Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
   Kegnæs
     Hjortholm parcellerne
     Nygaard parcellerne
     Sønderby
     Østerby
       1. Fæsteboel
       2. Fæsteboel
       3. Fæsteboel
       4. Fæsteboel
       5. Fæsteboel
       6. Fæsteboel
       7. Fæsteboel
       8. Fæsteboel
       9. Fæsteboel
       10. Fæsteboel
       11. Fæsteboel
       12. Inderstested
       13. Inderstested
       14. Inderstested
       15. Inderstested
       16. Inderstested
       17. Inderstested
       18. Inderstested
       19. Inderstested
       Hartsø Mølle
   Ketting sogn
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Østerby
Udskiftningen i Østerby på Kegnæs 1770.  
 
Renskrevet af Erik Poulsen i Himmelev jun 2005
 
 
 
Østerby. Jorden ere opmaalte A: 1770 til 360 Ruder for en tønde. Hver bonde fik saaledes: 21 T. 4 Sk. 33 R. 64 F. med forskellig bonitering.. Bymarken var inddeelt i 3 marker Gammelmark”, ”Nymark” og ”Hagenseeg”.  
1. Christen Jørgensen i ”Gammelmark” 19.T. 3 Sk. 9 R. 45 F. 
2. Christian Wolf i ”Gammelmark” og ”Nymark” 22 T. 5 Sk. 30 R. 10 F.  
3. Jørgen Christiansen i ”Gammelmark” 19 T. 3 Sk. 9 R. 45 F. 
4. Jørgen Matthiesen i ”Gammelmark” 22 T. 3 Sk. 41 R. 49 F.  
5. Peter Hansen i ”Hagenseeg” 20 T. 7 Sk. 35 R. 32 F  
6. Hans Sørensen i ”Hagenseeg” 20 T. 7 Sk. 30 R. 4 F. 
7. Christen Rasmussen i ”Hagenseeg” 21 T. 6 Sk. 34 R. 88 F. 
8. Christian Foged i ”Hagenseeg” og ”Nymark” 23 T. 6. Sk 7. R. 77 F.  
9.Jørgen Iversen i ”Nymark” 20 T. 7.Sk. 19 R. 35 F.  
10. Christian Petersen i ”Nymark” 20. T. 3 Sk. 15 R. 98 F. 
11. Iver Petersen næst havet i ”Nymarken” 22 T. 4 Sk. 33 R. 64 F.  
Hver mand beholdt sit gaardrum, da det ei var større, end at bygningerne kunne staae der og blive plads til et mødding sted. En græsmai beholdt de til fællesbrug. Den kan oversvømmes om vinteren og ingen grøft kan der bestandig blive liggende. Ligeledes blev et stykke liggende til fællesbrug ved havet, hvilket stykke overflyves af flyvesand og er for det meste ubrugeligt. Ligeledes blev en tørvemose ikke opmaalt, fordi dette var skeet tidligere. Denne mose beholdt følgende 9 mænd til deres anpart og brug: Nr. 1,2,3,4,6,7,9,10,11 (Tilpasset oplysningerne i jordbogen. EP) Summa Summarum paa bøndernes jord i Østerby 235 T. 3 Sk. 42 R. 47 F. Hans J. Foogt og Andreas Jørgensen (Uddrag af Østerby Jordebog). 
 
Skrevet 7 jun 1868-20 dec 1868 på Lysholm af Christian Knudsen og renskrevet 3 maj 2006 af Ruth Sørensen i Bojskov  
 
Mærkelige Navne: 
 
3. Østerby: ”Vindebro” kaldes Broen ved Østerby over Hartsø. ”Østerby Mai”. ”Fleimose”. ”Fleimoserand”. ”Holmmose”. ”Gyllemose” el. ”Gyldmose” og ”Nifavnemose” efter Agrene derved, som havde Navn af de 9 Favn. i Hagenseeg. ”Synderupgaard” kaldes Pet. Matthisens G. i Østerby. ”Mosegaard” kaldes Iver Hansens G. i Østerby. ”Hagenseeg” af Eg el. ”Seeg el. Sieg” d. e. Lavning. ”Bydeel” den Deel el. Part af Bymarken, nærmest Byen, hvoraf vedk. Mand fik Navn af Bymænd.  
 
I ”Holmmose ”have alle Bønder i Østerby hver et Skifte, undtagen Matthias Foged og Matthias Jørgensen. 
Den har meget gode Tørv. I ”Fleimose” have de Alle hver et Stykke, her maa altid tages 1-3 Sped Land bort, førend man kommet til Tørven. Paa denne Side Østerby til Kirken hedder det ”Østerbymai”, er oversaaet med Flyvesand, og paa den anden Side Østerby kaldes det med Flyvesand oversaaede St. ”Flaimosesand”. Dette sidste Stykke og det øvrige, som er oversaaet med Flyvesand vilde Fiskemester Hein tilegne Fiskerne i Østerby, fordi det efter hans Formening laae til den aabne Strand. Bønderne gjorde dog deres Ret gjældende ved Hjælp af Jordebogen. 
”Fleimose” el. ”Flægmose” har ogsaa engang staaet i Forbindelse med Hartsø. Begges Udløb i Havet er efterhaanden stoppet til af Flyvesand, som her paa denne Kant, baade ved Østerby og Sønderby mere og mere sætte til, medens derimod Havet idelig tager Lund bort paa den Steile Brink nede ved Keinæshøi. 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening