Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
     1. Om residerende kapellan Johs Brandt (død 1752)
     2. Om dennes rejse til København 1736.
     3. Uddrag af Ketting Kirkebog 1735 – 1800.
     4. En Politianordning for Sønderborg Aar 1698.
     5. Fortsættelse af Ketting kirkebog 1735-1800.
     6. Nordborg Kirkebog fra Aar 1670-1692
     7. Skrift ca 1770 af gartner Pedersen på Gråsten.
     8. Vocationsbrev for hr Jørgen Thome til Egen 1548
     9. Vejer sølvet på en Rosenkrans i Egen kirke 1596
     10. Kort uddrag af nogle breve.
     11. Plattysk brev fra 1595.
     12. Skole i Dyndved 1639.
     13. Edsformular for 12mændene 1665.
     14. Sognegrændserne mellem Igen og Notmark sogne.
     15. Nybyggede huse i Østerholm 1774.
     16. Stridigheder om huse mellem Egen og Notmark
     17. Ditto.
     18. Ditto.
     19. Ditto.
     20. Ditto.
     21. Ditto.
     22. Uddrag Nordborgs Kirkebog 1693–1723.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1724-1732.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1733-1741.
     24. Havnbjergs kapellanis avlede korn 1659-1686.
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
6. Nordborg Kirkebog fra Aar 1670-1692
 
N. 6. 
 
 
Fortsættelse af Nordborg Kirkebog fra Aar 1670 : 92 
 
Folkemængdens Tiltagen og Aftagen: 
 
Ao. 1670 - Födte 28 - Börn og Unge † 11 - Gamle Folk 9 - Gifte 9 Par. 
Ao. 1671 36 21 6 
Ao. 1672 26 29 7 6 
Ao. 1673 26 (1 uægte Barn) 7 13 7 
Ao. 1674 29 7 11 5 
Ao. 1675 26 6 9 6 
Ao. 1676 27 (3 fremmede Börn døbte) 5 11 1 
Ao. 1677 20 5 12 5 
Ao. 1678 24 3 17 13 
Ao. 1679 30 12 7 5 
Ao. 1680 23 8 16 11 
Ao. 1681 29 11 16 6 
Ao. 1682 19 22 11 
Ao. 1683 29 17 8 
Ao. 1684 26 38 13 
Ao. 1685 23 18 9 
Ao. 1686 29 (tvende fremmede Börn fra Fyen døbt) 19 9 
Ao. 1687 40 (et dødf. og 2 fremmede B. fødte) 20 6 
Ao. 1688 32 29 7 
Ao. 1689 28 17 13 
Ao. 1690 33 22 13 
Ao. 1691 39 (deribl. 3 dødf. Börn fødte) 27 5 
Ao. 1692 
________________________________________________________________ 
 
A:1672-91 568 Födte 441 Döde 159 Par Gifte 
A:16. .-71 64 41 15 
 
A:1670-91 632 Födte 482 Döde 174 Gifte Par 
A:1621-70 1303 1090 337 
A:1621-91 1935 Fødte 1572 Döde 511 Par Gifte 
363 flere Personer fødte end døde 
 
 
Aar 1670. Den 2.p.Epiph. Torsd. Døbt Markus Fogts Barn her i Byen No. Anna Maria 2 sk. 8 f. – Dom. 3.p. Onsd. Begravet Frederik Lorenzens Barn Johan Frederik her i Byen, æt 3 Aar 23 Uger 5 D. – Dom. Sexag. Tirsd. Begrafnet Offer Beckers Hustru æt 62 Aar, 5 f. – 
 
Frederik III. † 
 
Onsdagen d. 9de. Febr. † Frederik 3. Gud hjælpe oβ! Dom Cantate Tirsdagen blev holden Frederici 3 Liig begengelβe offuer alt Landet, hvis Liig blev anden Dagen fört til Roskilde. Text Ast. 13, 36. –  
 
Den Invocavit Tirsdagen d. 22de. Febr. reiβte Jeg offuer Iiβ med egen Heste oc Slæde til Errøe, oc kom lyckelig hjem igjen, hvorfor Gudβ nafn være æret! 
 
Geistligheden lover den nye Konge Lydighed: 
 
Dom. Lætare Tirsdagen d. 15de. Marts afflagde vi samptlige Præster her paa Landet æden til hans Kongel. Maytt for Biskoppen D. Nielβ Bang, hvilket skede Dagen tilforn af de andre i Stedet for Conuff. Welt. Erich Krag oc Otto Proisch (?). 
Skjærtorsdag pulies absolveret Nielβ Lauritzen oc Kirsten Ibβ Daatter af Holm for liggermaal, hvilcke dog estede hin anden. 2 Rdlr. – 
Dom. Jubil. Copuleret Offer Becker oc Karen Bruerβ. - - Dom. Cantate d. 15.de Mai begrafnet H. Nikolai Jakobs Barn Benoni æt: 1 Aar 3 Uger g. - 2 f. – 
Dom. Vocem jucund. Onsd. Begrafnet Jeb Stalmeβteβ Søn Anthon Uldrich æt: 13 Aar, 21 Uger. - 7 f. - - - Christi Himmelfartsfæst gjorde Ratger Kruβ Barsel med sin lille Anna. – 
 
Præstebrylluper: 
 
Dom. Exaudi Mandagen döbt Hr. Samuels Barn i Tandslett, kaldet Matthias. – 
Trinitatir Søndag stod Hr. Johan Krags bryllup i Hørup med Hr. Johans Daatter i Eken. – Dette var hans ældste Daatter Eleonora Elisabeth Brandt. - - Dom. 1 post Trin. d. 5te. Juni stod Hr. Anders Beierholms andet Bryllup med Marika Lund, Salig Marce Kyckelmoders. –  
Dom. 6.p.Trin. communicerede H. Hans Bugiβlauβ förste gang her ved Tontoft Kircke oc gaf 1 Rdlr. Gud erholde H. F. N. ved all lyckelig Velstand. –  
Dom. 13.p. Trin. Onsdagen stod Hr. Martins Bryllup i Oxbüll med Maricke Peders Daatter. Gud gifue dem lycke. D. 7de. Sept. - - 
Den 7de. Marts om Tirsdagen gjorde Hr. Johan Krag Barsel med sin lille Johannes. Regina vaar Fadder. - - Dom. Oculi Mandagen döbt et uægte Barn i Pöel 1 mk. - -  
Dom. Judica Mandagen döbt H. Steens Daatter i Atzerballig, N. Magdalena Kathrine. - Dom. 1 post Trin. Torsdagen döbt Hr. Martins Barn i Oxbüll N. Anna Sophia. - - -  
Dom. 3 post Trin. communicerede Hert. Hans Bugislaf. - Dom. 4 post Trin. Tirs-dagen döbt Hr. Lauritzis Barn i Svenstrup N. Otto. Præsten Christian Brandt var Fadder. – 
Dom 7 p. Trin. Fredagen begrafuet Hr. Johan Pedersens Hustru i Guderup. – 
Dom. 9 p. Trin. communicerede Hr. Ewalds Folck förste gang her i Kircken. - Læst Dagen efter over et Barn, som Kvinderne havde döbt paa Nödens Vegne. –  
Den 6te. Sept. Onsdagen döbt Hr. Johan Monrads Barn i Ketting N. Augusta. – Dom. 18 p.Trin. döbt Tirsdag Hr. Carstens Barn i Ulkebølle, kaldet Nikolaus, Præsten Chr. Brandt Fadder. – 
Allehelgensdaget: 1ste. Novb. döbt Marcus Vogts Datter Kathrine. 13 f. - Löver-dagen begrafuet en Muurmester af Faaborrig, som hedde Christian Knutzen æt: 30 A. - Dom: 20 p.Trin. copuleret Christofer Wast oc Eleonora Thomas Datter: 2 Rdlr. - Dom: 21 p.Trin. publico absolveret Christen Finck oc Anna Matthis Datter: 3 mk. - Dom: 22 p.Trin. döbt Caspar Organistes Barn her i Byen N.: Philip: 3 mk. - Dom: 1 Adv. Holdt Præsten Ratger Kruses Sön N. Andreas over Daaben d. 3die. Dec. – 
Dom 1 post Natio. Chr. Introduceret Frederich Lorentzens Hustrui 2 Rdlr. – 
Offer: Mariæ Renselsesf: 12 Rdlr. Paaske: 48 mk. 10 f. Pintse d. 11 Juni: 52 mk. 4 f. Juel 20 Rdlr. 2 mk. –  
 
1672 - Tirsdagen d. 2.den Jan. begrafuet Peder Philippi Lorentzen æt 16 Aar: 4 mk. - - begrafuet Hofprædickirens Barn Philip Ernst i deres fraværelse: 3 mk. - - begrafuet Gabriel B. . . . . Daatter Anna Augusta: æt 11 Aar: 3 Rdlr. - - Dom. Quinquag: Fredagen begrafuet Forvalter Rudolf Jiβens mindste Barn, Hans Rudolf 1 Aar oc 16 Uger gammel. – 
Dom. 1 p.Trin: publico absolveret Peter Renno oc hans Hustru (Bryllup: Dom. Judic: 3 mk.) 2 Rdlr. – 
Dom 15 p.Trin: publico absolveret Morten Pedersen oc hans Hustru for liggermaal 3 mk. - Løverdag d. 12te. Octob. Döbt Frederich Brandts Barn N. Johannes: 3 mk. 4 f. - - Dom 19 p.Trin: Torsdagen gjorde Hr. Andreas Beyerholm Barsel med sin lille Markus. – 
Dom: 23 p.Trin: Hr. Dominicus Brandt gjorde tjenesten oc forrettede hvis som vaar at bestille. – 
Fredagen derefter gjorde Hr. Johan Krag af Hörup Barsel med sin lille Daatter Dorthe Kathrin. - - Dom. IV Adv. d. 23de. Dec: om Mandagen döbt Hofprædicke-rens Barn Magdalena Sibill: 2 mk. 3 f. - I disse gode hellige Dage maatte Jeg ligge til Sengs for stoe verck i hofvedet oc lenderne. ”Timontibus Dominum omnis ernut in boniun”. - (Det er nemlig Juledagene). 
Offer: Mariæ Renselsesf: 40 mk. Paaske: 55 mk. Pintze 61 mk. - Julen: 56 mk. – 
 
1673 - Dom. Judica Onsdagen gjorde Hr. Samuel Barsel i Tandslet med sin lille Johannes. – 
Tirsdagen d. 6.te May gjorde Hr. Martinus i Oxbyl Barsel med sin lille Samuel. Jeg var Fadder. 
Dom: Trin. Tirsdagen holtes her förste Præsts Calente oc gich vel af. - Dom: 1 p.Trin. og de følgende Dage var Præsten fraværende, hvorfor Hr. Niels besörgede Forretningerne. - - 
August Maaned. ”I denne Maaned er efter Höy Øfrigheds Christelige befaling tvende alle mindelige Bede- oc faste – Dage, nemlig tvende Freddager efter hvor andre, som vaar d: 15, 22 oc 29de. Aug. – O Herre hør vor Bön, oc lad vor röst komme til Dig.” – 
Dom 19 p.Trin: begrafuet Gamel Hans Jørgensen i Holm, som vaar ofer 100 Aar g. 
Dom. 26 p.Trin: döbt et uægte Barn. – 
Offer: Mariæ Renselsesf: 39 mk. Paaske: 58 mk. Pintse: 61 mk. 8 f. Juul: 63 mk. – 
 
1674 – Nytaarsdag döbt før Meβen Lenes Barn her i Byen, kaldet Anne, hvilcket den letfærdige, lögnactige, lumpen Landløbere Johannes Wandalinus skal være Fader til: 8 f. – 
Mariæ Renselsesfest blef ofred efter Sædvane, dog offeret var svar oc til med gick alting icke saa rigtig til - Guds fryct med nøisomhed er en stor vinding. - 33 mk. – 
Tirsdagen d. 17de. Marts begrafuet Caspar Farenbrach her i Byen. F. N. var i Kircken - æt: 46 Aar gammel. 10 mk. 10 f. – Dom: Oculi Same Søndag, som var d. 22 Martii om morgenen Klocken 2, er min Kj. SchwiegerVatter H. Otte Jacobsen, Provst paa Errøe oc Sogne Præst udi Riiβe, Saligen udi Herren hensofued. Gud gifue hannem en glædelig opstandelse paa Dommedag for Jesu Christi skyld. Amen. æt: 63. miu: 35 præp. 21 annos. – 
Paaskefest: Torsdag var jeg til Hr. Johannes Boldicks begrafuelβe i Sönderborg. – 
Fredagen til Hr. Jörgens Moders begrafuelβe udi Nutmarck. – 
Dom: miseric.Dui: Tirsdagen d. 5te. May var jeg i Sönderborg til Hans Pechmanns begrafuelβe. - Insdagen gjorde Hr. Samuel i Tandslet Barsel med sin lille Pavel. - Feria Trinit. Mandagen gjorde Hr. Steen i Adserballig Barsel med sin lille Anna. - Dom I p.Trin: publico absolveret Lene Lises for leiermaal med Joh. Wandalium. - Dom: IV p.Trin Onsdagen begrafuet Anders Hollænder paa Slottet æt . . - 6 mk. - - 
Dom V p.Trin d. 11te. Julii gjorde H. Peder Conradi Barsel med sin Daatter. - Dom 8 p.Trin: Torsdagen gjorde Hr. Anders Bejerholm Barsel med sin Anderβ. - Tirsdagen derefter gjorde Hr.Karsten i Ulkebyl Barsel med lille Margrette. - Dom: IV Advent gjorde Hr. Johan Krag Barsel med sin lille Eleonora om Mandagen. - Onsdagen, ni fallor, † Hr. Johannes Matthiesen i Nybel æt 48. - - ”Makus Foget i Nordborg” 
Offer: Mariæ Renselsesf: 33 mk. Paaske: 57 mk. Pintse: 58 mk. 8 f. Juul: 57 mk. – 
Jesu velsigner dem. – Gud være deris lön. 
 
1675 – Dom 1 p.Epiph. d. 10de. Januar publico absolveret Hans Philipsen for leiermaal. - Dom. Oculi d. 7 Marts prædickede Matthis Lorentzen af Svenstrup. - Dom Lætare prædickede Jacob Ottesen oc var H. Rudolf Friderich i Kircken. - Langfredag d. 2den. April Bichtpenge 2 sk. af nogle Soldater. - Dom: Rogate copulerede oc publico absolveret, hvilcket skeede i Chorsdøren, Jens Kock oc Anna. 2 ? (Denne Jens Kock var Caspar Farenbracks Sön). - Løferdagen efter Pintse begrafuet Herman Brychmanns Hustru her i Byen æt: 73 annos 2 ?. - Dom 3 post Trin: publico absolveret et Par Ægtefolk for leiermaal. - 1 Rdlr. - Dom: 12 p.Trin: döbte Hr. Niels Frederich Brandts Barn N. Caspar her i Byen. Jeg stod Fadder. - NB Hvad Jeg og Peder Ewald ofrede gaf Jeg Hr. Niels. - Dom 16 p.Trin: Onsdagen var Jeg til Barsel i Oxbyl. Barnet blef kaldet Peder. - Dom 21 p.Trin: Tirsdagen gjorde H.Bejerholm Barsel med Dorthe Margrett. - Onsdagen d. 15de. Dec: er Hr. Anderβ Bejerholm i Herren hans ofued. Ottende Dag der efter blef hand begrafuet. æt 58 an., minist: 28. - Tirβdagen efter Juul gjorde Hr. Samuel Barsel med sin lille Christian. – 
Offer: Mariæ Renselsesf: 40 mk. Paaske 60 mk. Pintse: 56 mk. Juul: 61 mk. 8 f. – 
Jesus Velsigner oβ alle til lif oc Sjel. – Jesus være deris store lön. –  
 
1676 – Kyndel Miβe d. 2den. Febr gjorde Hr. Peder Nielβen Sølle i Ærriskjøbing bryllup oc same Dag döde hans Fader. Præst samme Sted efter Jensen fra 1675 indtil sin Död 1693; han var fra Fyen. - Tirsdagen efter Invocavit gjorde Hr. Karsten i Ulkebyl Barsel med sine Tvillinger, Christian oc Cathrin, Regina var Fadder til Pigen. – 
Dom: Oculi Same Söndag sang Hr. Peter Plate sin første Meβe i Hagenbjerg Kircke: Gud gifue lycke! – 
Dom: Judica publico absolveret Lenore Birets Daatter for leiermaal. - 3 mk. - Dom: Quasimod: Onsdagen begrafued Peder Smeds Hustru her i Byen æt 95 an. - 3 mk. - Dom: Miseric: Torsdagen begrafued Markus Vogts Hustru her i Byen æt 41 annos. 7 mk. 10 f. - Lauritz Amptskrifuers Hustru her i Byen. - Dom: 2 p.Trin: Onsdagen begrafuet Hr. Peder Clauβen udi Oxbyl. æt 81 minist: 23 annos. – 
 
Præsterne i Nörherredet aflægge Ed til Hertug August af Plöen, der udnævnte en egen Provst for Herredet i Johannes Brandt til Igen: 
 
Fredagen d. 2.den Juni holdes 3 Fredager efter hver andre Bededage. Jehova jura! Den 7de. Julii, som vaar Fredagen efter Dom: 5 p.Trin vare vi samplige Norherritz Præster af Eken, Svenstrup, Hagenberg, Oxbyl oc Tontoft i Hr. Obr.leytenantz huβ forsamlede, hvor H. Abgesanten Gentich tog af oβ juramentium fødelitatis paa F. N. Hertug Augusts Vegene af Plöen, som af hans Kongel. Maytt hafte bekomet all Höyhed oc herlighed ofuer Geistl: oc Verβlige her i Nörherred. Oc vare vi samme dag til Middags maaltid hoβ hannem. Si Deus pro nobis, quis contra nos! - Hr. Johannes Brandt I Eken blef forordned at være voris Præpositus. – 
Dom 8 p.Trin: - d. 26de. Julii var Jeg til Hr. Mortens Kost i Sottrup. - Dette var efter Jensens Statistik: Hr. Martinus Erasmus af Faaborg i Fyen, residerende Capellan i Sattrup fra Aar 1675 d. 10 Juno indtil sin Død 1717 d. 29de. May. - - 
Dom: 10 p.Trin: begrafuet en Dreng Jændre Jörgenβ af Pöle, æt: 13 Aar, som blef ihjelslagen af liunild her paa polmarl. 2 mk. 3 f. – 
Dom: 23 p.Trin. publico adsolveret Peder Foged for leiermaal med Lenor Becker. 
Löfuerdagen d. 4de. Novb. ankom Hanβ Fyrstel. Durchl. Hertug Augutus, vor naadigste Lands Fyrste oc Herre lyckelig her til Byen, oc loβirede ind i Obr. leute-nantz huβ. „Vivat Poiesps, valeant subdits”. – 
Dom: 24 p.Trin. Onsdagen fick Jeg tidinger fra Corsøer om Christen Olufsens Död oc afgang, som döden dend 21de. Sept: oc blef begrafued d. 2den. October. Gud trøste oc forsørge hans Hustru oc smaae Börn! Oc gifue oc forleene oβ alle en Salig Nachfolge! – Denne Tidende har han faaet hen i November Maaned, saa man seer heraf, at den langsomme Postgang rimeligviis har henkaldt Efterretningen saalænge. – 
Dom: 25 p.Trin. F. N. Hertug August oc F. N. Hertug Rudolf Friderich vare i voris Kircke. Provsten i Eken Hr. Johannes Brandt prædikede tydsk for dem, oc blef ellers ofure alt sjungen tydsk. -Sit nomen Domius benedictum.- Onsdagen derefter reiste F. N. bort igjen. Gud ledsage ham” 
Dom: 26 p.Trin. publico absolveret Lenore Beckers anden Gang for lögnactig bekjendelβe. 3 mk. Torsdagen efter Dom. 1 Adv. begrafued Claus Leutenantz Sön Hans æt 15 Aar. 3 mk. – 
Tirsdagen efter Dom: 2 Adv. Blef Hr. Johannes Brandt, Wesper Prædiger i Sönderborg begrafuet æt 56 Aar. Præst her i Sønderborg fra 1654 indtil sin Død 1676. Han var en Søn af Præsten Mag. Johannes Brandt sammesteds † 1654 og vides ikke at have været i Slægt med Øens andre Brandter. Af samme Slægt som Brandtener i Sønderborg og Igen, men indkommer ikke Familien Brandt paa Nordborg. 
Offer: 40 mk. Mariæ Renselsesf. - Paaske: 58 mk. 8 f. - Pintse: 58 mk. 4 f. - Juul: 61 mk. 8 f. – 
 
1677 – Dom 1 p: Epiphan: d. 7de. Jan. vaar det et forfærdeligt Vejr og Snefog, hvor ofuer der køme kun faa til Kircke her af byen og af Pöle, oc ingen fra Holm. 
Torsdagen d. 11te. Jan. stod Hr.Georg Böhmers bryllop med Hr. Karsten Thomsens D. af Flensborg, paa österholm. Der Dagen var beramet om Tisdagen, men for same Vejr skyld ofuersatt. 
Dom: Septuag: Tisdagen var jeg til Anna Kruses begrafuelβe i Sönderborrig. -Same tid fick Jeg at vide til viβe, at min K. Farbroder Borge Mester Caspar Brandt i Corsøer vaar d. 17de. Jan. ved Döden afgangen oc d. 31 Jan: begrafued. - Natus 1607 d. 6te. Novb. - Gud gifue hannem en glædelig opstandelβe oc os andre en Salig döds stund oc paa Dommedag en ærefuld tilsamenkomst for Jesu skyld. – 
Dom: Lætare Onsdagen begrafued Hr. Ewald Margraf; efterat hand hafde lefued meget Christlig, och efterladt et gott nafn oc rycte, döde hand maget smuct oc Salig æt 65 A. Den S. Mand forærede mig Creidium ofuer Epistler oc en tydsk Bibel i en stor . . . . - Liigtexten begeerede hand Psl. 39. Herre gif mig tilkjende mit endeligt. 4 Rdlr. Efter de hellige Dage (nemlig Paaskedagene), drog Jeg sampt Hr. Steen oc Rotger Kruβ til Corsøer at erfare tilstanden efter S. Farbroder Borgmester Caspar Brandts Död oc kom lyckelig hjem igjen, hvorfor Gud være æret och tacked. – 
Dom: Cantate Mandagen efter henbaared et af Obr. Langes Börn oc nedsatt i Kircken, s….. de mig 1 Rdlr. – 
Doria 3 Pentec: vaar Hr. Nielβ svag, hvorfor Præsten besørgede Forretningerne. – 
Feria Trinit: Tisdagen stod Hr. Peter Plates Bryllup i Hagenbjerg med Maricke Lund. – 
Dom. 1 p.Trin: döbt Hans Persens Barn udi det afbrente boel i Holm N. Maren 10 β. –  
Anno 1676 d. 1ste. Maii blef Gulland af de danske erobret oc den 1ste. Junii finge de danske en herlig Söe–victorie. Anno 1677 den 1ste. Junii oc den 1ste. Julii finge de danske atter lyckelig Victorie til Söes, de erobrede mange skibe med stycker oc folck. - Sit nomen benedictum! Amen. 
Dom. 8 p.Trin. Torsdagen d. 9de. Aug. begraf Jeg H. Nielβ Jacobsen Klisacker, Guds ..ds Medtjener her i Tontoft paa 27 Aar. æt 61 annos. 11 mk. 8 f. – 
Tisdagen tilforn gjorde H. Martinuus Barsel med sin Johannes. – 
Dom: 12.p.Trin: Onsdagen d. 5te. Sept. vaar Hertuginden til österholm, oc Abti-finden til Gundersheim, voris H. Ambtmand oc hans Frue oc Obr. Leut. Oc hans Frue til Gjest i mit huβ, efterat de samtlige hafde været her i Kircken. – 
Dom. 18 p.Trin: Freddagen begrafuen Frederich Lorentzens Hustru her i Byen æt 49 Aar. 13 …. 
Dom: 20 p.Trin: Tisdagen gjorde Prousten i Igen sin Daatter Margreta bryllup med Hans Hanβen af Kjöbenhafn. – 
Alle Helgensdag d. 1ste. Novb. lod Rasmus Vogt i Heemark sin Hustru begrafue. - 
Dom: 21 p.Trin: Communicerede Ambtmanden oc hanβ Frue förste gang her i vorris Kircke for Messin. – 
Dom: 23 p.Trin: Mandagen var Jeg i Sønderborg til M. Nikolai Brandts bryllup, som fick Borg. Jacob Jensens Daatter. Lauritz Ambtskrifuers Barn Frants Lorentz döbt. – 
Offer 43 mk. 8 f. Mariæ Renselsesf. Paaske: 54 mk. Pintse 60 mk. Juul 64 mk. 8 f. 
de samme forneme Ønsker ved hvert Offer. – 
 
1678 – Nytaarsmorgen skickede Ambtmand mig for Offerpenge en ducatt (2 rdlr.). - - Dom: Septuag. Tirsdagen begrafued Jeβ Fisker, ved 100 Aar gammel. - 4 mk. – 
Fastelavnsmandag ankom hans Fyrstel. Durchl. Hertzog Augustus, vor kjære Herre lyckeligen her til Byen, oc loβerede ind til Ambtmanden. Virat Princeps Illuster. - Dom: Invocavit Var Hans Durchl. Her i woris Kircke oc Prousten prædickede. - Torsdagen var Jeg hos Hans Durchl. Til Gest. - Dom: Reminisc. Mandagen reiβde hans Durchl. Bort igjen. - Gud ledsage hans Durchl.- 
Dom: Oculi Mandagen communicerede Hr. Obr. Lange oc Frue i huβet oc forærende mig en ducatt. - Dom: Pascat skikkede mig Peder Ewaldt sine offer-penge 4 mk. 8 f. 
 
Slottets Bygning: 
 
Udi dette foraar begynte mand at bryde ned af Stallene eller de huβe inden Porten ved den hoyre side her paa Slotted, hvor igjen skulle bygges et grundmuret huβ til et Fyrstl. Residentz, hvor til Gud vilde gifue lyckelig fremgang. Amen. – 
 
Dom: Jubilate Hertzog Hans Bugislaf gaf mig a parte: 1 mk. – 
Mandagen d. 22de. April blef Markus Foged oc hans Brud Agatha Stöds skild ad paa Consistorio, oc blef Brudens Fader Peder Stöd tildömt at gifue mulct ad pias mansas, oc erstatte Brudgomen tilbörlig sin Skade. 
Löfuerdagen d. 27de. April ankom hans Durchl. Oc hans Gemahlinde her til Byen. 
Söndagen Dom. Cantate vaare de samptlige her i voris Kircke. Dom: Exaudi vaare hans Fyrstl. Durchl. Oc hans Elskl. Gemahlinde her i voris Kircke oc lode dem naadige befahlde min danske Prædicken at anhöre. – 
Feria Trin: Mandagen vaar Jeg paa Glycksborg til Hr. Secretarii Margrafs bryllup med Sal. D. Møllers D. af Flensborg. – 
Dom: 1 p.Trin: d. 2den. Junii copulered Markus Foget oc hans Brud Karen Kalles Daatter. 11 mk. - - - Dom: 5 p.Trin: Torsdagen d. 4de. Julii ordineret Hr. Friderich Jipβen her i Tontoft Kircke til en Medtjener. Gud gifue lycke oc Velsignelβe. Dom: 7 p.Trin sang Hr. Friderich Jipβen sin første Messe. – 
Dom: 8 p.Trin: Löfuerdagen begrafued Else Kocks æt: 100 Aar. – 
Freddagen d. 30te. Aug. reiβte hans Durchl. Oc hans F. Gemahlinde her fra op ad Magdeborg. Gud ledsage hans Durchl. oc alle Sine lycheligen oc vel, erholde, bevare och beskjerme fra all fare oc Ulycke, oc timelig oc Evig velsigne for Christi skyld. – 
Dom 15 p.Trin: copulered om Mandagen Hans Bugislaf Jörgenβen oc Anna Samuels D. af Ulkebyl. – 9 mk. 9 f. – 
Dom: 19 p.Trin gjord afladelβe paa Prædickstolen paa Peder Hanβens oc Mette Pedersdaatters vegne for liggermaal. 3 mk. - Fredagen begrafued Caspar Organist æt: 35 Aar. – 
Dom: 24 p.Trin: prædickede Friderich Nielβen oc fich et ofer af Menigheden. – 
Offer: Mariæ Renselsf. 45 mk. 11 f. Paaske: 67 mk. 8 f. Pintse: 69 mk. 8 f. Juul 68 mk. – 
Sit nomen Domius benedictum. – 
 
1679 – Nytaars Morgen skickede mig H. Ambmand til foræring 4 rdlr. Deus bene-dictat. – 
Anden Dagen blef Karen Anne, som døde o det gamle Aar, begrafued. æt: 50 Aar. 2 rdlr. – 
Dom. 3 p.Epiph. Löfuerdagen læst i huset ofuer Trincke Sypiges af Abenraa tvende hjemmedöbte Börn, som En af hans Durchl. Laquaser blef udlagt til Fader til ved nafn Andrea † begge. – 
Dom: Invocavit Mandagen gjord H. Peter Plate Barsel med sin lille Peter. - - Dom: Reminiscere publico absolveret Maren Markuds Daatter af Pøle for leiermaal, som udlagde Hindrich Kjøgen Kudsker. 3 mk. - Dom Quasimod: publico absolveret for Prædicken om Morgenen Store Ellen, som var kommen i röcte for Bar Moβer paa Slottet. – 3 mk. – 
Dom: Miseic. Torsdagen døbt Markus Vogts tvillinger Hans Bugislaf († s.A.) oc Frants Ernst. 6 mk. 7 f. – 
Dom: Cant: Tirsdagen d. 20de. May blef Hr. Matthis Karstenβen i Snabeck begrafued. æt 35, min 13 annos . . f. i Odense 1644, en Søn af den bekjendte Præst i Svenstrup Karsten Lorentzen, der gav Hertug Frederik en paa Øret. – 
Mandagen d. 23de. Junii stod Hr. Moritzes bryllup med Elisabeth Steens Daatter i Atzerballig Præstegaard. – 
Dom: 3 p.Trin: d. 6te. Juli publico absolveret Cathrine Jibβen af Apenrade for liggermaal. 3 mk.- 
Dom: 4 p.Trin: Same Søndag var Jeg i Sattrop Kircke i Sundevit, hvor min Svoger Lauritz Ottesen Riiβe holt sin prob prædicken oc voseret til Sogne Præst samesteds Gud gifue ham tycho oc Velsignelβe. Amen. f. 1653 paa Ærø i Rise † 1714 d. 15de. Julii som Præst i Sattrup. – 
Dom: 5 p.Trin: d. 20de. Julii Eftersom Prousten Hr. Johannes Brandt i Eken var dödsiug, da lod hendis F. Durchl. mig nedfordre til Østerholm, hende oc hendes Betjenter med det hoyw. Sacramente at betjene, som ocsaa skeede, oc lod hendes Durchl. mig forære 4 Rdlr. -Herren Jeg er ringe til al den Miskundhed oc troskab, som du har gjord din tjenere! Gen.23.- 
Mandagen d. 21de. Julii döde forben. Vor Proust H. Johannes Brandt. - Gud glæde hans Sjæl oc tröste oc forsörge hans bedröfuede oc Efterladte for Christi skyld.- Tirsdagen efter Dom. 6 p.Trin: blef hand begrafuen oc hans Broders Sön N. Nicolai Brandt i Sönderborrig gjord Ligprædicken ofuer ham. Hr. Lauritz i Svens-trup stod for Alteret oc tog offeret æt: 65 Aar. – 
d. 3de. Aug. Dom: 7 p.Trin: communicerede Hertug Rudolf Frederich her i voris Kircke for Prædicken. – 
Dom: 8 p.Trin: Freddagen var Jeg til Østerholm oc döbte Secretærii Böhmers Barn, kaldet Augustus, hvilcket hans F. Durchl. Hertzog Augustus self holt til Daaben. Oc lod hans Durchl. mig forære 2 rdlr. ”Herre hvo er Jeg oc hvad er mit huβ, at du hafuer ført mig her till”. – 
Dom 9 p.Trin: var hans Durchl. i voris Kircke oc Hans Brandt prædickede oc lod sig höre oc erlangede expertantz paa Eken i sin S. Faders Sted. – 
Dom. 10 p.Trin: Hans Durchl. var i Kircken oc lod mig efter tjenesten indbyde til Taffel, oc erklærede sig meget naadig mod oβ Geistlige. Gud styrke hans Durchl. i det gode! Mandag Morgen reiβte hans Durchl. igjen her fra Byen. Gud bevare hans Durchl. paa Reisen oc ellers altid! 
Dom. 13 p.Trin: Tirsdagen d. 16de. Sept. var Jeg til M. Peder Brandts oc M. Pegmans Daatters Augusta Magdalena´ bryllup i Sönderborg. 
Dom. 14 p.Trin: Torsdag efter døde min Kj. Svoger Hr. Steen Rhodius, Sogne-præst udi Atzerballig, oc efterlod 4.re Umyndiger Børn. Gud glæde hans Sjæl, oc som en naadig Fader tröste oc forsorge hans fattige Hustru oc smaa börn for Christi skyld. - d. 25de. September. – 
Freddagen d. 3de. Octob. Blef min Kj. Svoger Hr. Steen Rhodius Sogne Præst i Atzerballig begrafuen æt 58. De efterladte ville Gud sig antage. –  
Dom. 15 p.Trin. publico absolveret Christen Weiβuer oc Ellen Liskes. 6 mk. – 
Dom: 16 p.Trin: copulered Onsdagen Jenβ Thomβen oc Insten Sophie udi Ambt-mandens huβ. 6 rdlr. – 
Dom. 20 p.Trin. d. 2den. Novb. communicerede de Fyrst. Personer paa Østerholm. 
Dom. 2den. Adv: forrettede Jeg den Dag Guds tjenesten udi Eken Kircke. – 
Onsdagen d. 17de. Decemb. Döde hans F. Durchl. Hertug Hans Bugislaβ, Klocken ungefer 10 om Dagen, saa sacteligen oc södeligen, efterat hand hafde ligget stedtze til Seng en Otte Ugers tid, oc ellers været Upaβlig siden S.Michels Dag. Æt 50 oc 12 Uger. Gud forlene hans Durchl. en glædelig opstandelβe til det Evige lif for Christi skyld! – 
Dom. p. Nativ. forrettede Hr. Friderich Altertjeneste, efterdi Jeg var heesk. – 
Offer: Mariæ Renselsesf: 46 mk 8 f. Paaske: 66 mk. 4 f. Pintse 67 mk. 14 f. Juul 76 mk 8 f. - I det sidste Offer havde Hr. Obr. leut. Sendt ham 3 mk.; Hr. Hofrath Thue 2 mk.; Hr. Ambtskrifuer Peter Eratt 2 rdlr. - Hr. Ambtmand 4 rdlr. – 
 
1680 – Fra Østerholm skickede mig den gode Hertuginde Eleonora, H.Z.S.H. 6 rdlr. - Gud være hendes store lön, oc være hendes styrcke i hendes høye alder! 
Den gode Herre, Hertug Rudolph Friderich lod mig naadigst offerere 5 rdlr. Gud unde hans F.N. mange oc lycksalige Aar! - - - Hr. Secret. Böhmer forærede mig 1 rdlr. - Noch tvende Piger hver 10 β. - - 
Mandagen d. 29de. December 1679 blef den Salig Herre Hertug Hans Burgeslaβ henført til Igen om Aftenen med fackeler, oc hans H. Broder fulte efter, oc Præs-terne her udi Nörreherret oc Borgerne her i Byen baare ham paa Vognen oc af igjen ved Igen Kircke, oc indsatt i den Fyrst. Begrafuelβe hoβ sine Salige For-fædre. - Herre lær os at betæncke at os skulle døe, at vi maae blifue forstandige! 10 rdlr. 
 
Dom. 1.p.Epiph. blef Hr. Christian Möller indsat udi Atzerballig (Han var fra Haderslev, hvor han var födt 1633). – Samme Søndag blef ocsaa Sogne Præsten paa Keinis indsatt. Gud gifue dem begge lycke oc Velsignelβe for Christi skyld! – 
Mandagen derefter begaf sig hans Fyrstl. Durchl. Hertug Christian Augustus igjen paa reisen til Engeland. Gud ledsage oc bevare ham til lif oc Sjæl. – 
Den 24de. Jan. lod hans Fyrst. Durchl. Hertug Rudolf Friderich forære 10 rdlr. saa ocsaa et gemældte (Salvator); som har været den S. Herris, til en discution, fordi Jeg opvartede den Sal. Herre Hertug Hans Bugislaβ udi hans svaghed. - Gud erholde den gode Herre ved ald lyksalig oc Fyrstl. Velstand! – 
Festo Purif. Maria d. 2.den Febr. ofret af Obr. Leutenant 2 mk., H. Peter Evald oc en god Ven 5 mk. 8 f. – Dom. Sexag. forrettede Hr. Friderich tjenesten eftersom Jeg var paa Østerholm. – Dom. Invocavit begrafued om Morgenen tilig et Barn, som døde strax efter fødselen oc af Fostermoderen døbt. – 
Dom. Judica d. 28de. Marts Eftermiddagen ankom hans Durchl. voris naadigste Landes Herre uformodentlig, ved god helbred, hvorfor Gud være æret! – 
Paaskedag var hans Fyrstl. Durchl. i Kircke oc lod mig kalde til tafel. Sun minor indiensfimuogus tuis donis Deus optime. – Dom. Jubilate forrettede Hr. Friderich tjenesten, eftersom Jeg var paa Østerholm, hvor Hertuginden communicerede. Same tid lefuerede Hr. Secret. Bøhmer mig Offerpenge for Hertuginden 6 rdlr., for Hertzog Rudolf Friderich 6 rdlr., Sig self 1 rdlr. Benedictus benedicat opsis. – 
Torsdagen d. 6te. May mod Aften ankom hendes F. Durchl., voris naadigste Fyrs-tinde oc de Fyrstl. Börn, oc gandske hofstatt. Gud gífuer til lycke. – 
Pintse: Hr. Obr.leutenant ofrede 1 rdlr.; Hr. Hofrath Thue 2 mk. Benedict bene-dicat. – 
Feria Trinit. Forrettede Hr. Friderich tjenesten, eftersom Jeg var til Eken at forrette Gs. Tjenesten. 
 
Henrettelse i Nordborg: 
 
Mandagen d. 7de. Junii blef Thomas Smid halβhuggen for Peder Stöds Dör, fordi hand skulle hafue taget Ellen Kaalmos, en Krybbel med vold. Gud trøste og naade den, som kommer i vaade! 3 mk. – 
 
Tirsdagen d. 8de. copuleret i huset Friderich Lorentzen oc Sophia S. Hr. Peders af Oxbyl´ Enke. 5 rdlr. – 
Dom. 1 p.Trin: Tirsdagen gjorde Prousten Monradus i Ketting Barsel med sin Ernst Günther. 
Dom. 2 p.Trin: Mandagen döbt en Quindes Barn af Flensborrig, som kom i barsel-seng til Ingeborrig Lauritzes, hvis Mand, en Skipper, Christian Persen, er død i Kjøbenhafn, hun hafuer en Søster tjenende til Ambtmandens, heeder Mari Lisbeth, hendes Barn blef kaldet Mari Liβbett. 15 sk. – 
Tirsdagen d. 29 Junii stod Hr. Lauritzes Bryllup i Snabeck med Marike Bruns, Enken ibid: Gud velsigne dem! Amen! – Denne Præst er hans Kones Broder Lars Ottesen Rise. – 
Freddagen d. 9de. Julii begrafued Jørgen Rasmuβens Moder i Holm, som hafde været ofuer 20 Aar en patient. æt 98 Aar. – 
Dom: 7 p.Trin: Hertzog Christian til Glücksborg oc hans Gemahl oc Fyrst. Börn vaare her i Kircken. 
Dom. 8 p.Trin: Onsdagen d. 4de. Aug. prædikede Peter Otteβen her i Kircken. - - Dom. 9 p.Trin. forrettede Hr. Friderich tjenesten, eftersom Jeg var paa Østerholm, hvor Hertuginden communicerede. 
Dom. 10 p.Trin: Efterat hans Fyrstl. Durchl. voris naadigste Herre hafue befaled oβ Geistlige at bruge sitt Præste Krafue oc Klæder: saa gjorde Jeg i Gs. Nafn en anfang paa denne Søndag. Ach at Jeg titlige med iføris Jesus . . . . . . oc Saligheds Klæder! 
 
Ildebrand i Nordborg: 
 
Tirsdagen d. 14de. Sept. Om Aftenen Kl.10 optendtes en ynckelig oc skadelig Ildebrand her i Norborgs Kjöbing, som hafde sin oprindelse fra Ambtmandens backhuβ (hvor de braadte hør, eller hafde hør i Ovnen), oc opbrendte Caplaniet oc 7 skønne Gavlhuβe, med stalde oc lader, oc 2 smucke Waaninger. - Gud trøste oc naade dem, som kommer i vaade! - Det har altsaa været en Deel af den nuværende Storegade i Byen. – 
 
Dom: 17 p.Trin: Torsdagen d. 7de. Octob. Blef Hr. Johannes Brandt udi Igen ordi-neret her i Kircken af Prousten Hr. Lauritz Harboe af Svenstrup udi hans Fyrstl. Durchl. nærværelβe. Oc lod hans Fyrstl. Durchl. Præsterne tractere i mit huβ oc naadigst offerede mig til tractemente 10 rdlr. oc 2 harer. - Gud ære hans Durchl., som ærer Præster, oc lade ocsaa Præsterne blifue ærværdige! - - Same Dag lod den unge Printz Thomas Smeds Barn holde til Daaben, og kaldet Joachim Friderich. -Hvis dette er den ovenfor henrettede Thomas Smed, da er det et smuckt Træk af Herskabet ved denne Leilighed. - - † Jost Foged i Holm æt 72 A. 
Dom. 20 p.Trin: I denne Uge blef M. Nicol. Brandt i Sönderborg begrafued. Han var efter Jensen´ født i Igen 1613; 1637-54 Vespar; Præst i Sönderorg, 1654=80. Hovedpræst s.St. † 1680 d. 26de. Octob. – 
 
Enkehertuginde Eleonoras Död og Begravelse paa Østerholm. 
 
Den 2den. Novemb.: Om Natten Kl. mod 12 er hendes Fyrstl. Durchl. Eleonora, Fyrstl. Enke paa Østerolm saligen i Herren hensofued, efterat hun hafde været suig en 11 Ugers tid, Oc midlertid tvende gange communicerede, oc ellers altid aarle oc sildig imod hjertens Suck oc bön befalet sig den Aldmectige oc barmhjertige Gud til troe hænde. 72 Aar. Est commune mori, mors nulli parcit honoro. – Dom 3 Adv. Torsdagen blef den S. Hertuginde paa Østerholm indsat i hendes begrafuelβe udi Eken Kircke. Frederich Christian, Rector udi Sönderborg gjorde Liigprædicken. – 
 
Dom. 22.p.Trin: Communicerede hans Fyrstl. Durchl. her i Kircken for Prædiken, oc var Jeg uværdig hans Durchl. Bichtfader. - Herren gifue hans Durchl. Fyrstelige tancker. Es.22. Oc o min Sjæl forglem aldrig det gode Herren har beviset med mig! 
Mandagen blef Hr. Peder i Liusappel oc hans Hustru paa en gang begrafuede. Gud forsørge de forlatte Børn oc forbarme sig naadigelig ofuer alle for Christi skyld. – Jensens Stat. Giver ei ret Oplysning herom. – 
Dom. 24 p.Trin: Tirsdagen copulered Claus Block oc hans Brud. – 
 
Thues begrafuelβe oc foræring: 
 
Onsdag eftermiddag blef Hofrath Thue indsat i voris Kircke, Enken lod begjære ved Friderich Lorentzen, at Jeg vilde tilstede, at Hr. Caplanen maatte prædike, oc lofuede mig intet at skulle afgaae af min rettighed. Hvorudi Jeg gjorde hendes Villie. Bag efter sende hun mig ved hendes Pige 3 rdlr. udi et Kræmerhuβ i klare skillinger, hilcken foræring Jeg skickede hende ved min Pige tilbage igjen! Nolo parum, minium nec orlo. – 
 
“maaske et Nordlys, da ubekj.”: 
 
Dom. 3.Adv. Löfuerdagen Om Aftenen saaes paa himmelen et langt høit skin udi Sydvest (ligesom oc regnbue) hvad det skal betyde, er Guds bekjent. - Gud over... os, oc afvende sin Vrede, eller den faderligen formilde for Christi skyld! – 
 
Til Julefesten sende Hans Durchl. min Allenaadigste Herre mig ved Hr. Ambt-mand til hillig Christ 2 Rosennobler: Hr. Ambrmand forærede mig 4 rdlr.: Hr. Oberstleut. Holstein lod mig offre 1 Rdlr. 
Mariæ Renselsf. 11 dlr. 5½ β. Paaske: 19 rdlr. 12 β. Pintse 16 rdlr. 1 mk. 8 f. Juul: 17 rdlr. 2 mk. – 
 
1681 – Fasteaften Torsdagen derefter an kom om Morgenen Hr. Obr. Leut. Goltzes Frue i mit huβ, eftersom hun tilforn hafde begjeret Løsemente hoβ mig, oc en stunds tid derefter blef hun forløst oc af Gud velsignet med en ung Daatter. Laus deo! Dom. Invoc. d. 20de. Febr. döbte Jeg her i huset dette Barn, kaldet Dorothea Eleonora, som Hertug Inden holt til Daaben oc den Eldste Printz sampt andre Adelige Personer stode Faddere. 12 mk. 10 β. Fru Goltzse forærede mig, fordi Jeg gjorde tacksigelse i Kircken 3 mk. Noch sinde hun mig fordi Jeg döbte barnet til foræring 3 rdlr. – 
Dom. Remin. Publice absolveret Eleonora Beckers for liggersmaal. – 
Freddagen d. 2den. Martie begrafuede Johan Conrad Zeenders, Cammertjeners Barn paa Slottet, da Jeg efter Fyrstl. Befaling holte en tydsk Liigseremon. – 
Dom. Judica communicerede Hans Fyrstl. Durchl. anden Gang her i Kircken, til-lige med Obr. Leut.Goltz, sampt Posen….. oc laquaier. ”Ad hæc quis idomens!”. – 
Paaskedag: Hr. Obr. Leut. skickede mig 1 rdlr. Soli deo gloria. – 
Dom: Quasimod. Onsdagen döbt Povel Hollænders Barn paa Slottet N. Charlotte Elisabeth. – 
Dom: Cant. Tirsdagen begrafued Hr. Johan Krags hustru i Hörup Eleonora Brandes. – 
Onsdagen begrafued Markus Foged her i byen æt 47 Aar. - 11 mk. 10 β. – Hr. Obr. leut. lod ofre til Pintse 1 rdlr. Set nomes domino benedictum. – 
Onsdagen d. 8de. Junii stod H. Christian Möllers Bryllup med Min Syster Magdalena i Atzerballig Præstegaard. Gud dem til lif oc Sjel velsigne! 
Dom: 4 p.Trin. Torsdagen var Hr. Secretair Bøhmer i mit huβ oc forærede mig 3 rdlr. for tvende forbigangne Offersdage. Oc derhoβ en discretion fra F.N. Hertug Rudolf Friderich tillige med Sauberts Postill, til en gedächtnis efter hans S. Fru Moder paa Østerholm, hvis Bichtfader Jeg Uværdig var det siste Aar oc hende til hendes Salige Afsked opvartede. ”Den retfærdiges ihukommelse blifuer i velsig-nelβe” Præ: 10, 7. – 
Dom 5 p.Trin: Onsdagen var Jeg til bryllup i Lyβappel, nemlig H. Dieterichs oc Proustens Daatter i Ketting. ”Gud velsigne dem!”. - Denne Præst var efter Jensens Statistik: Diederich Christian Riisbrich 1677-81, men dette Aarstal er efter al Rimelighed feilagtig; thi efter Nordb. Kirkeb. † Peter Conradi først 1680 og dette Aar 1681 bliver Hr. Dietrich gift, altsaa er han rimeligviis nu først bleven Præst, han maa da snarere sættes som Præst i Lysabel fra 1681-88, maaskee kan han fra 1677-81 have været Capellan hos Peter Conradi, hvorved Feiltagelsen maaskee er indløben. – Præst i Vestindien fra 1673-78, fra 1680 eller 1681 Præst i Lysabild, ikke Kapellan. – 
Dom: 8 p.Trin: blef der ofred af Holm oc Pøle til Skolen 8 mk.; den brendte rimeligviis ogsaa forrige Aar. – 
 
Henrettelse: 
 
Onsdagen d. 10de. Aug. som vaar Lauritz Dag blef Magdalena Jacobs Daatter, med tilnafn Buch, halβhuggen for Peder Stödts Dør, fordi hun myrde hendes Barn, hvilcket hun begraf i Peder Stöds Kjelder, eftersom hun same Steds tjente, oc udlagde Hans Rudolph Stödt til Barnefader. Gud med sin K. Aand opliuβe os oc bevare os fra Skam oc Laster for Christi skyld! - 3 mk. – 
 
Dom. 13 p.Trin forrettede Hr. Clement Guds tjenesten, eftersom Jeg var Svag oc Hr.Friderich var til osterholm. - Dom. 14 p.Trin: forrettede Hr.Friderich atter Guds tjenesten i Nordborg Kircke. – 
Dom: 19 p.Trin: Tirsdagen döbt Trincke Organistes Barn Friderich, som en af Kudskerne var Fader til. 1 mk. – 
Dom. 22 p.Trin: var Jeg til Østerholm, eftersom Hans Fyrstl. Durchl. communi-cerede, Bichtpenge af nogle betjentere 6 mk. 
Mandagen d. 7de. Novb. blef min Kj. Morbroder Dominicus Lorentzen begrafued udi Riβe, som same Stedtz döde paa alle helgens Dag. 
Dom. 24 p.Trin: Tirsdagen copulered Anthoni Gunter Freβe oc Ingeborg Karstens Daatter. – 
Dom. 3 Adv. døbt Hans Traatsbyls Daatters Annes Barn kaldet Hans Christian, som Hr. Obr. Leut. Goltzes Kudsk skal være Fader til. - 10 β. - † et Par Dage efter og begravet. 8 β. – 
Til Juul lod Hans Fyrstl. Durchl. min naadigste Herre mig ved Hr.Ambtmand offerere 20 rdlr. Hr.Ambtmand forærede mig 4 rdlr. Hr. Obr. Leut. Holsteen 1 rdlr. Hr. Secretair Bøhmer 1 rdlr. Min Sjel forglem icke det gode, som Herren beviser mod mig. – 
Offer: Mariæ Renselsf: 12 rdlr. 2 mk. - Paaske: 16 rdlr 2 mk. 8 f. - Pintse 17 rdlr. 12 β. Juul: 21 rdlr. 2 mk., hvilket er af Menigheden foruden hvad Honoratiores offrede.- 
 
1682 – Dom: 1 p.Epiph. Publica absolveret Anna Trosbyls, Engels Daatter for liggermaal 3 mk. – Hendes Barnefader Christian, Hr. Obr. Leut. Goltzes Kudsk, maatte sidde hoβ hende, endoch hand icke gick til Guds bord, men forlöfuede til efterfölgende Søndag, da de andre Hof…… ginge hen. – 
Mandagen döbt Hr. Secret. Bøhmers Barn kaldet Elisabeth Charlotte 3 mk. 14 β. – 
Dom: 2 p.Epiph. Hans høyförstl. Durchl. communicerede her i Kircken oc vaar den Eldste Printz ocsaa til Guds bord, hvilcket vaar den første gang, Gud velsigne voris naadigste Herskab, oc lade de Förstl. Börn forfremmes til Guds ære, oc landet til velstand. - - Bichtpenge af nogle betjentere. 5 mk. 4 β. – 
Dom. 4 p.Epiph. Bichtpenge af Informatore oc Trompeter paa Østerholm 4 mk. – 
Mariæ Renselsesf.: skickede Hr. Obr. Leut. 2 mk. – 
Onsdagen d. 15de. Febr. blef Prousten i Ketting H. Johannes Monradus begrafuen. Hr. Karsten udi Ulkebyl holt Liigprædiken ofuer ham. – 
Dom. Sexages. Publ. Absolveret Trincke Organistes, som Peder Forrider besof 3 mk. Forbemeldte Peter, en reformerter, maa sidde hoβ hende til schimpff. – 
Dom. Oculi Bichtpenge af Juncker Otte, som vilde reiβe. Gud ledsage oc bevare ham! 1 rdlr. 
Paaske d. 16.Apr. Hr. Obr. Leut. lod ofre 1 rdlr. oc Hr. Secretair Böhmer 1 rdlr. Sit nomen domini benedictum. – 
Dom. Quasi. Torsdagen d. 27de. April begrafued Jenβ Jørgenβen her udi byen æt 49 Aar. 6 rdlr. Enken lod efter de 4 rdlr., de andre 2 rdlr. - - - Denne Söndag gjord afbedelβe . . . Casmir oc Ellen Casmirs, ligeledes for et andet Par fra Prædike-stolen, fordi de gjorde for tilig Barsel. - - - Pintse ofrede Hr. Secret. Bøhmer oc Hr. Obr. leut. hver 1 rdlr. – 
Torsdagen d. 8de. Juni var Jeg til Barsel i Lyβappel Præstegaard oc var Fadder til Hr. Dieterichs Eldste Sön Johannes Christian. - - Fredagen var Jeg til begrafuelβe i Notmk. Præstegaard, da Hr. Jørgen Crucow blef begrafued æt 72 Aar. - - Feria Trin: Fredagen begrafued Jep Stalmesters Hustru 16 mk. – 
Dom. 1 p.Trin: begrafued Laβ Christensen af Holm oc Matz Hansen, som blefue död funden i deres baad paa hjemveien af Fyen. Gud være deris Sjele naadig for Christi skyld! 3 mk. Og 3 mk. 8 f. – 
Dom. 3 p.Trin d. 2den. Juli communicerede Hanβ höy Fyrstl. Durchl. her i Kircken tillige med Obr.leut. Goltz oc nogle Hof Folck hvilcke gafue bichtpenge 4 mk. 9 β. 
Dom: 7 p.Trin. Paa Eftermiddagen blef Cammer Jungfer Pfefferkorn begrafuen i Eken Kircke. Hr.Johannes Brandt holt Liigprædiken. Voris Fyrstinde lod os samptlige Præster invitere at følge, oc lod os tractere i Præstegaarden. Hendes naade self oc de Fyrstl. Börn fulte liget, oc efter prædicken droge til Østerholm. – 
Fredagen d. 25de. Aug. prædicke Jeg ofuer Hr. Lorentz Poulβen, Sogne Præst til Svenstrup oc Proust her udi Nørherrett. æt 80 Aar, minid. 45. – Ofret forærende Jeg hans yngste Søn Otte til hans Studeringers fortsættelβe. Jehova jura! – 
Torsdagen d. 7de. Sept. stod Hr. Johan Krags Bryllop i Hørup med Anna Lauritz Datter af Svenstrup. Prousten Hr. Karsten i Ulkebyl copulerede dem. – 
Dom. 13 p.Trin. Hans Förstl. Durchl. oc hans Gemahl och hans Syster, Grafinde til Hohenlot vaare i vor Kircke. Efter Prædiken blef Jeg inviteret til tafel. – 
Dom. 14 p.Trin. d. 17de. Sept. var Jeg udi Svenstrup Kircke oc introducerede Hr. Friderich Jipsen der til en Sogne Præst. Herrens Villie sker oc lade alting vel lyckes med Læreren, med Tilhörerne oc med Encken oc de Faderlöβe! 4 Rdlr. forærede han mig til discretion. Herren forfremme os begge! – 
Torsdagen d. 5te. Octob. Copulered Hans Bugislauβ Ifuersen Organist oc Kirstin Jens Datter, hvis bryllop stod her i huset. - † Matthias Black. – 
Dom. 1 Adv. d. 3de. Dec. Hans Fyrstl. Durchl. communicerede her i Kircken med nogle Hoftjener. – Dom. 2 Adv. gjordes afbedelβe for et Par, hvis Kone var kommen for tilig i Barsel. - - Til Juul sende Hr. Ambtmand mig 4 rdlr., Hr. Obr. leut. Holstein 1 rdlr. – 
Efter disse glædelige hellige Dage kom Hr. Ambtmand hjem fra Østerholm oc bracte mig 20 rdlr., hvilcke hans høy Fyrstl. Durchl. min naadigste Herre lod offerere oc forære. Gud være hans Durchl. Skjold oc meged store løn oc mig uværdige sin tjenere fremdeles naadig oc barmhjertig for Christi skyld! Amen! – 
Dom. 4.Adv. som vaar en Juleaften døde Hr. Martinus Niβen udi Oxbyl h. 2 inatu-tina, Salige ere de døde i Herren, Gud trøste de bedröfuede efterlefuende oc faderligen forsörge! – 
Offer: Mariæ Renselss.: 11 rdlr. 15 β. Paaske: 18 rdlr. 8 f. Pintse: 16 rdlr. 1 F. 8 f. Juul: 19 rdlr. – 
 
1683 Onsdagen d. 3die. Jan. Predickede Jeg udi Oxbyl ofuer Hr. Martinus Nyssen, Sognepræst ibid, som döde for Juul Ao. ætatis 46, minist 15; blef offred 7½ rdlr. – 
Dom 31te. Jan. vaar Hr. Dieterich Niβen her i huset och blef ommineret, oc der paa billigen approberet oc dyctig kjend det hellige Prædicke Embede at betjene. Gud ifue ham lycke oc Velsignelβe der udi for Christi skyld. 
Dom. Septuag. blef Hr. Dieterich udi Lyβappel begrafued. Gud forsørge de Efter-lefuende! 
Dom. Judica var Tisdagen d. 27de. Martii Hr. Claus Crucow her I huset oc af samptl. Præster examineret. – 
Paaske: sende Obr. leut. mig 1 rdlr. Tredje Paaskedag döbt Rudolf Crucows Barn her i Byen: Jørgen 10 β. – 
Tisdagen d. 1ste. Man. Vorborrig Dag skeede her en synderlig Tilfæld med Hr. Ambtmands Jomfru, som blef borte om eftermiddag mod Aften oc fantes icke før om Morgenen op paa Dagen. Hvad hende er begegnet, oc hvor hun er kommen af Sted, maa Gud i himmelen vide, hand oc herefter bevare hende oc andre Guds børn fra all Ulycke til lif oc Sjæl. Amen. – 
 
Hr. Claus Crucow odineret til resid. Capellan i Nordb.: 
 
Onsdagen d. 2den. May blef Hr. Claus Crucow ordineret her i voris Kircke til en Caplan eller Medtjener her til Menigheden. – Gud gifue hannem lycke oc Velsig-nelβe for Jesu Christi skyld. – Jeg Uværdige saa som Senior hafde den ære hannem at ordinere. Oc forærede hand mig til discretion 8 rdlr. Sum minor indig-nissimus que tuis deus optime donis. – 
 
En Misforstaaelse mellem Præsten C. Brandt og den forhenværende Cappellan Fr. Jipsen: 
 
Dom. Cantate gjorde Hr. Friderich Jipsen sin Valet–prædicken her i Kircke. Der han gick aff Kircken vaar hand saa Uforskammet, at hand ei vilde hilβe mig. Dog Jeg holder ham hans natur til gode, hvilken hand ei kand ændre; thi hans Kjære Fader oc Moder vaare saa før ham. – P.S. Der Jeg af Guds naade hafde den 2den. May holdt en ordinations prædicken, da gick hand efter prædicken lige til Hr. Ambtmand oc forklagede mig; thi hand fant sig offenderet af min prædicken, hvor udi Jeg oc icke fortencker hannem; thi hans Kj. Fader forklagede mig oc engang for Prousten i Ketting. Som Faderen er, Saa er oc Sönnen. Gud styre dem begge! – 
 
Dom. Rogate Sang Hr. Claus Crucow sin förste Messe oc ofrede Sognefolcket ham. Jeg ofrede ham 1 rdlr. oc min Kone 1 F. l. 
Pintse ofrede Hr. Obr. leut. 1 rdlr. 
 
Hr. Diderich Nissen ordineres og indsættes til Præst i Oxbölle. – 
 
Tredje Pintsedag: Hr. Diderich Niβen, som forhen vaar Suformator paa Østerholm hoβ den ynste Printz, blef paa denne tredie hellig Dag ordineret oc indviet til det hellige Prædicke Embede, att skulle være Sogne Præst til Oxbyl. Jeg Uværdige, saa som Senior, efterdi her var ingen Præpositus, hafde den ære hannem at ordinere. – 4 rdlr. – Feria Trinit. d. 3die. Juni blef Hr. Diderich Niβen introduceret i Oxbyl, udi Hr. Ambtmands nærværelse. Gud söge sin ære oc sin Menigheds op-byggelse. Amen! 
 
Festo Joh. Bapt. communicerede Hans Höyfyrstl. Durchl. her i Kircken tilligemed nogle af betjenterne. Jeg vaar til taffels efter Prædicken. 
Tirsdagen d. 26de. Juni stod Hr. Tyge Poulsens oc Margaretha Jørgens Daatters Bryllup i Nutmarck. – 
Dom. 9 p.Trin. Tirsdagen copulered her i Kircken Otto v. Niendal oc Trincke Lorentzen. Gafue for Trolofuelse oc Vielβe paa omgang - - 4 rdlr. 10 β. – 
Torsdagen d. 20de. Sept. var Jeg i Svenstrup Præstegaard oc trolofuede Hr. Fride-rich Crucow til Nielβ oc Kathrin Lauritz Daatter. - - Gud velsigne dem til lif oc Sjæl. Amen! – 
† Fredagen d. 12te. Octob. døbt Povel Hollænders Barn N. Margrethe. 2 F. 6 f. 
Onsdagen d. 24de. Octob. var jeg i Svenstrup oc Copulerede Hr. Friderich Jipsen oc Ellina Jenβ daatter, oc holt Brude Prædicken 8 rdlr. – döbt Bugislaf Ifuerβens Organistes Barn N. Ifuer Christian. – Til Juul sendte mig Hr. Ambt-mand 4 rdlr. – Hr. Obr. leut. Holsteen 1 rdlr. – 
 
Benedictus benedicat o.s.v. 
 
1684 Feria Epiph. communicerede hans høy Fyrstl. Durchl. her i Kircken med nogle af Betjenterne. Hans høy Fyrstl. lod mig ved sin Cammertjener offerere 20 rdlr. Gud være hans Durchl. Skjold oc meged store lön, oc være mig sin uværdige tjener naadig formedelst Christum! 
Tirsdagen begrafued Burgislaf Ifuersen, Organiste æt: 23 Aar. 10 F. – 
Palm. Mandag begrafued Dorthe Auguste Kockes ved Slottet, som om Morgenen blef funden död liggende ved Gammeldam. Blef holden en Liig Sermon ved Grafuen. – 3 F. –  
Til Paaske lod Obr. leut. ofre 1 rdlr.; Pintse atter 1 rdlr. – 
 
Resid. Capellan Cl. Kruckows Död og Begravelse. – 
 
Anden Pintsedag om Morgenen döde Hr. Claus Crucow, Collega her til Menig-heden, oc tog en smuk afskeed. Gud lade os samles i himmerig. - - Fredagen præ-dickede Jeg ofuer Hr. Claus Crucow, da samptlige Præster vaare her forsamlede, oc hannem fulte til grafuen. – Hand paβede mig self 10 rdlr. til offer i hans svaghed, hvilke oc blefue ofrede: æt 30 Aar. – Gud lade os samles i himmerig med glæde for Christi skyld! Amen! – 
 
Onsdagen copulered Monsj. Matthis Thummeck, Fyrstl. Mundkock oc Margrete Hedvig Winter. Som her vaare nogle fornehme fremmed, blef offred hen ved 5 rdlr. – 
Feria Trin. Tisdagen vaar Jeg til bryllup i Nutmarck til Hr. Frederick Crucows Sogne–Præst oc Cathrine Lauritz Daatters bryllop af Svenstrup. – Gud velsigne dem! – 
Fredagen begrof Jeg en More, som vaar en Gartner, oc tjente hoβ Hr. Ambtmand, som vaar vel fundered i sin Christendom. 3 F. – 
Tisdagen d. 17de. Juni var Jeg udi Eken oc copulerede Hr. Johannes Brandt oc Anna Poulsen oc holt Brudeprædiken, Gud gifue dem sin naade oc Segen for Christi skyld! 11 rdlr. – 
 
Tvende Candidater til det resid. Capellani. 
 
Dom. 7 p.Trin. En studiosus Jørgen Wilhelm Poβ latt sig höre paa Caplaniet. - - Dom. 8 p.Trin. Hans Bugislaf Klincker prædickede. 
 
Torsdagen begrafued Dorthes Daatters Anna, som döde i Barselseng oc vaar besofued. 3F. – 
 
Præsten i Svenstrup Hr. Frederik Jipsens Död og Begravelse. 
 
Dom. 10 p.Trin.: Onsdagen d. 6te. August: Same Morgen finge vi tidninger fra Svenstrup, at Hr. Frederich Jipsen vaar död. Judica Doi occulta sunt, injusta esse non possunt. – 
Tirsdagen d. 12te. August var Jeg i Svenstrup oc prædicede ofuer Hr. Frederich Jipsens, Sogne Præst samesteds. 6 rdlr. 
 
sammes Barn döbt: 
 
Onsdagen d. 3die. September var Jeg udi Svenstrup, oc döbte Sal. Hr. Frederich Jipsens Barn, kaldet Frederich. – 
 
Torsdagen d. 4de. Sept. hafde Jeg den ære, at Jeg copulerede Welb. Friderich Höcken oc Welb. Jfr. Eleonora Aichelbergin, udi Fyrstl. Adelige oc Geistl. Perso-ners nærværelβe. Vor Herre gifve dem megen lycke oc Segen for Christi skyld. Brudgommen forærede mig 4 rdlr. oc Brudens Fader Welb. Ambtmand forærede mig ogsaa 4 rdlr. – Sat nomen domini benedictum. – 
Dom. 17 p.Trin. copulered Peter Vogelsang oc Marine Langin om Tirsdagen. Gaf for trolofuelβe oc vielse paa en gang 10 F. 12 β. – 
Torsdagen d. 25.de.Sept. prædickede Jeg i Svenstrup ofuer Elina Jipsens æt 21 Aar. 
 
Hr. Bugislaf Klincker indsættes til resider. Capellan i Nordb.: 
 
Fredagen d. 26de. Sept. blef Hr. Bugislaf Klincker ordineret oc indviet til det hellige Prædicke Embede, oc saaledes til att være Collega oc Medtjener til denne Herrens Menighed. Vor Herre gifue lycke oc Segen til sin ære, Meenighed til op-byggelβe, ham self til gafn oc Salighed. – Festo Michaelis sang Hr. Hans Bugislaf Klincker sin förste Messe oc fick ofer af Meenigheden. – 
 
Dom. 19 d.Trin. d. 5te. Octob. Hans Fyrstl. Durchl. communicerede her i Kircken. Hr. Tyche Poulsen prædickede. Oc vaare vi begge efter Guds tjenesten til tafel. 
copuleret Hans Bugislaf, Foged paa Harspryng oc Ellen Jørgens Daatter af Pöle. – 
Dom. 20 p.Trin vaar Jeg noget upasselig oc derfor prædickede min Collega. – 
Dom. 21 p.Trin. blef Hr. Tyche Poulsen introduceret i Svenstrup af Hr. Peter i Hagenberg for min Upaβligheds skyld. Gaf mig dog en discretion. 
Dom. 24 p.Trin. copulered Tirsdagen Johan Organist oc Kirstin 6 F. – 
Dom. 1 Adv. döbt Povel Hollænders Barn paa Slottet N. Margrete. 2 F. 1 β. – 
 
Hr. Christian Brandt i Nordborg fik Provstetitlen af Hertug August. – 
 
Tirsdagen d. 16de. December vaar Jeg draged ned til Østerholm, hvor Jeg fant den naade, at hans Fyrstl. Durchl. Min naadigste Fyrste oc Herre af egen naadige oc fri Villie, mod min egen forhaabning, gaf mig Prouste–titul oc nafn, oc derfor uden ald gunst oc naade tilsagde. Gud være lofued for sin Guddommelige Naade, oc for et naadigt Øfrighed. Gud gifue mig ferner naade til at finde naade hoβ Gud, hoβ mit höye Øfrighed oc alle fromme hjerter! Sum minor indignissimusque tuis deus optime donus! Vivet Augustus, Semper augustus! Frycter Gud, ærer Kongen oc Fyrsten, saa har det ingen nöd! Sit nomen domini benedictum. – 
 
Til Juul lod Hr. Obr. leut. ofre 1 rdlr., Hr. Ambtmand sande 4 rdlr. – 
Offer: Marierenselss.: 10 rdlr. 7 β. Paaske: 18 rdlr. 2 F. 2 β. Pintse: 16 rdlr. 7 f. Juul: 16 rdlr. – 
Quastue magnus pictas cum animo sua sorte contanto. – 
 
1685 Löfuerdagen d. 3die. Jan. begrafued i Stilhed Maren Thamses i Pöle, som af fortviflelβe bracte sig self om, om natten, uanseet hendes Börn oc folck vaagede ofuer hende. O Gud de onde Aander fra os drif, oc med din hellig Aand stetze hoβ os blif! Amen. 
 
P. Ottesen Riise bliver resid. Capellan i Hagenberg. – 
 
Torsdagen d. 8 Jan. blef min Svoger Peder Ottesen Riβe examineret oc med det same ordineret til Caplan til Hagenberg Meenighed. O Herre lad vel lyckes! 
 
dennes Söster Regina og Præsten Chr. Brandts Hustru döer. – 
 
Ofuer midnatz tid Kl. mod et der efter döde mine Kjereste Regina Ottes Daatter, efterat hun i hendes Svaghed hafde lengtes efter at see sin kjere Broder, at være Præstevied, hvor efter hun oc gledde sig. Salige ere de döde i Herren. Gud tröste oc forsörge de efterlatte, oc lade os endeligen samles igjen i Guds rige for Jesu skyld! Fredag d. d. Jan. Regina. – 
 
Torsdagen d. 15de. Jan skickede hans høy Fyrstl. Durchl. min naadigste Herre ved Hof Vogden 20 rdlr. Gud være hans Durchl. Skjol oc store lön! – 
 
Reginas Begravelse i Nordborg Kirke. – 
 
Tisdagen d. 20 Jan. lod Jeg min hjertens allerkjereste Regina med Christel. Cere-monser hæderligen begrafue her i Tontoft Kircke udi fornehme Adels, Præsters, Borgens oc Bönders følge. Hr. Peter Plate i Hagenberg holt Liigprædicken, oc lod Jeg hannem ofre 8 srdlr. – Salige ere de döde i Herren! Herren tröste oc forsörge de lifuende, oc hjelpe, at de lifue oc dör i Herren. At de som her atskilles, hisset maa samles oc være hoβ Herren altid! Amen! æt 37 Aar. – Ach allerkjereste Regina Brandts I ere vel borte af syene, Men I komme aldrig af mit (hjerte), I komme icke til mig, men Jeg til Eder! – 
 
Dom. 3 Epiph. introduceret Hr. Peder Ottesen i Hagenberg oc sang hand same gang sin förste Messe. – 
Marie Renselss. prædickede Hans Ottesen Rese. Gud forfromme hannem! 
Fredagen begrafued Johan Skosters Daatters Barn i Holm, som vaar blefuen l..ket i Hagenb. – döbt Herman Kramers Barn her i Byen som Jomfr. G..sdem holt til Daaben, kaldet Anna Elisabeth. 
Dom. Sexages.: Torsdagen var Jeg i Hagenberg Kircke oc holt Liigprædicken ofuer H. Frederick Beierholm æt 34. – 17 F. 6 f. – 
Skjærtorsdag communicerede Hans høy Fyrstl. Durchl. her i Kircken med nogle Tjenerne. – 
Til Paaske lod Hr. Obr. leut. offre 1 rdlr. og ligeledes til Pintse 1 rdlr. – 
Dom. Quasimod.: Torsdagen d. 30te. April blef Hr. Clements Pedersen, Caplan til Hagenberg begrafued. æt 70 Aar. – 
 
Præsten i Oxbölle, Hr. Diderich Nissens Ægteskab. – 
 
Feria Trinit. prædickede Hr. Johannes, eftersom Jeg var i Oxbyl at prædicke oc lyβde til Ecteskab for Hr. Diderich Niβen oc same Dag communicerede. Dom. 1 p.Trin. Mandagen d. 22de. Junii vaar Jeg udi Oxbyl oc Copulerede Hr. Diderich Niβen oc Jomfr. Cæcilia Margretha Esmarck. Gud som har Stiftet Ecteskab, hand velsigne dens Ecteskan! – 14 rdlr. 1 F. – 
 
Dom. 2 p.Trin. döbt Peter Vogelsangs Barn Charlotte Elisabeth. 5 F. 3 β. – 
 
resid. Cappellan H. B. Klincker i Nordb. gift: 
 
Dom 5 p.Trin. Tisdagen copulered Hr. Hans Bugislaf Klincker oc Anna Maria Lorentzen. – Benedictus benedicat. 31 F. 12 β. – 
 
Tisdagen d. 28de. Julii var Jeg udi Ecken oc döbt Hr.Johannes Brandts Barn, kaldet Johannes, Gid det blifue naadefuld hoβ Gud oc Mennesker. Amen. 5 F. – 
Dom. 8 p.Trin. communicerede Welb. Hofmesters Frue fra Østerholm for prædicken. – 
 
Præsten i Hagenberg Peter Plate † - 
 
Torsdagen d. 8de. Octob. var Jeg udi Hagenberg oc prædicede ofuer Sal. Hr. Peder Plate, hand döde anno ætatis 40, minist 10. – 9 rdlr. 1 F. 8 β. – 
 
Dom. 18 p.Trin. döbt Johan Organistes Barn Anna Sophia. 
Dom. 2 Adv. d. 6te. Dec. publies absolveret Philip Lachey oc Ingeborg Kærkone. – 4 F. – 
Til Juul lod Hr. Obr. Leut. Holstein ofre 1 rdlr. Hr. Ambtmand sendte mig 4 rdlr. 
Tredje Juledag prædickede Hr. Canutus Kragius oc hafde smucke gafuer. Gud for-fremme hannem jo meer os meer for Christi skyld. – 
Offer: Maria Renselsess. 10 rdlr. 2 β Paaske: 15 rdlr. 3 β. Pintse: 16 rdlr. 2 β. Juul: 18 rdlr. 1 F. – 
Quastus magnus pietas cum animo sua sorte contanto. 
 
1686 Hans høy Fyrstl. Durchl. min naadigste Herre sendte mig med Hr. Ambt-mand 20 rdlr. Gud være hans Durchl. store lön oc lade hans Durchl. lefue mange lycksalige Aar, sit nafn til ære, det Fyrstl. huuβ til styrcke oc underordnerne til beste! 
Torsdagen efter Dom. 2 p.Epiph. vaar Jeg i Svenstrup oc döbte Hr.Tyche Poulsens Daatter, kaldet Esther. – 4 F. 11 β. 
 
resid. Capellan Peder Ottesen i Hagenb. gift: Dom. Quinquag. . . . . . vaar Jeg udi Hagenberg Kircke oc copulerede Hr. Peder Ottesen Riβe oc Maren Nielsdaatter. Offret tilfaldt Enken Maricke, Sal. Hr. Peters. 
 
Til Paaske d. 4de. April lod Hr. Obr. leu. offre 1 rdlr. – 
Mandagen d. 29de. Marts vaar Jeg i Sönderborg. – Christus benedicte! 
Tirsdagen efter Dom. Misærc. holdt Jeg Hr. Johannes Klinckers lille Søn til Daaben, som Hr.Peder i Lauensby döbte oc blef kaldet Nicolaus. – Han döde 1693 i Oxbölle 7 Aar gammel, hans Liigsteen ligger mærkeligt nok ved Dören el. Ind-gangen til Egen Kircke. – 
Til Pintse lod Hr. Obr. leut. offre 1 rdlr. – 
 
Hr. Chr. Brandts, Sognepræst til Nordborg, andet Bryllup: Tirsdagen d. 15de. Junii skeede mit andet Bryllup med Fr. Kathrina Jebsens, Sal. Hr. Christian Poulsens Encke aff Synderborg, oc copulerede os min Collega. Hr. Johannes Bugislaf Klincker oc bade allene nogle faa venner, oc toge ingen Brudegafue, uden af et par næste fr…..skab, som nödde os det i hænderne. Gud være os naadig oc velsigne os sig til ære oc være til tröst oc Evig Salighed for Christi skyld! Amen. – 
 
Dom. 6 p.Trin. vaar Jeg i Sönderborg oc holt Min Svoger, Hr. Thomas Kremers Barn til Daaben, som blef kaldet Alexander. Gud lade det fremvoxe oc tiltage i alder, viisdom oc naade hos Gud oc Mennesker. Amen. –  
Onsdagen d. 18de. Aug. vaar Jeg i Hermann Kremers huβ oc döbte en Obr. leut. Frues Barn som blef kaldet Johanna Albertine. Faderen skal være Johannes Baltzersøn, Moderen Catherine Maria von Persuval. – 
Dom. 19 p.Trin.: Tirsdagen vaar Jeg i Eken oc döbte Hr. Johannis Brandts Barn, kaldet Anna Maria, efter hans SchwiegerMutter, som det holt til Daaben. 4 F. 6 β. 
Dom. 21 p.Trin.: Tirsdagen stod Hr. Johan Poulsens Bryllop i Ketting med Char-lotte Amalia. – 
Onsdagen d. 17de. Novb. copulered Bendix Hanβen, Skrædder i Sönderborg oc Agathe Klinckers som tjente hoβ Ambtmandens. 16 F. 11 β. – 
 
Hr. Otto Fr. Brandt ordineres til Præst I Hagenb.: Dom. 25 p.Trin. paa Efter-Middagen blef Hr. Otto Brandt af Eken ordineret til Hagenberg Meenigheds Sjele-sørger, udi Samptlige Præsters nærværelβe. Gud gifue ham lycke oc velsignelβe for Christi skyld. – 6 rdlr. – Dom. 1 Adv. blef han introd.: oc sang sin förste Messe. – 
 
† Mandagen döbt Thomas Skomagers Daatters Barn, kaldet Christian, hvis Moder blef besofued af en Soldat i Flensborg. – 12 β. 
Til Juul sende Hr. Obr. leut. mig 1 rdlr. oc Hr.Ambtmanden lod ofre 4 rdlr. – Hans Durchl. sendte ham ved Huusfogeden 20 rdlr. til Nytaar. – 
Offer: Maria Renselss.: 12 rdlr. 2 F. Paaske: 18 rdlr. 13 β. Pintse: 17 rdlr. 2 F. 5 β. Juul: 18 rdlr. 2 F. 1 β. – 
 
1687 (huller I bogen) Hr. Oberstlieutenant H. Fr. v. Holstein † 
 
Tirsdagen d. ……. Jan. (blef begrafuen) Hr. Obr. Leutenant Hans Friderich von Holstein, som döde (paa Østerholm), oc indsatt i sin Begrafuelse her i Kircken. Hr. Johannes Bugislaf Klincker, min Collega gjorde en abdanckungs sermon i huset oc siden af Adelige, Geistlige oc borgerlige Stands Personer begleitet. Söndagen derefter Dom. Sexages. blef holden en liden crimerings prædicken æt 72 Aar. – 7 rdlr. – 
 
Dom. Misericond. duc.: Torsdagen begrafued Offer Becker æt 85 Aar. – 7 F. – 
Dom. Cantate Onsdagen vaar Jeg udi Oxbyl oc döbte Hr. Diderichs Barn, som Hertuginden self holt til Daaben oc blef kaldet Elisabeth Charlotte. – 7 F. 10 β. – 
Dom. .....: Den 7de. Maii fick Jeg de sörgelige tidinger fra Synderborg, at min kjere Syster Eleonora Elisabeth var om Löfuerdagen ved Döden afgangen. – Gud tröste oc forsörge de bedröfuede efterlatte. ...(huller)…… Johan Rafftolt i Nordb. – ”baade Degn oc Organist dengang ved Kirken.” 
Den 13de. Maii versignede vor Herre os med en ung oc schmuck Daatter Kl. 4 om eftermiddag, hvorfor hans nafn være æret ……………….. 
Til Pintse lod Hr. Obr. leut. ofre 1 rdlr. – 
Torsdagen d. 19de. Maii var Jeg i Synderborg oc fulte min Sl. Syster Eleonora Elisabeth til grafued, som hafde lefued 36 Aar. – G´d lade dem, som her med bedröfuelβe atskilles, igjen med glæde samles i Guds rige for Christi skyld! – 
Feria Trin. Mandagen d. 23de. Maii bevisde Hertuginden mig den store naade, at hun i egen høye Person holt min lille Daatter til Daaben, oc kaldte hende Elisabeth Charlotte. - - - - - - - - 
Tirsdagen d. 19 Julii begyndte …. at (paa Grund af Huller er dette længere Stykke ikke til at læse i sin Sammenhæng, men det synes dog at fremgaae af det Hele, at der er Tale om Opbyggelsen af et Begravelses Capel ved Kirken, men om det er det fyrstl. Begravelses-Capel eller en Tilbygning til Kirken med Begravelse under, hvilket sidste synes at staae, (i hvilket Tilfælde det vel rettest blev det nordl. Capel ved Kirken) er ikke til at afgjøre) el. bygge paa det Nye Capel ved Nordb. Kirke med Begrafelse under. Dom. 20 Trin. gick Mand förste Gang ind ad den nye Dör paa det Nye Capel. – 
Dom. 10 p.Trin.: Onsdagen begrafued Samuel West. 3 F. – 
Dom. 15 p.Trin. publice absolveret en Quinde fra Erröe, Maren Hansdatter, som ei forhen hafde væred til Guds bord oc vaar locket, oc til med födde Barnet paa marcken, som var dödt hvilcket gaf allehaande röcter, hvorfor hun blef landet forviist. 
Dom. 21 p.Trin. Löfuerdagen var Jeg i Svenstrup oc döbte Hr. Tyges Barn, som Hertug Fader holt til Daabs oc blef kaldet Elisabeth Charlotte. – 8 F. 
Til Juul sente mig Obr. lieutenanten 1 rdlr., Monsj. Erckel 1 rdlr. oc Ambtmanden 4 rdlr. – 
Offer: Maria Renselss. 11 rdlr. 2 F. Paaske: 18 rdlr. 2 β. Pintse: 15 rdlr. 9 β. Juul: 20 rdlr. 2 β.  
 
1688 Dom. Sexages. publise absolveret Ambtmandens Svend Hans af Ulkebyl Sogn oc hans Mor Karen af Fyen for liggermaal 3 F. – 
 
Provsten Carsten Lorentzen i Ulkebölle † og en formaadet Efterfölger nævnes: Tirsdagen d. 13de. Martii var Jeg udi Ulckebyl Sogn til Hr. Carsten Lorentzens, Probstens begrafuelse, som Hr. Johannes Krag i Hörup prædickede ofuer. - - - - Nikolaus Ludvig Ring, som forhen vaar Præceptor der udi huset, skal hafue tjenesten. – 
 
Til Paaske sende mig Fru Obr. leutn. mig 1 rdlr. oc Monsj. Erckel 2 F. – 
döbt Johan Organistes Barn N. Frants Wilhelm. – 
 
Hr. Diderich Nissen, Præst i Oxbölle, meget syg: Tirsdagen d. 1ste. Maii var Jeg fordret til Oxbyl at berette Hr. Diderich Niβen, som Jeg fant meget svag for mig. Oc tillige med döbte hannem en ung Sön, som blef kaldet Joachim Friderich. Gud erholde baade Faderen oc Moderen saavel som Sönnen længe oc vell i denne tid oc Evig vel i sin tid for Christi skyld. – Amen! – 
 
Fru Oberstlieutenantinde v. Holsteins Begravelse: Dom. Cantate Torsdagen efter blef Fru Obr. leutuanske, Fr. Ida Sophia v. Wellen, i ….. henbaaret oc her i Totofte Kircke i hendes begrafuelse nedesatt hoβ hendes Sl. Herre Hr. Hans Friderich v. Holsteen, som döde aaret tilforn in Januarie. Hr. Johannes Bugislaf min Collega gjorde en abdanckings Sermona i huset. – 6 rdlr. – 
 
Til Pintse sende mig Hr. Leut. v. Holstein mig 1 rdlr. og Hr. Erckel 2 F. Sit nomen domini benedictum. – 
 
Præsten Hr. Chr. Brandts lille Datter Augusta Regina födt og döbt: Feria Trin. Tirsdagen d. 12te. Junii mod Kl. 11 velsignede vor Herre os med en smuck ung Daatter hvorfor hans hellige nafn være lofued. Same Herre, som det hafuer gifued, ville sig det oc naaddigen antage oc til legem oc Sjel velsigne for Christi skyld! – 
Onsdagen d. 20de. Junii vederfares mig den store Naade, att begge Fyrstl. Princes-ser vaare her i mit huβ, ibland hvilcke den Eldste holt min lille Daatter til Daaben, oc blef kaldet Augusta Regina. Gud være det Fyrstl. huβ naadig oc lade mit lille barn ocsaa finde naade hoβ Gud oc Mennesker! 
 
J. W. Poss ordineres til recid. Capellan i Igen: Dom. 6 p.Trin. Fredagen d. 27de. July vaar Jørgen Wilhelm Poss her i huset oc blef examineret, oc der paa ordineret til Caplan i Eken. g.g.g. 4 rdlr. 
Dom. 8 Trin. introduceret af Hr. Christian Brandt. 
 
Dom. 10 p.Trin. Communicerede Hans høy Fyrstl. Durchl. oc drog der paa til den Chur Fyrstl. begrafuelse til Berlin. – Dette maa have været en store Churfyrste Frederik Wilhelm d. Store af Brandenborg, der döde dette Aar. – 
Onsdagen d. 29de. Aug. var Jeg i Eken oc döbte Hr. Johannes Brandts Daatter, som Hertuginden holt til Daaben oc blef kaldet Elisabeth Charlotte, oc var min Kjereste ocsaa Fadder. 6 F. 2 β. – 
 
Monsj. Schleppegrel g.m. Jomfr. Hedvig v. Eschelberg: Dom. 23 p.Trin. Tirsdagen d. 20de. Novb. vaar Jeg udi Hr. Ambtmandens huβ oc udi Aften Stunden copule-rede Monsj. Schleppegrell oc hans Daatter Jomfr. H….. udi fornehme Adelige Personers nærværelse. Gud gifue dem lycke oc Salighed til lif oc Sjel for Christi skyld! – 20 F. – 
 
Frederik Brandt, Præstens Broder döde: Dom. 3 Adv. Löfuerdagen før Dom. 3 Adv. döde min Kjere Broder Frederich Brandt, oc blef begrafuen Torsdagen der efter d. 21de. Dec. i hans alders 47 Aar oc 12 Dage. Gud lade os samles i Guds rige for Christi skyld! Amen. – 
 
Til Juul skickede Hr. Ambtmand sin aarlige forening 4 rdlr., Hr. Leut. Holstein 1 rdlr. og Hr. Erkel 1 rdlr. Sit nomen domini benedictum. – 
Offer: Marie Renselss.: 11 rdlr. 1 F. 6 f. Paaske: 17 rdlr. 1 F. 9 β. Pintse: 18 rdlr. 1 F. 6 β. Juul: 19 rdlr. 11 β. – 
 
1689 Mandagen vaar Jeg til Østerholm oc forærede min naadigste Herre mig 20 rdlr. ligesom de forrige aarringer. Gud erholde hans Fyrstl. Durchl. ved lycksalig regjering, oc hannem oc gandske Fyrstl. Famile timelig oc evig velsigne. 
Dom. Septua. Onsdagen döbt Hr. Johannes Klinckers Barn, Lauritz. 3 F. 15 β. 
Dom. Sexag. Torsdagen begrafued M. Claus Kockes Barn. 6 F. – 
Dom. Quinquag. Onsdagen vaar Jeg i Eken oc copulerede Hr. Roger Kruβ oc Fr. Margreta Brandt. Gud velsigne dem til legem oc Sjel. – 4 rdlr. – 
Fredagen döbt Sal. Peder Rasmuβens Barn i Waaningerne, som Jomfr. Dorothea Jipsen holt til Daaben, kaldet Dorthe. 12 β. – 
Til Paaske sendte Hr. Leut. Holstein mig 1 rdlr., ligeledes til Pintse. – 
Dom. Mis…….. copulerede Anderβ reitknecht oc Elisabeth Waskemagd…. som hafde bedraget hinanden oc finge der efter deris afskeed. – 4 F. 
Dom. Cant. Tirsdagen var Jeg udi Atzerballig til Barsel, da min Kjereste holdt barnet, som blef kaldet Margrete. Vor Herre lade det fremover til Guds ære, For-ældrene til tröst oc glæde, sig self til Salighed. Amen - ”Gert Lyder, Vindskjænk i Nordborg † 58 A.g.” – ”Gertrud Jørgensd. Munck i Nordb.” 
Feria Trin. döbt Poul Hollænders Barn Augusta Elisabeth. – 
 
Præsten i Hagenberg Hr. Otte Bandt g: Onsdagen d. 26de. Junii var Jeg udi Hagen-berg oc copulerede Hr. Otte Brandt oc Margrethe Poulsen. Vor Herre velsigne dem baade til lif oc Sjel. 16 rdlr. – 
 
Dom. 6 p.Trin Tirsdagen döbt Leut. Holsteins Barn, som Hertuginden holt til Daaben, oc blef kaldet Charlotte Augusta Sophia, ofrued 9 F., foræret 4 F. – 13 F. 
 
Præsten Hr. Chr. Brandts lille Sön Augustus födt oc döbt: Dom. 12 p.Trin. Löfuerdagen tilig d. 24.de. Aug., som vaar Bartholomæs Dag, velsignede vor Herre os med en deilig oc velskabt Sön, hvorfor hans hellige nafn være æret! Onsdagen som vaar den 28de. Aug. lod hans høy Fyrstl. Durchl. holde min lille Sön til Daaben, som blef kaldet efter ham self Augustus oc forærede til Faddergafue 20 rdlr. Vor Herre være hans Durchl. store lön for beriβde naade oc lade det lille barn voxe oc tiltage i viisdom oc naade hoβ Gud oc Mennesker for Christia skyld. – 
 
döbt Martini Skolemesters Barn i Holm: Christian. 1 F. – Jørgen Stefning, en gl. Hoftjener † i Nordb. 
Dom. 17 p.Trin. Torsdagen döbt Citzel Hans Daatters Barn i Holm, kaldet Margrete, som Casper v. Sallern hans Skrifuer v.N. Peter Friderich skal være Fader til. – 10 β. – 
Dom. 19 p.Trin. vaar Jeg i Oxbyl oc introducerede Hr. Diderichs Hustru ov visite-rede med det samme. – 
Onsdagen copulered Hans Becker af Østerholm oc Maricke Jensen her af Byen. 11 F. 6 β. – 
Den 1ste. Novb. var Jeg i Sönderborg oc fulte Hr. Reiholt Jebsens Frue Sophia Amalie til grafuen; som om eftermiddagen blef bisatte. Salige ere de Döde oc de Efterlefuende ville Gud tröste oc forsörge for Christi skyld! – 
 
Schleppegrels Barn döbt: 
 
Dom. 25 p.Trin. döbt om Mandagen Monsj. Schleppegrels Barn, som den yngste Printz holt til Daaben udi Ambtmandens huβ oc blef kaldet August Christian Wilhelm. 12 F. – 
 
Dom. 4 Adv. gick Fru Schleppegrel i Kircke oc skickede mig 9 F. – 
Til Juul sende mig Ambtmanden 4 rdlr., Fru Holsteinske 4 rdlr. – 
Offer: Marie Renselss.: 35 F. 4 β. Paaske: 60 F. 2 β. Pintse: 18 rdlr. 1 F. 2 β. –Juul: 59 F. 14 β. – 
 
Sum minor indiquissimusque tuia optime deus bonis. – 
 
1690 Dom. 2 p.Epip.: Onsdagen vaar Jeg udi Eken Præstegaard oc döbte Hr. Johannes Brandts lille Sön, kaldet hans høy Fyrstl. Durchl. Augustus. 6 F. 10 β. – 
Torsdagen sendte hans høy Fyrstl. Durchl. min naadigste Herre 20 rdlr. til fore-ning, hvilcke ellers pleier att skickes om Juul eller til ny aar. Vor Herre erholde hans Durchl. oc styrcke der gandske Fyrstl. huβ! – 
Dom 3 p.Epiph. begrafued Nicolai Schier Förster æt 74. Min Collega prædickede ofuer hannem, efter den Sl. Förster begjering, dog betenckte hand mig rundelig, i det hand paβet mig 8 rdlr. til. Gud forleene hannem en glædelig opstandelβe for Christi skyl! – 
Til Paaske sende mig Hr. Leut. 3 F. – 
 
Fyrverkeri paa Söen i Nordborg: 2den. Paaskedag om Aftenen lode de Fyrstl. Printzer see et Fyrwerck, nemlig 2 Svaner paa Söen oc to pyramider med F.F.D.D. nafne. Gud erholde de Gamle oc forfremme de Unge. Gud til ære, det Fyrstl. huβ oc Fadrene landet til beste. Amen! 
 
Dom. Rogate Tirsdagen var Jeg i Svenstrup oc döbte Hr. Tyges lille Sön kaldet Jörgen. 5 F. 10 β. – 
 
Hr. Diderich Nissens Kone i Oxbölle †: 
 
Dom. 14 p.Trin.: Fredagen var Jeg i Oxbyl oc prædicede ofuer Hr. Diderichs Hustru, som döde i Barselseng. Hun tog et smuckt oc Saligt Endeligt oc er vel forvaret for hendes egen Person; Men hand miste en Allerkjereste hustru. Gud tröste hannem oc forsörge de Moderlöse Börn. 13 rdlr. 2 F. 12 β. – 
 
Dom. 15 p.Trin. Torsdagen copulered Christian Snedker af Sönderborg oc Magda-lena Sködts. Vor Herre lade deris Ecteskabs fremgang vorde Christligere oc öns-keligere end som Anfangen har været! 1 F. 14 β. - Jørgen Bielfeld i Nordb. † 
For Svagheds skyld vaar Jeg icke i Kircken Juledag, besøges dog af Gud oc siger med David; ”lofued være Herren, som legger os byrder paa.” – 
Offer Maria Renselss.: 13 rdlr. 1 F. 15 f. Paaske: 18 rdlr. 2 F. 12 β. Pintse: 19 rdlr. 1 F. 8 β. Juul: 18 rdlr. – 
 
1691 Festo 3 Reginn. Min naadigste Fyrste oc Herre skickede oc forærede mig 20 rdlr. Gud erholde ham ic Fyrstl. Gemahl, saa vel som de Fyrstl. Printzer oc Print-zesser længe oc vel oc lade det Fystl. huβ forbl. i flor oc Velstand til Guds ære oc undersætterne til beste! 
Dom. 1 p.Epiph. forrettede Hr. Peder i Lauensby Guds tjenesten. – 
Fredagen d. 6te. Marts döbt Hr. Johannis´ Barn, Elisabeth Charlotte. 3 F. 6 β. - - - Begrafuede Claus Brandts Barn. 4 F. – 
 
Præstens Tvillinger födte oc döbte: Torsdag Morgen d. 26de. Marty glæde vor Herre mig oc min Kjereste med to smucke Börn, Sön oc Daatter, den barmhjertige himmelske Fader sig ville antage oc signe for Christi skyld! – 
Dom. Judica blefue mine tvillinger döbte, min Svoger Hr.Christian Möller i Atzer-ballig oc min Schwiegir–Mutter Fr. Ingeborg Jibsens holte dem til Daaben oc blefue nefnde, Sönnen Joachim Friderich oc Daatteren Charlotte Sophia. Vor Herre lade dem holde deris Daabs pact oprictighed, at himmeriges rige maa höre dem til. Amen! – 
 
Dom. Cantate döbt Povl Hollænders Sön; Christian Carl. – 4 F. 7 β. – 
Feria Trin. d. 7de. Juni döbt Johan Organistes Barn, Augusta Elisabeth. 5 F. 9 β. – 
 
Monsj. Schleppegrels B. döbt. – Dette gav Anledning til en Misforstaaelse (?) mellem 
Præsten og den rec. Capellan. – 
 
Fredagen d. 12te. Juni leste Hr. Johannis (i min svaghed) ofuer Monsj. Schleppe-grels Barn, som hand tilforn döbte, oc blef kaldet Elisabeth Charlotte, blef der ofret 10 F. – Med diβe offerpenge gick det synderligen til, at Fr. Schleppegrel gaf min Collega diβe offerpenge oc sagde sig at ville skicke mig en discretion, der Jeg dog intet fornam, oc vilde den gode Frue vare discret, skulle hun ickun lade mig beholde min rettighed, ville hun forære min Collega noget, maatte hun tage af sit eget och icke af mit. Fr. Hofmesterinden skickede oc Hans Ottesens (? S.Obelsen) til min Collega oc bad ham beholde Gebühret, men den gode Frue har ingen mact at tage mit oc gifue en anden. – Min Collega var oc vel gjerne tilfreds med en saadan rundhed, der hand dog forstod det bedre, oc der hand fornam (maaskee) at Jeg fortröd der paa, skickede han mig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Det sidste bortskaaret ved Indbindingen). – I Marz staaer; ”Fr. Schleppegrels rundhed ofuer en anden.” – 
 
atter Anledning til Strid mellem dem: Dom. 1 p.Trin. Tirsdagen begrafued Peder Dreiers dödfödte Barn, som hafde en opstands opstands top paa hofuedet. Dette befantes anderledes. – 1 F. – 
 
Mandagendöbt Hr. Otte Brandts lille Daatter, som Hertuginden holt til Daaben oc Hr. Johannes i Eken döbte i min svaghed, oc blef kaldet Elisabeth Charlotte. 6 F. 10 β. – 
Dom. 5 p.Trin. gjord tacksigelβe for Fr. Schleppegrel, som holt hendes Kircke-gang. 2 rdlr. – 
 
atter Splid m. d.: Dom. 6 p.Trin. for prædicken döbt Leut. Holsteins Barn, kaldet August Christian. – Denne Söndag begjerede Jeg af min Collega Jr Johannes Klincker, at hand ville forrette altertjenesten, efterdi Jeg befant icke vel til paβ, men hand slog mig det höflig af med lögnactig beskyldning, at hand vaar heedisk, Jeg vil true, att hand er vred paa vor Herre, fordi hand har gjort stor barmhjertighed imod mig oc fristed mig lifued. – 
 
Dom. 11 p.Trin. gjord tacksigelβe for Fr. Holsteinske som holt hendes Kircke-gang. hun sente vel intet denne gang, icke heller, der barnet blef döbt Dom. 6 p.Trin., dog mellem begge gange sendte mig 2 rdlr. oc er nøiactig med dem, oc ynsker kun alt gott. – 
 
der bleve forligte Stridsspörgsmaalene mellem dem: 
 
Dom. 13 p.Trin. Onsdagen d. 9de. Sept. blef holden Kirckens Regenskab; da blef Jeg oc min Collega forligte for nogen misforstand, os vaar kommen imellem: 
 
1. for ofret til Hr. Schleppegrels barsel, hvilcket hand efter onde Menneskers raad tenckte at betalte. - 
2. fordi hand i sin prædicken gjorde mine ord til intet, i henseende til et barn, som man meente at være föd med en top, som döde icke vaar, der det blef beseet ag Bartskeren udi Adelige Frues nærværelβe i mit huβ, hvilcket Jeg gaf Meenigheden tilkjende, forældrene til tröst, Men hand Söndag der efter ville hand hafue med gewalt, at barnet vaar föd med en top. 
3. fordi hand nected at staae for alteret nogle gange, Jeg i det i min svaghed begjerede, foruden anden Uhöflighed mod mig uforskylt beviste. – 
 
Löfuerdagen derefter döbt Jacob Jebβsens Barn, hvis Hustru vaar kommen fra Holland, Elisabeth Charlotte. 
Dom. 17 p.Trin. d. 3die.Octob. blef Christen Foged paa Augustgaard copulered med 
Christoffer Guldsmeds Daatter. 12 F. – 
Dom. 21 p.Trin. d. 1ste. Novb. publice absolveret Jacob Jenβen, som lockede Anna Maria Hansdatter af Holm. 4 F.; næste Söndag blev hun absolveret. – 
2den. Juledag begrafued Hans Möller af Holm, som hastig döde af et inderlig Slag i Østerholms Koppel, oc förtes död hjem. – 
Til Juul skickede Hr. Ambtmand til Julegafue 4 rdlr. oc en hare. – 
Offer: Marie Renselss.: 10 rdlr. 1 F. Paaske: 18 rdlr. Pintse: 20 rdlr. 2 F. 4 f. – Juul: 20 rdlr. 2 β. – 
 
Sit nomen domini benedictum. - Annus halet finem, finem da Christi malonum. - 
 
1692 Dette Aar har der atter været Uenighed mellem Præsten og Capellanen. – 
 
Dom. 1 p.Epiph. Efterat Jeg paa ny vaar kommen i Klammeri med Caplanen, fordi hand icke ville gjöre mig den ære oc lade mig vide, at hand skulle til Østerholm oc prædicke, mens antog Jeg som en Præst kunde self forrætte tjenesten eller oc som en Proust bestille en anden, Men imod gode venners raad, saa oc imod ald rett oc billighed, gick til Hr. Ambtmanden, som gaf sin befaling til Hr. Peder i Lauensby, at hand skulle prædicke, da fortröd mig saadant saa hört, at Jeg Söndag der paa af Prædickestolen offentlig klagede ofuer hanβ hafmod oc foract, oc kallede ham en arm focum, oc lod ham ellers höre, hvad han tilforn hafde beviist imod mig, som er at see Dom. 13 p.Trin. forleden aar, hvor ofuer hand klagede höyt oc hart, oc hafde Hr. Ambtmand oc hans Frue paa sin side, men blefue dog forligte i sin maade, at ham maatte skee nogen satisfaction, hvicket Jeg, paa det Jeg kunde nyde fred oc vorde rolig i mit sind, samtycte, oc derfor paa denne Söndag bad Meenigheden det icke ville repetere eller besnacke hvad som passeret var, langt mindre os i det onde efterligne. Bad ocsaa Gud at ville os regeere paa begge sider med sin hellig Aand, at vi icke skulle efterdags begaa noget forargeligt, Men söge Guds ære oc Meenighedens opbyggelβe. – 
Imidlertid har Jeg icke löyet ham paa, men paa en Ubelicligt Sted sagt ham sand-hed, oc derudi syndet, at Jeg har af Utaalmodighed betalt ont med ont. – 
Hvad sig anbelanger, at Jeg kallede ham en arm focium, skulle Jeg vel icke billigen hafue gjord, dog maa Efterkommerne vide, at hand kom til mig om eftermiddagen, som hand skulle examineres om anden Dagen oc bracte intet ærende frem, men der Jeg kunde ryge lunten, oc lod hannem vide, hvad for quæs-tioner hand skulle gjöre sig fast paa, tackede hand oc tog afskeed; hand har dog efterdags tord vise sig, at Ingen har staaet sig bedre in esamine end hand. Gud lönne mig min æres oc tjenestes beviβning imod hannem, Gud forlade ham hans hofmod oc fortrædelighed imod mig. – 
Marie Renselsesfest d. 2den. Febr. blef offret af Meenigheden 41 F. 9 β, Sit nomen domini bendictum. – 
 
 
(Her hörer denne Bog op.) – 
 
 
Benævnelsen: ”ved Slottet” har man endnu, her boer en Deel Haandværkere: 1673 Jørgen Bruer ved Slottet; Johan Snedker ved Slottet; 1685 Peder Snedker v. Sl.; Skomager og Feltbereder v. Sl.; Ammeling ved Sl.; Claus Slagter ved Slottet; Johan Smed v. Slottet. – 
”ved becken” og ”ved Kircken” nævnes ogsaa; ligeledes Waaninger, der synes at have ligget opad efter Kirken. – ”paa gaden” nævnes baade i Kjöbing og i Holm, det er altsaa Huse, der have lagt paa Gadegrund, for Nordborgs Vedkommende ligger i det Mindste endnu det saakaldte Gysseldom paa Gadejord. – 
”paa Uldbjerg” og ”i lunden” eller ”ved lunden” synes at være enstydige, da en og samme Mand paa samme Tid, nemlig Hans Henrik nævnes til begge Steder. Sam-tidig nævnes nu ogsaa en Hans Henrik ”i byen” og ”ved Slottet,” men det er vist-nok en anden Mand, Heraf kunde man slutte, at der endnu har lagt en Lund ud ad ved Uldbjerg. 
”Pöel Waaninger” og ”Pöel led” eller ved ”ladet i Pöel” nævnes. – 
”i lycken” eller ”Holm=lycke”. – ”Sandbjerg,” Landevei i Holm, hvorefter en Familie fører Navn. – Westerballe og Synderballe i Holm. – ”Storckereden” kaldes et Sted i Holm. – ”Gammeldam.” – Hellsöe, hvor en Lydichsen boer. – 
Af Navne i Holm og Pöel kunne nævnes: 1. Genneboe; Maw; Billefeldt i lycken; Hans Poulsen Plade; Broman; Thrane; Willatzen og Krylle – 2. Kaalmoes, Svarrer og Krabbe, ”en Sluckel”. – 
I Holm findes desuden en Jørgen og en Christen Möller, hvilket vil blot er et Navn. Til Westermölle † 1671 Simon Möller, 55 Aar gammel, og 1678 blev Karen Simonsdatter i Westermölle g.m. Hans Møller, der nu bestandig nævnes Hans Møller i Westermølle, saa at denne Hans Møller vistnok har faaet Møllen. – 
 
en Kramer i Holm: I Holm findes alleslags Haansværkere. Desuden en Bodil Bademoder og en Anne ..oterkone. Baade i Holm og Pöel nævnes ligesom i alle Byer en Mand med Navnet Foged, saaledes en Hans Foged i Holm og en Jørgen Foged i Pöel. – 
I Nordborg findes tvende Guldsmede en Christoffer og Samuel Guldsmed, flere Kramere; deriblandt en Hermann Kramer, en Lorentz Kramer † 1684, 61 Aar gammel. – Severin Badskjær. – Flere Bagere: Offer Becker, Frederik Becker og Christoffer Becker; flere Gartner. En Wiinskjænk Gert Lyders, der döde 1689, 58 Aar g. – 1673 nævnes en Peder trycker. – Claus blidecker f. fl. a. - - - 
Hjemmedab finder endnu hyppig Sted, den blev befordret ved den tidlige Daab. – 
Præstens Indtægter i Offer og Accadentier for Aaret 1670 vare: 108 rdlr. 2 F. 14 β = 174 rbdlr. 2 F. for Aaret 1671 udgjorde de 139 rdlr. 2 F. 3 β. cour. = 223 rbdlr. 3 F. 6 β. – Aaret 1680 = 195 195 rdlr. 2 F 3 β. = 313 rbdlr. 1 F. – 1681 = 185 rdlr. 2 F. 8 f. = 297 rbdlr. 2 F. – 1691 = 170 rdlr. 2 F. 7 β. = 273 rbdlr. 2 F. – 
Præsten Christian Brandt har af og til været svagelig, dette har maaskee bidraget til, at han har været lidt vanskelig at komme ud af det med, han var let at fornærme og tog sig den mindste Ubetydelighed nær, naar det angaaer hans Ret og Ære; hans synes heller ikke fri for en vel vidt dreven Sparsommelighed, iövrigt har det vel nok været en god Mand af Hjertet. – 
Bidrag til Sædelighedens Tilstand kan sees af Henrettelsens og Absolutio publica.  
Tydske Forkortninger af Navnene har man i Trinecke, Dortike, Marike og Tincke f.fl. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening