Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
     1. Om residerende kapellan Johs Brandt (død 1752)
     2. Om dennes rejse til København 1736.
     3. Uddrag af Ketting Kirkebog 1735 – 1800.
     4. En Politianordning for Sønderborg Aar 1698.
     5. Fortsættelse af Ketting kirkebog 1735-1800.
     6. Nordborg Kirkebog fra Aar 1670-1692
     7. Skrift ca 1770 af gartner Pedersen på Gråsten.
     8. Vocationsbrev for hr Jørgen Thome til Egen 1548
     9. Vejer sølvet på en Rosenkrans i Egen kirke 1596
     10. Kort uddrag af nogle breve.
     11. Plattysk brev fra 1595.
     12. Skole i Dyndved 1639.
     13. Edsformular for 12mændene 1665.
     14. Sognegrændserne mellem Igen og Notmark sogne.
     15. Nybyggede huse i Østerholm 1774.
     16. Stridigheder om huse mellem Egen og Notmark
     17. Ditto.
     18. Ditto.
     19. Ditto.
     20. Ditto.
     21. Ditto.
     22. Uddrag Nordborgs Kirkebog 1693–1723.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1724-1732.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1733-1741.
     24. Havnbjergs kapellanis avlede korn 1659-1686.
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
3. Uddrag af Ketting Kirkebog 1735 – 1800.
 
N. 3. 
 
 
Uddrag af Ketting Kirkebog fra Aaret 1735 – 1800. 
 
II. Slottet paa Augustenborg med Flække: 
 
1754 d. 28de. Jan. döde min frommeste Fyrste og Herre, Hertug Christian August til Schlesv.Holst., Sönderburg, General af Infanteriet; Ridder af Elephanten, Gou-verneur ofver Alsen og Chef ofver H.M. Dronningens Lif Regiment. Aarsagen til denne Höye Herres Död var en Forkjölelse, som satte sig bag i hans Hoved, hvortil slog den Kaalde Brand, saa at han döde paa den ottende Dag efterat hand var blefven syg, Kl. 9 om Morgenen. Det var den sageste Död, som jeg nogentid har seet, men tillige den bedröveligste. Det var en Fyrste uden Lige, baade i henseende til Legems og Sinds Gaver. Ach det er en smertelig Forliis for hans efterladte höye Familie, for hans betjente og alle hans undersaatter. Jeg har tjent denne allernaa-digste og allemildeste Herre som Hof Præst og Confessionarius i 10 Aar, og haaber at ville finde ham engang i glæde for Guds Throne. Jeg har sat ham en Grafskrift i mit Hjerte, som er denne: ”Forglemmer jeg Dig, min frommeste Fyrste, da forglemmer jeg min Höyre Haand”. – 1786 d. 8de. Juni † Charlotte Amalia 37 Aar gammel. – d. 30te. Juni † Fröken Lowise 4 Aar g. - - - 1794 den 19de. Dec. † Prindsesse Christiane Ulrika: 67 Aar g. – d. 13de. Novb. † den Höifyrstel. Hertug til Augustenborg Frederik Christian 74 Aar g. – 
Om der har boet en Hertuginde af Lyksborg paa Augustenborg eller hun har været her i Besög af og til, kan ikke bestemmes efter Kirkebogen, men flere af hendes Folk nævnes undertiden s. f. Ex.: 1735 og 42 en Jomfr. Lytgen; 1739 en Jomfr. Mensching; 1742 Monsj. Dietrich, Lakay; 1750 N.Petersen, Lakay h. Hert. Af Lyksb.; 1754 † Jomfr. Maria Elisabeth Helmer af Tönder, 28 A. Kammerjomfr. hos Prinsessen af Lyksborg. - 1737 d. 17de. Juli stod Hertuginden Fadder til Simon Brandts Datter i Ketting. – 1754 d. 24 Sept. stod hun ligeledes Fadder til H.Claus Clausens Sön i Ketting Carl Ludwig og kaldes Enke Hertuginde. – S.XI 244. 
At det grevelige Danneskjoldske Huus til Samsøe ofte har opholden sig her paa Augustenborg paa Grund af Svogerskabet, seer man deraf, at 1750 den 14de. Octob. † Sophie Christina Bergs, Kammerpige hos det Høifyrstel. Danneskjoldske Herskab, 21 A.g. og ligeledes d. 9de. Novb. † Rebecca Bölingen, Kammerpige hos Grevinde Danneskjold, 30 A.g. – 
 
Militair paa Augustenborg: 
 
At der i disse Aar stadig har lagt Militair paa Augustenborg, seer man ogsaa af Kirkebogen: 1745 nævnes det Bornholmske Regimente; ligeledes 1744 i Novb. og 1750 i Dec. - - 1752 d. 14de. Oct. Og 11te. Novb. nævnes Soldater af det Schles-wigske Regimente. - 1761 nævnes en Soldat ved Serenissimi Regimente. – 
 
Officerer: 
 
Der nævnes ogsaa stadig Officerer, baade höiere og lavere, som rimeligviis have været ansatte ved det her indkvarterede Militaie, s.s.f.: 1743 Oberst la Pottrie; 1753 Generalmajor la Pottrie. – 1739 nævnes Capitain Grevenkop. – 1739 d. 2den. Sept. blev Captain v. Deden begr. 60 A.g., en Catholik, derfor begravet uden Sang og Klang og uden Jords Paakastelse. – 1753 Oberstlieut. Hoben. – 1741 Capitain Dittmars Hustru. – 1743 og 1747 Major Dittmar. – 1755-61 Oberstlieutenant Dittmar. – 1764 Oberst Dittmar; han döde paa Augustenborg 1770, 75 A.g. – 1776 † hans Kone Oberstinde Dittmar, 66 A.g. – 1763 og 64 nævnes en Fröken Dittmar, maaske hans Datter. – 1756 nævnes en Capitain v. Gähler og hans Broder. – 1754 confirmeredes Page v. Thienen. – 1764 nævnes Capitain v. Thienen (senere en Oberstl. v. Thienen). – 1787 † Oberst Weiby af August., 78 A.g. – 1794 levede hans Frue, Oberstinde Weiby endnu, i dette Aar † hendes Kammerj. Cathrine Stenum, 30 A.g. – 1742 nævnes Cavallier Ahlefeldt. – Grev Wilhelm v. Ahlefeldt. 1743 og 44 Lieutenant v. Ahlefeldt. – 1743 nævnes en Baron Schack og en Baron v. Wedel, maaske de ogsaa have været unge Officerer ved Regimentet. – 1746 og 47 nævnes Müller, Hertugens Regimentsskriver paa Augustenborg. – 1749 nævnes Page N. Hoven og 1754 Page v. Thienen. – 1739 og 42 nævnes en Fægtemester, Hans Jørgen Hartvig, som rimeligviis har havt med Gymnastik-övelsen at gjøre. – 
 
Jægere: 
 
Der omtales ogsaa baade kongelige og fyrstelige Jægere, men de sidste ere dog rimeligviis ikke Militair, men snarere fyrstelige Betjentere eller Skytter, der ere ansatte for Jagtens Skyld s.f. Ex.: 1751 nævne Suldan, en kongelig Jæger. – 1743 † Joachim Steg fra Dantzig, tjente paa Augustenborg i Jægerhuset, ”faldt sig ihjel”, 50 A.g. – 1739 og 41 Christian Hagen. – 1741 og 46 Fentzen, Jæger. – 1744 Hans Kraag, Jæger p.A. – 1740 og 43 Johan Grotrian, Jæger p. Aug., 1751 Johan Grotrian, en fyrstelig Jæger. 1743 nævnes Msj. Grotrian. 1766 nævnes Oberjæger Clausen og 1767 Oberjæger Nielsen. –  
 
Slotspersonalet: 
 
1783 d. 7de. Juli blev begr. Kammerherre Warnstedt paa Aug. 62 A.g. – 1751 d. 24de. Dec. Blev begr. Paa Aug. Hr. Anne Noblette de la Marre, födt udi Rouen Ao. 1680. – 1735 nævnes Lersner, Hovmester; 1738 Msj. De Lersner, Hovmester. – 1739 Mfj. Schenck, Prindsernes Hovmester. - - - 1738 og 43 Comtesse Antoinette v. Leiningen. – 1738 og 39 Fröken Pfordten. – 1739 og 42 Fröken Walen. – 1764 Fröken Schinkel, som döde 1784, 63 A.g. (hun blev henfört til Ketting Kirkegaard i al Stilhed, tidlig om Morgenen Kl.6). – 
 
Oltfruer og Kammerjomfruer: 
 
1735 og 49 nævnes Dorthea Lovise som Oltfrue paa Augustenb; 1768 nævnes Olt-frue Schöndorf. 1793 Oltfrue Löbner. – 1745 nævnes Jomfr. Dorothea Kieferin, 1748 † Jomfr. Dorothea Sophia Kieferin, Kammerjomfrue paa Slottet, 80 Aar g. –1736 nævnes Jomfr. Bragaardt; 42 Jomfr. Dorothea Bragaardt paa Slottet, ligel. 47, 1756 † Jomfr. Dorothea Bragaardt paa Aug. 52 A.g. – 1735 nævnes Jomfr. Ficken; 1742 Jomfr. Huusmann paa Slottet og Jomfr. Ficken Huusmanns. 1762 † Jomfr. Frederika Huusmann paa Aug., 35 A.g. (55 A.g.?). – 1735 og 47 nævnes Jomfr. Meylandtin og Jomfr. Elsche Meylandtin (rimeligviis ogsaa fra Slottet, da hun gjerne nævnes med de tvende sidste). Jomfru Elsche el. Elisabeth Meylandtin maa være en Datter af Præsten Hr. Johan Meyland i Hoptrup (Ao.1698-1742); thi han havde en Datter Elisabeth M. der blev g.m. Huusfogden paa Augustenborg. – 1742 Jomfr. Steingardt paa Slottet. – 1742 nævnes Jomfr. Amalia Bahs paa Slottet. 
 
Staldmestere: 
 
1743 † Peder Staldmester paa Augustb. – 1746 og 47 nævnes Staldmester Dyrkop. – 1762 nævnes Staldmester Sebbelin. – 1754 og 67 Staldmester Grotrian (s. ovenf. Jægere); han levede endnu 1770. – 1782 † hans Kone, 48 A.g. (Han skal have boet i et Huus, der laae imellem Kroen og Vadskerhuset). – 1771 nævnes en Jomfr. Grotrian paa Aug. – 1760 † Staldmester Grodrians Sön Frederik paa Aug. – 1769 † hans anden Sön Frederik, 3 A.g. – 1770 † tvende af hans Börn, 1½ A.g. og 5 Uger g. – 
 
Lakeyer og Kammertjenere: 
 
1743 † Matthias Johansen, Kammertjener paa Slottet, 80 A.g. – 1735 Peter Flanck Lakey paa Aug. – 1735 nævnes Lars Juhl, senere 1746 synes han at have boet i Ketting. – 1762 nævnes en Msj. Juul paa Aug. – 1761 Jomfr. Juul paa Aug. – 1772 † Jomfr. Juul i Ketting, 70 Aar g. (om disse have været beslægtede, vides ikke). – 1747 nævnes Ernst Günther, Lakey, 1756 † Ernst Günther Hartvig, 80 A.g. – 1738 nævnes Christian August Steingardt, Lakey á Aug. – 1741 nævnes Julien Peckard, Lakey paa Aug.; 1739 blev han g.m. en Vadskerpige Helene Hermansen. – 1757 † Julien Peckard, Taffeldækker paa Aug. 49 A.g. – 1744 nævnes Thomas Lakey hos Prins Emil. – 1742 og 44 nævnes Nicolai Knespel, 1746, 47 kaldes han Lakey. – 1747 nævnes Unverzagt Lakey hos Hertugen; 1748 Hertugens Kammer-tjener; 1760, 63 og 75 Kammerskriver hos Hertugen; 1777 † han 57 Aar g. – 1795 † hans Enke, Mad. Unverzagt, 74 A.g. – 1768 nævnes en Jomfr. Unverzagt. - - 1747 nævnes Hans Christian, Lakey paa Aug. – 1747 nævnes Peter Knudsen Lakey paa Aug. (d. 6te. Sept. 47 er det, men 1748 d. 22de. Jan. nævnes han Johan Peter Knutzen af Ketting, mon han da er kommen hjem; han blev senere Kromand i Ketting og † 1783). – 1741 nævnes Welmerding, Kammertjener paa Aug. – 1749 og 50 N. Schmidt, Hertugens Kammertjener og 1749 Hans Berg, Kammertjener hos Prins Emil. – 1751 nævnes Opitz, Lakey; 1757 Taffeldækker Opitz og 1761 Msj. Opitz. – 1764 nævnes Mad. Opitz. – 1755 nævnes Msj. Görtz, ”Lakey” paa Aug. – 1758 nævnes Schnack, Lakey; 1772 † Hans Schnack paa Augustenb., 75 A.g. (rimeligviis den samme). – 1764 † Emilie Schnack paa Aug., 19 A.g. – 1767 og 73 nævnes Msj. Schnack, 1788 Oberberider Schnack (han boede siden i Staldmester Grotrians Huus, hans Enke blev siden g.m. en Snedker i Meels). – 1765 og 69 nævnes Msj.Düring Lakey paa Aug., 1769 blev Johan Henrik Düring fra Aug. g.m. Charlotte Maria Larsdatter fra Ketting (en Datter af den gamle Boelsm. i Ketting Lars Pedersen, der boede paa den Side af Veien, hvor nu Hans Clausens Lade ligger; Düring blev siden Degn i Tandslette og havde en Søn, der gik paa Latinskolen i Odense og blev Student). – 1765, 68 og 69 nævnes Msj. Schaarup. 1780 † Kammertjener Schaarup paa Aug., 65 A.g. – 1773 nævnes Christina Schaarup. – 1763 og 65 nævnes Msj. Löbner, han var Lakey. 1783 † Mad. Löbner paa Aug., 48 A.g. (han boede paa det Sted, hvor siden den bekjendte ”Baron” Fischer boede; han havde en Sön, der blev Student fra Odense Skole omtr. 1788 og var siden Amtsm. paa Færöerne). – 1792 † Asmus Christensen, Lakey paa Aug. (han var g. m. en Söster til Degnen Bruhn i Ketting). – 1778, 84 nævnes Frederiksen, Lakey paa Aug. (han boede i det Huus, som nu tilhörer Skrædder Beckmann, hvilket Frederiksen har ladet bygge). – (1781 nævnes Jocke som Kammertjener hos de augustenb. Prindser efter en Subskribentliste i Christianis Gesch.). - - 
 
Andre Betjenter: 
 
1755 nævnes Juul Oberinspector paa Augustenborg, som † 1769, 60 Aar g. – 1763 † hans Frue, 51 Aar g. – 1765 † Thingskriver Emilius Juul, 19 Aar. g. (s. ovenf. ang. Lakey Lars Juul, maaske af Familie, om ei samme Person). – 
1755 nævnes Monsj. Petersen, Kökkeninspector. – 1755 † Kökkeninspector Drie-senthal p. Aug., 77 Aar g. – 1743 nævnes Dreisenthals Datter. – 1737 nævnes Kökkenmester Lars Vitte, Msj.. – 1770 blev en Johan Nicolai Witte g.m. Anna Margretha Trevelle af Augustenb. – 1792 † Kökkenmester Ende af Aug., 74 A.g. – 1767 og 74 nævnes Mad. Ende. – 1750 nævnes Christian Kraag, Kökkenskriver (s. Jægere). – 1753 Monsj. Sandberg, Kökkeninspector. – 1749 Jeans, Hertugens Kok. – 1755 Mayer, Kokken paa Aug. – (senere har været Kok paa Aug.: Ende, en Sön af hiin ovenfor; Iversen – Vogt – Jansen). – 1756 blev Lars Meyer g.m. Mar-gretha Johandr. af Aug. – 1766 nævnes han i Ketting. 1767 † Lars Meyer i Ketting 39 Aar g. (Han eiede det Sted, som nu Skræderm. Hönborg beboer, hans Enke kaldtes ”Mutter Lasses eller Grette Lasses”, der sagdes, at han havde været For-pagter eller Forvalter). – 
 
Taffeldækkere: 
 
1757 † Julien Pechard, Taffeldækker (Lakyer). 1757 er Lakey Opitz Taffeld. –1766 nævnes Löbstedt, Taffeld. – 1777 † Taffeld. Asmussen. – 1771 nævnes Msj. Würst, der senere blev Taffeld. (Fader til den senere Gjæstgiver Würst paa Aug., han eiede og beboede det lille Huus ved Vandet, som hans gamle Sön nu atter boer i). – 1741 og 42 nævnes Msj. Fischer Sölvtjener paa Aug. – 1754 nævnes en Can-selliraad Fischer paa Augustenborg. – 1782 nævnes en Monsj. Fischer. – 1740 nævnes Peter Fyrböder. – 1751 † Matthias Schwabe, en meget gammel Portner p. Aug. og som Catholik, begraven ”uden Sang og Klang”. - - 1792 † Thomas Stef-fensen, Forrider paa Aug., 68 A.g. – 1793 † Niefeldt, Löber paa Aug., 52 A.g. – 1795 † Armfoged Schmuck p. Aug. – Desuden nævnes Strik- og Spindekoner og Vadskepiger. –  
 
Embedsmænd p.Aug.: 
 
Herredsfogeder: 
 
1. 1736 nævnes Nicolai Steingardt, Herredfoged paa Aug., han † 1753 d. 29de. Mai, 79 Aar g. 1751 † hans Hustru Margretha Dorothea, 67 ¾ A.g.; maasker har hun været Enke efter en Petersen; thi 1751 nævnes Frederika Petersen, Herreds-fogdens Stifdatter. – Han havde en Sön, der blev Huusfoged paa Aug. – 1737 og 43 nævnes Jomfr. Charlotte Lovise Steingardtin paa Aug. og 1738 og 41 nævnes Jomfr. Maria Elisabeth (Lisgen) Steingardtin, der rimeligviis have været hans Döttre, en Jomfr. Steingardt har været paa Slottet, men om en af dem, kan ikke af-gjöres, endnu 1750 nævnes en Jomfr. Steingardtin. - 
 
2. 1760 nævnes Wilmerding som Herredsfoged paa Aug., endnu 1764 nævnes han, 1777 † han paa Augustenborg, 74 Aar g., maasker er han den Monsj. Jakob Wilmerding junior, som 1741, 42 og 47 nævnes paa Slottet, (eller ogsaa Herreds-fogden er Kammertjeneren Wilmerding) og er rimeligviis en Sön af den 1741 nævnte Kammertjener Wilmerding (senere levede der en meget gammel Lakey Wilmerding paa Aug., der var en Sön af Herredsfogden; dennes Huus kjöbte den sære Controleur Brodersen, der giftede sig med Wilmerdings ”ma chere” Maria). – 
 
3. 1778–87 nævnes Herredsfoged Matthiesen i Ketting (Han er vist af den bekjendte Matth. Slægt i Altona: Otto Matthiesen er Stifter af denne Slægt. Hans yngste Søn var Konrad Matthiesen f. Ao. 1723 i Dec. Kjøbm. og siden Ao. 1760 d. 22de. Aug. Raadmand. Resignerede Ao. 1787. Först Cancelliraad, derpaa Justits-raad, Medlem af Commerciecoll. † 1789 d. 15de. Juni g.m. Agnete Gerdrut Fleischer † i April 1794. 2 Sönner: Erhard Adolf Matthiesen f. 1762 d. 7de. Octob. Studerede Jura i Göttingen. Ade. 1790 lærd. Raadmand. 1795 Vicepolitim. Efter Broderen Otto´s Död overtog han dennes Handel og 1797 Kjöbm. Raadmand 1808, Medlem af Commerciecolleg. 1788 R….. for Specialbanken. 1820 Justits-raad † 1831 g.m. Kathrine Elisabeth Nemeyer † før ham. 3 S. og 1 D. – 2. Otto Matthiesen, Kjöbm. † Ade. 1796 d. 16de. Octob.). – 1786 kaldes han Hofraad; hans i Ketting fødte Börn vare: 1778 d. 15de.. Marts blev hans Sön Matthias døbt. 1779 d. 14de. Mai døbt hans Sön Frederik Ulrich Emilius. 1780 d. 19de. Novb. hans Sön Christian Marius Emile døbt. – 1781 d. 15de. Novb. døbt Sönnen Carl August. – 1782 d. 24de. Novb. hans Datter Anna döbt, der blev holdt af Kammerraad Bentzens Frue af Tönder, Msj. Reimuth paa Aug., Jomfr. Lovise With. – 1784 d. 30te. Novb. Døbt hans Sön Nicolaus Henrik, † 1785, 9 Uger gammel, Hr.Kammer-raad og Amptsforvalter Nicolaus Bentzen af Tönder bar ham; Stadssecretair Hen-rik Mathiesen i Flensborg og Mademois. Margretha Matthiesen af Altona. – 1786 d. 22de. Aug. döbt hans Tvillinger Nicolaus og Peter, Hr. Stadssecretair Matthiesen i Flensborg og Hr. Justitsrraad Peter Matthiesen i Altona, Hr. Willadus Bentzen, Kjöbm. i Hamborg, Fru Justitsraadinde Magdalena Maria Lawetz i Rendsborg, Fru Pastorinde Holst i Niibel. – 1787 d. 25de. Sept. döbt hans Datter Christina Mar-gretha, Fru Etatsraadinde Helena Lucia Hering i Rendsborg, Otto Matthiesen junior i Altona og Demoiselle Erhardine Matthiesen i Altona. – Hans Hustrue har uden Tvivl været en Bentzen fra Tönder. – 1780 † Jomfr. Amalia Matthiesen i Ketting, 74 A.g., udentvivl en Tante af ham. – (Han blev forflyttet som Herreds-foged til Broager, han boede i Ketting i det Huus, hvor senere Biskop Tetens boede, hvilket han havde kjöbt af en gammel Doctorinde, da hun var fra Tönder, kan kun maasker have været beslægtet med dem). - 
 
4. (1788 blev Matthiesen, en Broder til ovenførte Herredsfoged og Hofraad paa Augustenb., hvor han boede, han kom fra Flensborg og har det maasker været Stadssecretair H. Matthiesen (s.ovenf.); en Sönnesön af ham er nu Physicus i Sön-derborg, Datter var g.m. Forpagter Jessen paa Wertheminde † 1855 og en anden endnu levende var g.m. Hofraad Petersen paa Aug. 1790 d. 11te. Juni † Hofraad-inde Matthiesen paa Aug., 32 A.g. - 
 
5. Hofraad Petersen, hvis Fader var kommen fra Jylland som Oberinspector over Hertugens Gaarde og var en særdeles dygtig Mand. 
 
6. og 7. Hofraad Prehn, afs. 1848 og Herredfoged Arnesen. – 
 
Huusfogeder: 
 
1. 1735 nævnes Monsj. Hermann Clausen; 1737 nævnes Hermann Anthon Clausen som Huusfoged paa Aug.; 1747 nævnes Hermann Clausen, Oberförster; han † 1759, 57 A.g. paa Augustenborg. – 1765 nævnes en Skovrider Clausen og allerede 1760 og 64 en Monsj. Clausen, der maaske er en Sön af hiin første Mand, og 1751 nævnes Frederika Clausen, Oberförsterens Datter; 1766 nævnes en Oberjæger Clausen. - 
 
2. 1747 nævnes Christian August Steingardt som Huusfoged, han havde tidligere været Lakey paa Slottet; 1756 † hans Sön Peter, 1 A.g. – 1783 † hans Kone, 70 A. g. – 1785 † Lovise Steingardt p.Aug., 36 A.g., rimeligviis hans Datter; selv † han 1786 d. 5te. Novb., 72 A.g. – (Han boede i et Huus, som den gamle Forpagter Frid-berg siden kjöbte og eies af Casserer Vogtmann). 
 
4. og 3. 1774 † Huusfoged Petersen paa Aug., 33 Aar g. – 1755 nævnes Monsj. Bergsthrom, 1764 og 67 nævnes Huusfoged Bergsthrom (en Datter af ham var g. m. Pastor Reimuth i Guderup, en anden med Organist Hansen paa Aug.). 1779 og 81 nævnes Huusfoged Jørgensen paa Augustenborg, men hvorledes dette stemmer med Steingardts Død, der først indtraf 1786, veed jeg ikke. - 
1765 † Thingskriver Emil Juul, 19 Aar g. – 
1771 † Hofraad Vogts Frue p. Aug., 66 Aar g. – 1774 † Hofraad Vogt paa Aug., 1773 nævnes en Jomfr. Vogt. - - - 1775 findes Hofraad Martensen paa Augusten-borg, som † 1787, 64 A.g. - - 
 
Enkelte Borgere: 
 
1778 † Wonsild, Parykmager paa Aug., 55 A.g. – 1791 † Roll, Parykmager p. Aug., 42 A.g. 
1791 † Skrædderne Fischer og Meuttersback. – 1760 nævnes Skrædder Frost, 1762 Johan Frost. – 1771 † Hans Frost paa Aug., 57 A.g. – 
1794 † Martin Wilhelm Jencke, Glaser paa Aug., 79 A.g. 
1749 nævnes N. Kumer som Skorstensfeier paa Aug. – 
1740-51 nævnes Jörgen Færgemand paa Aug.; hans Sön hed Christian August Brag (Förend den sidste Dæmning blev anlagt, blev man sat over fra Augustb. Skov til Ulkebölle Mark). – 
1759 nævnes Christian August Meyer, som ogsaa kaldes Christ. Aug. Slagter efter sin Profession paa Augustb., han † 1774, 75 Aar g. – 1774 blev hans Sön Carl Frederik Meyer, ligeledes Slagter, g.m. Augusta Schmitten paa Aug. – 1794 † hans Moder, Anna Dorothea, afdøde Slagter Meyers Enke, 72 A.g. – 
1747 † Christian Gottlob Lytjohaks, Hofbager paa Aug. – 1736 og indtil 1759 var Thomas Nikolaisen el. Thomas Bager, Bager paa Aug., han † 1782, 68 Aar g. – Hans Sön Nicolai Thomsen blev Bager efter ham. – (Thomas Thomsen. – Jensen g. m. dennes Datter. – Peder Thomsen). 
Fra 1736 og de fölg. Aar nævnes Nicolai Bruer paa Aug., som † 1765 paa Aug., 88 Aar g. – (Hans er maasker Fader til ovennævnte Thomas Bager og til den følgende Mand). 1759 tidligere og senere nævnes Markus Nielsen som Kromand og Gjæstgiver paa Augustenborg. – 
1761 d.12.te Sept. † Mons. Momsen paa Aug., 35 A.g. – 1761 d.13.de Novb. blev Hans Momsen g.m. Lovise Nielsen paa Aug. Denne Familie har Hökeriet s.St. - -  
 
Ubekjendte Personer: 
 
1736 † Christian August Brunckartz af Aug. 82 Aar g. (1647 † Christen Brunck-artz ell. Brunchardsen, Præst i Hagenbj., mon ei samme Familie?). – 1764 † Augusta Brunckartz paa Aug., 70 A.g. rimeligviis hans Datter, ligesom en Degn i Ketting af samme Navn udentvivl er hans Sön. – 1757 † Casper Lindow paa Aug., 74 A.g. – 1743 † dennes Sön Frederik August Lindow, 15 A.g. – 1782 lever Samuel Kruckow paa Aug. – 1789 nævnes Monsj. Tostraten paa Aug. (Herreds-foged Matthiesen´ Frue paa Aug. Var en Tostraten, hun havde en Brodersøn, der var Bager i Rudkjöbing). – 1741 nævnes Monsj. Rok. – 
1735 nævnes Jomfr. Antoinette Ludwigs af Aug., som † 1769. – 1741 Hr. Nor-manns Hustru. – 1742 Jomfr. Nettgen. – 1746 Jomfr. Anna Lucia Benningen, som † 1756, 50 A.g. – 1750 Jomfr. Bragaardt junior. – 1755 Mad. Meensching, som † 1759, 80 A.g. – 1789 † Jomfr. Mensching, 89 A.g. – 1761 nævnes Jomfru Frederika Hartvig; Jomfr. Ebeling; Jomfr. Dorothea Marcussen; Jomfr. Lovise Schack (Schnack). 1763 Mad. Ebeling; 65 Jomfr. Martha Petersen; Jomfr. Wal-mann; 1767 Jomfr. Wagrien og Dalligau, † 1772, 46 A.g.; 1771 Jomfr. Ostorf. – Jomfr.Henningsen. 1777 Jomfr. Mehlby. 1751 † Magdalena, Blohms Enke 65 A.g. – 1763 † Frue Maria Elisabeth Huusmann, 78 A.g. – 1767 Christiana Huusmann 81 A.g. – 1771 † Mad. Maibom, 74 A.g. – 1784 † Jomfr. Ebeling 18 A.g. – 1788 † Osdorfs Enke, 78 A.g. – 1791 † Cathrine Hans Hollænders Enke af Aug 86 A.g. – 1759 † Anne Cathrine Hansens paa Aug. 102 A.g. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening