Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
   Als Nørreherred
     Nordborg Slot
     Norborg Flække
     Nordborgs huse 1699
     1. Kvarter
     2. Kvarter
     3. Kvarter
     4. Kvarter
     Nordborg len
     Nordborg Ladegaard
     Nordborg parceller
     Købingsmark (Halvboelene).
     Pøhl
       Fæsteboel nr 1. Kolmosgaard. Pøl Søndergade 21.
       Fæsteboel nr 2. Langager 2. Udflyttet.
       Fæsteboel nr 3. Graugaard. Rambøgevej 3.
       Fæsteboel nr 4. Juelskrog. Rambøgevej 16.
       Fæsteoel nr 5. Steenholt. Pøl Nørregade 31.
       Fæsteboel nr 6. Holtegaard. Pøl Nørregade 6.
       Bondegård nr 7. Våninggade 5.
       Fæsteboel nr 8. Pøl Nørregade 9.
       Boel nr 9. Munkegaarden. Pøl Nørregade 5.
       Fæsteboel nr 10. Pøl Nørregade 3. Dyrhækkegaard.
       Boel nr 11. Damgaard. Pøl Søndergade 1
       Præstejord nr 12
       Arvekåd nr 13
       Fæstekåd nr 14
       Kåd nr 15
       Kåd nr 16. Pøl Nørregade 36
       Kåd nr 17
       Kåd nr 18
       Kåd nr 19
       Kåd nr 20
       Arvekåd nr 21. Pøl Nørregade 33
       Inderstested nr 22
       Præsteinderstested nr 23. Våningade nr 9.
       Præsteinderstested nr 24
       Præsteinderstested nr 25
       Præsteinderstested nr 26. Våninggade 15
       Præsteinderstested nr 27
       Præsteinderstested nr 28
       Præsteinderstested nr 29
       Præsteinderstested nr 30 Rambøgevej 4.
       et hus
       Rambøgevej 10
       Parcel af boel nr 9 Pøl Søndergade 29
       Pøl Søndergade 17
       Gammelskovvej 14, matr. 83
       Gammelskovvej 15. matr. 144
     Holm (gårde)
     Holm (kåd og steder)
     Havnbjerg
     Lavensby
     Melsgaard len
     Melsgaard parceller
     Mels
     Oksbøl
     Brandsbøl
     Broballe
   Egen herred
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
Fæsteoel nr 5. Steenholt. Pøl Nørregade 31.
Fæsteboel nr 5. Steenholt. Pøl Nørregade 31.  
 
 
 
1. Lauritz Jensen, født 1639, ref: NG1129. Han blev gift med (1) Elline Hansen, 24 jun 1666 i Nordborg, født dec 1643 i Pøhl (datter af Hans Christensen og Cecilie Lassen), døbt 10 dec 1643 i Nordborg, ref: PC1129, død feb 1671 i Pøhl, begravet 28 feb 1671 i Nordborg. Han blev gift med (2) Maren Hansen, 28 jan 1672 i Nordborg, født < 1651, ref: PF1129. Lauritz død jul 1709 i Pøhl. Lauritz Jensen blev trolovet udi huset i Pøhl. Tekst. Han var boelsmand i Pøhl og kaldes ved sin død Lorentz Jensen. Se PU0190 og PP0432. Elline: Introduceret 9 jun 1667, hun døde i barselsseng. Maren: Maren Hansdatter nævnes ved vielsen 1671 i Pøhl. Introduceret 9 feb 1673, 28 feb 1675, 1 apr 1677, 21 sep 1679, 16 sep 1683, 21 mar 1686, 25 nov 1688. Hun er vist en datter af NG0629. 
Barn af Elline Hansen: 
i. Jens Lauritzen, født mar 1667 i Pøhl, døbt 7 mar 1667 i Nordborg, ref: PO1129. 
ii. Hans Lauritzen, født okt 1668 i Pøhl, døbt 11 okt 1668 i Nordborg, ref: PP1129, død nov 1684 i Pøhl, begravet 13 nov 1684 i Nordborg. 
iii. Elline Lauritzen født feb 1671. Se fæsteboel nr 4 i Pøhl. 
Barn af Maren Hansen: 
iv. Jes Lauritzen født jan 1673. Han fik boelet. 
v. Karen Lauritzen, født jan 1675 i Pøhl, døbt 24 jan 1675 i Nordborg, ref: PC2215. Hun blev gift med Hans Hansen, 5 nov 1713 i Nordborg, født < 1693, ref: NG2215. Kaldes ved vielsen 1713 Karen Lorentzdatter af Pøhl. Hans: nævnes ved vielsen 1713 af Holm 
vi. barn, født mar 1677 i Pøhl, døbt 4 mar 1677 i Nordborg, ref: PT1129. 
vii. Berthel Lauritzen født aug 1679. Se inderststed nr 22 i Pøhl. 
viii. Maren Lauritzen, født aug 1683 i Pøhl, døbt 19 aug 1683 i Nordborg, ref: PF2172. Hun blev gift med Christian Hansen Hjulmand, 17 maj 1728 i Nordborg, født < 1691, ref: NG2172, død jul 1760 i Holm, begravet 27 jul 1750 i Nordborg. Maren død jul 1761 i Holm, begravet 30 jul 1761 i Nordborg. Selv om jeg ikke er sikker, antager jeg, at det er hende, der dør som Maren Christians 1761. Christian: Christian Hansen nævnes ved vielsen 1711 af Hundslev, ved datterens dåb 1714 kaldes han Christen Hansen i Holm, men ved hustruens introduktion samme år Christian Hansen. Ved hustruens død 1727 kaldes han Christian Hansen Hjulmand. 
ix. barn, født feb 1686 i Pøhl, ref: PW1129. Ses af moderens introduktion, dåben ikke i kirkebogen på grund af en stor fugtskade. 
x. Christen Lauritzen Fodsvend født okt 1688 i Pøhl, døbt 18 okt 1688 i Nordborg, ref: NG2404. Han blev gift med Anne Clausen, 8 aug 1723 i Nordborg, født < 1703, ref: PC2404, død nov 1723 i Nordborg, begravet 28 nov 1723 i Nordborg. nævnes ved trolovelsen 1723 som fodsvend på slottet. Sponsa a Sponso corrupta. 18 jul 1723 nævnes han af Pøhl, da han står offentlig skrifte sammen med sin trolovede brud. Anne: Anne Clausdatter nævnes ved trolovelsen 1723 fra Kegnæs og som mejerske på slottet. Hun døde i barselsseng. 
Børn: 
i. Anne Marie Christensen Fodsvend, født okt 1723 i Nordborg, døbt 17 okt 1723 i Nordborg, ref: PO2404, død jan 1724 i Nordborg, begravet 18 jan 1724 i Nordborg. 
 
 
 
 
 
 
2. Jes Lauritzen, født jan 1673 i Pøhl (søn af Lauritz Jensen og Maren Hansen her på boelet), døbt 6 jan 1673 i Nordborg, ref: NG1916. Gift 13 apr 1705 i Nordborg, Gertrud Christensen, født 1681, ref: PC1916, død maj 1762 i Pøhl, begr: 25 maj 1762 i Nordborg. Jes død 24 aug 1738 i Pøhl, begr: 27 aug 1738 i Nordborg. kaldes Jes Lorentzen ved vielsen 1705. Ved hans begravelse 27 aug 1738 anføres det at boels og tovlmand Jes Lauritzen, som forleden lørdag aften kørte hjem med et læs havre af marken, men som hestene for vognen, Gud ved hvoraf, blev kyste, faldt den salig mand ned imellem dem og kom under vognen. Skønt hans ældste søn var med ham ifølge, kunne han dog ikke afværge ulykken, hvoraf han tog sin død. Vognen og dens hjul gik dog ikke over ham, så meget som han selv og hans søn vidste. Men, der han særdeles klagede over hans hals og skulder er det ventelig, at der 
han faldt baglæns over på stjærten, at han har mået fået skade på nakken og i hans skulder. Han blev straks derefter berettet og lå med god fornuft på sin seng til søndag eftermiddagen, der ha uformodentlig sagte og saligen i sin frelser hendøde. Tekst exeqvial. Ps 90, vers 12. Anno 1749 6 mar er efter den for 11 år siden afdøde Jes Lauritzen fordum boelsmand udi Pøhl på hans efterladte enke Gertrud Jessens begæring holdt skifte og deling, hvilket boel enken overgiver til sin søn Jes Jessen. Boets masse er 265 rdl 26 sk. Gælden er 205 rdl 34 sk. Heraf har sønnen 107 rdl og 27 sk til gode. Udover gælden på 205 rdl 34 sk har datteren Eleonore til gode for løn 22 rdl. Bliver til overs 37 rdl 40 sk. Disse overskydende 37 rdl 40 sk skal boets antager beholde til arv og ejendom så ingen af hans søskende skal have noget deraf, hvorimod han skal være pligtig og skyldig at give sin skrøbelige broder til hans død føde og underhold. Moderen får aftægt. 6 mar 1749. Gertrud: Gertrud Christens nævnes ved vielsen 1705 i Pøhl. Introduceret 19 jul 1705, 27 mar 1707, 22 sep 1709, 16 nov 1710, 21 maj 1713, 17 jun 1714,21 feb 1717, 6 aug 1719, 6 sep 1722, 10 feb 1726. 
Børn: 
i. Maren Jessen, født jun 1705 i Pøhl, døbt 7 jun 1705 i Nordborg, ref: PO1916. 
ii. Christen Jessen, født feb 1707 i Pøhl, døbt 13 feb 1707 i Nordborg, ref: PP1916, død maj 1747 i Pøhl, begr: 28 maj 1747 i Nordborg. Det var en glædelig og længe ønsket død såvel af familien som af menigheden, da han fra hans barndom var krænket på forstand og legemets helbred. Mange år er indlagt forbøn i kirken for ham. Sit nomen Domini benedictum, qvia omnia bene fecit. 
iii. Eleonore Jessen, født aug 1709 i Pøhl, døbt 11 aug 1709 i Nordborg, ref: PQ1916, død nov 1709 i Pøhl, begr: 20 nov 1709 i Nordborg. 
iv. Lorentz Jessen, født okt 1710 i Pøhl, døbt 5 okt 1710 i Nordborg, ref: PS1916. 
v. Hans Jessen, født apr 1713 i Pøhl, døbt 9 apr 1713 i Nordborg, ref: PT1916, død jun 1713 i Pøhl, begr: 14 jun 1713 i Nordborg. 
vi. Jes Jessen Lauritzen født maj 1714. Han fik boelet, 
vii. Hans Jessen, født jan 1717 i Pøhl, døbt 10 jan 1717 i Nordborg, ref: PW1916, død jan 1738 i Pøhl, begr: 26 jan 1738 i Nordborg. 
viii. Dorthe Jessen, født jul 1719 i Pøhl, døbt 2 jul 1719 i Nordborg, ref: PX1916, død jul 1725 i Pøhl, begr: 24 jul 1725 i Nordborg. Dette barn var et af 3 elendige børn, som samme mand havde i sit hus, såsom dette salige barn ingensteds kunne gå, og de to som er tilbage have desværre hverken fornuft heller forstand. 
ix. Eleonore Jessen født jul 1722. Se fæsteboel nr 10 i Pøhl. 
x. Kirsten Jessen, født dec 1725 i Pøhl, døbt 30 dec 1725 i Nordborg, ref: PZ1916, død apr 1728 i Pøhl, begr: 11 apr 1728 i Nordborg. Hun havde i sygdom mistet den ene øjesten. 
 
 
 
 
3. Jes Jessen Lauritzen, født maj 1714 i Pøhl, døbt 10 maj 1714 i Nordborg, ref: NG2833. Gift 19 okt 1748 i Nordborg, Karen Pedersen, født dec 1715 i Nordborg (datter af Peder Nielsen og Thyre Thomsen på fæsteboel nr 11 i Pøhl), døbt 29 dec 1715 i Nordborg, ref: PC2833, død maj 1775 i Pøhl, begr: 4 maj 1775 i Nordborg. Konfirmeret 6 apr 1730, hvor han blot nævnes som Jes Lauritzens søn. Jes Jessen nævnes ved trolovelsen 1748 af Pøhl. Ved datterens dåb 1749 kaldes han Jes Jessen Lauritzen og ved hustruens introduktion samme år kaldes han blot Jes Lauritzen. 1759 bliver hans tjenestepige Kirsten fra Ærø konfirmeret, han kaldes da Jes Larsen. 1760 bliver en Kirsten Hansdatter hos ham konfirmeret. Karen: Karen Pedersdatter nævnes ved trolovelsen 1748 af Pøhl. Introduceret 7 sep 1749, 12 apr 1751, 21 jan 1753. 
Børn: 
i. Gertrud Jessen, født jul 1749 i Pøhl, døbt 31 jul 1749 i Nordborg, ref: PC3313. Se kåd nr 21 i Pøhl. 
ii. Thyre Jessen, født mar 1751 i Pøhl, døbt 7 mar 1751 i Nordborg, ref: PP2833. Konfirm. 29 apr 1764 af kapellan Fangel. 
iii. Jes Jessen Lorentzen, født dec 1752 i Pøhl, døbt 17 dec 1752 i Nordborg, ref: NG1556. Han fik boelet.  
iv. Peder Jessen, født jul 1758 i Pøhl, døbt 5 jul 1758 i Nordborg, ref: PF1901. Se fæsteboel nr 1 i Pøhl.  
 
 
 
 
4. Jes Jessen Lorentzen, født dec 1752 i Pøhl (søn af Jes Jessen Lauritzen og Karen Pedersen), døbt 17 dec 1752 i Nordborg, ref: NG1556. Gift 12 feb 1791 i Nordborg, Kirsten Jebsen Thrane, født 1769 (datter af Jeb Hansen Thrane og Eleonore Elisabeth Jessen på fæsteboel nr 3 i Sjellerup), døbt 12 nov 1769 i Egen, ref: PC1556. Konfirmeret 26 apr 1767 af sognepræsten Reich. Jes Jebsen af Pøhl nævnes 1794 som mandsfadder på tavle EG0831 og Kirsten Jesses af Pøhl som konefadder 1798 på tavle EG1101. 
Børn: 
i. Karen Jessen Lorentzen, født 1791, ref: PO1556. 
ii. Elisabeth Jessen Lorentzen, født 1793, ref: PP1556. 
iii. Jes Jessen Lorentzen, født 1794, ref: PQ1556. 
iv. Marie Jessen Lorentzen, født 1798, ref: PR1556. 
v. Jeb Jessen Lorentzen, født 1800, ref: PS1556. 
vi. Kirsten Jessen Lorentzen, født 1802, ref: PT1556. 
 
Jes Jessen Lauritzen 1791 (S&P II 379).  
FT 1803 
Jes Lorenzen, 51, Gift, Hausvater, Hufner,  
Kisten Jebsen, 34, Gift, Dessen Frau, "-",  
Karen Lorenzen, 12, Ugift, ihre Kinder, "-",  
Elisabeth Lorenzen, 10, Ugift, ihre Kinder, "-",  
Jes Lorenzen, 9, Ugift, ihre Kinder, "-",  
Maria Lorenzen, 5, Ugift, ihre Kinder, "-",  
Jep Lorenzen!!, 3, Ugift, ihre Kinder, "-",  
Kisten Lorenzen, 1, Ugift, ihre Kinder, "-",  
Christen Jessen, 26, Ugift, Dienstboten, Land=Soldat,  
Peter Petersen, 17, Ugift, Dienstboten, "-",  
Kisten Jensen, 26, Ugift, Dienstboten, "-", 
 
Jes Jessen Lauritzen ifølge overladelsesakt af 18 mar 1828. Hans folium fortsætter (S&P V 185) 
 
FT 1845 
Jes Lauritzen, 50, Gift,, Bohlsbesitzer, Pöhl 
Anne M. Christensen, 41, Gift,, seine Ehefrau, Schwenstrup 
Kiesten Lauritzen, 17, Ugift,, ihre Kinder, Pöhl 
Mette Marie Lauritzen, 15, Ugift,, ihre Kinder, Do [Pöhl] 
Jes Lauritzen, 13, Ugift,, ihre Kinder, Do [Pöhl] 
Christen Lauritzen, 11, Ugift,, ihre Kinder, Do [Pöhl] 
Hans Lauritzen, 9, Ugift,, ihre Kinder, Do [Pöhl] 
Anne M. Lauritzen, 6, Ugift,, ihre Kinder, Do [Pöhl] 
Cathar. Elisab. Lauritzen, 3, Ugift,, ihre Kinder, Do [Pöhl] 
Jens Jessen, 26, Ugift,, Dienstboten, Do [Pöhl] 
Christen Thomsen, 17, Ugift,, Dienstboten, Do [Pöhl] 
Hans Henningsen, 46, Ugift,, Dienstboten, Grosriise Aus Arröe 
Mette M. Erichsen, 20, Ugift,, Dienstboten, Schwenstrup 
 
Peder Pedersen, ejer af hus nr 35 i Nordborgs IV kvarter ved byttekontrakt af 28 okt 1845. (S&P IV59). 
Sælger til Hans Ebbesen Madsen ved købe og overladelseskontrakt af 30 jan 1846 som besidder af 16 tønder land af det Peder Pedersens tilhørende boel. (S&P IV239).  
 
dec 2011
 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening