Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
     Nr 1(Nr 38 på udstykningskortet) Lyngmosevej 9.
     Nr 4 (nr 41 på udstykningskortet) Bærensmøllevej 4
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Nr 1(Nr 38 på udstykningskortet) Lyngmosevej 9.
Nedennævnte boel har jeg 25 aug 2006 har jeg modtaget renskrevet af Christian Jessen i Holm, som tillige har gjort nogle tilføjelser.  
 
 
nr. 1. (Nr. 38 på udstykningskortet), Lyngmosevej 9 Lunden. 
 
 
 
Dette boel ligger nærmest Brandsbøl og var i fordums tid et fæsteboel under Nordborg amt. Det hørte til Hartspring lehn og gjorde sin hovtjeneste på denne gård. Da denne gård 1771 blev solgt og udparcelleret, gik hoveriet ind og fik det kvalitet af ejendom i stedet for fæste. 
Af mænd på dette boel kunne mærkes: 
 
1.HANS LAURITZEN .1606 findes allerede Hans Lauritzen gift. d. 2. januar 1643 blev Hans Lauritzen i Lunden begravet 81 år gammel. Han er altså født i 1562. 
 
2. CHRISTIAN HANSEN? 23. august 1636 blev Christian Hansen i Lunden begravet 61 år gammel. 
Han er altså født i 1575. Det er ikke ganske sikkert han har levet på dette boel, men jeg antager det, 
fordi han passer til at udfylde mellemtiden fra 1606 -1642, da efterfølgeren begyndte. Har de haft børn, må de være født før 1606,da kirkebøgerne begyndte, men de kendes ikke. (Chr. Knudsen) 
 
3. HANS HANSEN, født 1613 kunne efter navnet at dømme nok være søn af formanden, men det passer ikke med hans alder, da han er født efter 1606. Han er rimeligvis slet ikke født her i sognet, måske er han en slægtning af formanden og har således fået gården efter ham, eller han ligeså godt af herskabet er sat ind på en fremmed fæsteledig gård. At han har været mand på dette boel er sikkert nok, og at han har været en meget brav og hæderlig mand, er lige så vist. 1642 9. jan blev Hans Hansen gift med ELLEN JØRGENSDATTER af Lunden, måske en datter af en Jørgen Nielsen i Lunden, der døde i 1624. Hans Hansen nævnes fra 1642 – 1661, og må ikke forveksles med en anden Hans Hansen, der blev gift i 1644 og måske har boet på Byens kåd. Boelsmand Hans Hansen var kirkeværge fra 1654 – 1663. 1663 d. 11. jan blev Hans Hansen kirkeværge i Lunden begravet 50 år gammel. Han blev lagt i kirken, hvilket gerne var tilfældet med kirkeværger. Han var en fromb, sanddru og god mand, skriver præsten Anders Beyerholm om ham. Hans enke indlod sig i et nyt ægteskab. 
Børn:  
a: JØRGEN HANSEN døbt 26. november 1642. Han døde som barn. 
b: MAREN HANSDATTER døbt 11. februar 1644, hun døde som barn. 
c: MAREN HANSDATTER, døbt 8. august 1647. Hun blev gift med boelsmanden Lauritz Petersen i Lunden, (boel gl. nr. 4) 
d: JØRGEN HANSEN døbt d. 19. okt. 1651. 
e: HANS HANSEN døbt 4. september 1653. Han kom vist ind på boel nr.12 i Havnbjerg. 
f: PETER HANSEN døbt 31. august 1656. Han blev boelsmand i Lunden (boel nr. 2) 
 
4. PETER JAKOBSEN, det vides ikke hvorfra han er. 4 sønd. eft. Trinitatis 1663 blev han gift med  
ELLEN salig Hans Hansen enke i Lunden. 8 søndag eft. Trinitatis 1693, blev Ellen Peders af Lunden begravet. Med denne kone havde Peder Jacobsen ingen børn. 1693 22 søndag eft. Trinitatis blev Peder Jacobsen af Lunden gift med MAREN RASMUSDATTER af Havnbjerg, vistnok en datter af Rasmus Møller og hustru Thøre Nisdatter på møllestedet i Havnbjerg og født 1667. Peder Jacobsen er stamfader til den nuværende familie på stedet. 1679 er han som sande- og synsmand tilstede på Nørreherreds ting. Peter Jacobsen nævnes fra 1663 til 1704. 1690 er han boelsmand på dette sted, og skylder i tiende til præsten: 2 tdr. 2 skp. byg og 3 tdr. 6 skp. havre. 1715 må Peter Jacobsen være død. Hans enke indlod sig i nyt ægteskab. 
Børn af Peter Jacobsen: 
a: JACOB PETERSEN, døbt 27. december 1694. Han forblev en gammel ugift karl. 1774 d. 11. dec. blev Jacob Pedersen af Lunden begravet gl. 80 år.  
b: THØRE PEDERSDATTER, døbt 18 sønd. eft. Trinitatis 1696.hun blev gift med boelsmand Jørgen Jensen i Lunden (boelet nr. 4 Bærensmøllevej 4) 
c: PETER PETERSEN født 1699. Han fik boelet. 
d: RASMUS PETERSEN døbt 2. februar 1701. Han blev boelsmand i Havnbjerg (boelet nr. 10) 
e: ELLEN PEDERSDATTER døbt 6. juni 1704. Hun blev gift med boelsmand Hans Christensen og boelsmand Christen Jørgensen, begge i Lunden (Boel nr. 3). 
 
5. HANS LAURITZEN, er søn af boelsmand Lauritz Pedersen og hustru Maren Hansdatter (boelet nr. 4) og er døbt 9. august 1685. 1716 d. 1 jun., som var 2. pinsedag blev Hans Lauritzen gift med salig Peder Jacobsens enke i Lunden. Hun var 18 år ældre end sin mand, da han var 31 år gl., medens hun derimod var 49 år gl. 1717- 1718 var Hans Lauritzen mand på boelet, og ydede det første år 7 pd. Brød til kapellaniet, det andet år står hans plads åben, han har altså endnu ikke da ydet det. Det har kun været 2 små brød på 7 pund; thi han skulle levere hvert år 12 pund brød. Det er måske et bevis på hans gnieri og vrangvillighed.1741 døde hans hustru Maren Hanses af Lunden. Hun blev altså 74 år gammel. 1743 18. okt. blev Hans Lauritzen gift med KAREN CHRISTIANS samme steds, hun var enke efter skipper og præsteinderste Christian Pedersen i Lunden, der boede ved Skjelsled. Hun hed Karen Jebsdatter, var fra Pøl, og sikkert en datter af boelsmand Jeb Kolmos og var 1737 bleven gift med ovennævnte Christian Pedersen af Lunden, der døde i 1742. 1746 døde Hans Lauritzen af Lunden. Han havde ingen børn i begge ægteskaber.  
 
6. PETER JACOBSEN, død 1778. Peter Petersen, almindelig kaldet Peter Jacobsen var søn af boelsmand Peter Jacobsen og Maren Rasmusdatter Møller. 1729 blev Peder Jacobsen gift med MAREN CHRISTENSDATTER, en datter af boelsmand Christen Rasmussen og Maren Jørgensdatter, boelet nr. 3 i Lunden. Hun var født 1693 i dec. og døbt 1693 3 sønd. i Advent. 1737 døde Peter Petersens hustru af Lunden. Hun blev altså 44 år gammel. 1737 d. 19. okt. blev Peter Petersen af Lunden gift 2. gang med ANNE CHRISTENSDATTER af Brandsbøl, en datter af boelsmand Christen Christensen og hustru Anne Johansdatter af Brandsbøl (boel nr. 1), hvor hun var døbt 1716 11 sønd. eft. Trinitatis. 1763 1. apr. blev Peder Jacobsens hustru i Lunden begravet. Hun blev 47 år gammel. 1778 d. 23. aug. blev Peder Jacobsen af Lunden begravet, gammel 79 år. 
Børn med Maren Christensdatter: 
a: PETER PETERSEN døbt 1730 25 sønd. eft. Trinitatis. Han døde som barn. 
b: PETER PETERSEN døbt 1732 2 sønd. i Advent. Han fik boelet. 
Børn med Anne Christensdatter: 
c: CHRISTEN PETERSEN døbt 1738 22 sønd. eft. Trinitatis. 1764 blev Christen Pedersen af Lunden gift med Anna Mathiasdatter samme sted, en datter af boelsmand Mathias Pedersen i Lunden (Boelet nr. 5), hvor hun er døbt 1742 Dom. Judica. Han blev inderste i Lunden på stedet ved Grøfteled. 
d: MAREN PEDERSDATTER døbt 1740 2 sønd. i advent. Hun blev gift med boelsmand Peter Jørgensen i Lunden (boel nr. 2) 
e: ANNA PEDERSDATTER døbt 1745 Dom. Cantate. Blev gift med boelsmand Nis Christiansen og boelsmand Jes Jessen Kokhav i Lavensby (boelet nr. 8) 
e: HANS PETERSEN døbt 1751 d. 12 marts. 
 
7. PETER PETERSEN. Dette er hans officielle navn, Peder Jacobsen er hans alm. navn i daglig tale, og således er navnet Jacobsen til sidst bleven slået fast, og er blevet familiens faste navn. Han var søn af formanden Peter Jacobsen og Maren Christensdatter, er født i dec. og døbt 1732 d. 2. sønd. i advent. 1765 8. november blev Peder Pedersen af Lunden gift med MAREN PEDERSDATTER af Svenstrup. Med hende var han kun gift i få år. Allerede 1769 8 jun. blev Peder Pedersens hustru af Lunden begravet. Anno 1769 d. 13. okt. blev Peter Petersen af Lunden gift 2 gang med ELLEN CHRISTIANSDATTER fra Lavensby, en datter af boelsmand Christian Nissen og Maren Rasmusdatter i Kokhave i Lavensby (boelet nr. 8), hvor hun var døbt 1741 Dom. Palmarum, der dette år faldt på d. 25 marts, og altså er hun født i mar. måned Man gjorde ved denne lejlighed tusk, da hendes broder Nis Christiansen atter blev gift med Peter Jacobsens søster Anna Pedersdatter. 1772 kom udskiftningen i Lunden i stand. I byen fandtes 5 boel, 1 kåd og 5 inderster, hvoraf hvert boel udlagde til sin inderste 1 tønde land, til kådner og hjulmand Hans Blom udlagde de i fællesskab 2 td. land og til arbejdsgrund 1 td. land. Ved denne lejlighed fik boelsmand Peter Jacobsen udlagt til sit boel: I ”Lyngmose”, ”Holmen”, ”Vestermarken”, ”Søndermarken”, ”Nørremarken” og ”Store Hauge”, et areal på 41 tdr. 6 roder og 9 f. Hans gårdsrum, Abildgård, Kålhauge og Toft 9 tdr. 6 skp. 12 r. 87 f. Hans inderste ved Grøfteled, Christian Petersen fik i alt 1 td. land. 1772 leverede boelsmændene Peter Jacobsen og Jens Jørgensen i Lunden deres tiendebyg, 2 tdr. og 2 skp. hver til kromand Joh. Peter Knudsen i Ketting, der plejede at få pastor Wegersleffs tiendebyg til brænderiet. 1779 ved den nye skyldsætning for Hartsprings len, havde boelsmand Peter Jacobsen i Lunden til sit boel i Kvantitet 52 tdr. 7 skp. I bonitet 43 tdr. derefter ville der, når hver boniteret tønde land blev ansat for denne by til 1 rdl. 38 skl. komme til at hvile en årlig kanon på boelet på 77 rdl. 2 skl. Men herfra skulle nu drages værdien af forskellige ting: I tiende til præsten 2 tdr. 2 skp. byg og 3 tdr. 6 skp. havre. (1 td. byg 1 rdl. 36 skl. 1 td. havre 1 rdl. 4 skl.) 10 æg (2 skl.) og 16 skl. Midsommertiende. Til degnen: 1 skp. byg, 2 brød til 12 pund og 3 skl. til midsommertiende. Til skovrideren: 4 neg havre (1 neg er 1 ½ skl.) Til herredsfogden og tingskriveren: hver 1 skp. havre. Physikatpenge: 5 skl. Skarpretteren: 1 neg havre og 4 sk 6 penning. Møllepenge 8 skl. I alt 9 rdl. 26 skl. 6. Når dette fradrages hans sum blev den årlige kanon der kom til at hvile på boelet 67 rdl. 23 skl. 6 penning. 1783 findes Peter Petersen endnu som mand på boelet, da blev de 12 pund brød, som skyldtes årlig fra gammel tid til kapellaniet i Lavensby, som fra året 1752 ved dettes nedlæggelse med andre indtægter var gået over til præstekaldet ansat til 5 skl. Lybsk årlig, og med det andet beløb indført i skatteregisteret på amtsstuen, hvilket var blevet glemt 1779. I 1800 er Peter Petersen gået på aftægt, hvor han boede en 5-6 år. 1806 d. 3. maj døde boelsaftægtsmand Peder Jacobsen i Lunden. Han var dog kun egentlig 74 år. Man har ved at se efter taget fejl af den tidligere afdøde broder af samme navn. 1818 d. 23. maj døde aftægtskone Ellen Jacobsen, enke efter boelsmand Peter Jacobsen i Lunden. 
Børn af Peter Petersen og Maren Pedersdatter: 
a: PEDER JACOBSEN døbt 1768 d. 27. dec. død 1785 i Lunden. 
Børn af Peder Petersen og Ellen Christiansdatter:  
b: MAREN JACOBSEN døbt 24 marts 1771  
c: CHRISTIAN JACOBSEN døbt 8. juni 1772. Han fik boelet. 
d: ANE JACOBSEN døbt 6. februar 1774. 
e: ELLEN JACOBSEN født 15 marts 1776, døbt 17 marts. Hun blev 7. juli 1804 gift med Christen Hansen Clausen af Meels f. 1762 død 21. juli 1813. Hun blev gift 2.gang 19 marts 1814 med Anders Jessen, født 1778 i Varnæs død 2. juli 1818 i Meels. Ellen døde 5. juni 1818 i Meels. 
f: CHRISTEN JACOBSEN døbt 5. oktober 1777. 
g: HANS JACOBSEN f. 27 marts 1779  
h: JØRGEN JACOBSEN født 1780, han blev 1816 gift med pigen Anne Marie Jollmann, datter af boelsmand Andreas Hansen Jollmand og Elsabe Nielsdatter i Holm.( fæsteboel nr. 72 Hopsømadevej 7). De havde ingen børn, og hos dem boede i mange år konens søster Kathrine Jollmand og hendes mand Hans Schilling, der heller ingen børn fik. De to sidste havde i mange år tjent i Nordborg præstegård hos provst Holger Fangel. Hans Schilling og hustru gik og gjorde karle-og pigearbejde hos de andre, men det var smukt at se den enighed og kærlighed der altid herskede mellem disse fire mennesker. Det er et bevis på deres retskaffenhed og brave karakter. Det var en halv kommunistisk familiestat, grundet ikke på tvang men i kærlighed. Efter Jørgen Jacobsens død 5. juli 1859 havde det været billigt, at Hans Schilling og kone var blevet siddende for boelet eller havde fået er ordentligt aftægt, men da der ikke fandtes testamente opkom der strid mellem arvingerne på begge sider, på den ene side Jørgen Jacobsen i Lunden med søskende, på den anden side den store damaskvæver i Mels. Den sidste vandt processen. 1847 sad Jørgen Jacobsen endnu for boelet.  
 
8. CHRISTIAN JACOBSEN var en søn af Peter Jacobsen og hustru Ellen Christiansdatter i Lunden, hvor han er født i juni døbt 8. jun. 1772. Han er bleven opkaldt efter sin morfader Christian Nissen Kokhav i Lavensby. 1786-87 gik han til konfirmationsforberedelse hos pastor Lauritz Nylandt sammen med Jørgen Knudsen af Ketting, der var i huset hos sin morbror, degnen Johannes Johannsen i Havnbjerg. Præstens søn Lorentz Nylandt, der døde ung. Boelsmand Johan Johansen i Lavensby, synsmand Jørgen Christensen i Havnbjerg, inder Hans Jørgen Grav ved Elsmark, Anne Kokhav i Lavensby, Kirsten Skrædder eller den såkaldte mutter Kjesten i Lavensby samt flere. Christian Jacobsen var iblandt de flinkeste konfirmander. 1800 tog han ved boelet og blev samme år  
24. okt. ungkarl Christian Jacobsen af Lunden gift med pigen ELLEN NIELSEN af Brandsbøl, en datter af boelsmand Jørgen Nielsen og hustru Anna Mathiasdatter af Brandsbøl (boel nr. 8), hvor hun var født 1780. I 1807 findes Christian Jacobsen som boelsmand på stedet og skyldte i årlig tiende til præsten: 2 tdr. 2 skp. byg og 3 tdr. 6 skp. havre, 10 æg, 16 skl. midsommertiende. 1833 findes han endnu som mand på boelet, og havde da til sit boel 43 tdr. land. Ved denne tid må han være taget på aftægt. Christian Jacobsen og hans kone var gamle hæderlige og agtværdige folk. 
Han døde 29. november 1846 i Lunden, og blev begravet 4. december i Havnbjerg kirke. Ellen f. Nielsen (døde 17. september 1848 i Lunden, og blev begravet 23. september i Havnbjerg kirke).  
Deres børn: 
a: ELLEN JACOBSEN, f. 25. august 1801 døbt 30. august i Havnbjerg kirke. Hun blev d. 8. februar 1823 gift i Havnbjerg kirke med møller Peter Johansen, f. 2. januar 1798 i Havnbjerg døbt 4. januar i Havnbjerg kirke. Peter død 30. oktober 1854 i Havnbjerg, begravet 3. november i Havnbjerg kirke.  
b: JØRGEN JACOBSEN, f. 25. december 1804. Han fik boelet. 
c: ANNA JACOBSEN, f. 1809. Hun døde ugift 1867. 
d: MAREN JACOBSEN. Hun var hjemme hos de gamle forældre på aftægtet og holdt siden i flere år hus for sin broder på boelet. Hun blev gift med boelsmand Jeb Frederiksen Jebsen i Guderup. 
e: PETER JACOBSEN, han blev boelsmand i Holm. 
 
9. JØRGEN JACOBSEN, født 25. december og døbt 29. december 1804 er søn af Christian Jacobsen og Ellen Nielsen. Han blev gift i Havnbjerg kirke d. 2. juli 1831 med ANNA NISSEN (PETERSEN) født 1807 som datter af som datter af boelsmand Peter Nissen i Stevning. 1831 overtog han sin faders boel. 1840 blev Jørgen Jacobsen tilligemed boelsmand Andreas Christensen Dam i Brandsbøl skoleforstandere for Havnbjerg sogn. Der blev bygget et nyt skolehus 1841, i hvilken anledning disse to skoleforstandere kom på kant med præsten Jørgen Knudsen og de tre andre skoleforstandere i kommissionen angående skolehusets beliggenhed, men da denne sag tidligere er berørt og navnlig udførlig fortalt under boelet nr. 3 i Havnbjerg, gentages den ikke her. Den 12. maj 1844 døde Jørgen Jacobsens kone Anne Petersen i Lunden, 37 ¼ år gammel. Hun led vistnok af en slags tungsind, og han døjede vistnok en del besværlighed med hende under hendes sygdom, da han ofte måtte gå og vandre med hende om natten i marken, hvad hun tit fandt på. Men han viste sig altid som en kærlig og god mand, føjede sig efter hende og hjalp hende tilrette på bedste måde. Familien har måske haft trang til denne svaghed; thi hendes broder boelsmand Nis Petersen af Stevning var i en lang årrække meget sær i hovedet, var folkesky og lå altid om dagen i sengen med skodderne slået for, medens man påstod, at han om natten gik omkring og så alting efter på gården, da han alligevel vidste besked med alt. På engang blev han igen rask og forlod sengen. Jørgen Jacobsen blev efter sin kones død siddende som enkemand. Hvad der hjalp ham, var at han havde sin søster Maren, der kunne holde hus for ham. Han havde flere børn der endnu var små, da kone døde, men han tog sig selv af dem, og blev for dem en kærlig fader og moder. Han var ikke blot en kærlig og god fader for sine egne børn, men han var også god imod sine søskende, de levede alle godt og kærligt sammen i flere år i hans hus, indtil de efterhånden fik noget for sig selv, og flere af hans søstre børn har nydt opdragelse i hans hus, således, Christian Andersen fra Mels, Peter og Christian Johansen Møller fra Havnbjerg. Jørgen Jacobsen tog i det hele taget ikke meget ud, han blev helst hjemme og passede sine ting og levede et stille og kærligt liv i sin familiekreds. Var han måske lidt opfarende, hvad man kalder lidt stjavl, han glemte det atter, og var i det hele en meget retsindig, brav og veltænkende mand, en kærlig fader, en brav søn og en god ægtefælle. Han døde d. 5. april 1864 i Lunden, og blev begravet 11. april i Havnbjerg kirke. Det var under Dybbølstillingens bombardement.  
Børn af Jørgen Jacobsen og Anne Petersen: 
a: CHRISTIAN JACOBSEN, født 8. juni 1832. Han fik boelet. 
b: PETER JACOBSEN født 24. september 1833 i Lunden, døbt 27. oktober i Havnbjerg kirke. Han blev d. 15. april 1879 gift med Anna Marie Krogh, en datter af boelsmand Andreas Krogh i Lavensby (boel nr. 6). Kort i forvejen havde han købt boel nr. 67,”Hellesøhave” i Holm. 
c: ANNA KATHRINE JACOBSEN, født 23. februar 1835 i Lunden døbt 29 marts 1835 i Havnbjerg. Hun blev 1856 gift med boelsmand Lauritz Jepsen i Brandsbøl (boel nr. 6). Hun døde 8. juni 1886. 
d: ELLEN JACOBSEN født 20 februar 1840. Hun blev 1865 gift med boelsmand Johan Klyhn i Lavensby (boel nr. 7). Hun døde 12. december 1869 i Lavensby.  
e: ANNA JACOBSEN født 25 november 1842. Hun blev siden gift med sin afdøde søsters mand (Johan Klyhn i Lavensby). De blev gift 14. november 1872, dagen efter den store stormflod. Hun døde 20 marts 1924 i Lavensby. Johan døde 2. december 1920 i Lavensby. 
 
10. CHRISTIAN JACOBSEN, født 8. juni 1832 i Lunden, som søn af Jørgen Jacobsen og Anna Nissen. Han tog imod sin faders boel 1862 og blev samme år gift 9. februar 1862 gift med ANNA MARIE JØRGENSEN af Lunden, en datter af boelsmand Jens Jørgensen (1791-1873) og hustru Cathrine Margrethe Schmidt (1807-1865), boelet nr.4. Hun er født 21. juni 1832 og døbt 22. juli 1832 i Havnbjerg kirke. Hun døde allerede 13. februar 1871 i Lunden, og blev begravet 18. februar i Havnbjerg kirke. Christian Jacobsen blev gift 2.gang 1872 med MAREN DOMINICUSSEN, en datter af boelsmand Otto Dominicussen og hustru Marie Clausen, boel nr. 8 i Havnbjerg, hvor hun var født 1850. Christian Jacobsen var en meget brav og retsindig mand af en stille og sindig karakter. Han døde 30. august 1888 i Lunden, og blev begravet 4. september i Havnbjerg kirke. Maren f. Dominicussen sad som enke for gården til 1890, hvor hun drog på aftægt. 
Børn af Christian Jacobsen og Anne Marie Jørgensen: 
a: JØRGEN JACOBSEN, født 15. juli 1863 i Lunden, døbt 6. september i Havnbjerg kirke. Han fik boelet. 
b: ANNA JACOBSEN født 4. november 1864.  
c: JENS JACOBSEN født 1867. Han var svagelig fra fødslen, men meget begavet. Han døde 1884 i en alder af 17 år. 
Børn af Christian Jacobsen og Maren Dominicussen: 
d: OTTO JACOBSEN født 14. november 1873. 
e: CHRISTIAN JACOBSEN, FØDT 1875. Han lærer Handelen. 
f: PETER JACOBSEN født 7. april 1878. 
g: ANNA MARIE JACOBSEN født d. 1. maj 1881. 
h: MARIE JACOBSEN født 23. maj 1887. 
 
11. JØRGEN JACOBSEN født 15. juli 1863 i Lunden som søn af Christian Jacobsen og Anne Marie Jørgensen, 1890 tog han imod sin faders boel, og blev samme år gift d. 10. april 1890 i Havnbjerg kirke med THØRE JØRGENSEN KOLMOS født 28. januar 1862, som datter af Jørgen Jensen Kolmos 1820-1891 og Anne Marie Hellesø 1830-1877. Thøre døbt 16 marts 1862 i Nordborg kirke. Hun var et år på Lysholm for at lære husholdning.  
 
Rækkefølgen på dette boel med undtagelse af nr. 1 og 2 er sikker nok. Siden 1663 har den mandlige linie holdt sig på stedet.  
Jørgen Jacobsens boel, der ligger i den vestre ende af byen, er en helt sammenbygget gård, og bygaden, som nu går nord for, har tidligere gået igennem gården. Det fortælles af de ældste folk her, at en af de danske konger har kørt igennem der, og at byen dengang havde rejst porte, hvorigennem kongen kørte. Det antages, at det må have været Christian d. 8de, der som kronprins og guvernør på Fyn, tit opholdt sig på Augustenborg og ofte kom til præstegården i Guderup og flere gange besøgte skolerne i Nørreherred. I Jørgen Jacobsens mark står den største hvidtjørnebusk på hele Als. Den skulle være flere hundrede år gammel. Sagnet går om den at boelets ild engang af en klog mand er blevet hensat med den betingelse, at tjørnen skulle vokse og blive stående så længe den kan, og dette boel ville da gå fra mand til mand. Tjørnen er hvad man kalder dagsat. 
 
Jørgen Jacobsen døde 8. juni 1936 i Lunden, Lyngmosevej 9. Thøre døde samme sted 27. maj 1940. 
Børn af Jørgen Jacobsen og Thøre Kolmos: 
a: ANNE MARIE JACOBSEN, født 22. juli 1891 i Lunden, døbt 23. august 1891 i Havnbjerg. 
b: MARIE KATHRINE JACOBSEN født 14. december 1892 i Lunden døbt 22. januar 1893 i Havnbjerg. Hun døde 22 januar 1960. 
c: CHRISTIAN JACOBSEN, født 20 august 1898. Han fik ejendommen. 
 
12. CHRISTIAN JACOBSEN, født 20. august 1898 i Lunden, døbt 25. september 1898 i Havnbjerg kirke. Han blev gift i Havnbjerg kirke 31. juli 1936 med ANNA CHRISTINE ERICHSEN PETERSEN, født 23. november 1902 som datter af Jørgen Erichsen Petersen (1872 -1954) og Katharina Christensen, født i Broballe (1874 -1952) Skovvej 16, Havnbjerg. 
Christian Jacobsen døde 17. januar 1964. Anna Christine f. Erichsen døde 17. august 1991 i Lunden. 
Deres børn: 
a: JØRGEN JACOBSEN, født 8. maj 1937 i Lunden. Landbrugsuddannelse, senere læreruddannet. 
b: THYRA ASTRID JACOBSEN, født 28. juli 1938 i Lunden. Uddannet lærer. 
c: HANS ERIK JACOBSEN, født 1. februar 1940 i Lunden. 
d: CHRISTIAN JACOBSEN, født 20. september 1941 i Lunden. 
 
13. JØRGEN JACOBSEN, født 8. maj 1937, er gift med ANNE MARIE GADE 
 
Deres søn, CHRISTIAN JACOBSEN har i ejendommens bygninger en større virksomhed med salg af reservedele til automobiler. Jorden er i 2006 frasolgt til minkavler Kim Grønne Madsen, Agerhøjvej 8 i Holm.  

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening