Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
   Døbte 1734-1743
   Døbte 1744-1753
   Døbte 1754-1763.
   Døbte 1764-1773
   Døbte 1774-1777.
   Døbte 1778-1787
   Døbte 1788-1793.
   Døbte 1794-1800.
   Døbte 1801-1806.
   Døbte 1807-1810
   Døbte 1811-1813
   EGEN kirkebog fødte mandkøn 1813 - 1822.
   Egen kirkebog fødte piger 1813-1822
   Konfirmerede 1786 - 1812
   Konfirmerede drenge 1813-1822
   Konfirmerede piger 1813-1822
   Konfirmerede 1823-1829
   Konfirmerede drenge og piger 1830-1837
   Konfirmerede drenge og piger 1838-1846
   Konfirmerede drenge og piger 1847-1859
   Konfirmerede drenge og piger 1860-1876.
   Konfirmerede drenge 1877-1904
   Viede 1734-1770
   Viede 1771-1800
   Viede 1801-1813
   Viede 1814-1822
   Viede 1877-1904
   Egen, begravede 1734-1760
   Egen, begravede 1761-1790
   Egen, begravede 1791-1813
   Egen kirkebog mand- og kvindekøn døde 1814 - 1822
   Egen kirkebog, døde mænd og kvinder 1823-1829
   
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Egen kirkebog mand- og kvindekøn døde 1814 - 1822
 
Egen kirkebog mand- og kvindekøn døde 1814 - 1822  
Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup, i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup 
 
Året 1814 (advent 1813)  
døde mænd  
nr døds- begra. navn for- og efternavn stand, opholdsted alder anmærkning 
dag dag  
3. 02.12 05.12 Hans Jessen søn af boelsm. Jes Christensen, Dyndved 32.  
5. 12.12 16.12 Peder Pedersen søn af husmand Peder Pedersen Hjulmand Dyndved 4.  
9. 16.02 20.02 Peder Pedersen søn af husmand Peder Pedersen Tømmermand Dyndved 5½  
11. 17.02 24.02 Christen Jespersen søn af boelsmand Chriesten Jespersen, Dyndved 1½  
15. 28.02 06.03 Mads Hansen kaadner i Egen 52. efterlader ingen børn men en 
enke Lena Pretss 
18. 14.03 20.03 Peder Nyemand søn af beolsmand Jørgen Nyemand i Guderup 1½  
19. 21.03 27.03 Christen Møller inderste i Egen 63.  
21. 31.03 07.04 Jørgen Pedersen Skov søn af skovfoged Peder Jensen Skov ved Elstrup 3/4.  
23. 02.05 06.05 Christen Jørgensen Molt søn af kådner Jørgen Christensen Molt i Sjellerup 4½  
26. 16.06 ? Hans Jacobsen inderste i Elstrup 64. efterlader en enke og 5 børn,  
Jens, Hans, Mette Marie, Katherine 
og Anne Marie 
27. 15.06 ? Jørgen Jørgensen tvillingsønner af 1 dg.  
28. 16.06 ? Claus Jørgensen Jørgen Hansen på Østerholm 2 dg.  
29. 18.07 22.07 Christen Jespersen aftægts-og enkemand og fhv. synsmand i Dyndved 78. efterlader 5 børn, Christjan 
Christen, Marie Kirstine, Anna og Ellen 
30. 01.07 06.07 Hans Thordsen ungkarl og aftægtsmand i Guderup 80.  
31. 01.07 04.07 Jørgen Christensen aftægts-og enkemand og fhv. synsmand i Egen 73½ efterlader 2 børn, Christen og 
Dorothea Sophia 
33. 22.07 26.07 Mads Hansen Grav aftægtskådner fra Bro, men opholdt sig de sidste 6 uger i 79. efterlader ingen børn  
Guderup  
34. 27.07 31.07 Thomas Jørgensen præsteinderste i Elstrup 58. efterlader en enke Karen Thomsen  
og 2 børn Hans og Jørgen 
Året 1815 (advent 1814)  
1. 25.12 01.01 Christen Hansen Kok kådner i Dyndeved 23 3/4. efterlader en enke Mettemarie og 
2 børn, Mette Katrine og Anna 
2. 26.12 01.01 Rasmus Christensen parcellist ved Nyled 73. efterlader en enke Annekirstine og 
5 børn, Christen, Jørgen, Katherine, 
Margarethamarie og Karen 
3. 14.01 22.01 Nis Christjansen en søn af inderste Christen Hansen i Dyndved 2½  
4. 19.01 22.01 Nis Christjansen søn af inderste og sømand Christjan Hansen i Elstrup 1/13.  
5. 11.02 19.02 Jørgen Pedersen Skov søn af inderste Jørgen Pedersen i Stolbro 5 3/4.  
6. 02 03 08.03 Christen Pedersen kådneraftægtsmand og enkemand i Egen 89 1/8. efterlader en datter Mettemarie  
Pedersen i Herrenhüt 
7. 02.03 08.03 Hans Christensen søn af tilkommende boelsmand Christen Christensen og 1.  
hustru Dorothea Sophie i Dyndved  
8. 29.03 02.04 Hans Jørgensen søn af boelsmand Jørgen Pedersen i Dyndved 15 uger  
9. 30.05 04 06 Nis Nissen Brag ungkarl fra Stolbro 48.  
10. 31.05 04.06 Christen Pedersen Molt kådner i Sjellerup 74. efterlader en enke og eneste søn 
Jørgen 
11. 09.06 13.06 Jørgen Christensen Moes aftægtsmand, kirkeværge og tolvmand i Egen 58. efterlader en enke Kirstine og 5 
børn, Dorothea Sophie, Helena, 
Christine, Katharine og Peder 
12. 13.06 18.06 Jørgen Hansen Dam inderste og takseringsmand i Elstrup 64½ efterlader en enke og eneste søn 
Hans 
13. 09.08 13.08 Johan Frederik Smed inderste i Stolbro 80.  
14. 09.08 13.08 Jes Jessen søn af smedesvend Jes Jessen i Egen ½ time  
15. 18.08 22.08 Peder Christensen hyreinderste i Stolbro 73. efterlader 6 børn, Christen, Mads, 
Peder, Hans, Annakirstine og 
Kirsten 
16. 20.08 24.08 Peder Nielsen forhenværende skovfoged ved Sjellerupskov 77 1/4. efterlader en enke og 3 børn,  
Nicolai, Annekirstine og Helene 
17. 21.08 27.08 Christen Jessen søn af inderste Jes Jessen Bæk i Egen 1 3/4.  
18. 22.08 27.08 Christjan Jensen søn af matros Jens Jensen i Dyndved 3/4.  
19. 28.09 01.10 Nis Clausen aftægtsmand og forhenværende skomager i Stolbro 83. efterlader en enke Katarina og 
sin eneste søn Claus 
20. 28.09 01.10 Christen Andersen Grav søn af tilkommende boelsmand Christen Grav i Elstrup 4 dage  
21. 09.10 13.10 Nis Hansen Wrang boelsmand i Dyndved 53 3/4. efterlader en enke Kirstine og 2 
døtre Kirsten og Annadorothea 
22. 11.10 15.10 Peder Pedersen søn af hyreinderste Hans Peder Pedersen i Guderup 4½.  
23. 12.10 15.10 Hans Hansen søn af afdøde hyreinderste og landsoldat Hans Clausen i 2 dage døbt af jordemoderen straks 
Dyndved efter fødslen 
24. 15.10 22.10 Christen Hansen søn af inderste Hans Jørgensen i Dyndved 3 timer  
25. 24.10 29.10 Christjan Christjansen præsteinderste og snedker i Guderup 66. efterlader en enke Mette og 3 børn, 
Christen, Syndet og Katharina 
26. 03.11 07.11 Christjan Mathiesen Samsted hyreinderste i Sjellerup 43. efterlader en enke og søn Mathias 
 
27. 08.11 19.11 Lauritz Jensen søn af boelsmand Jens Hansen i Elstrup og seminarist fra det 20.  
vesterborgske Skolelærer seminarium på Lolland  
 
Året 1816 (advent 1815)  
1. 23.12 31.12 Jens Pedersen Møller husmand på Østerholm 69. efterlader en enke Annemarie og 3 
børn, Anne Katarine, Anna og  
Kirsten 
2. 18.02 28.02 Hans Jessen søn af Jes Skrædder i Dyndved ½?  
3. 23.02 06.03 Lauritz Pedersen aftægtsmand og forhenværende synsmand i Stolbro 86½. efterlader 7 børn, Peder, Christjan, 
Lauritz, Christen, Anna, Maren og 
Kirstine 
4. 04.03 10.03 Hans Nissen skrædder og inderste i Guderup 52½. efterlader sin enke Annemarie og 
en datter Annekatarine 
5. 09.03 13.03 Niels Christensen husmand i Elstrup 75. efterlader sin enke Mettemarie og 
en søn Christen 
6. 08.04 11.04 et dødfødt drengebarn søn af hyreinderste Johan Friderik Pedersen i Egen  
7. 23.04 28.04 Frederik Thomsen søn af smed Christjan Thomsen i Sjellerup 1.  
8. 29.04 05.05 Hans Jørgensen søn af inderste Jørgen Wrang på Stolbronæs 18 uger  
9. 17.05 23.05 Hans Christensen Nyemand forhenværende boelsmand, synsmand, kirkeværge og nu 86 1/3. efterlader 4 børn, Christen, Karen, 
aftægtsmand i Sjellerup Marie og Anna Elisabeth 
10. 06.07 11.07 Christen Christjansen søn af boelsmand Christen Jørgensen i Egen 14.  
11. 21.07 25.07 Christen Christensen Moes søn af boelsmand Christen Moes i Elstrup 10 3/4.  
12. 06.10 10.10 Jes Jessen Kromand kådner og kromand i Sjellerup 76. efterlader sin enke Maren og 4 børn, 
Jes, Marie, Kirsten og Elsbed 
13. 07.10 10.10 Christen Jacobsen aftægtsmand i Egen 66. efterlader sin søn Hans Jacobsen 
og 2 døtre Mette og Eleonora 
Året 1817 fra advendt 1816  
1. 07.03 12.03 Christopher Knudsen Rend forhenværende møller i Egenmølle 55. efterlader fra 1. ægteskab en søn af 
Anne Jørgens, fra 2. ægteskab med 
sin fraskildte hustru,en søn Christjan 
August, og en datter Charlotte 
2. 20.03 30.03 Claus Pedersen boelsmand i Stolbro 70. efterlader sin enke Karen og 7 børn, 
Peder, Hans, Claus, Ellen, Anna 
Dorthea, Maria Kirstine, Anna Mette 
3. 03.05 11.05 Christjan Thomsen søn af snedker Christjan Thomsen i Sjellerup 2.  
 
4. 11.05 15.05 Claus Christensen Klyhn aftægtsmand i Guderup 67. efterlader sin enke Maria og 6 børn, 
1 datter af 1. ægteskab, Annemarie, 
og 5 fra 2.ægteskab, Christen.Jacob, 
Claus, Christjan, og Annekatharine 
5. 18.03 23.03 Christjan August Clausen aftægtsmand og klejnsmed i Sjellerup 63. efterlader sin enke Anna og 2 børn, 
Claus og Annamaria 
6. 24.03 28.03 Hans Clausen Skov hyreinderste i Sjellerup 37. efterlader sin enke og 2 børn, 
Mettemarie og Annekathrine 
7. 02.07 06.07 Peder Christensen søn af inderste Christen Pedersen i Guderup 1/4.  
8. 07.07 13.07 Peder Pedersen søn af hyreinderste Peder Pedersen i Dyndved 2 timer  
9. 15.07 20.07 Jørgen Hansen aftægtsmand i Elstrup 85½. efterlader sin enke Marie og 5 børn, 
Jørgen, Hans, Kirsten, Marie og  
Anne Kathrine 
10. 06.08 12.08 Frederik Christjan Würzinger skovrider over Sjellerupskov på Nygaard 73. efterlader en enke og 1 søn ved navn 
Frederik Ludevig Würzinger 
11. 18.09 23.09 Jørgen Hansen boelsmand i Stolbro 56. efterlader sin enke og 9 børn, Hans, 
Peder, Jørgen, Hans Chistjan, Claus, 
Christen, Annakistine, Ellen, Maria 
12. 03.10 08.10 Claus Pedersen smed og aftægtsmand i Elstrup 72. efterlader sin enke Katrine og 2 børn 
af 1. ægteskab, Peder og Dorothea 
Sophie 
13. 26.11 30.11 Peder Christjansen inderste og i fordums tid, skolelærer i Dyndved 70. efterlader sin enke Cecilie og 4 børn, 
Annemarie, Kirsten, Hans og Peder 
Året 1818 fra advendt 1817  
1. 30.01 04.02 Hans Jepsen Thrane synsmand og boelsmand i Sjellerup 56. efterlader sin enke og 5 børn, Anna 
Elisabeth, Annekirstine, Marie og  
Hans 
2. 02.02 08.02 Jes Jørgensen søn af kromand Jørgen Jørgensen i Sjellerup ½.  
3. 18.02 22.02 Hans Hendrik Lund søn af Marie Knudsens i Guderup 1½.  
4. 21.02 25.02 Christen Mathiesen Hul søn af kådner Mathias Hul i Sjellerup 1 1/4.  
5. 04.03 08.03 Peder Christensen Hvid kådner i Guderup 49. efterlader sin enke Eleonore og 3 
børn, Christen Lauritz og Hans 
6. 13.03 19.03 Jørgen Jensen søn af hyreinderste Martin Jensen i Elstrup 12.  
7. 16.03 19.03 Jens Pedersen søn af inderste Peder Kok i Sjellerup 6.  
8. 19.03 23.03 Christjan Hansen Hag aftægtsmand i Elstrup 48. efterlader sin enke Annemarie og 2  
stedbørn, Christen og Annekatrine 
9. 22,03 29.03 Christjan Jørgensen inderste og aftægtsmand i Stolbro 81 1/4. efterlader 3 børn, Hans Christjan, 
Jørgen og Kirsten 
10. 25.03 29.03 Joachim Burchard Kønig parcellist på Østerholm 70. efterlader sin enke Annekatrine og 3 
børn, Annekatrine, Ida og Ludevig 
11. 28.03 02.04 Claus Clausen søn af boelsmand Claus Jørgensen i Sjellerup 6.  
12. 22.05 27.05 Christen Iversen kromand på Østerholm 54. efterlader sin enke Marie og 4 børn, 
Hans, Christjan, Dorothea Maria, 
og Margrethe 
13. 07.05 11.05 ungkarl Peder Jørgensen søn af afdøde kådner Jørgen Pedersen i Sjellerup 26. soldat 
14. 04.07 09.07 Christen Pedersen hyreinderste i Dyndved 24. efterlader sin enke Anne Elisabeth 
og en datter Anne Elisabeth 
15. 26.07 29.07 Christen Jørgensen søn af kådner Jørgen Molt i Sjellerup 3.  
16. 08.08 12.08 Hans Jessen søn af afdøde inderste Jes Hansen i Elstrup 50.  
17. 16.08 23.08 Peder Frederiksen søn af hyreinderste Johan Frederik Pedersen i Egen 15½.  
18. 19.09 23.09 Christjan Hansen Eriksen ungkarl i Egen 52.  
19. 07.10 11.10 Peder Jensen boelsmand i Elstrup 57. efterlader sin hustru Kirstinemarie og 
6 børn, Jens, Jørgen, Christen,  
Mettemarie, Annekirstine og 
Kirstinemarie 
20. 27.10 30.10 Christen Christensen uægte barn af Annekathrine Christens fra Elstrup ½.  
21. 29.10 04.11 enkemand Jens Hansen Møller husinderste på Østerholm 70. efterlader en datter Kirstinemarie 
22. 29.10 05.11 Christjan Kok kromand i Egen 52. efterlader sin enke Ulrika Sophie 
Amalie 
Året 1819 (advent 1818)  
1. 26.11 ? Jørgen Hansen, landsoldat søn af inderste Hans Hage på Trømpelyng 23. død og begravet i Fredericia 
2. 23.12 ? Jørgen Nicolai Krog, land- søn af kromand Jørgen Krog i Egenmølle 26. død som soldat i Ratzeborg ved et  
soldat jordskred ved fæstningen Dannelejring 
sammesteds blev levende begravet og 
først efter 4 timer faldet udgravet 
3. 26.04 02.05 Nis Nissen Brag boelsaftægtsmand i Stolbro 74. efterlader sin hustru Anna og 6 børn, 
Nis, Annakirstine, Christen, Anne- 
Marie, Annekatharine og Marie 
4. 22.05 25.05 Peder Hansen Eriksen inderste i Stolbro 58. efterlader sin hustru Marie og sin 
søn Hans 
5. 24.07 28.07 Nis Pedersen en søn af inderste Pederiksen i Dyndved 20½.  
6. 22.09 26.09 Christen Nyemand søn af boelsmand Jørgen Nyemand i Guderup 11½.  
7. 16.10 24.10 Jørgen Christensen Moes søn af boelsmand Christen Moes i Elstrup 4.  
8. 25.10 31.10 Christen Hansen inderste i Dyndved 57. efterlader en enke Eleonore og 2 
børn, Jens og Christen 
9. 03.11 07.11 Christen Hansen boelsaftægtsmand i Elstrup 71. efterlader en enke Kirstine og en  
datter Mettemarie 
Året 1820 (advent 1819)  
1. 07.12 12.12 Jørgen Jensen søn af skovfoged Jens Jensen i Sjellerupskov ½.  
2. 14.12 19.12 Christen Christensen søn af smed Christen Christensen i Egen 12 1/4.  
3. 23.01 27.01 Jacob Jørgensen Wrang forhenværende boels- og tolvmand i Stolbro 83. efterlader 4 børn, Jørgen, Kirsten og 
Marie her i sognet, og Dorothea 
Margrethe i Vestindien 
4. 20.02 27.02 Jørgen Jørgensen søn af hyreinderste Jørgen Hansen på Østerholm 2.  
5. 20.03 25,03 Jørgen Christensen Moes inderste og bødker i Stolbro 51. efterlader sin enke Annekirstine og 3 
børn, Christjan, Anne og Nis 
6. 07.04 16.04 Claus Hansen inderste og sømand i Dyndved 57. efterlader 4 børn, Marie, Ellen, 
Dorothea Kirstine og Claus 
7. 12.04 16.04 Mathies Jessen aftægtsmand og forhenværende smed i Dyndved 79. efterlader sin hustru Anna og 3 børn, 
Jes Mathies og Marie 
8. 20.04 28.04 Jørgen Jørgensen boelsmand i Guderup 53. efterlader en enke Mariekirstine og 8 
børn, Jørgen, Christen, Christjan, 
Kirsten, Ellen, Mariekirstine,  
Mettemagdalene og Annamarie 
 
9. 29.11 ? Christjan Clausen Klyhn snedkersvend og søn af boelsaftægtsmand Claus Klyhn i død og begravet i Weslingbuhren 
Guderup  
10. 06.06 11.06 Jørgen Andersen indersteaftægtsmand i Dyndved 91½. efterlader sin enke og 4 børn, Hans, 
Jørgen, Kirsten og Margarethe 
11. 03.06 27.06 Jørgen Clausen snedkermester og indersteaftægtsmand i Elstrup 81½. efterlader sin enke Eleonora Elisabeth 
med hvem han har levet i ægteskab i 
49 år, og 1 søn Hans 
12. 16.07 ? Christen Madsen søn af snedker Christen Madsen i Kjær 19. druknet ved at bade sig i Egen Hav 
13. 08.09 13.09 et dødfødt drengebarn slagter Frederik Møller i Guderup  
14. 05.10 08.10 Nis Hansen søn af forhenværende boelsmand Hans Pedersen i Stolbro 48.  
 
 
 
Året 1821 (advent 1820)  
1. 04.01 10.01 Hans Jørgensen Finnmand syns-boels- og tolvmand i Dyndved 78. efterlader sin enke Annekirstine og 
3 børn, Peder Hans og Kirsten 
2. 27.01 04.02 Jørgen Madsen boelsaftægtsmand i Sjellerup 72. efterlader sin enke Grethe og 6 børn, 
Mathis, Hans, Peder, Catharine,  
Helen og Annakirstine 
3. 03.02 11.02 Christen Pedersen søn af boelsmand Peder Pedersen i Egen 4½.  
4. 26.03 01.04 Hans Jessen søn af inderste Jes Jessen i Egen 1½.  
5. 10.03 14.03 Jacob Hansen parcellist ved Sjellerupskov 40. efterlader sin enke Annakirstine og 2  
døtre, Anna og Marie Elisabeth, og 3  
stedsønner, Hans, Peder og Jørgen 
6. 09.05 12.05 Thomas Hansen skomagerdreng fra Ærø, hos skomager Peder Nissen i 20.  
Dyndved  
7. 24.05 27.05 Johannes Pedersen ugift almisselem fra Egen 48½.  
8. 27.05 31.05 Jens Jensen søn af Annakatharina Jensens i Elstrup 22.  
9. 29.05 03.06 Claus Jørgensen søn af hyreinderste Jørgen Hansen i Dyndved 6.  
10. 16.07 19.07 Hans Christjan Jørgensen boelsaftægtsmand i Dyndved 76½. efterlader sin enke Karen 
11. 26.07 29.07 Christopher Pedersen smed i Stolbro 48. efterlader sin enke Anna Margaretha 
og 2 sønner, Peder og Hans Christjan 
samt 1 datter Annakatharina 
12. 06.08 12.08 Hans Christjan Jørgensen inderste i Elstrup 47. efterlader sin enke Kirsten og 2 døtre 
Udenbys Mariekirstine og Mettemarie 
13. 25.08 02.09 Jørgen Hansen enkemand, skrædder og inderste i Elstrup 67. efterlader 2 børn, Hans og Marie 
14. 03.09 09.09 Hans Mathiesen Vogelsang enkemand og Parcellist på Østerholm 76 1/3. efterlader 3 sønner og 1 datter, 
Diderik, Mathias, Martin og  
Mettemarie 
15. 18.11 22.11 Peder Lorentzen tjenestekarl på Lysholm 49. hjemmehørende i Kastrup, Gram sogn 
hvor han efterlader sin enke og 2 børn 
16. 24.11 02.12 et dødfødt drengebarn hjulmand Christen Sudder i Guderup  
 
Året 1822 (advent 1821)  
1. 12.12 16.12 Jørgen Carlsen søn af afdøde inderste Carl Preusser i Guderup 35.  
2. 13.12 20.12 Peder Hansen søn af hyreinderste Hans Pedersen i Dyndved 4 uger  
3. 22.01 27.01 Christjan Jensen ungkarl fra Østerholm 85.  
4. 09.04 14.04 Jes Hansen boelsaftægtsmand i Dyndved 75. efterlader sin enke Karen og en datter, 
Dorothea Sophie 
5. 13.04 20.04 et dødfødt drengebarn søn af kromand Peder Pedersen i Egen  
6. 27.05 02.06 Peder Christensen Smed parcellist på Østerholm 48. efterlader sin enke Katharine Dorothea 
og 4 døtre, Gretemarie, Kirstine, 
Dorothea og Annemarie 
7. 03.06 09.06 Jep Hansen Wrang inderste i Guderup 78. efterlader sin enke Karen  
8. 30.06 04.07 Jørgen Jensen søn af boelsmand Jens Hansen i Elstrup 24. dragon 
9. 16.06 21.06 Jørgen Jacobsen søn af Ellen Hansen og Jacob ?? i Stolbro 8 dage  
10. 17.08 21.08 Jørgen Jørgensen søn af hyreinderste Jørgen Jørgensen i Stolbro 7½ uge  
11. 04.09 08.09 Christen Christensen boelsaftægtsmand i Elstrup 83. efterlader sin enke Mette og 2 børn, 
Christen og Annemarie 
12. 18.09 22.09 et dødfødt drengebarn søn af inderste Jørgen Thomsen i Elstrup  
13. 18.10 27.10 Niels Peder Andersen søn af kådner Peder Pedersen i Dyndved 3 uger  
 
døde kvinder  
Året 1814 (advent 1813)  
1. 25.11 28.11 Anne Katrine Mathieses datter af boelsmand Mathies Madsen i Sjellerup 1½.  
2. 01.12 05.12 Katarine Pedersens datter af inderste Peder Jessen i Dyndved 6.  
4. 03.12 07.12 Anna Maria Pedersens datter af hjulmand Peder Pedersen i Dyndved 5 uger  
6. 01.01 06.01 Karen Nielses enke efter forhenværende husmand Christen Hansen i Egen 92. efterlader en søn Niels Hansen ved  
Egen kirke 
7. 23.01 30.01 Ellen Peders hustru af aftægtsmand Peder Christensen Smed i Sjellerup 80. efterlader sin mand og 4 børn, Christen 
Samuel, Peder og Anna Elisabeth 
8. 08.02 13.02 Elisabeth Johannsens enke efter afdøde Johann Clausen på Østerholm 76. efterlader 2 børn, Christine og 
Maria Katarina 
10. 14.02 20.02 Karen Peders enke efter afdøde smed Peder Smidt i Stolbro 67. efterlader 1 søn, Hans og 2 døtre, 
Anna Margareta og Ellen 
12. 19.02 24.02 Maria Finnmann enke efter afdøde husmand Jørgen Finnmann i Egen 48. efterlader 5 børn, Jørgen, Jakob, 
Katarina, Kirstine og Maria 
13. 23.02 27.02 Anna Maria Lund datter af skomager Hendrik Lund i Guderup 30.  
14. 23.02 02.03 Anna Kirstine Frideriksens datter af hjulmand Johan Frid. Pedersen i Egen 4½.  
16. 03.03 09.03 Katarine Kirstine Andersen datter af husmand Andreas Andersen ved Guderup 3.  
17. 11.03 16.03 Maria Katarina Hanses uægte barn af Maria Katarine Krog i Elstrup 1 1/4.  
20. 22.03 30.03 Dorothea Sophia Pedersens datter af tilkommende boelsmand Peder Jensen i Elstrup 1 dag  
23. 28.04 04.05 Margarete Høegs almisselem og enke efter husmand Christen Høeg i Guderup 66.  
24. 21.05 26.05 et dødfødt pigebarn af boelsmand Christen Jespersen ved Egen  
25. 16.06 Kirstine Hanses enke efter forhenværende boelsmand Hans Møller i Sjellerup 79. efterlader 2 børn: Bertel og Karen 
32. 08.07 13.07 Mette Marie Christens datter af tilkommende boelsmand Christen Christensen i 8 1/4.  
Dyndved  
35. 16.10 22.10 pastorinde Anna Maria enke efter den for 29 år siden afdøde sognepræst for Egen 73 3/4. efterlader 4 børn, Ida Maria, Nicolai, 
Margaretha Ahrends menighed, sal. Hr. pastor Ahrends i Guderup Katarina, Anna Birgitta 
36. 12.11 20.11 Kirsten Peders hustru af inderste Peder Christensen af Stolbro 67. efterlader 6 børn, Christen, Mads, 
Peder, Hans, Anne Kirstine og Kirsten 
37. 22.11 27.11 Maria Hanses hustru af parcellist Hans Mathiesen fra Østerholm 61 1/4. efterlader sin mand og 4 børn, Diderik, 
Mathies, Martin, og Mette Marie 
Året 1815 (advent 1814)  
1. 11.01 15.01 Maren Hansen enke efter kådner Hans Hansen Deierhøi i Elstrup 70 1/4. efterlader 3 børn, Hans, Maria og 
Annamaria 
2. 17.01 22.01 Mette Sophie Møllers datter af slagtersvend Lorens Friderik Møller i Guderup 1½.  
3. 19.01 22.01 et dødfødt pigebarn af boelsmand Christen Lauritzen i Stolbro  
4. 20.01 25.01 Anna Maria Jenses hustru af inderste Jens Rende i Sjellerup 66 1/4. efterlader 4 børn, Hans, Jens, Grethe  
og Anne 
5. 25.01 29.01 Maren Jesses enke efter forhenværende aftægtsmand Jes Hansen i Egen 81. efterlader ingen børn eller stedbørn 
6. 26.01 05.02 Maria Dorothea Hanses enke efter afdøde husmand Gregers Jensen i Dyndved 68. efterlader 1 datter, Anne Marie 
7. 02.02 05.02 Anna Kirstina Christens enke efter forhenværende inderste Christjan Hansen i Stolbro 70. efterlader ingen børn eller familie 
8. 14.02 19.02 Karen Christjans hustru af Christen Peder Kok i Guderup 31. efterlader sin mand og 4 børn, 
Annemarie, Caterine, Christjan og 
Mariakirstina 
9. 20.02 26.02 Cornelia Katerina Møllers enke efter forhenværende boelsmand Nicolai Adolph Møller 68. efterlader 1 datter, Maria Friderika 
i Dyndved  
10. 22.02 01.03 Margaretha Jesses datter af inderste Jes Jessen ved Guderup 13 1/4.  
11. 11.03. 19.03 Maria Kirstina Hanses datter af hyreinderste Hans Peder Pedersen i Guderup ½.  
12. 11.03 19.03 Maria Kirstina Kok datter af inderste Christjan Peder Kok i Guderup 1.  
13. 18.03 25.03 Dorothea Hanses født Rossing enke efter forhenværende kromand og gæstgiver Christjan 90 ½. efterlader en datter Ulrica Sophia  
Hansen i Egen Amalie Kok 
14. 03.04 09.04 Ellen Dominicus aftægtsenke efter afdøde boelsmand Dominicus Jørgensen 77. efterlader 7 børn, Jørgen, Hans, Marie, 
i Elstrup Anne Marie, Ellen, Anna og Kirstine 
Marie 
15. 20.05 26.05 Anna Maria Christens enke og aftægtskone efter afdøde parcellist Christen Hansen 70. efterlader en steddatter, Grethe 
Hjulmand på Kismishøi  
16. 12.06 16.06 Annakirstine Hansen hustru af søfarende Jørgen Hansen Glaser i Dyndved 68. efterlader sin mand og eneste søn 
Jørgen 
 
17. 27.06 02.07 Birthe Katarine Paulsens hustru af aftægtsmand Paul Paulsen i Elstrup 64½. efterlader sin mand og 4 børn, Claus, 
Christen, Hans og Jens 
18. 09.07 13.07 Kirsten Hansen enke efter afdøde boelsmand Hans Wrang i Stolbro 78. efterlader 3 sønner, Hans, Nis og 
Jørgen 
19. 11.07 16.07 Mette Hanses enke efter afdøde inderste Hans Jacobsen i Elstrup 58. efterlader 5 børn, Mettemarie, Katrine, 
Annemarie, Jens og Hans 
20. 31.07 02.08 Marie Elisabeth Burchards hustru af skomagermester Johan Paulsen af Sjellerup 36. dræbte sig selv efter 4 års tungsindig- 
hed, efterlader sin mand og en søn 
Hans Christjan 
21. 03.08 06.08 Mette Magdalena Jørgens datter af smed Jørgen Jørgensen i Elstrup 1/5.  
22. 12.10 15.10 et dødfødt pigebarn af inderste Christen Steffensen i Elstrup  
23. 21.10 25.10 Kirstine Christensen Moes datter af boelsmand Christen Christensen Moes i Elstrup 5.  
 
Året 1816 (advent 1815)  
1. 29.12 04.01 Mette Nielses hustru af inderste Niels Hansen ved Egen kirke 58. efterlader sin mand 
2. 07.01 14.01 Anna Maria Dorothea fraskilt hustru af Nicolai Riber i Flensborg 47. efterlader en søn, Christen 
Nicolaisen Riber  
3. 02.02 11.02 Helena Maria Christens datter af parcellist Christen Johansen på Østerholm 4.  
4. 06.02 11.02 Eleonore Hanses hustru af inderste Hans Snedker i Elstrup 37 1/4. efterlader sin mand og 7 børn,Eleonore 
Elisabeth, Annemarie, Mettemarie,  
Kirstine, Anne Katarina, Helena og 
Dorothea Sophie 
5. 28.02 03.03 Kirsten Jesses hustru af boelsmand Jes Skrædder i Dyndved 36 1/4. efterlader sin mand og 2 børn, 
Annadorothea og Niels 
6. 21.03 27.03 Dorothea Sophie Christens datter af snedker Christen Hansen i Guderup 3/4.  
7. 03.04 07.03 Anna Marie Rasmusses enke af afdøde parcellist Rasmus Christensen på Østerholm 64. efterlader 5 børn, Christen, Jørgen, 
Katarine, Gretemarie og Karen 
8. 18.05 23.05 Anna Lorensens hustru af inderste Lorens Lorensen i Elstrup 56. efterlader sin mand og 2 børn,  
Annemarie og Maria 
9. 23.05 26.05 Maria Kirstine Peders datter af hyreinderste Hans Peder Pedersen ved Guderup 15 dage  
10. 22.05 26.05 Anna Elisabeth Wrang hustru af boelsmand Claus Wrang i Guderup 42. efterlader sin mand og 3 børn, Jacob, 
Jeppe og Christen 
11. 13.06 16.06 Katarina Maria Peders datter af husinderste Peder Truslev? i Guderup 2½.  
12. 11.06 16.06 Mettemaria Christens hustru af Christen Jørgensen i Elstrup 52. efterlader sin mand og 6 børn, Hans, 
Annemarie, Mettemarie, Mariakirstine, 
Kirstine og Christen 
13. 08.06 16.06 Dorothea Sophia Hanses datter af inderste, enkemand og snedker Hans Jørgensen i 1 3/4.  
Elstrup  
14. 27.06 30.06 Anna Maria Pedersens datter af boelsmand Peder Pedersen i Egen 22½.  
15. 22.08 25.08 Sidsel Peders enke efter afdøde inderste Peder Hansen i Guderup 83. efterlader 2 sønner, Hans og Christen 
16. 18.08 25.08 et dødfødt pigebarn af kådner Jørgen Christensen i Guderup  
17. 27.08 01.09 Kirsten Jørgens datter af tjenestekarl Jørgen Jørgensen i Sjellerup 16 uger  
 
Året 1817 (advent 1816)  
1. 02.12 08.12 Ellen Johannsens datter af afdøde Johannes Franz i Guderup 31.  
2. 13.12 22.12 Helena Hanses datter af snedker Hans Jørgensen i Elstrup 6.  
3. 05.02 09.02 Annamaria Jespersen, født hustru af boelsmand Christen Jespersen på Egen Mark 37. efterlader 4 børn, Ellen, Christen, 
Espensen Annamaria og Mariekirstine 
4. 07.02 16.02 Mette Katrine Peders hustru af skovfoged Peder Jensen ved Elstrupskov 33. efterlader 4 børn, Jens, Annakatrina, 
Annamaria og Mettekatrine 
5. 05.03 09.03 Annekatrine Jesses enke efter afdøde boelsmand Jes Hansen Kok i Dyndved 82. efterlader 7 børn, Hans, Jacob, Jes, 
Sophie, Annemarie, Maren og Kirsten 
6. 23.03 30.03 Maren Nielses hustru af inderste Niels Hansen ved Egen kirke 52.  
7. 28.03 03.04 Annemarie Nielses datter af boelsmand Mads Nicolaisen i Elstrup 4½.  
8. 20.04 25.04 Annemarie Tordsens enke efter afdøde boelsmand Christen Tordsen i Guderup 70. efterlader 1 søn, Hans 
9. 21.04 27.04 Maria Margarethe Frederiks datter af parcellist Frederik Frederiksen på Østerholm 1 3/4.  
10. 16.05 21.05 Annemarie Christens hustru af inderste Christen Pedersen i Guderup 34. efterlader sin mand og 3 børn, Anne 
Sophie, Ellen og Peder 
11. 22.05 26.05 Cicilie Peders datter af Peder Aftægt af Elstrup 28.  
12. 22.07 27.07 Mariakirstine Jørgens datter af boelsmand Jørgen Jørgensen fra Elstrup 3/4.  
13. 13.08 17.08 Annakirstine Frederiks datter af Frederik Fogd fra Sebbelev 27½.  
14. 19.08 21.08 Annamarie Hanses tjenestepige på Nygaard, fra Ærøskøbing 24. druknede sig selv i en brønd 
15. 06.10 12.10 Mette Johannsens enke efter afdøde Johan Franz i Guderup 61½. efterlader 4 børn, Christjan, Hans,  
16. 14.10 19.10 Katrine Mortensen enke efter afdøde underofficer Mortensen 90. efterlader ingen børn, almisselem 
 
Året 1818 (advent 1817)  
1. 18.12 23.10 Anna Hanses enke efter afdøde boelsaftægtsmand Hans Clausen i 77. efterlader 2 børn, Kirsten og Ellen 
Guderup  
2. 01.04 05.04 Mettemarie Jacobs hustru af inderste Jacob Pedersen i Elstrup 61. efterlader sin mand og 2 børn, Anne 
og Mettemarie 
3. 31.05 07.06 Dorothea Sophia Frederiks datter af hyreinderste Johan Frederiksen i Egen 1 1/4.  
4. 10.07 19.07 Fikken Jacobs enke efter afdøde inderste Jacob Hansen i Elstrup 86. efterlader en datter, Marie 
5. 01.08 06.08 et dødfødt pigebarn af inderste Christen Stadsius i Elstrup  
6. 07.08 09.08 Katharinemaria Jørgens datter af kådner Jørgen Jørgensen i Dyndved 1 1/4.  
7. 29.11 06.12 Eleonore Christensen hustru af boelsmand Mathies Hansen i Egen 51½. efterlader sin mand og 5 børn,  
Katharine, Hans, Annakirstine,  
Christen og Eleonore 
Året 1819 (advent 1818)  
1. 24.12 27.12 Anna Maria Gude hustru af kådner Frederik Gude i Guderup 75. efterlader sin mand og 5 børn, Peder, 
Jes, Jørgen, Mariekatharine og Ellen 
2. 30.12 03.01 Katharine Clauses hustru af inderste Claus Hansen i Dyndved 57. efterlader sin mand og 4 børn, Maria, 
Ellen, Dorothea Katrine og Claus 
3. 13.01 20.01 Maren Lauritzens datter af afdøde synsmand Lauritz Pedersen i Stolbro 50.  
4. 15.01 24.01 Marie Jørgens datter af inderste Jørgen Troldhøi i Sjellerup ½.  
5. 20.02 24.02 Maria Hanses enke efter afdøde kådner Hans Christjan Jørgensen i 82. efterlader 3 børn, Jørgen, Hans  
Guderup Christjan og Anna 
6. 04.03 07.03 et dødfødt pigebarn uægte barn af et Qvindemenneske i Sjellerupkro  
7. 04.04 12.04 Katharina Jesses datter af inderste Jes Bæk i Egen 1.  
8. 09.04 12.04 Kirstine Blom hustru af aftægtsmand Jacob Blom i Sjellerup 75. efterlader sin mand og 2 børn, Claus 
og Grethe 
9. 20.04 25.04 Mettemarie Christjans datter af inderste Christen Frantzen i Guderup 1/4.  
10. 27.04 02.05 Anna Christens hustru af boelsmand Christen Lauritzen i Stolbro 46. efterlader sin mand og 5 børn, Lauritz, 
Margrethe, Anne, Maria og 
Annakirstine 
11. 06.05 12.05 Dorothea Sophie Peders hustru af boelsmand Peder Skov ved Elstrup 46. efterlader sin mand og 2 børn, Claus 
og Annemarie 
12. 19.05 23.05 Mette Sophia Møllers datter af slagter Frederik Møller i Guderup 2.  
13. 27.05 31.05 Maria Margaretha Jørgensen hustru af syns-og boelsmand Jørgen Wrang i Stolbro 55. efterlader sin mand og 5 børn, Anne- 
Wrang marie, Anna, Jens, Peder og Jørgen 
14. 03.06 08.06 Margaretha Maria Hansen Kok hustru af boelsmand Hans Kok i Dyndved 58. efterlader sin mand og 3 børn, Jes, 
Anna Katharine og Eleonore 
15. 05.06 08.06 Anna Kirstina Henning datter af kådner Henning Jensen i Sjellerup 1 2/3.  
16. 02.07 06.07 Maria Peders hustru af hyreinderste Peder Truslev i Guderup 40. efterlader sin mand og 2 børn, Maria 
og Katharina Maria 
17. 05.08 08.08 Helena Jørgens datter af kromand Lorens Jørgensen i Elstrup 26½. efterlader en søn, Jørgen 
18. 10.08 19.08 Anne Elisabeth Jørgens datter af afdøde synsmand Jørgen Jensen i Elstrup 21.  
19. 25.09 29.09 Lovisa Jesses enke af afdøde kådner Jes Pedersen i Dyndved 75. efterlader 3 børn Christjan,Katharine 
og Elisabeth 
20. 27.09 03.10 Katharina Peders datter af skomager Peder Nissen i Dyndved 39.  
21. 26.09 03.10 Birgitte Katherine Carstensen enke efter afdøde sognedegn Hr. Carstensen i Guderup 65 2/3. efterlader 6 børn, Johan Arnold, 
født Pedersen Ogternan Anker, Peder, Trina og Stina 
22. 24.10 31.10 et dødfødt pigebarn af kådner Jørgen Clausen i Dyndved  
23. 19.10 24.10 Mariakirstine Christens datter af tilkommende boelsmand Christen Grav i Elstrup 3 timer  
24. 01.11 04.11 Kirsten Christens enke efter afdøde boelsaftægtsmd.Christen Hansen i Elstrup 69. efterlader 1 datter, Mettemarie 
25. 13.11 17.11 Anna Maria Christens hustru af skræddermester Christen Christjansen i Guderup 27. efterlader sin mand og 1 søn, Christjan 
 
Året 1820 (advent 1819)  
1. 19.12 et dødfødt pigebarn af parcellist Torvel Jessen på Østerholm  
2. 11.12 19.12 Mettemarie Jenses hustru af boelsmand og jæger Jens Hansen i Elstrup 45. efterlader sin mand og 8 børn, Hans, 
Jørgen, Jens, Christjan, Frederik,  
Jacob, Lauritz og Annemarie 
3. 28.12 03.01 Katharina Tagesens døde som jomfru på Lysholm 85.  
4. 08.01 16.01 Annekirstine Jacobs hustru af boelsmand Jacob Jørgensen i Elstrup 39. efterlader sin mand og 3 børn, Jørgen, 
Kirsten og Mettemarie 
5. 01.02 06.02 Katharine Hansens hustru af aftægtsmand Hans Nielsen i Elstrup 38. efterlader sin mand og 1 søn, Hans 
6. 29.01 06.02 Anna Christjansen, født Pøhler hustru af kådner Christjan Jessen i Dyndved 31. efterlader 3 børn, Annemarie, Anne- 
katharine og Dorothea Sophia 
7. 28.02 05.03 Ellen Peders enke efter afdøde hjulmand Peder Mathiesen i Egen 83. efterlader en søn, Jacob 
8. 03.03 08.03 Fikken Pedersen hustru af inderste og skomager Peder Nissen i Dyndved 65. efterlader sin mand og 2 døtre, Ellen 
og Anne Sophie 
9. 23.02 27.02 Dorothea Sophia Christjansens datter af kådner Christjan Jessen i Dyndved 2½.  
10. 06.03 12.03 Maria Elisabeth Nicolaisens datter af kådner Nicolai Pedersen ved Elstrup 22½.  
11. 08.03 12.03 Katharine Nisses enke efter forhenværende skomager Nis Clausen i Stolbro 80. efterlader 1 søn, Claus 
12. 06.04 12.04 Eleonore Snell hustru af skomager Lorens Snell i Stolbro 49. efterlader 6 børn, Christjan, Frederik, 
Anna Elisabeth, Jørgen, Lorens, og 
Albrecht 
13. 29.05 04.06 Maren Jørgens enke efter afdøde synsmand Jørgen Hansen i Elstrup 59. efterlader 3 børn, Peder, Jørgen og 
Mettemarie 
14. 21.05 25.05 Magdalena Steenbergs enke og et fattigt almisselem ved Egen kirke af uvis alder 63.  
15. 07.06 11.06 Anna Maria Hanses hustru af hyreinderste Hans Hendrik Christensen i Guderup 33. efterlader 2 børn, Christjan og 
Annekatharine 
16. 16.06 25.06 Katharine Marie Jenses datter af hyreinderste Jens Jensen i Sjellerup 4.  
17. 28.06 01.07 Annekatharine Christens datter af afdøde kådner Christen Pedersen i Dyndved 37.  
18. 12.07 16.07 Annemria Jenses hustru af inderste Jens Lauritzen i Guderup 81. efterlader sin mand og ingen børn 
19. 05.08 10.08 Grethe Hansens enke efter afdøde parcellist Hans Christensen på Østerholm 67. efterlader 2 døtre, Annakatharine og 
Gretemarie 
20. 25.07 30.07 Anna Christens enke efter afdøde inderste Christen Møller i Egen 80. efterlader 2 døtre, Anna og Kirstine 
21. 15.08 20.08 Maren Frederiks enke efter afdøde parcellist Frederik Jørgensen på Østerholm 87. efterlader 4 sønner, Jørgen, Jens, 
Hans og Frederik 
22. 22.08 27.08 Eleonore Elisabeth Jørgens enke efter afdøde snedker Jørgen Clausen i Elstrup 78½. efterlader 1 søn, Hans 
23. 15.11 19.11 Annamarie Peders hustru af inderste Peder Tambour i Guderup 42. efterlader 2 børn, Hans Peder og 
Anna Eleonore 
Året 1821 (advent 1820)  
1. 10.12 17.12 Annemarie Clauses datter af smed Claus Clausen i Sjellerup 5.  
2. 13.12 17.12 Eleonore Elisabeth Thrane datter af afdøde synsmand Hans Thrane i Sjellerup 16.  
3. 16.12 21.12 Katharina Elisabeth datter af afdøde parcellist Rasmus Bødker ved Nyled 45. efterlader 1 datter, Kirstine Marie 
Rasmussens Mauritzens 
4. 28.12 01.01 Anna Emiliuses enke efter afdøde boelsaftægtsmand Emilius Christensen i 82. efterlader ingen livsarvinger 
Sjellerup  
5. 04.01 07.01 Anna Katharina Christjans datter af skomager Christjan Adolf Hansen i Dyndved 1/3.  
6. 01.01 07.01 Kirsten Hansens hustru af kådner Hans Madsen i Sjellerup 60½. efterlader sin mand og 1 datter,  
Katharine  
7. 11.01 18.01 Maria Hansens datter af kådner Hans Deierhøi i Elstrup 6.  
8. 15.02 25.02 Anna Maria Jørgens tvillingdøtre af boelsmand Jørgen Pedersen i Dyndved 1.  
9. 18.02 25.02 Anna Katharine Jørgens 1.  
10. 21.02 25.02 Ingeborg Andreses en gammel pige fra Stolbro 88. almisselem, født på Sunderved 
har været her i 40 år 
11. 25.03 01.04 Mettemaria Christens datter af inderste Christen Steffensen i Elstrup 2 3/4.  
12. 10.04 19.04 Ellen Peders hustru af inderste Peder Frederiksen i Dyndved 56. efterlader sin mand og 3 børn, Anna- 
marie, Katharine og Frederik 
13. 15.04 20.04 Ellen Christens datter af snedkermester Christen Hansen i Guderup 33.  
14. 22.05 27.05 Kirstine Maria Margrethe datter af husinderste Martin Hansen i Elstrup 1½.  
Martins  
15. 25.05 31.05 Katharina Maria Jørgens datter af kådner Jørgen Molt i Sjellerup 1 1/4.  
16. 02.06 10.06 Anna Katharina Hanses datter af hyreinderste Hans Hendrik Christjansen i Guderup 1½.  
17. 22.07 25.07 Ellen Thomsen datter af søkaptajn Christen Thomsen i Sjellerup 3.  
18. 23.06 01.07 Annekirstine Christophersen datter af smed Christopher Burchard i Stolbro 7.  
19. 06.08 08.08 Anna Elisabeth Christens enke efter afdøde hyreinderste Christen Alrunn i Dyndved 27 1/4. efterlader 1 datter, Anna Elisabeth 
Christens. Fandtes død af et anfald.  
 
20. 23.10 28.10 Annakatharina Mathieses datter af hyreinderste og sømand Mathias Mathiesen i 1 1/4.  
Dyndved  
21. 18.11 22.11 Maria Magnussen datter af sømand Magnus Magnussen på Østerholm 1/6.  
 
Året 1822 (advent 1821)  
1. 18.12 23.12 Kirsten Jørgens datter af inderste Jørgen Jørgensen Skibbygger i Elstrup 21 1/4.  
2. 08.01 13.01 Kirsten Jørgens uægte datter af Kirsten Clausen Wrang i Elstrup 3.  
3. 12.01 16.01 Annamarie Jenses enke efter afdøde inderste Jens Pedersen på Østerholm 76½. efterlader 3 døtre, Annekatharine, 
Anna og Kirsten 
4. 25.02 03.03 Anna Maria Peders datter af inderste Peder Frederiksen i Dyndved 25.  
5. 09.03 13.09 Anne Jesses datter af afdøde kådner Jes Jessen i Egen 77.  
6. 30.03 03.04 Mette Maria Nielses enke af afdøde inderste Niels Christensen i Elstrup 66. efterlader 1 søn, Christen 
7. 09.04 14.04 Anne Katharine Christens datter af boelsmand Christen Frederiksen i Stolbro 1½  
8. 17.04 21.04 Dorothea Sophia Frydendahls enke efter afdøde skibskaptajn Frydendahl på Østerholm 78. efterlever 1 datter, Dorothea Marie 
9. 05.06 09.06 Maren Christjansen Kalle enke efter afdøde kådner Christen Kalle i Dyndved 74. efterlader 1 datter, Karen 
10. 17.07 21.07 Kirstine Jørgensen, født Kok hustru af parcellist Jørgen Wrang på Stolbronæs 48. efterlader 3 døtre, Clara Helene, 
Kirstinemarie og Annekirstine 
11. 29.07 03.08 Eleonore Marie Smidt hustru af møller Hans Ahlmann i Egenmølle 39. efterlader sin mand og 5 børn,  
Benedicte Katharine, Michaela,  
Jørgen, Anne Marie og Hans 
12. 08.08 08.08 Anna Kirstine Pedersen datter af enke Anne Hansen i Dyndved 4.  
13. 24.09 29.09 Kirstine Nielsen enke efter afdøde Niels Nielsen, kromand i Egenmølle 89. efterlader ingen børn,men 5 børnebørn 
14. 11.10 16.10 Anne Sophie Madses enke efter afdøde boelsmand Mads Christensen i Elstrup 82 1/3. efterlader ingen børn  
15. ? 23.10 et dødfødt pigebarn af boelsmand Christen Klyhn i Guderup  
16. 05.11 10.11 Anne Marie Christens datter af inderste Christen Steffensen i Elstrup 2.  
17. 14.11 19.11 Anne Marie Hansen enke efter forhenv. boelsmand Hans Pedersen i Stolbro 85. efterlader ingen børn, men en sønne- 
sønnen med navn Peder Pedersen 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening