Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
   Kegnæs
   Ketting sogn
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
     Notmark
     Hundslev
     Rumohrsgaard
     Lillemølle
     Almsted
     Notmarkskov
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Rumohrsgaard
1. Lorentz Pedersen, født 7 jan 1741 i Nordborg, (søn af Jørgen Pedersen og Charlotte Juliane Pedersen på Hjortspring) døbt 11 jan 1741 i Nordborg, ref: NK1298. Gift 27 apr 1770 i Hørup, Mette Cathrine Boisen, født 1746 i Maibølgaard, (datter af Boy Hansen og Christine Margrethe Brodersen på Maibølgaard) døbt 6 jul 1746 i Hørup, ref: QC1298, død 24 sep 1797 i Rumohrsgaard, beg. 29 sep 1797 i Notmark. Lorentz død 1781 i Rumohrsgaard, beg. 6 aug 1781 i Notmark. Chr Knudsens F III 99: Lorentz Pedersen tilbragte sine første barneår på Nordborg ladegaard, der lå tæt ved slottet på den såkaldte slotsø, men han kom dog med sine forældre tidligt til Hjortspring, hvor han tilbragte resten af sin barndom. 1770 fik han efter Ratge Lorentzen Rumohrsgaard i forpagtning. Lorentz Pedersen blev ligesom sin fader ikke nogen gammel mand. Han faldt pludselig død om en dag, da han var gået ud i marken for at se til folkene. Hans enke beholdt Rumohrsgaard i forpagtning til sin død 1797. Hun var en rar og venlig kone kone, meget tjenstagtig og tillige meget dygtig og huslig i al sin færd. Hun kom tit over til Ketting kro og var en god veninde af Johan Peder Knudsens kone Anne Christine Wrang. Hun tillod dem gerne, at deres køer om efteråret måtte gå i Saltmade, uden at hun ville have nogen betaling derfor. Hun 
plejede altid at sige, når madam Knudsen spurgte, hvad det kostede: "Så ingenting, lad blot dine sønner komme over og give mig et kys, for jeg holder så meget af dem". Det kan jo måske nok have været en lille smule 
beregnet, thi de havde jo formue og et par af dem studerede, det kunne jo da være et parti for hendes døtre. Imidlertid blev den ene gift med Klaus Andersen af Gammelgaard, og da han var rig, ytrede hun sin glæde 
derover til sin veninde, men da hun 5 år efter lå for døden, beklagede hun sig for hende over ham. Thi han var frygtelig ødsel og satte alting over styr. Hun var altid meget skattet og agtet hos familien Knudsen for sin huslighed og dygtighed. Derfor gik hun i 1790 ved Johan Peder Knudsen og Anne Johanne Knudsens bryllup som værtinde med nøgleknippet ved sin side og stod som husmoder i de dage for hele styret på Gammelgård. Om dette bryllup, se SM 1965 s. 17. 
Børn: 
i. Jørgen Pedersen, født 0 jan 1771 i Rumohrsgaard, døbt 1 feb 1771 i Notmark, ref: QO1298, død 7 apr 1805 i Rumohrsgaard, beg. 13 apr 1805 i Notmark. Han bestyrede Rumohrsgaard for sin moder og blev hendes efterfølger som forpagter. Ved sin farmoders død arvede han ifølge delingsakt af 9 jul 1799 hendes hus nr 3 i Nordborg bys 2 kvt. med landerier. 
ii. Christine Margrethe Pedersen født 0 dec 1772. Se hus nr 3 i Nordborgs II kvt. 
iii. Boye Pedersen, født 0 mar 1775 i Rumohrsgaard, døbt 16 mar 1775 i Rumohrsgaard, ref: QP1298, død 16 mar 1775 i Rumohrsgaard. 
iv. Lorentz Pedersen, født 0 mar 1775 i Rumohrsgaard, døbt 16 mar 1776 i Rumohrsgaard, ref: QQ1298, død 16 mar 1775 i Rumohrsgaard. 
v. Boye Pedersen født 1776. Se Nordborg bys I kvt nr 5.  
vi. Charlotte Juliane Pedersen født 0 jun 1778 i Rumohrsgaard, ref: YF1699. Gift 1801, Peder Matzen, født 9 jul 1769 i Egernsund, ref: UA1699, død 3 nov 1821 i Krammark. Peder: ejer af Krammark, rig. 
Børn: 
i. Mette Cathrine Matzen, født 1801, ref: YO1699, død 19 feb 1803. 
 
vii. Mette Cathrine Pedersen, født maj 1781 i Rumohrsgaard, døbt 5 jun 1781 i Notmark, ref: QR1298, død 16 aug 1803 i Rumohrsgaard, beg. 28 aug 1803 i Notmark. ugift, døde af tæring. 
 
 
FT1803 
Jürgen Petersen, 32, Ugift, Hausvater, Fürstl. Pächter zu Rumohrsgaarde,  
Boy Petersen, 27, Ugift, Dessen Bruder,,  
Metta Catharina Petersen, 22, Ugift, Dessen Schwester,,  
Christian August Ohlsen, 36, Ugift, Knechte,,  
Jes Kock, 23, Ugift, Knechte, Nantionalsoldat,  
Willads Jensen, 29, Ugift, Knechte,,  
Christen Christensen, 40, Ugift, Knechte,,  
Knud Christensen, 25, Ugift, Jütländische Drescher, Reuter,  
Hinrich Christensen, 28, Ugift, Jütländische Drescher, Reuter,  
Maria Sophia Jacobs, 25, Ugift, Dienstmägde,,  
Catharina Maria Lorenzen, 30, Ugift, Dienstmägde,,  
Maria Catharina Andresen, 26, Ugift, Dienstmägde,,  
Anna Maria Frost, 21, Ugift, Dienstmägde,,  
Maria Normann, 23, Ugift, Dienstmägde,, 
 
aug 2006
 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening