Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
   Familien Brandt fra Sønderborg
   Familien Brandt fortsat
   Familien Brandt fortsat
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Familien Brandt fra Sønderborg
1. Brandt, ref: Y00050. Denne Brandt er stamfader til en stor og anseelig familie uden at vi kender ham, kun ved at han må have boet i Tjæreborg i Ribe stift omkring år 1550, hvorfra 2 sønner Niels og Mathias rejste til Sønderborg, dette fremgår af en ligprædiken over sønnesønnen og sognepræst til Egen Nicolai Nielsen Brandt, skrevet af fyrstelig hofpræst Albert Diedrich Topp i Nordborg og trykt i Lübeck 1649, befindende sig i Det kongelige Bibliotek under 42,-246-4ø. 
Børn: 
2. i Mathias Brandt. 
3. ii Niels Brandt f. 1530. 
 
Anden Generation 
 
2. Mathias Brandt, ref: SG0054. Han blev gift med Margrethe Madsen, ref: VC0054, d. 15 apr 1619 i Sønderborg. Mathias død 19 feb 1618 i Sønderborg. AMAA af Maibøll: Mathias også kaldet Mads Brandt nævnes 1590 og 1591 som kirkeværge i Sønderborg, 1601 skænkede han en lysarm til kirken med 
følgende indskrift: Mathias Brandt, Radtmann hefft disse Luchther Got und der Kerk tho Sonderburg tho Ehren geschenket, han nævnes første gang som rådmand i kirkens regnskab for 1602, sidste gang 1618. Han var kirkeældste, da byens kirke fra 1604-1606 fik et nyt orgel. Rådmand Matz Brandt og hans hustru Margrethe Madsen køber 11 mar 1611 grav i kirken indenfor den venstre kirkedør for 110 mark lybsk, senere til Mathias Clausen, der siges at have fået den af sin alter Vater (bedstefader). I Familienbuch Clausen nævnes Mathias Brandt som - lang meritiert gewesener Rathwerwandter und vohlfürnehmer Kaufhändler -. Nævnes ved sin død i kirkens regnskabsbog. Vor Hjemstavn, side 172, Moller 38 V, Achelis 1087. Margrethe: hun er formentlig den Margrethe Brandt, der ifølge kirkens regnskabsbog ringes for 15 apr 1619. 
Børn: 
4. i Marine Brandt f. 1573. 
5. ii Jørgen Brandt f. 1575. 
6. iii Johannes Brandt f. 1589. 
7. iv Mads Brandt f. < 1600. 
 
3. Niels Brandt, f. 1530 i Tjæreborg, ref: VC0157. Han blev gift med Christine, f. 7 dec 1565, ref: SG0157, d. 24 nov 1615 i Sønderborg. Niels død 20 apr 1597 i Sønderborg. han nævnes som borger og købmand i Sønderborg i en ligprædiken 1679 af magister Nicolai Brandt i Sønderborg over sognepræst til Egen 
Johannes Brandt ligesom han nævnes som borger i Sønderborg i en ligprædiken 1649 over sønnen Nicolai Brandt, sognepræst til Egen. Niels Brandts fødsel og død ses af Chr Knudsen IV 66. Enken gifter sig 
atter med rådmand Thomas Hansen, det ses af en ansøgning om at få sønnen, der er præst i Reinfeld befordret, hvor Thomas Hansen nævnes som hans stedfader. Christine: AMAA: Christine Nielses indgik andet ægteskab med Thomas Hansen i Sønderborg. Det fremgår af en ansøgning, skrevet på tysk uden år og 
dato, som Thomas Hansen har sendt til hertug Hans den yngre om at få sin stedsøn befordret til et præstekald. Da han henviser til, at stedsønnen er præst i Reinfeld, må det dreje sig om Nicolai Brandt. 
Chr Knudsen V 133. Hendes fødsel og død fremgår af Christen Knudsen IV 66, kilden hertil skal ligge i Egen præstearkiv, men det skal undersøges nærmere. 
Børn: 
8. i Nicolai Brandt f. 13 okt 1586. 
ii Cathrine Brandt, f. < 1590, ref: S01185. Familienbuch Clausen i LA ÅB s. 6: Cathrine, Niels Brandts datter nævnes som fadder i Sønderborg 26 apr 1605 hos tingskriver Claus Pedersen, det er ikke rigtigt når der i Familienbuch Clausen anføres, at hun er datter 
af den Niels Brandt der optræder som fadder i 1612, det er en senere Niels Brandt. 
 
Tredje Generation 
 
4. Marine Brandt, f. 1573 i Sønderborg, ref: VC0018. gift 23 jan 1592 i Rådhuset, Claus Pedersen, f. 10 mar 1555 i Flensborg, (søn af Peder Clausen og Anne) døbt 10 mar 1555 i Flensborg; Skt Nicolai, ref: SG0018, d. 26 feb 1618 i Sønderborg. Marine død 27 feb 1657 i Sønderborg. nævnes som fadder 22 maj 1631 hos Christen Stødt. Familienbuch Clausen i LA ÅB s 4: Marine Brandt havde 102 børn og 
børnebørn, levede kristeligt og ærbart 84 år i denne møjsommelige verden, til tider i modgang fra både fremmede og sine egne. Claus: døbt af pastor Gerhardt Slewerth. Familienbuch Clausen i LA ÅB s 4: Claus Pedersen var borger og købmand i Sønderborg, land og tingskriver over Als og Sundeved, flere af hans 
sønner fører tilnavnet Brandt efter moderen. 
Børn: 
9. i Peder Clausen Brandt f. 9 nov 1593. 
10. ii Jørgen Clausen f. 7 jun 1595. 
11. iii Anne Clausen f. 13 jan 1598. 
iv Marine Clausen, f. 23 dec 1599 i Sønderborg, døbt 26 dec 1599 i Sønderborg, ref: S01156, d. 19 mar 1600 i Sønderborg, begr. 21 mar 1600 i Sønderborg. 
12. v Marine Clausen f. 25 feb 1601. 
13. vi Hans Clausen Brandt f. 14 nov 1603. 
vii Mads Clausen, f. 21 apr 1605 i Sønderborg, døbt 26 apr 1605 i Sønderborg, ref: S01184, d. 0 feb 1629 i Glückstadt. Familienbuch Clausen i LA ÅB s. 6: Mads Clausen døde i Glückstadt 1629 omkring fastelavn og blev der begravet. Der findes ingen kirkeborg for Glückstadt bevaret fra denne tid. Mads Clausen nævnes som fadder i Sønderborg 1627-1628. 
14. viii Niels Clausen Brandt f. 13 okt 1607. 
15. ix Margrethe Clausen Brandt f. 18 maj 1610. 
x Elisabeth Clausen, f. 14 okt 1612 i Sønderborg, døbt 16 okt 1612 i Sønderborg, ref: S01193.  
Marine Brandts datter Elisabeth nævnes som fadder i Sønderborg 1632-1636, 7 okt 1632, 22 jan 1635 kaldes hun blot Marine Brandts datter. 16 dec 1632-1640 Elisabeth Brandt, 1 jun 1636 jomfru Elisabeth Clausen, 31 jan 1641 jomfru Elisabeth Brandt. 
xi Ellina Clausen, f. 14 okt 1612 i Sønderborg, døbt 16 okt 1612 i Sønderborg, ref: S01194. tvilling. 
xii Steffen Clausen, f. 13 mar 1616 i Sønderborg, døbt 15 mar 1616 i Sønderborg, ref: S01195, d. 8 aug 1630 i Sønderborg. Ifølge Maibøll ringes der for Marine Brandts søn 1631, om det kan være denne Steffen vides ikke. 
 
5. Jørgen Brandt, f. 1575 i Sønderborg, ref: VF0040. (2) gift 18 nov 1618 i Sønderborg, Cathrine Vogt, f. 1592, ref: SG0040, d. 14 feb 1637 i Sønderborg. Jørgen død 8 mar 1640 i Sønderborg. Faddere 1618: Magdalene Hildesheim, Tüers Magister, jomfru Marie Brandt, magister Johannes Brandt, Jacob Jensen. 
Faddere 1620: Junker Mühlheim, Niels Brandt, Petrus Nicolai, Jens Brandts frue, jomfru Marie Goldtbeck. 
Faddere 1622: Magister Johannes Brandts frue, Jacob Jensens frue, Thomas Brandts datter, Mads Brandt, Jens Vogt.  
Faddere 1626: Consul Thomas Brandt, Ærv. Claus til Egen, Asmus Husfoged, Ærv Jacobs frue til Hørup, Jørgen Jebsens frue.  
Faddere 1627: Junker Hans Gehlhorn, Dr. Joachim Scheel, provstens frue, Ærv. Jacobs frue til Hørup. Faddere 1628: Andreas Jebsen, Jacob Jensen, Joachim Madsen, Elline Nielses, Marine Brandts datter. 
Faddere 1632: Fyrstelig nådes amtsforvalter Hans Jebsen, Christopher Pechmann, Johan Übbing, Hr. Johannes Boldichs frue, Henrik Cramers frue. 
Familienbuch Clausen i LA ÅB s. 6: Jørgen Brandt nævnes som fadder i Sønderborg 15 nov 1603 hos tingskriver Claus Pedersen, han nævnes atter som fadder i Sønderborg 1618-1636. 7 okt 1638 skulle Jørgen Brandt atter være fadder, men da står Peder Paulsen i hans sted. Jørgen Brandt var købmand i Sønderborg, meget aktiv inden for skibsfarten. I Sønderborg kirke findes et epitafium over Jürgen Brandt, købmand og 
hustru. Barokt, af træ, ca. 375 cm højt. Maleri af P. Hansen. Storfeltets sidefigurer forestiller Moses og Johannes Døber (sml. altertavlen i Nordborg), under storfeltet sidder Adam og Eva. Småenglene har enten 
mistet deres lidelsesredskaber, eller disse er dårligt fornyede; hængeornamentet, formodentlig en drueklase, mangler. Barnet under topfiguren holder afdødes våbner, det (heraldisk) højre med brændende træklods (?) og initialerne I B, det venstre med flammende hjerte og C B (begge med tilsvarende hjelmtegn). Gravskriften, med gylden fraktur, meddeler: "A(nn)o 1640 den 18. Mart. Ist . . . Iurgen Brandt, gewesener, 
vornehmer Kauffhandler alhie im Sonderburg nachdem Er die 65 Iahr Erreichet . . . entschlaffe(n). - A(nn)o 1637 den 14. feb. Ist . . . Catharina Brandes, Seiner Vielgeliebten Hausfrawen ... entschlaffen 
Ihres alters 45. Iahr". Herunder, på hver side af det nederste englehoved: > 16 - 54". Mens rammens staffering er opmalet, synes malerierne at stå helt med de gamle farver. I storfeltet: gravlæggelsen, sign. (til højre over gruppen): *P. Hansen inventer(!) et pingcit 1654", omgivet af familieportrætter, øverst ægteparret, til siderne fire sønner og to døtre, mens to sikkert dødfødte spædbørn ses umiddelbart under 
forældrenes dobbeltportræt. Østligt i søndre sideskib. Gravstedet var i midtskibet foran prædikestolen. Cathrine: Epitafium i kirken, rejst 1654, indskrift i Vor Hjemstavn, side 138 og 169. Chr Knudsen XX 79 og XXI side nogle og tredive og følgende. Her kaldes hun Vogt. Kirkens regnskab oplyser, at der blev ringet ved hendes død 14. 15. og 16 feb 1637. 
Børn: 
i datter, f. < 1607, ref: S01337. Nævnes som fadder i Sønderborg 1622-1629 uden navn som Jørgen Brandts datter. 
ii Ingeborg Brandt, f. < 1618, ref: Y00080. Hun blev gift med Asmus Eggebeck, f. < 1631, ref: Y00081. Ingeborg Brandt er ifølge O H Moller en datter af Jørgen Brandt. Asmus: Ifølge Ligprædikenen over Lorentz Lorentzen var Asmus Eggebeck en fornemmer borger og handelsmand i Flensborg. 
Barn af Cathrine Vogt: 
iii barn, ref: VO0040, d. 20 aug 1627 i Sønderborg. Nævnes ved sin død i kirkens regnskabsbog. 
iv Margrethe Brandt, f. 1619 i Sønderborg, døbt 20 aug 1619 i Sønderborg, ref: S00543, d. 22 aug 1619 i Sønderborg. Nævnes ved sin død i kirkens regnskabsbog. 
v Mathias Brandt, f. 0 aug 1620 i Sønderborg, døbt 11 aug 1620 i Sønderborg, ref: S00746, d. 27 mar 1631 i Sønderborg. Nævnes ved sin død i kirkens regnskabsbog. 
vi Margrethe Brandt, f. 0 nov 1622 i Sønderborg, døbt 3 nov 1622 i Sønderborg, ref: S00883.  
Jørgen Brandts datter Margrethe nævnes som fadder 1638-1639, Margrethe Brandt som fadder 1643. 
16. vii Trinke Brandt f. 0 mar 1624. 
17. viii Jørgen Brandt f. 0 maj 1626. 
ix Bendix Brandt, f. 0 aug 1627 i Sønderborg, døbt 12 aug 1627 i Sønderborg, ref: VF0567. gift 20 okt 1661 i Sønderborg, Dorthe Sophie Heidtmøller, f. 0 dec 1628 i Sønderborg, (datter af Ernst Jobst Heidtmøller og Marie Meyer) døbt 21 dec 1628 i Sønderborg, ref: SG0567. nævnes som fadder 21 sep 1649 hos Peder Kutz, 1 nov hos Jørgen Snedker, 
1 jan 1650 hos Peder Schnider, nævnes som fadder i Sønderborg 1649-1650, det er vist ham der 1653 kaldes ungkarl Bendix Jebsen. Dorthe: nævnes uden navn som Ernst Husfogeds datter, da hun står fadder i Sønderborg 1645 og som Jørgen Brandts frue, da hun står fadder 
1649-1650. 
18. x Nicolai Brandt f. 0 aug 1628. 
xi Niels Brandt, f. 0 feb 1632 i Sønderborg, døbt 2 feb 1632 i Sønderborg, ref: VX0040. nævnes som fadder 21 sep 1649 hos Claus Paulsen, 29 dec 1649 hos Niels Clausen, 
nævnes som fadder 1649. 
 
6. Johannes Brandt, f. 1589 i Sønderborg, ref: SG0055. (2) gift 24 apr 1615, Margrethe Bock, (datter af Anton Bock) ref: UA0055, d. 1640. (3) gift 1642, Birgitte Voss, f. 0 jul 1622 i Sønderborg, (datter af Hans Voss og Marie) døbt 28 jul 1622 i Sønderborg, ref: VF0055. Johannes død 22 apr 1655 i Sønderborg, begr. 28 apr 1655 i Sønderborg. Familienbuch Clausen i LA ÅB s. 6: Johannes Brandt nævnes som fadder i 
Sønderborg 20 maj 1610 hos tingskriver Claus Pedersen.  
Faddere 1619: J. Hans Bützows frue, Eva fyrstelig nådes byfogeds hustru, unge Hans Gelhorn, Paul Bock. 
Faddere 1620: Junker Schwan, Johannes Petræus, Niels Brandt, Jens Brandts frue, Peter Paulsens frue. 
Faddere 1622: Junker Schwan, Hr Nicolai Brandt, borgmester Thomas Brandt, Jørgen Brandts frue, Hans Vosses frue. 
Uddrag af Johannes Brandts ligprædiken ved Fritz Roth (nr 8336): Provst og hofpræst Johannes Boldich har gjort en ligprædiken over magister og sognepræst til Sønderborg Johannes Brandt trykt hos Johan Richel i 
Rostock, 32 siders fortale, 5 sider rettet til enken og hans søn, Johannes Brandt, præst i Sønderborg, 14 sider personalia, 8 sider digte, hvis forfattere nævnes til sidst. Johannes Brandt er født i Sønderborg 1589, faderen var rådmand Mathias Brandt og moderen Margrethe. Han gik i skole i Sønderborg indtil han efter råd fra sognepræsten i Sønderborg Michael Nicolai 1601 blev sendt til den vidtberømte skole i Lübeck, hvor 
han var 2 år under rektor, dr Gualtperius, herefter kom til universitetet i Rostock, hvor han studerede 2 1/2 år, så fulde 3 år i Wittenberg, dog var han borte under en stor stormflod med jordrystelser. Han gik tilbage til Rostock, kom efter 1/2 år atter til Wittenberg og besøgte så universiteterne i Leipzig, Jena, Tübingen, Giessen, Heidelberg, Erfurt og Frankfurt an der Oder. Der nævnes 15 professorer, som han hørte. 1614 kom han for tredje gang til Rostock og blev straks magister. Han holdt egne filosofiske forlæsninger og disputatser, de sidste er trykt. For det teologiske studium lærte han det græske, latinske, hebræiske, syriske og kaldæiske sprog. I Rostock holdt han allehånde prædikener i Klosterkirken, som blev trykt. 1615 blev han første gang gift med Margrethe Bocatius, enken efter magister Paul Petræus, professor i teologi ved universitetet i Rostock og sognepræst til Skt Marie. 27 års ægteskab, 3 sønner og 1 datter, hvoraf kun sønnen 
Johannes er i live ved faderens død. Han blev tilbudt professoratet efter sin hustrus afdøde mand, afslog, tragtede efter at komme hjem til Sønderborg. Dette skete efter, at han havde boet 3 år i Rostock sammen 
med sin hustru, idet han 1617 blev kaldet til diakon i Sønderborg, hvortil han blev ordineret af provst Peder Fabricius. I 6 års tjeneste prædikede han ofte for den syge magister Michael Nicolai, også ved hoffet, og da denne døde, blev han i dennes sted sognepræst i Sønderborg, hvortil han blev indsat 1622. Her stod han i tjeneste i 38 år, dog bortfaldt efter 31 år hans evne til at prædike på grund af allehånde modgang. Dog havde han de sidste syv år sin søn Johannes Brandt som stedse substitut. 1640 døde hans første hustru efter et års 
svær sygdom, han blev enkemand et års tid og blev 1642 gift med jomfru Birgitte Voss, datter af rådmand Hans Voss, med hvem han stod i ægteskab i 12 år. Der var ikke børn i dette ægteskab, men derimod havde han stedbørn efter sin første hustru med navn Petræus. Til det sidste gjorde han endnu sygebesøg, prædikede af og til, gjorde ligprædikener indtil han for syv uger siden blev helt svag og lagde sig til sengs. Herefter 
følger 5 siders skildring om de sidste dage med bøn osv. Tilsidst 9 latinske digte og et tysk, skrevet af følgende: Johannes Petræus, borgmester i Rostock, Casper Mauritius, professor i teologi, Augustus 
Varenius, Johannes Boldich, hofpræst i Sønderborg, Magister Enoch Svantenius, ærkediakon i Skt Jacob, Rostock og svoger, Magister Nicolai Brandt, slægtning, Johannes Thortsen, ærkediakon i Sønderborg, Christian Brun, Christian Cnorr og Henrich Ottendorff. Samlet 60 sider kvarto, fra Samlung Gøttingen, bind II 78.  
Bemærk de fejlagtige oplysninger vedrørende hans vielser hos Arends og Maibøll. Se også S02764.  
Birgitte eller Birthe Voss nævnes som fadder 1636-1643, 1 jan 1637 som jomfru, 16 apr 1643-1649 uden navn som magister Brandts frue, 28 feb 1645 som Birthe Brandt, 11 apr 1650 som fru magisterske Birgitte. 
Børn: 
i datter, f. < 1610, ref: S01827. Nævnes som fadder i Sønderborg 1625-1626 uden navn som Johannes Brandt datter, det synes ikke rigtigt at kunne stemme, måske er hun snarere hans steddatter. 
Barn af Margrethe Bock: 
ii Paul Brandt, f. 1617, ref: S00479, d. 28 Aug 1638 i Rostock. Achelis 1844: Paul Brandt nævnes ved universitet i Rostock jun 1633. Chr Knudsen XXI 3. Ifølge Achelis er han født i Sønderborg, men han kan måske være født i Rostock. 
iii Margrethe Brandt, f. 0 apr 1619 i Sønderborg, døbt 18 apr 1619 i Sønderborg, ref: S00480, d. 27 feb 1620 i Sønderborg. Nævnes ved sin død i kirkens regnskabsbog. 
iv Philip Brandt, f. 0 aug 1620 i Sønderborg, døbt 25 aug 1620 i Sønderborg, ref: S00758. 
v Johannes Brandt, f. jan 1622 i Sønderborg, døbt 15 jan 1622 i Sønderborg, ref: SG0666. (1) gift 15 sep 1656 i Sønderborg, Trinke Steuermann, (datter af Johannes Steuermann og Birgitte Jebsen) ref: VC0666, d. < 1671. (2) gift 24 sep 1671 i Sønderborg, Anne Auguste Jensen, f. 0 okt 1655 i Sønderborg, (datter af Jacob Jensen og Anne Sophie Boldich) døbt 14 okt 1655 i Sønderborg, ref: SG0667, d. < 1711. Johannes død dec 1676 i Sønderborg, begr. 12 dec 1676 i Sønderborg. Achelis 2019: Johannes Brandt nævnes ved universitetet i Rostock aug 1639, 1654 vesperpræst i Sønderborg. Arends I 80, J 323, D.S. 1 rk V 328, VI 48. Johannes Brandt nævnes som fadder i Sønderborg 1642-1649, det må være ham, der som studiosus Johannes Brandt 4 sep 1653 prædikede i Nordborg kirke. 
 
7. Mads Brandt, f. < 1600, ref: VC0052. Gift 24 jan 1619 i Sønderborg, Cathrine Jost, (datter af Jost Pedersen) ref: SG0052, d. 1638 i Sønderborg. Mads død 25 jul 1627 i Sønderborg.  
Faddere 1620: Magdalene Hildesheim, Joachim Madsens frue, Peder Paulsens frue, Jørgen Brandt, Peder Josten. 
Faddere 1621: Tüer Magister, Jens Brandts frue, Marie Goldtbeck, Niels Brandt, Jørgen Clausen. 
Mads Brandt nævnes som fadder i Sønderborg 1618-1624, der blev ringet for ham 25 jul 1627. Cathrine:  
nævnes som fadder i Sønderborg 1618-1629, 18 jan 1618 som jomfru, 20 sep som Jost Pedersens datter, 22 aug 1619 som Mads Brandts frue, 16 sep 1628 som Jacob Jebsens frue. 
Børn: 
i Margrethe Brandt, f. dec 1619 i Sønderborg, døbt 1 jan 1620 i Sønderborg, ref: VO0052. 
ii Anne Brandt, f. 0 dec 1621 i Sønderborg, døbt 11 dec 1621 i Sønderborg, ref: S01067, d. 1623 i Sønderborg. nævnes ved sin død i kirkens regnskabsbog. 
 
8. Nicolai Brandt, f. 13 okt 1586 i Sønderborg, ref: EG0159. gift 29 nov 1612 i Egen, Margrethe Conradsen, (datter af Niels Conradsen og Anne Pedersen) ref: CC0159. Nicolai død nov 1648 i Guderup, begr. 15 nov 1648 i Egen. nævnes som fadder i Sønderborg 15 jan 1622 hos Johannes Brandt, 12 maj 
1626 hos Jørgen Brandt, 25 mar 1629 hos Peder Rumohr, 16 jun 1631 hos Joachim Scheel, 1 dec 1636 hos Peder Ouwsborg, 
Ligprædiken over Nicolai Brandt af Albert Didrik Topp, hofpræst i Nordborg (trykt i Lübeck 1649 (DKB 42,-246-4)). Denne ligprædiken er trykt på tysk og her oversat til dansk for den del af prædikenen, der 
vedrører personalia. Mindeord. Mine kristne tilhørere, hvad angår afdøde, velærværdige, storagtværdige og vellærde salige medbroders fødsel, liv og død, så er han af den ærlige og fornemme slægt Brandt ikke blot af kendte forfædre, men også stammende fra velkendte steder. Han er født i Sønderborg 13 okt 1586, øens fornemste havn og fyrstelig residensstad, fik i dåben kort efter navnet Nicolai. Hans fader var den agtværdige Niels Brandt, som nedstammer fra gode ærlige folk i Tjæreborg i Ribe Stift, Jylland. Salig Niels Brandt rejste til Sønderborg sammen sin broder, salig Mathias Brandt, der blev rådmand der og var fader til magister Brandt (Johannes Brandt (1589-1654), sognepræst i Sønderborg) og nedsatte sig der. Nicolai Brandts moder var Christine Nielses, der også er født af gode og ærlige folk. Han blev sat i Sønderborg skole med det formål, at han skulle studere, derefter blev han sat i skole i Flensborg sammen med den senere hofpræst i Nordborg Dominicus Lorentzen (1585-1639) og den senere præst og provst i 
Havnbjerg, Christen Brunkertsen (ca 1580-1647). Da han kom hjem opholdt han sig et år hos provst i Ketting David Monrads (1591-1653) fader, Johannes Monrad (1566-1623), der ligeledes var provst i Ketting, han er endvidere der blevet undervist af sognepræst i Adsbøl Johan Sagittarius (ca 1567-1642). Derefter opholdt han sig 1 år i Kiel, 2 år i Lübeck, på den tid da den berømte Otto Gvalperi var rektor på gymnasiet der. Da pesten på den tid huserede i staden der, tog han til Lüneborg, hvor han havde logi hos den kloge og højlærde doktor Leonhard Elvers, der var førstekonsul og borgmester i selvsamme by, og hvor han forblev i hele 4 år. Derefter tog han først til universitetet i Rostock, hvor han forblev i mere end et år indtil han tog til højskolen og akademiet i Wittenberg, der er verdenskendt. På disse to universiteter boede han sammen med sin fætter og studiekammerat, Johannes Brandt, nu førstepræst i Sønderborg, og med hvem han har plejet venskab til det sidste. Fra Wittenberg gik det tilbage til Rostock, og derefter til hovedstaden København, hvor han var et år, så tilbage til Sønderborg, hvor han blev bekendt med den 
kendte doktor Peder Hollænder i Flensborg, hvis sønner han underviste. Hertug Hans den ældre kaldte ham på denne tid til hofpræst i Reinfeld, og blev ordineret dertil i Sønderborg. Da sognepræst Niels Conradsen i 
Egen døde, blev Nicolai Brandt kaldet til dette embede, som han bestred i 36 år, ialt var han præst i 37 år. Han indgik i ægtestand 1. adventsøndag 1612 med sin efterladte hustru Margrethe Conradi, en datter 
af hans forgænger i embedet, i ægteskabet syv sønner og 3 døtre, den ene søn døde tidligt, de andre er i live. Herefter kommer der en opremsning af børnene, som udelades her. Han døde efter at have været syg i 17 uger. Nicolai Brandt nævnes 1624 som fadder i Sønderborg ved sin stedfader Thomas Hansens søns dåb. Margrethe: død efter 1648. 
Børn: 
i søn, ref: CX0159. døde tidligt. 
19. ii Nicolai Nicolaisen Brandt f. 21 okt 1613. 
20. iii Johannes Nicolaisen Brandt f. 20 jul 1615. 
21. iv Anne Sabine Nicolaisen Brandt f. 1617. 
22. v Christine Nicolaisen Brandt f. 1619. 
23. vi Peder Nicolaisen Brandt f. 1621. 
24. vii Samuel Nicolaisen Brandt f. 0 jan 1624. 
viii Mathias Nicolaisen Brandt, f. 0 jan 1626 i Guderup, døbt 25 jan 1626 i Egen, ref: CU0159, d. 1649 i Wittenberg. Achelis 2279: Mathias Brandt var ved universitetet i Wittenberg 3 maj 
1648, hvor han døde som student 1649. Ligprædiken af A Th Topp (1649). Dåben er dristigt taget fra Nordborg kb, hvor der blot står, at præsten var til barsels i Egen. 
25. ix Margrethe Nicolaisen Brandt f. 1628. 
26. x Frederik Nicolaisen Brandt f. 1632. 
 
Fjerde Generation 
 
9. Peder Clausen Brandt, f. 9 nov 1593 i Sønderborg, døbt 11 nov 1593 i Sønderborg, ref: OX0002. (1) gift 5 okt 1623 i Oksbøl, Dorthe Monrad, f. 1604 i Ketting, (datter af Johannes Monrad og Anne Vogt) ref: RC0002, d. 11 nov 1643 i Oksbøl. (2) gift > 1643, Sophie Hedvig Brun, f. 1626 i Snogebæk, (datter af Nicolai Brun og Marike Fabritius) ref: NG0166, d. 1705 i Nordborg. Peder død jun 1676 i Oksbøl, begr. 7 jun 1676 i Nordborg. Faddere og faddergaver: Hertug Hans sendte et lybsk markstykke, Paul Ucke, holdt 
barnet i hans nådes sted og gav 1 daler, Johannes Secretarius gav 1 printzdaler, Magister Michael Nicolai 1/2 daler, Carsten Sølvtjener ½ daler, Cathrine, Carsten Skrivers hustru 1 markstykke, Magdalene, Jørgen 
Marxens hustru 1/2 daler, Marine Møller 1/2 daler, Gertrud Oldfrue fra Kronborg, min moders broders frue en sølvske, Cathrine, Jørgen Cortsens bar ham til kirken. 
Achelis 1477: Peder Clausen var ved universitetet i Rostock feb 1620, 1620 lærer ved Sønderborg latinskole, Testimonium København 29 mar 1623 (Helk), 1623 kapellan i Oksbøl og 1630 sognepræst der. Peder Clausen er som Petrus Nicolai 11 aug 1620 fadder hos sin morbroder Jørgen Brandt. 1622 nævnes han som hører i Sønderborg, da han 2 jun står fadder. Peder Clausen aflagde præsteeden 9 apr 1623 ifølge edsbog for Fyns Stift 1616-1651. Nordborg kb: 11 jul 1649 blev holdt præstecalent i Oksbøl, og prædikede hr Peder over Math. 13 v 45 de unione. 
Chr Knudsen IV 77: 7 jun 1676 blev præsten hr. Peder Clausen begravet af provsten 83 år gammel. Han har altså levet, efter at hans svigersøn Martin Nissen fik embedet anno 1667. Han må have nedlagt dette og være 
blevet emiritus, hvilket også kan ses af kirkebogen for året 1667, da der læses Capzatus est NN pr patron der Petrum Claudium emiritum. Dog har han i årene 1667-1672 ofte forrettet de kirkelige handlinger for 
svigersønnen, når denne var fraværende: me absente, eller forhindret ved sygdom: me ægretante. Især har han hyppigt begravet lig og hjemmedøbt børn, og benævnes af denne gerne -Fader-per patrem. Dette stemmer også med Jensens statistik: Anno 1623 tiltrådte hr. Peter Nicolai af Sønderborg og stod her i 53 år, det ses ved hans død af Nordborg kb. Nordborg kb: Den 20 apr 1623 fejrede og sang hr. Peder i Oksbøl sin første messe og dom 17. trin stod hans bryllup, der fejredes i 2 dage. Præsten i Nordborg er til barsels hos 
Peder Clausen 19 dec 1624 (fadder), dette er det eneste sted, at han skriver, at han er fadder, og da han gæsteprædiker i Oksbøl kirke 21 maj 1632 giver han sin guddatter Margrethe offerspengene. 27 jun 1638 var der calent udi Oksbøl, og var hr Peders tekst Peders fiskefangst. Præsten i Nordborg er tillige til barsels hos Peder Clausen 3 dec 1626, 
8 mar 1629, 15 apr 1632, 16 okt 1634, 26 feb 1637, 14 feb 1639. Fra deres bryllupper får vi følgende navne på børnene: Margrethe, Johannes, Nicolai, Anne, Marike, herved har vi navnene på 5 af de seks børn. En 
Marie Pedersdatter af Oksbøl bliver i Ketting gift med Lorentz Gartner ved Gammelgaard, om hun også er en datter af Peder Clausen Brandt vides ikke. 
Arends I 146, Wiberg II 551, J 1646, DS 1 rk V 279, KS 3 rk V 119, VfK 2 
rk IV 222, VIII 109, Sønderborg latinskole 24. Dorthe: Blev introduceret 10 apr 1637 af sognepræsten i Nordborg ifølge dennes kirkebog. 
Barn af Dorthe Monrad: 
27. i Margrethe Pedersen f. 0 dec 1624. 
ii Anne Pedersen, f. > 1625, ref: RC0008. gift 18 sep 1653 i Oksbøl, NN, ref: OX0008. Nordborg kb: 18 sep 1653 var jeg (sognepræsten i Nordborg) i Oksbøl præstegård til hr Peders datter Annes bryllup og forærede jeg 1 rdl. 
28. iii Johannes Pedersen f. ca 1630. 
29. iv Nicolai Pedersen f. ca 1630. 
30. v Marie Pedersen f. ca 1640. 
31. vi Marike Pedersen f. ca 1640. 
vii Christian Pedersen, f. 1641 i Oksbøl, døbt 27 nov 1641 i Oksbøl, ref: RO0002, d. 1646 i Oksbøl, begr. 21 dec 1646 i Oksbøl. 
Barn af Sophie Hedvig Brun: 
viii barn, f. dec 1659 i Oksbøl, døbt 22 dec 1659 i Oksbøl, ref: RP0002. dette barn ses af Nordborg kb, hvor præsten skriver, at han 22 dec var til barsel i Oksbøl præstegård. 
ix barn, f. jul 1665 i Oksbøl, ref: RQ0002, d. jul 1665 i Oksbøl, begr. 29 jul 1665 i Oksbøl. Ifølge Nordborg kirkebog 29 jul 1665 holdt præsten der i Oksbøl en liden sermon over hr Peders barn, som levede i 3 dage udi præsterne i Nørherreds overværelse. 
 
10. Jørgen Clausen, f. 7 jun 1595 i Sønderborg, døbt 9 jun 1595 i Sønderborg, ref: SG0248. gift 20 okt 1622 i Sønderborg, Marie Lorentzen Cramer, f. < 1604, (datter af Lorentz Cramer og Elline) ref: VC0248. Jørgen død 0 feb 1646.  
Faddere 1624: Tüer Magister, Jørgen Brandts frue, Lorentz Cramers datter, Jens Brandt, Nis Madsen. Faddere 1626: Peder Hansens frue, Peder Paulsens frue, jomfru Anne Brun, Asmus Husfoged, Jacob Andersen. 
Faddere 1627: Hans Jebsens frue, Peder Hansens frue, Marie Brandtsdatter, Peder Josten, Hans Lorentzen. Faddere 1628: Ærv. pastor til Oksbøl Peder Clausen, en løjtnant, Jacob Jensen, Jens Mortensen, løjtnantens 
kone, Hans Lorentzens frue, Elline Lorentzens datter. 
Faddere 1631: Amstsskriver Ernestus Heidtmøller, Hans Hümbkens frue, jomfru Anne Brandt, Andreas Fecht. 
Faddere 1632: Jørgen Brandt, Johan Übbing, Erlandt Lorentzen, Adelheit Meyer, Andreas Fechts datter. 
Faddere 1635: Jørgen Brandt, Andreas Jebsen, Carsten Madsen, Anne Statses, jomfru Margrethe Brandt. 
Faddere 1637: Hr Jacobs frue til Hørup, Johan Steuermanns frue, Syveke Brandt, Jens Vogt, Peder Paulsen. 
Faddere 1641: Hr Ernestus Amtsskriver, hr Samuel Nicolai, hr borgmester Christopher Pechmanns frue, jomfru Elisabeth Brandt.  
Jørgen Clausen nævnes som fadder i Sønderborg 1618-1630, 1631-1641 omtales han som 
tingskriver.  
Børn: 
i barn, ref: S02987, d. 4 jul 1627 i Sønderborg. nævnes ved sin død i kirkens regnskabsbog. 
ii barn, ref: S02988, d. 1641 i Sønderborg. nævnes ved sin død i kirkens regnskabsbog. 
iii Marine Clausen, f. 0 okt 1624 i Sønderborg, døbt 29 okt 1624 i Sønderborg, ref: S01213, d. 16 apr 1625 i Sønderborg. nævnes ved sin død i kirkens regnskabsbog. 
iv Elline Clausen, f. 0 mar 1626 i Sønderborg, døbt 25 mar 1626 i Sønderborg, ref: S01214. 
v Margrethe Clausen, f. 1627 i Sønderborg, døbt 18 maj 1627 i Sønderborg, ref: S01215. 
vi Claus Clausen, f. 0 maj 1628 i Sønderborg, døbt 22 maj 1628 i Sønderborg, ref: S01216. 
vii Dorthe Clausen, f. 0 jan 1631 i Sønderborg, døbt 14 jan 1631 i Sønderborg, ref: S01217. 
viii Lorenz Clausen, f. 0 mar 1632 i Sønderborg, døbt 25 mar 1632 i Sønderborg, ref: S01218. 
ix Philip Clausen, f. 0 maj 1635 i Sønderborg, døbt 4 maj 1635 i Sønderborg, ref: S01219. 
x Anne Clausen, f. 0 dec 1637 i Sønderborg, døbt 24 dec 1637 i Sønderborg, ref: S01220. 
xi Marine Clausen, f. jan 1641 i Sønderborg, døbt 31 jan 1641 i Sønderborg, ref: S01221. 
 
11. Anne Clausen, f. 13 jan 1598 i Sønderborg, ref: VC0010. gift 8 feb 1618 i Sønderborg, Peder Paulsen, f. 28 dec 1587 i Adsbøl, (søn af Paulus Erasmi og Elisabeth Pedersen) ref: SG0010, d. 9 jul 1666 i Sønderborg. Anne død 3 feb 1682 i Sønderborg, begr. 14 feb 1682 i Sønderborg. Nævnes som fadder i Sønderborg 1620-1649. Geschichte des Kirchspiels und Flecken Hoyer af Claus Rolfes (1926) s. 94: I Højer kb skriver sønnen: Natten efter kyndelmisse 1682 døde min moder i Sønderborg, 14 feb blev hun begravet i byens kirke. Peder: Faddere 1619: Junker Schwan i fyrstelig nåde hertug Philips sted, Jørgen 
Brandt, Hans Simonsen, Magister Johannes Brandts frue, jomfru Marine Clausen. 
Faddere 1621: Borgmester Thomas Brandt, organist Anthonius Petri, Peder Asmussen, Joachim Madsens frue, jomfru Anne Hanses. 
Faddere 1624: Hans Amtsskriver, Thomas Hansen, Jørgen Clausen, Jørgen Brandts frue, Mads Brandts frue. 
Faddere 1628: Anthoni Petris frue, enken Elline Brandt, jomfru Anne Brandt, Jens Brandt, Mads Clausen. 
Faddere 1631: Cathrine Amtsskriver, Johan Thortsens frue, Hans Thomsens frue, Carsten Madsen, Johannes Petræus. 
Faddere 1635: Hr Peder Nicolai, sognepræst til Oksbøl, Nis Madsen, Christian Brun, Hans Beriders frue, Hans Amtskrivers datter. 
Maibølls Sønderborg skipperlaug oldermænd s. 1: Peder Paulsen var købmand og rådmand. Peder Paulsen skænkede i året 1655 en smuk klokke til byens kirke, den større af de to mindste, og der blev ringet med den til julen samme år. Sognepræsten i Havnbjerg Andreas Beyerholm hyldede ham med et latinsk 
sørgekvad 2 aug 1666 hvem han beskriver som en gammel mand, der lykkeligt har besejret verden, og medens han levede i verden, tilhørte han allerede i hjertet himlen, hvorhen han er vandret. Efter den tids 
skik og brug sammensættes ordene til sidst gerne således, at forbogstaverne danner hans navn. Dette æreskvad skal senere være gået tabt, om det er rigtigt ved jeg ikke, det er her afskrevet efter Christian Knudsen, bind VI side 103. Peder Paulsen nævnes talrige gange som fadder i Sønderborg 1618-1650. 
Børn: 
32. i Paul Petræus f. 12 okt 1619. 
33. ii Claus Paulsen f. 16 sep 1621. 
iii Mathias Paulsen, f. apr 1624 i Sønderborg, døbt 16 apr 1624 i Sønderborg, ref: VO0010. 
34. iv Margrethe Paulsen f. 15 jul 1628. 
35. v Marine Paulsen f. 5 okt 1631. 
36. vi Hans Paulsen f. 6 nov 1635. 
 
12. Marine Clausen, f. 25 feb 1601 i Sønderborg, døbt 27 feb 1601 i Sønderborg, ref: PC0002. gift 9 jan 1620 i Sønderborg, Peder Rasmussen, f. ca 1581, (søn af NN) ref: NG0002, d. jul 1658 i Nordborg, begr. 27 jul 1658 i Nordborg. Marine død 0 apr 1624 i Nordborg, begr. 21 apr 1624 i Nordborg. Nordborg kb: Onsdag begravet P. Rasmussens hustru, som døde kort efter, at hun blev forløst, prædikede over hende d. 23 salme, der ofredes 11 mk lybsk, nærværende var mange præster, borgere og andre godtfolk. Gud trøste dem alle, som sorrigfuld er. Peder: I Sønderborg kb kaldes han Peder Asmussen, i Nordborg kb Peder Rasmussen, han nævnes som fadder i Sønderborg 1619-1623, han var herredsfoged i Nordborg. 14 dec 1628 blev en korporals barn døbt i hans hus, se NG0289. 1644 blivet Las Fogedsvens søster lokket til Peder Rasmussen. Peder Asmussen communicerede 8 jul 1655. Nordborg kb ved begravelsen: Peder Rasmussen her i Kiøbing, fyrstelig nådes herredsfoged og kirkeværge. En mand af den gamle tro og dyd, en god gammel simeon, 77 år. Ligprædiken PS 71, v 9. Lagt i kirken. 
Børn: 
i Margrethe Pedersen, f. 0 jun 1622 i Sønderborg, døbt 10 jun 1622 i Sønderborg, ref: N00167. 
37. ii Claus Pedersen f. 0 apr 1624. 
 
13. Hans Clausen Brandt, f. 14 nov 1603 i Sønderborg, døbt 15 nov 1603 i Sønderborg, ref: SG0072. (1) gift 25 jun 1636 i Nordborg Slot, Margrethe Pedersen Støedt, f. 1610, (datter af Peder Pedersen Støedt) ref: VC0072, d. 20 sep 1638. (2) gift 2 feb 1640, Cecilie Jebsen, f. 0 jan 1618 i Blans, (datter af Jacob Jebsen og Cecilie From) ref: VF0072, d. 12 okt 1687 i Sønderborg. Hans død 0 maj 1680 i Sønderborg.  
Familienbuch Clausen i LA ÅB s. 30-32: Heri findes en ligprædiken over Hans Clausen, af hvilken her er uddraget følgende: Hans Clausen bliver 1615-1617 undervist i skrivning og regning af sin morbroder, senere præst i Sønderborg Johannes Brandt, herefter arbejder han for sin morfader Mathias Brandt, derefter 2 år hos sin nære slægtning amtsskriver Carsten Matzen i Retwisch, så 13 år som amtsskriver i Boldingstedt, 1640-1642 heredsfoged i Nordborg og 1642-1647 amtskriver i Nordborg. 1647 flytter han til Sønderborg for at nyde sit otium. Hans Clausen nævnes som fadder i Sønderborg 1618-1622, måske er det ham der 18 dec 1629 nævnes som fadder i Sønderborg ved navn Hans Brandt, Hans Brandt eller Clausen nævnes som fadder 1635, 1637 nævnes Hans Clausen i Dyndved, da han 15 jul 1637 står fadder i Sønderborg. Hans Clausen nævnes som fadder i Sønderborg 1646.  
Barn af Margrethe Pedersen Støedt: 
38. i Eleonore Clausen f. 23 jul 1637. 
ii Frederik Clausen, f. 12 sep 1638, ref: SG0763. (1) gift 3 jan 1669 i Sønderborg, Magdalene Jensen, ref: VC0763, d. < 1675. (2) gift 17 jan 1675 i Sønderborg, Ellina Nielsen, ref: VF0763, d. < 1681. (3) gift 2 nov 1681 i Sønderborg, Maren Hansen, ref: VI0763, d. 19 feb 1717 i Sønderborg, begr. 26 feb 1717 i Sønderborg. Frederik Clausen nævnes ikke i indbyggerfortegnelsen 1698. Maibølls Sønderborgregister C 116 og Familienbuch Clausen. 
Barn af Cecilie Jebsen: 
39. iii Margrethe Clausen f. 3 feb 1641. 
40. iv Cecilie Clausen f. 27 sep 1642. 
v Claus Clausen, f. 27 feb 1644, ref: Y00077. Han blev gift med Cecilie, ref: Y00136. Claus død 1714 i Christiania. Familienbuch Clausen i LA ÅB s. 10: Claus Clausen var stifts- og 
amtsskriver i Christiania. 
41. vi Marine Clausen f. 3 jan 1646. 
vii Jacob Clausen, f. 10 dec 1647, ref: S01285, d. 1660. 
viii Anne Clausen, f. 18 aug 1650, døbt 23 aug 1650 i Sønderborg, ref: VC0769. gift 5 jun 1687 i Sønderborg, Nis Christensen, f. < 1669, ref: SG0769. Anne død 25 mar 1728 i Sønderborg, begr. 6 apr 1728 i Sønderborg. Nis: Familienbuch Clausen: Nis Christensen var husfoged i Sønderborg. 
ix Birgitte Clausen, f. 15 mar 1653, døbt 20 mar 1653 i Sønderborg, ref: S01289, d. 19 okt 1677. 
x Hans Clausen, f. 28 apr 1655, ref: S01290. 
xi Cathrine Clausen, f. 1 okt 1656, ref: VC0773. gift 7 nov 1697 i Sønderborg, Valentin Oppermann, f. ca 1654, ref: SG0773, d. 17 aug 1721 i Sønderborg. Valentin: Valentin Oppermann var hattemager, om hans herkomst vides intet, men navnet findes hos Achelis i Slesvig, så eftersøgning måske der. Han boede 1698 i byens første kvarter, hvor han ejede et hus og to små lejligheder. 
42. xii Mathias Clausen f. 16 mar 1659. 
xiii Jacob Clausen, f. 17 jun 1661, døbt 21 jun 1661 i Sønderborg, ref: Y00078, d. i Drammen. Jacob Clausen nævnes på Tullegaard i Drammen. Der nævnes en søn Nicolai 
i Familienbuch Clausen, men ham er jeg ikke sikker på. 
 
14. Niels Clausen Brandt, f. 13 okt 1607 i Sønderborg, døbt 16 okt 1607 i Sønderborg, ref: SG0721. gift 13 jan 1639, Birgitte Steffensen, f. < 1618, (datter af Mikkel Steffensen) ref: VC0721. Niels død 24 feb 1663 i Sønderborg. Faddere 1642: Rådmand hr Hans Lorentzen, Dirch Eichenbroch, Steffen 
Michelsen, Claus Fischers frue, Christian Hansens datter Eleonore. 
Faddere 1649: Magister Johannes Brandt, Peder Paulsen, Niels Brandt, Mathias Plates frue, borgmester Pechmanns datter. 
Niels Clausen nævnes som fadder i Sønderborg 1627-1639, 29 maj 1631-1642 kaldes han Niels Brandt. Se også SG1781. Birgitte: nævnes som fadder i Sønderborg 1625-1626 uden navn som Mikkel Steffensens datter, 1635-1637 som jomfru Birgitte Steffens, 1639-1649 uden navn som Niels Clausens frue. 
Børn: 
i Cathrine Clausen, ref: VC0786. gift 1 nov 1663, Hans Christensen Schmidt, ref: SG0786. 
ii Michael Clausen, f. dec 1642 i Sønderborg, døbt 26 dec 1642 i Sønderborg, ref: UA0786. Bürgerbuch der Stadt Flensborg nr 3111: Michel Clausen har tjent nogle år hos Christian Gude. Borgerbrev i Flensborg 8 feb 1676, indtræde 24 mk. Borgered 14 feb 1676. kirkegeschworen ved Skt Marie kirke 1681, 1693 deputeret borger, boede Grosse Strasse 1681-1716 (H420). Rejst til Rensborg. St.A. A435, O H Moller 38 VII. 
iii Birgitte Clausen, f. 0 sep 1649 i Sønderborg, ref: S01317. 
iv Christian Clausen, f. 0 dec 1649 i Sønderborg, døbt 29 dec 1649 i Sønderborg, ref: S01316. 
 
15. Margrethe Clausen Brandt, f. 18 maj 1610 i Sønderborg, døbt 20 maj 1610 i Sønderborg, ref: VC0502. gift 13 feb 1631 i Sønderborg, Hans Thomsen Carstensen, f. < 1610, ref: SG0502. Hun nævnes ved vielsen 1631 som Margrethe Clausens datter, 1631 nævnes hun som fadder uden navn som Hans Thomsens frue, Jomfru Margrethe Clausen nævnes som fadder i Sønderborg 1627-1631, 29 sep 1627 kaldes hun jomfru Margrethe Brandt, 1628-1630 Marine Brandts datter, 1631 Margrethe Brandts, 1632-1646 nævnes hun som fadder uden navn som Hans Thomsens frue, 1636-1637 som Margrethe, Hans Thomsens frue, det er måske også hende, der 1637 nævnes som Margrethe Thomsen, der står fadder 7 sep 1637, om hun evt kan være overrentemester Peder Brandts moder vides ikke. Hun nævnes som fadder igen 27 okt 1650. Hans: Faddere 1633: Jørgen Brandst frue, Peder Paulsens frue, jomfru Anne Brandt, Frands Hinrich, Peder Bendixen. 
Faddere 1635: Magister Johannes Brandt, Peder Paulsen, Nis Mortensen Cramer, Nis Matzens frue, jomfru Birgitte Jebsen. 
Hans Carstensen nævnes som fadder i Sønderborg 1625-1630, Hans Thomsen nævnes som fadder i Sønderborg 1625-1646, 30 sep 1626 nævnes Hans Thomsen eller Carstensen som fadder, så jeg går ud fra, at det er samme person. 1634 nævnes Hans Thomsen Skipper som fadder. 
Børn: 
i Anne Hansen Thomsen, f. 0 apr 1633 i Sønderborg, døbt 7 apr 1633 i Sønderborg, ref: VO0502. nævnes som fadder 8 aug 1651. 
ii Mathias Hansen Thomsen, f. aug 1635 i Sønderborg, døbt 15 aug 1635 i Sønderborg, ref: VP0502. 
 
16. Trinke Brandt, f. 0 mar 1624 i Sønderborg, døbt 7 mar 1624 i Sønderborg, ref: SG0565. (1) gift 18 okt 1640 i Sønderborg, Lorentz Lorentzen, f. 29 aug 1603 i Sønderborg, (søn af Hans Lorentzen) ref: VC0565, d. 1 jun 1649 i Sønderborg, begr. 6 jun 1649 i Sønderborg. (2) gift 8 jun 1651 i Sønderborg, Peder Nicolaisen Brandt, f. 1621 i Guderup, (søn af Nicolai Brandt og Margrethe Conradsen) ref: VF0565, d. 1680. 5 jun 1659 holder Cathrine Brandt sin datterdatter til dåben i Ketting kirke. Lorentz: Faddere 1643: Christopher Pechmanns frue, Magister Brandts frue, Margrethe Brandt, Jacob Jensen, Jørgen Brandt. 
Faddere 1645: Hans Jebsens frue, Peder Paulsens frue, Christian Hansens datter, Jens Vogt maior, Jens Vogt minor. 
Fra en ligprædiken over rådmand Lorentz Lorentzen af Johannes Brandt uddrages følgende: Han er født 29 aug 1603 af gode kristelige forældre (deres navne nævnes ikke). Han gik i byens skole for at lære skrivning 
og regning, og da han var kommet noget til års blev han antaget til skriver af den agtbare og velfornemme Lorentz Hansen, den gang hans fyrstelig nådes foged på Kegnæsgaard, hvilken tjeneste han trolig 
forvaltede indtil 1621. Derfra kom han til Ærø for at være underskriver hos Claus Madsen, fyrstelig nådes amtsskriver på Gråsten, hvilken post han beklædte med troskab i 3 år. Derefter kom han 1623 til Nordborg til den velfornemme hr Jørgen Jebsen, fyrstelig nådes amtskriver sammesteds, og var i begyndelsen ansat som kornskriver, men siden som korn- og køkkenskriver. Da han nu i to år havde forestået begge tjenester med flid og troskab, blev han 18 sep 1626 ansat som amtskriver på Nordborg af hertug Frederik, denne tjeneste forestod han med megen ros i 16 år og forvaltede tillige kornskrivertjenesten, så at han Durchl. var meget tilfreds med ham. 1640 begærede han og fik i nåde sin afsked. 1640 ægtede han jomfru Cathrine Brandt, en datter af den fornemme borger og handelsmand her i Sønderborg Hr. Jørgen Brandes, en broder til præsten, hr magister Johannes Brandes, og holdt bryllup med hende 20. trin på rådhuset, hvortil mange fyrstelige og adelige personer vare indbudne. Med hende levede han 9 år i et lykkeligt ægteskab og avlede med hende 1 søn og 4 døtre, der alle er ilive. Han har ført et kristelig levned, stået i anseelse ved hoffet og haft et godt navn i byen, hvor han har drevet sin næring og været alle behjælpelige med råd og dåd. Især har han vist en smuk sønlig kærlighed mod sin gamle svage fader, der i sin høje alderdom nød kost og beklædning i hans hus. 1647 kom han ind i rådet, hvor han har stået på 3. år. For 16 uger siden blev han syg og døde 1 jun 1649 om morgenen kl 4 i en alder af 49 år. Af han samtaler i den sidste tid med præsten, sin hustru og børn ses det, at han har været en from kristen og en troende mand. Han ligprædiken blev holdt af magister Johannes Brandt den 6 jun i byens kirke for en talrig forsamling. Et latinsk digt af Hr. Enoch Svantenius, præst i Rostock og et tysk af Johannes Brandt, Sonderburg Holsatus. Bogen er dediceret til hans enke, fru Cathrine Lorentzen, Hr Asmus Eggebeck, en fornem borger og handelsmand i Flensborg, hr Jens Voigt den Yngre, en fornem borger i Sønderborg, Hr Jørgen Brandt, en fornem borger i Sønderborg, hr. Bendix Brandt, en fornemmer patricius i Sønderborg og hr Nicolai Brandt, stud.jur. 
Se også Chr Knudsen IX 111-115. 
DER STÅR I LIGPRÆDIKENEN AT HAN PASSEDE SIN FAR LÆNGE I HANS HØJE ALDER, 
DET PASSER IKKE MED AT HANS LORENTZEN DØDE TIDLIGT, SÅ MÅSKE ER HAN SLET 
IKKE SØN AF HANS LORENTZEN. 
Peder: 21 jan 1662 stod amtsforvalter Peder Brandt gudfader i Ketting hos sin steddatter. 9 jun 1651 var præsten i Nordborg til Peder Brandts kost i Sønderborg og og foræret til gave 5 mk. 
Barn af Lorentz Lorentzen: 
i søn, ref: S01359. 
43. ii Eleonore Lorentzen f. ca 1642. 
44. iii Cathrine Lorentzen f. apr 1643. 
45. iv Anne Lorentzen f. jul 1645. 
46. v Margrethe Lorentzen f. < 1646. 
Barn af Peder Nicolaisen Brand: 
47. vi Laurentius Brandt f. mar 1652. 
vii Johan Frederik Brandt, f. 11 dec 1653 i Sønderborg, ref: S01364, d. 20 mar 1673 i Hvidkilde, begr. 3 apr 1673 i Egense. Over Johan Frederik Brandt findes der i DKB (42,-250-4ø) en ligprædiken, skrevet af hans farbroder, på den tid sognepræst til Svanninge, Frederik 
Brandt. Herfra følgende uddrag: Johann-Friedrich Brandten, juris & Philof. studiosi, er født i staden Sønderborg 11 dec om morgenen kl. 6 i året 1653. Herefter følger forældre og bedsteforædre og at han er blevet døbt (dåben mangler dog i Sønderborg kb). Forældrene holdt privatinformator til Johan Frederik Brandt og hans ældre broder Laurentius Brandt. Han hed Johan Møller og underviste dem i seks år. 1666 blev begge brødre sendt til Wismar, hvor de blev undervist af rektor Laurentis Bunfovia i to år. Da rektoren blev forflyttet til 
Stralsund Gymnasium, fulgte de 2 brødre snart efter og blev indskrevet på dette gymnasium, også her blev de i to år. Derefter blev begge brødre indskrevet ved universitet i Rostock. Johan Frederik Brandt læste jura. Efter at have læst her et år blev han 1671 af sine forældre kaldt hjem til Sønderborg. Kort tid herefter kom han i tjeneste hos hertug Ernst Günther, som lod ham rejse til det brandenborgske hof sammen med sin søn hertug Philip Ernst, hvor de forblev vinteren over i Berlin eller Køln an der Spree. Johan Frederik Brandt forsatte imens sine studier og benyttede her også lejligheden til at lære fransk. Han fulgte herefter hertugen tilbage til Sønderborg, og opvartede ham en tid. Fik derefter lov til at rejse over til sine forældre på Fyn og herfra videre til København. Er 2 gange om vinteren rejst fra København til Sønderborg og kom sidst i februar til sin svoger Johan Christian Thur og sin søster 
Sibylle Elisabeth Brandt, hvor han forblev nogle dage. Den 5 mar 1673 kom han til sin farbroder Frederik Brandt i Svanninge, og begav sig den næste dag til Holkenhavn for at opvarte guvernøren over Fyn, hr generalmajor Eiler Baron von Holck, som han forlod samme eftermiddag med gode rekommationsskrivelser, derefter rejste han tilbage til Frederik 
Brandt, lånte nogle historie- og geografibøger, som han tog med til Hvidkilde, for som han sagde, i nogle uger vil jeg sidde stille og læse, og der rejse gennem verdenen og lade mange lande gennemvandre mine tanker. Kort efter ankomsten til Hvidkilde følte han sig svag, mærkede en mathed og upasselighed dog uden smerter. Man formodede, da han var 
sund og rask, at denne svaghed snart ville fortage sig. Da forældrene havde modtaget underretning herom, sendte de medicin, dog uden at det bar frugt. Han kunne ikke klage over opvartingen fra sin søster og svoger, og da de følte, at han blev svagere, sendte de atter bud til Sønderborg, og hans moder tog straks til Fyn, men hans legeme var afsjælet ved hendes ankomst. 
48. viii Sibylle Elisabeth Brandt f. 1655. 
 
17. Jørgen Brandt, f. 0 maj 1626 i Sønderborg, døbt 12 maj 1626 i Sønderborg, ref: VC0567. Han blev gift med Dorthe Sophie Heidtmøller, f. 0 dec 1628 i Sønderborg, (datter af Ernst Jobst Heidtmøller og Marie Meyer) døbt 21 dec 1628 i Sønderborg, ref: SG0567. Jørgen død < 1661. Dorthe: Nævnes uden navn som Ernst Husfogeds datter, da hun står fadder i Sønderborg 1645 og som Jørgen Brandts frue, da hun står fadder 
1649-1650. 
Børn: 
49. i Cathrine Brandt f. 0 mar 1648. 
ii Jørgen Brandt, f. feb 1651 i Sønderborg, døbt 9 feb 1651 i Sønderborg, ref: S01361. 
iii Marike Brandt, f. jan 1652 i Sønderborg, døbt 4 jan 1652 i Sønderborg, ref: S01362. 
 
18. Nicolai Brandt, f. 0 aug 1628 i Sønderborg, døbt 10 aug 1628 i Sønderborg, ref: SG0566. (2) gift 10 feb 1653 i Sønderborg, Sophie Cathrine Thur, f. 0 jan 1632 i Sønderborg, (datter af Georgius Thur og Lucie Scheuermann) døbt 17 jan 1632 i Sønderborg, ref: VC0566, d. < 1664 i Sønderborg. (3) gift 25 jan 1664, Cathrine Jacobsen, f. 14 maj 1644 i Sønderborg, (datter af Henrik Jacobsen og Dorthe Jebsen) ref: VF0566, d. 26 feb 1698. Nicolai død 23 jan 1674 i Flensborg. Borgmester Nicolai Brandt nævnes 30 jun 1663 som gudfader hos Johannes Monrad i Ketting. 
PT 1961: Nicolai Brandt var borgmester i Sønderborg fra 1653 til sin død. I sommeren 1650 nævnes han flere gange i fadderlisterne som stud. juris. Ved universitetet i Rostock aug 1645, Kønigsberg 4 maj 1648, 
Orleans 4 maj 1651, 13 apr 1652 Rom (Achelis 2195, Helk). Dette år omtales han i Skt Jørgens Hospitals jordebog i Sønderborg. Ved Michael Brandt død 1658 må han han have overtaget stillingen som 
førsteborgmester i Sønderborg. Af hospitalets regnskaber ses det, at borgmester Nicolaus Brandt i en længere årrække havde en halv gård i fæste mod en årligt afgift af 16 hhv 18 rdl, og at arvingerne ved hans 
død skyldte 20 rdl. I en skrivelse fra 1668 klagede han over, at han havde mistet alt i krigstiden, og da han havde flere små børn, bad han om at måtte beholde stillingen som eneborgmester for livstid, han havde 
da haft embedet i henved 16 år 4 feb 1657 købte Nicolai Brandt Asmus Jensen Svarrers gravsted, som lå 
under orglet på sydsiden, 3 feb 1659 købte han ligeledes under orglet på sydsiden af Jens Vogt den yngre og Cathrine. Den gravplads blev 20 år senere overtaget af borgmester Jacob Jensen. Af Mariekirkens 
stolestaderegister ses det, at Nicolai Brandts økonomiske forhold har været dårlige, og ved konkursen efter hans død købte Jacob Jensen to stolestader, af hvilke det ene havde tilhørt hertug Hans Bugislaus. 
Ifølge Nordborg kb havde Nicolai Brandt vinduesøl 4 aug 1663. Sophie: nævnes som fadder i Sønderborg 1651, Cathrine: Det er forkert når Gether i sin bog side 457, skriver, at Cathrine Jacobs er datter af Hinrich Jacobsens 2. hustru, hun er datter af hans første hustru, ellers ville hun kun være højst 11 år ved vielsen. 
Børn: 
i dødfødt søn, ref: S01426. 
50. ii Jørgen Brandt. 
51. iii Johannes Brandt. 
Barn af Sophie Cathrine Thur: 
iv Dorthe Lucie Brandt, f. ca 1655, ref: PC0165. gift 19 maj 1695 i Felsted, Claus Brandt, f. 1646, ref: NG0165, d. mar 1715 i Nordborg, begr. 2 apr 1715 i Nordborg. Dorthe død 0 jan 1727 i Nordborg, begr. 7 jan 1727 i Nordborg. Dorthe Lucie Brandt nævnes som fadder 8 dec 1689. Claus: PT 1961 15: Claus Brandt er borger i Nordborg. I Nordborg kb anføres, det at Claus Brandt højtid blev holdt 2 jun 1695 i, det er alt hvad præsten har skrevet. 
Barn af Cathrine Jacobsen: 
52. v Hinrich Brandt f. 0 jul 1666. 
vi Sophie Cathrine Brandt, f. 0 jul 1667 i Sønderborg, døbt 28 jul 1667 i Sønderborg, ref: YC0163. gift 26 mar 1688, Samuel Huldenreich, f. < 1665, ref: UA0163, d. 1693. JEG ER GANSKE USIKKER OVER FOR DENNE TAVLE, OM DET NU OGSÅ ER NICOLAI 
BRANDT DATTER HAN ER GIFT MED. JEG HAR DOG SET ET AF BØRNENE OMTALT I DYBBØL KB, formentlig omkring den følgende præst hr Monrads hustrus død. 
PT 1961 15: Cathrine Sophie, enke efter præsten Samuel Huldenreich i Dybbøl henvendte sig 1698 til kommissionen i Dybbøl med bøn om at få rådighed over det beløb, som hendes bedstefader Georg Thur havde lånt byen, til bedre opdragelse af hendes 3 faderløse børn. Kommisionen afviste sagen. Sophie Cathrine, kan ikke som meddelt hos Arends, have været gift med Huldenreichs formand i Dybbøl, Johan Ebbesen, der 16 okt 1670 i Sønderborg viedes til jomfru Cathrine Sophie Brandt, da ville hun jo kun 
være 3 år gammel. Samuel: Arends I 370: Samuel Huldenreich blev student fra Odense, 
im. København 18 jul 1681, sognepræst i Dybbøl 1687-1693. J 1453, N st. M II 208, V.f.K 2 rk IV 250. 
53. vii Nicolai Brandt f. 2 feb 1672. 
 
19. Nicolai Nicolaisen Brandt, f. 21 okt 1613 i Guderup, ref: SG0159. gift 7 jun 1646, Margrethe Paulsen, f. 15 jul 1628 i Sønderborg, (datter af Peder Paulsen og Anne Clausen) døbt 20 jul 1628 i Sønderborg, ref: VC0159, d. 6 nov 1713 i Sønderborg, begr. 21 nov 1713 i Sønderborg. Nicolai død 20 okt 1680 i Sønderborg. Faddere 1649: Peder Paulsen frue, Christian Hansens frue, Nis Madsens datter, Peder Ouwsborg, Hans Jebsens søn Alexander. 
Achelis 1826: Nicolai Brandt gik i skole i Lübeck, sep 1632 i Rostock, 23 apr 1635 København, Kønigsberg 29 okt 1635, magister Rostock 19 sep 1654, 1637 vesperpræst, 1645 sognepræst der. Således Achelis, men i Sønderborg kirkebog nævnes han endnu 1638 som stud. Nicolaus Brandt junior. 1639 som stud theol. 1640 som Hr Nicolaus Brandt, så han er nok tiltrådt som præst 1639 eller 1640. 9 feb 1645 nævnes han som magister. Arends I 82. J 321, Køn. Matr. I 364, Rost Matr. D.-S 1 R. V. 315, K.-S. 
5 R. III. 506. V.f.K 2 R. IV 233 note 2, 433 (stamtavle). Patr. Slægter I 234. Sønderjydske Årbøger 1906 s 146: Søren Abildgaard omtaler i sin dagbog fra rejser i Nordslesvig 1775-1776 Nicolai Brandts billede i korets sydøstlige hjørne. 
Børn: 
i Margrethe Brandt, f. 14 nov 1647 i Sønderborg, ref: VO0159, d. 26 jun 1650 i Sønderborg. 
54. ii Anne Brandt f. 23 feb 1649. 
iii Nicolai Brandt, f. 17 jul 1650 i Sønderborg, døbt 21 jul 1650 i Sønderborg, ref: VC0667. gift 19 nov 1677 i Sønderborg, Anne Auguste Jensen, f. 0 okt 1655 i Sønderborg, (datter af Jacob Jensen og Anne Sophie Boldich) døbt 14 okt 1655 i Sønderborg, ref: SG0667, d. < 1711. Nicolai død 3 nov 1693 i Sønderborg.  
Achelis 3047: Nicolaus Brandt var ved universitetet i Kiel 6 okt 1665, SS Jena 1669 og 1671, SS Leipzig 1672, Rostock jul 1674, Kiel 25 sep 1677, prædikant på Østerholm slot i Egen sogn, 1676 Vesperpræst i Sønderborg og fra 1680-1693 førstepræst i Sønderborg. Vielsen 1677 er også indført i Nordborg kb. 
J 321, J 323, C lit I 66, DS 1 rk, VI 50, V f K 2 rk IV 433 (stamtavle), Nied F G XII 116, Sønderborg latinskole 17, l. 12-15. 
55. iv Petrus Brandt f. 10 sep 1651. 
v Christian Brandt, f. 25 dec 1652 i Sønderborg, døbt 1 jan 1653 i Sønderborg, ref: Y00277, d. 1686. Achelis 3142: Christian Brandt var ved universitetet i Kiel 13 jun 1666, Jena 1671 2. sem, Leipzig 1672 WS (Brendel), Kiel 27 jan 1673, 1675 sognepræst i Rylskov lige øst for Flensborg. Arends I 80, J 971, Nied F G XII 117. 
56. vi Poul Brandt f. 5 mar 1654. 
vii Margrethe Brandt, f. 26 apr 1655 i Sønderborg, døbt 4 maj 1655 i Sønderborg, ref: SG1986. (1) gift 7 okt 1673 i Sønderborg, Johannes Steuermann, f. sep 1650 i Sønderborg, (søn af Johannes Steuermann og Birgitte Jebsen) døbt 29 sep 1650 i Sønderborg, ref: VC1986, d. < 1691. (2) gift 18 feb 1691 i Sønderborg, Thomas Carstensen Becker, f. ca 1660, ref: VF1986, d. 8 nov 1721 i Sønderborg, begr. 14 nov 1721 i Sønderborg. 
viii Marie Brandt, f. 1656, ref: VV0159, d. 1658. 
ix Cathrine Brandt, f. 1658, ref: VW0159. 
57. x Dorthe Brandt f. 11 okt 1659. 
xi Hans Brandt, f. 1661, ref: VY0159, d. 1663. 
xii Mathias Brandt, f. 1 jun 1662 i Sønderborg, ref: VZ0159, d. 11 mar 1685 i Wittenberg. Achelis 3473: Mathias Brandt var ved universitetet i Kiel 6 sep 1677, Wittenberg 6 sep 1681, død der som stud. jur. 
P.T. 1923 167. 
xiii Marie Brandt, f. 1665 i Sønderborg, døbt 29 okt 1665 i Sønderborg, ref: V10159, d. 1665 i Sønderborg. 
 
20. Johannes Nicolaisen Brandt, f. 20 jul 1615 i Guderup, ref: EG0357. gift 24 jun 1651 i Egen, Dorthe Sophie Brun, f. 0 aug 1625 i Sønderborg, (datter af Otto Brun og Anne) døbt 14 aug 1625 i Sønderborg, ref: CC0357. Johannes død 21 jul 1679 i Guderup, begr. 29 jul 1679 i Egen. Achelis 1824: Johannes Nicolaisen Brandt gik i latinskole i Sønderborg, Flensborg og Lübeck 1630, universitetet i Rostock 1632, København 23 apr 1635, Kønigsberg 1 sep 1636, Helmstedt 27 maj 1639, Leiden 19 nov 1641, Padua 6 sep 1644, privatlærer hos ejer af Tidselholt, Axel Walkendorf (død 1675 59 år gammel), 3 aug 1649 blev han eksamineret af hofprædikanten på Nordborg i overværelse af sognepræsten og kapellanen, begge i Nordborg. 8 aug 1649 ordineret udi Egen kirke til sognepræst der. Præsten Anders Brandt i Nordborg forærede en sølvske i bryllupsgave. 1676 blev Johannes Brandt tillige provst. 1678 døbte han præsten Peder Plates søn i Havnbjerg. Nordborg kb: Den 7 jul 1676 var vi samtlige Nørre herreds præster af Egen, Svenstrup, Havnbjerg, Oksbøl og Tontoft i hr obersløjtnantens hus forsamlede, hvor hr abgesander Gentsch tog af os troskabsed på fyrstelig nåde hertug August's vegne af Pløen, som af hans kongelige majestæt havde bekommet al højhed og herlighed over gejstlige og verdslige her i Nørreherred. hr Johannes Brandt i Egen blev forordnet at være vor provst. 20 jul 1679 var vor provst dødsyg. 21 jul døde han og 29 jul døde han og hans brodersøn magister Nicolai Brandt i Sønderborg gjorde ligprædiken over ham. Hr Lauritz i Svenstrup stod for alteret og tog offeret. 
W II 28, J 1634, 1638, Køn Matr I 374, Rost. Matr, BD 1028, DS 1 rk IV 78f, VI 51, V.f.K 2rk IV 433 (stamtavle). PT 1 rk II 131, 9 rk I 276. 
Børn: 
58. i Eleonore Brandt f. 12 apr 1654. 
59. ii Margrethe Brandt f. maj 1656. 
iii barn, f. maj 1657 i Guderup, døbt 21 maj 1657 i Egen, ref: CO0357. ses af Nordborg kirkebog, hvor præsten skriver at han var til barsel til hr Johannes i Guderup. 
60. iv Johannes Bugislaus Brandt f. 31 okt 1658. 
61. v Otto Frederik Brandt f. 1659. 
62. vi Anne Brandt f. 1663. 
 
21. Anne Sabine Nicolaisen Brandt, f. 1617 i Guderup, ref: WF0159. gift 3 nov 1633, Christen Lorentzen, f. 1596 i Sønderborg, (søn af Jens Lorentzen og Ellen) ref: SV0159, d. 5 aug 1670. Anne død 1 maj 1678. Christen: Blochs Fyns Gejstlige 847-850: Hr Carsten Lauritzen blev ordineret til sognepræst for Svenstrup på Als den 12 aug 1625 i hans alders 29 år. I dette embede havde han adskillige fortrædeligheder; thi i Dr. Hans Michelsen Diario, finder jeg, at biskoppen den 2 dec 1630 skrev provsten 
til om denne Carsten Lauritzen, der var beskyldt af hertug Frederik til Nordborg, hvorover han tog sig kapellan Lauritz Lange, som var hos ham 1633, hvorved denne sag måske er bilagt, men en ny alarm rejste sig igen mellem ham og bønderne, hvorom hertugen 16 sep 1635 skrev til biskoppen, og klagede over den uret, hr Carsten havde gjort hans bønder, hvorom biskoppen skrev til provsten med klagepunkterne. Hr Carsten drog og til biskoppen, og beklagede sig, at hertug Frederik ville påføre ham en 
farlig proces, han drog og til Mogens Kaas for at berette ham hele sagen; hvorpå hertugen den 27 okt sendte biskoppen 11 dokumenter om sagen, den han overlod til ham og lensmanden over Nyborg. Dette stod således hen, indtil biskoppen kom til landet, og den 26 okt 1637 visiterede i Svenstrup kirke, men ingen af sognefolkene var til stede, hvorfor biskoppen drog til hoffet, hvor bønderne og præsten mødte, og 
klageposterne blev oplæste, og forsøg gjort på at forlige dem, men forgæves, det stod således hen, indtil næstkommende år, da formodentlig den affære er arriveret, som Pon. Ann. T. IV p 275 melder, nemlig: 
Hertug Frederik havde ladet ansige, alt mandskabet i Svenstrup at møde til klappejagt første onsdag i februar måned, da der efter kirkelovene var tillyst måneds bededag. Siden nu Als i det verdslige hørte til de fyrstelige Sønderborgske og Nordborgske huse, men i det gejslige til kronen og Odense stift, syntes hr Carsten, at han ikke kunne tillade sine tilhørere, at de med Guds tjenestes forsømmelse, måtte lystre dette 
påbud, tog det og på sig at forsvare deres sag, ifald de derfor skulle tiltales. Hertugen kom på jagt, men fandt ikke mandskabet for sig, og da man berettede ham, at hr Carsten i stedet for havde befalet dem at gå i 
kirke, red han i sin vrede til præstegården, hvor han fandt præsten for sig, og ville straffe ham med prygl, men hr Carsten forstod sagen uret, tog fyrsten ved skægget, og gav ham, som man vil sige, et ørefigen. 
Det findes i Dr Hans Michelsens Diario, at biskoppen den 19 mar 1637 skrev sine tanker til kansleren om hr Carstens sag, hvilket hr. Carsten selv bragte til kansleren i Flensborg, men den 9 apr skrev hertug 
Frederik til biskoppen om en stævning mod hr Carsten, som og påfulgte den 11 april, hvorpå Mogens Kaas den 15 april skrev biskoppen til om at stævne tillige kapellanen og degnen, og dagen efter selv talede med 
biskoppen derom, og den 9 maj skrev ham til fra København, at sagen ikke længere måtte opsættes, hvorfor sagen blev forhørt i Consistorio den 24 maj, da dr. Salschou, hertugens marskal og hans sekretær var actores, hvor hr Carsten blev dømt fra sit embede. Dersom denne dom var for denne forseelse, må man vel sige, at besynderlige omstændigheder har formildet straffen for sådan forseelse mod sin lands herre; iblandt samme anfører Dr. Pontoppidan, at kongen kendte bemeldte hertug, sin fætter, for sådan en, der ved uordentlig levemåde havde selv formindsket den ærbødighed, man var hans høje stand og fødsel skyldig. Dette findes, at biskop Hans Michelsen samme år den 26 nov 1637 skrev til provsten i Salling herred, at hr Carsten, forhen præst i Svenstrup, måtte antages til at prædike, ligesom han også den 1 
maj 1639 til kapellaniet ved Skt Hans kirke blev befordret (ikke Skt Knuds kirke, som Pontoppidan sætter), i hvilket embede han døde 1670. Hans hustru, Anne Sabine blev begravet 13 maj 1678; om hans afkom se den trykte Brandtiske Genealogi. Hans Mikkelsen dagbøger 1626-1641 er 1991 udgivet af Historisk samfund for Fyns stift. 
Blochs Fyns Gejstlige 145: Carsten Lauritzen fik formedelst den herskende mening om Odense Skt Hans kapellanresidentsen forhold til kirken en betydelig reperation udført på lenets regning, navnlig blev da 
hans kornhus opført, på hvilket hans navn blev anbragt. I sine sidste år havde han personelle kapellaner, af hvilke den sidste, hans søn Peder Carstensen, 1670 blev hans eftermand, indtil han 1681 blev sognepræst. 
Se Bloch side 113-114. 
Ifølge Nordborg kirkebog var præsten i Nordborg 9 jul 1637 udi Svenstrup kirke at anhøre hr Christens removendi Sentenz. Den herre Jesus forhjælpe ham atter til embede. 
W II 528, J 1640f, Engelstoft 145, K.S 3 rk V 121, 5 rk III 728 l 6-5 n, V.f.K 2 rk IV 433 (stamtavle) VIII 109, Sj. Årb 1905 side 108 l 9-8n. 
Børn: 
i Eleonore Lorentzen, f. 26 jan 1635 i Svenstrup, ref: WQ0159. 
63. ii Claus Lorentzen f. 5 sep 1636. 
64. iii Peder Carstensen f. 26 okt 1640. 
65. iv Mathias Carstensen Loren f. 6 apr 1644. 
66. v Nicolaus Lorentzen f. 18 apr 1649. 
 
22. Christine Nicolaisen Brandt, f. 1619 i Guderup, ref: UA0411. (1) Hun blev gift med Abraham Mathiesen, ref: YC0411. (2) Hun blev gift med Mathias Clausen, ref: YF0411. Moller 38 I: Abraham Mathiesen var pensionær på Lundbygaard på Fyn, og Mathias Clausen ridefoged på Lygtvad, også på Fyn. 
Barn af Abraham Mathiesen: 
67. i Margrethe Mathiesen. 
ii Mathias Mathiesen, ref: YO0411. 
Barn af Mathias Clausen: 
iii Abraham Clausen, ref: YP0411. 
68. iv Claus Madsen Brandt f. ca 1650. 
 
23. Peder Nicolaisen Brandt, (Se ægteskab med nummer 16.) 
 
24. Samuel Nicolaisen Brandt, f. 0 jan 1624 i Guderup, døbt 11 jan 1624 i Egen, ref: SG0843. gift 27 sep 1650 i Sønderborg, Bodil Vogt, f. < 1632, (datter af Bonde Vogt) ref: VC0843, d. < 1698. Samuel død < 1698.  
AMAA: Samuel Brandt søgte uddanelse som barber eller feltskær og opholdt sig ved faderens død i Kønigsberg hos generalmajor Hindersen. I Sønderborg kaldes han kirurg, læge eller barber og indtog en anset stilling i bysamfundet. Præsten Anders Christensen Brandt i Norborg skriver, at han fjerde søndag efter påske 1660 var til sandemandsgilde hos sin gudsøn Samuel Brandt i Sønderborg. Nogle år før den 16 feb 1657 var Frederik Andersen Brandt blevet sat i lære hos mester Samuel Barber for et tidsrum af 3 år og læreløn 40 rdl. At han har haft søgning fra sognene på Als ses af en optegnelse ved sognepræsten Henrik Hansen i Asserballe: 1652 lånte jeg Hans Christensen en mark Lybsk, der han ville til Sønderborg med Samuel Bartskær, som havde forbundet Christen Hansen i Skoven (Asserballe kb side 197). I firserne blev Samuel Brandt udnævnt til kongelig byfoged i Sønderborg. Bodil: nævnes uden navn som Bonde Vogts datter, da hun står fadder 1649-1650. 
Børn: 
i Claus Brandt, f. sep 1651 i Sønderborg, døbt 7 sep 1648 i Sønderborg, ref: VO0843. 
ii Claus Brandt, f. 1652 i Sønderborg, ref: VP0843. Dåbsdatoen er ikke anført. 
iii Christian Brandt, f. maj 1654 i Sønderborg, døbt 15 maj 1654 i Sønderborg, ref: KE0043. 1688 nævnes han som Christian Kammertjener, da han står gudfader i Notmark hos Hans Gartner. 22 apr 1690 nævnes Mette, Christian Kammertjeners som gudmoder i Almsted, det er måske hans hustru. 6 jan 1692 er han atter fadder hos Hans Gartner. AMAA: Christian Brandt var kammerskriver på Augustenborg. 
iv Nicolai Brandt, f. 0 jul 1657 i Sønderborg, døbt 26 jul 1657 i Sønderborg, ref: Y00091. AMAA: Nicolai Brandt var købmand i Kristianssand i Norge. 
v Hans Brandt, f. 0 aug 1660 i Sønderborg, døbt 12 aug 1660 i Sønderborg, ref: Y00092. AMAA: Hans Brandt var søløjtnant i Kristianssand. 
vi Peder Brandt, f. 0 jul 1662 i Sønderborg, døbt 2 feb 1662 i Sønderborg, ref: S01468. AMAA: Peder Brandt var byfoged i Sønderborg. 
 
25. Margrethe Nicolaisen Brandt, f. 1628, ref: QC0259. gift 7 okt 1649, Jørgen Cruckow, f. 1610 i Notmark, (søn af Frederik Cruckow og NN) ref: NK0259, d. 1 jun 1682 i Notmark, begr. 9 jun 1682 i Notmark. Jørgen: Achelis 1912: Jørgen Cruckow blev student fra Odense, universitet i København 4 maj 1635, Rostock sep 1637, kapellan i Notmark 1645, sognepræst ss 1648 eller 1649. Præsten i Nordborg skriver, at han 8 okt 1649 var i Notmark til hr Jørgen Cruckows bryllup, gav 1 sølvske. Præsten og hans hustru i Nordborg var atter til dåb i Notmark 6 okt 1653, hvor de gav på sengen 1 krone. Hr Jørgen Cruckow var 23 mar 1652 gudfader hos sin svoger rådmand Jost Thomsen i Sønderborg. Ved Jørgen Cruckows død skrev bisp Jens Bircherod følgende i sin dagbog: 1 jun 1682 døde hr Jørgen Cruck, sognepræst i Notmark på Als, en smuk lærd mand og fornemme mathematicus.  
Arends I 176, W II 462, J 1631, Rost. Matr. DS 1 rkVI 57, KS 3 rk, V 134, VfK 2 rk VIII 109, PT 9 rk I 136. 
Børn: 
69. i Frederik Cruckow f. ca 1650. 
ii Claus Cruckow, f. 1654 i Notmark, ref: QP0259, d. 19 maj 1684 i Nordborg, begr. 23 maj 1684 i Nordborg. Achelis 3274: Claus Cruckow blev student fra Odense, Københavns 
universitet 19 jul 1675, residerende kapellan i Nordborg 1683-1684. Nordborg kb: Claus Cruckow var den 27 mar 1683 i Nordborg præstegård og blev der af samtlige præster eksamineret. 2 maj blev han ordineret i Nordborg kirke til en kapellan eller medtjener at være. Han blev ordineret af sognepræsten Christen Andersen Brandt, der var senior. Den nye hertug havde endnu ikke udnævnt en provst. 13 maj sang Claus Cruckow sin første messe. Han døde 1684 om morgenen anden pinsedag skriver sognepræsten som collega her til menigheden og tog en smuk afsked. 23 maj prædikede jeg over ham, de samtlige præster vare her forsamlede og hannem fulgte til graven. Han passede mig selv 10 rdl til offer i hans svaghed, hvilke og blev ofrede. 30 år gammel. 
Arends I 176, W II 453, j 1650, DS I rk VI 58-59. 
iii barn, f. okt 1657 i Notmark, døbt 2 okt 1657 i Nordborg, ref: QQ0259. nævnes i Nordborg kb, da præsten og hustruen der er til barsel i Notmark 
præstegård. 
70. iv Margrethe Cruckow f. 1659. 
 
26. Frederik Nicolaisen Brandt, f. 1632 i Guderup, døbt 26 aug 1632 i Egen, ref: Y00093. (1) gift 9 jun 1661 i Sønderborg, Anne Lorentzen, f. jul 1645 i Sønderborg, (datter af Lorentz Lorentzen og Trinke Brandt) døbt 25 jul 1645 i Sønderborg, ref: Y00094, d. 15 feb 1663 i Svinninge. (2) gift 6 sep 1664 i Haderslev, Sophie Elisabeth Rehefeld, f. ca 1646, (datter af Bonaventure Rehefeld og Magdalene Wolthersdorph) ref: Y00097, d. 27 aug 1667 i Svinninge. (3) gift 6 sep 1668 i Gislev, Anne Brodersen Riisbr, (datter af Broder Brodersen Riisbriich og Maren Johansen) ref: Y00099, d. 0 aug 1687 i Nykøbing F, begr. 8 aug 1687 i Nykøbing F. (4) gift 1688, Agnete Portuan, f. ca 1660, (datter af Jens Jacobsen Portuan og Agnete Rasmussen) ref: Y00101, d. 0 nov 1740 i København, begr. 19 nov 1740 i København; Skt Petri. Frederik død 13 aug 1691 i Nykøbing F, begr. i Systofte. DBL 2 IV 8: Frederik Brandt gik først i skole i Sønderborg og Odense, var derefter ved gymnasiet i Stettin, hvorfra han blev student 1652, studerede ved universiteterne i Wittenberg (Achelis 9 apr 1652), Leipzig og Greifswald. Særlig opholdet i Wittenberg blev af betydning for ham, da han ikke blot hørte de berømte teologer Abraham Calovius og Qvenstedt, men også gjorde bekendtskab med professor August Buchner, 
kendt som latinist, tysk digter og den første schlesiske skoles betydeligste teoretiker. Ca. 1653 rejste F.B. hjem, opholdt sig en kort tid i Sorø og blev 1653 immatrikuleret i København (Achelis 22 nov 1653), hvor han 1654 tog teologisk attestats. Derpå var han i fire år huslærer på Fyn for den senere stiftamtmand Didrik Schult og kom herigennem i forbindelse med Henning Walkendorf til Glorup. Ved dennes død 1658 skrev han et smukt trøstesdigt -Hvile i bedrøvelsens tid- til hans enke , fru Margrethe Blome, der samme år kaldte ham til sognepræst i Svinninge. 1676 forflyttedes han til Nykøbing F som hofpræst for dronning Sophie Amalie og sognepræst i byen med dens anneks Systofte. 1677 blev han provst over Falsters Sønderherred, og samme år disputerede han for magistergraden, der dog først 1690 blev ham konfirmeret. Med sine tre første hustruer havde han 15 børn, men ingen med den sidste. Han berømmes som en fortræffelig taler, men hvad der i særlig grad har bevaret hans navn, er hans forfattervirksomhed. Allerede under sit 
ophold i Tyskland havde han med iver studeret poetik og retorik, og han vedblev livet igennem på disse områder at stå i nær forbindelse med tyske personligheder og retninger. Et typisk vidnesskrift herom er hans mindeskrift på tysk om Wittebergpoeten Friedrich Taubmann –Gläntzende Taubenflügel- (1675). Blandt hans øvrige prosaarbejder kan især fremhæves -Sylva soliloquiorum seu meditationum sacrarum- (1663, oversat fra tysk til dansk 1681), livfulde betragtninger, ofte i allegorisk form, over kristne dyder og kristen livsopfattelse. Som digter udmærker han sig ved ånd, naturlig poetisk følelse og en usædvanlig 
versifikatorisk færdighed. Med lige lethed digtede han på tysk, dansk og latin, og det tilkommer ham pladsen, næst Kingo, som sin tids betydeligste religiøse digter herhjemme. I sine -minutiæ piarum 
cogitationum- (1682) viser han, hvad han formåede som dansk og latinske digter, og hans tyske oversættelser af Th. Kingos morgen- og aftensange (1685) vidner om hans betydelige evner til at udtrykke sig i dette sprog. Blandt hans originale salmer var -Himlen er det rette land-,særlig yndet. 
Barfod, den Falsterske Gejligheds personalhistorie (1849) I 11-14 og II p 298: Frederik Brandt ejede et bibliotek på omtrent 3000 bind, der ved skiftet vurderedes for 991 Sldl, en dengang betydelig sum, en samling af 330 kobberstik, en betydelig mængde gamle mønter, der på auktionen solgtes efter vægt, samt såre mange rariteter, han havde samlet på sine rejser, f.eks et stykke af den forbrændte jord ved Sodoma og Gomorra, som hertug Christian August havde medført og foræret, o.s.v. Da både han og hans sidste hustru havde stor formue blev der 2 jan 1688 affattet en vidtløftig ægteskabskontrakt, der 11 feb fik kongelig konfirmation. Han var en af Danmarks rigeste præster. Maleri af J.Jebsen 1680 i Systofte kirke, stukket af H Schaten 1683. Epitafiemaleri Svinninge kirke 1668, stik 1663. 
Barn af Anne Lorentzen: 
71. i Margrethe Cathrine Brandt f. 11 jan 1663. 
Barn af Sophie Elisabeth Rehefeld: 
ii Bonaventure Brandt, f. ca 1666 i Svinninge, ref: Y00104. Han blev gift med Margrethe Meier, ref: Y00368. Bonaventure død 12 mar 1709. Ehrencrone-Müller 30-31: Bonaventure Brandt blev student 1686, tog baccalaurgraden 10 maj 1687, i hvilken anledning hans tilkommende svoger Gregers Zimmer skrev ham et latinsk æresdigt (Kbh folio). Bonaventure 
Brandt tog teologisk embedseksamen 3 jul 1688, 1693-1694 var han alumnus på Valkendorfs Kollegium. 19 feb 1698 blev han residerende kapellan i Stokkemarke. Ifølge Wiberg blev hans bibliotek solgt for 16 mk. Se Ehrencrone-Müller for hans forfatterskab. 
Wiberg III 198, I Barfod, Den Falsterske gejstligheds personalhistorie (1849) I 14. PT 3 rk III 202, Pesonalhistoriske samlinger (1906) V 97. H J Helms, Valkendorfs Koll. historie (1917) 272, Universitetsmatriklen II 145, 151. 
Barn af Anne Brodersen Riisbriich: 
iii barn, f. > 1669, ref: Y00112, d. 0 feb 1680 i Nykøbing F, begr. 29 feb 1680 i Nykøbing F. Barfod, Den Falsterske gejligheds personalhistorie (1848) I 14: I Nykøbing Fs latinskoles regnskabsbog nævnes ved indkomne ligpenge, magister Brandts barn, de øvrige børn må være døde i Svinninge. 
72. iv Johan Frederik Brandt f. > 1670. 
73. v Anne Cathrine Brandt f. > 1670. 
74. vi Sophie Elisabeth Brandt f. > 1670. 
75. vii Ida Margrethe Brandt f. > 1670. 
viii Thomas Frederik Brandt, f. ca 1683, ref: Y00106, d. 6 okt 1725. Thomas Brandt var søofficer og ugift, han blev lærling 1699, 1701 kadet, tilladelse til at tage tjeneste på den engelske flåde 18 feb 1702 (Kr. K. Eksp nr 10, 11), rejsepas (jfr 7/2 nr 7), 9 maj 1705 berettes, at han i 4 år har tjent på den engelske hovedflåde, var med ved Cadix og Vigo, 
i slaget med franskmændene i Strædet, ved Livorno og Algier og for Gibraltar (Kr. K. eksp. nr 89), 30 maj 1705 sekondløjtnant med sin gamle anciennitet (Kr. K. eksp. nr 89), 12 jan 1706 tilladelse til at blive længere i udlandet (se 27/2 s. år I.S.Kr.K.), s.d. pas til ophold på 
udenlandske magters flåde (Kr. K. Eksp. nr 1,2), 21 maj 1707 melder, at han og M. Gude 3 maj er ankommet til Genua på det engelske orlogskib Oxford (I.S. adm), 9 mar 1708 premierløjtnant, nov 1709 chef for snauen Svermeren i admiral v. Støckens eskadre, 8 mar 1710 kaptajnløjtnant, 23 jan 1711 kaptajn, 1711 og 1712 chef for orlogsskibet Neptunus, 
konvojering i Nordsøen, 1714 chef for orlogsskibet Dronning Louise (64 kanoner) i admiral Rabens flåde i Østersøen, 1716 chef for orlogsskibet Elefanten (90 kanoner) og fra juli s.å. for Wenden (72 kanoner) i Østersøflåden, 1717 chef for Dronning Louise 12 jul-2 aug, derefter chef for orlogsskibet Prins Wilhelm (54 kanoner) i Schoutbynacht Rosenpalms 
eskadre til Norge, 1718 chef for samme, 1719 chef for samme, blokade af Gothenborg og Bohuselven (Marstrands erobring), 11 dec 1719 kommandørkaptajn, 1723 chef for orlogsskibet Prins Carl i eskadre. Død 6okt 1725. Boet registreret samme dag (under adm. ret. skifteprotokol nr 21, folie 34). I Gardes efteretninger om den danske og norske sømagt IV 630 nævnes Thomas Frederik Brandt. 
 
Femte Generation 
 
27. Margrethe Pedersen, f. 0 dec 1624 i Oksbøl, døbt 19 dec 1624 i Oksbøl, ref: RC0007. gift 1 aug 1647 i Oksbøl, Jacob Cramer, ref: OX0007. Introduceret Nordborg 17 dec 1648. Jacob: Præsten i Nordborg gav til brylluppet 1647 4 mk i gave. Jacob Cramer nævnes ved hustruens introduktion 1648 i Nordborg. 
Børn: 
i Frederik Christian Cramer, f. nov 1648, døbt 12 nov 1648 i Nordborg, ref: RO0007, d. dec 1648, begr. 6 dec 1648 i Nordborg. 
 
28. Johannes Pedersen, f. ca 1630, ref: EG0900. (1) gift 6 okt 1667 i Egen, NN Beyer, (datter af Andreas Jørgensen Beyer) ref: CC0900, d. 6 aug 1671 i Guderup, begr. 11 aug 1671 i Egen. (2) gift > 1671, Margrethe Mathiesen, (datter af Abraham Mathiesen og Christine Nicolaisen Brandt) ref: EG0901. Johannes død 1688. Johannes Pedersen var kapellan i Egen 1667-1688. Han prædikede som stud 
theol i Nordborg kirke 16 nov 1662. Han blev ifølge Nordborg kb ordineret i Nordborg slotskirke til at være kapellan i Egen 28 apr 1667. Ifølge Wiberg var der mindst 4 børn. Hustruen Margrethe Mathiesen blev 
atter gift med Jørgen Vilhelm Poss, se OX0902. W II 29, J 1638. Chr Knudsen XXX 210: Johannes Pedersen fik af herskabet tillagt 4 ørtug byg af kirkens tiende. Chr Knudsen XXX 208: Sønnen Augustus nævnes som urtegårdsmand. Der nævnes en gartner Augustus Pedersen på Augustenhof og en boelsmand Augustus Pedersen (000620) i Stolbro. Om nogle af disse mænd er identiske vides ikke. Margrethe: Johannes Pedersen var gift før ovennævnte ægteskab, om ham se (EG0900). Jørgen Vilhelm Poss blev atter gift, om ham se (Ox 000902). 
Barn af Margrethe Mathiesen: 
i Dorthe Elisabeth Pedersen, ref: CP0900, d. i Slesvig. Familie Lorenzen af N H Lorenzen (Refsøe 1865): Dorthe Elisabeth Petri døde i Slesvig. 
ii Margrethe Christine Pedersen, ref: CQ0900. Familie Lorenzen af N H Lorenzen (Refsøe 1865): Margrethe Christine Petri er gift i Angeln. 
76. iii Anne Sophie Pedersen. 
77. iv August Pedersen f. ca 1688. 
 
29. Nicolai Pedersen, f. ca 1630 i Oksbøl, ref: YF0066. gift 7 maj 1661 i Bedsted, Herlich Carstensen, (datter af Carsten Jensen og Gude Schmidt) ref: UA0066. Nicolai død 25 jan 1689 i Bedsted. Arends II 150: Nicolai Pedersen nævnes som præst i Bedsted 1659-1689. J 292, Cl. Rolfes 515. 
Nordborg kb. 13 maj 1655 prædikede hr Peders søn i Oksbøl, Claus Pedersen i Nordborg kirke. 7 maj 1661 sendte præsten i Nordborg til hr. Claus Pedersens bryllup i Bedsted sognepræst en sølvske vog 3 lod. 
Børn: 
i Reinhold Petræus, f. ca 1663 i Bedsted, ref: UA0070. gift 24 nov 1691, Cathrine Benedikte von Saldern, (datter af Casper von Saldern og Cathrine Margrethe Stahl) ref: YC0070, d. 23 nov 1746. Reinhold død 1715 i Bedsted. Achelis 3569: Reinhold Petræus var novice ved universitetet i Kiel 14 maj 1684, Kønigsberg 4 apr 1687, sognepræst i Bedsted 1689-1715.  
Arends II 156, J 292, Køn. Matrikel II 155, Z. f. Schl. H.G. XXX 229. 
 
30. Marie Pedersen, f. ca 1640, ref: K00018. gift 1670, Lorentz Gartner, f. < 1652, ref: K00017. Chr Knudsen XI 170: Marie Pedersen nævnes ved vielsen af Oksbøl, hun nævnes på Gammelgaard 1670-1678, hun må vist være en datter af sognepræst til Oksbøl Peder Clausen, det tyder fadderlisterne ved hendes 
børns dåb på. Lorentz: Chr Knudsen XI 170: Lorentz Gartner nævnes på Gammelgaard 1670-1678. 
Børn: 
i Anne Elisabeth Gartner, f. 1673, ref: K00019. 
ii Sophie Hedvig Gartner, f. 1675, ref: K00020, d. 1678. 
iii Frederik Gartner, f. 1678, ref: K00021. 
 
31. Marike Pedersen, f. ca 1640 i Oksbøl, ref: RC0009. gift 4 sep 1670, Martin Nissen, f. 24 dec 1636 i Åbenrå, (søn af Niels Nielsen og Anne Mortensen) ref: OX0009, d. 24 dec 1682 i Oksbøl, begr. 3 jan 1683 i Oksbøl. Marike død dec 1698 i Nordborg, begr. 22 dec 1698 i Nordborg. Martin: Achelis 2506: Martin Nissen gik i skole i Slagelse, ved universitetet i København 16 maj 1653, 1667 kapellan i Oksbøl, 1676 sognepræst der.  
Arends II 109, Wiberg II 551, J 1646, DS 1 rk V 350, VI 57f, 70. 
12 feb 1665 concionen habuit studiosus Martin N. pædagogus i Havnbjerg. Nordborg kb: Juleaften 24 dec 1682 Døde hr Martin Nissen udi Oksbøl kl 2 om morgenen. Han tjente i 15 år, og sognepræsten i Nordborg Christian Andersen Brandt holdt prædikenen over ham. 
Børn: 
78. i Anne Sophie Nissen f. jun 1671. 
79. ii Samuel Nissen f. 27 apr 1673. 
iii Peder Nissen, f. sep 1675 i Oksbøl, døbt 22 sep 1675 i Oksbøl, ref: UA0114, d. 3 apr 1711. Moller 155 I: Peder Nissen var kejserlig russisk kirurg og anatom, hand døde af svindsot, var gift og havde børn. 
80. iv Johannes Nissen f. jul 1677. 
v Elisabeth Charlotte Nissen, f. 10 jul 1680 i Oksbøl, døbt 20 jul 1680 i Oksbøl, ref: Y00115. gift 7 sep 1707 i Rinkenæs, Hans Thaysen, ref: Y00495. Elisabeth død 31 maj 1752 i Hovgaard, begr. 7 jun 1752 i Rinkenæs. Fru Elisabeth Thaysen nævnes 1708 som fadder i Holbøl hos sin broder, sognepræst Samuel Nissen. Hans: Moller I 155: Hans Thaysen er arvesiddende på Hovgaard i Rinkenæs. 
 
32. Paul Petræus, f. 12 okt 1619 i Sønderborg, døbt 17 okt 1619 i Sønderborg, ref: UA0127. gift 14 jul 1651, Ester Hoyer, f. 1624, (datter af Tycho Hoyer) ref: YC0127, d. 30 jul 1687 i Højer, begr. 4 aug 1687 i Højer. Paul død 17 apr 1698 i Højer.  
Achelis 2081: Paul Petræus gik i skole i Sønderborg, Lübeck, Kiel og Elbing 26 jun 1640 (Helk), ved universitetet i Greiswald 25 maj 1635, Kønigsberg 7 sep 1641, København 1646 (ikke i matriklen), Wittenberg 1 sep 1647, 1650 sognepræst i Højer. Nordborg kb: 29 sep 1645 prædikede udi Nordborg kirke Peder Paulsens søn af Sønderborg, Paulus på tysk. Gud former sine gaver og giv ham god lykke. Amen. 
Arends II 156, SVSHKG 8, 423, J 390, Greifsw. Matr, Køn. Matr. I 425, Patr. Slægter I 233, Cl. Rolfs 90-95, V.f.K 2 rk VIII 429, Helk 58, Stb. kgl Bibliotek NKS 389c, 8ø. Geschichte des Kirchspiels und Flecken Hoyer af Claus Rolfes (1926): Palus Petræus er siden reformationen den præst, der har været længst i embedet som sognepræst i Højer, nemlig 48 år. I den gamle kirkebog beretter han selv over, hvordan han kom til Højer: 1650 efter Michaelis blev jeg af min landsfyrste ved amtmand Wolf Blome tilbudt tjenesten i Burkal, såfremt magister Hoyer (der menes Andreas Hoyer, en søn af den netop afdøde præst i Burkal Tycho Hoyer, og siden svoger til Paulus Petræus) ikke selv ville have den. Jeg fik også tilsagn af provsten Bernhard Mauritius. Men da også præsten i Højer, Petrus Johannis døde på omtrent samme tid, som da hr. Tycho i Burkal sagde godnat til denne verden, rådede provsten mig til at holde en gæsteprædiken i Højer, inden jeg rejste hjem, hvilket amtmanden ikke gerne tillod, da pastorens søn 
i Braderup lod høre på kaldet, men med ringe tilslutning fra menigheden. Men da amtmanden ikke kunne afslå sig for mundtlig samtale med provsten, holdt jeg i mit 31 år 27 okt 1650 min første prøveprædiken på dansk, den følgende onsdag den 30 okt på tysk, derpå blev jeg på ordentlig vis i alles nærværelse kaldet til deres sjælesørger uden nogens modstand. 10 nov aflagde jeg min prøveprædiken i Tønder og blev efter prædikenen eksamineret af provsten. 11 nov rejste jeg i Guds navn til Slesvig og blev i overværelse af seks præster 14 nov ordineret af hr. dr. Johannes Reinboth (generalsuperintendant) i domkirken. 29 dec 1650 blev jeg indviet i Højer kirke af provsten og anbefalet af denne, og 1 jan 1650 sang jeg min første messe og holdt min første officielle prædiken. Herefter har han i kirkebogen tilføjet en latinsk bøn. 
Af ham er den største del af den gamle kirkebog skrevet, hvilken foruden dåbs-, vielses- og døderegister indeholder mange optegnelser om krig og fred, stormfloder og andre særlige ting om sognet. I døderegisteret er af og til tilføjet bemærkninger om den afdøde. Fra 1680-1684 havde han sønnen Tycho som adjunkt, indtil denne blev præst i Svenstrup. Derefter var Paul Petræus i 3 år uden adjunkt indtil Casper Petræus fra Tønder tiltrådte 1687. Ester: Geschichte des Kirchspiels und Flecken Hoyer af Claus Rolfes (1926) s. 94: 30 jul 1687 døde min kære hustru Esther, med hvem jeg har levet i mindelighed i 36 år efter 3 ugers svaghed. Hun blev begravet 4 aug 63 år gammel. Ligprædikenen blev holdt af Hans Paulsen (vel sognepræsten i Hjerpsted Johannes Paulsen Trans) , salme 90, vort liv varer 70 år. Børn: 
i Anne Margrethe Petræus, ref: Y00044. Hun blev gift med Hans Christensen, ref: Y00043. Anne død 1679. Geschichte des Kirchspiels und Flecken Hoyer af Claus Rolfes (1926) s. 
94: Anne Margrethe hun døde natten efter Maries Heimsuchung. Vielse og død må nærmere undersøges i Højers kb. Hans: Geschichte des Kirchspiels und Flecken Hoyer af Claus Rolfes (1926) s. 94: Hans Christensen nævnes som landmand i Rudbøl. 
ii Peder Paulsen, f. 30 aug 1652 i Højer, ref: VF0609. gift 7 jan 1677 i Sønderborg, Ellina, ref: SG0609. Peder død 19 apr 1688 i Bergen. Geschichte des Kirchspiels und Flecken Hoyer af Claus Rolfes (1926) s. 94: Faderen Paul Petræus har i Højer kb anført følgende: Peder Paulsen blev gift med Ellina Lorentzen 15 jan 1677 (ifølge Sønderborg kb er det 
dog 7 jan 1677). Senere har faderen i en randbemærkning skrevet, at det var et ulykkeligt ægteskab for ham. Achelis 3139: Peter Paulsen var ved universitetet i Kiel 2 jun 1670 og 
28 sep 1671, Rostock 3 okt 1671, Jena 1674. Sømand i Sønderborg. Ifølge Achelis skal han være død 13 apr 1686, men det må nærmere undersøges. 
81. iii Tycho Paulsen f. 10 mar 1655. 
iv Nicolai Petræus, f. ca 1656 i Højer, ref: Y00042. Achelis 3172a: Nicolai Petræus var ved universitet i Kiel 26 sep 1672. Kontrollør i Ribe. 
Se også Geschichte des Kirchspiels und Flecken Hoyer af Claus Rolfes 
(1926) s. 94. 
v Anne Petræus, f. 7 sep 1657 i Højer, ref: VC0611. gift 7 sep 1674 i Sønderborg, Hans Lorentzen, ref: SG0611, d. 1694. Geschichte des Kirchspiels und Flecken Hoyer af Claus Rolfes (1926) s. 94: Mandagen efter 12 trin, den 7 sep har min datter Anne bryllup i 
Sønderborg med sin kære Hans Lorentzen ifølge Højer kb, men vielsen er ikke i Sønderborg kb. Geschichte des Kirchspiels und Flecken Hoyer af Claus Rolfes (1926) s. 
94: Af Højer kirkebog fremgår det at Anne Petræus blev enke 1694. Hun nævnes 1690 som fadder hos sin broder, sognepræst Tycho Paulsen i Sventrup. Hans: Geschichte des Kirchspiels und Flecken Hoyer af Claus Rolfes (1926) s. 94: Af Højer kirkebog fremgår det, at Hans Lorentzen døde 1694. 
82. vi Cathrine Petræus f. 0 apr 1660. 
83. vii Esther Petræus f. ca 1662. 
 
33. Claus Paulsen, f. 16 sep 1621 i Sønderborg, døbt 21 sep 1621 i Sønderborg, ref: VC0478. gift 26 nov 1648 i Sønderborg, Christine Hansen, f. 0 mar 1631 i Sønderborg, (datter af Christian Hansen Skriver og Eleonore Røper) døbt 8 mar 1631 i Sønderborg, ref: SG0478, d. 25 mar 1658. Claus død 15 mar 1652 i Sønderborg. Faddere 1649: Peder Paulsen, Jens Jebsen, Niels Brandt, Nicolai Brandts frue, dr Mancinis datter. 
Det er vist ham, der nævnes 1639 som Peder Paulsen barn, da dette står fadder. Claus Paulsen nævnes som fadder i Sønderborg 1640-1649, han har barnedåb i Sønderborg 1649-1651. Da han står fadder 10 jan 1651 nævnes han som købmand. 27 nov 1648 var sognepræsten i Nordborg Anders Brandt til Christian 
Hansens datters kost i Sønderborg, gav 1 sølvske. Hun nævnes uden navn som Claus Paulsen frue, da hun står fadder 1650. 
Børn: 
i Peder Paulsen, f. 17 sep 1649 i Sønderborg, døbt 21 sep 1649 i Sønderborg, ref: S01511, d. 30 jun 1650 i Sønderborg. 
84. ii Christian Paulsen f. 18 aug 1651. 
 
34. Margrethe Paulsen, (Se ægteskab med nummer 19.) 
 
35. Marine Paulsen, f. 5 okt 1631 i Sønderborg, døbt 8 okt 1631 i Sønderborg, ref: VC0700. Hun blev gift med Jens Jebsen, f. < 1628, (søn af Jacob Jebsen og Cecilie From) ref: SG0700, d. 1687 i Sønderborg. Marine død 25 aug 1675 i Sønderborg.  
Jens Jebsen nævnes som fadder i Sønderborg 31 okt 1646 tillige med sin tilkommende hustru Marike Poulsen, da de begge står faddere ved hans svoger Johannes Thortsen. Jens Jebsen nævnes som fadder i Sønderborg 1649-1654. Ved sønnens dåb 1651 kaldes han sandemand. Moller 109 II: Jens Jebsen var rådmand i Sønderborg. 
Børn: 
85. i Cecilie Jebsen f. 10 okt 1648. 
ii Peder Jebsen, f. jan 1651 i Sønderborg, døbt 17 jan 1651 i Sønderborg, ref: SG0747. gift 25 apr 1680 i Sønderborg, Anne Ahlmann, f. ca 1657 i Sønderborg, (datter af Jacob Iversen Ahlmann) døbt 28 sep 1656 i Sønderborg, ref: VC0747. Peder død 24 jul 1724 i Sønderborg, begr. 31 jul 1724 i Sønderborg. Nicolai Ahlmanns anetavle af Maibøll: Peder Jebsen boede 1698 i et hus i Skt Jørgensby med stald, gårdsplads og to stolestader, desuden ejede han 
Jacob Ahlmanns grund i byens 2. kvarter, der kaldes Jens Pillers hussted.  
iii Jacob Jebsen, f. 0 mar 1652 i Sønderborg, døbt 19 mar 1652 i Sønderborg, ref: S01245, d. 5 apr 1719 i Sønderborg. Achielis 3176: Jacob Jebsen var ved universitet i Kiel 3 maj 1671, VS 
Leipzig 1672. Ifølge Maibølls Karsten Jacobsen er ovennævnte Jacob Jebsen søn af en 
Jost Jebsen og og hustru Christopher Pechmannsdatter og først født i 1662, døbt 2 feb 1662. En undersøgelse af Jost Jebsen eksistens er nødvendig samt om der er tale om to forskellige Jacob Jebsen, og om hvem af dem, der i så fald døde 5 apr 1719, og om hvem af dem der blev gift med Birgitte Monrad. 
 
86. iv Nicolaus Jebsen f. jun 1654. 
v Johan Jebsen, f. 23 jul 1656 i Sønderborg, døbt 27 jul 1656 i Sønderborg, ref: S01247. 
vi Anne Jebsen, f. 15 sep 1657 i Sønderborg, døbt 18 sep 1657 i Sønderborg, ref: S01248. 
87. vii Birthe Jebsen f. 0 nov 1659. 
viii Cathrine Jebsen, f. 14 feb 1662 i Sønderborg, døbt 16 feb 1662 i Sønderborg, ref: S01250. 
88. ix Paul Jebsen f. 25 jul 1663. 
x Jens Jebsen, f. 15 sep 1665 i Sønderborg, døbt 22 sep 1665 i Sønderborg, ref: VC0753. gift 6 jan 1695 i Sønderborg, Marie Hansen Lorentzen, f. 0 feb 1678 i Sønderborg, (datter af Hans Lorentzen Hvidbager) døbt 15 feb 1678 i Sønderborg, ref: SG0753, d. 20 dec 1745. 929b7. 
xi Marie Jebsen, f. 8 sep 1667 i Sønderborg, døbt 14 sep 1667 i Sønderborg, ref: S01253. 
xii Margrethe Jebsen, f. 19 nov 1669 i Sønderborg, døbt 21 nov 1669 i Sønderborg, ref: S01254, d. < 1671. 
89. xiii Margrethe Jebsen f. 0 sep 1671. 
xiv Dorthe Jebsen, f. 0 nov 1673 i Sønderborg, døbt 30 nov 1673 i Sønderborg, ref: S01256. 
 
36. Hans Paulsen, f. 6 nov 1635 i Sønderborg, døbt 11 nov 1635 i Sønderborg, ref: KE0357. gift 15 sep 1661 i Sønderborg, Anne Marie Steuermann, f. 20 jul 1645 i Sønderborg, (datter af Johannes Steuermann og Birgitte Jebsen) døbt 27 jul 1645 i Sønderborg, ref: GC0357, d. 10 aug 1707 i Gammelgaard. Hans død 10 aug 1711. nævnes 1687 som fadder hos sognepræst Tycho Paulsen i Svenstrup. AMAA 117: Hans Paulsen var fra 19 jun 1684 til 15 jun 1689 var Hans Paulsen husfoged, diggreve og tolder i Tønder, 24 maj 1690 blev han pensionær på de tre alsiske herregårde Majbølgaard, Gammelgaard og Kegnæsgaard. Den årlige forpagtningsafgift var af Maibølgaard 750 rdl, af Gammelgaard 3220 rdl og af Kegnæsgaard 1150 rdl courant. Ketting kb meddeler, at han sammen med sin hustru 17 mar 1703 skænkede en forgyldt 
sølvkande til kirken, på hvilken findes han og hans hustru afbildede våben. PS 235: Bestallingen fra Tønder er bevaret, han har sat sit navn og segl under sit edelige troskabsløfte. Børnene Dorothea, Marie, Christian, Frederik og Anne Marie har jeg ikke fundet døbte i Sønderborg, så p.t. ved jeg ikke, hvor de er fødte, de øvrige børns fødselsdage stammer fra PS 234-236, deres dåb er kontrolleret i Sønderborg kb. Anne: nævnes som fadder i Svenstrup 22 jan 1686 hos Tycho Paulsen. 
Børn: 
90. i Peder Paulsen f. 13 nov 1663. 
91. ii Johannes Paulsen f. 18 aug 1665. 
iii Paul Paulsen, f. 0 okt 1666 i Sønderborg, døbt 9 okt 1666 i Sønderborg, ref: S01645. 
92. iv Anne Paulsen f. 2 aug 1668. 
93. v Nicolai Paulsen f. 12 jun 1670. 
94. vi Birgitte Paulsen f. 16 jul 1671. 
vii Cathrine Paulsen, f. 30 sep 1673 i Sønderborg, døbt 7 okt 1673 i Sønderborg, ref: S01646, d. 9 nov 1673. 
95. viii Margrethe Paulsen f. 4 nov 1674. 
ix Dorthe Paulsen, f. 1675, ref: S01648, d. 1684. 
x Christian Paulsen, f. 0 okt 1676 i Sønderborg, døbt 20 okt 1676 i Sønderborg, ref: S01647, d. 1677. 
xi Marie Paulsen, f. 1678, ref: S01649, d. 1680. 
xii Frederik Paulsen, f. 1678, ref: S01650, d. 1682. 
xiii Christian Paulsen, f. 1679, ref: S01651, d. 1679. 
96. xiv Anne Marie Paulsen f. 12 nov 1685. 
 
37. Claus Pedersen, f. 0 apr 1624 i Nordborg, døbt 18 apr 1624 i Nordborg, ref: PF0483. Han blev gift med Kirsten, ref: NG0483. Kirsten: Introduceret 28 dec 1645, 23 jan 1648, 10 dec 1648, 23 maj 1652, 4 mar 
1655. 
Børn: 
i Maren Clausen, f. mar 1652 i Nordborg, døbt 22 mar 1653 i Nordborg, ref: PR0483, d. jul 1652 i Nordborg, begr. 10 jul 1652 i Nordborg. Ligtekst. 
ii Maren Clausen, f. aug 1653 i Nordborg, døbt 28 aug 1653 i Nordborg, ref: PS0483. præsten gav på sengen 1 rigsmark. 
iii Syndet Clausen, f. jan 1655 i Nordborg, døbt 21 jan 1655 i Nordborg, ref: PT0483. Præstens kone Magdalene gav 1 rigsmk på sengen. 
 
38. Eleonore Clausen, f. 23 jul 1637, ref: Y00075. gift 1661, Frederik Jebsen, f. 11 mar 1622 i Blans, (søn af Jacob Jebsen og Cecilie From) ref: Y00076, d. 19 mar 1701. nævnes som fadder i Sønderborg 16 jun 1654. Frederik: Achelis 2165: Frederik Jebsen var ved universitetet i Erfurt 1643 (Helk), i Jena 1644 1. semester, sognepræst i Stedesand 1652-1701. Arends I 398, J 499. Frederik Jebsens første hustru hed Anne, og hun var først gift med formanden i Stedesand Christen Henriksen. 
Børn: 
i Eleonore Jebsen, ref: Y00124. Hun blev gift med Gerhard Thomsen, f. i Flensborg, (søn af Samuel Thomsen og Magdalene Ouw) ref: Y00680, d. 1713. Gerhard: Achelis 3674: Gerhard Thomsen var ved universitetet i Wittenberg 2 okt 1687, adjunkt i Stedesand, 1701 sognepræst der. 
J 499. 
ii Frederik Jebsen, ref: Y00125. Frederik Jebsen var købmand i Kønigsberg. 
97. iii Cecilie Jebsen. 
98. iv Margrethe Jebsen. 
99. v Hans Jebsen f. 10 nov 1663. 
 
39. Margrethe Clausen, f. 3 feb 1641, ref: VC0764. gift 2 nov 1662 i Sønderborg, Hans Pechmann, f. feb 1625 i Sønderborg, (søn af Christopher Pechmann og Magdalene Lorentzen) døbt 27 feb 1625 i Sønderborg, ref: SG0764, d. maj 1674 i Sønderborg, begr. 5 maj 1674 i Sønderborg. Hans: Familienbuch Clausen: Hans Pechmann var rådmand i Sønderborg. Han var søn af borgmester Christopher Pechmann og hustru Magdalene Lorentzen. Dette er tilføjet af Maibøll. Idet der oprindeligt står at hun bliver gift med Friedrich Jepsen i Stedesand. Arends har imidlertid 2 andre hustruer til Friedrich Jepsen, så her bør en nøjere undersøgelse til for at se om Friedrich Jebsen er blevet gift 3. gang og Mergreta Clausen 2. 
gang. 
PT 1961 14: Hans Pechmann var købmand. Hans Pechmann nævnes som fadder i Sønderborg 1644-1651, 
Nordborg kb: 9 nov 1662 sendte præsten i Nordborg en sølvskål på 3 rdl til Hans Pechmanns kost. 
Børn: 
i Christopher Pechmann, f. 0 apr 1664 i Sønderborg, døbt 9 apr 1664 i Sønderborg, ref: S01691. 
ii Hans Pechmann, f. 0 nov 1665 i Sønderborg, døbt 12 nov 1665 i Sønderborg, ref: S01692. 
iii Leonhard Pechmann, f. 0 maj 1668 i Sønderborg, døbt 3 maj 1668 i Sønderborg, ref: S01693. 
100. iv Magdalene Pechmann f. ca 1672. 
v Jacob Pechmann, f. 0 nov 1673 i Sønderborg, døbt 9 nov 1673 i Sønderborg, ref: S01695. 
 
40. Cecilie Clausen, f. 27 sep 1642, ref: VC0765. gift 3 maj 1663 i Sønderborg, Moritz Leuchter, f. < 1645, ref: SG0765. Cecilie død 10 dec 1718 i Sønderborg, begr. 20 dec 1718 i Sønderborg. Moritz: Familienbuch Clausen: Moritz Leuchter var apoteker i Sønderborg, han var i live 7 aug 1704, da har er fadder ved sin svogers barnedåb. 
Børn: 
i Anton Henrik Leuchter, f. 1668 i Sønderborg, døbt 25 okt 1668 i Sønderborg, ref: S01714. 
ii Cecilie Leuchter, f. 0 feb 1670 i Sønderborg, døbt 27 feb 1670 i Sønderborg, ref: S01715. 
 
41. Marine Clausen, f. 3 jan 1646, ref: SG0766. (1) gift 15 maj 1670 i Sønderborg, Hans Herrn, f. 0 nov 1630 i Sønderborg, (søn af David Herr og Cathrine Kückelmohr) døbt 12 nov 1630 i Sønderborg, ref: SG0923, d. < 1686. (2) gift 11 apr 1686 i Sønderborg, Carsten Madsen, ref: VF0766, d. < okt 1703. Marine død 17 mar 1712 i Sønderborg, begr. 31 dec 1712 i Sønderborg.  
Familienbuch Clausen: Hans Herrn var købmand og deputeret borger i Sønderborg 1672, senere rådmand og Kirkeældste. Carsten: Carsten Madsen var kræmmer, kornhandler og rådmand i Sønderborg, han 
blev begravet i kirken. 
Barn af Hans Herrn: 
101. i Anne Herrn f. 1673. 
ii Hans Herrn, f. 0 maj 1675 i Sønderborg, døbt 30 maj 1675 i Sønderborg, ref: SG1747. (1) Han blev gift med Sophie Cathrine, f. ca 1693, ref: VC1747, d. 21 mar 1719 i Sønderborg, begr. 4 apr 1719 i Sønderborg. (2) gift 3 okt 1720 i Sønderborg, Ingeborg Dorthe Zoffmann, f. 0 okt 1700 i Sønderborg, (datter af Johan Godtfried Zoffmann og Dorthe Jebsen) ref: VF1747. Hans død 25 feb 1736 i Sønderborg, begr. 8 mar 1736 i Sønderborg. Maibøll Sønderborgregister: Hans Herrn gik konkurs 1737, altså efter sin død. 
102. iii Cecilie Herrn f. 0 apr 1679. 
103. iv Christine Marie Herrn f. 0 feb 1683. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening