Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
     1. Om residerende kapellan Johs Brandt (død 1752)
     2. Om dennes rejse til København 1736.
     3. Uddrag af Ketting Kirkebog 1735 – 1800.
     4. En Politianordning for Sønderborg Aar 1698.
     5. Fortsættelse af Ketting kirkebog 1735-1800.
     6. Nordborg Kirkebog fra Aar 1670-1692
     7. Skrift ca 1770 af gartner Pedersen på Gråsten.
     8. Vocationsbrev for hr Jørgen Thome til Egen 1548
     9. Vejer sølvet på en Rosenkrans i Egen kirke 1596
     10. Kort uddrag af nogle breve.
     11. Plattysk brev fra 1595.
     12. Skole i Dyndved 1639.
     13. Edsformular for 12mændene 1665.
     14. Sognegrændserne mellem Igen og Notmark sogne.
     15. Nybyggede huse i Østerholm 1774.
     16. Stridigheder om huse mellem Egen og Notmark
     17. Ditto.
     18. Ditto.
     19. Ditto.
     20. Ditto.
     21. Ditto.
     22. Uddrag Nordborgs Kirkebog 1693–1723.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1724-1732.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1733-1741.
     24. Havnbjergs kapellanis avlede korn 1659-1686.
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
8. Vocationsbrev for hr Jørgen Thome til Egen 1548
 
N. 8 
 
 
Vocatirus Brieff des H. Jürgen Tome Ao. 1548 (Afskriften paa Brevet). – 
 
Wy Inwanars des Karspells Ekingk bekennen mith düssen unseek apen beue dath nach Christi Unies Heilandes geborth viffteine hunderth Im xloüj Jar Sondags (i dette Aar d. 29de. Januar) negeit nha Conversionis Pauli Is vor vus samptlich erschennen In Ekenghe Karchen de Erenafftig Her Pauel gudelick unse pastor und uns resignertth vunde affgedancketth Unde unse Capellane Georgius Tome ungeüerlich Xüy Dage thouten in unser Karchen dorch twen fulmechtigen Uthgeschichetth des Karspels Tansleth gescheth thom pastorn uunde om upszodano eskingo genslich tho gestehhet nicht ........................... ane bewillige des Supintendent unde Uns resignereth hebben wy andrechtigen der sake haluen geraden mith unsem vokrigen pastorn p. G. un unsen truwe Denere georgin tome nicht willen vorlathen Un en rechtliche Voscath thom pastor by uns tho blyuende beth un sho lange he uns, nach de gnade de em van gade gegeuen, gades vorth reine un klar vor predeketh un ey Christlich lenet voreth wille wy uns samplich alle weghe wedderume tiegen ene orlogen ------ mith aller gerechticheith un Uthgifft nha Inhold k. ute: ordinaten un beuele alse frome Christliche lüde geborth des ther grother orkunde der warheit, hebben wy samptlich gebeden unsen vorige pastore p. G. Jacob wroge vagede thom landes Dinge un Hans Smyth fenthma tho Guderup Usne er Ingesel witlichen tho drücken an Spatin düβes breues. – Dat. ut supra. 
 
 
P G afrevet afrevet 
 
 
Anm.: Povl Godelykke (Han hedder maaskee ogsaa Povl Spleth (Jensen S. 313.)) forkommer efter Jensens Statistik som Præst i Igen 1543 og maaskee tidligere. 1548-58 var han Præst i Hørup og tillige Provst over hele Als 1554 og 57. – Hans Eftermand i Hørup 1558-74, Johan Godelykke, var formodentlig hans Sön. – 
Georgi Thome el. Jörgen Thomesen, hans Eftermand I Igen, var först resid. Capel-lan ved denne Kirke, men blev efter dette Document Søndagen d. 29de. Januar af Menigheden valgt til Hovedpræst ved Kirken, hvilken Post han beklædte fra 1548-1581, da han döde. Han var ligeledes Provst over hele Als 1563-66. – 1566-71 havde Dronning Dorthea lagt Als, Ærö og Sundeved ind under sin egen Provst Johan Berndes i Broager; men efter hendes Död 1571 lagte Frederik igjen Als og Ærö ind under Fyens Bispestol, og Jørgen Thomesen blev ikke paany Provst over hele Øen; thi Igen saavel som Sönderborg beholdt Hertug Hans d. Yngre som Patron, og disse Kirkers Præster stode derfor under hans Provster. – En Sön af denne Jørgen Thomesen var udentvivl Daniel Georgii, med Tilnavn ”Quercinus:” d. e. fra Igen, der 1568 var Præst i Lysabel; han var ogsaa Provst over hele Øen. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening