Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
   Døbte 1734-1743
   Døbte 1744-1753
   Døbte 1754-1763.
   Døbte 1764-1773
   Døbte 1774-1777.
   Døbte 1778-1787
   Døbte 1788-1793.
   Døbte 1794-1800.
   Døbte 1801-1806.
   Døbte 1807-1810
   Døbte 1811-1813
   EGEN kirkebog fødte mandkøn 1813 - 1822.
   Egen kirkebog fødte piger 1813-1822
   Konfirmerede 1786 - 1812
   Konfirmerede drenge 1813-1822
   Konfirmerede piger 1813-1822
   Konfirmerede 1823-1829
   Konfirmerede drenge og piger 1830-1837
   Konfirmerede drenge og piger 1838-1846
   Konfirmerede drenge og piger 1847-1859
   Konfirmerede drenge og piger 1860-1876.
   Konfirmerede drenge 1877-1904
   Viede 1734-1770
   Viede 1771-1800
   Viede 1801-1813
   Viede 1814-1822
   Viede 1877-1904
   Egen, begravede 1734-1760
   Egen, begravede 1761-1790
   Egen, begravede 1791-1813
   Egen kirkebog mand- og kvindekøn døde 1814 - 1822
   Egen kirkebog, døde mænd og kvinder 1823-1829
   
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Egen kirkebog fødte piger 1813-1822
 
Egen kirkebog fødte piger 1813-1822  
Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup, i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup  
Nr. Født Barnets fulde navn Døbt Forældrene navne Fadderes navne Anmærkning  
år 1814. fra advendt i 1813 dag  
 
1. 19.11 Anna Maria Pedersens 28.11 hjulmd. Peder Pedersen og hustru Maria Kathrina Nielses fra Notmarkskov  
Anna Maria i Dyndved Jørgen Jørgensen, Margrethe Jespersens,  
Hans Jørgensen og pigen Kirstine Marie  
Peders af Dyndved, alle af bondestand  
 
8. 11.01 Maria Margaretha Thomsens 16.01 kådn. Jacob Thomsen og hustru Kirstine Jacobsen fra Almsted, parcl.  
Maria Katarina i Guderup Lorens Hansen Østerholm, Elisabeth,  
inst. Christen Hanses hustru, ungk.  
Mathias Blad, Notmarkskov og pigen  
Anna Maria  
 
9. 16.01 Anna Maria Nisses 23.01 husmd. Niels Hansen og hustru pigen Anna Maria Hanses fra Frederikshof,  
Katharina i Sjellerup bmd. Mathias Jørgensen i Sjellerup,  
Eleonora, inst. Christen Pedersens hustru  
i Dyndved, ungk. Claus Christensen og  
pigen Kirstine Nielses af Sjellerup  
 
12. 05.02 Margaretha Maria Christensen 13.02 husmd. Christen Jørgensen og Margaretha Marie, parcl. Vogelsangs  
hustru Elisabeth i Dyndved hustru, Dorothea, parcl. Jørgen Hæs`  
hustru, inst. Frederik Frederiksen, ungk.  
Jes Hansen og pigen Maria Jørgens i  
Elstrup  
 
15. 22.03 Dorothea Sophie Pedersen 22.03 tilkom.bmd Peder Jensen af Elstrup bmd. Jacob Christensen og hustru og børn døde straks 
hjem. og hustru Anna af Sjellerup efter dåben 
 
16. 27.03 Maria Kock 30.03 inst. Christen Peder Kock og pigen Maria Lausen, inst. Jacob Thomsen,  
hustru Karen i Guderup Ellen, Frederik Møllers hustru, ungk.Jørgen  
Lorensen og pigen Anna Jepsen i Guderup 
 
17. 04.04 Anna Elisabeth Pedersen 07.04 husmd. Peder Jensen Kock og pigen Anne Elisabeth Jenses i Egen,  
hustru Mette Marie i Sjellerup Katarina, husmd. Niels Hansens hustru, 
bmd. Niels Nielsen, ungk. Claus August i 
i Sjellerup og Helena Christens ligeledes 
fra Sjellerup 
 
18. 12.04 Katarina Maria Andreses 17.04 inst. Andreas Jacobsen og hustru pigen Anne Dorothea Pauls fra Bro, Mette 
Anne Marie i Dyndved Marie, Christen Kocks hustru, bmd. Nis  
Wrang, ungk. Peder Jørgensen af Dyndved 
og pigen Anna Jeppes af Guderup 
 
19. 04.05 Anna Kirstine Christophers 06.05 smed Christopher Bernhard August pigen Anne Kirstine Møllers af Stolbro, inst. 
og hustru Anna Margarethe af Hans Smed fra Holm, Annemarie, Hans 
Stolbro Smidemands hustru og Marie Clauses  
af Stolbro 
 
20. 19.02 Kirstine Christjansen 22.05 parcl. Christjan Johansen og hustru pigen Dorothea Marie Iversens, parcl. 
Kirstine på Østerholm Lorens Hansen, Dorothea, parcl. Jørgen  
Kock` hustru, ungk. Hans Peersen og pigen 
Anna Marie Pedersen på Østerholm 
 
22. 21.05 et dødfødt barn bmd. Christen Jespersen og hustru  
Anne Marie i Egen  
 
28. 07.08 Anna Brag 14.08 tilkom.bmd. Nis Brag og hustru pigen Anna Katarina Brag fra Stolbro, Hans 
Anna Maria i Stolbro Jørgensen, Ellen, bmd. Christen  
Frederiksens hustru, pigen Anna Maria  
Nisses i Stolbro 
 
29. 17.08 Anna Katarine Clauses 21.08 bmd. Claus Jørgensen og hustru pigen Ellen Fink, inst. Nicolai Christjansen,  
Anna Katarina i Sjellerup Mette, inst. Peder Jørgensens hustru, 
ungk. Hans Jacobsen og pigen Anna  
Clauses i Sjellerup 
 
31. 15.08 Ellen Christensen 21.08 inst. Christen Pedersen og hustru pigen Ellen Peders af Dyndved, bmd. 
Anna Maria i Guderup Friderik Jepsen, Maria Katrine, skrædder 
Andreas Evalds hustru, ungk. Christen 
Klyhn og pigen Anna Katrina Hanses af  
Guderup 
 
32. 26.08 Marie Kirstine Hanses 28.08 husmd. Hans Peder Pedersen og pigen Maria Kirstine Peders fra Fynshav, 
hustru Lovise i Guderup inst. Lauritz Kok og hustru af Guderup, 
ungk. Jørgen Pedersen fra Nalmose og  
pigen Anna Maria Clauses fra Guderup 
 
33. 06.09 Anna Dorothea Sophia 11.09 bmd.Jørgen Nyemand og hustru pastorinde Ahlmann, bmd. Hans Tordsen, 
Nyemands Dorothea Sophie i Guderup Grete Marie, inst. Nicolai Christjansens 
hustru af Guderup, ungk. Jørgen 
Christjansen og pigen Dorothea Sophia 
Christjansen af Egen 
 
34. 11.09 Dorothea Sophia Hanses 18.09 snedk.mst. Hans Jørgensen og Dorothea Sophia, bmd. Jørgen Hess 
hustru Eleonore i Elstrup hustru i Egen, Mette Maria, bmd, Hans 
Jørgensens hustru, bmd. Jørgen Hess i 
Egen, ungk. Hans Jensen og pigen Anna 
Elisabeth Jørgens fra Elstrup 
 
35. 21.09 Anna Kirstine Madsens 25.09 bmd. Mads Nicolaisen og hustru Anna Elisabeth, bmd. Hans Moes` hustru, 
Anna i Elstrup bmd. Hans Moes, Ellen bmd. Claus Wrangs 
hustru i Elstrup, ungk. Christen Jørgensen 
og pigen Katrine Moes fra Egen 
 
36. 25.09 Maria Lauritzes 02.10 husmd. Lauritz Lauritzen og pigen Marie Kirstien Clauses, Christopher  
hustru Marie Kirstine i Stolbro Smed og hustru Anne Margareta, ungk.  
Peder Clausen og pigen Anna Kirstine  
Smidemands i Stolbro  
 
39. 01.11 Anna Maria Christens 06.11 Anna Maria Christens på Øster- pigen Anna Christjans, parcl. Jørgen uægte barn 
holm Kok, Kirstine, parcl. Christen Johannsens  
hustru, ungk. Christen Christensen og  
pigen Elisabeth Christens på Østerholm  
 
40. 01.11 Anna Dorothea Jenses 06.11 skovfoged Jens Jensen og hustru Kirstine, bmd. Peder Madsens hustru,  
Anna Dorothea i Sjellerupskov husmd. Hans Christensen Moes i Helved,  
Anna Kirstine, parcl.Jacob Lausens hustru  
ved Sjellerupskov, ungk.Christen Jacobsen  
og pigen Marie Jacobs i Sjellerup  
 
41. 18.11 Anna Katarina Mathieses 20.11 bmd. Mathias Madsen og hustru Marie, bm. synsmd Jørgen Christensen  
Katarina Maria i Sjellerup i Havnbjerg, inst. Jes Jebsen i Guderup, 
Katarine, Niels Nymands hustru, ungk. 
Claus Clausen og Helena Maria Christens 
fra Sjellerup 
 
42. 25.11 Ellen Jørgens 27.11 bmd. Jørgen Jørgensen og hustru Helena Maria Christens i Sjellerup, Hans 
Anne Marie i Dyndved Jørgensen i Stolbro, Kirstine Marie Nielses 
Anna Katarine Kock i Dyndved og ungk.  
Peder Dreier i Stolbro 
År 1815. fra advent i 1814  
 
1. 11.01 Katarina Maria Frideriks 15.01 hyreinst. Friderik Jørgensen og Anna, bmd. Mads Nicolaisens hustru i 
hustru Katarina Maria i Elstrup Elstrup, skræd. Frederik Pedersen Hald 
fra Nordborg, Ellen, bms. Christen Moes`  
hustru, ungk. Hans Jørgensen og pigen 
Anna Kirstine Ernst i Elstrup 
 
2. 14.01 Mette Marie Jacobs 22.01 bmd. Jacob Jørgensen og hustru Anna Maria, bmd. Peder Pedersens 
Anne Kirstine i Elstrup hustru i Egen, Hans Dam, Mette Marie, 
bmd. Hans Dreiers hustru, ungk. Hans 
Moes og pigen Marie Jørgensen i Elstrup 
 
3. 19.01 et dødfødt pigebarn bmd. Christen Lauritzen og hustru  
Anna i Stolbro  
 
4. 01.02 Eleonore Elisabeth Christensen 05.02 smed Christen Christensen og pigen Anna Sophie Peders, bmd. Jørgen 
hustru Anna Maria i Egen Frederiksen og hustru Anna Marie, ungk. 
Jørgen Christensen og Katharina Mathieses 
i Egen 
 
5. 16.02 Maria Hanses 19.02 kådn. Hans Hansen Deierhøi og Annemarie, Jens Christ.Wrangs hustru i 
hustru Helene i Elstrup Elstrup, bmd. Jørgen Hess i Egen, Katrine 
hyreinst.Jens Frederiksens hustru i Elstrup 
ungk. Christen Moes og pigen Katarine 
Moes i Egen 
 
6. 28.02 Anna Katarine Christjansen 03.03 kådn. Christen Jessen og hustru pigen Elisabeth Jesses af Stevning, hyreinst. 
Anna i Dyndved Hans Holgersen, Kirstine Maria, hyrebmd. 
Niels Finmands hustru, ungk. Jacob Klyhn 
og pigen Eleonore Kok i Dyndved 
 
7. 08.03 Maria Mathiesen Hull 12.03 kådn. Mathies Hull og hustru pigen Elisabeth Jesses, bmd. Mathies  
Kirstine i Sjellerup Madsen og hustru Katarine Marie, ungk. 
Jörgen Carlsen og pigen Anna Katarine  
Fink i Sjellerup 
 
8. 15.03 Anna Katarine Hanses 19.03 Mette Marie Christens af Sjellerup, Anne Katerine, Jørgen Wogds enke på uægte barn 
som far angiv. Hans Autzen i Østerholm, inst.Peder Frederiksen i  
Lavensby Stolbro, Katarine Marie, hyreinst. Frederik  
Jørgensens hustru, ungk. Hans Wrang og  
pigen Annemarie Jörgens i Elstrupø  
 
9. 22.03 Anna Dorothea Sørensen 26.03 aftægtsmd. Søren Hansen og Ellen, bmd. Christen Burchards hustru,  
hustru Anne Magdalene i Sjellerup kådn. Hans Lausen, Marie Elisabeth,  
skomg. Johan Paulsens hustru, ungk.  
Peder Møller og pigen Kirstine Nielses i  
Sjellerup  
 
10. 26.03 Maria Hanses 02.04 inst. Hans Dam og hustru pigen Maria Peders fra Guderup, bmd. Mads  
Elisabeth i Elstrup Nicolaisen, Anna, inst. Jørgen Skibbyggers  
hustru, ungk. Hans Christensen Wrang og  
pigen Marie Hvid i Elstrup  
 
11. 21.04 Grete Maria Christjans 23.04 parcl. Christen Rasmussen og pigen Grete Marie Rasmussen, Christjan 
hustru Anna Sophie ved Nyled Mjang, Dorothea Maria, Torvel Jessens 
hustru, ungk. Johannes Torvelsen og 
pigen Maria Peders i Nyled 
 
12. 20.04 Anna Elisabeth Kok 23.04 parcl. Jørgen Kok og hustru pigen Anna Marie Christens, Christen 
Dorothea Maria, Østerholm Johannsen og hustru Kirstine, ungk. Hans  
Christensen og pigen Elisabeth Christens, 
Østerholm 
 
13. 24.04 Katarina Maria Hesses 30.04 bmd. Jørgen Hess og hustru pigen Katarina Moes i Egen, kådn. Hans  
Dorothea Sophia i Egen Deierhøi i Elstrup, Katarina, hyreinst. 
Johan Frederiksens hustru i Egen, ungk.  
Hans Moes fra Elstrup og pigen Eleonore 
Hanses i Egen 
 
14. 04.05 Anna Marie Møllers 07.05 slagtersvend Lorens F. Møller og Maria, bmd. Christen Nyemands hustru 
hustru Ellen i Guderup i Sjellerup, bmd. Hans Tordsen, Ellen, 
hyreinst. Hans Burchards hustru, ungk. 
Jørgen Gude og pigeMarie Katarine Gude 
i Guderup 
 
15. 07.05 Kirsten Hanses 14.05 hyreinst. Hans Pedersen og hustru pigen Mette Marie Hanses og inst. Christen 
Dorothea Margrete i Stolbro Hansen fra Elstrup, Anne Kirstine, Jørgen 
Bødkers hustru, ungk. Hans Jørgensen og 
pigen Kirsten Peders fra Stolbro 
 
16. 19.05 Maren Peders 21.05 tilkom.bmd. Peder Jørgensen og pigen Marie Jacobs, bmd. Hans Thrane og 
hustru Anna i Sjellerup hustru Anna Kirstine, ungk. Christen  
Jacobsen fra Dyndved og pige Anna 
Elisabeth Jørgens fra Elstrup 
 
17. 21.05 Mette Magdalene Jørgens 28.05 bmd. Jørgen Jørgensen Lindgaard pigen Kirstine Jørgens i Guderup, boelsmd. 
og hustru Ellen i Elstrup Christen Jespersen fra Dyndved, Elisabeth, 
Hans Dams hustru, ungk. Christen  
Jørgensen i Guderup og pigen Anne Kirstine 
Jørgens i Egen 
 
18. 13.06 Dorothea Sophia Christens 18.06 snedker Christen Hansen og Karen, bmd. Jes Hansens hustru i 
hustru Elisabeth i Guderup Dyndved, bmd. Hans Tordsen, Maria 
Katarine, inst. Jacob Thomsens hustru, 
ungk. Christen Jørgensen og pigen Ellen 
Jørgens i Guderup 
 
19. 26.06 Annamaria Christensen 01.07 bmd. Christen Jespersen og hustru Anna, bmd. Christen Jørgensens hustru, 
Jespersen Anna Maria i Egen aftægtsmd.Peder Grav, Annamaria,  
Christen Smeds hustru, ungk.Jørgen  
Christensen og pigen Dorothea Sophia 
Christjansen fra Egen 
 
20. 13.08 Anna Maria Jesses 20.08 inst. Jes Jessen Bok og hustru pigen Annemarie Pedersen, bmd. Mathies 
Anne i Egen Hansen, Anna Kirstine, hyreinst. Johan  
Frid. Pedersens hustru, ungk. Christen 
Moes og Dorothea Sophie Hess fra Egen 
 
21. 25.08 Katarine Maria Magdalene 27.08 matros Nicolai Møller og hustru pigen Johanne.H.K. Møllers, parcl. Torvel 
Møllers Annakatarina i Elstrup Jessen i Østerholm, Helene, Hans  
Deierhøis hustru i Elstrup, ungk. Hans  
Iversen og pigen Kirstine Jacobs fra  
Østerholm 
 
22. 08.09 Anna Marie Clauses 10.09 kådner og smedesv. Claus August Annemarie, bmd. Jørgen Jørgensens 
og hustru Helene Marie i Sjellerup hustru i Dyndeved, bmd. Christen 
Burchard, Mettemarie, inst. Peder Koks 
hustru, ungk. Christen Jacobsen og pigen 
Maren Jacobs fra Sjellerup 
 
23. 10.09 Marie Margrethe Frideriks 17.09 parcl. Friderik Frideriksen og Annakatarina, Jørgen Vogds enke, husmd. 
hustru Grethe Marie på Østerholm Jørgen Hansen ved Nyled, Kirstine, parcl. 
Christen Mikkelsens hustru, ungk. Hans  
Peersen og pigen Mette Marie Pauls fra 
Østerholm 
 
24. 19.09 Benedicte Katarina Ahlmann 25.09 mølleren i Egenmølle Hans madame Katarine Schmidt og skipper 
Ahlmann og hustru Eleonore Marie Marcus Schmidt fra Nordborg, madame  
Cicilie Kaufmann, farver Peder Hansen og  
jomfru Grethe Ahlmann fra Sønderborg 
 
25. 05.10 Katarine Elisabeth Torvels 08.10 parcl. Torvel Jessen og hustru Elisabeth, parcl. Jørgen Hansens hustru 
Dorothea Marie på Østerholm ved Nyled, inst. Christen Wrang i Elstrup, 
parcl. Peder Smeds hustru, ungk. Jörgen  
Hansen og pigen Marie Peders fra Elstrup 
 
26. 12.10 et dødfødt barn inst. Christen Steffensen og hustru  
Mettemarie i Elstrup  
 
27. 01.07 Annamaria Christens 02.07 kådn. Christen Kok og hustru Mettemarie, inst. Christen Koks enke i 
Katarine i Elstrup Dyndved, inst. Hans Moes i Guderup, 
viet den 1 juli 1815 Mettemaria, bmd. Hans Dreiers hustru, 
ungk. Jens Hansen i Elstrup og pigen Anna 
Katarine Hanses i Guderup 
 
28. 15.10 Anna Elisabeth Peders 22.10 qvindsperson Anna Jacobs i Elstrup Eleonore Elisabeth, bmd. Claus Bloms 
som far ang. Peder Kok i Guderup hustru i Sjellerup, hyreinst. Jens Pedersen 
og hustru Helene, ungk. Jens Hansen og 
pigen Mette Marie Jacobs fra Elstrup  
År 1816. fra advent i 1815  
 
1. 11.12 Elisabeth Hennings 17.12 kådn. Henning Jensen og hustru pigen Kirsten Møllers, snedker Christen uægte barn 
Anna Maria i Sjellerup Hansen, Anna Katarine, kådner Jørgen  
Molts hustru og ungk.Hans Nyemand Sjelle-  
rup og pigen Kirstine Christens fra Guderup  
 
2. 22.12 Anna Kirstine Jørgens 25.12 parcl. Jørgen Wrang og hustru pigen Kirstine Nisses, bmd. Nis Nissen og et tvillinge barn 
Kirstine på Stolbronæs hustru Maria Kirstine fra Stolbro, ungk.  
Jacob Wrang og pigen Eleonore Hanses  
fra Dyndved  
 
3. 20.12 Mette Marie Christens 24.12 tilkom.bmd. Christen Christensen Karen, bmd. Jes Hansens hustru, bmd.  
og hustru Dorothea Sophie i Jørgen Jørgensen og hustru Annemarie,  
Dyndved ungk.Christen Jessen og pige Maria  
Jesses i Dyndved 
 
4. 21.12 Anna Eleonore Peders 24.12 inst. Peder Pedersen og hustru pige Anne Sophie Peders i Egen, bmd. 
Annamarie i Guderup Christen Klyhn, Annakirstine, kådner Jørgen 
Christjansens hustru, ungk. Jørgen  
Nyemand og pige Anna Jørgens i Guderup 
 
5. 13.01 Margarethe Luise Kjærbølling 20.01 kirkesanger og skolelærer Jørgen jomfru Luise A. Ahlmann i Guderup, bmd. 
Kjærbølling og hustru Maria i Claus Hansen, Grethe, bmd. Christen 
Dyndved Jacobsens hustru i Dyndved, ungk. 
Christen Jessen i Dyndved og pigen 
Annekirstine Jørgens i Egen 
 
6. 29.02 Mette Marie Peders 03.03 kådn. Peder Christensen og hustru Kirsten, bmd. Jørgen Brags hustru i 
Mettemarie i Dyndved Dyndved, inst. Peder Eriksen af Stolbro, 
Annemarie, bmd. Jørgen Jørgensens  
hustru i Dyndved, ungk.August Jørgensen 
og pigen Anne Marie Jørsens i Dyndved 
 
7. 20.03 Charlotte Maria Gudes 24.03 jæger Jes Gude og hustru Ellen, slagter Friderik Møllers hustru i 
Annemarie ved Elstrup Guderup, tilkom.bmd. Peder Jensen, Ellen, 
bmd. Claus Wrangs hustru, ungk. Christen 
Moes og pigen Elisabeth Jørgens i Elstrup 
 
8. 26.04 Maria Kirstine Hanses 28.04 husmd. Hans Hansen og hustru pigen Marie Kirstine Hanses ved Elstrup, 
Annemarie i Elstrup bmd. Christen Burchard i Sjellerup, Helene, 
kådn. Hans Deierhøis hustru i Elstrup, 
ungk. Jørgen Hansen og pigen Elisabeth 
Christens i Nyled 
 
9. 28.04 Katarine Clauses 05.05 bmd. Claus Hansen og hustru Anna Dorothea boelsm. Christen Hansen's 
Margarethe i Dyndved og hendes mand Christen Hansen i Elstrup, 
Eleonore, Jes Smeds hustru, ungkarl 
Hans Jørgensen og pigen Marie Jørgens i 
Dyndved 
 
10. 28.04 Maria Jepsens 05.05 bmd. Friderik Jepsen og hustru pigen Marie Peders i Egen, kromd. Peder 
Annakirstine i Guderup Finmand i Dyndved, Ellen, inst. Lorens 
Korch` hustru, ungk. Christen Christjansen 
og pigen Katarine Marie Christjans i Guderup 
 
11. 06.05 Kirstine Jørgens 10.05 tjenstekarl Jørgen Jørgensen og Maria, bmd. Nis Brags hustru i Stolbro, 
hustru Elsbed i Sjellerup bmd. Claus Jørgensen, Anna Katarine, 
kådn. Jørgen Molts hustru, ungk. Jens 
Rende og pigen Ellen Jørgens i Sjellerup 
 
12. 08.05 Maria Kirstine Peders 12.05 husmd. Hans P. Pedersen og pigen Maria Kirstine Peders fra Helved, 
hustru Louise i Guderup husmd. Andreas Andresen og hustru 
Mette Katharine, ungk. Christen Christjan- 
sen i Guderup og pigen Dorothea Sørensen 
fra Notmarkskov 
 
13. 28.06 Katarine Maria Jenses 30.06 hyreinst. Jens Jensen og hustru pigen Anna Maria Christensens, bmd. 
Karen i Dyndved Jes Hansen, Anna, kådn. Christen  
Andersens hustru, ungk.Hans Finmand 
og pigen Anna Hanses i Sjellerup 
 
14. 26.06 Anna Katarine Peders 30.06 hyreinst.Jes Pedersen og hustru enken Marie Peders ved Egen kirke, bmd. 
ved Egen kirke Friderik Jepsen i Guderup, Dorothea  
Sophie, bmd. Jørgen Hess` hustru i Egen, 
ungk. Jørgen Gude og pigen Ellen Jørgens 
i Guderup 
 
15. 26.07 Maria Christens 28.07 bmd. Christen Klyhn og hustru Annemaria, smeden Christen Christensens 
Anne i Guderup hustru i Egen, boelsmd. Hans Tordsen, 
Dorothea Sophia, bmd. Jørgen Nyemands  
hustru, ungk. Jacob Klyhn og pigen Kirstine 
Christens i Guderup 
 
16. 30.07 Anna Jørgensen 04.08 inst. Jørgen Jørgensen og hustru Kirstinemarie, bmd. Niels Finmands hustru  
Anna i Elstrup i Dyndved, inst. Hans Dam og hustru 
Elisabeth, ungk. Hans Moes og Annemaria 
Jørgens i Elstrup 
 
17. 13.08 Ellen Christjans 18.08 qvindspersonen Anna Katarina pigen Kirstine Møllers i Sjellerup, inst. Jes 
Hanses i Sjellerup, som far angivet Jessen i Guderup, Magdalene, aftægtsmd.  
Johan Christens fra Ormstoft Søren Molt` hustru, ungk. Jens Smed  
og pigen Anna Thomases i Sjellerup 
 
 
18. 20.08 Ellen Clauses 25.08 bmd. Claus Jørgensen og hustru Marie, bmd. Nis Brags hustru i Stolbro  
Anne Katarine i Sjellerup tjenstekarl Jørgen Jørgense, Anna uægte barn 
tilkom.bmd. Peder Jensens hustru, ungk.  
Hans Nyemand og pigen Kirstine Jacobs i  
Sjellerup  
 
19. 18.08 et dødfødt barn kådn. Jørgen Christensen og  
hustru Anna Kirstine i Guderup  
 
20. 03.09 Anna Katharine Jørgens 08.09 bmd. Jørgen Jørgensen og hustru Annakatarine, bmd. Hans Tordsens hustru  
Annemarie i Dyndved i Guderup, bmd. Jørgen Pedersen, Dorthea  
Sophia, drejer Christen Hjulmands hustru i  
Dyndved, ungk. Hans Jørgensen og pigen  
Annemarie Jørgens i Elstrup  
 
21. .01.09 Maren Christjans 08.09 inst. Nicolai Christensen og Katarinemarie, bmd. Mathies Madsens  
hustru Gretemarie i Guderup hustru, kådn. Jørgen Molt, Annamaria,  
kådn. Henning Jensens hustru i Sjellerup, 
ungk. Jørgen Nyemand i Guderup og pigen 
Kirstine Møllers i Sjellerup 
 
22. 12.09 Kirsten Jenses 15.09 skovfg. Jens Jensen og hustru Ellen, bmd. Christen Moes` hustru i Elstrup 
Anna Dorothea i Sjellerupskov husmd. Hans Klausen i Guderup, Anne  
Katharine, husmd. Nicolai Møllers hustru 
ved Sjellrupskov, ungk. Jens Pedersen og 
pigen Ellen Jørgensen i Elstrup 
 
23. 29.09 Katharina Maria Nielses 06.10 husmand Niels Hansen og hustru Katharinemarie, bmd. Mathias Madsen's  
Katharine i Sjellerup hustru Sjellerup, inst. Christen Pedersen i 
Dyndved, Magdalene, aftægtsmd. Søren 
Christensens hustru, ungk.Hans Nyemand  
og pigen Anna Thomsen i Sjellerup 
 
24. 30.09 Annekirstine Møllers 06.10 bmd. Hans Møller og hustru pigen Annekirstine Møllers, bmd. Nis Brag, 
Annemarie i Stolbro Anna, tilkom.boelsmd.Hans Jørgensens 
hustru, Christen Møller af Stolbro og pigen 
Marie Lorensen i Holmskoven 
 
25. 25.10 Mariekirstine Jørgens 27.10 bmd. Jørgen Jørgensen og hustru Maria, bmd. Christen Nyemands hustru i 
Ellen i Elstrup Sjellerup, bmd. Christen Espensen i Egen, 
Ellen Peder Smeds hustru i Elstrup, ungk. 
Jørgen Christensen og søster Dorothea  
Sophie Christens i Egen 
 
26. 23.10 Katharine Marie Peders 27.10 husmd. Peder Toruslev og hustru Anne Katharine, bmd. Hans Tordsens  
Marie i Guderup hustru, husmd.Hans Henrik Christensen, 
Ellen, slagter Friderik Møllers hustru, ungk. 
Peder Frideriksen og pigen Kirstine Marie 
Peders i Guderup  
 
27. 25.10 Annamaria Hanses 27.10 pige Annamaria Hanses i Elstrup Katherinamaria Clauses fra Stolbro, inst.  
faderen er Hans Hansen tjeneste- Hans Dam og hustru Elisabeth,ungk. Hans  
karl i Elstrup, viet 12.01 1817 Moes og søster Ellen Moes i Elstrup  
 
28. 31.10 Katharina Christens 03.11 bmd. Christen Hansen og hustru bmd. Claus Hansen og hustru Grethe i uægte barn 
Anna Dorothea i Elstrup Dyndved, Anna inst. Jørgen Skibbyggers  
hustru, ungkarl Hans Moes i Elstrup og  
pigen Marie Clauses i Stolbro  
År 1817. fra advendt 1816  
 
1. 26.01 Dorothea Sophia Peders 02.02 tilkom.boelsmd. Peder Jensen og pigen Dorothea Sophie Jacobs, bmd. Claus  
hustru Anna, f. Jacobsen i Jørgensen og hustru Anne Katrine i  
Sjellerup Sjellerup, ungk. Hans Jepsen i Elstrup og  
pigen Marie Jacobs i Sjellerup  
 
2. 04.02 Maria Kirstine Jespersen 09.02 bmd. Christen Jespersen og hustru Ellen, smedem P.Clausens hustru i Elstrup, 
Annemarie f. Espensen på boelsm. Peder Nielsen Smed, Mette Katrine 
Egenmark Jes Smeds hustru i Egen, ungkarl Jørgen 
Rasmussen af Sebbelev og pigen Anna 
Kirstine Peders i Egen 
 
3. 04.03 Anna Elisabeth Christens 09.03 inst. Christen Pedersen og hustru Anna Dorothea, hyrebmd.Peder Pedersens  
Katarine i Dyndved hustru i Egen, bmd. P. Pedersen, Marie 
Margrethe, Jørgen Finmands hustru, ungk. 
Christen Jensen og pigen Kirstine Peders 
i Dyndved 
 
4. 13.03 Anna Maria Christens 19.03 snedker Christen Hansen og hustru Maria, bmd. Christian Nyemands hustru 
Elisabeth f. Jørgens i Guderup i Sjellerup, kromd. Jacob Tordsen i  
Stevning, Ellen, inst. Lorens Kok's hustru 
i Guderup, ungk. Hans Høi og pigen Anna 
Hansens fra Stevning 
 
5. 15.03 Maria Katrina Jesses 23.03 inst. Jes Jessen Rytter og hustru Helena, inst. Hans Rende` hustru i 
Katrine f. Jørgensen i Guderup Sjellerup, kådn. Jørgen Hansen og hustru 
Anna Kirstine, ungk. Jørgen Jørgensen og 
pige Ellen Jørgens i Guderup 
 
6. 18.03 Anna Maria Hess 23.03 bmd. Jørgen Hess og hustru Maria Katrine, synsmand Peder Hess's 
Dorothea Sophie f. Jørgens i Egen hustru i Notmarkskov, snedk. Hans 
Clausen i Elstrup, Annemarie bmd. Peder 
Pedersens hustru, ungk. Jes Lindgaard og 
pigen Marie Margaretha Hanses i Egen 
 
7. 20.04 Mette Sophie Møllers 27.04 slagter Lorens Fridrik Møller og Kirsten, bmd. Christen Thranes hustru i 
hustru Ellen f. Gude i Guderup Sjellerup, bygmst. Christen Peder Kok, 
Annemarie, hyreinst.Hans H. Christensens 
hustru, ungk.Peder Frideriksen og pigen 
Ellen Jørgens i Guderup 
 
8. 20.04 Maria Hansens 27.04 hyreinst.Hans Pedersen og hustru Mettemarie, inst. Mads Pedersens hustru 
Dorothea f. Steffensen i Stolbro i Dyndved, hyrebmd. Peder Pedersen i 
Egen, Annemarie, bmd. Hans Møllers 
hustru, ungk. Nis Nissen i Stolbro og pigen 
Mettemarie Hansens i Elstrup 
 
9. 08.06 Katharina Kok 15.06 parcl. Jørgen Kok og Dorothea pigen Dorothea Maria Iversen, parcl. Torvel  
Margrethe Christens på Østerholm Jessen, Anna Elisabeth, husmd. Niels 
Regad, hustru, ungk. Christen Christensen 
og pige Elisabeth Christens på Østerholm 
 
10. 03.06 Mettemaria Vogelsang 13.07 parcl. Hr. Marthias Vogelsang og Madame Else Kathrine Frost, Hr. Nicolai  
hustru Grethe Marie på Frost fra Nordborg, Anna, parcl. Thomsens 
Bommerlund hustru på Hjortspring, skolelær. Jørgensen 
fra Guderup og jomfru Marie Margrethe  
Vogelsang fra Solbjerggaard 
 
11. 08.08 Ellen Jespersen 10.08 bmd. Christjan Jespersen og hustru Mariekirstine, bmd. J. Jørgensen hustru 
Margrethe Blom i Dyndved i Guderup, smedemester Peder Clausen af  
Elstrup Annemarie, bmd. Jørgen Pedersens 
hustru i Dyndved, ungk.Jørgen Christensen 
i Egen og pige Mariekirstine Jørgens fra  
Guderup 
 
12. 10.08 Anna Elisabeth Christens 10.08 hyreinst.Christen Pedersen og Anna Elisabeth, snedker Christen Hansens  
hustru Elisabeth Christens i hustru i Guderup, boelsmd. Jes Hansen i 
Dyndved Dyndved, Dorothea Sophie, drejer Christen 
Pedersens hustru i Dyndved, ungk.Christen 
Christensen i Guderup og pigen Anna Maria  
Møllers i Sjellerup  
 
13. 26.08 Anna Peders 31.08 kådn. Peder Jørgensen og hustru pigen Anna Hansens Brag, bmd. Jørgen tvilling 
Mettemarie Hanses i Dyndved Brag fra Dyndved, Katharine, kådn.Christen  
Kok's hustru, ungk. Jacob Jørgensen  
Møller og pigen Eleonore Kok i Dyndved  
 
14. 12.09 Annamaria Grau 14.09 tilkom.bmd. Christen Grau og Annamaria, bmd. Anders Grau's hustru i  
hustru Annemarie Christens i Sebbelev, kromd. Jørgen Moes i Hundslev  
Elstrup Mettemarie, inst. Christen Steffensens  
hustru, ungk. Jørgen Grau fra Sebbelev og  
pige Katrine Christens fra Elstrup  
 
15. 13.09 Dorothea Sophia Christjansens 14.09 kådn. Christjan Jessen og hustru pigen Dorothea Sophia Christjansen i Egen,  
Anne Carolina bmd. Jørgen Jørgensen og hustru  
Annemarie, ungk. Jes Hansen Kok og pige 
Annemarie Mai i Dyndved 
 
16. 16.09 Eleonore Elisabeth Jørgens 21.09 kådn. Jørgen Molt og hustru pigen Anne Thrane, bmd. Christen Thrane, 
Annakatrine Jepsens i Sjellerup Elsbed, kromand Jørgen Jørgensens hustru, 
ungk. hans Pedersen og pigen Kirstine 
Christens i Guderup 
 
17. 20.09 Mettemarie Frederiks 28.09 parcl. Frederik Frederiksen og pigen Mette Marie Pauls, skovfgd. Christen 
Gretemarie Hansen Fogd på Dreier, Elisabeth, husmd. Nis Roagers  
Østerholm hustru, ungk.Jørgen Brorsen og pigen 
Dorothea Marie Iversens på Østerholm 
 
18. 20.09 Annakirstine Hennings 05.10 kådn. Henning Jensen og hustru Annamaria, inst. Peder Tambours hustru, 
Annamaria Mathieses i Sjellerup bmd. Claus Blom, Elsbed, kromand J. 
Jørgensens hustru, ungk. Hans Jacobsen  
og pige Annamaria Nyemand i Sjellerup 
 
19. 10.10 Kirsten Smed 12.10 parcl. Peder Smed og hustru Annemarie, søkapt. P. Jensens hustru i 
Dorothea Jørgens på Bostedvrå Notmarkskov, kådn. Jørgen Grau ved  
Elstrup, Dorothea Maria, parcl. Torvel 
Jessens hustru på Østerholm, ungk.Peder 
Møller fra Almsted og pigen Annemarie 
Hanses i Elstrup 
år 1818 fra advent 1817  
 
1. 03.12 Mettemaria Tordsens 07.12 bmd. Hans Tordsen og hustru Annamaria, bmd. Jørgen Jørgensens  
Annakatharine Clauses i Guderup hustru i Dyndved, bmd. Christen Klyhn, 
Katarine, husmd. Niels Nyemands hustru, 
ungk. Jørgen Jørgensen i Guderup og pigen 
Annemarie Møllers i Sjellerup 
 
2. 12.12 Mariakirstine Klyhn 14.12 bmd. Christen Klyhn og hustru pigen Kirsten Christens i Guderup, smeden  
Anna Christens i Guderup Christen Christensen i Egen, Dorothea 
Sophie, bmd. Jørgen Nyemands hustru, 
ungkarl Christen Klyhn i Guderup og pigen 
Marie Clauses i Stolbro 
 
3. 29.12 Margarethe kathrine Kok 04.01 inst. Christen Peder Kok og hustru tjen.pige Margarethe Grønsen i Sønderbrg 
Ida Margarethe Bækkers i Guderup slagterm. Frederik Møller og hustru Ellen i 
Guderup, ungk. Hans Christian Larsen og 
pigen Ellen Jørgens i Guderup 
 
4. 08.02 Katarinemaria Blessehøis 11.02 inderster Cajus Blessehøi og pigen Marie Sophie Frederiks i Egen, husmd. 
hustru Ida Marie Jenses i Egen Niels Hansen i Sjellerup, Annamaria, bmd. 
Peder Pedersens hustru, ungk. Christen  
Madsen og pigen Anne Sophie Peders i 
Egen 
 
5. 04.03 Katrina Jesses 08.03 inst. Jes Jessen Bæk og hustru pigen Katarine Mathieses i Egen, bmd. 
Anna Christens i Egen Jørgen Frederiksen, Annamaria, bmd.  
Peder Pedersens hustru, ungk. Hans  
Christensen og pigen Anne Kirstine 
Jørgens i Egen 
 
6. 07.03 Anna Maria Andreses 15.03 inst. Andreas Jacobsen og hustru pigen Annekirstine Jørgens, Jes Smed og 
Anne Marie Grav i Dyndved hustru Eleonore, ungk. Hans Jørgensen  
og pigen Kirsten Wrang i Dyndved 
 
7. 21.03 Annakatharina Mathieses 23.03 kådn. Mathies Hul og hustru pigen Anne Thrane, kådn. Jørgen  
Kirsten Jesses i Sjellerup Christensen, Marie, skomger Johan 
Paulsens hustru, ungk. Hans Wrang og 
pigen Dorothea Peders i Sjellerup 
 
8. 23.03 Annemarie Hanses 29.03 husmd. Hans Hag og hustru Ellen, bmd. Christen Burchard` hustru, 
Annemarie Burchard ved Elstrup hyreinst. Hans Burchard fra Sjellerup, 
Helene, kådn. Hans Dreiers hustru, ungk. 
Jørgen Pedersen og pigen Annekirstine 
Peders ved Elstrup 
 
9. 18.05 Mettemaria Christens 24.05 inst. Christen Steffensen og hustru Mattemarie, bødker Hans Pøhlers hustru 
Mettemarie Jøssen i Elstrup fra Hundslev, hyreinst. Hans Pedersen 
fra Stolbro, Anne Dorothea bmd. Christen 
Hansens hustru i Elstrup, ungk. Christen 
Soneboe i Østerholm og pigen Marie 
Frederiks fra Elstrup 
 
10. 18.06 Kirsten Moes 21.06 bmd. Christen Moes og hustru Kirsten, bmd. Christen Nielsens hustru i 
Ellen Nielses i Elstrup Dyndved, bmd. Christen Jespersen i Egen, 
Annemarie, tilkom.boelsmd. Christen Grav's  
hustru, ungk. Hans Moes og pigen Ellen 
Moes i Elstrup 
 
11. 22.07 Maria Jørgens 26.07 inst. Jørgen Rasmussen og hustru pigen Anna Thrane, bmd. Claus Jørgensen, 
Mariekatharine Christens i Sjellerup Ellen, hyreinst. Claus Wrangs hustru, ungk. 
Hans Nyemand og pigen Kirsten Christens 
i Sjellerup 
 
12. 31.07 et dødfødt barn kådn. Christen Statius og hustru  
Annekatharine Jørgens i Elstrup  
 
13. 22.08 Mettekatharine Nielses 30.08 inderster Niels Hansen og hustru Anna, Niels Nissens hustru fra 
Kirstenmarie Christens ved Egen Sønderborg, bmd. Christen Christensen 
kirke fra Majbøl, Annamaria, Christen Smeds  
hustru, ungk. Peder Christjansen og pigen 
Marie Peders i Egen 
 
14. 27.08 Annemaria Margrethe Christens 30.08 inst. Nicolai Christjans og hustru pige Anna Nyemands i Guderup, kådn.  
Gretemarie Christens i Guderup Jørgen Molt, Katharinemaria, boelsmd.  
Mathias Madsens hustru, ungk. Hans  
Nyemand og pigen Annamaria Hanses i  
Guderup  
 
15. 02.09 Maria Elisabeth Roager 06.09 husinst. Nis Roager og hustru Dorothea parcl. Jørgen Kok's hustru Marie,  
Anna Elisabeth Christens på fra Dyndved, Lorens Nyemand, ungk.  
Østerholm Hans Cjristensen og pigen Annemarie  
Christens på Østerholm  
 
16. 15.09 Annakirstina Pedersen Kok 20.09 qvindsperson Anna Finmand i Kirsten, bmd. Hans Thranes hustru i uægt barn 
Dyndved og tjenestekarl Peder Kok Sjellerup, kådn. Christen Jebsen og hustru  
Guderup Anna, ungk. Jes Kok og pigen Eleonore  
Kok i Dyndved  
 
17. 15.09 Annekatharine Jespersens 20.09 bmd. Christen Jespersen og hustru Anna Dorothea, skovfoged Jens Jensens  
Katharine Moes ved Egen hustru ved Sjellerupskov, boelsmd. Christen 
Moes i Elstrup. Mettekatharine, inderster 
Jes Smeds hustru, ungk. Jes Christensen 
Lindgaard fra Egen og pigen Mariekirstine 
Jørgens fra Guderup 
 
18. 17.09 Ellen Christjans 20.09 snedker Christen Thomsen og Christen Christensen Skræder og hustru 
hustru Syndet Christjans i Sjellerup Annamaria i Guderup, Annemarie, kådner 
Henning Jensens hustru, ungkarl Hans  
Jacobsen og pigen Annemarie Nyemands  
i Sjellerup 
 
19. 17.09 Mariakirstine Jørgens 20.09 bmd. Jørgen Jørgensen og hustru boelsmd Jørgen Pedersen og hustru 
Annemarie Wrang Annemarie, Dorothea Sophie, drejer 
Christen Hjulmands hustru, ungk. Christen  
Jessen i Dyndved og pigen Anne Tordsen i  
Guderup  
 
20. 07.10 Annamaria Mathieses 11.10 husmd. Mathias Mortensen og Annamaria, bmd. Jes Christensens hustru  
hustru Katrine Finmands i Dyndved i Dyndved, husmd. Christen Jørgensen i  
Egen, enke Anna Finmands, ungk. Jes  
Hansen og pige Eleonore Hanses fra  
Dyndved  
 
21. 16.10 Kirsten Jörgens 21.10 Kirsten Clauses fra Elstrup og Ellen, boelsmd. Christen Hvids hustru fra uægt barn 
Jørgen Hvid i Guderup Elstrup, husinst. Claus Wrang i Sjellerup,  
ungkarl  
år 1819 fra advendt 1818  
 
1. 27.12 Anna Katharine Nicolaises 01.01 hyreinst.Nicolai Frederiksen og Karen, Niels Møllers hustru, inst. Frederik  
1818 hustru Margarethe Jacobs i Jacobsen fra Svenstrup, Katharine, inst. 
Guderup Christen Pedersens hustru i Guderup, 
ungk. Claus Jacobsen i Sjellerup og pigen 
Elisabeth Rasmussen i Guderup 
 
2. 12.01 Ellen Møllers 17.01 slagterm. Frederik Møller og hustru Annemarie, jæger Jes Gudes hustru af 
Ellen Gude i Guderup Trømpellyng, kådner Christen Clausen i  
Guderup, Ida, inderst. Christen Pedersens 
hustru, ungk. Jep Frederiksen og pigen 
Anna Tordsens i Guderup 
 
3. 06.02 Mettemarie Christjansen 07.02 præste.inderst.Christen Frantzen Helene, bmd. Christen Rudolphs hustru 
og hustru Kirsten Christjans i i Stevning, bmd. Peder Pedersen i Egen,  
Guderup Dorothea Sophie, bmd. Jørgen Nyemands 
hustru, ungk. Hans Johansen i Guderup og 
pigen Anna Christens fra Sjellerup 
 
4. 12.02 Maria Hanses 14.02 hyreinst. Hans Wrang og hustru pigen Annemarie Clauses fra Elstrup, 
Anna Peders i Egen hyreinderster Claus Wrang fra Sjellerup, 
Katharina, hyreinderster Georg Johansens 
hustru i Egen, ungk. Jes Lindgaard i Egen 
og pigen Marie Kirstine Peders i Egen 
 
5. 08.02 Anna Maria Christens 14.02 tilkom.bmd. Christen Moes og pige Anne Marie Dominicus i Elstrup, bmd. 
hustru Ellen Dominicus i Elstrup Jørgen Kok i Egen, Annamarie, hyreinst. 
Hans Hansens hustru, ungk. Jens 
Smidemand og pigen Mettemarie 
Smidemands i Elstrup 
 
6. 10.02 Anna Maria Margarethe 14.02 bmd. Mathias Madsen og hustru Katharine, inst.Jes Rytters hustru i 
Mathieses Kathrine Marie i Sjellerup Guderup, kådn. Hans Smed i Sjellerup. 
Anna Kirstine, kådn. Jørgen Christensens 
hustru i Guderup, ungk. Hans Nyemand  
og søster Annamaria i Sjellerup  
 
7. 04.03 et dødfødt barn afheldigt soldat Johan Hainwick rejsende 
Licker og hustru Anna Elisabeth logerede i 
Clausen fra Sjellerup Sjellerup kro 
 
8. 30.03 Kirsten Peders 04.04 kådn. Peder Christensen og hustru pige Anna Katharine Christens i Dyndved,  
Mettemarie Hansens i Dyndved bmd. Christen Jepsersen og hustru  
Margarethe Blom, ungk. Jes Kok og  
søster Eleonora i Dyndved  
 
9. 03.05 Maria Kirstine Hess 09.05 bmd. Jørgen Hess og hustru Ellen tilk.bolsmd. Christen Moes` hustru  
Dorothea Sophia Moes i Egen i Elstrup, hyreinst. Christen Frederiksen,  
Katharina Frederik Christensens hustru,  
ungk.Hans Jørgensen og pigen Mettemarie  
Hanses fra Egen  
 
10.a 04.05 Katharina Maria Clauses 07.05 hyreinst. Claus Jacobsen og pigen Anna Maria Jacobs fra Svenstrup,  
hustru Anne Dorothea Peders i hyreinst. Jes Pedersen og hustru  
Dyndved Kirstinemarie, ungk. Jørgen Pedersen og  
pigen Anne Kirstine Pedersen i Dyndved  
 
10.b 30.05 Anna Kirstine Wrang 31.05 kådn. Jørgen Wrang og hustru Katarine, bmd. Christen Thranes hustru  
Anna Catharine Lausen i Sjellerup aftægtsmand Hans Lausen. Mettemarie  
inderst. Peder Kok` hustru i Sjellerup, ungk.  
Peder Wrang fra Stevning og pigen Anne  
Marie Nyemands i Sjellerup  
 
11. 15.06 Mettemarie Peders 19.06 qvindsperson Mettemarie Nielses Anna, kromd. Peder Jørgensens hustru i uægt barn 
fra Dyndved og Peder Kok fra Dyndved, slagt.Frederik Møller, Annamaria,  
Guderup skræd. Christian Christiansens hustru,  
ungk. Jørgen Gude og pige Katharine 
Marie Andersen i Guderup 
 
12. 19.06 Katharina Dorothea Smeds 20.06 parcl. Peder Smed og hustru pigen Gretemarie Jørgens ved Kismishus, 
Katharine Dorothea Jørgens på kådner Jacob Larsen af Guderup, Dorothea 
Bostedvrå Marie, Torvel Jessens hustru, ungk.Hans 
Christian Hansen og pigen Marie Lorenses 
på Østerholm 
 
13. 04.08 Annakatharine Frederiks 08.08 parcl. Frederik Frederiksen og Marie Kirstine, inst. Hans Nyemands  
hustru Margarethe Hanses på hustru i Majbøl, inst. Peder Frederiksen i 
Østerholm Stolbro, Marie, husint. Jørgen Hansens  
hustru ungk. Christen Møller og pigen 
Mette Marie Lauses på Østerholm 
 
14. 12.08 Annakatharine Jørgens 15.08 hyreinst. Jørgen Jørgensen og Anna, kromand. Peder Jørgensens hustru i 
hustru Maren Peder Nielses i Sjellerup, Christen Lauritzen fra Svenstrup,  
Dyndved Kirsten, boelsmd. Hans Jørgensens hustru,  
ungkarl Jørgen J. Smidemand og pigen  
Annakatharine Hanses i Dyndved  
 
15. 07.08 Marie Margrethe Christens 15.08 inst. Christen Steffensen og hustru pige Gretha Pøhlers fra Hundslev, parcl.  
Mettemarie Pøhler i Elstrup Torvel Jessen på Østerholm, Annemarie,  
inst. Christen Wrangs hustru, ungk. Jens  
Skov og pige Annakatharine Skov i  
Elstrup  
 
16. 23.08 Mariekirstine Anderses 28.08 qvindsperson Mettemarie Hanses i Annemarie, bmd. Hans Møllers hustru i uægt barn 
Stolbro, som far angv. Andreas Stolbro, inst. Christen Steffensen i Elstrup,  
Møller i Stolbro Anna tilk. bmd. Hans Smidemands hustru,  
ungk. Frederik Snel og pige Annemarie  
Christens fra Stolbro  
 
17. 30.08 Anna Elisabeth Hanses 05.09 inst. Hans Dam og hustru Elisabeth Anna, bmd. Mads Nicolaisens hustru,  
Nicolaises i Elstrup bmd. Jacob Jørgensen, Anna Dorothea,  
bmd. Christen Hansens hustru, ungkarl  
Peder Jørgensen i Elstrup og pige Marie 
Elisabeth Christens fra Nalmos 
 
18. 08.09 Elisabeth Lauritzen 19.09 inst. Lauritz Lauritzen og hustru Maren, kådn. Christen Bondes hustru fra 
Mariekirstine Peders i Dyndved Taarup, bmd. Hans Jørgensen og hustru 
Kirsten i Dyndved, ungkarl Jörgen Lauritzen 
og pige Annekatrine Jørgens i Dyndved 
 
19. 29.09 Dorothea Sophia Christens 03.10 bmd.Christen Christensen Hjul- pigen Maren Jacobs fra Stevning, kromand 
mand og hustru Dorothea Sophia Peder Jørgensen i Dyndved, Mette, kådner 
Jesses i Dyndved Peder Christensens hustru, ungk. Mathias 
Jebsen og pigen Ellen Hanses 
 
20. 27.09 Kirstine Maria Margrethe 03.10 husmd. Martin Hansen og hustru pige Grethe Pöhlers og bødk. Hans 
Martins Annekirstine Pöhler i Elstrup Jörgensen i Hundslev, Katharina, bmd. 
Christen Kok's hustru, ungk. Hans 
Smidemand og pige Annakatharine 
Jenses fra Elstrup 
 
21. 20.09 Annekatharine Hanses 26.09 husmd. Hans Hendrik Christensen Annakatharina, bmd. Frederik Jepsens  
og hustru Annemarie Brok i hustru, kådn. Christen Brok, Louise,  
Guderup skomger Hans P. Pedersens hustru, ungk. 
Jep Jepsen og pige Annakatharina 
Jenses fra Elstrup 
 
22. 15.10 Anna Marie Møllers 17.10 bmd. Hans Møller og hustru Anne Maria hyreinst. Hans Christian Hansen på  
Marie Lorensens i Stolbro Østerholm, sidstnævnte Hans Christian  
Hansen, Maria i Stevning, Anna tilkom.bmd. 
Hans Smidemands hustru, ungk. Claus  
Hansen Lind og pigen Annakatharine  
Clauses i Stolbro  
 
23. 17.10 Mettemarie Christens 24.10 husinst. Christen Nielsen og hustru Dorothea Sophia, bmd. J. Nyemands  
Annakatharine Jenses i Guderup hustru, slagt. Frederik Møller, Annakirstine  
bmd. Fr. Jepsens hustru, ungk. Jørgen  
Nyemand og pige Anna Nyemands i  
Guderup  
 
24. 19.10 Mariekirstine Christens 19.10 tilkom.bmd. Christen Grav og Annemarie, aftægtsmd. Hans Pedersens hjemmedøbt 
hustru Annamarie Moes i Elstrup hustru, bmd. Christen Moes og hustru  
Ellen i Elstrup  
 
25. 23.10 et dødfødt barn kådn. Jørgen Glaser og hustru i  
Dyndved  
 
år 1820 fra advent 1819  
 
1. 13.12 et dødfødt barn parcl. Torvel Jessen og hustru  
Dorothea Marie Hanses på  
Østerholm  
 
2. 30.01 Anna Maria Christensen 06.02 hyreinst. Christen Jørgensen og Anna Maria Christen Smeds hustru i Egen, 
hustru Kirstine Jørgensen i Egen hyreinst. Mathies Mortensen i Dyndved, 
Annamaria, bmd. P. Pedersens hustru i 
Egen, ungk. Hans Jørgensen og pigen  
Dorothea Sophie Christjans 
 
3. 01.03 Katharina Maria Jørgensen 05.03 kådn. Jørgen Molt og hustru Anna Katharine, bmd.Claus Wrangs hustru i 
Katharina Thomsen i Sjellerup Guderup, kådn. Henning Jensen i 
Sjellerup, Elsebed Jørgen Kromands hustru 
ungk.Hans Nyemand og pige Annemarie  
Nyemands  
 
4. 06.03 Anna Katharine Jørgensen 12.03 bmd. Jørgen Pedersen og hustru Margaretha, boelsm Christjan Jespersens tvillingesøstre 
Anna Maria Christensens i Dyndved hustru i Dyndved, bmd. Christen Jespersen  
enke Eleonore Christensen, ungkarl Jes  
og Hansen Kok og pigen Anna Brag.  
 
5. Anne Marie Jørgensen Anna kådner Peder Gude hustru's i Him-  
kaadner Peder Gude, Mettemarie, kaadner  
P. Jørgensens hustru i Dyndved, ungkarl  
Christen Jessen og pigen Annekirstine  
Annekirstine Jørgens  
 
6. 09.03 Anna Maria Jessen 15.03 smed Jes Mathiesen og hustru Kirsten, bmd. Christen Nielsens hustru  
Eleonre Aagesen i Dyndved i Dyndved, tilkom.bmd. Hans Jepsen fra  
Stevning, Margrethe, bmd. Christen  
Jespersens hustru i Dyndved, ungk. Peder 
Jörgensen fra Taarup og pige Dorothea  
Kirstine Clauses fra Svenstrup 
 
7. 22.03 Anna Kathrine Kok 30.03 parcl. Jørgen Jørgensen Kok på pigen Anna Dreiers på Østerholm, parcl.  
Østerholm og hustru Dorothea Peder Smed, Anne Marie, husinst. 
Christens Frederik Johansens hustru, ungk. Jørgen  
Paulsen og pige Annakatherine Rask 
 
8. 25.03 Anna Clauses 31.03 bmd. Claus Jørgensen og hustru pigen Anna Thrane i Sjellerup, husinst. 
Annekatherine Hul i Sjellerup Claus Wrang, Anna, tilkom.bmd. Peder 
Jørgensens hustru, ungkarl Christen  
Jacobsen og pigen Elisabeth Thrane 
 
9. 26.03 Anna Katherine Kok 31.03 styrmd.Lauritz Kok og hustru Elisabeth, snedk. Christen Hansens hustru 
Ellen Huus i Guderup bmd. Claus Espensen fra Klingbjerg, Anna, 
bmd. Christen Klyhns hustru i Guderup 
ungk.Jeppe Frederiksen og pigen Annemarie  
Jepsens 
 
10. 25.04 Anna Maria Madsens 30.04 bmd. Mads Nicolaisen og hustru pigen Anne Christens fra Stevning, tilkom. 
Anna Rende i Elstrup bmd.Christen Moes i Elstrup, Ellen, Claus 
Wrangs hustru, ungk.Christen Hansen og 
pigen Marie Peders 
 
11. 06.05 Anna Johanna Christjans 14.05 hyreinst. Christen Smed og hustru Anna Johanna, Knudsens hustru på 
Louise Sophia i Elstrup Lysholm, inst. Hans Jørgensen i Elstrup, 
Annekirstine, Martin Hansens hustru, 
ungk. Christen Hansen og Grethe Marie 
Lorensens 
 
12. 09.06 Anna Katharine Mathieses 11.06 matros Mathias Mortensen og Annakatharine Hansens i Dyndved, Jes 
hustru Katharine Finmands i Mathiesen Smed, Mette, kådner Peder 
Dyndved Christensens hustru, ungk. Christen  
Jessen og pigen Anna Dorothea Jesses 
 
13. 22.06 Mettemaria Christjans 25.06 skræd.mst. Christjan Johannesen Anna Dorothea, kromd. P. Pedersens  
og hustru Kirsten Rudolphs i hustru i Egen, inst. Peder Jessen fra 
Guderup Lunden, Kirstine Marie, kådn. Christen  
Clausens hustru i Guderup, Peder 
Johannesen fra Guderup og pigen Grethe 
Peders fra Stevning 
 
14. 29.06 Annakatherine Christens 02.07 bmd. Christen Frederiksen og pige Marie Kirstine Clauses fra Stolbro, 
hustru Ellen Clauses i stolbro hyreinst. Claus Clausen og hustru 
Annekatharine, ungk. Hans Moes i Elstrup 
og pigen Anne Marie Nyemands i Sjellerup 
 
15. 28.06 Kirstine Marie Blessehøi 02.07 inst. Cajus Blessehøi og hustru Dorothea Frederiks på Augustenborg, 
Ida Marie Jenses i Egen kådn. Frederik Christensen og hustru 
Katharine Frederiks i Guderup, ungk. 
Hans Christian Nielsen i Guderup og pigen 
Mette Christjansen Nielses i Guderup 
 
16. 15.07 Maria Lauritzen 16.07 bmd. Lauritz Jørgensen og hustru Kirsten, bmd. Christen Nielsens hustru i 
Annekirstine Jørgens i Stolbro Dyndved, bmd, Hans Jørgensen, Katharine, 
Frederik Christensens hustru i Egen, ungk. 
Jørgen Lauritzen og pigen Marie Jørgensen 
i Stolbro 
 
17. 17.07 Mettemaria Jesses 23.07 hyrebmd.Jes Christensen Lindgaard Annamaria, bmd. P. Pedersens hustru i 
og hustru Ellen Jørgens i Guderup Egen, bmd. Jørgen Jørgensen og hustru 
Ellen Grau i Elstrup, ungk. Christen  
Jørgensen i Guderup og pigen Marie 
Peders i Egen 
 
18. 03.08 Annamaria Ahlmann 12.08 møller Hans Ahlmann og hustru madame Margrete Hansen fra Sønderborg, 
Eleonore Marie Smidt i Egenmølle farver Hans Peder Krog i Egenmølle, 
degnekone A. Margr. Lorensen i Svenstrup, 
seminarist Andreas Lorensen fra Asser- 
balleskov, jomfru Benedicte Charlotte 
Ahlmann i Sønderborg 
 
19. 21.08 Margrethe Jørgensen 27.08 bmd. Christen Jespersen og hustru Margrethe, bmd. Christen Jespersens  
Katharine Moes i Egen hustru i Dyndved, inst. Jes Smed og hustru 
Mariekatharine i Egen, ungk. Christen  
Jespersen i Dyndved og pige Marie Peders 
i Elstrup 
 
20. 20.07 Katharina Elisabeth Hensen 30.07 Hans Hansen og sin trolovede pigen Mettekirstine Christens, parcl.  
kæreste Eleonore Elisabeth Torvel Jessen, Katharine Dorothea, parcl.  
Christens ved Nyled Peder Smeds hustru, ungk. Johan  
Christensen på Østerholm og pigen  
Katharina Peders fra Helved  
 
21. 06.09 Katherine Maria Jørgens 10.09 qvindsperson Maria Jørgens i Katharine Marie, bmd. Mathies Madsens uægt barn 
Guderup, som far angv.dagl. Jørgen hustru, kådner Hans Rende og hustru  
Paul i Guderup Helena i Sjellerup, ungk. Hans Christian  
Jørgensen i Guderup og pigen Annemarie  
Nyemands i Sjellerup  
 
22. 18.09 Mariakirstine Christens 24.09 kådn. Christen Peder Mai og hustru pigen Eleonore Kirstine Peders, bmd.  
Marie Sophie Frederiks i Dyndved Jørgen Jørgensen, Mette, kådn. Peder  
Hjulmands hustru, ungk. Peder Pedersen  
fra Dyndved og pige Maren Frederiks fra  
Sebbelev 
 
23. 17.09 Annakatharine Christjans 24.09 skomg. Christjan Adolph Hansen pigen Ellen Peders og inst. Christen Peder-  
og hustru Anne Sophie Peders i sen i Guderup, Annemarie, bmd. Jørgen  
Dyndved Pedersens hustru i Dyndved, ungk. Peder  
Hansen fra Asserballe og pigen Annemarie 
Peders i Dyndved 
 
24. 26.09 Dorothea Maria Torvels 01.10 parcl. Torvel Jessen og hustru Madame Vogelsang på Bommerlund, 
Dorothea Marie Sonneboes på inst. Lorens Lorenzen, Katharine Dorothea 
Østerholm parcllist Peder Smeds hustru i Guderup 
ungkarl Christen Jørgensen og pigen Marie 
Kirstine Hansens ved Nyled 
 
25. 28.09 Annamaria Christens 01.10 inst. Christen Steffensen og hustru Mettemaria Hansens i Stolbro, kådn. 
Mettemarie Pøhler i Elstrup Jørgen Jørgensen fra Almsted, Anne 
Kirstine, inst.Martin Hansens hustru,ungk. 
Jens Bonde og søster Annamaria Bonde 
i Elstrup 
 
26. 29.09 Katharine Sophie Jensens 01.10 skovfoged Jens Jensen og hustru Katharine Sophie, Peder Moes hustru i Sjel- 
Anna Dorothea i Sjellerupskov lerup bmd. Hans Tordsen i Guderup, Mette 
Katharine, inst. Jes Smeds hustru i Egen 
ungkarl Jep Frederiksen og søster 
Annemarie Frederiks i Guderup 
 
27. 25.10 Annakatharine Nisses 29.10 husmd. Nis Sørensen og hustru Eleonora Elisabeth, bmd. Claus Blom's 
Dorothea Jørgens i Sjellerup hustru, kådn. Henning Jensen, 
Annakatharine, bmd. Jørgen Molts hustru, 
ungk. Jørgen Jørgensen i Sjellerup og pigen 
Annemaria Sørensens fra Sønderborg 
 
28. 18.11 Annakatharine Jensens 26.11 inst. Jens Mathiesen og hustru Annekatharine Mathieses fra Stevning,  
Marie Jørgens i Guderup inst. Nicolai Simmonsen, Helena, boelsm.  
Hans Jensens hustru i Ketting, ungkarl  
Hans Nyemand og pigen Annemarie  
Møllers i Sjellerup  
år 1821 fra advent 1820  
 
1. 07.12 Maria Elisabeth Christens 10.12 qvindsperson Annemarie Christens pigen Marie Stærk fra Elstrup, husinst.Hans uægt barn 
på Østerholm, som far angv. Sonneboe fra Nyled, Dorothea Marie, parcl.  
Christen Christensen fra Ærø, Jørgen Kok's hustru, ungk. Christen  
tjener på Kegnæsgaard Christensen og pigen Karen Rosenkrans  
på Østerholm  
 
2. 08.02 Anna Maria Clauses 11.02 hyreinst. Claus Jacobsen og hustru pigen Annekirstine Peders i Dyndved,  
Anna Dorothea Peders. Hjemme- hyreinst. Jep Fæeborn og hustru Kirstine  
døbt i Svenstrup by og sogn Marie, ungk. Christen Jørgensen og pigen  
Annakatharine Jøssen i Stolbro 
 
3. 27.02 Mariakirstina Martin Ferdinand 04.03 bødker Jens Martin Ferdinand fra pigen Eleonore Elisabeth Hansens i Elstrup, 
Felstedmark på Sundeved og kådn. Hans Dreierhøi, Louise, husmand 
hustru Kjerstine Marie Jrgens i Christen Smeds hustru, ungk. Jacob  
Elstrup Jørgensen og pigen Kirstine Hansens 
 
4. 04.03 Margrethe Hansen Wrang 11.03 hyreinst. Hans Wrang og hustru pigen Mariekirstine Peders i Egen, bmd. 
Anne Peders i Elstrup Christen Hvid i Elstrup, Anna, bmd. Mads 
Nicolaisens hustru i Elstrup, ungk. Hans 
Christian Wrang og pigen Anne Marie Wrang 
 
5. 16.03 Annemarie Peders 21.03 bmd. Peder Jensen og hustru pigen Mettemarie Jørgens i Elstrup, hyreinst. 
Anne Jacobs i Elstrup Frederik Jørgensen og hustru Katharine 
Marie, ungk. Jacob Smed, pigen Anne  
Elisabeth Moes 
 
6. 29.04 Anna Christina Vogelsang 11.05 parcllist Mathias Vogelsang og Anne Christine, parcl. Hr.Thomsens hustru, 
hustru Margrethe Marie på på Hjortspring, parcllist Nicolai Vogelsang 
Bommerlund på Solbjerggaard, Madame Grotian på 
Nygaard, ungk. Carl Smidt på Hjortspring 
og jomfru Thomsen på Hjortspring 
 
7. 10.06 Anna Kirstine Hennings 17.06 kådn. Henning Jensen og hustru pigen Anna Elisabeth Kok i Sjellerup 
Maria Mathieses i Sjellerup hyreinst.Nicolai Blom, Elsebed, kromd. 
Jørgen Jørgensens hustru, ungk.Jes Møller  
og pigen Anne Thrane, alle Sjellerup 
 
8. 02.07 Eleonore Elisabeth Hul 08.07 kådn. Mathias Hul og hustru pigen Margrethe Bæk i Sjellerup, bmd. 
Kirstine Jesses i Sjellerup Christen Thrane, Elsebed, Jørgen 
Kromands hustru, ungk. Jørgen Madsen  
og pigen Annemarie Christens 
 
9. 24.09 Maria Magnussen 30.09 styrmd.Magnus Magnussen og pigen Annemaria Lorenses fra Ketting, 
hustru Mettemaria Vogelsang på skolelærer Molt i Helved, Dorothea, parcl. 
Østerholm Jørgen Kok's hustru på Østerholm, ungk. 
Martin Vogelsang og pigen Margrethe 
Tordsens fra Hjortspringskoppel 
 
10. 29.09 Mettemarie Martins 07.10 hyreinst. Martin Hansen og hustru Mettemarie, bødker Hans Pøhlers hustru i 
Anne Kirstine Pøhler i Elstrup Hundslev, snedk. Hans Jørgensen i Elstrup 
Mettemarie, inst. Christen Steffensens hus- 
tru, ungkarl Christen Hansen Dreier og pigen 
Eleonore Elisabeth Hansens 
 
11. 09.10 Katharine Lauritzen 14.10 hyrebmd.Lauritz Jørgensen og pigen Katharine Jørgens i Stolbro, bmd. 
hustru Annekistine Jørgens i Egen Christen Madsen i Dyndved, Marie, bmd. 
Peder Christensens hustru i Egen, ungk. 
Jens Pedersen i Elstrup og pige  
Annekatharine Peders  
 
12. 19.11 Katharine Jensens 25.11 matros og daglejer Jens Jensen Eleonore Elsbe, boelmd. Claus Blom's tvillingsøstre 
og hustru Karen Kalles i Sjellerup hustru i Sjellerup, hyreinst. Niels Nyemand  
i Guderup og hustru Katharina, ungkarl  
og Hans Nyemand i Sjellerup og pigen Anne-  
marie Nyemands  
 
13. 19.11 Maria Jensens 25.11 Ellen, boelsmd. Christian Buchard's hustru  
i Sjellerup, inderster Hans Rende og hustru  
Helena, ungk. Jep Frederiksen i Guderup  
og pigen Anna Maria Jepsens  
år 1822 fra advendt 1821  
 
1. 28.12 Anna Katharine Mathieses 06.01 sømand Mathies Mortensen og pigen Eleonore Christine Peders i Dyndved.  
hustru Katharine Finmands i hyreinst. Hans Pedersen. Marie Sophie, 
Dyndved kådner Christens Mai's hustru, ungk. Hans 
Hjulmand og pigen Dorothea Sophie Kok 
 
2. 12.01 Anna Hansens 20.01 bmd. Hans Jørgensen og hustru pige Ellen Jørgens i Stolbro, bmd. Peder 
Anna Wrang i Stolbro Jørgensen fra Sebbelev, Annekathrine, 
hyreinst.Claus Hansens hustru i Sjellerup, 
ungk. Jørgen Wrang og pigen Kirstine 
Peders  
 
3. 18.01 Kirsten Moes 20.01 tilkom.bmd. Christen Moes og Dorothea Sophie, bmd. Jørgen Hess hustru 
hustru Ellen Dominicus ved Elstrup i Egen, bmd. Christen Deierhøi i Elstrup, 
tilkom.bmd. Christen Moes's hustru, ungk. 
Jørgen Skibbygger og pigen Helena Hess 
fra Egen 
 
4. 12.02 Maria Kjærbølling 17.02 skolelærer og kirkesanger Jørgen Anna Maria, bmd. Jørgen Jørgensens 
Kjærbølling og hustru Maria hustru i Dyndved 
Lorensen i Dyndved  
 
5. 16.02 Dorothea Maria Iversen 24.02 kromd. Hans Iversen og hustru pige Dorothea Marie Iversen fra Østerholm, 
Anna Kathrine Pedersen Vogel- bmd. Hans Christensen ved Østerholm, 
Vogelsang Dorothea Marie. parcl. J. Kok's hustru 
ungk. Johan Peder Christensen og pige 
Elisabeth Brigitte Iversens 
 
6. 05.02 Christine Eleonore Krog 02.03 farver Hans Peder Krog og hustru Eleonore Marie, møller H. Ahlmanns 
Annemarie Frederiks i Egenmølle hustru i Egenmølle, møllesvend Lorens 
Christensen, Margarethe Christens fra 
Ketting, ungk. Peder Grau i Egenmølle og  
pigen Christine Eleonora Krog 
 
7. 26.02 Anna Maria Smeds 03.03 parcl. Peder Smed og hustru Anna Marie Margaretha Jørgens ved  
Katharine Dorothea Jörgens på Elstrup, parcl. Frederik Frederiksen på  
Bostedvrå Østerholm, Dorothea Marie, parcl. Torvel  
Jessens hustru, ungk. Hans Hendrik Smed  
og pigen Grethe Marie Jørgens ved Elstrup  
 
8. 17.03 Katharina Maria Iversens 24.03 qvindsperson Anna Kirstine Katharine, Hans Møllers hustru på uægt barn 
Christens fra Skovby/Ærø, tj.på Hygebjerg, parcl. Christen Mikkelsen på  
Østerholm, som far angv. ungk. Østerholm, Margrethe Marie, parcl. Fr.  
Christian Iversen på Østerholm Frederiksens hustru, ungk. Christen  
Soneboe og pigen Anne Marie Smidemands  
fra Helved  
 
9. 19.03 Anna Maria Jørgens 24.03 qvindsperson Marie Nisses fra pigen Anna Maria Christens fra Stolbro, uægt barn 
Stolbro, som far angv. tjenestekarl. bmd.Christen Frederiksen og hustru  
Jørgen Rasmussen fra Svenstrup Ellen, ungk. Peder Wrang og pigen Kirstine  
Wrang 
 
10. 18.03 Anne Marie Frederiks 28.03 inst. Frederik Christensen og hus- Dorothea Sophie, bmd. J. Hess's hustru i 
tru Katharine Moes i Egen Egen, hyreinst. Christen Moes ved Elstrup, 
Marie, bmd. Peder Christiansens hustru, 
ungk. Hans Mathiesen og pigen Mette  
Katharina Peders 
 
11. 23.04 Elsebed Jørgens 28.04 kromd. Jørgen Jørgensen og Kirstine, inst. Nicolai Tordsens hustru 
hustru Elsebed Jesses i Sjellerup ved Sjellerupskov, hyreinst. Claus Vrang 
og hustru Ellen, ungk. Jes Møller og pigen 
Anne Marie Møllers 
 
12. 09.06 Katharine Marie Hansen 16.06 hyreinst. Hans Ernst Thomsen og Madame Vogelsang på Bommerlund, kådn. 
hustru Anne Kirstine Thomsens Martin Hansen i Elstrup, Gretemarie, parcl. 
på Østerholm Fr. Frederiksens hustru på Østerholm, 
ungk.Jens Lorensen og pigen Ingeborg 
Thomsens fra Østerholm 
 
13. 22.07 Mette Marie Hansen 28.07 skræd. Christen Hansen og hustru pige Ellen Hansens i Dyndved, bmd. Hans 
Marie Hansen i Guderup Tordsen i Guderup, Kirstine Marie, kådn. 
Christen Clausens hustru, ungkarl Jørgen 
Gude og pigen Mette Katharine Hansens 
fra Stolbro 
 
14. 06.08 Mariekirstine Jensen 11.08 skovfoged Jens Jensen og hustru Katharine, bmd. Christen Espensens 
Anne Dorthea Moes i Sjellerupskov hustru i Egen, tilkom.bmd. Christen Moes 
og hustru Ellen ved Elstrup, ungk.  
Christen Sudder og pige Anne Marie 
Sudder 
 
15. 23.08 Anna Nicolaisen 01.09 bmd. Mads Nicolaisen og hustru Annakatharine, organist J. Jørgensens  
Anna Rende i Elstrup hustru i Guderup, bmd. Peder Jensen i  
Elstrup og hustru Anna, ungkarl Jørgen 
Smidemand og pigen Annekatharine Hvid 
 
16. 23.08 Anna Maria Hansen 01.09 hyreinst. Hans Christian Hansen pigen Anna Maria Hansen fra Almsted, bmd. 
og hustru Marie Lorensen i Hans Møller i Stolbro, Dorothea Maria, inst.  
Holmskoven Torvel Jessens hustru i Holmskoven, ungk. 
Christen Sonneboe og pige Karen 
Rasmussen på Lysholm 
 
17. 26.08 Dorothea Sophie Jørgensen 01.09 hyreinst. Christen Jørgensen og Dorothea Sophie, bmd. Jørgen Hess` hustru 
hustru Kathrine Finmands i Egen i Egen, Cajus Blessehøi og hustru Ida, 
ungk. Hans Bromand og pige Helene 
Hess 
 
18. 27.08 Elisabeth Pedersen 01.09 tilkom.bmd. Peder Pedersen og Ellen, Andreas Moes` hustru fra 
hustru Anna Katharine Christens i Notmarkskov, skræd. Christen Christensen 
Stolbro fra Stevning, Marie, hyreinst. Lorentz 
Lorentzens hustru i Dyndved, ungk. Peder 
Christensen og pigen Kirsten Peders fra 
Stolbro 
 
19. 28.09 Dorothea Sørensen 06.10 hyreinst. Nis Sørensen og hustru Dorothea, glaser Hasselbergs hustru fra 
Dorothea Jørgens i Sjellerup Sønderborg, kådn. Jørgen Molt og hustru 
i Sjellerup, ungk. Christen Jacobsen og 
pige Anna Kirstine Møllers i Sjellerup 
 
20. 08.10 Anna Hansen 13.10 hyreinst. Niels Hansen Nyemand Annekatharine, bmd. Hans Tordsens 
og hustru Katharine Jensens i hustru i Guderup, slagter Frederik Møller 
Guderup og hustru Ellen, ungk. Jørgen Gude og 
pigen Anne Marie Tordsen 
 
21. 14.10 Anna Maria Clausen 20.10 kådn. og klejnsmed Claus August Ellen, Christen Burchards hustru i 
Clausen og hustru Helene Marie Sjellerup, bmd. Claus Jørgensen og hustru 
Christens i Sjellerup Anna Katharina, ungk. Hans Christian  
Jørgensen og pige Anna Kirstine Møllers 
 
22. 17.10 et dødfødt barn bmd. Christen Klyhn og hustru  
Anne Christensen i Guderup  

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening