Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
     Bromølle kro
     Hørup
     Lambjerg
     Majbøl
     Miang
     Mintebjerg
   Kegnæs
   Ketting sogn
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Mintebjerg
Ejerne af gårdene Mintebjerg igennem de seneste 200 år op til midten af 1800-tallet. Baseret på Christian Knudsens notater vedrørende Hørup Sogn på Als samt Christian Maibølls senere rettelser og tilføjelser. Renskrevet, redigeret og hvor der efter årstallet er anført * også gjort tilføjelser af Erik Poulsen, Himmelev, Roskilde i maj 2005. 
 
1. Hans Laves bondegård. ”Hovbjerggård”. 
 
1605 Antagelig Thomas Svin.  
1660 Thomas Svin. Han døde 1704, 81 år gammel. 
1680 – 1700 Jørgen Svin 
1700 – 1737 Jørgen Rasmussen og Dorthe Kirstine Jørgensdatter 
1737 – 1740 Jacob Andersen 
1740 – 1760 Mads Hansen 
1760 – 1783 Andreas Jacobsen, kaldet Jørgensen. Han døde 1783, 48 år gammel. 
1784 – 1799 Frederik Christensen Smed, død 1813. 
1799 – 1805 Andreas Andresen. Han døde 1805, 32 år gammel. 
1806 – 1826 Hans Jørgensen. Han blev gift med enken og sættemand på gården. 
1826 – 1861 Andreas Frederik Andresen. En søn af Andreas Andresen.  
1851 ff. Hans Laue fra Mommark. Gift med formandens datter. 
 
 
2. Jacob Bladts boel – har altid været en fæstegård. 
 
1660 – 1690 Peder Kaad. 
1690 – 1708 Hans Pedersen Kaad. Han døde 1708, 63 år gammel. 
1708 – 1728 Peder Hansen Kaad. 
1730 – 1750 Hans Pedersen Kaad. Han blev i 1713 gift med Syndet Rasmusdatter fra Ertebjerg. Han døde 1776, 92 ½ år gammel. 
1750 – 1755 Peder Hansen Kaad. Han blev 1749 gift med Oved Andersdatter fra Mintebjerg. Han døde i 1755, 38 år gammel. 
1755 – 1786 Enken blev efterfølgende gift med Jørgen Christensen, og senere med Hans Christensen Klausen den ældre, som døde 1793, 65 år gammel. Oved døde ligeledes i 1793, 81 år gammel. 
1786 – 1829 Nikolaj Klausen. 
1830 Hans enke. 
1831 – 1843 Peter Nikolajsen Klausen. 
1843 – 1846 Enken. 
1846 – 1870 Jacob Bladt fra Lysabild Sogn.  
 
3. Peter Matthisen Thomsens boel. 
1660 – 1682 Nis Kock 
1682 – 1728 Peter Kock 
1730 – 1739 Jørgen Kock. Han døde 1739, 54 år gammel. 
1739 – 1781 Jørgen Thomsen. Han blev 1739 gift med enken Oved Jørgens i Mintebjerg. Han blev gift anden gang med Maren Kock, en datter af boelsmand Peter Kock og Anne i Mintebjerg. Han døde 1781 som tolvmand, 78 ½ år gammel. I 1811 døde Maren 90 ½ år gammel. 
1781 – 1811 Peter Thomsen, søn af Jørgen Thomsen og Maren Kock. Peter Thomsen var født 1746 og blev 1775 gift med Kirsten Madses. Han døde 1818, 71 år gammel.  
1811 – 1846 Matthias Petersen Thomsen, sædvanligvis kaldet Petersen. 
1846 ff Peter Matthiesen Thomsen. 
 
4. Hans Bladts boel – har altid været en fæstegård. 
 
1660 – 1695 Jørgen Ibsen eller Jepsen. Han var synsmand og døde 1695, 71 år gammel. 
1695 – 1728 Christen Hansen. Han blev 1693 gift med formandens datter, Anne Jørgens, 
1730 – 1754 Jørgen Christensen Ibsen eller Jørgensen eller ”morfaderen”. Han døde 1754, 58 år gammel. 
1755 – 1766 Jørgen Christensen Møller gift 1755 med enken Kirsten Jørgens i Mintebjerg. 
1767 – 1787 Christen Andersen. Han blev gift med Kathrine Margrethe Petersdatter af Vibøge, Lysabild Sogn. Han døde 1787, 48 år gammel. 
1787 – 1796 Jørgen Thomsen, som blev gift med formandens enke. Han døde 1796, 35 ½ år gammel. 
1796 – 1820 Hans Christian Bladt fra Tandsgård, som 1796 blev gift med enken Kathrine Margrethe Petersdatter. 
1820 – 1853 Hans Hansen Bladt. Han blev gift med Anne Kathrine Kaad, en datter af Andreas Nikolaisen Kaad i Mintebjerg. Hans Bladt og Anne fik to sønner, nemlig eftermanden og boelsmand Andreas Hansen Bladt i Vibøge. 
1853 – 1879 Hans Hansen Bladt gift med en datter af boelsmand Rasmus Hansen i Maibøl. 
 
5. Andreas Kaads bondegård i Mintebjerg. 
 
1572 Nis Hjort, sandemand 
1605 – 1620 Peter Hjort. 
1660 – 1666 Nis Hjort. Han blev gift med Maren Hjort, som i 1692 døde i kirkens våbenhus i forbindelse med gudstjenesten. 
1666 –1708 Jørgen Christensen Kaad gift med formandens datter. Han menes at være kommet fra Hans Kaads gård i Mintebjerg. Han døde 1725, 93 ½ år gammel. 
Børn: 1. Christen Jørgensen Kaad (Eftermanden)  
2. Jens Jørgensen Kaad, som fik et stykke jord ved gården, og blev i 1708 gift med Anne Christensdatter af Majbøl. Han døde 1747, 66 årgammel. 
3. Jørgen Jørgensen Kaad. 
4. Peter Jørgensen Kaad blev i 1716 gift med Ellen Hansdatter i Mintebjerg. Han var født 1687 og døde 1752 ved Høruphav, muligvis sømand. 
5. Hans Jørgensen Kaad gift 1719 med Anna Hansdatter af Maibøl. 
6. Kirsten Jørgensdatter Kaad. 
7. Niels Jørgensen Kaad født 1668, gift 1696 med Anna Pedersdatter. 
1708 – 1733 Christen Jørgensen Kaad fik i 1694 skødet på gården og overtog den efter skiftet. Han blev 1696 gift med Anne Christensdatter af Lebøl. Han døde 1744, 78 år gammel. 
1733 – 1770 Jørgen Christensen Kaad fik 1736 skøde på gården. Han blev 1727 gift med Maren Christensdatter af Mintebjerg. Hun døde 1751. Året giftede han sig med Margrethe Thomasdatter af Mintebjerg, der døde 1754, 32 år gammel. Samme år giftede han sig tredje gang med Kirsten Matthiesdatter af Mintebjerg. Han døde 1776, 73 ½ år gammel. 
I Jørgen Christensen Kaads ægteskaber blev født fire sønner: 
1. Nikolai Jørgensen Kaad, boelsmand i Mintebjerg 
2. Thomas Jørgensen Kaad, boelsmand i Miang 
3. Christen Jørgensen Kaad, død 1754, 24 år gammel. 
4. Jørgen Jørgensen Kaad, død 1766, 29 år gammel. 
1770 – 1800 Nikolai Jørgensen Kaad fik i 1769 skøde på gården. Han blev gift første gang 1769 med Anna Andreasdatter af Mintebjerg. 
Anden gang (1778) med Kirsten Marie, datter af boelsmand Peter Madsen Kock i Lebøl. Han døde 1812, 71 år gammel og samme år døde Kirsten Marie, 57 år gammel. Børn: 
1. Jørgen Nicolaisen Kaad, ugift. 
2. Andreas Nicolaisen Kaad som fik gården. 
3. Peter Nicolaisen Kaad, bonde i Lambjerg. 
1800 – 1837 Andreas Nicolaisen Kaad. Børn: 
1. Peter Andresen Kaad, som fik gården. 
2. Anne Kathrine, gift med boelsmand Hans Bladt i Mintebjerg. 
3. En datter, gift med boels- og synsmand Jacob Jørgensen, Maibøl. 
4. En datter gift med boelsmand Hans Christensen Kaad i Maibøllykke. 
1873 – 1860 Peter Andresen Kaad boede først i Mommark, hvor han friede sig ind på en gård, som var ejet af en enke. 
1860 – 1870 Andreas Kaad. Han var gift med Elisabeth Jacobsen i Maibøl. 
Han døde 14.1.1908, 71 år gammel. 
 
6. Hans Bondes boel i Mintebjerg (tidligere fæstegård) 
 
1660 – 1688 Hans Jørgensen, død 1695, 77 år gammel. 
1689 – 1732 Jens Jørgensen, død 1744, 83 år gammel. 
1732 – 1768 Berthel Jensen, synsmand ligesom sin fader. Gift 1732 med Marie Christensdatter af Mintebjerg, en datter af boelsmand Christen Christensen og Syndet i Lebøl. Berthel døde 1778, 76 år gammel og Marie døde 1799. De havde følgende sønner: 
1. Jens Berthelsen, boelsmand i Lambjerg 
2. Hans Berthelsen, boelsmand i Mintebjerg 
3. Berthel Berthelsen. Han blev gift 1769 med Karen, datter af møller Christen Christensen Kaad og Anne i Hørup og med hende fik han møllen. 
1768 – 1769 Hans Berthelsen gift 1768 med Anna Katharine, en søster til broderens kone. Han døde 1769, 27 år gammel. 
1770 – 1792 Peder Jørgensen, som 1770 blev gift med enken. Han var fra Kegnæs og døde som tolvmand 1792, 54 år gammel. Anna Kathrine født 1743 døde 1811, 67 ½ år gammel.  
De havde to døtre: 
1. Anna gift med bonde Andreas Nikolaisen Kaad i Mintebjerg. 
2. Karen gift med eftermanden. 
1796 – 1828 Peter Hansen Kock. 
1828 – 1867 Peter Hansen Kock. 
1867 – 1870 Hans Christensen Bonde. Før han var gift havde han en gård i Mommark, men fik dette boel i Mintebjerg med konen, hvorfor han flyttede til Mintebjerg. Han var Peter Andersen Kaads stedsøn fra Mintebjerg. 
 
7. Mads Madsens bondegård i Mintebjerg. 
 
1660 – 1678 Christen Hansen 
1678 – 1708 Christen Petersen, død 1708, 52 år gammel. 
1708 – 1717 Enken Elsbeth. 
1717 – 1733 Jørgen Christensen. Han blev i 1717 gift med Anne Christensdatter fra Mintebjerg, men det tog lang tid, før han fik sin moders samtykke til at indgå dette ægteskab. Han døde 1733 i en alder af 49 år. 
1733 – 1756 Nicolai Hansen, som 1733 blev gift med enken, Anne Jørgens, og blev sættemand på gården. 
1756 – 1797 Christen Jørgensen, synsmand. 
1798 – 1828 Mads Jørgensen 
1829 – 1855 Christen Madsen gift med Marie Cathrine, datter af synsmand Jørgen Duus i Vibøge. 
1855 – 1879 Mads Christensen Madsen. I 1869 blev han valgt til kirkeældste. 
 
8. Christen Hansen Kaads bondegård. 
Dette sted har fra gammel tid ligeledes været en ejendomsgård. Navnet Kaad har i  
umindelige tider været nedarvet på denne gård, hvorfor det må formodes, at navnet  
har sit udspring fra denne gård. 
 
1605 Hans Kaad 
1623 – 1666 Christen Hansen Kaad. På gården(e) i den ældste tid hang der over døren et skilt, hvor der var nedskrevet: ” Christen Hansen Kaad, Anno 1623”. Christen Hansen Kaad levede endnu i 1666. Han havde en broder, som fra 1653 var inderste ved præstegården. Christen Hansen Kaad havde følgende sønner: 
1. Hans Christensen Kaad, bonde i Mintebjerg. 
2. Jørgen Christensen Kaad, stamfader til den anden familie Kaad i byen. 
1666 – 1705 Hans Christensen Kaad, død 1715, 79 år gammel. 
1705 – 1728 Christen Hansen Kaad. Han døde 1719, 52 år gammel. 
1728 – 1764 Hans Christensen Kaad. Han blev 1743 gift med Kirsten Jacobsdatter af Mintebjerg. Han døde 1782, 84 ½ år gammel. 
1764 – 1782 Christen Hansen Kaad, født 1731, som en søn af Hans Christensen Kaad og hans første hustru Maren. Han blev gift 1757 med Ellen Jørgensdatter af Lambjerg, der døde 1786, 66 år gammel. Hun var datter af af boelsmand Jørgen Kock og Anne, og en steddatter af boelsmand Klaus Jensen i Lambjerg. 
I 1797 blev han gift igen med enken Kirstine Nikolaisen fra Hørup, som døde 1810. 
1782 – 1810 Hans Christensen Kaad, født 1765 og gift 1788 med Anna, datter af parcelist Nis Kock i Holmgård på Kegnæs. Hans Kaad døde 1810, 44 ½ år gammel. 
1810 – 1815 Christen Hansen Kaad solgte i 1814 den halve del af gården for 1600 Rdl Cour. til sin svigerfader og rejste derefter til Angel. 
1815 – 1844 Hans Christian Elley fra det lille sted, som nu er Hørup Kro. 
1844 – 1877 Hans Christensen Kaad fik steder efter sin morfader og købte i 1870 den frasolgte jord tilbage for 1200 Rdl. Cour. Han var dyrlæge. 
1877 ff Christen Hansen Kaad. 
 
Den anden andel af bondegårdens ejere fra 1814 – 1870: 
1814 – 1837 Jacob Hansen Kock, Hørup 
1838 – 1865 Hans Jacobsen Kock 
1865 – 1870 Jacob Hansen Kock, som solgte andelen og drog til Sundeved, hvor han havde arvet en gård. 
 
9. Jørgen Nissens boel i Mintebjerg 
 
1605 Nis Steffensen 
1660 – 1690 Hans Christensen Grabbe, død 1706 i Mintebjerg , 74 år gammel. 
1690 Den unge Christen Møller 
1690 – 1720 Hans Jensen fra Skovby. Han blev i 1690 gift med Christen Møllers enke. 
1720 – 1756 Nis Hansen fra Skovby. Han blev gift med Kirsten Hansdatter fra Mintebjerg. Han døde 1762, 72 år gammel. 
1756 – 1790 Hans Nissen. Han blev i 1755 gift med Ellen Hansdatter fra Mintebjerg. 
1790 – 1830 Nis Hansen 
1830 – 1870 Jørgen Nissen 
 
10. Boelet i Ryet (Mintebjerg) Jørgen Bladts gård. 
 
1660 – 1690 Hans Hansen. Død 1706, 75 år gammel. 
1690 – 1693 Hans Jebsen 
1693 – 1727 Anders Christensen. I 1693 døde hans første kone, Maren, 33 år gammel. Samme år blev han gift med Eleonora, en datter af Anders Foged i Hørup. Anders Christensen døde 1727. 
1727 – 1756 Peter Christensen Kock blev i 1716 gift med Anne Andersdatter. Han døde 1750, 62 år gammel. 
1756 – 1771 Andreas Petersen Kock. Han blev 1747 gift med Maren Nisdatter Kock, datter af Nis Christensen Kock og Maren Jørgens i Hørup. Hun var født 1724 og døde 1800, 75 år gammel. Andreas Petersen Kock døde 1771, 51 år gammel. 
1784 – 1830 Hans Klausen fra Lambjergslund også kaldet Hans Klausen Kock. Han blev 1778 gift med formandens datter. 
1830 – 1852 Andreas Klausen Kock 
1852 – 1855 Ovennævntes enke.  
1855 – 1865 Hans Klausen. Han døde den 23.12.1865, da han væltede med hestevognen efter en tur til Sønderborg. Han brækkede halsen. 
1866 – 1867 Friederich Jensen Duus fik gården med sin hustru, en søster til formanden. Synsmand, Friederich Duus havde tidligere haft et lille sted ”Lysborg” ved Lysabild Kirke, men friede sig derfra ind på et boel i Skovby. Da hans kone indebrændte ved en brand i Skovby i 1862, fik han et boel i Sundsmark  
(der er nævnes ikke noget om det sker i forbindelse med et nyt ægteskab – Erik Poulsen ). Da preusserne kom til Als i 1864 og Hans Klausen brækkede halsen, fik han også denne gård, som han i 1867 solgte til Jørgen Bladt af Lambjergskov. 
1867 - Jørgen Brandt havde været sættemand på Jørgen Andersens går i Hørup. 
 
11. Jørgen Kocks boel i Mintebjerg. 
 
1660 – 1696 Jacob Jørgensen 
1696 – 1728 Anders Jacobsen blev 1696 gift med Karen Hansdatter af Lebøl. Han døde i 1728. 
1728 – 1747 Enken Karen Anders´. 
1748 – 1763 Jørgen Andersen, som i 1748 blev gift med enken Karen Hansdatter. Han døde 1763, 61 år gammel. 
En af Jørgen og Karens sønner, som hed Jørgen Jørgensen Mintbjerg. Han var skibskaptajn og blev stamfader til slægten Mintbjerg. Han boede ved Fynshav, hvor han i 1782 friede sig til et sted, som familien Mintbjerg ejede igennem lang tid. Han fik følgende børn: 
1. Jørgen Mintbjerg, skibskaptajn ved Fynshav. 
2. Eleonora Elisabeth som blev gift med boelsmand Klaus Hansen Blom i Sjellerup. 
3. Kathrine blev gift med møller Hans Christensen ved Østerholm. 
4. En datter var gift med skibskaptajn Bützau i København. 
En anden af Jørgen Andersens sønner , Andreas Jørgensen overtog i 1784 gården. 
1763 – 1783 Hans Nielsen Sørensen af Maibøl. Han døde 1783, 48 ½ år gammel 
1784 – 1807 Andreas Jørgensen født 1750, som er søn af Jørgen Andersen ( ejer 1748 – 1763 ) og Karen Hansdatter. Han blev i 1779 gift med Maren Christensdatter af Hørup. Han døde 1807, 57 år gammel. Han blev også kaldt Andreas Sørensen efter sin stedfader. 
1807 - 1818 Jørgen Andersen, søn af formanden, blev født 1789 og blev 1800 gift med Anne Dorothea Pedersdatter fra Maibøl. Han solgte boelet og drog til Angel. 
1819 – 1846 Niels Christensen Kock eller Niels Kock. 
 
12. Thomas Thomsens boel i Mintebjerg. En gammel fæstegård. 
 
1660 – 1662 Christen Pedersen. 
1662 – 1666 Jørgen Andersen. Han døde 1714, 90 år gammel. 
1666 – 1678 Jørgen Kock 
1678 – 1688 Thomas Kock 
1688 – 1691 Hans Pedersen 
1691 – 1733 Christen Nielsen. Hans første kone Magdalene døde 1712. Samme år blev han gift med Anna Pedersdatter af Tandslet Sogn, der døde i barselseng 1718. Samme år giftede han sig med Karen Christens`. Han døde 1733, 66 år gammel. Samme år døde hans tredje kone. 
1733 – 1780 Jacob Christensen Kock. Han blev 1732 gift med Syndet Christensdatter af Mintebjerg. Han døde 1787, hvor han var tolvmand. 
1780 – 1784 Christen Kock. Han døde 1784, 51 år gammel. 
1784 – 1796 Christen Kock. 
1796 – 1829 Thomas Christensen. 
1829 – 1866 Christen Thomsen. 
1866 – 1870 Thomas Thomsen. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening