Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
     1b Optegn. af præsten Vesti Egebjerg i Lysabild
     1c. Et brudstykke af en kirkebog fra 1626-1642
     1d. Brudstykk. af degnen Eduard Schultz dagbog fra
     1e. Afskrift af kirkebogen i Lysabild 1700-1800
     2 i. Hjortholm
     2 i Hjortholm parcellister
     2k. Herregården Nygaard
     2k. Nygaards parcellister
     2k. Sønderby
     2k. Østerby
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1c. Et brudstykke af en kirkebog fra 1626-1642
Renskrevet af Karin Thomsen 3 sep 2004
 
Ao. 1626 Dom. Oculi blev Elisabeth Capellanens Datter begravet” 
Ao. 1626 nævnes ”Robsballe” og ”Taschlant” 
Ao. 1627 Jørgen Brant og Henrik Hansen Kramer og Matthias Kramer, alle i Sønderb. 
Ao. 1627 d. 18.de Jan betalte Præsten Peter Conradi Hanss Wrang de laante 200 mk med 12½ mk i Renter tilbage.” 
Ao. 1627 d. 23.de Jan holdt tidlig om Morgenen begge L.D.F.N. Hertug Alexander til Holst. Schlesswick og Hert. Frederik Julius af Würtemberg deres Frokost i mit Huus, i min Fraværelse, da jeg med min Karl var kjørt paa Slæde til Kekenitz.Den Würtembergske Fyrste erindrede sig dengang allerede tidligere for 9 Aar siden at have været i min Sal. Faders Tid i dette Huus. F. N af Sonderburgk viste sig meget naadig imod Moder. (Præsten synes ikke endnu at have været gift.) og takkede for alt Godt. Enhver af dem satte sig til Bords. F.N. Hertug Alexander for Bordenden paa en Stoel og Hertug Frederik Julins midt for Bordet paa en Bænk. Kort efter under Maaltidet indkaldte de deres Junkere til sig, fandt Behag i vort Øl frem for deres eget. Hvad de ellers havde med sig af Øl, Viin, Raasteg, Haresteg m.m.lode de Alt blive tilbage. I alle Maader beviste de sig meget naadige”. – 
 
Anna Rumors, Præstens Søster: Ao. 1614-26. 
Ao. 1627 d. 30 Jan betalte han Hr. Hans Hubens, F.N. Staldmester de skyldige 100 mk med Renter 6 mk 4 sk og fik sin Faders Haandskrift tilbage, som han for Peter Rumors Skyld havde maattet laane Aaret, efter at han havde udstyret sin Datter Ao.1615.” Ao 1626 havde Præsten Peter Conradi en Søster Anna Rumors i Sønderborg.” 
 
Tolvmænd Vælges. Ao 1627: 
Ao. 1627 Onsd. efter 12 Trin. Ere følgende Mænd blevne kaldede til at være Tolvmænd, i blandt hvilke Jørgen Karstensen blev valgt til at være Kirkeværge: Jørgen Karstensen, Thomas Schmidt og Hans Petersen i Mummark, Christen Sviin og Peter Matzen i Sarup. Hans Jørgensen, Henrik Hansen og Jørgen Christensen i Lysappel. Anders Iversen og Jørgen Christensen i Schoby. Jørgen Hansen i Fjelbo. Peter Sørensen og Hans Iversen i Wiby. 
 
Herredsfoged Morten Matzen 1627 
Anno 1627 Dom 20 p. Trin. Efter Prædiken blev Præsten foran Kirkeporten Citeret af Herredsfoged Morten Matzen og sandemændene ved Thomas Schmidt i Mummark og nogle af hans naboer. 
Her mangler 4 sider at blive renskrevet og indsat  
 
 
renskrevet af Ib Hansen, Ishøj, 2004.
 
Knud Petersen Conradi, Degn A: 1640 
 
A: 1640 d. 6.te Febr. laante Knudt Petersen af sin Broder Præsten: 50 Mk. til Kolding Marked, og lovede han efter sin Tilbagekomst at betale dem tilbage. Agnete, Præstens Søster A: 1626. 
 
Thomas Degn i Tandslet A: 1642 
 
A: 1642 Dom 2 Epitaph blev en Ager Nord for den store Steen paa 7 år leiet ud til Thomas Degn i Tandslet for 12 Mk. A: 1641 Præstens lille Margaretha døbt. 
 
20 Mænd i Nypøel A: 1643 
 
A: 1642 nævnes Asmus Klausen i Humbækmølle. A: 1643 nævnes 20 Mænd i Nypøel, Wibøgetoft, Kobbertoft. 
 
Boelsmænd i Lydabild sogn: 
 
1. Mommark 14 Boel 
 
Hans Hansen. Christen Thomsen, Jørgen Karstensen, Hans Lund, Hanss Christensen, Thordt Christensen, Thordt Nielsen, Christen Hansen, Peter Christensen, Iwer Jørgensen, Andres Michelsen, Christen Hansen, Jørgen Christensen, Thomas Christensen. 14 B. 
 
2. Sarup 13 Boel 
 
Jørgen Krag, Christen Bladt, Iwer Michelsen, Anders Nielsen, Peter Paulsen, Peder Hansen, Christen Jørgensen, Peter Christensen, Christen Smidt, Jørgen Swin, Las Peter Swin, Ingermand. 13 Boel. 
 
3. Lysabild 25 Boel 
 
Jørgen Henriksen, Michel Christensen, Jørgen Børensen, Christen Christensen, Hans Jørgensen, Peter Jepsen, Peter Lassen, Peter Jørgensen, Christen Hansen, Jørgen Hansen, Jes Jørgensen, Hans Hansen, Peter Kaadt, Lave Christensen, Hans Henriksen, Christen Hansen, Peter Jørgensen, Christen Svendsen, Christen Petersen, Hans Torden , Christen Jørgensen Rend, Jørgen Jørgensen, Andreas Nielsen, Christen Bundsen, Christen Nielsen. 25 Boel 
 
4. Rubsballe 6 Boel (gammelt navn for Skovbyballe) 
 
De samme som A: 1627. N. 4 Christen Christensen. 6 Boel 
 
5. Skovby 16 Boel 
 
Jørgen Christensen, Christen Melschow, Lorentz Jørgensen, Jørgen Grubbe, Andres Iwersen, Christen Klausen, Christen Thomsen, Jørgen Petersen, Christen Svendsen, Jørgen Christensen, Jørgen Poulsen, Hans Iversen, Oluf Petersen, Hans Christensen, Christen Smidt, Henrik Hansen. 16 Boel. 
 
6. Fjelby 6 Boel 
 
Christen Hansen, Jørgen Krag, Jes Hansen, Jørgen Knudsen, Hans Thomsen, Peter Jørgensen. 6 Boel. 
 
7. Viby 8 Boel 
 
De samme som A: 1627. N. 6 Peter Hansen, N. 7 Søren Petersen, ellers en anden orden: 1, 2, 7, 8, 6, 4, 5, 3. 
A: 1639 har Præsten fæstet Nis Christensen 1 Stykke Jord 18 favne langt og 15 favne i bredden Norden ved Wyby til at bygge paa. 
 
Jomfru Karen Stures Jord A: 1634 
 
A: 1634 anføres under ”Notes Sarpensis” Jomfru Karen Stures Jord til Kongelig majestæts Præstegaard giver følgende Marker. Søndermark: Ved Mommark 2 Agre og en neden for indtil becken kalles paa Sootoften, ungefehrlig 3½ Skj. Land. 3 Agger Westen Perslyckebeck: 4 Skj. Land. 4 Agger Østen Perslyckebeck 5 Skj. Land. 5 Agger Vesten den lille bæk kaldet Kohol 8 Skj. Land. 2. Agger Østen den lille Bro ½ Skj. Land. 1 Agger Vesten den store Mose 2 Skj. Land. 2 Agger paa Svenshøy 4 Skj. Land. 1 Agger på Troldhøy 4 Skj. Land. 3 Agger Synden Kjoldersmose 10 Skj. Land. Item Synden Huset i Sarup med eng may. Nørremarken til Sarup: 1 Agger Westen Wisby. 2 Agger paaAmbudtzhule, 2. Agger paa Hesselagger. Herforuden alle Eng may. 
 
Ildebrand i Lysabild A: 1664 
 
A: 1664 d. 3. Mai fandt en stor og heftig Ildebrand sted I Lysabild, hvorved 12 Huse med alt Indbo og Redskaber lagtes I aske, Præsten udstedte derfor Tiggerbreve. 
 
(De foreg. fra S.17.23 A:1626-64 ere tagne af en gl. Copibog ”Designatio memorabilium, ført af Pet. Conradi fra A: 1626-43) 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening