Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
   Kegnæs
   Ketting sogn
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
     Notmark
     Hundslev
     Rumohrsgaard
     Lillemølle
     Almsted
       1. Boel
       2. Inderstested
       3. Inderstested
       4. Inderstested
       5. Kåd
       6. Sted
       7. Boel
       8. Kåd
       9. Inderstested
       10. Kåd
       11. Boel
       12. Kåd
       13. Inderstested
       14. Kåd
       15. Sted
       16. Inderstested
       17. Boel
       18. Inderstested
       19. Kåd
       20. Kåd
       21. Boel
       22. Kåd
       23. Kåd
       24. Inderstested
       25. Boel
       26. Inderstested
       27. Sted
       28. Sted
       29. Boel
       30. Kåd
       31. Boel
       32. Inderstested
       33. Inderstested
       34. Sted
       35. Inderstested
       36. Boel
       37. Inderstested
       38. Inderstested
       39. Boel Naskærsgaard
       40. Boel
       41. Sted
       42. Inderstested
       43. Boel
     Notmarkskov
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Almsted
Numrene på stederne i Almsted er taget fra FT 1803 
 
Korrespondance 1690 – 11 – 6. 
Indberetning om Notmark Præstekald af Sognepræst Frederik Jørgensen Crucov.  
 
Angående Almsted står der: 
Udi en Bÿe kaldis Almsted ere otte gaardmænd trende gaardmænd udi schouen includeris med til denne bÿe, nemlig: Peder Thomsön udi gÿden, Christen Möller udi Naschesgaard, og Peder Otthessön udi Smörhul. De fem gaardmænd udi denne bÿe Almsted, giver hver aarlig 3 sch Rug, de to Mænd en ved naffn Peder Jebsön og en ved Jörg Jebs giver hver aarlig 3 ¼ sch Rug. De tvende: nemlig Hans Jebsön og Jes Christensön (” kaldiss udi graffven”) disse begge sidde paa smaa bönder gaarde, og Christen Möller udi Naschesgaard, giffver en hver aff disse tvende Aarligen til Præsten 5 sch. Rug, Jörgen Pedersön udi Almsted giffver 5 sch. Rug og Peder Otthesön udi Smørhul giffver 6 sch. Rug. Udi samme bÿe, Almsted, giffver 6 mænd aarlig hver 4 sch. Biug. En Mand Jørg Peder, giffver 24 sch biug, to mænd 6 sch. Biug. Hans Jebsen giffver 12 sch. Biug. Christen Möller udi Naschesgaard giver 12 sch. B. Peder Otthesön giffver 8 sch. Biug til Præsten til Notmark Kirke. 
6 Mænd udi denne bÿ giver hver 10 sch. Hafre. En Mand Jørg Ped. Supra giffver 46 sch. Hafre.En mand giffver 8 sch. Hafre, tre Mænd Hans Jebsön paa Bondegaarden, Peder Otthesön udi Smørhul og Christen Möller udi Naschesgaard giver aarlig til Præsten hver 20 sch. Hafre. Noch giver 4 Mænd udi denn bÿe aff et ødeboel en gaas Aarlig til Quægtiende effter deris orden. Udi denne Bÿe Almsted ere 9 Kodboer eller huusmænd, de giffver hver Aarlig til Præsten til Notmark Kirke 1 sch. Biug om S. Mortensdag, og hver effter deris Velsignelse 2 eller 3 mark? til quægtiende. 
 
Liste ud fra ovenstående: 
 
Jørgen Pedersen – 5 sch. Rug – 24 sch. Byg – 46 sch. Havre. 
 
Hans Jebsen - 5 sch. Rug – 12 sch. Byg – 20 sch. Havre.  
 
Jes Christensen - 5 sch. Rug –  
 
Christen Møller – 5 sch. Rug - 12 sch. Byg – 20 sch. Havre. 
 
Peder Otthesen - 6 sch. Rug - 8 sch. Byg – 20 sch. Havre. 
 
Peder Thomsen -  
 
Peder Jebs - 3 ¼ Rug - 
 
Jørgen Jebs - 3 ¼ Rug - 
 
Chr Knudsen XIV 58 
 
Renskrevet af Ruth Sørensen i Bojskov 30 jan 2006
 
 
Paa Almsted Mark og Fyenshav: ”Almsted”. ”Almstedskov”. ”Notmarkskov”. ”Padholm”. ”Nassesgaard”. ”i Gyden”. ”Smørhul”. ”Kornbæk”. ”Bondeholm”. ”Sillehøi”. ”I Graven”. ”Paa Trappen”. ”Kornbæks Skifte”. ”Evelgunne” el. ”Ebelgunne”. ”Evelgonne”. ”Øvelgønne” el. ”Uebelgunne”. ”Fyenshav”. ”Kropholm”. ”Kropholmsmai”. ”Myrehul”. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening