Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
     Bromølle kro
     Hørup
     Lambjerg
     Majbøl
     Miang
     Mintebjerg
   Kegnæs
   Ketting sogn
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Miang
Ejerne af gårdene Miang igennem de seneste 200 år op til midten af 1800-tallet. Baseret på Christian Knudsens notater vedrørende Hørup Sogn på Als samt Christian Maibølls senere rettelser og tilføjelser. Renskrevet, redigeret og hvor der efter årstallet er anført * også gjort tilføjelser af Erik Poulsen, Himmelev, Roskilde i maj 2005. 
 
1. Jacob Jacobsens gård 
 
1660 – 1690 Jacob Jacobsen, synsmand, død 1708, 90 år gammel. 
1690 – 1735 Thomas Jacobsen. Han døde 1744. 
1735 – 1750 Jacob Thomsen. Han blev1724 gift med Anna Hansdatter.  
Han døde 1755. 
1750 – 1770 Jørgen Jensen. Han blev gift 28.10.1755 med enken, Anne  
Marie Jacobs´. 
1770 – 1807 Peder Henriksen. Han blev gift med Ellen Jacobsdatter  
5.11.1773. Han var søn af Henrik Pedersen, en dattersøn af  
Jacob Thomsen.  
1807 – 1809 Jacob Pedersen, døde af blodgang 
1809 – 1829 Christen Christensen, sættemand 
1829 – 1868 Peter Jacobsen 
1868 Jacob Jacobsen. 
 
2. Hans Jørgensen Smeds bondegård. 
Denne slægt har en stærk trang til tungsind, hvorfor en del selvmord har ramt  
familien over tiden. 
 
1660 – 1690 Christen Jørgensen 
1690 – 1718 Jørgen Christensen, døde 1727, begravet Dom. 24 p trin. 
1719 – 1730 Jørgen Steffensen. Han blev i 1723 gift med Kirsten  
Jørgensdatter. Han døde 1747, begravet 11.02.1747. 
1731 – 1755 Jørgen Smed 
1755 – 1805 Jørgen Jørgensen Smed den ældre. Han blev gift 17.09.1749  
med Ellen Hansdatter fra Miang. Han døde 1792, begravet  
17.06.1792. 
1806 – 1846 Jørgen Jørgensen Smed den yngre. Han blev den 30.10.1781  
gift med Bodil Thomasdatter. 
1846 – 1870 Hans Jørgensen Smed. Han havde en broder, der friede sig ind  
på Jørgen Lorentzens gård i Lambjergskov, men i tungsind tog  
sig selv af dage. En anden broder var Berthel Jørgensen Smed,  
gårdejer i Ulkebøl. 
 
3. Andreas Kaads gård 
En fæstegård. I helt gammel tid en junkergård. 
 
1660 – 1664 Christen Kock eller Brun 
1664 – 1680 Niels Matzen 
1680 – 1718 Lauritz Tecker. Han er født 1654 og døde i 1727, 73 år  
gammel. Begravet Dom. 13 p.trin. 
1719 – 1760 Jørgen Lauritzen eller Tecker. Han blev i 1709, Dom. 24 p.trin 
gift med Maren, Claus Berthelsens datter. Han døde 1763,  
begravet 6.12.1763. 
1760 – 1790 Laust Jørgensen. Han blev gift første gang med Margrethe  
Hansdatter fra Mjang. Han blev 17.02.1746 gift anden gang  
med Margrethe Hansdatter fra Majbøl.. Han  
døde 1789, 70 år gammel  
1790 – 1812 Jørgen Laursen. Han blev i 1782 gift med Maren Jacobsdatter  
fra Høruphav. 
1812 – 1814 Ovennævntes enke 
1815 – 1850 Hans Lorentzen. 
 
4. Tomhave – en gammel fæstegård. 
Tomhave nævnes første gang i kirkebogen 1780, da Hans Rasmussen, inderste hos 
Jørgen Christensen den 25.6.1780 fik sin datter Anne Marie døbt. Desuden nævnes  
gården i de gamle jordebøger gerne som nr. 7 eller 9 i rækken. 
 
1660 – 1664 Christen Jørgensen eller Thorsen 
1664 – 1672 Christen Klausen 
1673 – 1700 Erik Hansen fra Majbøl. Død 1717, 90 år gammel. 
1700 – 1730 Jørgen Hansen 
1731 – 1747 Christen Pedersen.  
1748 – 1757 Christen Hansen. Han døde 1757 
1757 – 1789 Jørgen Christensen i Tomhave blev første gang gift den  
9.11.1756 med Dorothea Jacobsdatter. Han blev gift anden  
gang i 1789 med Christian Snedker datter fra Krumom, men  
døde samme år Efter hans død blev hun gift med Jørgen  
Jørgensen Kock. 
En af Jørgen Christensen sønner, Christian Jørgensen blev 
den 11.9.1789 gift i Ketting Kirke med Anne Kirstine  
Hansdatter fra Krumom. 
1789 – 1819 Jørgen Jørgensen Kock, sættemand på gården. En meget høj  
og svær mand. 
1820 – 1849 Jørgen Christensen 
1853 – 1870 Christian Jørgensen Tomhave.  
 
5. Jørgen Nielsens gård i nedre by. 
Tidligere fæstegård. I jordebøgerne gerne nr. 3 eller 4 i rækken. 
 
1660 – 1685 Jørgen Kock. Han døde 1693, 85 år gammel, begravet 
23.8.1693. 
1685 – 1700 Niels Kock 
1700 – 1720 Christen Nielsen. Tolvmand Christen Nielsen døde 1720. 
1720 – 1730 Niels Christensen. Han blev gift 1.11.1710 med Karen  
Jørgensdatter fra Lambjerg. 
1731 – 1740 Jørgen Kock 
1740 – 1783 Niels Thomsen født 1710. Han var en søn af boelsmand  
Thomas Christensen. Den 3.11.1741 blev han gift med Maren  
Hansdatter. Hun var født 1714 i Hørup og døde 16.5.1773.  
Han døde den 6.6.1773 , 63 år gammel. 
1784 – 1786 Niels Nielsen. Han blev den 7.10.1774 gift med Dorothea  
Christensdatter fra Hørup, en datter af boelsmand Christen  
Hansen Lassen. Han døde 1785, 33 år gammel, begravet  
26.12.1785. Enken blev gift med Christen Christensen  
Nielsen. 
1787 – 1796 Christen Christensen Nielsen. Han var søn af Christen  
Nielsen og Syndet i Miang. Han døde den 24.11.1796 og to  
dage efter den 26.11.1796 blev enken, Dorothea gift med 
Peder Jørgensen. 
1797 – 1806 Peder Jørgensen, sættemand 
1806 – 1815 Niels Nielsen. Han blev den 7.10,1774 gift med Dorothea  
Christensdatter fra Hørup, en datter af boelsmand Christen  
Hansen Lassen. 
1830 – 1860 Niels Nielsen 
1866 Jørgen Nielsen 
 
Christian Maibøll gør opmærksom på, at ovennævnte ikke er helt i overensstemmelse med rækkefølgen i de gamle tiendebøger, som viser: 1. Jørgen Kock, 2. Niels Kock, 3. Hans Nielsen, 4. Jørgen Christensen Kock (forpagter), 5. Niels Thomsen og herefter er i overensstemmelse med ovenstående. 
 
6. Jørgen Blads bondegård. En af de ældste gårde. 
 
1660 – 1664 Jep Hansen 
1664 – 1685 Jørgen Jebsen 
1685 – 1700 Jeb Christensen. Han døde i december 1726, begravet  
1.1.1727. 74 år gammel. 
1700 – 1730 Niels Nielsen. Han blev Dom. 24 p.trin. 1706 gift med Ellen  
Jørgensdatter. Han døde 1721, 44 år gammel og blev begravet 
i november måned. Ellen giftede sig i 1722 med Hans  
Christensen Kock. 
1731 – 1740 Hans Christensen Kock. Han var vistnok en søn af Christen  
Kock i Hørup. 
Da han første kone døde, blev han efterfølgende gift med Syndet Thomasdatter af Miang. Han døde 1766. 
1740 – 1760 Christen Thomsen. Han var en søn af gårdejer Thomas  
Christensen (Michelsen) og Kirsten Stephansdatter i Miang.  
Han blev gift med Birthe Nielsdatter af Miang den 7.11.1738. 
1760 – 1770 Lars Jensen 
1770 – 1783 Thomas Christensen. Han blev den 15.07.1767 gift med Marie 
Nielsdatter. Han døde 1778, og året efter blev enken gift med 
Hans Jørgensen Smed fra gård nr. 2 
1784 – 1798 Hans Jørgensen Smed 
1799 – 1824 Jørgen Petersen fra Kegnæs ( en fordrukken mand), som den  
7.10.1796 blev gift med Maren, datter af Thomas Christensen 
og Marie. 
1825 – 1854 Christen Jørgensen Blad af en slægt fra Lambjergskov. 
 
1854 – 1870 Jørgen Christen Blad. 
 
7. Jørgen Jacobsens gård – tidligere fæstegård. 
 
1660 – 1672 Jørgen Tecker 
1672 – 1710 Hans Tecker. Han døde 1727, begravet 2. påskedag, 85 år 
gammel. 
1710 – 1750 Hans Hansen Tecker. I 1713 Dom. 15 p.trin blev han gift med  
Anna Jørgensdatter, som sikkert var fra Asserballe, hvor  
trolovelsen fandt sted. Han døde 1754 , 77 år gammel. Han  
havde en broder Jørgen Hansen Tecker, der døde 1734. 60 år  
gammel. 
1750 – 1775 Hans Tecker. Han døde 1781 og blev begravet den 29.8.1781. 
1775 – 1802 Jørgen Hansen Tecker den ældste. 
1802 – 1830 Jørgen Hansen Tecker den yngste. 
1831 – 1842 Jørgen Christensen Kock. Han var blot forpagter af Jørgen 
Teckers boel, som tilhørte den næste mand. 
1843 – 1860 Christian Jacobsen 
1861 – 1870 Jørgen Jacobsen. 
 
8. Matthias Matthisens gård – en gammel fæstegård. 
 
1660 – 1664 Christen Michelsen 
1664 – 1690 Christen Thomsen. Han blev født 1622 og døde 1695.  
Begravet 10.03.1695. 
1690 – 1735 Thomas Christensen. Han blev født 1662 og blev Dom. 22 p  
trin 1711 gift med Kirsten Stephansdatter fra Miang, en datter  
af Stephan Smed. Hun døde 1715, 29 år gammel. Han giftede  
sig igen Dom. 22 p.trin 1716 med Inger Jørgensdatter. Han  
døde 1737 og blev begravet den 14.6.1737. 
1735 – 1748 Hans Thomsen. Han blev født 1696 og døde 1757, begravet  
Dom 13. p.trin. 
1748 – 1763 Stephan Jørgensen. Han kom fra gård nr. 2 i Miang, Hans  
Jørgensen Smeds gård. Han blev den 3.1.1755 gift med Anne  
Marie Hansdatter. Han døde 1764 og blev begravet Dom 18 p  
trin. 32 år gammel. 
1764 – 1802 Peder Paulsen (Jørgensen). Han stammede fra Pommersgård i  
Lysabild og var en søn af Paul Paulsen og Syndet. Han giftede  
sig den 10.10.1765 med enken Anne Marie Stephans`, som  
døde i 1774. Samme år den 21.7 giftede han sig med Karen  
Thomasdatter fra Miang, som døde 1778. Den 9.10.1778  
giftede han sig med Anne Marie Rasmusdatter fra Hørup, som  
døde 1790. Året efter blev han gift for fjerde gang med Anna,  
enke efter Jørgen Iversen fra Mintebjerg. Hun døde 17.5.1812. 
Peder Paulsen døde den 14.08.1817. 
1802 – 1821 Stephan Pedersen 
1822 – 1827 Hans Pedersen Kock 
1828 – 1855 Hans Henrik Schmidt 
1856 Enken 
1856 – 1869 Matthias Matthiesen Esbensen fra Tandslet. Han tog livet af 
1870 sig selv og hans enke giftede sig efterfølgende med Jørgen  
Andersen fra Lambjerg. 
 
9. Jørgen Nielsens gård i øvre Miang. Tidligere fæstegård. 
 
1660 – 1685 Nisa Kock 
1686 – 1700 Jørgen Kock 
1700 – 1711 Niels Jørgensen Kock. Han døde 1711 fra kone og 3 børn af  
en smitsom sygdom, 52 år gammel. De tre børn var: 
Johan Nielsen født 1691. Boelsmand i Sebbelev. 
Peder Nielsen, smed i Miang gift med Dorothea, enke efter  
Peder Degn i Hørup. 
Christen Nielsen, født 1701. Smed i Hørup. 
1711 – 1720 Hans Nielsen. Han blev Dom. 10 p.trin 1712 gift med Marie  
Andersdatter. Han døde 1722, begravet i december måned. 
1720 – 1747 Jens Christensen 
1749 – 1783 Christen Nielsen 
1784 – 1810 Niels Christensen 
1810 – 1841 Jørgen Nielsen 
1841 – 1868 Niels Christensen Nielsen 
1868 – 1870 Jørgen Nielsen, som tidligere havde været til søs og i en  
periode havde opholdt sig i Amerika. 
 
Christian Maibøll gør opmærksom på, at ovennævnte ikke er helt i overensstemmelse med rækkefølgen i de gamle tiendebøger, som viser: 1. Nisa Kock, 2. Christen Nielsen, 3. Niels Christensen, 4. Jens Christensen, som måske kun er sættemand eller forpagter på gården 5. Christen Nielsen og herefter er i overensstemmelse med ovenstående. 
 
10. Hans Andersens enkes gård (tidligere fæstegård). 
 
1660 – 1664 Hans Thomsen 
1664 – 1675 Peder Jørgensen Svin 
1675 – 1688 Morten Christensen. Han døde 1707, 77 år gammel. 
1688 – 1700 Peder Christensen. Han blev Dom. 13 p. trin gift med Syndet Stephansdatter. Peder Christensen døde i 1696, 42 år gammel efter et fald fra en abild. Han blev begravet Dom. 16. p.trin 1696. Enken giftede sig i 1697 med Jørgen Nielsen, der døde i 1729. 
1700 – 1730 Jørgen Nielsen 
1731 - Jørgen Nielsens enke 
1732 – 1761 Peder Jørgensen. Han døde 1761 og blev begravet den 1.10.1761. Hans hustru (nr. 2) Syndet giftede sig Christen Hansen Kock fra Miang. 
1761 – 1793 Christen Hansen Kock 
1794 – 1810 Peder Christensen Kock 
1810 – 1849 Peder Pedersen Kock. Han var en meget rig mand. Han havde ingen børn. Hans brødre var Christen Pedersen Kock, boelsmand i Lambjerg og Hans Pedersen Kock i Miang. 
1860 – 1870 Hans Andersen, boelsmand i Lebøl fik gården med sin kone, der var datter af Christen Pedersen Kock i Lambjerg. Foruden sin egen gård i Lebøl, hvor han boede, fik han således også to med konen. En i Lambjerg og en i Miang., som senere gik i arv til deres sønner. 
1860 – 1870 Jørgen Hansen Svin af Saruphav i Lysabild var i denne periode forpagter på gården. 
 
11. Julemosegård. Denne gård blev udflyttet 1819 og opført på marken ned efter Mailedet og fik navn efter stedet. Det var en tidligere fæstegård, som oprindeligt lå lige bagved smedien ikke langt fra Jørgen Rasmussens boel. Peter Jahn har nu et lille hus på gårdens forrige plads.  
1660 – 1685 Thomas Jørgensen 
1686 – 1718 Christen Michelsen. Han døde 1715 , 72 år gammel.  
1719 – 1731 Thomas Christensen eller Michelsen. Han blev i 1716 gift med Inger Jørgensdatter. Han døde 1748. 
1732 – 1756 Thomas Hansen eller Christensen, den gamle. Han blev 1739 gift med Anna Hansdatter. Han døde 1780. 
1757 – 1783 Christian Thomsen født 1718 i Hørup og døbt 18.8.1718 Han blev den 7.11.1742 gift med Maren Nielsdatter. Han døde 14.4.1776. 
1784 – 1806 Thomas Christiansen. Han blev 1766 gift med Ellen Nielsdatter. 
1806 – 1827 Christian Thomsen 
1828 – 1849 Niels Hansen Kaad, en søn af bonde Hans Christensen Kaad og broder til Christen Hansen Kaad i Mintebjerg og Hans Hansen Kaad, boelsmand og stænderdeputeret i Tandsgård, Tandslet sogn. 
1849 – 1870 Christian Nissen Kaad. 
 
12. Jørgen Rasmussens gård – i ældste tid en junkergård, senere en fæstegård. 
 
1660 – 1700 Hans Michelsen 
1700 – 1720 Hans Hansen eller Michelsen. Han døde 1727 i Miang 88 år gammel. 
1720 – 1747 Hans Hansen. Han blev 1703 gift med Karen Jacobsdatter fra gård nr. 1. Han døde 1738, 64 år gammel. 
1748 – 1783 Thomas Hansen den unge. Han blev gift første gang den 9.7.1739 med Anna Hansdatter, som døde i 1759. Den 7.07. 1759 blev han gift anden gang med Kirsten Hansdatter, som var født 1727 i Lebøl, Tandslet sogn, datter af Hans Jensen og Anne. Hun døde 1804, 77 år gammel. Deres søn Jacob Thomsen, som opholdt sig i mange år i København, hvor han studerede ved universitetet og hofpræst Christianus Institut ( Hørup Kirkebog). Senere blev han bankmand. En af hans sønner blev viceinspektør i i Slesvig, men blev fordrevet i 1864. 
Thomas Hansen døde 1780, begravet den 26.7.1780, 64 år gammel. 
1784 – 1810 Hans Thomsen. En søn af formanden og var født 1745. I 1778 den 19.7 blev han gift med Anna Nielsdatter. Han døde 6.4.1807. 
1810 – 1818 Thomas Jørgensen Tecker. 
1819 – 1839 Niels Hansen 
1840 – 1844 Niels Hansens enke 
1844 – 1870 Jørgen Rasmussen af Maibøl, en søn af boelsmand Rasmus Hansen samme sted. 
13. Hans Christian Nissens gård 
 
1660 –1672 Thomas Hansen 
1673 – 1690 Rasmus Thomsen. Han døde 1695, 57 år gammel, begravet 2. påskedag. 
1690 – 1718 Hans Christensen. Han blev i 1696 gift med enken Karen, der døde 1719. Efter sin kones død besvangrede han i overgiven drukkenskab sin halvtåbelige steddatter, Syndet Rasmussen og blev for denne afskyelige dåd jaget i landflygtighed med sin anden stakkels hustru Anna Hansdatter fra Miang. 
1719 – 1750 Niels Rasmussen. Han blev i 1715 gift med Maren Thomasdatter. Han døde 1745. 
1751 – 1783 Jacob Rasmussen eller Nielsen (vistnok den samme). Han (Jacob) blev den 30.6.1756 gift med Elsbeth Jørgensdatter fra Mintebjerg. 
1784 – 1797 Thomas Jørgensen Kaad fra Mintebjerg, som er søn af Jørgen Christensen Kaad og Margrethe samme sted, født 1754. I 1782 gift med Maren Jacobsdatter fra Miang ( Ingen børn). Hun døde 1786 27 ½ år gammel. Han blev gift anden gang med Syndet, datter af synsmand Peter Christensen, Hørup med hvem han havde to døtre. Den ældste blev gift med boelsmand Rasmus Hansen, Maibøl, den anden datter blev gift med Rasmus Hansens broder, Christen Hansen, der fik gården. 
1797 – 1823 Jørgen Christensen Nissen Kock  
1824 – 1849 Christen Hansen, Maibøl ( Søn af boelsmand Hans Rasmussen, Maibøl). Christen Hansen var tilknyttet hertuginden på Augustenborgs jægerkorps og blev med flere andre taget til fange i fægtningen ved Sehested. Fangerne blev transporteret bort gennem Holsten og Mecklenburg til Pommern. Han var anbragt på en transportvogn, som også indeholdt noget bytte deri blandt nogle tønder med penge. Det lykkedes for ham at lave et hul i en tønde og flydte lommerne med penge. Derefter fandt han også lejlighed til at undkomme og skulle have lovet sig selv, at kunne han komme vel hjem, da ville han hver søndag, hvor han var i kirke give en skilling til de fattige. Det menes, at han nød godt af de penge i den tid, han var på gården. 
Det samme er også fortalt om Jørgen Andersen fra Hørup, men han fik nok ikke så meget. 
Således fortælles det, men om det er sandt er en anden sag !. 
1849 – 1870 Hans Christensen Nissen. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening