Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
     1. Om residerende kapellan Johs Brandt (død 1752)
     2. Om dennes rejse til København 1736.
     3. Uddrag af Ketting Kirkebog 1735 – 1800.
     4. En Politianordning for Sønderborg Aar 1698.
     5. Fortsættelse af Ketting kirkebog 1735-1800.
     6. Nordborg Kirkebog fra Aar 1670-1692
     7. Skrift ca 1770 af gartner Pedersen på Gråsten.
     8. Vocationsbrev for hr Jørgen Thome til Egen 1548
     9. Vejer sølvet på en Rosenkrans i Egen kirke 1596
     10. Kort uddrag af nogle breve.
     11. Plattysk brev fra 1595.
     12. Skole i Dyndved 1639.
     13. Edsformular for 12mændene 1665.
     14. Sognegrændserne mellem Igen og Notmark sogne.
     15. Nybyggede huse i Østerholm 1774.
     16. Stridigheder om huse mellem Egen og Notmark
     17. Ditto.
     18. Ditto.
     19. Ditto.
     20. Ditto.
     21. Ditto.
     22. Uddrag Nordborgs Kirkebog 1693–1723.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1724-1732.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1733-1741.
     24. Havnbjergs kapellanis avlede korn 1659-1686.
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
18. Ditto.
 
 
En anden Attest i samme Henseende fra Provst Peter Brandts Hustru 1776. 
 
Stempelpapiir 
Vier Schilling. 
 
At det af Hans Jensen nu beboendes Huus paa Østerholm henhörer egentlig til Igen Kirke oc Sogn kand ingen saavel väre bekjendt som mig underskrefne, der nu over 50 Aar have väret ved samme Kald. Thi der er mig vel vitterlig, at da jeg först kom i denne Prästegaard, Hr. Jörgen Petersen, den Tiid Präst i Nottmark kom ofte her, saasom han hafde sin Hustrue herfra, og vilde da tilegne sig samme Huus, som sit Sogn hörendes. Men hannem blef derudi bestandig modsagt af hans og min Svigerfader den sal. Proust Hr. Joh. Brandt, som endocsaa loed sig forstaae at fortryde derpaa, at hans Svigersön ligesom vilde tilpukke sig samme Huus. Efter denne Hr. J. B. Afgang har min sal. Mand tilholdet samme Huus efter Skyldighed at söge til denne Kircke, men ikke i gode kunnet formaae dem dertil. Hvilker at väre saaledes Sandhed jeg herved formedelet min af min Sön forrettede Under-skrift og Signet bekräftes, oc Diaconum her bedes om min Udsigelse at väre Med-vidne. 
Guderup i Igen Sogn d. 28de. Novb. 1776 I Fuldmagt af min Maria El. Elis. sal.  
Proust Peter Brandts Encke, Underskriver ieg  
hendes Sön Joh. Brandt. – 
 
De herudi anförte Omständigheder om Hanβ Jensens Huus paa Østerholm, haver jeg af Frue Pastorinde Brandts Mundt, paa samme Maade hört, som i foreskrevne findes. – 
 
Guderup d. 2den. Dec. 1776 Johannes Petersen. 
residerende Cappellan ved Igen Meenighed 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening