Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
   Kegnæs
   Ketting sogn
     Ketting
     Gammelgaard
     Bro
       1. Boel
       2. Boel
       3. Boel
       4. Boel
       5. Boel
       6. Boel
       7. Boel
       5. Kåd
       9. Kåd
       10. Kåd
       11. Inderstested
       12. Hjulmandsstedet
       13. Inderstested
       14. Inderstested
       15. Inderstested
       16. Inderstested
       17. Inderstested
       18. Inderstested
       19. Inderstested
       20. Kåd
       21. Hus
       22. Inderstested
       23. Inderstested
       24. Kåd
       25. Inderstested
       26. Kåd
       27. Kåd
       28.
       29.
       30.
       31.
       32. Kåd
     Blæsborg
     Kettingskov
     Sebbelev
     Gundestrup
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
4. Boel
Chr Knudsen XI side 100, 208-209. Renskrevet 19 nov 2005 af Hans Christian Wrang, der har tilføjet yderligere oplysninger, kirkelige handlinger og børn især til nr 3, 4, og 5.  
 
 
1. 1708 – 22 Christen Christensen Snedker. Født ca. 1719 – Charlotte Marie Christens Datter. 1740 var sal. Christ. Snidkers Datter Fadder hos Peder Jørgensen Brun i Bro. Christen Christensen Snedkers enke Maren Christens blev vistnok anden gang gift med  
 
2. Klaus Pedersen 1730. Begr. d. 19 jan. 1742 – Claus Pedersen af Bro – 48 år. Begr. d. 14 apr. 1765 - Marie Clauses i Broe – 83 år. Charlotte Christens D. fra Bro maa have været arving til Bolet. Døde 1744 gl. 24 Aar 2 Md. Hun blev 1743 g. m.  
 
3. Hans Lauritzen var døbt 29 jan. 1716 i Atserballe. Hans Forældre var Lauritz Ernstsen og Marie Hans Datter gift i Asserballe den 11 aug. 1709. Forlovet den 19 jan. 1743 og gift den 1 mar. 1743 – Hans Lauritzen af Atserballe og Charlotte Christens Datter af Bro. Begr. d. 9 jan. 1744 – Charlotte Marie, Hans Lauritzens Hustru af Bro – 24 år 2 mdr. Gift den 12 jun. 1744 – Hans Lauritzen af Bro og Maren Matz Datter fra Ulkebøl. De må være blevet forlovet i Ulkebøl, hvor hendes far Mads Hansen var Boelsmand. Begr. d. 30 aug. 1752 – Hans Lausen af Bro – 36 år. Maren Matz D. af Ulkebøl. Hun døde 1778 gl. 55 Aar. Efter sin første Mands død ægtede hun igjen 1753 Christian Christensen Elley af Tandslet Sogn, se nedenfor. 
 
a. Døbt den 24 jan. 1745 – Hans Lauritsens Søn af Bro – Mads. Holdt – Mats Hansen af Ulkebøl – Faddere - Zeboth Smed af Ketting – Nicolay Lauritzen af Atserballe – Sander Møller Svend ved Blæsborg – Christian Eriksens Hustru af Bro – Jens Molts Hustru af Ketting – Mats Bertelsens Datter af Sebbelev. 
 
b. Døbt den 4 dec. 1746 – Hans Lauritsens Datter af Bro – Charlotte Marie. Holdt – min Hustru, Catharina G. Thomsen – Faddere – Jacob Smed af Seblev – Ernst Lauritsen af Atserballe – Peter, Claus Ernstes Søn ved Blæsborg – Hans Pedersen Møllersvend ibid – Christian Berthelsens Hustru af Sebbelev – Hans Eriksens Hustru af Ketting – Dorthe Sophie Laurits Datter af Atserballe – Anna Matzes Datter af Ulkebøl. Begr. d. 29 okt. 1747 – Charlotte Marie – Hans Lauritsens Datter af Bro 11 mdr. 
 
c. Døbt den 18 maj 1749 – Hans Lauritzens Søn af Bro kaldet – Hans. Holdt - Hans Berg, Prints Æmelius Kammertjener på Augustenborg – Faddere – Peder Jørgensen ?? , Kudsk ibid – Marcus Kromand ibid – Sal. ?? , Skrædder i Bro – Jeans Hertugens Koks Hustru på Augustenborg – Dorthe Louise Oldfrue ibid – Ane Magdalene Peders Datter, Vaskepige ibid. 
 
d. Døbt den 4 maj 1751 – Hans Lauritzens Datter af Bro kaldet – Christiana Charlotte Ulrica. Holdt – Ellen Smeds Datter, Vaskepige, for Hertuginden af Glücksborg – Faddere – Hans Henrich Møller på Blæsborg – Hans Drejer af Bro – Jørgen Andersen Foged på Augustenborg – Amon Sannes, Bøssemager ibid – Anne Jacobs af Sebbelev – Anne Sophie Thomses af Augustenborg – Marie Hans Datter af Ketting – Louise Matz Datter af Bro. 
 
 
4. Christian Christensen Elley af Tandslet Sogn, der blev Sættemand, og ved hvem dette navn først er indbragt paa stedet. Forlovet d. 12 jan. 1753 – Christian Christensen af Tandslet Sogn og sal. Hans Lausens Enke Maren Hanses af Bro. Gift d. 8 sep. 1753 Christian Christensen og Marie Hanses af Broe. Begr. d. ? apr. 1768 – Christian Elley i Broe – 50 år. Begr. d. 25 jan. 1778 – Christen Elleys Enke i Broe – 55 år. 1780 døde Christen Hansen Elley af Kettingskov gl. 50 Aar, maaske af samme Familie.  
 
e. Døbt den 14 jul. 1754 – Christian Christensens Søn i Broe – Christian. Holdt – Anders Hansen i Tandslet – Faddere – Christian Kyed i Broe – Peder Myller? – Hans Kudskes Hustru. 
 
f. Døbt den 13 jun. 1756 – Christian Christensens Søn i Broe – Jürgen. Holdt – Fyrbøder Bandix fra Augustenborg – Faddere - Peder Brun ibid – Jørgen Berthelsen i Sebbelev – Peder Ernstes Hustru på Blæsborg – Marie Smeds i Ketting. 
 
g. Døbt den 15 nov. 1759 – Christian Christensens Datter i Broe – Cathrine Marie. Holdt – Mad. Petræus på Gunstrup – Faddere – Marcus Nielsen på Augustenborg – Christian August Olsen ibid – Sophie Hansen i Ketting – Marie Lars Datter ibid. 
 
h. Døbt den 28 jun. 1761 – Christian Christiansens Datter i Broe – Maria. Holdt – Peder Smeds Kone i Ketting – Faddere – Christen Mathiesen i Sebbelev – Christian Jacobs – Sophie Christians ibid. 
 
i. Døbt den 30 dec. 1764 – Christian Christensens Datter I Broe – Anne Cathrine. Holdt – Hans Snedkers Datter ved Krumom – Faddere Jørgen Brun I Broe – Christen Jørgensen – Dorthe Sørrens – Ane Marie Peders Datter. 
 
 
5. Mads Hansen, med tilnavn Elley, som han optog efter sin Stedfader, var en Søn af Hans Lauritzen og døbt den 24 jan. 1745 –Forlovet den 5 nov. 1768 – Mads Hansen i Broe og Marie Peders Datter i Sebbelev. Gift den 19 jan. 1769 – Mads Hansen og Marie Peders i Broe. Mari Peders D. af Bro, Døbt den 2 okt. 1749 – Peder Jørgensens Datter af Sebbelev – Maria en Søster til Boelsmand Karl Petersen. Død d. 20 nov. 1802 og begr. d. 25 nov. – Mads Elley af Bro – 57 år. Død d. 3 apr. 1823 og begr. d. 8 apr. – Maria Elley Enke på et Boel i Bro – 71 år. De havde flere Sønner, der have udbredt navnet - Hans Elley i Bro - Peder Elley, Gartner i Roeskilde – Jørgen Elley, Høker i Broager, hvis Sønner er i Flensborg – Christian Elley, Jæger og Laqey hos Hertugen af Augustenborg. 
Børn: 
a. Døbt den 24 dec. 1769 – Mads Hansens datter i Broe – Maria. Holdt – Maria Aagesen på Gunstrup. – Faddere – Peder Jørgensen i Sebelev – Hans Hansen i Bro – Ane Marie Jørgens ibid. 
b. Døbt den 16 nov. 1771 – Mads Hansens Søn i Broe – Hans. Holdt – M. Momsen på Augustenborg – Faddere – Christian Hansen i Broe – Hans Christiansen – Karen Hansens ibid – Maria Nielses i Blegebech. 
c. Døbt den 13 jul. 1774 – Mads Hansens Søn i Broe – Peder. Holdt – Peder Jørgensen i Sebbelev – Faddere – Jørgen Pedersen i Broe – Carl Pedersen ibid – Maria Peders i Ketting – Anna Margrethe Hans Datter på Blæsborg. Begr. d. 23 okt. 1774 – Mads Hansens Søn Peder af Broe 13 uger. 
d. Døbt den 31 dec. 1775 – Mads Hansens Søn i Broe – Peder. Holdt – Peder Jørgensen i Sebbelev – Faddere - Hans Christian Ulrich i Broe – Erich Hansen – Maria Hanses – Ellen Peders D. ibid. 
e. Døbt den 20 mar. 1778 – Mads Hansens Datter i Broe – Anna Maria. Holdt – Kromand Petersens Hustru i Broe Mølle – Faddere – Claus Christensen – Hans Jørgensen ibid – Ellen Thomsens ved Krumom – Ana Margrethe Peders i Ketting. 
f. Døbt den 22 apr. 1781 – Mads Hansens Søn i Bro – Jørgen. Holdt – Jørgen Pedersen i Sebbelev – Hans Christensen ibid – Andreas Thomsen af Kettingskov – Friderica Jørgens Datter i Sebbelev – Mette Maria Jørgens Datter ibid. 
g. Døbt den 16 maj 1784 – Mads Hansens Datter i Bro – Charlotte. Holdt – Maria Hanses ibid – Faddere Hans Erichsen – Peder Jørgensen – Maren Jørgens – Anna Maria Claus Datter ibid. 
h. Døbt den 8 mar. 1789 – Mads Hansen og Maria af Broe deres Søn – Mads. Holdt – Hans Ericksen af Broe – Faddere – Karl Pedersen ibid – Hans Clausen ibid – Margrethe Pedersen ibid – Maria Jørgens ibid. 
i. Døbt den 16 okt. 1791 – Mads Hansen Elley og Maria Pedersen af Broe deres Søn Christian. Holdt – Jørgen Clausen ibid – Faddere – Peder Jørgensen ibid – Hans Madsen Grav ibid – Cathrine Jebsen ibid – Maria Mads Datter ibid. 
 
Soenderborg, Als Sønder, Ketting, Broe, Gute Augustenburg, , , 3, FT-1803 
Maria Elley, 53 , Enke, Hausmutter, Hufner,  
Jürgen Elley, 22 , Ugift, Ihr Kind, Landsoldat,  
Charlotte Elley, 19 , Ugift, Ihr Kind, ,  
Matz Elley, 14 , Ugift, Ihr Kind, ,  
Christian Elley, 12 , Ugift, Ihr Kind, ,  
Hans Christian Vogt, 19 , Ugift, Dienstjunge, ,  
Margaretha Clauses, 21 , Ugift, Magd, , 
 
 
6. Hans Madsen Elley f. 1771 og død 18… Han blev g. m. Anne Eriksen, D. af Slagter Hans Eriksen i Ketting og døde 18… 
Soenderborg, Als Nørre, Egen, Dorf Dünnewith, , , 19, FT-1803  
Hans Matzen Ellei, 32 , Gift, Hausvater, Heurer einer Hufe,  
Anna Hansen, 26 , Gift, seine Frau, "-",  
Maria Ellei, 3 , Ugift, ihre Kinder, "-",  
Anna Marie Ellei, 1 , Ugift, ihre Kinder, "-",  
Christian Matzen Ellei, 12 , Ugift, Bruder des Hausvaters, "-",  
Louise Hansen, 24 , Ugift, Dienstmagd, "-",  
Jürgen Kjärbölling, 27 , Ugift, Logirender, Schullehrer,  
Nicolai Lind, 69 , Gift, Abnamemann, von Abname,  
Anna Jürgens, 77 , Gift, seine Frau, von Abname,  
Elsabe Lind, 37 , Ugift, ihre Tochter, "-", 
 
7. Mads Hansen Elley f. 18… g. m. Anne Marie Kok fra Tomhave ved Miang. Hertugen havde flere gange for med ham om at overlade ham sit Boel imod at faa erstatning i Madesskoven? ved Spang. Hertugen ville da have lagt Grunden til Gunstrup.  

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening