 aar og A:1810 d. 10.6 døde hans hustru gl. 79 aar 4 mdr. Børn: 
1. Katharine født A:1764 døde ugift A:1791 gl. 27 aar 2 mdr. 
2. Hans Christian Iversen født A:1767. 
 
4. Hans Christian Iversen, en søn af de foregaaende forældre født A:1767 i Østerby. A:1791 d. 15.7 blev han gift med Ellen Johansdatter, en datter af parcelist Johan Christiansen i Damkobbel. Han døde A:1834 gl. 67 aar 5 mdr. og A:1832 døde hans hustru Ellen Johansen gl. 62 aar. Børn: 
 
5. Christian Iversen født A:1798 d. 5.9 i Østerby blev A:1824 d. 31.7 gift med Anna Margretha Johansen, en datter af boelsmand Johan Johansen og Anna Maria Matthiasdatter i Østerby. A:1838 døde Christian Iversen i Østerby gl. 40 ½ aar . Fra A:1824-29 nævnes Christian Iversen Hansen paa denne gaard. Fra A:1830-38 findes han paa en anden gaard, som han vistnok har faaet med konen. Efter at have udlejet den i nogle aar, har han maaske solgt den til Hans Kock. 
 
6. Fra A:1830-32 findes Matthias Johansen som boelsmand her, dog maaske kun forpagter. 
 
7. Hans Nissen Kock er født i Holmkobbel, hvor hans fader var parcelist Nis Nissen Kock og Ellen Petersdatter fra Damgaard. Å:1830 blev han gift med Elsbe Kirstine Christiansdatter, en datter af boelsmand Christian Iversen d. ældre og Anna Maria Matthiasdatter i Østerby og saaledes en halvsøster til ovennævnte Anna Margretha Johansen gift med Christian Iversen Hansen d. yngre. Af denne grund er gaarden maaske A:1833 blevet solgt til Hans Kock.  
Han eiede ogsaa den nærliggende Speculationsmølle (senere benævnt Østerbymølle eller Kramers Mølle – tilføjet af E.P.). A:1838 døde hans hustru gl. 29 aar. A:1839 var han igen gift med Anna Marie Nielsen. Han tog livet af sig selv ved at hænge sig A: 1860 d. 16.7 gl. 57 aar 4 mdr. 
 
8. Den nuværende eier er boelsmand og møller Nis Hansen Kock. 
 
3. Finnegaard/Fingaard 
“Matthias Christensen Fogts gård“ 
Denne gaard var N.2 i Østerby.  
1.Christen Fogt eller Foged. Hans enke Karen døde A:1706 gl. 87 aar. 
 
2. Christian Christensen Foged boelsmand A:1700:08. 
 
3. Å: 1711 boelsmand Mads Madsen. I margenen har Chr.Knudsen tilføjet A:1740 døde Anna, salig Mads Madsens i Østerby gl. 73 aar. Han har tillige tilføjet at A:1740 døde Christian Christensen Fogt i Østerby, gl. 76 aar. Dette kunne tyde paa, at han var sat fra boelet, medmindre Chr. Knudsen har blandet noget sammen (Nissen). 
 
4. Christen Christiansen Foged en søn af den forrige mand findes som boelsmand A:1734 og 38 ff. Han var søn af inderste Christian Christensen i Sønderby og Anne Christians, hvor han var født A:1708 i august. A:1731 blev han gift med Ellen Madses født A:1711 paa denne gaard, hvor hendes forældre vare boelsmand Mads Madsen og Maren Madses. A:1776 d. 21.9 døde Christen Christiansen Fogt gl. 68 aar og A:1788 d. 30.8 døde Ellen Christens, enke efter boelsmand Christen Fogt gl.77 ½ aar. Børn: 
1. Christian Christensen Fogt, boelsmand i Østerby. 
2. Jørgen Christensen Fogt, parcelist paa Sarbjerg. 
3. Anne Christensdatter Fogt gift med parcelist Jakob Mortensen paa Sarbjerg. Hun døde A:1789 gl. 48 aar. 
 
5. Christian Christensen Fogt født A:1738 i Østerby af de foregaaende forældre blev A:1760 gift med Anna Margretha, en datter af boelsmand Christen Jørgensen Smed og Maren Christens i Sønderby, hvor hun var født A:1734. A:1794 d. 26.9 døde Christian Fogt, boelsmand i Østerby gl. 58 aar 4 mdr. A:1809 d. 5.2 døde hans enke gl 74 aar. Børn: 
1. Christen Christiansen Fogt.  
2. Maren Christiansdatter Fogt gift med boelsmand Christen Rasmussen i Østerby. 
3. Hans Christiansen Fogt, parcelist i Vesterkobbel.  
4. Ellen Christiansen Fogt gift med parcelist Peter Wolf i Kongenshoved. 
5. Anna Maria Christiansen Fogt gift med boelsmand Hans Jørgensen Köcks i Østerby. 
 
6. Christen Christiansen Fogt er født A:1761 i Østerby af de foregaaende forældre. A:1789 d. 12.7 blev han gift med Anna Katharine Jørgensdatter, en datter af parcelist Jørgen Lassen paa Keinæshøi. A:1828 døde synsmand Christen Fogt i Østerby gl. 68 ¼ aar. A:1821 døde hans hustru gl. 57 ¼ aar. Børn: 
1. Maren Fogt gift med parcelist Andreas Hansen i Bredsteen. 
2. Christian Fogt, boelsmand i Østerby.  
3. Anna Margrethe Fogt gift med boelsmand Hans Peter Møller i Vestermark. 
 
7. Christian Christensen Fogt en søn af den foregaaende mand blev A:1822 d. 12.10 gift med Anna Marie Jørgensdatter, en datter af boelsmand Matthias Jørgensen i Østerby. Hun døde A:1841 d. 14.3 gl. 43 ½ aar. Han sad for bolet indtil A:1854. Børn: 
1. Matthias Christiansen Fogt.  
2. Christian Christiansen Fogt. 
 
8. A:1856 blev ungkarl og boelsmand Matthias Christiansen Fogt gift med Ellen Kock, en datter af parcelist Nis Kock i Holmkobbel. Hun er født A:1832 d. 20.1 og han A:1825 d. 25.10.  
 
 
4. Vestergaard  
“Peter Petersen Matthisens gaard“ 
Denne gaard laae som N.4 i Østerby. 
1. boelsmand Matthias Christensen nævnes A:1728-46. Han var død før A:1773. Hans hustru var Ellen Matthises. Børn: 
1. Anne Marie født:1741. bondekone paa stedet.  
2. Maren født A:1728 gift med boelsmand Christian Petersen i Østerby. 
3. Ellen født A:1737 gift 1g med parcelist Johan Christiansen i Damkobbel død A:1782. gift 2 g. Hans Larsen af Sønderby.  
4. Jørgen Matthisen født A:1746, boelsmand i Østerby. 
5. Kirstine gift med parcelist Nikolai Johansen, Grønnemarken. 
 
2. Jørgen Christiansen en søn af boelsmand Christian Jørgensen i Østerby. Han var gift med Anne Marie Matthises, en datter af boelsmand Matthias Christensen og Ellen Matthises i Østerby, hvorved han fik denne gaard. Han døde omkring A:1771. Enken ægtede anden gang: 
 
3. Jacob Jacobsen en søn af boelsmand Jakob Hansen i Sønderby født A:1737 blev A:1772 gift med ovennævnte enke, herved blev han sættemand paa denne gaard. Han døde A:1774 d. 18.3 gl. 37 aar. Uden børn. 
 
4. Hans Christian Hansen en søn af boelsmand Hans Lauesen og Maren Hanses i Sønderby født A:1745. A:1774 d. 26.11 blev han gift med enken Anne Marie Matthises gift med de 2 foregaaende mænd. Han var alene sættemand paa bolet. A:1829 døde aftægtsboelsmand Hans Christian Hansen af Østerby gl. 83 ¼ aar. A:1792 d. 22.1 døde hans hustru Anne Marie Matthiasdatter gl. 50 aar 3 mdr. Hans Christian Hansen var gift 2 g. med Elsbe Hanses af Dybbøl. 3 g. med Marie Kyd af Østerby. Børn ( Anne Marie Matthises i hendes tre ægteskaber – tilføjet af EP) : 
1. 1a. Anne Jørgens født A:1768 døde ung.  
2. 2a. Matthias Jørgensen, boelsmand i Østerby født A:1770.  
3. 3a. Ellen Jørgens gift med boelsmand Matthias Jørgensen i Østerby.  
4. 4c. Jørgen Hansen i Trængel.  
5. 5c. Anne Marie Hanses gift med Johan Petersen i Skjeld.  
6. 6c. Kirsten Marie Hansen gift 1g.med Christen Hattesen, 2g. Christen Hansen Møller af Lysabildskov. 
 
5. Matthias Jørgensen Bymand født A:1770 en søn af boelsmand Jørgen Christiansen og Anne Marie Matthiasdatter paa denne gaard. A:1792 d. 26.10 blev han gift med Anne Christens, en datter af boelsmand Christen Hansen, Skoven, hvorved han fik dette halvboel foruden sin faders gaard. A:1839 døde boelsaftægtsmand i Østerby Matthias Jørgensen Bymand gl. 69 aar 16 dg. Hun overlevede sin mand. A:1861 d. 24.3 døde enken Anne Christensen gl. 87 ½ aar. Børn: 
1. Trincke Jørgens gift med parcelist Jørgen Mattsen i Lillekobbel. 
2. Anne Marie Jørgens gift med boelsmand Christian Fogt.  
3. Christen Matthisen, boelsmand i Sønderby og Østerby.  
4. Anne Katharine Jørgens gift med Matthias Johansen i Damkobbel. 
 
6. Christen Matthisen født A:1799 d. 12.10 blev A:1824 d. 16.10 gift med Ellen Kirstine Köcks, en datter af boelsmand Hans Köcks og Kirstine Marie Christians i Østerby med hvem han vistnok også har faaet et boel i Østerby. Fra A:1825:1834 boede Christen Matthisen paa sin moders halvboel i Skoven, hvilket han siden solgte. Fra A:1835:57 boede han paa det andet boel i Østerby, som han maaske kjøbte, og da han A:1839 også fik sin faders gaard, leiede han denne gaard ud, saaledes fra A:1845:52 til Iver Johansen Møller fra Bygehoved. Da han A:1857 overlod hans gaard til sin søn, flyttede han selv ind paa det her omtalte boel, som han havde faaet efter sin fader. Christen Matthisen var i en række af aar synsmand og en anset og agtet bonde. Han var 3 gange gift. 1. Ellen Kirstine Köcks 2. Hendes søster Anna Köcks 3. Kirstine Marie Petersen, en datter af boelsmand Peter Petersen Smed paa Østergaard i Sønderby. Han døde A:1864 gl. 65 aar. Børn: 
1. 1a. Anne Marie Matthises gift med boelsmand Peter Petersen i Sønderby, en broder til konens stedmoder. 
2. 2c. Matthias Jørgensen Matthisen, boelsmand i Østerby.  
3. 3c. Peter Petersen Matthisen, boelsmand i Østerby. 
 
7. Peter Petersen Mathiesen, en opvakt og begavet bonde, synsmand, gift med Anne Marie Johansen af Damkobbel.  
 
5. Gyldenborggaard 
”Peter Jensen Lausens gaard” 
Denne gaard er snart N. 3 og 5 i Østerby. 
1. I A:1700:07 ff. nævnes boelsmand Jørgen Smed gift med Trincke Christians paa denne gaard. 
 
2. A:1738 ff. aar Christian Jørgensen Smed født A: 1707. Hans første hustru Anne Johansdatter var fra Østerby og den anden hustru Anna Johansdatter var fra Lysabild. A:1787 d. 19.5 døde Christian Jørgensen, førhen boelsmand i Østerby. A:1791 d. 21.1 døde hans enke Anna Christians, datter af boelsmand Jakob Jørgensen i Sarup. Børn: 
1. Jørgen Christiansen, boelsmand i Østerby i N.4.  
2. Johan Christiansen født A:1738, parcelist i Damkobbel, døde A:1782 gl. 44 aar.  
3. Anna Christians født A:1745 gift med boelsmand Jørgen Matthisen i Østerby.  
4. Katharine døde ugift.  
5. Christian Christiansen døde ugift.  
6. Trincke Christians gift med inderste Lars Madsen i Sønderby, siden boelsmand i samme by. s 282. 
 
3. Jørgen Matthisen født A:1746 i Østerby, hvor hans forældre vare boelsmand Matthias Christensen og Ellen Matthises i N4. A:1766 d. 29.9 friede han sig ind paa denne gaard, hvor han ægtede formandens datter Anna Christians født A:1745. A:1792 d. 8.3 døde boelsmand Jørgen Matthisen i Østerby gl. 46 aar og A:1795 d. 12.2 døde Anna Christians, hans enke gl. 49 aar 8 mdr. Børn: 
1. Matthias Jørgensen Matthisen født 1769, boelsmand i Østerby. 
2. Christian Jørgensen Matthisen døde A:1811 gl. 41 aar.  
3. Jørgen Jørgensen døde A:1791 gl. 18 ½ aar. 
 
4. Matthias Jørgensen Matthisen født A:1769 i Østerby af de foregaaende forældre. A:1795 d. 17.7 blev han gift med Ellen Jørgensdatter, en datter af boelsmand Jørgen Christiansen og Anne Marie Matthises i Østerby. A:1840 døde boelsmand Matthias Mathiasen gl. 71 aar. A:1828 d. 29.1 døde hans hustru Ellen Matthiss gl. 55 aar. Børn: 
1. Anne Maria Matthises gift med boelsmand Nikolai Thomsen i Schelde. 
2. Jørgen Matthisen, boelsmand i Østerby.  
3. Matthias Matthisen, parcelist i Kongenshoved. Fik flere børn.  
 
5. Jørgen Matthisen, en søn af den foregaaende mand, nævnes som boelsmand fra A:1838:49. A:1847 døde hans hustru Anna Margretha Matthises født Blad, en datter af parcelist Peter Blad paa Høien gl. 28 aar 2 mdr. Han blev gift 2 g. med Anne Maria Petersen A:1849 døde boelsmand Jørgen Matthisen i Østerby. 
 
6. Peter Jensen Lausen, en søn af boelsmand Hans Christian Lausen og Maren Peters i Sønderby S. 281. blev A:1850 gift med enken Anna Maria Petersen og blev derved sættemand paa denne gaard. Han nævnes som boelsmand fra 1850-59. 
 
7. Matthias Jørgensen Matthisen en søn af boelsmand Jørgen Matthisen og Anna Margretha Blad i Østerby fik A:1866 sin faders gaard. 
 
6. Nymark. Christian Iversens gaard. Østerbyvej 7. 
1. A:1719:38 nævnes paa denne gaard boelsmand Peder Klausen. Han var gift med Anne Marie Pedersdatter. De vare døde før A:1773. I margenen er tilføjet: Anno 1758 døde Marie Peder Clausens i Østerby, gammel 70 år. Anno 1755 døde Peder Klausen i Østerby gammel 67 år. Børn: 
1. Christian Petersen, boelsmand i Østerby født 1719.  
2. Iver Petersen, boelsmand i Østerby født 1724. 
 
2. Christian Petersen født A:1719 og en søn af de forgaaende forældre døde A:1793 d. 16.12 gl. 75 aar 2 mdr. 3 uger. Han var gift med Kirsten Mortens af Sønderby, som døde efter 10 måneders ægteskab A:1749. A:1750 blev han gift 2 g. med Maren Matthises, en datter af boelsmand Matthias Christensen i Østerby N.4. Hun døde A: 1795 d. 24.12 gl. 66 aar og 6 mdr. Børn: 
1. Matthias Christiansen, boelsmand i Østerby født A:1751.  
2. Peder Christiansen født 175_ , parcelist i ”Troldmarken”.  
3. Kirstine Marie Christians født A:1766 gift med boelsmand Peder Christiansen og gift 2 g. med boelsmand Christian Jørgensen Smed paa Østergaard i Sønderby. Hun døde A:1795 gl. 28 aar. s 285. 
 
3. Matthias Christiansen født A:1751 blev A:1776 d. 30.6 gift 1 g. med Kirsten Christians Markussen, en datter af boelsmand Christian Markussen paa Øgemose i Sønderby. Hun døde A:1778 d. 28.1 gl.22 ½ uden børn. A:1778 d.24.5 blev han gift 2 g. med Anne Margrethe Larses, en datter af inderste Lars Christensen Bødker og Anne Larses i Østerby. Han døde A: 1789 d. 22.6 gl. 37 aar 10 mdr. Børn: 
1. Kirsten Matthises gift med parcelist Christian Johansen i Damkobbel. 
2. Christian Matthisen døde ung.  
3. Anne Marie Matthises gift med parcelist Johan Johansen i Damkobbel. Hun døde A:1808.  
4. Maren døde ung A:1813 af tæring gl. 24 aar 7 mdr. 
5. Lars Mathiesen døde som barn. 
 
4. Hans Christiansen, en søn af boelsmand Christian Christiansen og Birthe Christians i ”Skoven” i Sønderby blev A:1790 d. 25.6 gift med enken Anna Margrethe Larses. Han sad for bolet fra A:1790:1803. A:1801 d. 4.11 døde Anna Margrethe Larses gl 54 aar og A:1802 d. 27.6 blev han gift 2 g. med Anna Maria Christens, en datter af Christen Christensen i Sarup. A:1805 d. 29.7 døde Hans Christiansen gl. 52 aar. Han havde ingen børn, Gaarden kaldes under ham og den foregaaende mand ”Nymark”, fordi den er bleven udflyttet i denne deel af byens marker. 
 
5. Den tilfaldt A:1803 hans steddatter Anne Marie Matthises, som A:1803 d. 17.6 blev gift med Johan Johansen, en søn af parcelist Johan Christiansen og Ellen Matthises i Damkobbel. Han døde allerede A:1808 d. 14.3 af brystsyge i en alder af 28 aar. Børn: 
1. Johan Johansen døde A:1827 d. 28.6 gl. 24 aar.  
2. Anna Margretha gift med boelsmand Christian Iversen Hansen den yngre i Østerby N.2.  
3. Matthias Johansen døde A:1814 gl. 6 ½ aar. 
 
6. Enken Anne Marie Matthisen blev A:1808 d. 5.11 gift 2 g. med Christian Iversen, en søn af parcelist Iver Petersen i Grønmark. Hun døde allerede A:1815 d. 25.11 gl. 30 aar 10 mdr. A:1817 d. 12.7 blev han gift 2 g. med Kirstine Marie Pedersdatter, en datter af boelsmand Peter Christensen Iversen i Skovby. Han sad for bolet fra A:1808:29 og kaldes gerne Christian Iversen den ældre i Østerby. Han døde d. 26.6 gl. 80 ½ aar. 
 
7. Christian Iversen Hansen eller Christian Iversen den yngre , en søn af boelsmand Hans Christian Iversen i Østerby blev gift med arvedatteren Anna Margretha Johansen, en datter af boelsmand Johan Johansen og Anne Maria Matthises i Østerby. Foruden sin faders gaard fik han saaledes ogsaa A: 1829 denne gaard i Nymark. Her flyttede han selv hen og lod sin egen gaard bortforpagte, og siden solgte han den til sin svoger møller Hans Nissen Kock, der var gift med formandens datter. A:1838 døde boelsmand Christian Iversen i Nymark gl. 40 ½ aar. Børn: 
1. Christian Iversen. 
2. Hans Christian Iversen.  
3. Johan Christian Iversen. 
 
8. Hans Kromand blev A:1840 gift med enken Anna Margretha Iversen i Nymark. Han sad som sættemand for bolet fra A:1840:58 
 
9. Christian Iversen en søn af Christian Iversen og Anna Margretha Johansen tog imod gaarden A:1858, 
 
7. Mosegaard  
Hagenseeg 
Denne gaard laae som N.7. 
1. I A:1772:38 findes boelsmand Christen Rasmussen og hustru Ellen Christens, der begge er døde før A:1773. Børn: 
1. Christian Rasmussen født A:1722, boelsmand i Østerby.  
2. Rasmus Christensen født A:1724, boelsmand i Sønderby s.277.  
3. Christen Rasmussen født A:1735, inderste i Østerby døde A:1789 gl. 53 aar 4 mdr.  
4. Ellen Christens født A:1733 døde ugift A:1777 gl. 43 aar. 
 
2. Christen Rasmussen, den ældste søn født A:1722 var 1 g. gift med Maren, en datter af mølleren Jørgen Møller i Vesterby. A:1755 døde Maren gl. 35 aar og 4 mdr. 2 g. Kirsten, en datter af Jørgen Hansen i Sønderby. 3 g. Anne Marie, en datter af Hans Møller i Lebøllelykke. Han flyttede gaarden ud i Hagenseeg. Han døde A:1781 d. 18.2 gl. 59 aar 3 uger. Børn: 
1. 1a. Christen Rasmussen født A:1751 boelsmand i Østerby.  
2. 2c. Anne Marie gift med parcelist Hans Nissen i Midtkobbel død A:1799 gl. 31 aar. 
 
3. Christen Rasmussen født A:1751 blev A:1777 d. 21.9 gift med Ellen Kirstine Wolf, en datter af parcelist Christen Wolf og Kirstine Mortens paa Rothenhof i Bygehoved. Hun døde A:1784 d.15.8 gl. 25 aar 10 ½ md. A: 1784 d. 29.10 blev han gift 2g. Maren Christians, en datter af boelsmand Christian Fogt i Østerby. A: 1807 d. 21.12 døde boelsmand Christen Rasmussen af bryst vattersot gl. 57 aar. A:1827 d. 12.5 døde Maren Christens gl. 65 aar. Børn: 
1. 1a. Kirstine Marie Rasmussen gift med boelsmand Hans Jørgensen Köcks i Østerby.  
2. 2a. Christian Rasmussen, boelsmand i Hagenseeg.  
3. 3a. Maren Ramussen døde A:1791 gl. 7 aar 3 mdr. 
4. 4b. Ellen Kirstine endnu ugift A:1827. 
5. 5b. Anna Margretha Rasmussen gift med parcelist Hans Peter Wolf i Kongenshoved. 
6. 6b. Christen Rasmussen ( boelsmand i Vibøge - EP) 
 
4. Christian Rasmussen blev A:1808 d. 29.10 gift med Anna Maria Iversen, en datter af parcelist Iver Nicolaisen og Ida Sophie paa Keinæshøi. Han sad for bolet fra A:1808:1850. Han døde A:1860 d. 15.9 paa aftægt gl. 78 ½ aar. 
 
5. Iver Hansen fik gaarden A:1850 ved sit giftermaal med formandens datter Katharine Marie Rasmussen. 
 
8. Ballegaard 
”Peter Petersens gaard” 
Denne gaard laae som N. 8.  
1. Christian Jørgensen A:1728 f. Hans hustru var Lisbeth Christians. Hun var en datter af boelsmand Christian Hansen og Tyre Christians i N.2. Hun var født A:1704, blev gift A:1727 og døde som enke A:1780 d. 26.2 gl. 76 aar 7 mdr. A:1735 døde Christian Jørgensen i Østerby gl. 53 aar. Børn: 
1. Christian Christiansen Ohlsen født A:1728 d. 5.7 gift med Christen Ohlsens datter i Skovby, hvorved han blev kaadner i denne by, døde A:1805 gl.76 aar 9 mdr. paa Keinæs.  
2. Kirstine gift med boelsmand Jørgen Smed i Sønderby s. 282.  
3. Jørgen Christiansen døde gl 11 aar. 
 
2. A:1738 findes her Christen Christiansen Smed maaske en søn af et tidligere ægteskab og rimeligvis siden inderste i Sønderby. 
 
3. Iver Pedersen født A:1724 d. 2.2 og en søn af boelsmand Peder Klausen og hustru Anne Marie i Østerby i N. 6. Han flyttede gaarden ud og døde A:1810 d. 27.3 gl. 89 aar. Hans hustru Anne Marie Christians født 1723 og en datter af inderste Christian Skipper og Marike Christians i Sønderby, maaske den samme som den foregaaende mand. Hun døde A:1780 d. 10.11 gl. 59 aar. Børn: 
1. Anne Marie født 1747 gift med kaadner Nikolai Nielsen i Vesterby. 
2. Katharine født 1751 gift med boelsmand Christen Markussen i Sønderby s.275. 
3. Peder Iversen født 1753, boelsmand i Østerby.  
4. Lisbeth født 1757 gift med parc. Jørgen Jørgensen i Bredsteen. 
5. Hans Christian Iversen, født 1759, skrædder og inderste i Østerby. 
6. Iver Iversen født 1764 kaadner ved kirken. 
 
4. Peter Iversen født A:1753 og en søn af den foregaaende mand blev A:1777 d. 20.7 gift med Syndet Markussen, en datter af boelsmand Christen Markussen og Lisbeth Povls i Sønderby. A:1810 var han paa aftægt. Han døde A:1828 d. 19.11 gl. 75 aar. A:1811 d. 24.2 døde hans hustru Syndet Peters gl. 60 aar 3 mdr. Børn: 
1. Iver Petersen boelsmand i Østerby.  
2. Lisbeth Peters levede endnu ugift A:1828. 
3. Maren døde A:1828. 
4. Christen Petersen gift med en datter af Peter Wolf i Østerby døde ung A:1825 gl. 30 aar – 2 døtre døde i daareanstalten. 
 
5. Iver Petersen født A:1779 og en søn af den foregaaende mand blev A:1803 d. 24.6 gift med Anne Magdalene Hansen, en datter af parcelist Hans Christensen i Grønmark. Han døde A:1804 d. 11.4 gl. 25 aar 9 mdr. uden børn. Enken blev A:1805 gift 2. g med Christian Mattsen, en søn af boelsmand Jørgen Mattsen i Østerby (men bolet var vist allerede dengang solgt) s. 299. 
 
6. Hans Jørgensen nævnes allerede A:1800 som boelsmand og sad for det indtil A:1842. Han var en søn af boelsmand Jørgen Köcks i Fjeldby og blev A:1798 3.3 gift med 1.g. Anna Petersdatter, en datter af parcelist Peter Sørensen i Damkobbel. Han kaldes allerede dengang i A:1798 boelsmand. Hun døde A:1800 d. 22.3 gl. 22 aar 4 mdr. A:1800 d. 24.7 blev han gift 2. g. med Kirstine Marie Christens, en datter af boelsmand Christen Rasmussen i Østerby i N.7. Hun døde A:1808 d.19.6 gl. 28 aar af tæring. A:1808 d. 17.9 blev han gift 3. g. med Anna Maria Fogt en datter af boelsmand Christian Fogt i Østerby. Han døde A:1842 gl. 63 aar 4 mdr. Børn: 
1. 1b. Ellen Kirstine Köcks gift med boelsmand Christen Matthisen i Østerby. 
2. 2b Anna Köcks gift med samme mand. 
 
7. Christen Matthisen var gift med begge døtre, men da de vare døde gik gaarden i arv til Anna Marie Matthisen, hans datter med den første kone. A:1849 blev Anna Marie Matthisen gift med Peter Petersen, en søn af boelsmand Peter Petersen Smed og Anna Kathrine Blad paa Østergaard. Hun døde allerede A:1844 gl. 19 aar 5 mdr. A:1846 blev boelsmand Peter Petersen gift 2 g. med Anna Dorthea Petersen, en datter af rugmøllens eier Jacob Petersen og Anna Marie Hansen. A: 1864 døde boelsmand Peter Petersen i Østerby gl. 53 aar synsmand. 
 
8. Enken Anna Dorthea Petersen blev gift 2 g. A:1865 med Christen Møller af Vestermark i Sønderby. 
 
9. Segebjerggaard 
Nymark 
”Hans Hansens gaard.” 
1. I A:1733.38.42 findes boelsmand Christen Lassen paa denne gaard, hans hustru var Ellen Marie Christens. Begge døde før A:1773. Børn: 
1. Anne Christens gift med boelsmand Hans Sørensen i Østerby. 
2. Christen Lassen døde ugift A:1809 gl 74 ½ aar. 
 
2. Hans Sørensen født A:1733 i Kobbeltoft, hvor hans forældre vare kaadner Hans Sørensen og Anne Malene. A: 1762 blev han gift Anne Christens, en datter af boelsmand Christen Lassen i Østerby. Først var han kaadner i Kobbeltoft og fik siden denne gaard i Østerby. A:1797 døde Anne Hanses gl 54 aar 9 mdr. A:1799 blev han gift med enken Marie Katharine Johansen.. Han døde A:1813 d. 31.3 gl 79 aar. Børn: 
1. Jens Sørensen gift med Marike, Jørgen Skrædders datter paa Keinæs, døde ung. 
2. Christen Hansen Sørensen gift med Anne Marie Elholm af Mummark boende paa Lolland ( I margenen står: ”A:1797 i december har Christen Sørensen i Østerby solgt sin gaard til Hans Jørgensen Köcks” –EP). 
3. Peter Hansen Sørensen boende paa godset Gelting i byen Stenderup.  
4. Hans Sørensen boede i Ravel, Kappel Sogn.  
5. Ellen gift med Jørgen Jørgensen i Tandslet. 
3. Christen Hansen Sørensen gift med Anne Marie Elholm af Mummark boende paa Lolland ( I margenen står: ”A:1797 i december har Christen Sørensen i Østerby solgt sin gaard til Hans Jørgensen Köcks” –EP). 
På denne gaard maa de følgende mænd have boet: 
 
4. Hans Jørgensen Köcks 
 
5. Peter Petersen 
 
6. S.298 Christian Mattsen, en søn af boelsmand Jørgen Mattsen i Østerby, blev A:1804 d. 17.11 gift med boelsmand Iver Petersens enke Anna Magdalene Hansen. A:1811 d. 15.5 døde Christian Jørgensen Mattsen i Østerby gl. 41 aar. 
 
7. A:1813 d. 23.10 blev Jørgen Jørgensen Nør, en søn af parcelist Jørgen Jørgensen Nør i Bredsteen gift med enken Anna Magdalene Christians. A: 1828 kaldes han opholdsmand. Han nævnes her paa bolet fra A: 1813:27. 
 
8. Christen Hansen Jespersen, kaadner i Tandslet fra A:1828:43 boelsforpagter paa stedet. Hans hustru var Anna Marie Christens. Hans datter, Anna Maria Hansen var gift med boelsmand Hans Petersen Wolf i Østerby. 
 
9. Jørgen Hansen fra Oxbølle sogn kom til Keinæs som muurmand og kjøbte kaadstedet i nærheden af kirken ved Midtleddet. Hans hustru var Kirsten Iversen maaske af den tidligere familie. Fra A: 1843:57 opføres han som bolets eier. Om han har faaet det ved arv eller kjøb vides ikke Han døde A:1865 gl. 75 aar. Børn: 
1. Hans Hansen, boelsmand i Østerby.  
2. Iver Hansen, skolelærer og degn paa Fyen i Ørsted. 
 
10. Hans Hansen blev A:1845 gift med Johanne Frederike Hamdorff, en datter af fordum skipper Johan Frederik Hamdorff og Christine Elisabeth Bose i Sønderborg. Han byggede og drev selv en teglgaard i ”Skoven”, ikke langt fra kaadet, som blev opført af nyt, indtil han A:1859 tog imod bolet. Hans hustru døde A:1858. Gaarden er opført i en smuk og stadselig stiel, især taget den sig godt ud fra vandet. Den kaldes Nymark. Hans Hansen er en meget oplyst og dannet dansk bonde, der føler varmt for danskheden. 
 
10. ”Lorentz C. Nielsens gaard“. Østerbyvej 6-8. 
1. Peder Johansen nævnes som boelsmand A:1724:49 i Østerby. A:1724 blev han gift med Kirstine Jørgens en datter af boelsmand Jørgen Smed i Østerby. Se N. 5. Han døde A: 1742 gl. 36 ¾ aar. Børn: 
1. Katharine Peders gift 1. g. med boelsmand Peter Hansen. 2 g. Christen Peter Hansen i Østerby. 
2. Anne Pedersdatter født A: 1742 gift med boelsmand Peder Matthisen i Sønderby død A:1798 gl.55 aar 9 mdr.  
3. Trincke gift med boelsmand Lars Matthisen i Sønderby. 
 
2. Peder Nielsen, en søn af boelsmand Niels Pedersen og Katharine Peders i Sønderby, hvor han var født A:1716, blev A: 1743 gift med enken Kirsten Peders. Han døde A:1777 d. 5.5 gl. 61 aar. A: 1774 d. 9.5 døde hans hustru gl. 63 aar. Barn: 
1. Katharine Marie gift med eftermanden. 
 
3. Jørgen Iversen eller efter konens familie Jørgen Nielsen var født A:1743 i Sønderby, hvor hans forældre vare boelsmand Christian Iversen og Marie Katharine Christians s 288. A: 1765 blev han gift 1. g. med Katharine Marie Pedersdatter, en datter af formanden, boelsmand Peder Nielsen i Østerby med hvem han fik gaarden i Østerby. Hun døde før A:1773. A:1771 blev han gift 2. g. med Marie Katharine Hansdatter, en datter af boelsmand Hans Petersen i Østerby, N.11. Hun døde A:1789 d. 22.1 gl. 43 ½ aar. A:1790 d. 6.2 blev han gift 3. g. med Margaretha Jørgens, en datter af smeden Jørgen Hansen og Anne Jørgens i Østerby. Hun døde A:1811 d.23.10 gl. 56 aar. A:1817 d. 28.12 døde boelsmand Jørgen Nielsen eller Christiansen eller Iversen i Østerby gl. 74 aar 4 mdr, Børn: 
1. 1a. Christian Jørgensen døde ung.  
2. 2b. Christian Nielsen, boelsmand i Østerby. 
3. 3b. Katharine Nielsen gift med parcelist Jørgen Jørgensen Smed i Bredsteen.  
 
4. Christian Nielsen født A:1781 d. 8.8 af de foregaaende forældre blev i A:1804 d. 19.7 gift med Katharine Marie, en datter af boelsmand Lars Mattsen og Trincke Larses i Sønderby. s. 282. A:1834 døde boelsmand Christian Nielsen gl. 52 aar 10 mdr. A:1836 døde hans enke gl. 43 aar 10 mdr.  
Børn: 
1. Jørgen Nielsen døde ung.  
2. Trincke Nielsen.  
3. Marie Katharine Nielsen.  
4. Lorentz Christiansen Nielsen, boelsmand i Østerby.  
5. Christian Nielsen.  
6. Katharine Marie Nielsen.  
 
5. Lorentz Christiansen Nielsen en søn af den foregaaene amd blev A:1836 gift med Mette Katharine Møller, en datter af parcelist Johan Peter Møller og Ellen Kock paa Kronborg. Hun sidder for bolet fra A:1836:59. 
 
11. Rosendal (Hagenseeg) 
”Matthias Jørgensen Matthisens gaard.” 
1. Boelsmand Hans Pedersen nævnes fra A:1738:53. Hans hustru var Katharine Hanses. A:1747 døde Hans Petersen, sandemand af Østerby gl. 63 aar. Børn: 
1. Peter Hansen, boelsmand i Østerby. 
2. Lisbeth Hanses født A: 1747 gift 1 g. med parcelist Hans Christensen. 2 g. med Jørgen Smed i Grønmarken. Hun døde A:1788 gl. 40 aar.  
3. Elsebeth Hanses født A:1739 gift med Christen Rasmussen i Østerby. Hun døde A:1785 gl. 45 aar 5 mdr.  
4. Ellen Hanses født A:1750. Hun døde ugift A:1786 gl. 35 ½ aar.  
5. Marie Katharine Hanses født A:1745 gift med boelsmand Jørgen Nielsen i Østerby død A:1789 gl. 43 ½ aar. N.10 
 
2. Peder Hansen en søn af den foregående mand blev A:1759 gift med Kathrine Peders, en datter af boelsmand Peder Johansen Østerby. N.10. Han døde A:1772. Børn: 
1. Hans Petersen døde ung.  
2. Peter Hansen født A:1761 boelsmand i Østerby.  
3. Else Katharine født 1764 gift med boelsmand Christian Markussen paa Øgsmose i Sønderby s.284. 
4. Hans Petersen født 1767. 
5. Jørgen Petersen født 1769.  
6. Matthias Petersen født A:1772 døde ugift A:1793 gl. 20 aar 8 mdr. 
 
3. Christen Christiansen, almindeligt kaldet Christen Peter Hansen efter formanden, var født A:1746 i Sønderby i Sønderby, hvor hans fader var boelsmand Christian Iversen og Marie Katharine Jørgens s.288. Han var altsaa broder til boelsmand Jørgen Nielsen i Østerby. A:1772 blev han gift med formandens enke Katharine Peters i Østerby, hvorved han kom ind paa denne gaard. A:1798 d. 18.11 døde hans hustru gl. 58 aar. A:1813 blev han gift med Marie, Jørgen Ohlsens enke i Ulkebøl. A:1826 d. 8.3 døde Christen Peter Hansen i Østerby gl. 80 aar. Børn. 
1. Marie Kathrine gift 1 g. med boelsmand Christian Markussen paa Øgmose s. 284. 2 g. med parcelist Hans Hansen Nør paa Sarbjerg.  
2. Kirstine gift med Hans Jørgensen Thomsen ved Mintebjerghav. 
3. Christian Christensen i Miang. 
 
4. Peter Petersen eller Hansen født A:1761 og en søn af boelsmand Peter Hansen i Østerby. A:1788 d. 4.7 blev han gift med Katharine Markussen, en datter af boelsmand Christian Markussen og Katharine Povls i Sønderby s. 284. Da sønnen siden byttede gaard døde Peter Petersen A:1844 som opholdsmand i ”Skoven” gl. 84 ½ aar. A: 1829 døde hans hustru i Østerby gl. 63 aar. Børn: 
1. Peter Hansen døde A:1808 gl. 16 ½ aar. 
2. Katharine gift med inderste Christian Spikker i Østerby.  
3. Christian Petersen, boelsmand i Østerby.  
4. Elsebe Katharine gift med arbejdsmand Jes Petersen i Skjæld. 
 
5. Christian Petersen, en søn af den forrige mand, blev A:1813 d. 7.7 gift med Kirstine Marie Wolf, en datter af boelsmand Jørgen Wolf i Sønderby. Hun døde A:1819 d. 5.5 gl.33aar. A:1819 d. 28.8 blev han gift med Kirstine Hansdatter, en datter af boelsmand Hans Christian Jørgensen Smed og Katharine Hansen i ”Skoven”. S.279.289. Han nævnes som boelsmand fra 1827:34. A:1834 maa han vistnok have byttet med Christen Matthisen, hvorved han igen fik dennes halvboel i ”Skoven”. Her sad han A:1834, da han solgte den til Jens Hansen Schmidt. A:1844 kaldes hans aftægtsmand i ”Skoven”. Flere børn. 
 
6. Synsmand Christen Matthisen nævnes fra A:1834:57, da han overlod denne gaard til sin søn: 
 
7. Matthias Jørgensen Matthisen der A:1856 blev gift med Anna Marie Kock, en datter af boelsmand og møller Hans Nissen Kock og Elsbe Katharine Iversen i Østerby, hvor hun var født A:1832 d. 19.4. Han var født A:1833 d. 23.4. s. 294. 
 
Vesterby Mølle 
 
Denne mølle er Keinæs gamle rugmølle.  
1. A.1692 døde Jørgen Møller i Vesterby gl.77 aar. 
2. A: 1693 ff. findes Jacob Møller i Vesterby. A:1696 døde hans søn Jørgen Jacobsen Møller gl. 24 aar.  
3. A:17__ findes Jørgen Møller i Vesterby gift med Trincke Jørgens. Hans søn Jørgen Jørgensen Møller døde som kaadner i Sønderby A: 1775 gl. 52 aar.  
 
4. Fra A: 1703:46 nævnes Johan Nissen som møller paa Keinæs. Fra A:1724:33 havde han været paa Steenbjerg Mølle i Angel. Han var gift med Anne Marie Johans. Børn: 
1. Rasmus Johansen Møller født A:1724 død A:1798 som boelsmand i Tørrebæk s.287.  
2. Peder Johansen Møller født paa Steenbjerg Mølle og kom her til 7 uger gammel. Han var hjulmand og muurmester i Sønderby døde A:1799 d. 27.8 gl. 66 aar 7 mdr.  
3. Nikolai Johansen Møller født A:1736 død A:1796 som selveier i Grønmark gl.60 aar 2 mdr.  
4. Johan Johansen Møller født A:1745, møller i Vesterby. 
I margenen står: ” Johan Nissen maa vist være død omtrent A:1764, thi A:1765 d. 26.3 blev ved kjøbekontrakt af Amtmand Grev Reies???? Keinæs Winmølle overdraget til hans søn Rasmus Johansen for en sum af 190 rdl. 4 sk, courant, hvoraf 162 rdl. 32 sk, skulle tilfalde den kongelige kasse og 27 rdl 20 sk derimod tilfalde den afdøde møllers arvinger. Ligeledes skulle han udrede en aarlig recognition af 20 rdl. og havde ret til at ____ de 20 deel”.  
 
5. Johan Johansen Møller født A:1745 i Vesterby, hvor hans fader var møller Johan Nissen. A:1766 blev han gift 1 g. med Kirstine, en datter af boelsmand Jørgen Lassen og Ellen Jørgens i Sønderby. Hun døde A:1781 gl. 39 ½ aar. A: 1781 d. 1.6 blev han gift 2 g. med Marie Katharine, en datter af boelsmand Hans Lassen og Maren Hanses i Sønderby. A: 1812 d. 28.11 døde Johan Johansen Møller gl. 67 aar. Omtrent A:1780 har han solgt møllen til den følgende mand. 1786 bor han endnu i Vesterby, hvor benævnes kaadner. Siden var han færgemand paa Keinæs. A:1805 færgemand Johan Møller. Børn: 
1. skipper Johan Johansen Møller i St. Jørgen ved Flensborg gift med enken Kathrine Feddersen. (ifølge Bürgerbuch der Stadt Flensburg nr 8096 døde han 20 sep 1843 73 år gammel, medlem af skipperlauget 1816-1843, fra1839 som oldermand (Nissen)).  
2. Ellen gift med skomager Christian Stappelfeldt paa Keinæs.  
3. Kirstine gift med baadfører Christen Sørensen.  
4. Hans Lassen Møller.  
5. Jørgen Møller. 
 
6. Jørgen Johansen Møller var en søn af Johan Andersen Wolsen og Merred Jørgensdatter, boelsfolk i Varnæs, hvor han var født A:1751. Han søskende vare Peder Johansen Møller, møller i Hagenbjerg og Mette Johansdatter født A; 1755 gift med Hans Peter Jensen Møller, parcelist paa Kronborg. A:1780 blev han gift med Karen Jørgens, en datter af boelsmand Jørgen Hansen og Mette Jørgens. A:1780 kjøbte han rugmøllen paa Keinæs. A:1820 d. 19.5 døde han gl. 69 aar. I melankoli og sindsforvirrelse skar han halsen over paa sig og døde af følgerne deraf. A:1848 d. 29.1 døde Karen Møller, aftægtskone paa rugmøllen gl. 89 aar. Børn: 
1. Johan Johansen Møller, møller paa Keinæs, født 1781.  
2. Mette Katharine Møller født 1783 døde ung, fadder Anne Johans af Varnæs.  
3. Jørgen Hansen Møller født 1786, døde ung.  
4. Jørgen Hansen Møller født 1788, parcelist i Bygehoved s.272.  
5. Rasmus Møller født 1792 døde ung , fadder Peder Witzke paa Keinæs. 
6. Hans Jørgen Møller født 1795. Fadder Hans Jørgensen i Varnæs. Han blev boelsmand i Brobølle, Ullerup Sogn og gift med Merred Jebsdatter, en datter af boelsmand Jeb Hansen og Ida Johansdatter i Brobølle. Børn: 
a. Katharine gift med boelsmand Christian Ludvigsen i Bromølle. 
b. Ida gift med boelsmand Jes May i Avnbølle.  
c. Mette Katharine gift med boelsmand Christen Moes paa Ullerupmark. 
 
7. Johan Johansen Møller født A: 1781 paa møllen af de foregaaende folk. Han var gift først med Anne Marie Larses, en datter af boelsmand Lars Mattsen og Trincke Larses i Sønderby s. 281-82 2 g. med Marie Katharine Thomsen, en datter af parcelist Christian Thomsen og Kirstine Christians fra Bygehoved, en halvsøster til broderens kone s. 272. Fra A:1807:24 nævnes han som møller, hvorpaa han spillede fallit og døde som opholdsmand paa et parcelsted i Grønmark. Børn: 
1. Jørgen Johansen Møller, boelsmand i Blans, Ullerup sogn gift med Christine Frost fra Sundemark.  
2. Christian Johansen Møller, kaadner i Lebøllykke.  
3. Johan Jørgensen Møller, parcelist i Grønmarken. 
 
8. Fra A:1825:29 nævnes Christen Jensen Grau gift med Marie Nielsdatter paa Keinæs Rugmølle. 
 
9. A:1836:50 nævnes møller Jacob Petersen fra Stevning gift med Anna Marie Hansen.Joacob Petersen var en søn af møller Peter Petersen i Gammelgaard. Hans hustru var fra Stevning. A: 1864 d. 16.11 døde møller Jacob Petersen. Børn: 
1. Anna Dorohea gift med syns- og boelsmand Peter Petersen i Østerby. 
2. Mette Katharine gift med boelsmand Christian Christensen Ley i Vestermark.  
3. Hans Petersen, møller paa Vestermølle gift med Kirstine Marie Johannes fra Damkobbel 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening