Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
     Bondegaard nr 3 (nr 138 på udstykningskortet)
     Præsteinderstested nr 3
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Præsteinderstested nr 3
Præsteinderstested nr 3 
 
 
Der må tages nogen forbehold for rigtigheden af dette sted. (Nissen), 
 
 
 
 
Ved Udskiftningen: Præsteinderstested nr. 170 
 
Chr. Knudsen: Nr: 3 Peter Christensens Hus 
 
Dette Sted ligger nedenfor og ved siden af det foregaaende. 
 
Af Mænd paa dette Sted kunne mærkes følgende: 
 
1. 
Matthias Hansen: 
… A: 1662 A: 1642 d. 17 April blev Matthias Hansen g.m. Maren Pedersdatter. Fra1642-47 nævnes Matthias Hansen fra Præstens Grund i Hagb. Derefter forsvinde de og A:1662 dør Matthias Hansen i Launsby gl. 40 A. Han maa enten have seet sig om efter noget andet eller paa en eller anden Maade sat ud af fæstet. 
 
2. 
Tønnes Nielsen: 
… A: 1671 A:1645 d. 22 Juni blev Tønnes Nielsen g.m. Mette Nielsdatter i Hagb. Han har maaske tjent Præsten, men kan ikke være her fra Sognet. Han nævnes fra A: 1643-59. A: 1671 d. 19 Novb. blev Tønnes Nielsen i Hagb. Begravet gl. 58 A. Altså født A: 1613. ”Vær os nær i vor Død o Jesu!” - Enken indlod sig i et nyt Ægteskab. 
 
3. 
Peder Jakobsen: 
… A: 1697 A: 1673 d. 20 Juli blev Peder Jakobsen af Elsmark trolovet med Mette Lo____s. A: 1673 d. 20 trin. Søndag blev Peder Jakobsen af Elsmark g. m. Mette Lo__s (Tønneses:). Parantesen viser os, at det maa være Formandens Enke. Peder Jakobsen kan have tjent i Elsmark, men maa have været en Søn af Jakob Pedersen Skræder i Hagenbjerg og født A: 1655. Peder Jakobsen nævnes i Waaningerne A:1692-94. A: 1692 døde Christen Tønnesens Moder i Hagb. Peder Jakobsen maa da være bleven gift anden Gang, men maa være død i Tiden fra A:1697-1704.  
 
4. 
Niels Tønnesen: 
… A: 1729 A:1688 d. 1 Søndag eft. Hell. 3 Kongers Dag blev Niels Tønnesen i Hagb. g.m. Maren Pedersdatter. Niels Tønnesen var en Søn af ovennævnte Tønnes Nielsen og født A: 1659. A:1697 døde hans Kone og A: 1698 4 Søndag i Adv. blev Niels Tønnesen 2, g.m. " " " " ", men Konens Navn er ikke anført. – Han nævnes fra A:1688-93. 
A: 1729 døde Niels Tønnesen i Hagb og A: 1731 døde sal. Niels Tønneses Enke i Hagenbj. 
 
5. 
Christen Nielsen: 
… A: 1779 Peter (At Chr Knudsen skriver Peder her må være en tanketorsk, det skal være Christen). Nielsen er en Søn af formanden Niels Tønnsen i Hagb og født A: 1693. A: 1717 Dom. Exaudi blev Christen Nielsen af Hagb g.m. Maren Hansdatter af Lauensby. Christen Nielsen nævnes fra A: 1717-22. A:1728 betalte han til Præsten Hr Erik Pontoppidan aarl. i Grundleje af sit Huus 4 Mk Lybsk. Da han ved en ulykkelig Hændelse / maaske ved ildebrand/ havde mistet sit forrige Fæstebrev udstede Hr. Erik Pontoppidan ham A:1731 d. 1 Marts et nyt Fæstebrev, hvoraf fremgaae 'at dette Sted paa Præstegrund ligger mellem Lauritz Skrædders og Nis Hansens Huse, bestaaer af 9 Fag 
Huus med tilliggende Gårdsrum og Huse, der er i Længden 14 og i bredden 13 Favne. Hans aarlige Udgift er 4 Mk Lybsk og visse Dages Arbeide. Endvidere bemærkes, at Den nørre Ende af Lauritz Skrædders Tag hviler paa Christen Nielsens sparretræ, hvilket er indgaaet i Høflighed og uden nogen Skyldighed, gælder derfor kun saalænge, som Christen Nielsen tillader det. Ved sit Kaads tiltrædelse har han betalt 1½ Rdl. – Fra A:1735-64 er hans aarlige Grundleje til Præsten Wegerslef 4 mk Lybsk. og 2 Dages Arbeide. Han havde gjerne 2 får i Græs hos Præsten, hvorfor han årligt betalte 1Mk 8 Sk. Han gav ogsaa tiende af Lam. A:1779 d. 21 Marti blev Christen Nielsen i Hagb begravet gl. 86 A. - A: 1768 d. 12 Octob. blev den gl. Maren Rusbjergs i Hagb begravet, en gammel fattig Kone. Det er vistnok hans Hustru. 
6. 
Hans Christensen: 
… A: 1796 Hans Christensen er en Søn af Formanden Christen Nielsen her paa Stedet og er født A: 1719. Han tog imod Stedet A: 1764 og blev samme år d. 31 Octob. Hans Christensen af Hagb. g.m. Maren Christensdatter af Mels. Fra A:1764-1796 betalte han aarl. 4 mk Lybsk og gjorde 2 Dages Arbeide. A: 1772 ved Udskiftningen blev hans Grund opmaalt og udgjorde: 40 roder 67 fod stort Maal. A: 1779 angives Præsteinderste Hans Christensens Grund til '' 13/16 Skp Land og hans Afgift til den kongelige kasse forbedelsespenge 12 sk. – A: 1796 døde Præsteinderste Hans Christensen i Hagenbj. gl. 77 A. –  
 
7. 
Christen Christensen Gehrsen: Stedet gik nu over i en anden Families eje (det synes nu at være blevet i familien): Christen Christensen Skræder ogsaa alm kaldet Christen Gehrsen. Han havde det ikke ret længe, da han døde tidlig. Hans Enke blev atter gift med den følgende Mand: 
 
8.  
Rasmus Christensen 
Rasmus Christensen, kaldet Skræder var en Søn af Kaadner Christen Hansen Møller i Hagb. (Snedkerens Kaad) og født A: 1757. Han var en gammel velstående Karl, da han friede sig ind til Enken her paa Stedet. Han sad for Stedet indtil A: 1822, og havde siden sit Kammer der, hvor han endnu boede A: 1839. 
 
9. 
Christen Petersen:  
… A: 1849 Christen Petersen af Brandsbøll blev g. m. en Datter af Christen Christensen Gehrsen, Maren Christensen, alm. kaldet Maren Gehrsen_s. Han fik A:1822 Fæste paa Stedet af Herredsfoged Fürsen. Hans aarl. Udgift til præstekaldet var 4 Mk Lybsk og 2 Dages Arbeide. Han var en stor, svær Mand kaldtes alm. den store Skrædder og spillede til deres Gilder. Konen var en lille skjæv Person_ Huus 1849 i __ 
 
10 
Peter Christensen. 
10. Peter Christensen, en Søn af Formanden, født A:1825, konfirmeret A: 1840. Han fik Stedet og blev gift A: 1856 d. 27 Novb. 
 
Dette Sted høre saaledes vistnok ogsaa til de før A:1668 oprettede Præsteindesteder. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening