Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
     Bromølle kro
     Hørup
     Lambjerg
     Majbøl
     Miang
     Mintebjerg
   Kegnæs
   Ketting sogn
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Lambjerg
Ejerne af gårdene i Lambjerg igennem de seneste 200 år op til midten af 1800-tallet. Baseret på Christian Knudsens notater vedrørende Hørup Sogn på Als samt Christian Maibølls senere rettelser og tilføjelser. Renskrevet, redigeret og hvor der efter årstallet er anført * også gjort tilføjelser af Erik Poulsen, Himmelev, Roskilde i maj 2005 
 
1. Jørgen Lorentzens bondegård i Lambjergskov. 
Denne gård har fra gammel tid været bondegård og var indtil udskiftningen sognets største samt anseeligste gård. Endnu har gården 65 skattetønder, men omtrent 10 tønder er kommet til gården fra Matthias Matsens sted ved Høruphav. 
 
1660 – 1685 Hans Petersen, synsmand, død 1701, 74 år gammel og  
begravet 1.p. trin. 
1686 –1727 Jørgen Andersen, sandemand, født 1665 og døbt 15.1.1665. Han blev gift med Kirsten Hansdatter ca 1688 og fik med hende gården. Kirsten Hansdatter var datter af boelsmand og synsmand Hans Petersen. Jørgen Andersen døde den 21.3.1728. 
Jørgen og Kirsten havde følgende børn: 
Anders født 1689, Maren født 1692, Hans født 1694, Kirsten født 1697, Inger født 1700 og David født 1702. Da husfoged Zoffmann, amtsforvalter David Samland foruden flere andre embedsmænd hver gang plejede at stå fadder til hans børn, hvilket ikke var tilfældet hos de andre bønder, skulle man tro, at indtægterne fra skovfogedtjenesten i Lambjerg allerede dengang var knyttet til bondegården. 
1727 – 1748 Hans Jørgensen, synsmand, gift 1719 og døde 1748 
1748 – 1757 David Hansen, synsmand, født 1723 og død 1759. Gift 1748 med Helene (hun kaldtes Helene ”færgekone”, og var datter af Hans Christian Færgemand og Anne Margrethe ved Høruphav). Anne Margrethe havde tidligere havde været gift med Mads Jacobsen, der også var færgemand ved Høruphav fra 1736 – 1748. 
David Hansen og Helene havde 3 sønner: Hans født 1749, Mads født 1751 (senere gårdmand i Lambjerg) og David (boelsmand i Sebbelev). 
1760 – 1777 Klaus Andersen ( en søn af boelsmand Anders Petersen og Kirsten i Vollerup ) født ca. 1725 og død 1814. Han blev gift 1760 med enken Helene (Færgekone) Davids af Lambjergskov, som døde 1807, 90 1/3 år gammel. 
1777 – 1802 Hans Davidsen, født 1749 og døde 1802, var søn af David 
Hansen og Helene ”Færgekone”. Han var bonde, kromand og  
skovfoged. Han blev gift 1777 med Christiane Schau født  
1777 i Rundtofte, Angel og datter af Christian Schau og Marie  
Kathrine i Holkkoppel. Ingen børn i ægteskabet. 
Efter Hans Davidsens død i 1802 var hans enke, Christiane  
Schau ejer af gården. I 1806 lå hun på sit sygeleje og blev gift  
med Peder Pedersen Smed fra Skovby. Hun døde få dage efter  
59 år gammel.  
1806 – 1837 Peder Pedersen Smed fik straks en proces på halsen, da bonde  
og tolvmand Mads Davidsen, som var David Hansen og  
Helene ”Færgekones” næstældste formente sig at være den  
nærmeste arving til gården i Lambjergskov.  
Der blev imidlertid sluttet forlig, da Peder Pedersen Smed den 
25. oktober 1806 giftede sig med Mads Davidsens datter,  
Maren. Maren var født 1782 og døde 1819. De havde  
3 døtre: Christiane født 1807 og gift med eftermanden. Marie  
Kirstine født 1809 og gift med gårdejer Berthel Jørgensen  
Smed fra Ulkebølskov samt Anne Marie gift med gårdejer  
Peter Lund fra Lambjergskov.  
Omkring 1801 ophørte stedet at være kro, ligesom  
skovfogedtjenesten på et tidligere tidspunkt var gået  
over til en anden mand. 
1838 –1870 Jørgen Lorentzen fra Mjang blev gift med formandens datter,  
Christiane. Hun var først gift med Jørgen Jørgensen, men han  
tog livet af sig selv, inden han fik gården – død 20.01.1838.  
Jørgen Lorentzen døde 1882. 
1870 Hans Jacobsen ( Jørgen Lorentzen og Christiane Hansdatters  
ældste datter Marie Kirstine født 1840 blev gift med Hans  
Jacobsen) en søn af synsmand Jacob Jørgensen Jacobsen i  
Majbøl. Han overtog bondegården foråret 1870 efter, at de  
begge på grund af hans militærtjeneste i nogle år 
havde boet et sted på Kolding-egnen. 
 
2. Christen Christensen Kock , Lambjergskov. 
 
1660 – 1662 Hans Klausen 
1662 – 1664 Christen Christensen 
1664 – 1676 Peder Kock 
1676 – 1685 Christen Jensen 
1685 – 1696 Jens Hansen 
1696 – 1703 Jørgen Jensen 
1704 – 1727 Jens Jacobsen 
1731 – 1746 Christen Christensen Snedker 
1746 – 1795 Peder Jensen, syns- og sandemand født 1714. Han var en 
søn af Jens Jacobsen. Da han døde i 1796 skrev præsten i  
kirkebogen: ” Den 4.4.1796 døde Peder Pedersen, sandemand  
og synsmand i Lambjergskov (søn af Jens Jacobsen og anden  
hustru Kirsten Pedersdatter samme sted ). Han blev i 1747 gift 
med Ellen ( datter af Hans Kock og Inger Jørgensdatter i  
Lambjerg ) født 1719 og død 1793, begravet Dom. 12 p.trin.  
Peder Jensen blev 82 år gammel og efterlod sig en søn, bonde 
Hans Pedersen og en datter, gift på halvboelet i Lambjerg.  
Peder Jensen var en god ven af provst Brolund. Til gilder  
skulle han altid op at sidde hos præsten. Han dansede altid  
med en trekantet hat på hovedet. 
Hans hus må også have udmærket sig frem for de andre på  
den tid, thi til spot kaldtes det altid ”slottet”. 
1795 – 1824 Sønnen Hans Pedersen gift 1775 med Charlotte, datter af  
boelsmand Christen Kock og Anne Kathrine i Lambjerg. 
Hun var født 1742 og døde 1820 73 år gammel.  
Hans Pedersen var ikke landmand, men dog synsmand. Der  
var ingen børn i ægteskabet, hvorfor gården  
ved arv gik over til familien Kock på halvboelet i Lambjerg. 
1824 – 1848 Hans Christensen Kock – søsterens sønnesøn fra den halve  
bondegård. 
1855 – 1866 Hans Christensen Kocks enke og hendes anden mand,  
Christen Christensen Paradis. 
1866 – 1882 Christen Christensen Kock, søn af formanden. 
 
3. Mads Davidsens gård, Lambjergskov 
 
1660 – 1680 Jørgen Pedersen 
1681 – 1685 Peder Kock 
1685 – 1732 Christen Pedersen Kock 
1732 – 1741 Jens Kock, døde 46 år gammel 1741, begravet 31.12.1741 
1742 – 1782 Jørgen Nissen Kock som blev gift med enken Malene Jens` den 3.januar 1743. 
1784 – 1801 Nis Jørgensen Kock 
1801 – 1843 Hans Nissen Kock 
1849 – 1870 Mads Davidsen Madsen fra Lambjerg. 
 
4. Jørgen Blads gård, Lambjergskov 
 
1660 – 1664 Niels Jensen eller Pedersen 
1664 – 1687 Jens Pedersen, død 1692, 59 år gammel, begravet 8.9.1692 
1687 – 1735 Peder Pedersen Blad og Peder Jacobsen. 
Sidstnævnte var i 1694 byens forstander. I 1695 døde Peter Jacobsen i Lambjergskov, 37 år gammel, begravet 13.03.1695. Samme år blev Peder Pedersen Blad i Lambjergskov gift med Peder Jacobsens enke.  
Familien Blad skal oprindeligt være kommet fra Angel til Lambjergskov og har udbredt sig til Mjang, Majbøl og Mintebjerg. Peder Pedersen Blads far hed også Peder Blad. 
Peder Pedersen Blad døde 1735, 69 år gammel. Begravet 2. påskedag. 
1735 – 1763 Jens Pedersen Blad. Han døde 1763 60 år gammel og blev begravet Dom. 2. advent. 
1763 – 1766 Enken Maren blev gift med Nicolai Nissen fra Ladegården den 18.7.1766. 
1766 – 1782 Nicolai Nissen. 
1782 – 1804 Christian Jensen Blad. En af hans sønner, Christian Blad blev gårdejer i Majbøl. 
1804 – 1837 Jørgen Christiansen Blad. Tre af hans sønner blev boelsmænd, Christian i Lambjergskov, Peter i Majbøl og Jørgen i Mintebjerg. 
1837 – 1867 Jørgen Christiansen Blad. 
1867 Jørgen Christiansen Blad 
 
5. Paradisgården. Gården har først fået dette navn efter udskiftningen i 1794. Den lå tidligere i Lambjergskov. 
 
1605 Hans Julsen 
1660 – 1664 Klaus Hansen eller Julsen 
1664 – 1670 Jørgen Kock 
1670 – 1685 Christen Skrædder 
1685 – 1689 Jørgen Lassen 
1689 – 1727 Henrik Jacobsen eller Petersen 
1731 – 1747 Peder Henriksen 
1748 – 1787 Peder Paradis eller Jørgensen 
1787 – 1811 Jørgen Pedersen Paradis, en søn af Peder Jørgensen og Margrethe. Jørgen Paradis blev 1775 gift med Ellen, en datter af gårdejer Jens Christensen og Kirsten i Lambjerg. 
Jørgen døde 1820 og Ellen i 1816. 
1811 – 1823 Peder Jørgensen Paradis. 
1824 – 1827 Peder Jørgensens enke og hendes anden mand Andreas Sandersen fra Lebøllykke. 
Herefter: Jørgen Nielsen, Pedersen Paradis og Christen Jørgensen Paradis. 
 
6. Hovlykke eller Hovlykkegården. 
Gården var en fæstegård og blev udflyttet fra Lambjergskov i 1794, hvorefter den fik 
navn efter den bebyggede mark. 
 
1660 – 1664 Jacob Berthelsen 
1664 – 1675 Peder Hansen 
1675 – 1689 Christen Christensen Smed 
1689 – 1710 Jens Poulsen 
1710 – 1740 Christen Nielsen 
1740 – 1782 Christen Christensen 
1783 – 1814 Jørgen Christensen Hovlykke 
1814 Jørgen Andersen Hovlykke. Han var fra det lille sted ”Kurve” eller ” Eskelandstoft” på Hørup Mark. Heraf kommer, at familien lige så ofte benævnes ”Kurvmand” som  
”Hovlykke”. 
 
7. Hans Madsens bondegård, Lambjerg. 
 
16xx – 1701 Hans Kock, død 1702, 73 år gammel. 
1701 – 1717 Hans Kock, død 1717, 52 år gammel. 
1717 – 1739 Hans Kock, død 1739, begravet Dom. 4 advent. Gift i 1717 med Inger, datter af boelsmand Jørgen Andersen fra gård 1. 
1740 – 1755 Jacob Hansen fra Ulkebøl, gift 27.09.1740 med Hans Kocks enke Inger. Han døde 1755, 46 år gammel. 
1756 – 1764 Christian Jørgensen, kaldet skipper. I 1756 gift med enken Inger. 
1764 – 1773 Hans Jensen blev 19.10.1757 gift med Maren, Hans Kocks datter. Han døde 1773, 47 år gammel og blev begraver Dom. 17.p.trin 1773. 
1774 – 1782 Hans Jørgensen Kaad fra Majbøl født 1743. Søn af boelsmand Jørgen Kaad. Han blev gift med enken Maren i 1774 og døde 6.6.1809. 
1782 – 1816 Mads Davidsen 
1817 – 1854 David Madsen 
1854 – 1870 Hans Kock Davidsen, også kaldet Hans Madsen. 
 
8. Lambjerg – senere Lambjerglund 
 
1660 – 1676 Jens Kock 
1676 – 1705 Peter Christensen. Han døde 1705 60 år gammel. 
1705 – 1750 Christen Petersen. Han døde i 1759 82 år gammel. 
1750 – 1782 Jens Berthelsen. Han døde i 1787. Han var søn af Berthel  
Jensen i Mintebjerg og havde to brødre, boelsmand Hans  
Berthelsen i Mintebjerg og Berthel Bertehlsen, møller i  
Hørup. 
1783 – 1812 Klaus Petersen eller Berthelsen. 
Anno 1775 den 3.11 blev Klaus Petersen, en søn af Peter  
Christensen og Kirsten herpå stedet gift med Anne Nielsdatter  
fra Hørup ( datter af boelsmand Niels Christensen ).  
Han udflyttede boelet til Lambjergslund og døde 1825.  
1812 – 1834 Peter Klausen 
1835 – 1849 Klaus Petersen Lund 
1850 – 1870 Klaus Petersen Lunds enke, Anne Marie, gift med Peter Lund. 
 
9. Hans Andersens gård, Lambjerg. 
 
1660 – 1670 Christen Hansen 
1670 – 1681 Hans Jørgensen 
1681 – 1718 Jørgen Hansen 
1719 – 1750 Christen Jensen 
1750 – 1774 Jens Christensen var gift med Kirsten ( datter af  
Nis Christensen Kock og Maren Jørgens´ i Mjang). Han døde  
1774. 
1774 – 1812 Christen Jensen 
1812 – 1847 Christen Pedersen Kock ( begik selvmord ) 
Han var søn af gårdejer Peder Christensen Kock i Mjang. Han  
var en original og i mange henseender en sær mand. Han kom  
engang til præsten og ville sælge ham en gammel ridehest,  
som han kun ville have 80 mark for, skønt det var en god hest.  
Præsten måtte til sidst købe den af ham. Biskoppen forærede  
han årligt 2 skæpper gule ærter. Han tog sig selv af dage ved  
at hænge sig.  
1847 – 1867 Hans Andersen fra Lebøl, hvor han havde sin fødegård. Med  
sin hustru fik han denne gård og siden en gård i Mjang.  
1867 – 1869 Hans Andersens enke. 
1869 Jørgen Andersen.  
 
10. Christen Hansens gård i Lambjerg 
 
1660 – 1693 Klaus Christensen 
1693 – 1714 Jens Klausen 
1714 – 1750 Anders Jørgensen, født 1689 og død 1755. Han blev gift med Ellen Jensdatter, der også døde 1755. Børn: Eftermanden Johan Jacob Andersen, skovfoged i Lambjerg Skov. 
1750 – 1782 Johan Jacob Andersen født 1714, død 1785. 
1783 – 1804 Hans Christian Jørgensen eller Andersen født 1738, død 1804.  
Han efterlod gården til en uægte datter Mette Kathrine. Hans hustru var Anne Kathrine Jørgensdatter fra Lambjerg. 
1804 – 1812 Peter Nicolaisen Kaad blev i 1803 gift med Mette Kathrine og derved ejer af gården. Han var en søn af Nicolai Jørgensen Kaad og anden hustru Kirstine Marie i Mintebjerg. Han passede ikke sine sager og måtte sælge gården i 1812. Derefter oprettede han et sted ved Augustenborglandevejen, som han også solgte. Dette sted ejedes senere af grynmøller Christen Nielsen. 
1812 – 1814 Berthel Berthelsen Møller fra Hørup købte gården. Han var en søn af møller Berthel Berthelsen på Hørup Mølle født 1782 og gift med Syndet Christensdatter fra Mjang. 
1814 – 1843 Frederik Hansen (Møller) fra Sarsgård i Broballe blev gift med enken. I hans tid blev gården i 1833 og 1837 ramt af ”lynild” og nedbrændte begge gange. 
1843 – 1863 Christian Hansen, en søn af den forudgående ejer. 
1867 – 1870 Christian Hansens enke. 
 
11. Halvbolet Skovgård – udflyttet i 1862 
 
1605 Hans Jespersen 
1660 – 1664 Jørgen Møller 
1664 Hans Paulsen 
1670 – 1687 Christen Paulsen 
1687 – 1710 Jens Christensen 
1710 – 1740 Jørgen Kock ”den gamle”. 
1740 – 1753 Christen Kock. Han var en ualmindelig stærk mand. Han  
slæbte selv mange af de store sten sammen, som sad ved 
gården. Hans kone var meget dårlig og lavede simpelt mad. 
Til sidst sad han meget alene og snittede i træ. Han blev altid  
glad, når han fik lidt mad fra Mads Davidsens bondegård. 
 
12. Hans Davidsens gård, Lambjerg 
 
1660 – 1664 Peter Kock  
1664 Nis Jørgensen 
1665 – 1693 Christen Pedersen 
1698 – 1704 Jens Christensen 
1705 – 1735 Hans Pedersen 
1735 – 1764 Peder Hansen 
1764 – 1774 Hans Pedersen 
1774 – 1788 Niels Hansen Knøs, født 1745 i Hørup ( søn af Hans  
Christensen Knøs og Kirsten Nielsdatter ) død 1788. Han var  
gift med formandens enke, Karen. Hun blev efter hans død  
gift med Niels Thorsen fra Majbøl. 
1790 – 1833 Peter Hansen 
1834 – 1851 Hans Petersen 
1851 – 1870 Hans Davidsen fra Majbøl, hvor han har en gård med  
formandens datter. Gården kaldes ”På Bjerget”. 
 
13. Hans Kaads gård, Lambjerg 
 
1573 – 1606 Marquard Berthelsen 
1660 – 1664 Jørgen Berthelsen 
1664 – 1680 Rasmus Møller 
1680 – 1700 Peter Kock 
1700 – 1730 Jacob Hansen 
1730 – 1740 Jørgen Kock ”den unge”. 
1740 – 1747 Klaus Jensen. En gammel, ærlig mand, der havde tjent  
præsten i mange år, blev gift med Jørgen Kocks enke. 
Da hun døde blev han gift med Kirsten ( Hun levede endnu i  
1796 ). 
1748 – 1780 Hans Jørgensen. Han døde 1772. 
1780 – 1797 Christen Hansen gift med enken. 
1798 – 1828 Jørgen Hansen Kock 
1829 – 1841 Jørgen Kocks enke, Syndet Kock 
1842 – 1870 Hans Hansen Kaad arvede gården. Han kom fra Sundeved. Selve gårdens jorder lå både på Lambjerg og Mjangs mark. Hans Hansen Kaad opførte en ny gård på området, som lå på Lambjerg Mark, men i de gamle bygninger havde man stor munterhed af, at når man spiste aftensmad, så blev den spist på den ene bys grund, men var tilberedt på den anden bys grund, idet gården lå midt i skellet.  
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening