Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
8. Et tingsvidne angående samme sag
 
N. 8. 
 
Afscrivt af et Tings-Vidne fra 19.de Marts angaaende de foreslaaede og forhørte Vidners Udsagn. 
 
Ihre Kønigl. Majestæt zu Dännemarck Norwegen pp. - - bestalter Cammer-Rath Amts Verwalter und Hardes Voigt im Amte Norburg auf der Insull Alsøe; 
 
Ich Johann Christian Ambders, samt mit unterschriebenen Gericht Schreiber und denen zum Eckener Ding-Gericht verordneten acht Sand Männern, thun hie-durch kund und geben mittelst dieses gerichtl. Instreuments zu erkennen, was gestallt vor dem Anheute gehegten øffentl. Ding-Gericht zu Eckern erscheinen, der Wohl Ehrwürdige Herr Matthias Thostrup Pastor der Gemeinde Schwenstrup be-sagten Amts, und gebete daβ nachfolgende von dem selben vorgeschlagene und beym Gericht producirte ehrliche und unbrüchtigte Männer, nemlich; 
1. Rasmus Lorentzen, Küster zu Schwenstrup 
2. Hans Torre, Kirchen Vorsteher und zwølf-Mann zu Step- fing der Gemeinde Schwenstrup 
3. Jürgen Jürgensen, Bohls- und Zwølfmann ibid 
4. Christen Jürgensen 
5. Peter Jepsen 
6. Thomas Christensen 
7. Peter Christensen Bonde 
8. Claus Hansen Sand-Mann in Schwenstrup 
9. Lauritz Christensen, Bohls-Mann ibid 
10. Claus Petersen, Bohls-Mann in Himarck, Schwenstrup Ge- 
meinde 
11. Hans Jürgensen, Bohls-Mann ibid 
12. Peter Bonde, Bohls-Mann in Tharup Schwenstr. Gemeinde 
13. Lenhard Christensen, Kähtner in Klingenberg selbiger Ge- 
meinde 
14. Hans Jürgensen Moos, Bohls-Mann in Schwenstrup 
15. Peter Petersen Brag, Dienstknecht bey d. Hr.Pastor Thos- 
trup 
über folgende Fragen nemlich: 
 
disse er omtrent ordret de samme 7 Spørgsmaal og i samme Orden som i det fore-gaaende Stykke, hvorfor det ikke her afskrives. – Derpaa følger videre: 
 
Nach Maβgebung des Kønigl. allerhøchsten Rescript betrefend die allergdst. Ver-ordnete Niederlegung der Hackenberger Capellaney und daβ alles dasjenige was etwa von diesem oder jenigem Pastorat hieselbst vormahls an ermelte Capellaney abgegeben oder hingelegt worden, nunmehr wieder an sothanes Pastorat rückfällig werden solle, und zufolge Ihre Hochwürden des Herrn Bischoffs Rami an den-selben ertheilter Ordre, bey vor heutigen Ding-Gericht, wann selbige zuvor in Gegenwart des beykommenden und gleichfalls zur Stelle seyenden Wohl Ehrwür-digen Herrn Ludewig Wegersleffs, Pastoris zu Hackenberg ihren Zeugen Eyd abgelegt, rite abgehøret und vernommen, und Ihm hienechst zu seinem Behuef, über ermeldte Zeugen Auftagen eine ordentl. Dings Winde oder gerichtliches Attestatum umb solches an Hochgedachten Herrn Bischof beordertermaβen einzu-senden, von dem hiesigen Ding-Gericht mitgetheilet werden møge. 
Wann nun nach sothaner Requisition der Herrn Pastoris Thostrup vorbenandte producirte Zeugen anheute sämtl. Beyen Gericht über vorangeführte Fragen eyd-umførmlich und zwar jeder besonders vernommen und abgehøret worden; Als haben dieselbe ihre ad Protocollum genomenen Auβagen følgender gestallt ertheilt und abgestattet. 
ad Quest. Imam Testis, 1,3,7,9,10,11,12,13 et 14tus sagen aus: daβ sie vermøge alter relation oder Hørsagen von alten Leuten wohlgehøret hatten, daβ Hackenberger Capellaney Grund würckl. Schwenstruper Capellaney Grund seyn solle. 
Die anderen Zeugen sagen sie wiβen hievon nicht. 
ad Quest. 2dam Testis, 1,8,9,10,11,17 et 15mus sagen aus: daβ der quest. Grund in allen 3en Schwenstruper Feldern auf gleiche Art und Weise wie der übrige Schwenstruper Capellaney Grund zerstreut liege, die übrigen Zeugen wiβen hievon nicht. 
ad Quest. 3liam Testis, 8,9 et 10mus sagen aus: und zwar Testis 8vus; daβ dem Herrn Pastoris Thostrup zwar an einigen Orten Grund fehle, an andern aber nicht. Testis 9nus, daβ Ihm an der Nachweyde gegen seine Nachbahren fehle. Und Testis 10mus, daβ Ihm nur in denen Zwey Feldern nach Proportion seiner Nachbahren Grund fehle.Cocters Testis nesciunt. 
ad Quest. 4tam Testis 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14 et 15mus behaupten, daβ sie solches von alten Leuten verschiedentl. Hatten reden gehørt. Reliqui ignorant. 
ad Quest. 5tam Testis 1,2,3,5,6,7,8,9,12,13,14 et 15mus asferiren daβ der Capellan zu Hackenberg jederzeit den Gottesdienst zu Schwenstrup auf verlangen: verrichtet habe und zwar so viel sie aus alte Leute Reden vernommen vermøge seiner Schuldigkeit (ceteri nesciunt). 
ad Quest. 6tam Testis 15mus affirmirt daβ der sich Herr Johannes Brandt zu ihm als seinem damahligen Knecht gesaget; dass er schuldig sey zu Schwenstrup zu predigen. Cocteris hac de re nil notium. 
ad Quest 7tam Testis 3,7,9 et 10mus bekräftigen sie hatten von Alten Leuten gehørt, daβ dem Capellan zu Hackenb. die zehenden; welche derselbe in ihrem Dorfe Stepping der Gemeinde Schwenstr. an Gärsten und Haber bekømmt, desfalls zuge-leget wären, damit er dem Prediger zu Schwenstrup in seinem Amt asfistiren solle. Testibus coteris hoc de pasfu nil constat. – 
Daβ demnach der obbenanndte eydl. abgehørten Männer und Zeugen vorange-führte Auβagen samt und sonders auf vorbemeldte Fragen solchergestalt wie ange-führt und andergestalt nicht lauten und abgestattet worden; solches wird nach mehrgedl. Requisition des Hr. Pastor Thostrup von mir unterschriebenen Kønigl. Cammer-Raht als Hardes Voigt zu Norburg zunebst dem Ding- und Gericht-Schreiber und denen zum Gericht verordneten acht Sand-Männern und Ding-Hørern Kraft dieser ordentl. Dings-Winde und gerichtl. Attests mit unseren eigen-händigen Unterschrift und beygefügten gewøhnl. Pettschäften bezeugt und bestä-tiget Geschehen im Ding Gericht zu Ecken d. 19. Marty Ao. 1753. 
 
I. C. Ambders H. Lange Claus Hansen 
L. S. Actuärius Sand-Mann 
Jes Hansen Torff L. S. L. S. 
L. S. Hans Pedersen, Sand-Mann 
Claus Jørgensen, Syns-Mann Christian Jespersen, Syns-Mann 
L. S. L. S. 
Hans Christensen Meves Nis Christensen, Syns-Mann 
L. S. L. S. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening