Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
     1b Optegn. af præsten Vesti Egebjerg i Lysabild
     1c. Et brudstykke af en kirkebog fra 1626-1642
     1d. Brudstykk. af degnen Eduard Schultz dagbog fra
     1e. Afskrift af kirkebogen i Lysabild 1700-1800
     2 i. Hjortholm
     2 i Hjortholm parcellister
     2k. Herregården Nygaard
     2k. Nygaards parcellister
     2k. Sønderby
     2k. Østerby
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
2 i Hjortholm parcellister
Renskrevet af Erik Poulsen 2004
 
Parcellen. ”Lebøllegaard” 
1. Hans Wolf A: 1768:72 
Da Hans Wolf A: 1768 solgte Hjortholm til Johs. Brandt, forbeholdt han sig blot Parc. Nr. 4 i Kongshoved, den sidste fjerdedel af denne kobbelmark, der mod øst støder op til Nygaards grund, ”Bygehoved” og imod syd begrænses af landeveien. A: 1768 d. 30.april byggede han her en gaard, som han kaldte ”Lebøllegaard, hvilket sted han A: 1772 d. 15.3 aftraadte til sin datter Anna Kathrina, der var gift med Jens Blad, hvorimod han vistnok selv har udtaget en aftægt af stedet og er blevet boende hos dem indtil A: 1777. 
 
2. Jens Jørgensen Blad A: 1772:1814 
Jens Jørgensen Blad var født A. 1750 d. 16.3 i Viby, hvor hans forældre vare Boelsmand Jørgen Jebsen og Hustru Anna Jørgens. A: 1771 i november blev han g.m Anne Kathrine Wolf, en datter af Hans Wolf til Lebøllegaard paa Keinæs, hviken gaard han fik med konen. Se bind XII 240. Han var til sin tid synsmand og forstander for sognet og kirken, men blev dog bekjent i en langt videre kreds derved, at han indcopulerede kopperne paa mange ikke blot paa Keinæs, men ogsaa paa Als, saa at henved 500 personer og børn af ham er blevet vaccinerede. Da han dertil havde tilladelse af physikatet i Sønderborg, havde hans attester den samme gyldighed. Paa en reise A: 1792 til Flensborg kæntrede baaden med ham ved Holdnæs d. 18. april. Han blev frelst ved at holde fast paa baaden, indtil der ankom hjælp; derimod druknede hans 17 aar gamle søn Hans Christian Blad. Først d. 6 juli blev det unge menneske fundet ved Kragesand og dernæst begravet d. 8 juli paa Keinæs Kirkegaard. En anden søn af Jens Blad druknede paa en søreise i Kielerfjord. A: 1831 d. 25.3 døde Parcelist Jens Blad i Kongenshoved 64 aar gammel. Hans enke var i de sidste aar blind og døde A: 1831 d. 6 januar. 
De havde følgende børn: 
 
3. Jørgen Jensen Blad A: 1813:42 
1. Jørgen Blad 2. Anne Marie g.m. Hans Christian Mortensen paa ”Keinæs Ende” 3. Hans Christian Blad. 4. Jens Blad. 5. Anne Kirstine g.m. Thomas Christiansen i Skodsbølle. 5 børn. 6. Christen Blad 7. Anne Kathrine g.m. Boelsmand Peter Petersen Smed paa Østergaard i Sønderby. 
 
Jørgen Blad var født A 1772 d. 17. april. Han tjente i det hele 16 aar hos pastor Nicolai Klausen, Ulkebølle, først i 12 aar fra A: 1797:1809 i Tandslet Præstegaard og derefter i 4 aar fra A. 1809:1813. i Ulkebølle Præstegaard. A. 1813 fik han sin faders sted ”Lebøllegaard”, men jorden blev delt, idet hans broder Christen Blad fik omtrent den anden halvdel. Jens Blad betalte fra A: 1772:83. halvaarligt til kirken 7. mk 15 ½ sk fra A: 1783:91 derimod 5 mk og 11 ½ sk og ligeledes fra A:1802:13 betalte han 5 mk 11 ½ sk. Fra A: 1813:22 yder Jørgen Blad aarlig 2 mk 13 ½ sk, fra A. 1823:32 : 3 mk 1 ½ sk. A:1842 døde Parcelist Jørgen Jensen Blad i Kongenshoved 69 aar og 9 dage gammel. Efterlod sin hustru Cecilie, en datter af Peter Hansen, Lebøllelykke ved Mintebjerghav havde han: 
4. Jens Jørgensen Blad A:1842. Han er født A: 1814 d. 28.1. Han var gift med Anne Katharine Mortensen, datter af Boelsmand Hans Christian Mortensen paa Keinæs Ende. Hun døde A:.1838 25 aar, 5 dage gammel. Gift 2 med Anna Dorthea Petersen, en datter af boelsmand Hans Petersen og Anna Elley paa Abildgaard ved Langdel død A:1840 d. 2.8 21 aar og 11 dage gammel. Han har været gift endnu 2 gange. Han har været synsmand siden A:1848 og er en oplyst og beleven bondemand. Han har flere børn. Fra A.1840:54 betalte han halvaarlig til kirken : 4 mk. 7 sk. 
 
Dette sted blev delt A:1812. 3. Jørgen Jensen Blad fik den ene halvdel, hans broder Christen Jensen Blad den anden. A.1811 blev Christen Jensen Blad g.m. Marie Katharine Lassen af Kobbelkrog og A.1812 blev rimeligvis hans Parcel bygget i Kongenshoved. A:1813:22 betalte han aarligt til kirke 2 mk 13 ½ sk. fra A:1823:54 derimod aarligt 3 mk 10 1/2 s. Fra A:1840 ff eies hans sted af Matthias Madsen g.m. Anne Kathrine Christensen Blad. 
 
III Kongenshoved Nr 1. 
1. Jørgen Christensen Smed A:1782:99 Kongenshoved nr. 1 er endnu ikke bebygget A:1766, 1773 og 1780. A:1783 nævnes Parcelist Jørgen Christensen Smed i Kongenshoved. Han var en søn af Boelsmand og Karen Christens i Sarup og var D:1773 bleven g.m. Ellen Jørgens, en datter af boelsmand Jørgen Iversen og Katharine Jørgens i Østerby. 1779 findes endnu Jørgen Christensen Smed i Østerby. A:1799 døde Jørgen Christensen Smed, Parcelist i Kongenshoved, 57 aar gammel. 
2. Jørgen Jørgensen Smed A.1799:1829. nævnes i A:1799 Jørgen Jørgensen Smed i Kongenshoved og betaler aarligt 7 m 4 s til kirken. A: 1802 blev han g.m. Anne Kathrine, en datter af Peter Møller, Parcelist paa Kronborg. Han døde i 1829 i en alder af 49 ¾ aar.. 
3. Jørgen Jørgensen Smed A. 1829 ovennævntes søn betalte A:1839:54 aarligt til kirken 7 mk 4 sk. 
 
IV Kongenshoved nr. 3 
Hans Wolf 
A. 1777:92 
 
Kongenshoved N.3. Den fulde parcel N. 3 forbeholdt HansWolf sig maaske ikke A:1777, men han maa dog have faaet den største part deraf: Hans aarlige kanon til den kongelige kasse skulde være 26 Rdl. 30 s. I overensstemmelse hermed betaler han aarligt til kirken 80 sk. Han dør A:1792 i en alder af 76 aar, se bind XII 238-41. Han efterlod dette sted til sin søn Peter Hansen Wolf, der A:1767 blev født paa Hjortholm og A:1793 blev g.m. Ellen Christiansdatter, en datter af Boelsmand Christian Fogt i Østerby. Fra A:1802:22 betaler han aarligt til kirken 7 mk. Fra A:1823:32 nævnes Hans Peder Hansen Wolf med den samme kanon. Fra A:1839:54 findes Jacob Elholm fra Tandslet, der aarligt ydede til kirken: 5 m 1 s. Dennes enke solgte stedet til Johs. Johansen Møller fra Bygehoved. 
 
”Ravnekrog” el. ”Ravnerede”. 
1. Jørgen Peter Ravn A:1792:99. 
 
Kongenshoved N.2. A:.1792 solgte Joh. Brandt fra Hjortholm omtr. 40 Tønder land i Kongenshoved parcel N 2 og 3 til Jørgen Peter Ravn for 1200 Rdl Cour.. Den aarlige kanon af denne jord var 88 Rdl 40 sk 6 ½ penning cour. og til kirken skulle han aarl. svare 7 Rdl 5 sk. 9 2/3 penning Cour. foruden 12 Rdl aarl aftægt til Hjortholm. Se bind XII 248. Jørgen Ravn og hans lidt ældre broder Niels Byberg Ravn vare sønner af Jørgen Ravn, skovfoged paa Skjoldmose i Fyen; deres moder Magdalene Kirstine Schmeckel var født i Svendborg A:1727, hvor hendes forældre vare Kjøbmand Christian Schmechel og Margrethe Kirstine Hellevad. A:1760 var hun blevet g.m. ovennævnte Jørgen Raun og døde A: 1795 d. 15.5 paa Keinæs i en alder af 68 A. 4 d. ( se bind XII 219 og Keinæs Kirkebog). Disse børn blev opdraget af Pastor Daniel Byberg paa Keinæs. I branden A: 1773 var Peter Raun kun et barn og var af nær forglemmelse brændt inde, hvis ikke fru Byberg havde haft den aandsnærværelse at løbe ind efter ham i det brændende huus. A:1792 d. 25.juli blev Peter Ravn, søn af Jens Jørgen Ravn g.m. jomfru Sophie Frederike Brodersen, en datter af Forvalter Jørgen Brodersen og hustru Frederike Lovise Kesselring paa Østerholm, hvor hun var født A:1754. Fra A.1769:92 opholdt hun sig hjemme hos sin stedfader Joh. Brandt paa Hjortholm. Imod at give afkald paa sin kones mødrene arv skænkede Joh. Brandt ham 650 Rdl., som han endnu skyldte for stedet, se bind XII 249. Ved Pastor Bybergs død flyttede hans svigermoder til hans hus, da han skulle arve de gamle. Han solgte derfor sit sted i Kongenshoved til Peder Christensen Wolf og kjøbte igen en gaard i Øddis ved Haderslev, hvor Pastor Bybjergs hustru og søster levede hos ham. Han var imidlertid en ødeland satte efterhaanden alt overstyr skjønt han fik omtrent en 13000 Rdl. efter præsten. Den gamle fru Bybjergs bestemoder var engang som liig at blive ført til Kegnæs, men det skete aldrig. Ravn skrev tværtimod til sin svoger J.P. Witzke, om han ikke vilde kjøbe præstens liigsten paa kirkegaarden, det gjorde han og lod den ligge. Det gik helt tilbage for Ravn, og hans datter kom til sidst galt af sted og endte i fattighuset. 
D:1799 til mai ” Peter Ravn bortreist”. 
Hans børn vare; 
1. A:1793 d. 30.1 blev Christine Kathrine Ravn født : faddere: Madam Frederikke Lovise Brandt og Jomfru Elenora Elisabeth Brandt paa Hjortholm død A: 1793 d.1.4 8 uger. 4 dage. 
2. A: 1794 d. 22.7 blev Frederikke Lovise Sophie Ravn født. Faddere Mad. Brandt og Hr. Joh. Brandt paa Kegnæs, Madam Klausen af Sønderborg. 
3. A:1796 d. 8.12 blev Johannes Ravn født. Faddere: Jørgen Peter Witzke paa Hjortholm. Jørgen Andersen paa Keinæsgaard og Jomfru Cecilie Schmidt paa Broholm. Død A.1797 28 jan 7 uger og 3 dage. 
 
Anno 1755 om pinsen er Peder Christensen Wolf født i Østerby, hvor hans forældre, boels- og sandemand Christen Wolf Wolf og hustru Kirstine Marie Mortensdatter den gang boede. 1765 købte faderen en større parcel i Bygehoved, hvor han byggede et sted, son han kaldte ”Rothenhof” eller Rødegaard. Siden tjente Peter Wolf en del aar (nævnes der 1782) som kudsk paa Keinæsgaard hos forpagter Jørgen Andersen, og da han var en smuk karl, blev datteren Dorothea Sophie Andersen, født A: 1765 i Mummark forelsket i ham. A: 1780:85 nævnes jomfru Dorothea Sophie Andersen paa Keinæsgaard. A: 1790 d. 27.3 blev derfor ungkarl Peder Christensen Wolf gift med jomfru Dorothe Sophie Andersen af Keinæsgaard. Da Jørgen Andersen ved denne tid kjøbte Nygaard af Mad. Schmidt, bestyrede Peter Wolf den for ham fra A:1790 og omtrent indtil A:1800. Derefter kjøbte han af Peter Ravn den saakaldte ” Ravnerede” i Kongenshoved, hvad aar det er sket, kan ikke bestemt angives. Efter kirkebogen findes han endnu A:1799 paa Nygaard og først A:1803 i Kongenshoved. A:1802-07 betaler han halvaarligt til kirken 4. mark 15 sk., A: 1818:28 derimod halvaarlig: 5 mark 8 sk.. A: 1832 døde Peder Christensen Wolf, parcelist i Kongenshoved gl. 76 aar. 9 mdr. A: 1827 d. 13.1 døde Dorothea Sophie Wolf gl. 62 aar: Deres børn: 
1. Katharine Marie Wolff. 26.6.90. Faddere: Lisbeth Jørgens fra Rye. Hans Andersen fra Keinæsgaard. Hun blev gift med boelsmand Thomas Thomsen i Blans, en søn af Parc. Christian Thomsen og Kirsten Jens i Bygehoved. Børn: 1. Peter. 2. Kirstine Marie. 3. Christian. 4. Thomas.. 
2. Katharine Magdalene Wolf f. 30.01.94. Faddere: Katharine, Johan Degns kone i Lysabild. Jørgen Wolf, Sønderby. Hun var gift med parc. Jørgen Nicolaisen Høy paa Bredsteen. Uden børn. 
3. Anna Margrethe Wolf f. 1.1.97. Faddere: Ingeborg Andersen fra Keinæsgaard. Hun blev gift med Peter Melkersen, parc. i Vesterkobbel. 
4. Kathrine Sophie Wolf f. 2.12.99 paa Nygaard. Faddere: Katharine Magdalene Andersen fra Keinæsgaard. Christian Thomsen, parcelist i Bygehoved. Hun blev A: 1823 d. 2.8 gift med Christian Pedersen Wolf, søn af Peder Christiansen Wolf og hustru Ellen Hansdatter, Østerby. Med hende fik han stedet i Kongenshoved og fra A: 1828:32 betaler han til kirken 5 mark 8 sk., derimod fra A:1838:45 4 mark 15 sk, halvaarlig. Hans søn var Peder Christiansen Wolf betaler fra A: 1846:54 halvaarlig til kirken 4. mark 15 sk. 
 
Damkobbel: A:1765  
1. I Damkobbel fandtes strax efter udpaceleringen 2 hovedparceller. A: 1766 findes her Johan Christiansen, en søn af boelsmand Christian Jørgensen og hustru Anne Christians I Østerby, hvor han var født A: 1738 d. 27.2. Han byggede og kaldte sit sted ”Damgaard”. A: 1766 betalte han i aarl. kanon af sin eiendom: 114 rdl og betalte fra A: 1777-80 betalte han aarl. til kirken 3. rdl. 27 sk. cour,, Han døde A: 1782 i en alder af 44 aar og 10 måneder. Han enke blev gift anden gang med Lars Hansen, en søn af boelsmand Hans Larsen i Sønderby. Omtrent A. 1798 eller 99 deltes hans eiendom mellem 2 af sønnerne: Christian og Matthias Johansen. Indtil A: 1854 findes endnu kun 2 parceller her, men efter denne tid ere hver af disse 2 steder blevne delte i 2 parcelleer, saa at Damgaarden nu bestaar af 4 parceller, hvoraf de 2 kunne holde 2 heste og de 2 andre kun hver 1 hest. 
2. Endnu opstod ved udparcelering A. 1765 et andet parcelsted i Damkobbel, som tilhørte Peter Sørensen af Ulkebøl og ydede A:1766 i aarlig kanon 71 rdl. og betalte fra A:1777-91 aarlig til kirken 2. rdl. 10 1/2 sk. Han døde i A: 1810 i en alder af 72 aar. Hans datter Marie blev A:1798 gift med Hans Petersen, en søn af boelsmand Peter Hansen i Østerby, hvorved han fik stedet. Hans Petersen døde A: 1827 i en alder af 61 aar og efterlod stedet til deling. Hans søn Peter Hansen Petersen fik stedet A:1828, men svigersønnen Alexander Andersen synes også at have faaet en del jord herfra. 
 
”Midtkobbel” 
Sadbjerg 
A: 1765 blev parcel nr. 3 og 4 i Midtkobbel solgte til Jacob Mortensen, en søn af boelsmand Morten Jacobsen og hustru Elisabeth Mortens i Sønderby, hvor han var født A:1730 i september. Han var gift med 1. Ellen Christensdatter, en datter af boelsmand Christen Lassen i Østerby. 2. Anne Christensdatter, en datter af boelsmand Christen Foged i Østerby. A: 1768 betalte han i kanon aarlig 31 rdl. cour. og fra 1777-92 aarlig til kirken 5. mark 13 sk. Hans gaard kaldes snart ”Sandbjerg”, ”Saadbjerg”, ” Sædbjerg” og snart ”Sadbjerg”, ” Sarbjerg”. Det sidste er dog det rigtigste, det stemmer bedst med udtalen. Han døde A: 1783 i en alder af 53 aar. Fra A:1798: 1828 findes Morten Jacobsen, han betaler i de senere tider kun aarl. 5 mark til kirken og havde fra A:1820:29 restance til kirken af 75 mark cour. Fra A: 1828:54 Peder Hansen Wolf, skrædder betaler halvaarlig 3. mark 6 sk. til kirken. Han var en søn af Peder Hansen Wolf i Kongenshoved og blev A: 1825 gift med Marie Kathrine Iversen, en datter af boelsmand Hans Chr, Iversen i Østerby. 
A: 1774 nævnes ogsaa Jørgen Christensen Foged paa Sadbjerg, men han synes dog ikke at eie et sted.  
 
”Kobbelkrog”. 
Parcel nr. 5 i Midtkobbel kjøbte pastor Brolund A:1765 og gav A: 1766 deraf 44 rdl i aarl. kanon. Maaske har pastor Bybjerg eiet det meste deraf efter ham. Ved hans død maa det være bleven solgt. ”Kobbelkrog” nævnes første gang i kirkebogen A: … 
Foruden de nævnte parceller nævnes endnu ” Torsthoved” og ” Troldmark” og ”Færgehuset”. Bønderne i Sønderby eiede desuden i Vesterkobbel og Grønmarken en del parceljord som efterhaanden blev bebyggede.  

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening