Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
     Bromølle kro
     Hørup
     Lambjerg
     Majbøl
     Miang
     Mintebjerg
   Kegnæs
   Ketting sogn
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Majbøl
Ejerne af gårdene i Maibøl igennem de seneste 200 år op til midten af 1800-tallet. Baseret på Christian Knudsens notater vedrørende Hørup Sogn på Als samt Christian Maibølls senere rettelser og tilføjelser. Renskrevet, redigeret og hvor der efter årstallet er anført * også gjort tilføjelser af Erik Poulsen, Himmelev, Roskilde i maj 2005. 
 
 
1. Jacob Jørgensens boel er en ½ gård, dog har den fulde kirke- og præstetiende. 
Boelet ligger lidt udenfor byen.  
 
1573 - Peter Jørgensen 
1660 – 1677 Hans Duza, han var kirkeværge. 
1678 – 1685 Christen Mølt, død 1697, 68 år gammel. 
1686 – 1707 Peder Svin, død 1707, 70 år gammel. 
1707 – 1746 Klaus Pedersen Møller, 1707 gift med Kirsten Pedersdatter af Maibøl. I 1731 gift anden gang med Ellen Hansdatter af Maibøl. Han døde 1746, 69 år gammel. 
1746 – 1765 Jørgen Hansen, 1746 gift med enken Ellen Hansdatter. I 1765 døde Jørgen Hansen, 44 år gammel. 
1765 – 1775 Niels Christensen. I 1765 blev han gift med Jørgens Hansens enke. Han var en søn af Christen Thortzen i Maibøl. Efter konens død giftede han sig ind på Hans Davidsens gård i Lambjerg, hvor han døde 1814, 79 år gammel. 
1775 – 1796 Hans Jørgensen, søn af Jørgen Hansen, blev i 1775 gift med Marie Hansdatter af Lebøl, datter af tolvmand Jørgen Hansen og Katharine i Lebøl. Hun døde 58 år gammel i 1804, hvorefter Hans Jørgensen i 1804 blev gift med Anne Marie Madsen fra Kegnæs. Hans Jørgensen døde 1816 , 69 år gammel. 
1797 – 1835 Jørgen Jacobsen, synsmand fra Balle, Lysabild Sogn. Han blev gift med formandens datter. Deres søn Hans Jørgensen blev præst. Han studerede i Kiel og blev forberedt til tjenesten af provst Burchardt. 
1835 – 1870 Jacob Jørgensen Jacobsen, synsmand ligesom faderen, men afsat af herredsfoged Lyders for sit danske sindelag. Han var gift tre gange. 
 
2. Lykkegården. 
Dette boel ligger endnu inde i byen. Det hed i ældre tid ”Lykkegården”, hvorfor  
manden i boelet benævnes ”Lykkemanden”, hvilket vi sige ”manden i lykken”. Gården  
brændte i 1816. 
 
1660 – 1674 Peter Jørgensen den yngre også kaldet Jeppes Peter. 
1675 – 1700 Christen Jørgensen. Han døde 1704. I 1694 blev Christen Jørgensens søn gift med Jørgen Jørgensens datter i Maibøl. 
Han havde desuden en søn ved Høruphav, Peter Christensen Lykkemand. 
1700 – 1730 Christen Christensen Lykkemand 
1730 – 1748 Christen Christensen Lykkemand blev 1727 gift med Anna Jørgensdatter af Mintebjerg, som døde kort tid efter brylluppet. I 1729 blev han gift anden gang med Syndet Christensdatter. Han døde 1748, 51 år gammel. 
1748 – 1766 Jørgen Petersen Kaad, søn af boelsmand Peter Christiansen Kaad og Kirsten i Lysabild. Han blev gift med enken Syndet i 1749. Hun døde i 1751, 50 år gammel. I 1752 blev han gift med Anna Nielsdatter fra Maibøl. I 1798 døde opholdsmanden Jørgen Petersen Kaad, 80 år gammel. Han var far til følgende børn: 1. Maren Jørgensdatter. 2. Peter Jørgensen, død 1829. Han var degn på Kegnæs. 3. Niels Jørgensen, død 1803, lærer, Bredsteen, Kegnæs. 4. Jørgen Jørgensen, død 1831, boelsmand Tørrebeck på Kegnæs. 
1766 – 1789 Hans Christensen ( måske en søn Christen Christensen Lykkemand ). I 1763 blev han gift med Maren Jørgensdatter af Maibøl. Hans Christensen døde 1789, 54 år gammel. 
1790 – 1828 Jens Rasmussen, en søn af boelsmand Rasmus Hansen i Maibøl, gift 1789 med Syndet Hansdatter her fra boelet. 
1828 – 1852 Hans Jensen Rasmussen 
1852 – 1870 Jens Hansen Rasmussen. 
 
3. Hans Rasmussens boel i Maibøl. 
 
1660 – 1662 Nør Jørgen Jørgensen 
1662 – 1664 Erik Svin, måske Erik Hansen, der senere kom fra Maibøl til et boel i Miang. 
1664 nævnes Lauritz Svin, vistnok den Lauritz der i januar 1727 lå frosset ihjel mellem Hørup og Maibøl, 81 ¼ år gammel. 
1660 – 1690 Poul Hansen Svin, død 1717, 87 år gammel. 
1690 – 1709 Hans Christensen af Viby (Vibøge) gift 1690 med Anna Poulsdatter af Maibøl. Han døde 1709, 53 ½ år gammel. 
1709 – 1735 Hans Rasmussen, gift 1711 med Karen Hansdatter af Maibøl. Han døde 1735, 56 år gammel. Han havde to sønner: Eftermanden og Hans Hansen, boelsmand i Maibøl (gård nr. 12) 
1736 – 1745 Matthias Christensen fra boel nr. 4 i Maibøl. Gift 1736 med enken Karen Hanses. Han døde 1745, 38 år gammel. 
1752 – 1790 Rasmus Hansen, gift første gang 1752 med Kirsten, datter af Klaus Pedersen Møller i Maibøl. Hun døde 1763, 31 år gammel. Året efter giftede han sig med Kirsten, Jens Pedersen Blads datter fra Lambjergskov. 1792 døde tolvmand Rasmus Hansen i Maibøl, 74 år gammel. Han var til bryllup i Hørup og blev på hjemvejen så betaget, at de måtte have bud hjem efter en vogn til at køre ham videre. To timer efter hjemkomsten døde han ( 23.8.1792). Han havde to sønner: 
1. Boelsmand Hans Rasmussen af første ægteskab. 
2. Boelsmand Jens Rasmussen af andet ægteskab. 
1790 – 1818 Tolvmand Hans Rasmussen gift 1785 med Anne Marie  
Christensdatter fra Hørup. De fik to sønner: Rasmus Hansen,  
boelsmand i Maibøl og Christen Hansen, boelsmand i Miang. 
1819 – 1840 Rasmus Hansen, gift 1812 med Maren, datter af boelsmand  
Thomas Jørgensen Kaad og Syndet Pedersdatter i Miang. De  
fik flere sønner bl.a. boelsmand Jørgen Rasmussen i Miang. 
1850 – 1870 Hans Rasmussen, søn af Rasmus Hansen. 
 
4. Hans Blads boel. 
Boelet ligger inde i byen, men er senere blevet flyttet ned i marken og ligger nu ved siden af gård nr.1 syd for borgervejen. 
 
1660 – 1672 Sønder Hans Jørgensen den yngre. 
1673 – 1690 Jacob Grube 
1690 – 1718 Matthias Christensen der døde 1735, 78 år gammel. 
1719 – 1723 Christen Matthiesen. Han blev gift 1795 med Ellen, datter af  
boelsmand Lars Christensen, Hørup. 
1723 – 1758 Peter Christensen, gift 1723 med Anna Klausdatter af Maibøl. 1758 døde Peter Christensen, 77 ½ år gammel. 
1758 – 1795 Christen Petersen, gift 1758 med Karen Jørgensdatter af Mintebjerg. Gift anden gang 1764 med Syndet Jørgensdatter af Kobbelledet. Han blev gift tredje gang 1772 med Marie Pedersdatter af Ertebjerg og fjerde gang med Sophie, Jacob Møllers enke. År 1817 døde han 83 år gammel. 
1796 – 1815 Hans Nielsen Smed, som blev gift med Anne Christensdatter af Maibøl. Han var fra Hørup smedested. Han solgte gården og drog til Angel. 
1816 – 1818 Tolvmand Jens Rasmussen købte gården, men solgte den igen. 
1818 – 1821 Christian Christiansen Blad den ældre af Lambjergskov. Han havde først fået jord af sin broder til at bygge et hus på i Lambjergskov, men solgte dette igen til broderen og købte så dette boel. 
1821 – 1853 Christian Christiansen den yngre. 
1854 – 1870 Hans Christiansen Blad. Han blev 1868 valgt til kommuneforstander, men ligesom ved boelsmand Jørgen Rasmussen af Miang blev dette valg forkastet af landsråd Matthiesen, idet Hans Christiansen efter hans mening var en udpræget dansk mand. Begge blev 1869 valgt til menighedens ældste. 
 
5. ”Skaartofte”. 
Dette boel lå tidligere inde i byen og kaldes Paradis, og manden benævnes derefter  
Christen i Paradis. Da boelet efter udskiftningen blev udflyttet i marken fik det  
navnet ”Skaartofte”. Stedet har fået navn efter de mange potteskår og urner, som  
fandtes her i gamle dage. Der har sikkert i fordums tid ligget en del kæmpehøje i  
området. Boelet ligger syd for vejen fra Tandslet til Hørup. 
 
1660 – 1664 David Jacobsen / Hans Foged. 
1664 – 1687 Christen Christensen 
1688 – 1689 Peder Nielsen 
1689 – 1692 Matthias Paulsen 
1692 – 1700 Steffen Christensen 
1700 – 1728 Christen Christensen kaldes 1704 i ”Paradiset”. Han døde 1728. 
1728 – 1760 Christian Pedersen. Han blev i 1716 gift med Syndet Christensen af Maibøl. Han døde 1760, 72 år gammel. Hans enke døde 1773, 81 år gammel. 
1760 – 1784 Christen Christiansen Paradis. Han blev 1751 gift med Maren Jørgensdatter af Maibøl. Han døde 1787, 69 år gammel. 
1784 – 1806 Jørgen Christensen Paradis i ”Skaartofte” gift første gang 1777 med Maren, Jens Pedersen Blads datter af Lambjergskov. Hun døde 1785 34 år gammel.. Han blev gift anden gang 1785 med Christine Margrethe Jørgensdatter af Mintebjerg. 
1806 – 1817 Jens Jørgensen Paradis i ”Skaartofte” gift 1806 med Kathrine Marie, datter af Christian P. Melchertsen i Lambjerg. Han byttede med sin svoger i Lambjerg, hvis kådsted han derved fik. Herved kom navnet ”Paradis” over på dette kådsted i Lambjerg. 
1817 – 1818 Niels Christian Melchertsen. Han var født 1773 som søn af Christian P. Melchertsen og Anne Cathrine Nielsdatter i Lambjerg. I 1807 blev han gift med Anna Kirstine Hansdatter af Vollerup. Han døde 1818, 45 ¼ år gammel.  
1819 – 1843 Christian Peder Jensen, en søn af boelsmand Peter Jensen Thomsen i Sundsmark født 1787. Han blev gift med enken efter formanden. Han kaldtes også Christian Peder Paradis og er far til Niels Paradis, boelsmand i Himmark. 
1844 – 1864 Christian Nielsen Melchertsen blev i 1844 gift med Anne Kirstine Kock, datter af boelsmand Christen Pedersen Kock i Lambjerg.  
1868 Jørgen Andersen, boelsmand i Lille Mommark blev i 1868 gift med enken. 
 
6. Boelet ”Røi” eller ” Maibøllerey. 
 
Da dette boel lå inde i byen kaldes det ” På bjerget” , ”Bjerggården” eller  
” Bjergmandsminde”. Manden på gården blev kaldt ”Bjergmanden” = Manden i  
gården på bjerget. Da gården blev udflyttet fik den navnet ”Røi”. Anno 1777 nævnes  
den som ”Roy” ved Maibølle. 
 
1660 – 1691 Hans Jebsen. Død 1691, 62 år gammel. 
1691 – 1715 Jeb Hansen. Død 1715, 53 år gammel. 
1715 – 1732 Jørgen Kaad. Han døde 1732. Han blev 1714 gift med Kirsten Jacobdatter af Maibøl. 
1733 – 1755 Hans Christensen på Bjerget. Han blev i 1733 gift med enken Kirsten Jørgens. Han døde 1755, 60 år gammel, og hun døde  
1778, 85 år gammel.  
1757 – 1782 Hans Jørgensen Kaad også kaldes Hans Jørgensen Bjergmand. Der vides intet med sikkerhed om hans herkomst, men det antages, at han er søn af Jørgen Kaad i Maibøllykke. Han blev 1752 gift med Maren Christensdatter af Maibøl. Hun hængte sig 1782, 47 år gammel. Efter konens død solgte han gården og giftede han sig med Dorothea Matthiesen, som havde været gift med Christian Matthisen i Hopballe. Hun var datter af Peder Jørgensen og Kirsten i Hopballe. Sine sidste leveår tilbragte han hos sønnen Christian, som var smed på Kegnæs, hvor han døde 11.1800. 
Historien om Maren Christensen som hængte sig er beskrevet (givetvis i Keinæs Kirkebog) således ( lidt forkortet): 
En kone hængte sig. 
Den 16 marts 1782 begravedes Hans Jørgensen Bjergmands kone, Maren Christensdatter, Maibøl, som om morgenen den 12 marts havde hængt sig i et anfald af tungsindighed. Hun havde ellers et godt ord blandt alle. Et skikkeligt levned, en brav og flittig hustru. Hun havde i nogle uger, og især efter Jørgen Smed i Mintebjerg døde (begravet den 7.12.1781) været helt dybsindig og mistet troen på sin egen salighed. Jørgen Smed blev fundet død i en lille mose ved Peder Melchiorsens hus ved Kobbelledet. Han var falden på ansigtet i vandet, som ikke var særligt dybt og med hænderne under livet, 59 år gammel. Han var i 1748 blevet gift med Hedvig Marie Christiansdatter (begravet 6.2.1793). Den historie kunne Maren Christensen ikke glemme og omstændighederne 
førte til, at hun tog sit eget liv. Hun var født 1734 og var datter af boelsmand Christen Kock i Lambjerg. 
1782 – 1813 Christen Nielsen fra Dyntved, søn af boelsmand Niels Nielsen Dam købte boelet af formanden. Han blev gift 1774 med Kirsten, en datter af boelsmand Jørgen Jeppesen og Mette Jacobsdatter i Egen. Hun døde 1819. 
Han havde to brødre: Niels Nielsen, boelmand i Dyntved og Jørgen Nielsen, kromand i Dyntved. 
Christen Nielsen døde 1823. 
1813 – 1836 Christen Christensen Nielsen. 
1837 Enken 
1838 – 1860 Rasmus Jensen Rasmussen fra boel 2 i Maibøl (”Lykkegården“) blev gift med enken. 
1860 – 1870 Jørgen Andersen fra Lebøl, en søn af Hans Andersen, arving til tre gårde ( en i Lambjerg, en i Miang og denne gård ). Han lejede gården ud.  
 
7. ”Stennesgård” Peder Blads Boel. 
 
1660 – 1678 Christen Pedersen 
1679 – 1690 Michel Jørgensen død 1691, 76 år gammel 
1690 – 1700 Peder Foged 
1700 – 1710 Klaus Kock, død 1736, 80 år gammel 
1710 – 1747 Peder Christensen Kock, død 1754, 73 år gammel 
1748 – 1787 Hans Pedersen eller Christensen Kock.  
1788 – 1799 Peder Christensen Kock eller Svoger fra Hørup, gift 1776 med Anne Margrethe Christensdatter ved kirken. Han var en søn af boelsmand Christen Pedersen Kock og Anne Marie i Hørup. Han døde 1818, 68 ¼ år gammel. 
1799 – 1805 Christen Pedersen Svoger eller Kock, gift 1800 med Ellen, datter af den gamle smed Christen Christensen i Maibøl. I 1805 døde Christen Pedersen Kock, 27 ½ år gammel. 
1805 – 1842 Hans Nielsen, en søn af gårdejer Niels Christensen Nielsen i Miang, blev 1805 gift med enken. 
1843 ff. Peder Jørgensen Blad af Lambjergskov købte gården i 1843. Han havde forinden haft boelsmand Jørgen Vrangs gård i Egen i forpagtning. Han var gift med en datter af boelsmand Christen Pedersen Kock i Lambjerg. 
 
8 ”Maibøllykke” Hans Davidsens gård. 
Dette boel er udflyttet ved udskiftningen. År. 1782 nævnes ”Mailbøllykke”. 
 
1660 - Hans Jørgensen den gamle, nævnes 1660. 
1661 – 1664 Hendrich Hansen kaldes også Jendse Hansen og var gift med Syndet . De havde en søn, som blev født på boelet. Han tjente først flere steder, lærte så skrædderhåndværket, hvormed han ernærede sig ærligt og kristeligt. 
1664 – 1672 Nis Jessen 
1673 – 1705 Niels Nissen, døde 1706 i Maibøl, 66 år gammel. 
1705 – 1730 Christen Nielsen. Han blev gift 1705 med Karen Hansdatter af Maibøl. Han døde 1752. 77 ½ år gammel. 
1730 – 1764 David Jørgensen, søn af bonde og synsmand Jørgen Andersen og Kirsten. Han blev i 1729 gift med Syndet Christensdatter, datter af Christen Nielsen og Karen Hansdatter. David Jørgensen døde i 1771, 69 ½ år gammel og Syndet døde i 1796, 90 år gammel. De havde følgende børn: 
1. Jørgen Davidsen (overtog gården) 2. Syndet Davidsdatter (død 1768) 3. Kirsten Davidsdatter (død 1812 som fattiglem i Lambjergskov) 4. Karen Davidsdatter (født 1733) 5. Inger Davidsdatter (født 1734) og David Davidsen ( født 1749). 
1764 – 1774 Jørgen Davidsen. Han blev gift første gang 1749 med Maren Hansdatter af Lambjergskov. Anden gang blev han i 1751 gift med Anne Marie Hansdatter fra Maibøl. Han døde 1774, 45 ½ år gammel. 
1774 – 1782 Andreas Christensen Klyne af Tandslet Sogn, gift 1774 med enken. Han døde 1782. 
1782 – 1791 Christen Clausen af Kær gift 1782 med enken. Han var søn af boelsmand Claus Christensen og Birthe i Kær. Han døde 1807, 68 år gammel. 
1792 – 1814 Hans Davidsen. 
1815 – 1842 Jørgen Davidsen. Han døde 1842 af tyfus. 
1842 – 1846 Enken. 
1846 – 1870 Hans Davidsen overtog dette boel i 1846. Han var selv bosat i Lambjerg, hvor han havde fået et boel i forbindelse med sit giftermål. Derfor udlejede han Maibøllykke til :  
Christian Ley fra Kegnæs (1852 – 1862 ) 
Henrik Bladt fra Mommark ( 1862 – 1870 ) 
Broderen Jens Davidsen ( 1870 - ) 
 
9. ”Bjørnmose” , Jørgen Jensens gård i Maibøl. 
Dette boels lå oprindeligt inde i byen, men blev senere udflyttet. Det ligger ikke langt  
fra et boel af samme navn, men som hører til Tandslet sogn. 
 
1660 – 1666 Peder Jørgensen den gamle 
1666 –1700 Jørgen Jørgensen, død i 1715, 80 år gammel 
1700 – 1728 Jens Hansen. Han blev i 1696 gift med Syndet Jørgensdatter og døde i 1728. 
1728 – 1758 Jørgen Jensen 
1758 – 1773 Jens Jørgensen, gift 1758 med Kirsten Christensdatter af Maibøl. Hun var datter af boelsmand Christen Pedersen og Ellen ved Hørup Kirke. Hun døde 1807, 76 år gammel. Han døde 1773, hvor han også benævnes tolvmand, 39 år gammel. 
1773 – 1793 Christen Jacobsen Kock. Han var en søn af boelsmand Jacob Kock og Syndet i Mintebjerg. I 1773 blev han gift med enken, Kirsten Christensdatter. Han døde 1802, 61 år gammel. 
1794 – 1836 Jørgen Jensen var søn af Jens Jørgensen og Kirsten Christensdatter. Han blev i 1783 gift med Marie, en datter af boelsmand Jørgen Elholm og Anne Margrethe i Jestrup. 
1836 – 1867 Jens Jørgensen. Han var synsmand under det nye regime efter 1864. 
1867 – 1870 Jørgen Jensen. 
 
 
10. ”Maibøllykke” Christen Kaads boel. 
 
1660 – 1679 Klaus Jørgensen 
1680 – 1695 Jørgen Christensen. Han døde 1695, 39 år gammel. 
1695 – 1726 Niels Jørgensen Kaad. Han var søn af bonde Jørgen Kaad og Inger. Han var født i Mintebjerg og døde 1726, 57 år gammel. 
1726 – 1760 Jørgen Nielsen Kaad, søn af formanden og født år 1700. Han blev i 1726 gift med Kirsten Christensdatter. Han døde 1779, 69 år gammel. Han havde to sønner: Christen Jørgensen Kaad, boelsmand i Maibøl og Hans Jørgensen Kaad, boelsmand i Lambjerg. 
1760 – 1790 Christen Jørgensen Kaad, søn af formanden og født i 1730. Han blev i 1753 gift med Anne Marie Christensdatter af Maibøl, der døde 1761, 28 år gammel. Han blev gift anden gang i 1761 med Elisabeth Hansdatter af Maibøl, som døde 1802. Christen Jørgensen Kaad døde i 1790, 59 ½ år gammel. 
En datter, Anne Marie, født 1771 og død 1830 blev i 1822 gift med Christian Hansen, Høruphav. 
1790 – 1815 Christen Christensen Kaad. Han blev gift første gang med Anne Marie, datter af gårdejer Christen Jørgensen i Sarup. Han blev gift anden gang i 1815 med Sille Cathrine, datter af Hans Møller, Mommark. 
Christen Christensen Kaad døde i 1827. 
1815 – 1840 Christen Christensen Kaad, søn af formanden. Han blev i 1809 gift med Ellen, datter af boelsmand Hans Jørgensen Smed i Miang.  
Christen Christensen Kaad døde 1868 og hans hustru døde 1852. 
1844 – 1856 Hans Christensen Kaad. Han blev gift med Kathrine Marie, datter af bonde Andreas Nicolaisen Kaad i Mintebjerg. 
1856 – 1867 Enken var ejer af gården i perioden 
1867 – 1870 Christen Hansen Kaad, søn af de forrige ejere. Han blev gift med en datter fra Lambjerglund. En af hans brødre, Andreas Hansen Kaad var boelsmand i Miang. 
 
11. Jørgen Madsens boel i Maibøl. 
 
1660 – 1662 Peter Jensen 
1662 – 1703 Hans Sørensen gift med Ellen, som døde 1715, 80 år gammel. 
Hans Sørensen døde 1713, 82 år gammel. 
1704 – 1730 Søren Hansen gift med Maren, Niels Nissens datter. Søren Hansen døde 1730 og hans hustru 1737, 65 år gammel. 
1730 – 1746 Niels Sørensen gift med Anna Jørgensdatter fra Hørup. 
Niels Sørensen døde 1746, 48 år gammel. Hans enke blev efterfølgende gift med synsmand Jacob Thomsen i Miang. 
Anna Jørgensdatter døde 1755, 58 år gammel. 
Niels Sørensen havde to brødre: Jørgen Sørensen, gårdejer i Hørup og Christen Sørensen, kaadner i Hørup. 
1752 – 1782 Jørgen Nielsen Sørensen gift 1753 med Inger Nisdatter. Han blev efterfølgende gift med Anna Hansdatter Kock. Jørgen Nielsen Sørensen døde 1782. Hans enke stod for boelet 1782 - 1788. Hun døde 1803. 
1788 – 1802 Nis Jørgensen Sørensen. Han blev i 1788 gift med Anna Marie, datter af tolvmand Peter Jørgensen i Mintebjerg. 
Han blev gift anden gang med Mette Kirstine, datter af boelsmand Hans Jacobsen Kock i Hørup. Nis Jørgensen Sørensen døde den 24.11.1802. 
1803 – 1822 Jørgen Petersen Kock fra Lebøllelykke blev 1803 gift med enken, som døde den 24.04.1806. 
1822 – 1861 Hans Nissen Kock, søn af Nis Jørgensen Sørensen blev 1818 gift med Anne Cathrine, datter af synsmand Jørgen Jacobsen i Maibøl. De havde to døtre: Kirsten Marie gift med Jørgen Andresen Hørlykke og Anne Marie gift med eftermanden. 
1861 – 1870 Jørgen Madsen fra Mintebjerg. 
 
12. Andreas Kroghs boel i Maibøl 
 
1660 – 1664 Jørgen Hansen 
1664 – 1672 Christen Nielsen 
1673 – 1680 Hans Jørgensen 
1681 – 1691 Peder Møller. Han døde 1700. 
1691 – 1703 Jørgen Jepsen 
1704 – 1721 Jørgen Hansen 
1721 – 1760 Hans Jørgensen, tolvmand. Han blev 1721 gift med Margrethe Jørgensdatter. Han døde 1767, 72 år gammel, og hun døde 1781, 81 år gammel. 
1760 – 1795 Hans Hansen, den ældre. Han var søn af boelsmand og tolvmand Hans Rasmussen og Karen i Maibøl. 
1796 – 1830 Hans Hansen, den yngre. Han var født i 1755 og gift første gang med Ellen, datter af Peter Christensen ved kirken (død 1788). Gift anden gang i 1789 med Maren Blad, Lambjergskov, der døde 15.7.1844. 
1830 blev gården solgt til Jørgen Andersen Krogh fra Sarup. 
 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening